กรมการทหารสื่อสาร

กรมการทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
(60)

ประวัติทหารสื่อสาร เหล่าทหารสื่อสารถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบก ตั้งแต่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๖๗ โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า “บุรฉัตร” ไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (พระราชโอรสลำดับที่ ๓๕ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดเหล่า "ทหารสื่อสาร" กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน .....อันกำลังของกองทัพ ถึงพร้อมสรรพด้วยอาวุธ อีกทหารชำนาญยุทธ สุดเพรียบพร้อมกำลังพล หากขาดการสื่อสาร บัญชาการย่อมสับสน ต่างฝ่ายยิ่งต่างตน ประกอบยุทธนาการ เช่นร่างกายเสื่อมประสาท เสื่อมสามารถประกอบงาน กองทัพเสื่อมสื่อสาร ย่อมเสื่อมสิ้นแสนยากร.... คำย่อหน่วย สื่อสาร ส. กรมการทหารสื่อสาร สส. สีประจำเหล่าทหารสื่อสาร สีม่วง สัญลักษณ์ / เครื่องหมายประจำเหล่า ทหารสื่อสาร เครื่องหมายทหารสื่อสาร รูปสายฟ้าแลบประกอบกับจักร คำขวัญทหารสื่อสาร รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย กรมการทหารสื่อสาร มีหน้าที่… วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การผลิต ซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร พัฒนากิจการทางการสื่อสาร ทั้งด้านโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การสงครามข่าวสาร และอิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพบก กำหนดหลักนิยมและทำอุปกรณ์ ตำรา คู่มือ เกี่ยวกับการฝึก ศึกษาของเหล่าทหารสื่อสาร ความแตกต่างระหว่าง หน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร หน่วย คำอธิบาย เช่น หน่วยสื่อสาร คือหน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ (เว้นเหล่าทหารสื่อสาร) ที่ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร มีขนาด เป็น หมู่ หรือ หมวด ๑. มว.ส.พัน.ร., มว.ส.กรม ร. ๒. มว.ส.พัน.ป., มว.ส.กรม ป. หน่วยทหารสื่อสาร ๑. หน่วยทหาร ที่เป็นเหล่าทหารสื่อสาร ทำหน้าที่ทางการสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่าทหารสื่อสาร ๒. มีการจัดเป็น ชุด / กองร้อย / กองพัน / กรม ๑. พัน.ส. พล. ๒. พัน.ส.ทภ. ๓. กรม ส.ทบ. ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร / หน่วยทหารสื่อสาร ให้การสื่อสารภายในบริเวณที่ตั้ง ทก. และจัดให้มีการสื่อสารระหว่าง ทก. เพื่อสนับสนุน ผบ.หน่วย และ ฝอ. ในการสื่อสารภายในหน่วยและระหว่างหน่วย และเมื่อจำเป็นก็ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรอง หรือหน่วยอื่นๆ หลักนิยมพื้นฐานการสื่อสาร 7 ข้อ ๑.ข้อจำกัดในการใช้ ๒.ความเหมาะสมในการใช้เครื่องมือ ๓.ความอ่อนตัว ๔.การกระจายกำลัง ๕.ความง่ายในการปฏิบัติงาน ๖.เครื่องมือประจำหน่วย ๗.การรักษาความปลอดภัยมัชฌิมการสื่อสาร มัชฌิมการสื่อสาร คือบรรดาเครื่องมือที่ใช้ในการรับ-ส่ง หรือนำข่าว - แม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลไกลกันเกินกว่าเสียงของมนุษย์จะได้ยิน แต่เราก็สามารถส่งข่าวถึงกันได้โดยการใช้…ตัวแทน หรือ สัญญาณตัวแทน อาจจะเป็น พลนำสาร, การไปรษณีย์ หรือ สัตว์นำสาร ก็ได้สัญญาณอาจจะเป็น เสียง, ทัศนะ หรือ ไฟฟ้า ก็ได้ (เรียกว่า การโทรคมนาคม) แบ่งออกเป็น มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร มัชฌิมการสื่อสารทางโทรคมนาคม มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร มัชฌิมของการสื่อสารทางทหาร มี ๔ ประเภท ๑.พลนำสาร (Messanger) - พลนำสารตามกำหนดเวลา - พลนำสารไม่กำหนดเวลา - พลนำสารพิเศษ (หรือผู้นำสารพิเศษ) ข้อดีของพลนำสาร คือ…พลนำสารเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่เชื่อถือได้และปลอดภัยที่สุด ข้อเสียของพลนำสาร คือ…เป็นอันตรายได้ง่ายจากการกระทำของข้าศึก และต้องเสียเวลาในการเดินทางมาก ๒.การไปรษณีย์ (Mail) ๓.สัตว์นำสาร (Trained Animal ) ๔.การคมนาคม (Telecommunication)

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
28/11/2019

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

🏠 โอกาสของคนอยากมีบ้าน

.

🏆🏆 โครงการ “บ้านในฝัน รับปีใหม่” ผนึกกำลังกันระหว่าง กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสานฝันคนอยากมีบ้านให้เป็นจริง

.

🎁 สิทธิพิเศษที่จะได้รับคือ

🌟 พิเศษที่ 1: กู้ ธอส. ดอกเบี้ยคงที่ 2.5% นาน 3 ปี วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

🌟 พิเศษที่ 2: ฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง ลดค่าใช้จ่าย 1 ล้านละ 30,000 บาท (สูงสุด 3 ล้านได้ลด 90,000 บาท)

🌟 พิเศษที่ 3: รับโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม พร้อมส่วนลดสุดพิเศษอลังการ จากโครงการที่เข้าร่วม

.

📌📌 มีเงื่อนไข 2 ข้อ

✔ ราคาที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท

✔ ต้องมีการซื้อและโอนภายใน 31 ธันวาคมนี้

.

🙋‍♂🙋‍♀ หากซื้อและโอนไม่ทันปีนี้ ตลอดปีหน้า (1 มกราคม - 24 ธันวาคม 2563)

👍 ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ยังคงได้สิทธิ์เงินกู้ ธอส. ดอกเบี้ยคงที่ 2.5% นาน 3 ปี (วงเงิน 50,000 ล้านบาท)

👍 ค่าธรรมเนียมการโอน จะได้ลดจาก 2% เหลือ 0.01% ของราคาประเมิน เช่นเดียวกับค่าจดจำนอง ได้ลดจาก 1% เหลือ 0.01% ของราคาประเมินเช่นกัน

.

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #PRD17 #บ้านในฝันรับปีใหม่ #กระทรวงการคลัง #ธอส

วันที่ 27 พ.ย. 62 เวลา 0930 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื...
27/11/2019

วันที่ 27 พ.ย. 62 เวลา 0930 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง เพื่อพัฒนาไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยกองซ่อมเครื่องสื่อสาร- อิเล็กทรอนิกส์ กรมการทหารสื่อสาร ระหว่าง 27-29 พ.ย. 62 ณ รอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท&สปา

สัมภาษณ์พิเศษพลโทวสันต์ สวนแก้วเจ้ากรมการทหารสื่อสารเครดิต...ทีมข่าวทหารบก
26/11/2019

สัมภาษณ์พิเศษ
พลโทวสันต์ สวนแก้ว
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร

เครดิต...ทีมข่าวทหารบก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (update 22-11-6...
23/11/2019

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (update 22-11-62)
ทบ.อนุมัติเปิดตำแหน่งสอบคัดเลือกฯ จำนวน 94 อัตรา
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 87 อัตรา
- ระดับปริญญาโท/เอก จำนวน 7 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ฯ หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ส. รุ่นที่ 58 และ รุ่นที่ 59 (ฝึกศึกษารวมเหล่า)
22/11/2019

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ฯ หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ส. รุ่นที่ 58 และ รุ่นที่ 59 (ฝึกศึกษารวมเหล่า)

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.62 พล.ท.วสันต์  สวนแก้ว จก.สส. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 โดยมี ผบช. และ ญาติของทหา...
19/11/2019

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.62 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 โดยมี ผบช. และ ญาติของทหารใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.62 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 โดยมี ผบช. และ ญาติของทหารใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2652 เวลา 0900 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหาร...
13/11/2019

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2652 เวลา 0900 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.สส.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2652 เวลา 0900 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง บก.สส.

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กรมการทหารสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โด...
12/11/2019

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กรมการทหารสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมี พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว เจ้ากรมการทหารสื่อสาร และคุณกัญญ์กนก สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร เป็นประธาน ณ บริเวณลานจอดรถ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
https://drive.google.com/open?id=1ESHtxaRI5fF2kGpx3RjGVvRvAPuhxOHz ไฟล์ภาพกิจกรรมในงาน

04/11/2019
TV5HD1

TV5HD1

Live สด ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย...กับการรับใช้ชาติ ติดตามได้ใน Smart Soldiers
#SmartSoldiers #TV5HD1

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.62 พล.ต.นพดล จิเจริญ รอง.จก.สส. ได้เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส....
31/10/2019

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.62 พล.ต.นพดล จิเจริญ รอง.จก.สส. ได้เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส. (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 22 ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ กองพันนักเรียนโรงเรียนทหารสื่อสาร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.62 พล.ต.นพดล จิเจริญ รอง.จก.สส. ได้เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส. (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 22 ผลัดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ กองพันนักเรียนโรงเรียนทหารสื่อสาร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

เมื่อวันที่31 ต.ค. 62 พล.ต.นพดล จิเจริญ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ และอำลาธงชัยเฉลิมพล ...
31/10/2019

เมื่อวันที่31 ต.ค. 62 พล.ต.นพดล จิเจริญ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ และอำลาธงชัยเฉลิมพล ผลัดที่2/60 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่31 ต.ค. 62 พล.ต.นพดล จิเจริญ รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานพิธีส่งทหารกองประจำการ และอำลาธงชัยเฉลิมพล ผลัดที่2/60 ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.62 พล.ท.วสันต์  สวนแก้ว จก.สส. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16 ณ ...
30/10/2019

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.62 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุม รร.ส.สส.

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.62 พล.ท.วสันต์ สวนแก้ว จก.สส. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุม รร.ส.สส.

ทหารใหม่ผลัด 2 พร้อมหรือยัง!!! ต้นเดือน พ.ย.นี้ มาก้าวอย่างอย่างมั่นใจไปด้วยกันการปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองปร...
30/10/2019

ทหารใหม่ผลัด 2 พร้อมหรือยัง!!! ต้นเดือน พ.ย.นี้ มาก้าวอย่างอย่างมั่นใจไปด้วยกัน
การปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองประจำการ
▪️เสื้อผ้าและสิ่งของติดตัว
1. แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อผ้านำไปเพียงชุดเดียว (คือชุดที่ใส่ไป)
2. เงินสดติดตัว 200-300 บาท (มีอาหาร 3 มื้อให้รับประทาน)
3. ยารักษาโรคประจำตัว พร้อมแจ้งครูฝึกเรื่องโรคประจำตัว (ถ้ามี)
4. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

▪️เอกสารที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)
3. หมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
5. บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
6. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นำหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าจบ ชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป (เพื่อใช้สมัครเรียน กศน.)

#ทหารใหม่ผลัด2ปี62 #ทหารใหม่
#น้องคนเล็กของกองทัพบก
#เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด

ทหารใหม่ผลัด 2 พร้อมหรือยัง!!! ต้นเดือน พ.ย.นี้ มาก้าวอย่างอย่างมั่นใจไปด้วยกัน
การปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองประจำการ
▪️เสื้อผ้าและสิ่งของติดตัว
1. แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อผ้านำไปเพียงชุดเดียว (คือชุดที่ใส่ไป)
2. เงินสดติดตัว 200-300 บาท (มีอาหาร 3 มื้อให้รับประทาน)
3. ยารักษาโรคประจำตัว พร้อมแจ้งครูฝึกเรื่องโรคประจำตัว (ถ้ามี)
4. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

▪️เอกสารที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)
3. หมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
5. บัตรประกันสุขภาพ หรือบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)
6. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นำหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าจบ ชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป (เพื่อใช้สมัครเรียน กศน.)

#เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด #น้องคนเล็กของกองทัพบก #ทหารใหม่ #ผลัด2

ที่อยู่

ถนน พระราม 5
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622410404

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการทหารสื่อสารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการทหารสื่อสาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด