สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดก, หน่วยงานราชการ, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย5 แขวงราชเทวี, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

🗣️โครงการสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน🎞️🎞️🎞️(รอบเพิ่มเติม)โดย Microsoft ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการโด...
19/11/2021
โครงการสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดย Microsoft ร่วมกับ กระทรวงศึกษา

🗣️โครงการสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน🎞️🎞️🎞️(รอบเพิ่มเติม)
โดย Microsoft ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ
โดยผู้ผลิตจะผลิตเนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น อนุบาล-ม.6 ซึ่งเป็นเนื้อหา ใดๆก็ได้ในหลักสูตรของ สพฐ ซึ่งมีความแตกต่างและน่าสนใจ
🎥สื่อการเรียนนี้จะจัดรวบรวมเป็นชุดสื่อการเรียนรู้
1.ชื่อเรื่อง ที่น่าสนใจ
2.มีการทำแบบทดสอบก่อนหลัง
3.มีคลิบวีดีโอที่น่าสนใจมีความ ยาว 16-20 นาที
ผู้ที่ได้รับการพิจารณา
ได้งบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ
ได้ขยายผลส่งต่อผลงานสู่ผู้เรียนทั่วประเทศ
******หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงใสเพิ่ม เติม กรุณา ติดต่อมาที่
ดร.ธนากร นภาภรณ์(พี่เบนซ์)
[email protected] 0828878935

🗣️โครงการสนับสนุนผู้ผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการจัดการเรียนการสอน🎞️🎞️🎞️(รอบเพิ่มเติม) โดย Microsoft ร่วมกับ กระทรว.....

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำ...
15/11/2021
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเ

ศธจ.กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 ตำแหน่ง 15 อัตรา ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่) https://www.bkkedu.in.th/ประกาศรับสมัครลูกจ้างช-2/
.
.

ดาวน์โหลดรายละเอียดป

เรื่องเกียรติบัตรการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ** เฉพาะพื้นที่ กทม.นะคะ**ศธจ.กทม.ขอชี้แจงขั้นตอนการส่งเกียรติบัตร “ก...
19/10/2021
ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ: แบบฟอร์มแจ้งแก้ไขชื่อและหลักสูตรเพื่อจัดพิมพ์เกียรติบัตร (

เรื่องเกียรติบัตรการอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ
** เฉพาะพื้นที่ กทม.นะคะ**

ศธจ.กทม.ขอชี้แจงขั้นตอนการส่งเกียรติบัตร “การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ฯ” ดังนี้
1. สป.ศธ.ส่งเกียรติบัตรและรายชื่อมายัง ศธจ.
2. ศธจ.กทม. แจ้งให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ – นามสกุล และหลักสูตรที่อบรม และข้อมูลโรงเรียน/หน่วยงาน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564)
3.ศธจ.กทม.ดำเนินการจัดพิมพ์เกียรติบัตร และส่งให้ผู้อบรมผ่านทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน/หน่วยงานของท่านที่ระบุ (หากไม่มีระบุในตารางไม่สามารถจัดส่งได้ท่านต้องติดต่อรับเองได้ที่ ศธจ.กทม.)

**การตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูล
1.ตรวจสอบรายชื่อจากตารางสรุปรายชื่อผู้เข้าอบรม
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v0j5pnoCFLVqX5P6af8uCkRNq0UUqDIc/edit?usp=sharing&ouid=103891745260537136514&rtpof=true&sd=true
**หากถูกต้องไม่ต้องดำเนินการใดๆ**
2.หากต้องการแก้ไขให้ดูลำดับที่หน้าชื่อ และคลิกลิงค์เพื่อแจ้งแก้ไขข้อมูลตามลำดับที่ ดังนี้
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 1 - 800) https://forms.gle/2zyAqZhJJj6Xan8C6
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 801 - 1600)
https://forms.gle/6UfgcbdUrtWWkMiL9
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 1601 – 2400)
https://forms.gle/7PEwQs5o3phsefKY9
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 2401-3200)
https://forms.gle/HnBgLJs1eBfSS4Tw5
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 3201-4000)
https://forms.gle/dpoWGgsxcC6qGX3Q7
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 4001-4800)
https://forms.gle/Ye41mxMzTPf8RDbg9
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 4801-5500 )
https://forms.gle/dVuaDN7CTEzvaxSEA
-แจ้งแก้ไขชื่อ หลักสูตร และหน่วยงาน (ลำดับที่ 5501-6326 )
https://forms.gle/PrT1ZvQR5WULbUWj7

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม" แล้วเสร็จไปแล้วนั้น สำ....

🗣️ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประ...
11/08/2021

🗣️ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

🗣️ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ผ่านระบบออนไลน์ Zoom ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

📢  วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทน...
25/07/2021

📢 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทนผู้ประสานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน" กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม " ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams มีวัตฤประสงค์เพื่อ ๑) สร้างการรับรู้ร่วมกันในบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน และ ๒) กำหนดแนวทางร่วมกันในการดำเนินงาน โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงาน

📢 วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์เป็นตัวแทนผู้ประสานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน" กิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม " ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams มีวัตฤประสงค์เพื่อ ๑) สร้างการรับรู้ร่วมกันในบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน และ ๒) กำหนดแนวทางร่วมกันในการดำเนินงาน โดยมี ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงาน

🗣️ขอเชิญ ผู้เข้า อบรมโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม📍 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม open chat เพื่อ เป็น...
25/07/2021
ศธจ.กทม.หลักสูตร 1,2

🗣️ขอเชิญ ผู้เข้า อบรมโครงการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม
📍 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม open chat เพื่อ เป็นช่องทางในการประสานงานการอบรม
โดยแยกเป็นหลักสูตรดังนี้ครับ
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ศธจ.กทม.หลักสูตร 1,2" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/perRgREgCjFPMGK2Yi68ig?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ศธจ.กทม.หลักสูตร 3,4" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3DHvEL8pBF5mrmL2eeCraw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ศธจ.กทม.หลักสูตร 5,6" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/jCqquTzI_0QU8f8HSOOUXQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ศธจ.กทม.หลักสูตร 7,8" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/qQOeEsFbZgu7-dv4OCShmg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "ศธจ.กทม.หลักสูตร 9,10" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/iqQbVRFdUvxBoubVYe_XYg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษม

🗣️โครงการ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร์เกษม ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง
21/07/2021

🗣️โครงการ ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร์เกษม ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาตนเอง

📢📢📢 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ปฐมวัย ระดับ...
07/07/2021

📢📢📢 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ปฐมวัย ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00- 17.00 ออนไลน์ โดยผ่านระบบ google meet
📌ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจจะเข้าร่วมคัดเลือกให้ส่งเอกสาร มายังกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

📢📢📢 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ปฐมวัย ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00- 17.00 ออนไลน์ โดยผ่านระบบ google meet
📌ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่สนใจจะเข้าร่วมคัดเลือกให้ส่งเอกสาร มายังกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

👩‍💼👨‍💼กลุ่ม line open chat เพื่อรับการสื่อสารในการอบรมครูปฐมวัยดิจิทัลฯ(และเพื่อเป็นเครือข่ายวิชาการพัฒนาการจัดการศึกษาป...
26/06/2021
ปฐมวัย ศธจ.กทม (เครือข่าย)

👩‍💼👨‍💼กลุ่ม line open chat เพื่อรับการสื่อสารในการอบรมครูปฐมวัยดิจิทัลฯ(และเพื่อเป็นเครือข่ายวิชาการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 3-6 ปี กับศธจ.กรุงเทพมหานคร)
https://line.me/ti/g2/SbuVljQTBbdZjrFkqdwc_w?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

กลุ่มนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อการบริการวิชาการ การจัดการเรียนรู้เพื่อเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ทุกสังกัดในเขตพื้นท.....

✍️แบบประเมินความรู้และความพึงพอใจการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะจัดทำตัวชี้วัดลงสู่ชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อการกระตุ้น...
26/06/2021
แบบประเมินความรู้และความพึงพอใจการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะจัดทำตัวชี้วัดลง

✍️แบบประเมินความรู้และความพึงพอใจการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีทักษะจัดทำตัวชี้วัดลงสู่ชั้นเรียนที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัยอย่างสมดุลทั้งร่างกายสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม (อบรมทำสื่อonlineในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid-19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHfybGMZLyRpEIXGIaFjurk7ZrKcnNZxxQx_QcQTdunbviVw/viewform?usp=sf_link

***หมายเหตุ การอบรมครั้งนี้ จะอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำสื่อonlineในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ....

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ารา...
28/05/2021

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 http://www.bkkedu.in.th/10772-2/

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...
06/08/2020

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เ...
11/07/2020

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม
โครงการ TEF (Teams for Education)
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช
*สามารถกด Link เพื่อรับชม https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

*และ https://www.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

ดูสดพร้อมกันได้ที่ Facebook Live
ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

โครงการ TEF (Teams for Education)
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช
*สามารถกด Link เพื่อรับชม https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

*และ https://www.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

ดูสดพร้อมกันได้ที่ Facebook Live
ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

ศธย.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)หลักสูตร :  การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพ...
10/07/2020

ศธย.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม
โครงการ TEF (Teams for Education)

หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการ TEF (Teams for Education)
วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน : English Language Teaching Methodology ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤดี มณีภัคธร, อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์, อาจารย์ปิยะบุตร สุมนศรีวรกุล, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช
*สามารถกด Link เพื่อรับชม https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

*และ https://www.youtube.com/channel/UCuB4iU0AKzzDAHjKZqMw4PA/live

ดูสดพร้อมกันได้ที่ Facebook Live
ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสอดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)หลักสูตร :  การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ active l...
10/07/2020

ศธจ.กทม.ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสอดการอบรมโครงการ TEF (Teams for Education)

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ active learning และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และอาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โครงการ TEF (Teams for Education)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ active learning และพัฒนาทักษะกระบวนการคิดในวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา
วิทยากร : ผศ.ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ และอาจารย์สุทธา รัตนศักดิ์
สามารถกด Link เพื่อรับชม
👉 👉 https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

**Facebook Live ผ่านเพจ https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation (มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์)

#อย่าลืม! subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการติดตาม

ประกาศคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภ...
09/07/2020

ประกาศคณะกรรมศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข...
29/06/2020
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
https://drive.google.com/file/d/1fzHRrew0Ai4MTU87heH3bfvIxvxFBFEZ/view

26/06/2020
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3179975845428405&id=195356447178874

โครงการ Teams For Education (ช่วงบ่าย)

หัวข้อ
ครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21กับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS
(การบูรณาการภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้) ระดับประถมศึกษา

ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00น.

Live สพม.1 พญาไท

สนับสนุนโดย กตัญญู.com
และ SSUP Group

#อบรมฟรี #อบรมครูฟรี
#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ เชิญรับชมการอบรมโครงการ TFE🚩 หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบบ active lear...
22/06/2020

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ เชิญรับชมการอบรมโครงการ TFE
🚩 หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบ active learning
🚩วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
🚩วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ TFE🚩วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1🚩 หลั...
22/06/2020
Sakdibhornssup Foundation Room 403 - YouTube

📣 ศธจ.กทม.ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมโครงการ TFE
🚩วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1
🚩 หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบ active learning
🚩วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้

📱 สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ 💻Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/

สามารถชมการสอนย้อนหลังได้ที่ WWW.KUSOL.ORG
อย่าลืม!! กดติดตาม(Subscribe) และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน¥

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18/06/2020

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live
หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
ตามวันและเวลาดังกล่าว

18/06/2020

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ 13) วันที่ 29 มิถุนายน 2563
http://www.bkkedu.in.th/wp-content/uploads/2020/06/unnamed-file.pdf

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการ TEF (Teams For Education)ขอเชิญรับชมการอบรม เรื่อง "การสอนคณิตศาสตร์แบบ Ac...
14/06/2020
Sakdibhornssup Foundation Room 403 - YouTube

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โครงการ TEF (Teams For Education)

ขอเชิญรับชมการอบรม เรื่อง "การสอนคณิตศาสตร์แบบ Active Learning ระดับมัธยมศึกษา"
โดยวิทยากร ดร. รัชนิกร ชลไชยะ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น.
จัดอบรม ณ ห้องประชุมพญาไท สพม.เขต1

สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation/

สามารถชมการสอนย้อนหลังได้ที่ WWW.KUSOL.ORG
อย่าลืม!! กดติดตาม(Subscribe) และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือน¥

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ...
14/06/2020

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถติดตามได้ที่ Facebook / YouTube : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live
หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
ตามวันและเวลาดังกล่าว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรมไปพร้อมๆ กับพวกเรานะคะ
12/06/2020

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมอบรมไปพร้อมๆ กับพวกเรานะคะ

ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการอบรมออนไลน์ สำหรับการจัดอบรมให้กับคุณครูระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ตามโครงการ TEF (Teams For Education) สามารถรับชมได้ตามลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCtPmH1fkFUnSQYu4bEcT3UQ/live
หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ
ชื่อเพจ : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
https://www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
ตามวันและเวลาดังกล่าว

ที่อยู่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ถนนศรีอยุธยา ซอย5 แขวงราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023543798

เว็บไซต์

http://www.bkkedu.in.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ คนทำสื่อ🎊🎊 🎥👫เราทีมงานพัฒนาสื่อ และมีงบประมาณสนับสนุนในการผลิตสื่อ ให้ครับ แบบสมัครเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโครงการ MS ร่วมกับ สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ ทีมประสานงาน ทีม ดร.ธนากร นภาภรณ์
สวัสดีคร้าบ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หลักสูตร (การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ตอนที่2) วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี ราชบัณฑิต ดร.กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สุจิปุลิ จังหวัดฉะเชิงเทรา Live วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #อบรม #อบรมครู #อบรมครูออนไลน์ #อบรมออนไลน์ #การศึกษาออนไลน์ #พัฒนาการศึกษา #เรียนออนไลน์ #สอนออนไลน์ #หลักสูตร #หลักสูตรออนไลน์ #สอน #เรียน #LIVE #ถ่ายทอดสด #ZOOM #ดูออนไลน์ #รัยชมสด #หนังสือรับรอง #หนังสือรับรองออนไลน์ #Certificate #ครูพร้อม #ครูอาชีพ สนับสนุนโดย SSUP Group คลิกที่ http://www.ssup.co.th/ สนับสนุนโดย Katanyu77 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย คลิกเลย www.fb.com/katanyuofficial https://fb.watch/8Pcgj71NpZ/
อบรมค่ะ
รบกวนขอช่องทางการติดต่อได้ไหมคะ 🙏🏼
เรียนสอบถามคะ ประกาศ ครูผู้ช่วยการเงินบัญชี ตำแหน่งว่าง 16 พอประกาศผู้สมัครรายวันตำแหน่งว่าง1 ตำแหน่ง คือยึดตัวใดคะ
Football School News งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอขอบคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เผยแพร่คำสั่งที่ 504/2563 เรื่อง"ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา สายการสอน"จำนวน 12 รายลงวันที่ 20 ต.ค.63 พบว่า ลำดับ 5-6 ย้ายมาประจำ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ตามรูป) ^_^
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เผยแพร่คำสั่งที่ 517/2563 เรื่อง"ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา"จำนวน 7 รายลงวันที่ 22 ต.ค.63 พบว่า ลำดับ 6(หน้า 2) อ.รวิกานต์ บุญฤทธิ์ เป็นรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ตามรูป)
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เผยแพร่คำสั่งที่ 517/2563 เรื่อง"ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา"จำนวน 7 รายลงวันที่ 22 ต.ค.63 พบว่า ลำดับ 4(หน้า 2) อ.มงคล อินทรโชติ เป็นรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (ตามรูป)