องค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2563 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าร่วมการเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมช่วยค...
18/11/2020

เมื่อวันที่12 พฤศจิกายน 2563 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าร่วมการเปิดการอบรมการใช้โปรแกรมช่วยคำนวณเพื่อกำหนดอัตราการเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ที่จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ และ องค์การจากประเทศเยอรมัน (GIZ) โดยมีพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย และเจ้าหน้าของ อปท. เข้าร่วมการอบรม ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา ให้การต้อนรับนางสุนันทา คงพากเพียร ผู้บั...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา ให้การต้อนรับนางสุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยา ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.20 น. นักเรียนและครู จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม จังหวัดสมุทรปราก...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.20 น. นักเรียนและครู จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม จังหวัดสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย และทำกิจกรรมวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยแบ่งการเข้าทำกิจกรรมเป็น 2 รอบ รอบละ 37 และ38 คน รวมทั้งหมด 75 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 10.30 น. คณะครู และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชม...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 10.30 น. คณะครู และเจ้าหน้าที่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งการเข้าเยี่ยมชมเป็น 2 รอบ รอบละ 85 คน รวมทั้งหมด 170 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย,                  นายวิรัตน์...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย, นายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ, นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 และนายนรินทร์ รองโสภา ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการจัดการน้ำเสียชุมชน โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควนลัง และเทศบาลเมืองบ้านพรุ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน เข้าตรวจเยี่ยมระบบบำบั...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน เข้าตรวจเยี่ยมระบบบำบัดน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เข...
16/11/2020

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชน จากเทศบาลตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งการเข้าเยี่ยมชมรอบละ 120 คน จำนวน 2 รอบ และ 60 คน จำนวน 1 รอบ รวมทั้งหมด 300 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.00 - 11.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศาลากลา...
15/11/2020

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.00 - 11.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศาลากลาง จังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งการเข้าเยี่ยมชมเป็น 3 รอบ รอบละ 50 คน 70 คน และ96 คน รวมทั้งหมด 216 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 12.30 - 13.10 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ จำนวน 84 คน...
14/11/2020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 12.30 - 13.10 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ จำนวน 84 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. - 11.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนร...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. - 11.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้อบรม หลักสูตรการบริหารงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา คณะว...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ​สงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 35 คน ที่เข้าเยี่ยมชมระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวย...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2563 ณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสงขลา โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีหน่วยงานภาคราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดเข้าตรวจสอบและให้...
13/11/2020

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาแม่สอด ร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดเข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงเรียนเทศบาลชุมพลคีรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 14.40 - 15.40 น. นักเรียน และครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์...
13/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 14.40 - 15.40 น. นักเรียน และครูจากโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งการเข้าเยี่ยมชมเป็น 2 รอบละ 70 และ 60 คน รวมทั้งหมด 130 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 13.30 - 14.30 น. นักเรียน และครู จากโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมระบบ...
13/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 13.30 - 14.30 น. นักเรียน และครู จากโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งการเข้าเยี่ยมชมเป็น 2 รอบละ 50 คน รวมทั้งหมด 100 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสียที่ 38/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย ...
12/11/2020

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสียที่ 38/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 สำนักผู้อำนวยการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.50 - 11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯ จำนวน 15 คน เข้า...
11/11/2020

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.50 - 11.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กรุงเทพฯ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสียที่ 36/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเท...
11/11/2020

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสียที่ 36/2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นำองค์การจัดการน้ำเสีย เชื่อมชุมชน โชว์น้ำหลังผ่านบำบัดใช้ประ...
10/11/2020

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) นำองค์การจัดการน้ำเสีย เชื่อมชุมชน โชว์น้ำหลังผ่านบำบัดใช้ประโยชน์ในภาคเกษตรได้อย่างปลอดภัย หวัง อปท. ทั่วประเทศร่วมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ชี้ ความสำเร็จอยู่ที่การร่วมมือของชุมชน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และคณะร่วมลงพื้นที่ลงพื้นที่ชุมชนกำแพงงาม ริมคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตรวจเยี่ยมและติดตามการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งได้คุณภาพตามมาตรฐาน กลับมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรกรรม ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ หลังวัดท่าใหม่อิ ถนนป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจโครงการของโครงการจัดการน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนกำแพงงาม ซึ่งน้ำส่วนหนึ่งได้ไหลลงสู่คลองแม่ข่าถือว่าเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่นชุมชนหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ องค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ในการที่จะดูแลเรื่องการแก้ปัญหาน้ำเสียในชุมชน ทำอย่างไรที่จะให้น้ำเสียสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้ ทำไมเราจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนไว้ได้ อันนี้เป็นภาระกิจหนึ่งขององค์การจัดการน้ำเสีย ได้เป็นรัฐวิสาหกิจใหม่ที่มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นการที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องในชุมชนให้เห็นความสำคัญของการลดการทิ้งของปนเปื้อนลงไปในแม่น้ำเป็นสิ่งจำเป็น ลำพังหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็น องค์การจัดการน้ำเสีย โดยเทศบาลฯ นั้นไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ

เพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมกับเทศบาล ในการที่จะมอบเครื่องดักไขมันให้กับครัวเรือนต่างๆ เป้าก็คือเพื่อมุ่งที่จะลดไม่ให้ครัวเรือนได้ทิ้งของหรือว่าสิ่งปฏิกูลหรือไขมันต่างๆลงไปในแม่น้ำ จะยิ่งเพิ่มค่าน้ำเสียให้มากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนเอง หลายครัวเรือนปีที่แล้วติดตั้งไปแล้วกว่า 100 ครัวเรือน แล้วที่เหลือปีนี้คิดว่าน่าจะติดตั้งได้หมดทั้งระบบเพื่อจะให้เป็นชุมชนตัวอย่างให้ได้ว่าถ้าชุมชนสามารถให้ความร่วมมือแล้ว การจัดการน้ำเสียก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วจะสร้างให้สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนทำให้ชุมชนหน้าอยู่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องทำให้ชุมชนมีความมั่นใจว่าน้ำเสียกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้ถ้าเรามีวิธีการจัดการที่ดี

นอกจากนั้นวันนี้ได้มาดูบ่อบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ขององค์การจัดการน้ำเสียที่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพื้นที่นี้มีปริมาณที่จะรองรับน้ำเสียได้วันละ 50,000 คิวยังมีขีดความสามารถในการที่จะรองรับน้ำเสียจากพื้นที่ต่างๆได้อีก ขณะนี้ได้มาดูแล จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า สามารถนำน้ำที่ผ่านการบำบัดที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมได้อย่างปลอดภัย ทำให้เห็นได้ว่าน้ำเสียสามารถอยู่กับชุมชนได้ นายนิพนธ์ กล่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30–15.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าร่ว...
09/11/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30–15.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนแผนการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า โดยมี พล.ต. สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.50 - 11.30 น. ครูและนักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดนครส...
08/11/2020

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง เวลา 10.50 - 11.30 น. ครูและนักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 47 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระว่างเวลา 13.00-16.00 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียศรีราชา ให้การต้อนรับอาจารย์...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระว่างเวลา 13.00-16.00 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียศรีราชา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน 48 คน ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง ให้การต้อนรับ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผ...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง ให้การต้อนรับ นางสงกรานต์ ประจันตะเสน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าตรวจติดตามสถานการณ์น้ำของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองปากช่อง ณ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายทศพร จิตร์ประเสริฐ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง...
05/11/2020

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายทศพร จิตร์ประเสริฐ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง นำนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 4 คน จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงานที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่ง ขององค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมหารือก...
05/11/2020

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี นายรเมศ ไพบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่างเทศบาลเมืองปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง เรื่องการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงพื้นที่เป็นอาคารสำนักงาน ปรับภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมพระยาเมือง และในเวลา 11.00 น. ลงพื้นที่สำรวจบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย (ด้านหลังสวนสมเด็จฯ) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลราไ...
03/11/2020

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมให้การต้อนรับ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ออกแบบ ก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ตามข้อตกลงร่วมในการ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสียกับเทศบาลตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มเดินระบบและบริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา

มีลักษณะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน โดยติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งช่วยในการประหยัดพื้นที่ และสามารถใช้พื้นที่ด้านบนของระบบให้เกิดประโยชน์ โดยจัดทำเป็นสนามหญ้าและติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย รวมทั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อเป็นสถานที่สันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนในชุมชน รวมทั้งมีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดที่ได้มาตรฐานกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบุรีรัมย์ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยว...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบุรีรัมย์ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แก่นักศึกษาคณะคุรุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่เข้าศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น.- 12.00น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณ...
26/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00น.- 12.00น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จำนวน 7 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยและพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 49 ห้อง B ภาควิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1 จำนวน 54 คน ที่เข้าเยี่ยมชมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ และสถานีสูบน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลนครอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตา...
25/10/2020

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากที่ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ และ นายอธิรักษ์ บุพจันโท ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี...
25/10/2020

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยนายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบ 3 ปี โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.45 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำหัวหน้าส่วนราชการ แล...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 06.45 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดท...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมเรื่องการจัดทำข้อเสนอโครงการบูรณาการหัวข้อ การจัดการขยะและน้ำเสีย โดยมี รศ.ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้แทน และหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆใน 14 จังหวัดภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการบูรณาการในประเด็นดังกล่าว เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม E401 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ตามโครงการคูคลองสะอ...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ตามโครงการคูคลองสะอาด น้ำใสไร้ขยะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ลำน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 11.50 - 12.30 น. เจ้าหน้าที่ ครูและผู้ประกอบการด้านพลังงาน จากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแว...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 11.50 - 12.30 น. เจ้าหน้าที่ ครูและผู้ประกอบการด้านพลังงาน จากวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำและศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสียที่ 33/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งหัวหน้ากองบัญชี ระดับ ...
22/10/2020

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสียที่ 33/2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งหัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ที่อยู่

333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การจัดการน้ำเสียผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด