กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงาน

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงาน กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสาตร์ตำรวจ เปิดช่องทางสำหรับให้ประชาชนทั่วไปและข้าราชการตำรวจ สามารถแจ้งข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ได้โดยตรง ตลอด 24 ชั่วโมง

เปิดเหมือนปกติ

13/10/2018
วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
12/10/2018

วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา  🚫ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 2...
19/07/2018

ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
🚫ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง
➡️ คือหลังเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 26 ก.ค.61 ไปจนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 28 ก.ค.61

📌ยกเว้น
การขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากรภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ

15/06/2018
ฝากถึงเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหลายค่ะ😁.แชทขอยืมเงิน = การทำสัญญากู้ยืมเงิน
13/06/2018

ฝากถึงเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหลายค่ะ😁
.
แชทขอยืมเงิน = การทำสัญญากู้ยืมเงิน

#แชทขอยืมเงินเท่ากับการทำสัญญากู้ยืมเงิน

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
08/06/2018

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”http://thaicrimes.org
08/06/2018
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" - Thaicrimes.org

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”

http://thaicrimes.org

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้ ̶ …

https://www.ejan.co/news/5a449b8fdbbcc
28/12/2017
EJAN - เปิดหน้า 282 อาชญากรมีรางวัลนำจับ ยอดเงินรวมกว่า 20 ล้านบาท

https://www.ejan.co/news/5a449b8fdbbcc

คดีดัง คดีซับซ้อน อยุติธรรม คดีฉาว เรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ จับโป๊ะคดีดัง จับแพะ แฟ้มสืบสวน สืบสวน �...

3 ห้าม 3 ควร 3 ไม่   ในวันลอยกระทง
01/11/2017

3 ห้าม 3 ควร 3 ไม่ ในวันลอยกระทง

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา- ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา - ชั้นประทวน 640 อัตราเปิดรับสม...
29/08/2017

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2560 จำนวน 790 อัตรา
- ชั้นสัญญาบัตร 150 อัตรา
- ชั้นประทวน 640 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 1-22 ก.ย. 60 รายละเอียดตาม link ด้านล่างเลยนะคะ ^^

http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นป...
27/07/2017
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560
(สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง) จำนวน 183 อัตรา (เพศชาย)
รายละเอียดตาม ลิงค์ ด้านล่างเลยนะคะ
http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

23/03/2017
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน - Thaicrimes.org

บรรยากาศโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชนวันแรก

โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจชุมชน ประจำป …

17/05/2016
ป้องกันภัยอาชญากรรมด้วยสามเหลี่ยมอาชญากรรม

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสารคดีบันเทิงสำหรับเตือนภัยด้านอาชญากรรมให้แก่ประชาชน

https://www.youtube.com/watch?v=m8ERl-Pvj1c

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสารคดีบันเทิงสำหรับเตือนภัยด้านอาชญากรรมให้แก่ประชาชน

17/05/2016
Crime เตือนภัยอาชญากรรม 4 สกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ATM

https://www.youtube.com/watch?v=xGz2pjRCJaM

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสารคดีบันเทิงสำหรับเตือนภัยด้านอาชญากรรมให้แก่ประชาชน วิธีสังเกต: ตู้เอทีเอ็มปลอดจาก...

17/05/2016
เตือนภัยอาชญากรรม 3 : ภัยจากอินเทอร์เน็ต

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสารคดีบันเทิงสำหรับเตือนภัยด้านอ­าชญ­ากรรมให้แก่ประชาชน ให้รู้ทันภัยจากมิจฉาชีพ เช่น การซื้อขายสินค้าออนไลน์

https://www.youtube.com/watch?v=iN6OQC0kHkI

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสารคดีบันเทิงสำหรับเตือนภัยด้านอาชญ­ากรรมให้แก่ประชาชน ให้รู้ทันภัยจากมิจฉาชีพ เช่น ...

17/05/2016
เตือนภัยอาชญากรรม 2 : ภัยจากที่สาธารณะ

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสารคดีบันเทิงสำหรับเตือนภัยด้านอาชญ­ากรรมให้แก่ประชาชน ให้รู้ทันภัยจากมิจฉาชีพ

https://www.youtube.com/watch?v=bQbP-HnxLS8

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำสารคดีบันเทิงสำหรับเตือนภัยด้านอาชญ­ากรรมให้แก่ประชาชน ให้รู้ทันภัยจากมิจฉาชีพ

เรารักตำรวจไทย
17/05/2016
เรารักตำรวจไทย

เรารักตำรวจไทย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร-รองผู้บังคับการ วาระประจำปี 2558 ออกมาแล้วส่วนหนึ่ง โดยติดตามได้เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

16/05/2016
เตือนภัยอาชญากรรม1 : ภัยจากการปล้น บ้าน ร้านค้า ออฟฟิศ

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปวีดีโอสำหรับเตือนภัยด้านอาชญากรรมให้แก่ประชาชน โดยคลิปแรก เป็นการเตือนภัยจากการปล้นบ้าน ร้านค้า ออฟฟิศ ซึ่งบอกเล่าถึงสาเหตุส่วนใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดภัยดังกล่าวได้

https://www.youtube.com/watch?v=gZGuG3HRirQ

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปวีดีโอสำหรับเตือนภัยด้านอาชญากรรมให้แก่ประชาชน โดยคลิปแรก เป็นการเตือนภัยจากการป...

16/03/2016
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี - บก.ปอท.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี - บก.ปอท.

ใช้เวลาดูสักนิดครับ จะได้เข้าใจ ติดตามเราได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UClcadvGzgxPkbu8oqAUKymQ
TCSD Channel ได้อีกหนึ่งช่องทางครับ ^_^

ที่อยู่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2205 3166

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับมีอะไรผมช่วยได้ผมเต็มที่
ยังมีหลงเหลือเลื่อยๆพวกสั่งของออนไลแล้วได้กระดาษเปล่าร้องเรียนรึติดต่อส่งเบอร์มาได้ได้เพจนี้รึร้องเรียนตามท้องที่คับ
ประชุมชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติด https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2961009043924652&id=100000467550494
ประชุมชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติด https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2961009043924652&id=100000467550494