Clicky

องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เปิดเหมือนปกติ

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่ง นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีด...
29/09/2022

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่ง นักบริหาร 10 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 1 อัตรา

ส่งใบสมัครที่ E-mail : [email protected]

ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ตุลาคม 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.gpo.or.th/uploads/file/202209/4d20d99a67b0efbaf941a4e4dca99b5b.pdf

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่แผนกงานบุคคล กองบริหารทุนมนุษย์
https://web.facebook.com/hrgpo

แผนบริหารจัดการโควิด หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป
29/09/2022

แผนบริหารจัดการโควิด หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”
1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

แผนบริหารจัดการโควิด หลังปรับเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

ที่มา ไทยคู่ฟ้า

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

5 ภาคีรัฐ-เอกชน ทำตามสัญญา พัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกแอนติบอดีเพื่อยับยั้ง เชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ ได้สำเร็จตามเป้า สร้า...
26/09/2022

5 ภาคีรัฐ-เอกชน ทำตามสัญญา พัฒนานวัตกรรมสเปรย์พ่นจมูกแอนติบอดีเพื่อยับยั้ง เชื้อโควิด-19 ทางกายภาพ ได้สำเร็จตามเป้า สร้างทางเลือกใหม่ ให้คนไทยอุ่นใจจากโควิด-19

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ รอ. นพ. นิมิต ประสิทธิ์ดำรง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และ ผู้เชี่ยวชาญกิตติมศักดิ์ บริษัท ไฮไบโอไซ จำกัด พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ตัวแทนภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงพูดคุยถึง ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ “ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูก เพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูก” ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมระดับโลกจากแพทย์และทีมนักวิจัยไทยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม THE MITR-TING ROOM สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มาเป็นประธานในงาน

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงบทบาทขององค์การเภสัชกรรมในการบริหาร จัดการและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ช่วงที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมในฐานะองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ได้ดำเนินการตามภารกิจวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา สำรอง กระจายยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ สนับสนุนให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศ

องค์การเภสัชกรรมเป็นองค์กรหลักในการผลิต และจัดหายาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นนวัตกรรมสามารถผลิตขึ้นใช้ได้เองในประเทศ ด้วยความเชี่ยวชาญในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานยอมรับในระดับสากล องค์การเภสัชกรรมจึงได้ทำหน้าที่ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม “สเปรย์พ่นจมูกเพื่อยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูก” โดยนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถวิจัยและผลิตขึ้นใช้ได้เองในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gpo.or.th/view/654

#องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิ...
19/09/2022

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 19 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิดหลัก “อนุรักษ์ วิจัย พัฒนา ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรที่องค์การฯ ดำเนินการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนี้ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน เปิดงานฯ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 อ่านต่อ... https://sites.google.com/view/19-24-30/

18/09/2022
กรมการแพทย์  เผยข้อมูลผลการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19(ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook กรมการแพทย์)
12/09/2022

กรมการแพทย์ เผยข้อมูลผลการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19

(ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook กรมการแพทย์)

กรมการแพทย์ เผยข้อมูลผลการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19

อธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลประสิทธิผลของการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในผู้ป่วยโควิด 19 จากผลการศึกษาในต่างประเทศและประเทศไทย

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากมีประเด็นการนำเสนอข้อมูลว่าการใช้ยา ฟาวิพิราเวียร์ไม่ได้ผลในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยอ้างอิงจากการศึกษาวิจัยแบบหลายสถาบัน (https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciac712/6692456?login=false) จำนวน 40 แห่งในทวีปอเมริกาเหนือ (จำนวน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และบราซิล) มีอาสาสมัครในโครงการวิจัยจำนวน 1,187 คน (เป็นผู้ป่วยอ้วนร้อยละ 70 ผู้ป่วยสูงอายุร้อยละ 15) ซึ่งเป็นการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยมิได้มีการปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัวผู้ป่วย ผู้ป่วยเกือบทุกรายได้รับยาประมาณวันที่ 3 ภายหลังเริ่มมีอาการ ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยเคยได้รับวัคซีนหรือเคยป่วยเป็นโควิด 19 มาก่อน รวมถึงการประเมินความรุนแรงของผู้ป่วยด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกับที่ใช้ในประเทศไทย นอกจากนี้การรายงานผลลัพธ์การรักษาทำโดยผู้ป่วยเป็นผู้รายงานเองผ่านระบบโทรศัพท์ ซึ่งมิได้เป็นการวัดด้วยเครื่องมือเฉพาะโดยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการวัดประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์ได้
ในส่วนของประเทศไทยได้มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2022.2117092) โดยมีผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งหมดจำนวน 93 คนในโรงพยาบาล 3 แห่ง (ทุกคนอายุน้อยกว่า 60 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เป็นผู้ป่วยที่อ้วนร้อยละ 25) ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีอาการโดยไม่มีผู้ที่เคยเป็นโควิด 19 และ/หรือได้รับวัคซีนมาก่อน (ทุกคนมีอาการเล็กน้อยหรือปานกลาง ไม่มีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงในโครงการวิจัย) ผู้ป่วยได้รับการรักษาและติดตามอาการในโรงพยาบาล รวมถึงการวัดประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์โดยด้วยระบบ NEWS (ประกอบไปด้วยอัตราการหายใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด การให้ออกซิเจน อุณหภูมิ ความดันซิสโตลิก อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความรู้สึกตัว) ซึ่งต้องประเมินโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช้การประเมินตามความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นเกณฑ์วัด พบว่ายาฟาวิพิราเวียร์ทำให้อาการรุนแรงของการประเมินด้วย NEWS ของผู้ป่วยโควิด 19 ดีขึ้นได้เร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน (ครึ่งหนึ่งดีขึ้นใน 2 วันเมื่อได้รับยาเปรียบเทียบกับ 14 วันในกลุ่มควบคุม) ผลการศึกษาทั้งสองยังพบว่ายาฟาวิพิราเวียร์มิได้ช่วยลดปริมาณไวรัสลงหรือทำให้ไวรัสหายไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างใด และไม่สามารถเห็นประสิทธิผลเมื่อประเมินอาการจากความรู้สึกผู้ป่วย เช่น อาการอ่อนเพลีย ไอ รวมถึงพบว่ายาฟาวิพิราเวียร์มีความปลอดภัยแม้จะพบระดับกรดยูริคในเลือดสูงขึ้นแบบไม่มีอาการก็ตาม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กล่าวเพิ่มเติมว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์จากสองการศึกษานี้ได้ เนื่องจากรายละเอียดและวิธีการศึกษามีความแตกต่างกัน การศึกษาในทวีปอเมริกาแสดงให้เห็นว่าการเริ่มให้ยาช้าในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงมีอาการรุนแรง และมีน้ำหนักมากโดยไม่มีการปรับขนาดยา อาจมีผลทำให้การรักษาไม่ได้ผลหรือเป็นเพราะการประเมินผลซึ่งส่วนหนึ่งได้จากความรู้สึกอาการของผู้ป่วย อาจทำให้ผลการศึกษาไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลจากการศึกษาในประเทศไทยพบว่ายาฟาวิพิราเวียร์ทำให้ผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความเสี่ยงต่ำที่ไม่รุนแรงมีอาการดีขึ้นได้เร็วขึ้น แต่การศึกษาในประเทศไทยไม่มีข้อมูลประสิทธิผลของยาฟาวิพิราเวียร์ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปอดบวมหรือลดการเสียชีวิต กรมการแพทย์ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ความรู้เชิงประจักษ์ที่มีมากขึ้นจากการศึกษาจะช่วยในการปรับแนวทางการรักษาให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ป่วยโควิด 19 มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

#กรมการแพทย์ #ยาฟาวิพิราเวียร์ #โควิด

11 กันยายน 2565

“การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับบรรเทาอาการ”(ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา)
10/09/2022

“การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับบรรเทาอาการ”
(ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook หมอชวนรู้ โดย แพทยสภา)

องค์การเภสัชกรรม ชี้แจงเรื่องการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์องค์การเภสัชกรรมไปใช้บน แผง/ห่อ ยาชุดที่จำหน่ายในร้านชำ
06/09/2022

องค์การเภสัชกรรม ชี้แจงเรื่องการแอบอ้างนำตราสัญลักษณ์องค์การเภสัชกรรมไปใช้บน แผง/ห่อ ยาชุดที่จำหน่ายในร้านชำ

31/08/2022

“ความสำเร็จของ APEC Health Week”

“อภ. จับมือ SVG เคาะ MOU พัฒนาธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์ จ่อชูผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนำร่อง”วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00...
30/08/2022

“อภ. จับมือ SVG เคาะ MOU พัฒนาธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์ จ่อชูผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนำร่อง”

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่องค์การเภสัชกรรม นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์อย่างครบวงจร ระหว่างองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กับ กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท(SVG) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง โดยนายสัตวแพทย์นันทพงษ์ พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท(SVG) และมีผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ทีมสัตวแพทย์ของกลุ่มบริษัทสมาร์ท เวท(SVG) ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เตรียมศึกษาและดำเนินการผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อนำร่อง

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท สมาร์ท เวท(SVG) ประกอบด้วยบริษัทในเครือ จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท สมาร์ท เวท จำกัด, บริษัท เบล็นดิกซ์ แอ๊ดว้านซ์ จำกัด, บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด, บริษัท เว็ท แพลนเน็ท จำกัด และบริษัท เอสวีจี อินเตอร์เนชั่นนัล จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ ขมิ้นชัน อบเชย ขิง ชาเขียว ฟ้าทะลายโจร กัญชงและกัญชา และสมุนไพรอื่นในระดับอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม และเพิ่มคุณภาพชีวิตสุขภาพของสัตว์ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพลิกโฉมประเทศไทยด้วยสมุนไพร โดยในช่วงแรกจะเริ่มต้นที่การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อวางแผนงานและขั้นตอนสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงตามมาตรฐานและเกณฑ์การผลิตของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ อาหารเสริมสำหรับสัตว์ อาหารเปียก อาหารขบเคี้ยว และน้ำดื่ม ก่อนจะขยายสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต

“ในด้านความร่วมมือของแต่ละฝ่าย องค์การฯ ในฐานะผู้นำนวัตกรรมพืชสมุนไพร จะทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ วัตถุดิบและสารสกัด รวมถึงสนับสนุนและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ขณะที่ SVG ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาอย่างยาวนาน จะทำหน้าที่ในการวิจัย ผลิต จัดจำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย ดำเนินงานด้านการตลาด ตลอดจนการขอรับรองผลิตภัณฑ์ ที่เกิดขึ้นตามบันทึกข้อตกลง โดยหากความร่วมมือในครั้งนี้เป็นไปด้วยความลุล่วงและสัมฤทธิ์ผล คาดการณ์ว่าจะเกิดการผลักดันและขับเคลื่อนธุรกิจและผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับสัตว์สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจอาหารสัตว์ผสมสมุนไพรไทยสู่สากล” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว

องค์การเภสัชกรรมรับรางวัล หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2565 สาขานวัตกรรม การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส...
26/08/2022

องค์การเภสัชกรรมรับรางวัล หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ปี 2565 สาขานวัตกรรม การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดพิธีมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ใน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดย พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรม การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับองค์การเภสัชกรรม โดยมีนายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงทางยาของประเทศ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนสำหรับโรคโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข การพัฒนาวัคซีน HXP–GPOVac โดยการสนับสนุนจากองค์กร PATH ที่ได้ส่งมอบหัวเชื้อวัคซีนต้นแบบซึ่งพัฒนาโดยโรงเรียนแพทย์ แห่งเมาท์ไซนาย (The Icahn School of Medicine at Mount Sinai) และมหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งออสติน (University of Texas at Austin)ประเทศสหรัฐอเมริกา มาทำการผลิตที่โรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ ขององค์การเภสัชกรรม ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี วัคซีนชนิดนี้ ผลิตด้วยเทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก (Egg-based) เป็นวิธีการผสมผสานโดยการใช้เชื้อไวรัสนิวคาสเซิล (Newcastle disease virus, NDV) ร่วมกับใช้เทคโนโลยีเฮกซะโปรเพิ่มความคงสภาพของโปรตีนส่วนหนาม ได้เป็นไวรัสลูกผสม NDV-HXP-S มาใช้ในการกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต้านโรคโควิด-19

ที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนาย Khai...
24/08/2022
“อนุทิน” นำ รมว.สธ.มาเลเซีย ศึกษา “กัญชาทางการแพทย์” องค์การเภสัชกรรมแบบครบวงจร

ที่องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำนาย Khairy Jamaluddin ABU BAKAR รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศมาเลเซีย เยี่ยมชมโรงงานผลิตยาและสารสกัดกัญชาขององค์การเภสัชกรรม โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยและมาเลเซียเข้าร่วม

นายอนุทินกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียประกาศนโยบายกัญชาทางการแพทย์ จึงให้ความสนใจต่อนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย ในช่วงการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 จึงได้ขอนัดหารือกับประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในการใช้รักษาและสร้างคุณภาพชีวิตของไทยมากว่า 300 ปีแล้ว เนื่องจากกัญชาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารและยา ก่อนที่จะถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติด แต่ขณะนี้เรามีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเหลือเพียงสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% เท่านั้น การส่งเสริมนโยบายกัญชาทางการแพทย์ให้ประสบความสำเร็จ มี 3 ปัจจัยสำคัญ คือ 1.การสนับสนุนและความมุ่งมั่นของรัฐบาล 2.ความรู้ด้านวิชาการและทางการแพทย์ในการสนับสนุน และ 3.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

นายอนุทินกล่าวว่า สำหรับการศึกษาดูงานที่องค์การเภสัชกรรมในครั้งนี้ มีทั้งเรื่องขั้นตอนการเพาะปลูก โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) วิธีการสกัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการแพทย์โดยกรมการแพทย์ ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้หากมาเลเซียมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เช่นกันก็หวังว่าจะเกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์

เว็บไซต์สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

GPO ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเยี่ยมชมโครงการกัญชาทางการแพทย์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การเภสัชกรรม...
18/08/2022

GPO ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศเยี่ยมชมโครงการกัญชาทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การเภสัชกรรมได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมโครงการกัญชาทางการแพทย์ ณ องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน Meet the Press กัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจ จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์

ในครั้งนี้คณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการสกัดกัญชาทางการแพทย์และความคืบหน้าการก่อสร้างพื้นที่ปลูกกัญชารูปแบบ Indoor ขนาด 1,000 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์ระบบปลูกแบบอัตโนมัติ จะเริ่มปลูกกัญชาได้ประมาณต้นปี 2566 สามารถปลูกกัญชาได้จำนวน 5,000 ต้นต่อปี และเป็นผลผลิตช่อดอกกัญชาจำนวน 1,000 กิโลกรัมต่อปี

องค์การเภสัชกรรมจับมือสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้างและชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการระงับข้อพิพาททางเลือ...
16/08/2022

องค์การเภสัชกรรมจับมือสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้างและชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับงานก่อสร้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่องค์การเภสัชกรรม นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับงานก่อสร้างโดยคณะกรรมการ(Construction Dispute Resolution Board) ระหว่างองค์การเภสัชกรรม สำนักแก้ปัญหาก่อสร้าง โดยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค ผู้อำนวยการสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง และชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง โดยนายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และนายนิวัฒน์ ธัญปิตินันทน์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยโดยมีผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้างและชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ร่วมในพิธี

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างขององค์การเภสัชกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของความล่าช้า การหยุดชะงัก และต้นทุนที่สูงกว่าซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (Mediation) เป็นหนึ่งในทางเลือกของการแก้ไขข้อพิพาท (Alternative Dispute Resolution) ที่มีมาตั้งแต่ปี 1970 และได้รับความนิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้างที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะลดปริมาณคดีที่จะขึ้นศาล การไกล่เกลี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการศาล แต่เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เป็นไปอย่างฉันท์มิตร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันทางด้านวิชาการและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยคณะกรรมการข้อพิพาท(Dispute Board) รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยคณะกรรมการข้อพิพาท(Dispute Board) และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้วงการก่อสร้างในประเทศไทยทราบเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยคณะกรรมการข้อพิพาท(Dispute Board) และนำไปปรับปรุงใช้ต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ที่ประชุมยังมีการสัมมนาเรื่อง “การระงับข้อพิพาทโดย Dispute Boad” โดยการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค ผู้อำนวยการสำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ที่ปรึกษาชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง และนายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา ประธานชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง ร่วมเสวนา และภายในงานสัมมนาได้เปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรื่อง กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟัง มีการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาท และ การอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงรายละเอียดในข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฟังได้รับรู้และเข้าใจ รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกต่อไป

ที่อยู่

75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622038000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การเภสัชกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การเภสัชกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)..สอบถามรายละเอียด:idline:weifo1
Tel..0624944693/0923624299
ุนไพร2020
งานสมุนไพร2020
องค์การเภสัชกรรม งานมหกรรมสมุนไพร 2020
# goo2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
ุนไพร2020
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม
ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา NIA : National Innovation Agency, Thailand กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล งานสร้างเสริมสุขภาพรามาธิบ Ramathibodi Sport center กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร E-fully manifest_กองบริหารจัดการกากอุต DIProm Station - สถานีดีพร้อม สมัชชาครอบครัว กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง Digital DIP