องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.นิมิต จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายพศิน อัคเดชธนโชติ นา...
07/10/2021

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.นิมิต จิวะสันติการ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ พร้อมคณะผู้บริหารฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครลำปาง โดยมีนายสุรเชษฐ์ โนคำ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาลำปาง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ...
01/10/2021

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 1 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์

ประกาศ อจน. ที่ 87/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองกฎหมาย ระ...
01/10/2021

ประกาศ อจน. ที่ 87/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 สำนักผู้อำนวยการ

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน
23/09/2021

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน
23/09/2021

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิ...
23/09/2021

รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

การประกวดภาพถ่าย “น้ำใส ใกล้บ้านคุณ”#กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก1.  กด Like เพจ www.facebook.com/องค์การจัดการน้ำเสีย2. ...
21/09/2021

การประกวดภาพถ่าย “น้ำใส ใกล้บ้านคุณ”

#กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก
1. กด Like เพจ www.facebook.com/องค์การจัดการน้ำเสีย
2. กด Like & Share โพสต์นี้ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
3. ถ่ายภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งรองรับน้ำ เช่น แม่น้ำ คลองฯ ที่สื่อถึงความสะอาดการใช้ประโยชน์ต่างๆ จากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งรองรับน้ำ โดยระบุชื่อเฟสบุ๊ก สถานที่ของภาพที่ถ่าย เช่น ตำบล
อำเภอ จังหวัด โดยละเอียดและโพสต์ภาพถ่ายลงในคอมเม้นท์ ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ภาพ
4. ระยะเวลาการส่งภาพร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง facebook ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
#รางวัลการประกวดภาพถ่าย
รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย ของที่ระลึกจากองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 3 รางวัล

*** เงื่อนไขและกติกาการร่วมสนุกตามรายละเอียดในภาพ ***

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแสน...
18/09/2021

วันที่ 18 กันยายน 2564 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแสนสุข เข้าร่วมประชุมและให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ที่เข้าติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การจัดการน้ำเสียณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแสนสุข และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแสนสุขฝั่งเหนือ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายช่างเทคนิค ได้เข้าร่วม...
18/09/2021

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่ง พร้อมด้วยนายช่างเทคนิค ได้เข้าร่วมประชุมกับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งและผู้อำนวยการองช่าง รองนายก อบต.สวนกล้วย และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหารือแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่สายใต้ช่วง นครปฐม-หนองปลาไหล (โดย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่งหารือเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวท่อของระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับผลกระทบทำให้เกิดปัญหาท่อส่งน้ำแตกเสียหายต่อเนื่องหลายจุด) กับผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ และบริษัท เอ เอส แอสโซซิเอนเอนยิเนียริ่ง 1964 จำกัด (ผู้รับเหมา) ณ บริเวณที่ทำการสถานีรถไฟบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 เข้าเยี่ยมชมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อดูป...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 เข้าเยี่ยมชมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา

วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา...
17/09/2021

วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล , นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา และนายกิ่ง บุญเจริญ รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา นำโดยนายไมตรี  พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการ...
15/09/2021

วันที่ 15 กันยายน 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา เข้าร่วมจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและเทน้ำจุลินทรีย์บริเวณริมคลองสำโรง โดยมีนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง,นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, หน่วยงานภาครัฐประชาชน ในการร่วมกันดูแลต้นน้ำคลองสำโรง ให้สะอาด น่าอยู่ต่อไป

ประกาศ อจน.ที่ 78/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบัญชี ระดับ...
10/09/2021

ประกาศ อจน.ที่ 78/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ และ...
07/09/2021

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ร่วมประเมินฯ

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับผลการประเมิน 96.39 คะแนน อยู่ในระดับ AA ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ประเภทที่ 4 รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA คือ
มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป

สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 จำนวน 4 ประเภทรางวัล แบ่งเป็นโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ร่วมประเมินฯ

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับผลการประเมิน 96.39 คะแนน อยู่ในระดับ AA ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 ประเภทที่ 4 รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA คือ
มีคะแนนมากกว่า 95 คะแนนขึ้นไป

วันที่ 2 กันยายน 2564 คณะพนักงาน บริษัท อีทวอเตอร์ กรุ๊ป ที่เข้าสำรวจข้อมูลน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครร...
02/09/2021

วันที่ 2 กันยายน 2564 คณะพนักงาน บริษัท อีทวอเตอร์ กรุ๊ป ที่เข้าสำรวจข้อมูลน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครระยอง โดยมี นายชญชม ปลื้มวุฒิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครระยอง และ นายนพอนันต์ ทิพย์วรสิริ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมกันนำเสนอข้อมูล

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการบูรณ...
31/08/2021

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารการบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาบตำบลหนองปลาไหล เพื่อรับฟังแนวทางการตรวจสอบน้ำทิ้งของเรือนจำพิเศษพัทยา กรณีได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำทิ้งของบ่อบำบัดน้ำเสียเรือนจำพิเศษพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เอ่อท่วมถนนที่ใช้สัญจรและไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา  คณะเกษตรศ...
31/08/2021

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...
28/08/2021

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,300 หน่วยงาน ภายใต้การประเมิน 10 ด้าน

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับผลการประเมิน 96.39 คะแนน อยู่ในระดับ AA สูงกว่าปีที่ผ่านมา อยู่ในลำดับที่ 13 จากรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมินจำนวน 51 แห่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งขององค์การจัดการน้ำเสียในการนำผลการประเมิน ITA ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้องค์กรมีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และในแง่การพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดงานแถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ชื่องาน “ITA DAY 2021: More Open, More Transparent” โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประเมินทั้งหมด 8,300 หน่วยงาน ภายใต้การประเมิน 10 ด้าน

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับผลการประเมิน 96.39 คะแนน อยู่ในระดับ AA สูงกว่าปีที่ผ่านมา อยู่ในลำดับที่ 13 จากรัฐวิสาหกิจที่เข้ารับการประเมินจำนวน 51 แห่ง นับเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งขององค์การจัดการน้ำเสียในการนำผลการประเมิน ITA ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาองค์กรในปีงบประมาณถัดไปให้สมบูรณ์ครบถ้วนในทุกมิติ ทั้งในแง่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้องค์กรมีความโปร่งใสตามกรอบการประเมิน ITA และในแง่การพัฒนาคุณธรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสาธารณะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาระยอง เข้าร่วมกิจกรรมกับกองช่างสุขาภิบาลเท...
24/08/2021

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาระยอง เข้าร่วมกิจกรรมกับกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครระยอง โดยมีการจัดกิจกรรม “นครระยอง...รักฟ้า” จัดทำแปลงเพาะชำฟ้าทะลายโจร สู้โครวิด-19 โดยมีนายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรี เทศบาลนครระยอง พนักงานฝ่ายช่างสุขาภิบาลและพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร สู้โควิด-19 ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนคระยอง

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา จัดโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงส...
24/08/2021

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา จัดโครงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณชุมชนริมคลองสำโรง โดยมีนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรม

โดยมีนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา ให้การต้อนรับ ซึ่งในโครงการได้มอบเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือให้กับผู้นำชุมชนบาลาเซาะเก้าแสน, ชุมชนเก้าเส้ง, ชุมชนหลังโรงพยาบาลจิตเวช, ชุมชนริมคลองสำโรงและชุมชนใกล้เคียง เพื่อนำไปมอบให้กับลูกบ้านต่อไป

พร้อมทั้งได้มอบเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือให้กับชาวบ้านภายในชุมชนริมคลองสำโรงร่วมทั้งได้มีการเพิ่มจุลินทรีย์ในการลดกลิ่นของน้ำขังบริเวณภายในริมคลองสำโรงเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ นำโดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักง...
24/08/2021

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ นำโดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดกระบี่

องค์การจัดการน้ำเสียมอบเงิน 1 แสน หนุนโครงการ “COVID HOME CARE” ช่วยผู้ป่วยโควิดรักษาตัวที่บ้านเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 25...
23/08/2021

องค์การจัดการน้ำเสียมอบเงิน 1 แสน หนุนโครงการ “COVID HOME CARE” ช่วยผู้ป่วยโควิดรักษาตัวที่บ้าน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ให้กับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ (HEC) ร่วมกับเครือข่ายเราดูแลกัน (We Care Network) จัดทำโครงการ “COVID HOME CARE” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ดำเนินการหารือร่วมกับ บริษัท วอเตอร์ แอด...
17/08/2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ดำเนินการหารือร่วมกับ บริษัท วอเตอร์ แอด สยาม โคเรีย จำกัด ในการหาแนวทางดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ นำโดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักง...
17/08/2021

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ นำโดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจ้งการบริหารจัดการน้ำเสียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีหม่อมหลวงกิตติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดกา...
16/08/2021

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ร่วมประชุมถึงแนวทางการจัดการน้ำเสียจาก Community Isolation ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ และการจัดตั้งโรงพบาบาลสนาม ณ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่

โดยมีนายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล คณะแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และพนักงานทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหาดใหญ่

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 สำนักผู้อำนวยการ
11/08/2021

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 สำนักผู้อำนวยการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ได้ดำเนินการมอบหน้ากากผ้าให้แก่เทศบาลตำบ...
11/08/2021

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ได้ดำเนินการมอบหน้ากากผ้าให้แก่เทศบาลตำบลบางเสร่ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแหร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ได้ดำเนินการมอบหน้ากากผ้าให้แก่เทศบาลตำบลบางเสร่ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันการแหร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นมะค่า...
11/08/2021

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นมะค่าโมง) บริเวณรอบรั้วของบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชาดำเนินการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท ...
10/08/2021

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชาดำเนินการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท และหน้ากากผ้า ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (covid-19) กลุ่มสีเขียว ตามหลักเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลศรีราชา

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชาดำเนินการมอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท และหน้ากากผ้า ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อจัดทำศูนย์พักคอย (Community Isolation) สำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 (covid-19) กลุ่มสีเขียว ตามหลักเกณฑ์ในการรับผู้ป่วยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลศรีราชา

Photos from องค์การจัดการน้ำเสีย's post
09/08/2021

Photos from องค์การจัดการน้ำเสีย's post

Photos from องค์การจัดการน้ำเสีย's post
06/08/2021

Photos from องค์การจัดการน้ำเสีย's post

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำ...
05/08/2021

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา นำโดยนายไมตรี พรหมเรือง รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับนายธรรัตน์ ตุละธน รองนายยกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง และนายภาณุพงศ์ วรรณวิไล หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ณ บริเวณพื้นที่เขารูปช้าง เพื่อหารือเกี่ยวกับการสำรวจเส้นแนวท่อเเละวางระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนค่าอาหารมอบให้แก่ครัว...
05/08/2021

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนค่าอาหารมอบให้แก่ครัวสนามเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยผู้ประสบภัยจาก Covid 19

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนค่าอาหารมอบให้แก่ครัวสนามเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยผู้ประสบภัยจาก Covid 19

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ นำโดยผู้จัดการและพนักงานสำนักงานจัดก...
05/08/2021

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ นำโดยผู้จัดการและพนักงานสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียเรือนจำจังหวัดกระบี่ และติดตามงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/น้ำเสีย บริเวณประติมากรรมไม้ระหาด (หน้าเมืองกระบี่)

Photos from องค์การจัดการน้ำเสีย's post
14/07/2021

Photos from องค์การจัดการน้ำเสีย's post

ที่อยู่

333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การจัดการน้ำเสียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด