Clicky

องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไท

เปิดเหมือนปกติ

13/04/2022
วันที่ 11 เมษายน 2565 นายไมตรี  พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับ นางสุชาดา พันธ...
12/04/2022

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับ นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก และผู้บริหารของทางเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก , นายอิมราน หะยีบากา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ในเขตพื้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำฯ

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับ...
09/04/2022

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2565 โดยนายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมฯ

โดยมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) และองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมประชุม

พร้อมนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) ได้เข้าพื้นที่ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพ...
09/04/2022

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบล
ปากน้ำปราณ ครั้งที่ 1/2565
และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมีเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมควบคุมมลพิษ และองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมการการประชุมและติดตามตรวจสอบฯ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพ...
09/04/2022

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์
พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษประเด็นการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ปากน้ำปราณ และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษขอเก็บตัวอย่างน้ำ สถานีสูบน้ำเสีย และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลฯ ต่อไป

วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น. คณะนักเรียนจิตอาสา รุ่นที่ 3 และ 4 จากชุดจิตอาสา 904 โดยมีการเข้าเยี่ยมชมแบ่งเ...
09/04/2022

วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น. คณะนักเรียนจิตอาสา รุ่นที่ 3 และ 4 จากชุดจิตอาสา 904 โดยมีการเข้าเยี่ยมชมแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน รวมทั้งหมด 100 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น. คณะนักเรียนจิตอาสา รุ่นที่ 1 และ 2 จากชุดจิตอาสา 904 โดยมีการเข้าเยี่ยมชมแบ่งเ...
08/04/2022

วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 12.00 น. คณะนักเรียนจิตอาสา รุ่นที่ 1 และ 2 จากชุดจิตอาสา 904 โดยมีการเข้าเยี่ยมชมแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 50 คน รวมทั้งหมด 100 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำน...
06/04/2022

วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ พร้อมพนักงาน เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร ขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายไมตรี  พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับ ดร. ฮารูณ พูนสิ...
05/04/2022

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับ ดร. ฮารูณ พูนสิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย, นางมุกดา จอกลอย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์, นายอิมราน หะยีบากา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณเกาะหลีเป๊ะ ในเขตพื้นที่ อบต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล

เมื่อวันนี้ 1 เมษายน 2565 ณ ด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผ...
02/04/2022

เมื่อวันนี้ 1 เมษายน 2565 ณ ด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย คณะผู้บริหาร และพนักงาน อจน. เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 130 ปี

วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ...
02/04/2022

วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายกและคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และนางสาวนาตยา ขำเขียว พนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 เป็นผู้แทน อจน. เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เยี่ยมชม ศูนย์บริหารจัดการค...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีตำบลวัดสิงห์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เยี่ยมชม ศูนย์บริหารจัดการคุณน้ำเทศบาลตำบลบางพลี และศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ และ น.ส.พจมาลย์ ตันทิพย์ ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชีย...
01/04/2022

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค เยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นาวสางรัตนา พลอิสริยะกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค โดยมี นายอำนาจ ฐิตศิริวิริยะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ และพนักงานให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าพบนายเกรียงไกร จันณะคำ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าท...
01/04/2022

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าพบนายเกรียงไกร จันณะคำ ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เพื่อหารือการจัดการเกี่ยวกับน้ำเสียที่ลงคลองแม่ข่าของพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์...
31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ พร้อมพนักงาน เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทำนุบำรุงให้ประเทศชาติเข้มแข็งรุ่งเรืองหลากหลายด้าน

วันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแสนสุข ให้การต้อนรับ นิสิตและอาจารย์ จากคณะวิศวกร...
31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแสนสุข ให้การต้อนรับ นิสิตและอาจารย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลับบูรพา จำนวน 30 คน ที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขฝั่งเหนือ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายไมตรี  พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับนายวิเชียร...
31/03/2022

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับนายวิเชียร ตันติอาภรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองสตูล และนางมุกดา จอกลอย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เพื่อหารือแนวทางในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองสตูล และสำรวจพื้นที่เป้าหมายสำหรับใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 12.30 น.องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าร่วมกา...
30/03/2022

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 12.30 น.องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม และมีปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ได้รายงานเกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครเชียงใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 10.30 น. นักศึกษา และอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนว...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 10.30 น. นักศึกษา และอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 62 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 3...
28/03/2022

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 3/2565 ณ จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง(เกาะพีพี )จังหวัดกระบี่ และการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง(เกาะพีพี )จังหวัดกระบี่เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย

นอกจากนี้ คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียยังได้มอบถังดักไขมันให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลเกาะพีพี รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่อีกด้วย

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ลงพื้นที...
28/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช (รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานีสูบน้ำเสีย หมายเลข 2 3 5 และ 10 ในการนี้ นายอำนาจ ฐิตศิริวิริยะ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ และพนักงานสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ให้การต้อนรับ

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 10.20 น. อาจารย์ จากโรงเรียนบ้านกระโดนกลันทา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมช...
28/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 - 10.20 น. อาจารย์ จากโรงเรียนบ้านกระโดนกลันทา จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกม...
25/03/2022

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำสียเทศบาลเมืองมาบตาพุด

วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแสนสุข ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมยุทธศึกษา...
24/03/2022

วันที่ 24 มีนาคม 2565 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแสนสุข ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองแสนสุข

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอำนาจ  ฐิตศิริวิริยะ ผจก.สจส.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกค...
24/03/2022

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอำนาจ ฐิตศิริวิริยะ ผจก.สจส.เชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ ลงพื้นที่ประชุมติดตามฯ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในปีนี้มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขณะที่การแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าได้มีการบำบัดระบบน้ำเสียให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ตรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสียในคลองแม่ข่า รวมถึงมีการทำฝายทดน้ำให้มั่นคง พร้อมทั้งได้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนต่าง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ จัดประชุมแนะนำแนวทา...
24/03/2022

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ จัดประชุมแนะนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชะอำ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ และผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ร่วมรับฟังข้อมูลและพิจารณาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฯ ร่วมกัน

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. คณะศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมระบ...
23/03/2022

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. คณะศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ อบต.บางบัวทอง​ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.40 - 11.10 น. นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน เข้าเย...
23/03/2022

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.40 - 11.10 น. นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฝเเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 นายไมตรี  พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับนายสกุล...
18/03/2022

เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 นายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมกับนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง, นางมุกดา จอกลอย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนายอิมราน หะยีบากา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อหารือแนวทางในการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนของเทศบาลเมืองเบตง และสำรวจพื้นที่เป้าหมายสำหรับใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสีย

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 - 11.30 น. นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมร...
18/03/2022

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 - 11.30 น. นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 - 11.00 น. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา จากสำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำน...
18/03/2022

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 - 11.00 น. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา จากสำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 33 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.50 - 11.20 น. นักเรียนและครู จากโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก  จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมร...
17/03/2022

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.50 - 11.20 น. นักเรียนและครู จากโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ จ.พิษณุโลก จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 10.00 น. คณะนักเรียน และคุณครู จากโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์  เข้าเยี่ยมชมระบบบำบั...
17/03/2022

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 - 10.00 น. คณะนักเรียน และคุณครู จากโรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งการเข้าเยี่ยมชมเป็น 2 รอบ รอบละ 40 และ 41 คน รวมทั้งหมด 81 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแน...
16/03/2022

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจแนวทางการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยมีนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.40 - 11.20 น. คณะนักเรียนและครู จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแหลม จังห...
15/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 10.40 - 11.20 น. คณะนักเรียนและครู จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งการเข้าเยี่ยมชมเป็น 2 รอบ รอบละ 27 และ 28 คน รวมทั้งหมด 55 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่

333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การจัดการน้ำเสียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

เอสเอ็มอี เซ็นเตอร์ SAM บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุ สสว. OSS Center depa Thailand Government Big Data Institute - GBDi Depa Thailand Transformation TICA - Thailand Incentive and Convention Association พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานค ICAO Asia and Pacific Regional Office สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหา มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกDltSafetydrive