สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเด...
31/08/2020

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2563 เดือนสิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดื...
31/07/2020

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 เดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเ...
30/06/2020

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2563 เดือนมิถุนายน 2563 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเด...
26/02/2020

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนค...
29/01/2020

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563 เดือนมกราคม 2563 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563 เดือนมกราคม 2563 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือ...
07/01/2020

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563 เดือนธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2563 เดือนธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
17/12/2019

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประ...
28/11/2019

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563 เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดื...
31/10/2019

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ
21/10/2019

เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายพฤษภ  ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำน...
09/10/2019

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 17 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานพัฒนาระบบริหาร กรมทางหลวงชนบท
08/10/2019
จัดซื้อจัดจ้าง | กรมทางหลวงชนบท

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานพัฒนาระบบริหาร กรมทางหลวงชนบท

-ประกาศสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

05/09/2019
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
05/09/2019

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน...
28/08/2019

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2562 เดือนสิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2562 เดือนสิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
08/08/2019

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน...
31/07/2019

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
25/07/2019

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

(25 ก.ค. 62) นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระเจริญพระชนม 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 จึงเป็นโอกาสอันมงคลยิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยนานัปการให้กับประชาชนชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT)

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
25/07/2019

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเ...
25/06/2019

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2562 เดือนมิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 8/2562 เดือนมิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
07/06/2019

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจประเมินเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
(7 มิ.ย.62) นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ให้การต้อนรับ ดร.อรพินท์ สพโชคชัย นักวิชาการอิสระ อดีตกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในโอกาสเข้าตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance )
ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบท ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ พร้อมชมวีดิทัศน์ประชาชนมีส่วนร่วมในงานตามภารกิจหลัก วิดีทัศน์แนะนำภารกิจด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน อาสาสมัครทางหลวงชนบท ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
29/05/2019

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการกำกับ และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2562

(29 พ.ค. 62) นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำกับ และติดตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อติดตามผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ที่ดำเนินการตามตัวชี้วัดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน โดยมีสำนักในส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ ชั้น 3 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเด...
28/05/2019

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2562 เดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
27/05/2019

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
14/05/2019

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทให้สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ มีบุคลากรของกรมทางหลวงชนบททั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 122 คน เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
22/04/2019

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดื...
26/03/2019

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6/2562 เดือนมีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำ...
26/02/2019

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:00 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
21/12/2018

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

21/12/2018
สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo
03/12/2018

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท's cover photo

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเ...
31/10/2018

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09:30 น. นายพฤษภ ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2562 เดือนตุลาคม 2561 เพื่อดำเนินการติดตามการทำงานของ สพร.ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร (สพร)เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
29/10/2018

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(17 ต.ค. 61) นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม) ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
29/10/2018

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 16 ปี มุ่งมั่นสานต่อภารกิจยกระดับทางและสะพานทุกภูมิภาค
ส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

(9 ต.ค.61) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 16 ปี ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะ โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ให้การต้อนรับ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ พิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรของ ทช. พิธีมอบโล่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง มอบรางวัลโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของ ทช.
ณ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ปัจจุบัน ทช.มีถนนโครงข่ายในความรับผิดชอบทั่วประเทศ จำนวน 3,267 สายทาง ระยะทางรวม 47,960 กิโลเมตร สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ทช.ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 46,335 ล้านบาท สิ้นปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 41,586 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.75 ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่ ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เช่น ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล. 33 – ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว , สะพานข้ามทางรถไฟและอุโมงค์ลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1021 แยก ทล.4 – บ้านหน้าป้อม อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ , ถนนเข้าสู่แปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ , ถนนสาย ง1 ง2 ง4 และ ง5 ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ , ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย สายบ้านท่าม่วง –บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายแยก ทล.3201 – บ้านบางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร สายทางเข้าน้ำตกห้วยเนียง อ.กระบุรี จ.ระนอง โครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย จำนวน 474 แห่ง และยังมีโครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2561 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนอีก 1 โครงการ
คือ โครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 – ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร , โครงการก่อสร้างขยายถนนกัลปพฤกษ์ (ช่วงกาญจนาภิเษก – ถนนราชพฤกษ์) ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร และขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) (กม.22+900 – กม.31+250) ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทล.345 ระยะทาง 8.350 กิโลเมตร ซึ่งทั้ง
3 โครงการนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562

สำหรับปีงบประมาณ 2562 ทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินรวม 46,786 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 4,626 โครงการ เป็นวงเงิน 30,732 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยได้ผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 3,053 โครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต ถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค , ถนนในเขตผังเมืองรวม , ถนนสนับสนุนการท่องเที่ยว , ถนนเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , ถนนเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง , ถนนเพื่อสนับสนุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยมีการก่อสร้างจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต จำนวน 447 โครงการ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วประเทศ จำนวน 108 โครงการ ตลอดจนงานซ่อมบำรุงโครงข่ายทางหลวงชนบททั่วประเทศและอำนวยความปลอดภัยทางหลวงชนบท เป็นต้น
ส่วนโครงการสำคัญในปีงบประมาณ 2562 เช่น โครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (Thailand Riviera) จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4198 เทศบาลปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร และถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4001 – บ้านโพธิ์แบะ อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะทาง 24.569 กิโลเมตร , โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยก ทล.36 – แยก ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 11.469 กิโลเมตร , โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สป.1001 แยก ทล.3 – เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระยะทาง 3.875 กิโลเมตร , โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยก ทล.3097 – ศูนย์ราชการ จ.นครปฐม ระยะทาง 3.217 กิโลเมตร ฯลฯ

อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า อย่างไรก็ตามพวกเราชาวทางหลวงชนบทยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้งานของเรามีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อการเดินทางที่ปลอดภัย (Safer roads) ต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางของกรมทางหลวงชนบทอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศสืบไป

ที่อยู่

9 กรมทางหลวงชนบท ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625515928

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวงชนบท:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด