สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก, หน่วยงานราชการ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย5 แขวงราชเทวี, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

📢📢📢 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ปฐมวัย ระดับ...
07/07/2021

📢📢📢 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ปฐมวัย ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00- 17.00 ออนไลน์ โดยผ่านระบบ google meet
📌ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจจะเข้าร่วมคัดเลือกให้ส่งเอกสาร มายังกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

📢📢📢 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ปฐมวัย ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00- 17.00 ออนไลน์ โดยผ่านระบบ google meet
📌ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจจะเข้าร่วมคัดเลือกให้ส่งเอกสาร มายังกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

👩‍💼👨‍💼กลุ่ม line open chat เพื่อรับการสื่อสารในการอบรมครูปฐมวัยดิจิทัลฯ(และเพื่อเป็นเครือข่ายวิชาการพัฒนาการจัดการศึกษาป...
26/06/2021
ปฐมวัย ศธจ.กทม (เครือข่าย)

👩‍💼👨‍💼กลุ่ม line open chat เพื่อรับการสื่อสารในการอบรมครูปฐมวัยดิจิทัลฯ(และเพื่อเป็นเครือข่ายวิชาการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 3-6 ปี กับศธจ.กรุงเทพมหานคร)
https://line.me/ti/g2/SbuVljQTBbdZjrFkqdwc_w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ทุกสังกัดในเขตพื้นท.....

✍️แบบประเมินความรู้และความพึงพอใจการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะจัดทำตัวชี้วัดลงสู่ชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อการกระตุ้น...
26/06/2021
แบบประเมินความรู้และความพึงพอใจการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะจัดทำตัวชี้วัดลง

✍️แบบประเมินความรู้และความพึงพอใจการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะจัดทำตัวชี้วัดลงสู่ชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยอย่างสมดุลทั้งร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม (อบรมทำสื่อonlineในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHfybGMZLyRpEIXGIaFjurk7ZrKcnNZxxQx_QcQTdunbviVw/viewform?usp=sf_link

***หมายเหตุ การอบรมครั้งนี้ จะอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำสื่อonlineในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ....

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารา...
28/05/2021

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 http://www.bkkedu.in.th/10772-2/

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...
06/08/2020

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เ...
11/07/2020

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม
โครงการ TEF (Teams for Education)
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช
*สามารถกด Link เพื่อรับชม https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

*และ https://www.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

ดูสดพร้อมกันได้ที่ Facebook Live
ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

โครงการ TEF (Teams for Education)
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช
*สามารถกด Link เพื่อรับชม https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

*และ https://www.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

ดูสดพร้อมกันได้ที่ Facebook Live
ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

ศธย.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)หลักสูตร :  การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ...
10/07/2020

ศธย.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม
โครงการ TEF (Teams for Education)

หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการ TEF (Teams for Education)
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช
*สามารถกด Link เพื่อรับชม https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

*และ https://www.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

ดูสดพร้อมกันได้ที่ Facebook Live
ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสอดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)หลักสูตร :  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ active l...
10/07/2020

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสอดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ active learning และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และอาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการ TEF (Teams for Education)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ active learning และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และอาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์
สามารถกด Link เพื่อรับชม
👉 👉 https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

**Facebook Live ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

#อย่าลืม! subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการติดตาม

ประกาศคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภ...
09/07/2020

ประกาศคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข...
29/06/2020
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
https://drive.google.com/file/d/1fzHRrew0Ai4MTU87heH3bfvIxvxFBFEZ/view

26/06/2020
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3179975845428405&id=195356447178874

โครงการ Teams For Education (ช่วงบ่าย)

หัวข้อ
ครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21กับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS
(การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้) ระดับประถมศึกษา

ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00น.

Live สพม.1 พญาไท

สนับสนุนโดย กตัญญู.com
และ SSUP Group

#อบรมฟรี #อบรมครูฟรี
#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ เชิญรับชมการอบรมโครงการ TFE🚩 หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ active lear...
22/06/2020

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ เชิญรับชมการอบรมโครงการ TFE
🚩 หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบ active learning
🚩วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
🚩วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ TFE🚩วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1🚩 หลั...
22/06/2020
Sakdibhornssup Foundation Room 403 - YouTube

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ TFE
🚩วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1
🚩 หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบ active learning
🚩วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้

📱 สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ 💻Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/

สามารถชมการสอนย้อนหลังได้ที่ WWW.KUSOL.ORG
อย่าลืม!! กดติดตาม(Subscribe) และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน¥

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18/06/2020

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live
หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
ตามวันและเวลาดังกล่าว

18/06/2020

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 13) วันที่ 29 มิถุนายน 2563
http://www.bkkedu.in.th/wp-content/uploads/2020/06/unnamed-file.pdf

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการ TEF (Teams For Education)ขอเชิญรับชมการอบรม เรื่อง "การสอนคณิตศาสตร์แบบ Ac...
14/06/2020
Sakdibhornssup Foundation Room 403 - YouTube

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการ TEF (Teams For Education)

ขอเชิญรับชมการอบรม เรื่อง "การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษา"
โดยวิทยากร ดร. รัชนิกร ชลไชยะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
จัดอบรม ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1

สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/

สามารถชมการสอนย้อนหลังได้ที่ WWW.KUSOL.ORG
อย่าลืม!! กดติดตาม(Subscribe) และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน¥

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ...
14/06/2020

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถติดตามได้ที่ Facebook / YouTube : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live
หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
ตามวันและเวลาดังกล่าว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรมไปพร้อมๆ กับพวกเรานะคะ
12/06/2020

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรมไปพร้อมๆ กับพวกเรานะคะ

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live
หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
ตามวันและเวลาดังกล่าว

12/06/2020
http://www.xn--12cya4a4k0b.com/

โครงการ Teams For Education (ช่วงบ่าย)

เทคนิคการใช้เกมในการจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม Active Interests and learning
(ระดับมัธยมศึกษา)

อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00น.

Live ศธจ.กทม.
ณ. สพม.1 พญาไท

สนับสนุนโดย กตัญญู.com
และ SSUP Group

#อบรมฟรี #อบรมครูฟรี
#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/videos/979207265848432/

12/06/2020
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ศธจ. กทม. ประชาสัมพันธ์
"การถ่ายทอดสดการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพจัดการเรียนสอน ตามโครงการ Teams For Education"
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง "เทคนิค และกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษา"
วันที่ 12 มิ.ย.

https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/live/

มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

ศธจ. กทม. ประชาสัมพันธ์"การถ่ายทอดสดการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพจัดการเรียนสอน ตามโครงการ Teams For Education"กลุ่มสาระการเ...
12/06/2020
Sakdibhornssup Foundation Room 403 - YouTube

ศธจ. กทม. ประชาสัมพันธ์
"การถ่ายทอดสดการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพจัดการเรียนสอน ตามโครงการ Teams For Education"
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง "เทคนิค และกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา"
วันที่ 12 มิ.ย. 63

ทาง
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

และ
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/live/

รายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 12) วันที่ 16 มิถุนายน 2563
05/06/2020

รายละเอียดการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 12) วันที่ 16 มิถุนายน 2563

11/05/2020
ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศ กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 6 ก...
07/05/2020

ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศ กศจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

รายงานสถิติผู้สมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการกา...
11/03/2020

รายงานสถิติผู้สมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ที่อยู่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย5 แขวงราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023543798

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อบรมค่ะ
รบกวนขอช่องทางการติดต่อได้ไหมคะ 🙏🏼
เรียนสอบถามคะ ประกาศ ครูผู้ช่วยการเงินบัญชี ตำแหน่งว่าง 16 พอประกาศผู้สมัครรายวันตำแหน่งว่าง1 ตำแหน่ง คือยึดตัวใดคะ
ขออนุญาต Admin ครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคุณครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนเอกชน และของรัฐบาลทุกสังกัด เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม เฟสบุค กลุ่ม สื่อคณิตศาสตร์ ป.1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ได้พบสื่อการสอนที่หลากหลายจากครูทั่วประเทศ การเข้ากลุ่มนี้มีความเป็นอิสระ ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ขอบคุณมากครับ
การเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ฝากไว้ให้คิดนะครับ
ขออนุญาตสอบถามแอดมินเพจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่ขึ้บัญชีครูผู้ช่วย ปี 2561 ข้าพเจ้าอยากสอบถามแอดมินและเจ้าหน้าเกี่ยวกับเรื่องการเรียกบรรจุ โดยมีรายละเอียดคำถามต่อไปนี้ 1. จะมีการเรียกบรรจุช่วงวันที่ 20 มิถุนายน ตามที่หัวหน้าฝ่ายบุคคลแจ้งกับเพื่อนสมาชิกที่เดือนทางไปถามที่ กศจ ในช่วงวันที่ผ่าน ๆ มา จริงหรือไม่? ข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด? 2. จะมีการให้ กศจ อื่นได้ขอใช้บัญชีของ กศจ กทม หรือไม่? 3. ในช่วงที่นี้มี กศจ ใดมาขอใช้บัญชีบ้างหรือไม่? 4. ในรอบการเรียกบรรจุที่จะถึงนี้ มีอัตราคร่าว ๆ ประมาณกี่อัตรา ในแต่ละวิชาเอก 5. ทำไมการโทรติดต่อไปยัง กศจ จะต้องมารอลุ้นว่าจะเจอเจ้าหน้าที่ท่านใดรับสาย และท่านนั้นจะอารมณ์ดีหรือไม่ เพราะข้าพเจ้าเคยติดต่อไปแต่เจ้าหน้าที่ตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่อยากจะตอบ และตอบคำถามไม่ตรงประเด็น และข้อสุดท้าย ข้าพเจ้าเพียงอยากขอเสนอ เพื่อให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนกับกลุ่มผู้ขึ้นบัญชีด้วยว่าจะเรียกช่วงใด หรือตามคำถามทั้ง 4-5 ข้อ ตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมา โดยข้าพเจ้าขอให้แอดมินตอบในคอมเมนต์ในโพสต์นี้ หรือไม่ก็โพสต์ประกาษบนหน้าเพจอย่างเป็นทางการ ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าและอีกหลายท่าน เพียงต้องการความชัดเจนจาก กศจ เพื่อประกอบการตัดสินในในเรืื่องต่าง ๆ ในอนาคต ว่าจะได้เตรียมตัวสอบใหม่ หรือหางานใหม่ หรือต้องแจ้งที่ทำงานเดิมอย่างไร รวมถึงบางคนที่ว่างงานก็มีผลกระทบไม่ใช่น้อย ด้วยความเคารพ
รอๆๆๆๆๆผลการย้ายอยู่นะค่ะ
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411