องค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

เปิดเหมือนปกติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สธ. เผย WHO รับรองวัคซีนซิโนแวคใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลกร...
02/06/2021

สธ. เผย WHO รับรองวัคซีนซิโนแวคใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินตัวที่ 6 มีความปลอดภัย มีประสิทธิผล และมาตรฐานการผลิตระดับสากล ใช้ได้ในอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนมิถุนายนองค์การเภสัชกรรมจะทยอยนำเข้าวัคซีนซิโนแวค 11 ล้านโดสเพิ่มจากวัคซีนหลัก เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในประเทศไม่น้อยกว่า 100 ล้านโดส

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค จำนวน 6 ล้านโดส เป็นวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อ 5.5 ล้านโดส และวัคซีนที่รัฐบาลจีนบริจาค 5 แสนโดส ได้กระจายและดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการระบาด โดยในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 จะมีวัคซีนซิโนแวคจำนวน 11 ล้านโดส ทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดือนละประมาณ 2.5-3 ล้านโดส ในเบื้องต้นวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ จำนวน 5 แสนโดสจากการบริจาคของรัฐบาลจีน กลางเดือนมิถุนายนเข้ามา 1 ล้านโดส และปลายเดือนมิถุนายนอีก 1 ล้านโดส วัคซีนซิโนแวคที่จัดซื้อเข้ามานี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่มจากวัคซีนหลักคือ แอสตร้าเซนเนก้า ให้ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า 100 ล้านโดส

นายอนุทินกล่าวต่อว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระบุว่า องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวค-โคโรนาแวค (Sinovac-CoronaVac) ป้องกันโรคโควิด 19 ที่ผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ประเทศจีนในกรณีฉุกเฉิน (WHO Emergency Use Listing : EUL) หลังผ่านการพิจารณาแล้วว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิผล และมีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปโดยไม่กำหนดอายุสูงสุด สอดคล้องกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้คำแนะนำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งวัคซีนมีประสิทธิผลป้องกันอาการป่วยที่มีอาการได้ 51% และป้องกันการป่วยที่รุนแรงและอาการป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ 100% ถือเป็นวัคซีนตัวที่ 6 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย วัคซีนของไฟเซอร์, แอสตร้าเซนเนก้า, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, โมเดอร์นา, ซิโนฟาร์ม และซิโนแวค ตามลำดับ ทั้งนี้ วัคซีนซิโนแวคมีข้อดีคือ เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส ทำให้บริหารจัดการได้ง่าย ปัจจุบันทั่วโลกฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วกว่า 400 ล้านโดส ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากวัคซีนแต่อย่างใด

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/159265/

สธ. เผย WHO รับรองวัคซีนซิโนแวคใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้ว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยองค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินตัวที่ 6 มีความปลอดภัย มีประสิทธิผล และมาตรฐานการผลิตระดับสากล ใช้ได้ในอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เดือนมิถุนายนองค์การเภสัชกรรมจะทยอยนำเข้าวัคซีนซิโนแวค 11 ล้านโดสเพิ่มจากวัคซีนหลัก เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนในประเทศไม่น้อยกว่า 100 ล้านโดส

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้รับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค จำนวน 6 ล้านโดส เป็นวัคซีนที่รัฐบาลสั่งซื้อ 5.5 ล้านโดส และวัคซีนที่รัฐบาลจีนบริจาค 5 แสนโดส ได้กระจายและดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการระบาด โดยในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2564 จะมีวัคซีนซิโนแวคจำนวน 11 ล้านโดส ทยอยส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเดือนละประมาณ 2.5-3 ล้านโดส ในเบื้องต้นวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายนนี้ จำนวน 5 แสนโดสจากการบริจาคของรัฐบาลจีน กลางเดือนมิถุนายนเข้ามา 1 ล้านโดส และปลายเดือนมิถุนายนอีก 1 ล้านโดส วัคซีนซิโนแวคที่จัดซื้อเข้ามานี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ให้มีการจัดหาวัคซีนเพิ่มจากวัคซีนหลักคือ แอสตร้าเซนเนก้า ให้ครอบคลุมประชาชนไม่น้อยกว่า 100 ล้านโดส

นายอนุทินกล่าวต่อว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระบุว่า องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวค-โคโรนาแวค (Sinovac-CoronaVac) ป้องกันโรคโควิด 19 ที่ผลิตโดยบริษัทซิโนแวค ประเทศจีนในกรณีฉุกเฉิน (WHO Emergency Use Listing : EUL) หลังผ่านการพิจารณาแล้วว่าวัคซีนมีความปลอดภัย มีประสิทธิผล และมีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยแนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปโดยไม่กำหนดอายุสูงสุด สอดคล้องกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้คำแนะนำไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งวัคซีนมีประสิทธิผลป้องกันอาการป่วยที่มีอาการได้ 51% และป้องกันการป่วยที่รุนแรงและอาการป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้ 100% ถือเป็นวัคซีนตัวที่ 6 ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ประกอบด้วย วัคซีนของไฟเซอร์, แอสตร้าเซนเนก้า, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, โมเดอร์นา, ซิโนฟาร์ม และซิโนแวค ตามลำดับ ทั้งนี้ วัคซีนซิโนแวคมีข้อดีคือ เก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส ทำให้บริหารจัดการได้ง่าย ปัจจุบันทั่วโลกฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วกว่า 400 ล้านโดส ไม่พบผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุมาจากวัคซีนแต่อย่างใด

ที่มา: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/159265/

องค์การอนามัยโลก(WHO) ให้การรับรองวัคซีนซิโนแวค ใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว1 มิถุนายน 2564 https://worldhealthorganization.cmai...
01/06/2021
PRESS RELEASE: WHO validates Sinovac COVID-19 vaccine for emergency use and issues interim policy recommendations

องค์การอนามัยโลก(WHO) ให้การรับรองวัคซีนซิโนแวค ใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้ว
1 มิถุนายน 2564

https://worldhealthorganization.cmail19.com/t/ViewEmail/d/0104A200C64742492540EF23F30FEDED/AC076E125A0888106B5BE456C00C2519

WHO today validated the Sinovac-CoronaVac COVID-19 vaccine for emergency use, giving countries, funders, procuring agencies and communities the assurance that it meets international standards for safety, efficacy and manufacturing. The vaccine is produced by the Beijing-based pharmaceutical company....

องค์การเภสัชกรรมและสถาบัน ISPE ประเทศไทย ร่วมนำเสนอศักยภาพและเยี่ยมชมโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ จ.สระบุรี รูปแบบ Virtual...
24/05/2021

องค์การเภสัชกรรมและสถาบัน ISPE ประเทศไทย ร่วมนำเสนอศักยภาพและเยี่ยมชมโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ จ.สระบุรี รูปแบบ Virtual Tour ผ่านระบบออนไลน์ในงานประชุม 2021 ISPE Malaysia Vaccines Conference & Exhibition ให้แก่สมาชิก ISPE และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาประเทศมาเลเซีย

วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การเภสัชกรรมและสถาบัน ISPE ประเทศไทย ร่วมนำเสนอศักยภาพและเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน(ชีววัตถุ) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในรูปแบบ Virtual Tour ผ่านระบบออนไลน์และบรรยายความรู้ในหัวข้อ Quality Control for Vaccines การวิจัยพัฒนา ผลิตวัคซีนโควิด19 ขององค์การเภสัชกรรม ศักยภาพการบรรจุวัคซีนโควิด19 จากเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิตทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัล Facility of the Year Awards 2021 สาขา Social impact ขององค์การเภสัชกรรม ให้แก่สมาชิกของ ISPE ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยาของประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ สถาบัน ISPE (The International Society for Pharmaceutical Engineering) เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานบริการเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อกำหนดต่างๆในอุตสาหกรรมผลิตยาและชีววัตถุ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาให้บริการสมาชิกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #วัคซีนโควิด19

องค์การเภสัชกรรมและสถาบัน ISPE ประเทศไทย ร่วมนำเสนอศักยภาพและเยี่ยมชมโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ จ.สระบุรี รูปแบบ Virtual Tour ผ่านระบบออนไลน์ในงานประชุม 2021 ISPE Malaysia Vaccines Conference & Exhibition ให้แก่สมาชิก ISPE และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาประเทศมาเลเซีย

วันนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การเภสัชกรรมและสถาบัน ISPE ประเทศไทย ร่วมนำเสนอศักยภาพและเยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีน(ชีววัตถุ) ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในรูปแบบ Virtual Tour ผ่านระบบออนไลน์และบรรยายความรู้ในหัวข้อ Quality Control for Vaccines การวิจัยพัฒนา ผลิตวัคซีนโควิด19 ขององค์การเภสัชกรรม ศักยภาพการบรรจุวัคซีนโควิด19 จากเทคโนโลยีต่างๆของผู้ผลิตทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการได้รับรางวัล Facility of the Year Awards 2021 สาขา Social impact ขององค์การเภสัชกรรม ให้แก่สมาชิกของ ISPE ประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยาของประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ สถาบัน ISPE (The International Society for Pharmaceutical Engineering) เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานบริการเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อกำหนดต่างๆในอุตสาหกรรมผลิตยาและชีววัตถุ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาให้บริการสมาชิกกว่า 90 ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกและมวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องเสมอมา

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #วัคซีนโควิด19

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยวัคซีนทางเลือกอยู่ในขั้นตอนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการเบื้องต้น และยืนยันผู้ผลิต...
22/05/2021

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยวัคซีนทางเลือกอยู่ในขั้นตอนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการเบื้องต้น และยืนยันผู้ผลิตวัคซีนเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขให้ภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อวัคซีนทางเลือก

ภญ. ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าว ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า วัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของรัฐบาล

เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกดังกล่าว โดยวัคซีนยี่ห้อที่จะจัดหามาในช่วงแรกนี้คือโมเดอร์นา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการ เบื้องต้นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคาดการณ์ ปริมาณสั่งซื้อจำนวน 5 ล้านโดส ซึ่งอยู่ในระหว่างทบทวนจำนวนร่วมกันอีกครั้ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวต่อไปว่า การจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนั้น มีเงื่อนไขการขายของผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศเองที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ซื้อวัคซีน เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการตามแนวทางของการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ Conditional Approval for Emergency Use ซึ่งในส่วนวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานี้ ผู้ผลิตต้องการให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ องค์การเภสัชกรรมจึงเข้ามาร่วมดำเนินการ ส่วนยี่ห้ออื่นนั้นขึ้นกับอยู่เงื่อนไขการขายของผู้ผลิตว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ดำเนินการเช่นกัน ไม่ได้มีการปิดกั้นช่องทางการนำเข้าวัคซีนทางเลือกผ่านโรงพยาบาลเอกชนหรือภาคเอกชนอื่นๆ แต่อย่างใด

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับรายการกิจกรรมต่าง ๆในการดำเนินงานของแต่ละยี่ห้อ อาทิ ค่าจัดส่ง ค่าคลังจัดเก็บ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ นอกจากนั้นจะเป็นค่าบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาลเอง ซึ่งจะมีการกำหนดราคาควบคุมที่เป็นมาตรฐานในระดับที่สมเหตุสมผล ส่วนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นไปตามกลไกของระบบภาษีของประเทศ ไม่ได้มีการคิดซ้ำซ้อน ซึ่งรายละเอียดที่ถูกต้องนั้น กรมสรรพากรได้ออกมาชี้แจงแล้วนั้น

องค์การเภสัชกรรมยืนยันการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและทุกภาคส่วนกำลังเร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างทั่วถึง

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #วัคซีนโควิด19

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยวัคซีนทางเลือกอยู่ในขั้นตอนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการเบื้องต้น และยืนยันผู้ผลิตวัคซีนเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขให้ภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อวัคซีนทางเลือก

ภญ. ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ตามที่มีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าว ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งนำเข้าวัคซีนทางเลือกเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า วัคซีนทางเลือกเป็นวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของรัฐบาล

เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น องค์การเภสัชกรรมได้ร่วมมือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกดังกล่าว โดยวัคซีนยี่ห้อที่จะจัดหามาในช่วงแรกนี้คือโมเดอร์นา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนรวบรวมจำนวนความต้องการ เบื้องต้นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคาดการณ์ ปริมาณสั่งซื้อจำนวน 5 ล้านโดส ซึ่งอยู่ในระหว่างทบทวนจำนวนร่วมกันอีกครั้ง ก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวต่อไปว่า การจัดซื้อวัคซีนทางเลือกนั้น มีเงื่อนไขการขายของผู้ผลิตวัคซีนในต่างประเทศเองที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ซื้อวัคซีน เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการตามแนวทางของการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ Conditional Approval for Emergency Use ซึ่งในส่วนวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นานี้ ผู้ผลิตต้องการให้ภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ องค์การเภสัชกรรมจึงเข้ามาร่วมดำเนินการ ส่วนยี่ห้ออื่นนั้นขึ้นกับอยู่เงื่อนไขการขายของผู้ผลิตว่าจะเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ดำเนินการเช่นกัน ไม่ได้มีการปิดกั้นช่องทางการนำเข้าวัคซีนทางเลือกผ่านโรงพยาบาลเอกชนหรือภาคเอกชนอื่นๆ แต่อย่างใด

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขึ้นอยู่กับรายการกิจกรรมต่าง ๆในการดำเนินงานของแต่ละยี่ห้อ อาทิ ค่าจัดส่ง ค่าคลังจัดเก็บ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอื่นๆ นอกจากนั้นจะเป็นค่าบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาลเอง ซึ่งจะมีการกำหนดราคาควบคุมที่เป็นมาตรฐานในระดับที่สมเหตุสมผล ส่วนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นเป็นไปตามกลไกของระบบภาษีของประเทศ ไม่ได้มีการคิดซ้ำซ้อน ซึ่งรายละเอียดที่ถูกต้องนั้น กรมสรรพากรได้ออกมาชี้แจงแล้วนั้น

องค์การเภสัชกรรมยืนยันการดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและทุกภาคส่วนกำลังเร่งดำเนินการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้อย่างทั่วถึง

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #วัคซีนโควิด19

21/05/2021
รายการ สนามข่าว 101

วันนี้( 21 พฤษภาคม 2564 )เวลา 08.10 น. - 08.25 น. ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์สดเรื่อง การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ขององค์การเภสัชกรรม /ความคืบหน้าการวิจัย พัฒนา ยาฟาวิพิราเวียร์ ในรายการ สนามข่าว 101 ดำเนินรายการ โดย คุณรัชชพล เหล่าวานิช และ คุณรพีพรรณ เรือนศรี เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ FM.101

องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับวัคซีนซิโนแวค อีก 1.5 ล้านโดส และเดือนมิถุนายนเข้ามาอีก 3 ล้านโดส  องค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซ...
20/05/2021

องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับวัคซีนซิโนแวค อีก 1.5 ล้านโดส และเดือนมิถุนายนเข้ามาอีก 3 ล้านโดส

องค์การเภสัชกรรม รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 1.5 ล้านโดสจากประเทศจีน รวมนำเข้าแล้วทั้งสิ้น 6 ล้านโดส และจะได้รับเพิ่มในเดือนมิถุนายนนี้อีก 3 ล้านโดส ขณะนี้วัคซีนซิโนแวคมีการใช้ทั่วโลกแล้ว 260 ล้านโดส ใน 45 ประเทศ เป็นอันดับ 2 ต่อจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ว่า เช้าวันนี้ (20 พฤษภาคม 2564) เวลา 05.35 น. ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การเภสัชกรรม ได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคจากประเทศจีน เพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส โดยก่อนหน้านี้ได้นำเข้ามาแล้ว 8 ล็อต ล็อตแรกเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 แสนโดส, วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 8 แสนโดส, วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 ล้านโดส, วันที่ 24 เมษายน 2564 จำนวน 5 แสนโดส, วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ล้านโดส, วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นวัคซีนที่ทางประเทศจีนบริจาค จำนวน 5 แสนโดส, วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จำนวน 5 แสนโดส และในวันนี้ 1.5 ล้านโดส รวมวัคซีนที่องค์การเภสัชกรรมจัดหาได้เข้ามาแล้วทั้งสิ้น 6 ล้านโดส และภายในเดือนมิถุนายนนี้ จะนำเข้ามาอีกจำนวน 3 ล้านโดส โดย ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 วัคซีนซิโนแวคนี้ได้มีการใช้ทั่วโลกแล้ว 260 ล้านโดส ใน 45 ประเทศ เป็นอันดับ 2 ต่อจากวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์

ทั้งนี้ วัคซีนทุกล็อตที่รับเข้ามาจะมีการควบคุมอุณหภูมิการจัดส่งและจัดเก็บ โดยวัคซีนทำการจัดเก็บในคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นคลังที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากนั้นองค์การฯ จะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการและสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #วัคซีนโควิด19

องค์การเภสัชกรรม(GPO) รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคจากจีนอีก 5 แสนโดส ปลายพฤษภาคมเข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส วันนี้ (วันที่ 15 ...
15/05/2021

องค์การเภสัชกรรม(GPO) รับวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคจากจีนอีก 5 แสนโดส ปลายพฤษภาคมเข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส

วันนี้ (วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) เวลา 05.35 น. ที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ องค์การเภสัชกรรม (GPO) รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 5 แสนโดสจากประเทศจีน และเมื่อรวมวัคซีนซิโนแวคอีกจำนวน 5 แสนโดส ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้รับบริจาคของประเทศจีนที่ได้เข้ามาวานนี้ (วันที่14 พฤษภาคม 2564) จะทำให้ปัจจุบันมีวัคซีนซิโนแวคเข้ามาแล้วรวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส และในปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะเข้ามาเพิ่มอีก 1.5 ล้านโดส

นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า สำหรับการรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวค จากประเทศจีนในครั้งนี้ เพิ่มอีกจำนวน 5 แสนโดส จำนวน 14 พาเลท ที่มีการบรรจุภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่เกิน 2 – 8 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่งเพื่อรักษาคุณภาพ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการนำเข้าวัคซีนซิโนแวคของไทย ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ล็อตแรก จำนวน 2 แสนโดส วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 8 แสนโดส วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 ล้านโดส วันที่ 24 เมษายน 2564 จำนวน 5 แสนโดส วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 ล้านโดส วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นวัคซีนที่ทางประเทศจีนบริจาค จำนวน 5 แสนโดส และในวันนี้ (15 พ.ค.64) จำนวน 5 แสนโดส รวมเข้ามาแล้ว 4.5 โดส และในปลายเดือนพฤษภาคมนี้จะเข้ามาอีกจำนวน 1.5 ล้านโดส จะรวมเป็นทั้งสิ้น 6 ล้านโดส

ทั้งนี้องค์การเภสัชกรรมจะทำการจัดหาวัคซีนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยวัคซีนทุกล็อตที่รับเข้ามาจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศา ตลอดเวลาการจัดส่งและจัดเก็บ โดยวัคซีนทำการจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นคลังที่มีคุณภาพ มาตรฐาน จากนั้นองค์การฯจะตรวจรับและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนดต่อไป

#GPO #องค์การเภสัชกรรม #วัคซีนโควิด19

16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19จากหมอศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯสรุปความจาก "ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัดๆกับ 3 สถาบัน”วันที่...
13/05/2021

16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
จากหมอศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯ
สรุปความจาก "ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัดๆกับ 3 สถาบัน”
วันที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 18.00 น.
Facebook:รามาแชนแนล Rama Channel

16 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
จากหมอศิริราช-จุฬาฯ-รามาฯ
สรุปความจาก "ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัดๆกับ 3 สถาบัน”
วันที่ 11 พ.ค. 64 เวลา 18.00 น.
Facebook:รามาแชนแนล Rama Channel

ที่อยู่

75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 องค์การเภสัชกรรมดำเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สำรองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ The Government Pharmaceutical Organization (GPO) under the Ministry of Public Health and was established in accordance with the GPO Act of 1966 (B.E. 2509). GPO operates in accordance with its established mission to comply with Thailand’s public health policy by producing and supplying medicines and medical supplies to support the public health system of the country, as well as to act as a mechanism in maintaining the price level of medicines and in reserving medicines and medical supplies for situations of emergency and to sustain national security.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622038000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

https://www.gpoplanet.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การเภสัชกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การเภสัชกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

องค์การเภสัชกรรม The Government Pharmaceutical Organization (GPO)

องค์การเภสัชกรรม The Government Pharmaceutical Organization (GPO) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509 องค์การเภสัชกรรมดำเนินงานตามภารกิจที่จะสนองนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศโดยผลิตและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขของประเทศ ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นกลไกการรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์สำรองไว้ยามฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงของชาติ The Government Pharmaceutical Organization (GPO) under the Ministry of Public Health and was established in accordance with the GPO Act of 1966 (B.E. 2509). GPO operates in accordance with its established mission to comply with Thailand’s public health policy by producing and supplying medicines and medical supplies to support the public health system of the country, as well as to act as a mechanism in maintaining the price level of medicines and in reserving medicines and medical supplies for situations of emergency and to sustain national security. สาขาร้านยาองค์การเภสัชกรรม 1. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้าม ร.พ.รามาธิบดี เบอร์โทรศัพท์ 0-2203- 8847 0-2203- 8849 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขายศเส ด้านข้าง ร.พ.หัวเฉียว เบอร์โทรศัพท์ 0-2222-5931 0-2225-6367 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาจรัญสนิทวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2412-9377 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 20.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

4. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-0729 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมือง เบอร์โทรศัพท์ 0-2536-3526 0-2536-4086 เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.00 - 16.00 น. หยุดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)..สอบถามรายละเอียด:idline:weifo1 Tel..0624944693/0923624299
#gpo
#GPOงานสมุนไพร2020
#gpo งานสมุนไพร2020
องค์การเภสัชกรรม งานมหกรรมสมุนไพร 2020
# goo2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#องค์การเภสัชกรรมงานสมุนไพร2020
#GPOงานสมุนไพร2020
เก็บรักษา: เครื่องมือ-อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานวิจัย กล้อง เลนส์ ฟิล์ม ชิ้นส่วนอิเลคฯ สารเคมี น้ำยา ฯลฯ ไม่ให้เสื่อมสภาพ/เสียหายจากความชื้น