Clicky

Thairath75 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกี?

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
455 ม. 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย-มัธยมศึกษาปีที่ 3

เปิดเหมือนปกติ

23/10/2022
Photos from Thairath75's post
19/10/2022

Photos from Thairath75's post

12/10/2022
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียอันยิ่งใหญ่จากเหต...
06/10/2022

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
ขอแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียอันยิ่งใหญ่จากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู อันเป็นเหตุให้มีเด็กๆ ในศูนย์เด็กเล็กเสียชีวิตจำนวนมาก และขอเป็นกำลังใจให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องของผู้สูญเสียทุกท่าน รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย

ทร.๗๕ ร่วมงานสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ประจำปี 2565๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการ...
05/10/2022

ทร.๗๕ ร่วมงานสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลาง-ภาคตะวันออก ประจำปี 2565

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาภาคกลางภาคตะวันออกประจำปี ๒๕๖๕ ณโรงแรมสองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๕ โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐและบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นประธานในพิธี จากนั้น นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ - บรรณาธิการข่าวภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ ปฐมนิเทศ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียน กับชุมชนท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน" จากนั้น ดร.ปรพล แก้วชาติ ผอ.โรงเรียนราชวินิต สพป.กทม. บรรยายเรื่อง "การประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะในระบบ DPA" รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ กรรมการนโยบาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง "ครูกับการขับเคลื่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคตใหม่"

สายชั้นปฐมวัยจัดโครงการการละเล่นพื้นบ้านไทย  ๔ ภาค      ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗...
30/09/2022

สายชั้นปฐมวัยจัดโครงการการละเล่นพื้นบ้านไทย ๔ ภาค

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดโครงการการละเล่นพื้นบ้านไทย ๔ ภาคขึ้น โดยมีนายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร.เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผอ.รร. และคณะครู ร่วมชมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อให้มีกิจกรรมทางกายโดยผ่านการละเล่นพื้นบ้าน ๔ ภาค
๒. เพื่อให้เด็กได้รู้จักกฎกติกา วิธีการเล่นการละเล่นพื้นบ้านไทย ๔ ภาค
๓. เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการตัดสินใจเลือกการละเล่นที่ตนเองถนัดฝึกซ้อมจนเกิดความชำนาญและนำการละเล่นที่ตัวเองเลือกมาแสดงจัดโชว์
ทั้งนี้ยังมีการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ เช่น
ขว้างราว กำทาย อีฉุด ชักเย่อ
การละเล่นพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่น งูกินหาง แข่งเรือบก กาฟักไข่ เดินกะลา
การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือ เช่น
เตย หมาจกข้อ โพงพาง ไม้หึ่ง
การละเล่นพื้นบ้านของภาคกลาง เช่น
วิ่งว่าว หมากเก็บ วิ่งกระสอบ มอญซ่อนผ้า การกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ เรือนอนุบาล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

ทร.๗๕ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มภาคสงฆ์  ๑ เรื่อง “สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรร...
30/09/2022

ทร.๗๕ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มภาคสงฆ์ ๑ เรื่อง “สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มภาคสงฆ์ ๑ เรื่อง “สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรรมตามแนววิถีพุทธโดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กทม. กล่าวรายงาน และ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ และการจัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
Cr. ภาพ : สพป.กทม.

30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
ทร.๗๕ รับรางวัลการประกวดสื่อวีดีทัศน์เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ปี ๒๕๖๕๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกีย...
27/09/2022

ทร.๗๕ รับรางวัลการประกวดสื่อวีดีทัศน์เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ปี ๒๕๖๕

๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผอ.รร.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รร. พร้อมนางสาววรรณา สระพิณ และนางสาวศุภาพิชญ์ พึ่งเปี่ยม เข้ารับโล่รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสื่อวีดีทัศน์เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ปี ๒๕๖๕ โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
ทัศนศึกษา ป.๑-๓ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๕.๓๐ น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเ...
23/09/2022

ทัศนศึกษา ป.๑-๓

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๕.๓๐ น. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ MEP โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพานักเรียนเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภายในมีการจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แต่ละชั้นประกอบด้วย สาระดังนี้
ชั้นที่ ๑ นักวิทยาศาสตร์รุ่นบุกเบิก กิจกรรมเสริมศึกษา โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space), Engineering Design, ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แบบโดม, การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการหมุนเวียน
ชั้นที่ ๒ ประวัติและความเป็นมาของทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ชั้นที่ ๓ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อุโมงค์พลังงาน และ โรงภาพยนตร์พลังงาน ๔ มิติ
ชั้นที่ ๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
ชั้นที่ ๕ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ชั้นที่ ๖ เทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนรู้เปิดโลกทัศน์ ทำให้เด็กเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ เกิดความสุข ความสนุกสนานจากการทัศนศึกษา

กิจกรรมวันสันติภาพสากล (International Peace Day)๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมวันสันติ...
21/09/2022

กิจกรรมวันสันติภาพสากล (International Peace Day)

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. เป็นผู้อ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี สารของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย และสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา ๑ นาที และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ หลังการเคารพธงชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากล โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ และร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก

ทร.๗๕ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด๑๙ กันยายน ๒๕๖๕  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา...
21/09/2022

ทร.๗๕ จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในเวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสานึก และพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน

ทร.๗๕ ร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. ๖๕”๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. น.ส.พัชรี ศร...
20/09/2022

ทร.๗๕ ร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. ๖๕”

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. น.ส.พัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผอ.รร. พร้อมคณะครูเข้าร่วมงาน “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม. ๖๕” โดยมี นายกมล ศิริบรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี กล่าวมุทิตาจิต พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่่ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ซึ่งในปีนี้โรงเรียนมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน ๓ คน คือ น.ส.พัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผอ.รร. นางอำนวยพร แก้วศรี ครูชำนาญการพิเศษ และนางยุพาภรณ์ เรืองเดช ครูอัตราจ้าง
Cr. สพป.กทม.

15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
นักเรียน MEP ทร.๗๕ ทัศนศึกษา มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP : Min...
14/09/2022

นักเรียน MEP ทร.๗๕ ทัศนศึกษา มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ คณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP : Mini English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้(Museum Siam: Discovery Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งแรกที่เน้นการสร้างประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ และช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย เกี่ยวกับการสร้างสำนึกในการรู้จักตนเอง รู้จักเพื่อนบ้าน และรู้จักโลก รวมถึงการสร้าง “แนวคิดและภาพลักษณ์ใหม่” ของพิพิธภัณฑ์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวต่างๆ เป็นไปอย่างสนุกสนานยิ่งขึ้น

14/09/2022
ทร.๗๕ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ภาคกลาง-ตะวันออก ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิ...
10/09/2022

ทร.๗๕ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ภาคกลาง-ตะวันออก

๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาววราศิณี บุญเพ็ง นางสาวชุลีกร อิศรภักดี และนายอภินันท์ สำเภาน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา ภาคกลาง-ตะวันออก ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร กรรมกาาบริหารมูลนิธิไทยรัฐ เป็นประธานในพิธี

ทร.๗๕ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร กลุ่มรัตนโกสินทร์ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายวิเชียร สุขจ...
10/09/2022

ทร.๗๕ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร กลุ่มรัตนโกสินทร์

๙ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร กลุ่มรัตนโกสินทร์ สพป.กทม. และร่วมทำบุญ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) จ.พระนครศรีอยุธยา
เป็นเงิน ๑๖,๐๙๑.๒๕ บาท จากการร่วมทำบุญจากคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหาน...
10/09/2022

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม ธรรมะสัญจร ร่วมทำบุญถวายวัดบางไทรและจัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร) จ.พระนครศรีอยุธยา

นายวิเชียร สุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นผู้แทนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยและมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและของใช้อื่นๆ ให้แก่คณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครอง นักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนบริจาควัสดุอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๖๙๑.๒๕ บาท ในครั้งนี้

ผอ.สพป.กทม.ตรวจเยี่ยม รร.ทร.๗๕ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. และน.ส.พัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผอ.รร. ร่วมต้อนรับด...
06/09/2022

ผอ.สพป.กทม.ตรวจเยี่ยม รร.ทร.๗๕

๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. และน.ส.พัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผอ.รร. ร่วมต้อนรับดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.กทม. ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน รวมถึงติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับขั้นประถมศึกษา

05/09/2022
Photos from Thairath75's post
01/09/2022

Photos from Thairath75's post

30/08/2022
ขอขอบคุณท่านคณบดีที่ให้เกียรติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมค่าคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จ...
30/08/2022

ขอขอบคุณท่านคณบดีที่ให้เกียรติโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมค่าคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จัดค่ายคณิต จากท่าน รศ.นุชนารท และผศ. ปรีชา จั่นกล้า ตลอดจน นักศึกษาฯ ทุกท่าน และขอขอบพระคุณท่านคณบดีล่วงหน้าสำหรับ MOU ที่จะมีขึ้น ในอนาคต

https://www.facebook.com/110354435726861/posts/5349486385146947/?sfnsn=mo

การเตะฟุตบอลกระชับมิตร ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับทีมครูเต้ FC และผู้ปกครองนักเรียน จ...
29/08/2022

การเตะฟุตบอลกระชับมิตร

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับทีมครูเต้ FC และผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมการเตะฟุตบอลกระชับมิตร เพื่อการกุศล โดยมีนายวิเชียร สุขจันทร์ ผอ.รร. ร่วมลงสนามในการเตะฟุตบอลครั้งนี้ด้วย โดยเงินบริจาคทั้งหมดได้ร่วมสนับสนุนเป็นค่าชุดกีฬาสำหรับนักฟุตบอลทีมโรงเรียน

29/08/2022
28/08/2022
Photos from Thairath75's post
27/08/2022

Photos from Thairath75's post

ฝากกดแชร์และกด ♥️ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ในการแข่งขัน SBAC DIGITAL ...
26/08/2022

ฝากกดแชร์และกด ♥️ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ในการแข่งขัน SBAC DIGITAL PAINTING CONTEST 2022 ด้วยนะคะ

ฝากกดแชร์และกด ♥️ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ในการแข่งขัน SBAC DIGITAL ...
26/08/2022

ฝากกดแชร์และกด ♥️ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ในการแข่งขัน SBAC DIGITAL PAINTING CONTEST 2022 ด้วยนะคะ

Photos from Thairath75's post
25/08/2022

Photos from Thairath75's post

Photos from Thairath75's post
25/08/2022

Photos from Thairath75's post

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรต...
24/08/2022

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรจากกิจกรรมการประกวดสื่อวีดีทัศน์ ในโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมเพชรบุรี ชั้น ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานถึงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการและได้รับเกียรติจาก นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร

22/08/2022
Photos from Thairath75's post
20/08/2022

Photos from Thairath75's post

คณะครูเข้ารับการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่มงาน หัว...
20/08/2022

คณะครูเข้ารับการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching)

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสายชั้นและคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติเข้ารับการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) ณ ศูนย์ HCEC อาคาร ๑๐โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
19/08/2022

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นำโดย นางสาวพัชรี ศรีรัชวงษ์ รองผอ.รร. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.รร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสายชั้น คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมีการแสดง Science Show จากนักเรียนระดับประถมศึกษาและมััธยมศึกษา และฐานการเรียนรู้ การทดลองทางวิทยาศาสตร์บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ รวมถึงได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ ๔ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

Photos from Thairath75's post
18/08/2022

Photos from Thairath75's post

ที่อยู่

455 วัชรพล-รามอินทรา แขวง คลองถ
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6629940936

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thairath75ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thairath75:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อ. 1 (3 ขวบ) - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ก่อตั้งโดยคุณกำพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาเพื่อเยาวชนไทย ปัจจุบันมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ 111 โรงเรียน

ติดต่อสอบถามข้อมูลหลักสูตรและสมัครเรียน 455 ม. 4 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 โทร. 02-9940936

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16
มีการเปลี่ยนแปลงการประกวดวาดภาพจากกำหนดการเดิม
ด้วยสถานกาณ์วิกฤติโควิด-19 ระบาด การดำเนินงานในหลายส่วนได้ชะลอและขยายเวลาการประกวดวาดภาพออกไป
สมาคมฯ จึงขอเชิญชวนน้องๆ หนู อายุระหว่าง 4-10 ปี เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าประกวดครั้งนี้
โดยมีกำหนดการในส่วนขยายเวลาดังนี้
1. ขยายเวลาการรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565
2. กำหนดการตัดสิน วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
3. กำหนดประกาศผลการประกวด วันจันทร์ 14 กุมภาพันธ์ 2565
4. งานมอบรางวัล เดือนมีนาคม 2565
ขออนุญาติถามนะคะเดือนสิงหาคมค่าอาหารกลางวันเด็กยังไม่ได้จ่ายใข่มั้ยคะเดือนนร้กันยายนรวม2เดือนจ่ายพร้อมกันรึป่าวคะ
ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วม
✨ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Graphic Design for Social Media with Photoshop & Illustrator CC รุ่นที่ 3✨
📌วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 – วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น.
คณะ ICT ม.มหิดล ชั้น 23 อาคารมิว (วิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ
⭐️(รับจำนวน 20 ที่นั่ง)⭐️
⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/ictdesign3
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสารัชย์ Tel. 092-256-1570 E-mail: [email protected]

ขอขอบคุณยิ่ง
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app”
คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
💁‍♀คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญคณาจารย์ ครู ผู้สอน และผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารจัดการ สื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ และด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม
.
👉โครงการหลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อการเรียนการสอน (Train-the-Trainer) รุ่นที่ 2
.
🗓วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT212 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
.
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุจิรา รัชตะพงศ์ธร
โทร. 02-441-0909 ต่อ 161 หรือ
E-mail:[email protected] หรือ
เว็บไซต์
Ready for Free Solo tmr?
See you all from 5pm
Thank you all media for helping spread the word.
Thank you our official sponsor and all supports.
Anyone need Thai script, pls leave your contact or DM.

พร้อมม้ายคะ?
สำหรับ Free Solo พรุ่งนี้ เจอกัน 5 pm เป็นต้นไป
ขอบคุณสำหรับสื่อต่างๆที่ช่วยกระจายข่าว
ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก และทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ
ใครอยากได้ script ไทย กรุณาทิ้ง contact หรือส่ง message มาน้า

Urban Playground ClimbingMAKAI Açaí & Superfood BarSuuntoCmrca
Bangkok PostEFM stationThairath75CLEO ThailandsceneNsoundJUST ดู IT.
Eat 'n TripZoominstyleThailand Mountaineering and Trekking Club Time Out Bangkok Path to Odyssey National Geographic Thailand

The Bangkok Post
https://www.bangkokpost.com/lifestyle/film/1644164/scaling-impossible-heights

Thairath
https://www.thairath.co.th/content/1515691

EFM
https://www.youtube.com/watch?v=llkDeoyRmcw
1:35:49

CLEO THAILAND
https://www.facebook.com/search/top/?q=cleo%20thailand&epa=SEARCH_BOX

SCENENSOUND
http://www.scenensound.com/?p=2818

WATCHAROUND
https://www.facebook.com/2019720021630636/posts/2262069237395712?sfns=mo

Just ดู it
https://www.facebook.com/search/top/?q=just%20%E0%B8%94%E0%B8%B9%20it.&epa=SEARCH_BOX

Eat ’n Trip
https://www.facebook.com/eatandtrip/photos/a.856923487707021/2155105354555488/?type=3&theater

Zoom in Style
http://www.zoominstyle.com/movies-update/free-solo/

Thailand Mountaineering and Trekking Club
https://www.facebook.com/ThailandMountaineeringAndTrekkingClub/

Time Out Bangkok
https://www.facebook.com/216336429117946/posts/413848289366758?sfns=mo

The Bangkok Post
https://www.bangkokpost.com/lifestyle/film/1644164/scaling-impossible-heights

Thairath
https://www.thairath.co.th/content/1515691

Path to odyssey
https://www.facebook.com/pathtoodyssey/photos/a.249011995570795/605526193252705/?type=3&theater

National Geographic Thailand
https://www.facebook.com/NationalGeographicThailand/photos/a.453623720037/10161590744705038/?type=3&theater

Suunto
https://www.facebook.com/NationalGeographicThailand/photos/a.453623720037/10161590744705038/?type=3&theater
เรียน จนท.ที่เกี่ยวกับงานแผนและ งปม./จากกลุ่มออกแบบ กรุณาแจ้งจนท.ที่เกี่ยวกับงานแผนและ งปม.โปรดมารับแบบ ราคา งวดงาน หลังคาคลุมลานฯ เพื่อหาผู้รับจ้าง ซึ่งได้เตรียมสำแบบไว้ให้แล้ว จำนวน 4 ชุด /โทรไป รร ให้ กด 0 เพื่อติดต่อ โอบิวเลเตอร์ไม่มีใครรับโทรศัพย์ /หรือ โทรแจ้งเพื่อมารับ เบอร์โทร 022885805
ทำข่าว มือปืน เสือปล้นฆ่า หรือป่าว ครับ
ผมเป็นเสือปล้นฆ่า อยากออกหนังสือพิมพ์ thairath เหมือนยุค1991 ครับ
#สอนสดอาจารย์เก่งห้องละไม่เกิน20คน.

#คอร์สปิดเทอมตุลาคม61
#โรงเรียนกวดวิชาKDC
#สาขาหลักสี่บางเขน
#สาขาแฟชั่นชั้นB
#สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วานชั้น9
#สาขาสระบุรีสุขอนันต์ปาร์คชั้น3

▪️คอร์สปิดเทอมเดือนตุลาคม61
เรียนล่วงหน้าเทอม2/61
"อาจารย์จริง ติวเข้ม สอนสด สอบครบทุกวิชา"
-ป.3-4-5 เทอม2 ถึง มัธยม 1-2-3 เทอม2
-ป.6 สอบเข้า ม.1 ชุด3 (โจทย์ใหม่ เนื้อหาใหม่)

📍 ตารางสอน
http://www.schoolkdc.com/ปิดเทอมตุลาคม2561.html

▪️เลือกรอบใดรอบหนึ่ง
✔️รอบวันเสาร์และวันอาทิตย์
เริ่ม 30 กันยายนถึง 11 พฤศจิกายน
หยุดวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม
✔️ รอบวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เริ่มวันที่ 11 ถึง 29 ตุลาคม
หยุดวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม

‼️ตารางสอน ออกเรียบร้อยแล้ว เชิญสมัครได้ที่สาขาครับ

📌 สาขา สนญ.บางเขน เปิดทุกวัน
โทร 02-5512851, 089-2009489

อ.ณัฐชัย ศ.
089-2009489
Line ID schoolkdc
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6
------------------------------------------
ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง
ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
http://www.onet-online.virtual-exam.com"
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Montri Shop rescue หมวกกันน๊อคทหารอากาศ ร้านอู SBAC - สะพานใหม่ สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทว Lastman ink. ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวา กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั TADS รับเหมาก่อสร้าง สถานีไฟฟ้ โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก กองนักเรียนโรงเรียนจ่าอากา กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและกา กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส