โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค

โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร
(20)

เปิดเหมือนปกติ

26/12/2020

ประกาศ !!!
27 ธ.ค. 63
งดการประชุมผู้ปกครอง

“ ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น “📖📖๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได...
23/12/2020

“ ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น “📖📖
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

หยุดเรียน 24 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม 64ฝากผู้ปกครองช่วยกดแชร์ประกาศให้ทั่วถึงกันด้วยนะครับ
23/12/2020

หยุดเรียน 24 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม 64

ฝากผู้ปกครองช่วยกดแชร์ประกาศให้ทั่วถึงกันด้วยนะครับ

23/12/2020

ประกาศด่วน !!!
หยุดเรียน
ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ม.ค. 64

“ อ่านทุกวันเก่งแน่นอน “📖📖๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษ...
22/12/2020

“ อ่านทุกวันเก่งแน่นอน “📖📖
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

๒๒ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-๑๙...
22/12/2020

๒๒ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-๑๙ ได้ดำเนินการแจกเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์ให้กับคณะครูทุกชั้นเรียนทุกห้องเรียนเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและนักเรียนทุกคน

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

๒๒ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรมของโร...
22/12/2020

๒๒ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันในกิจกรรมของโรงเรียน และยังปลูกฝังมารยาทงามของโรงเรียนด้วยการยิ้มง่ายไหว้สวย มีจิตอาสา

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

“ เรียนให้มีความสุข สนุกกับการอ่านหนังสือ “📖📖๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่...
21/12/2020

“ เรียนให้มีความสุข สนุกกับการอ่านหนังสือ “📖📖
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

20/12/2020

ประกาศ!
เรียนผู้ปกครองทุกท่านโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค เปิดเรียนตามปกติ และขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง เข้ามาโรงเรียนคัดกรองตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค's cover photo
20/12/2020

โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแค's cover photo

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนวันม่วงครับ
20/12/2020

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนวันม่วงครับ

“ ภาษาไทยคือหัวใจของการเรียนรู้ “📖📖๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเร...
18/12/2020

“ ภาษาไทยคือหัวใจของการเรียนรู้ “📖📖
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

Opening the Gate to Communication Worldกิจกรรมเปิดประตูสู่การสื่อสาร #เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยคำศัพท์ เพื่อเตรียมความพร้อ...
18/12/2020

Opening the Gate to Communication World
กิจกรรมเปิดประตูสู่การสื่อสาร #เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยคำศัพท์ เพื่อเตรียมความพร้อมกันก่อน
*ดำเนินการโดยคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ *สนับสนุนกิจกรรมโดยดร.เพ็ญภา ชมเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง
Posted by T.Natthini
18 Dec 20

“ คุณค่าแห่งหนังสือในมือเรา “📖📖๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนร...
17/12/2020

“ คุณค่าแห่งหนังสือในมือเรา “📖📖
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

๑๗ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่กำลังสอบ Pre - Onet โ...
17/12/2020

๑๗ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักเรียนที่กำลังสอบ Pre - Onet โดยได้ให้แนวคิดในการทำข้อสอบ และให้ขวัญกำลังใจกับนักเรียนทุกคน

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

“ ขยันอ่าน หมั่นเขียน เพียรคิด “📖📖๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรี...
16/12/2020

“ ขยันอ่าน หมั่นเขียน เพียรคิด “📖📖
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

“ ความสำเร็จของนักเรียนคือความภาคภูมิใจของครู “📖📖๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้...
15/12/2020

“ ความสำเร็จของนักเรียนคือความภาคภูมิใจของครู “📖📖
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

“ อ่านมาก เก่งมาก “📖📖๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ...
14/12/2020

“ อ่านมาก เก่งมาก “📖📖
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

ดอกบัววัดม่วงเริ่มเบ่งบานแล้วครับ
10/12/2020

ดอกบัววัดม่วงเริ่มเบ่งบานแล้วครับ

10/12/2020

เร่งอ่านด่วน : อ่านหนังสือทุกวัน แล้วรับทุนการศึกษา ในกิจกรรมมอบมรดก(คน) ณ โรงเรียนวัดม่วง แจกทุนวันที่ 8มค.64

นักกรีฑา ของเราซ้อมตลอดครับ
10/12/2020

นักกรีฑา ของเราซ้อมตลอดครับ

“ ยิ่งขยันอ่านมาก ยิ่งเก่งมาก “📖📖๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียน...
09/12/2020

“ ยิ่งขยันอ่านมาก ยิ่งเก่งมาก “📖📖
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

๙ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมเพื่อหารือและเตรียมค...
09/12/2020

๙ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมประชุมเพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

“ ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น “📖📖๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได...
08/12/2020

“ ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น “📖📖
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

แปลงผักโรงเรียนวัดม่วงสวยไหมครับ
08/12/2020

แปลงผักโรงเรียนวัดม่วงสวยไหมครับ

๘ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงภาเ ...
08/12/2020

๘ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ติดตามความคืบหน้าโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ภาเ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

๘ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนติดตามการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาประจำป...
08/12/2020

๘ ธันวาคม ๖๓ >>> ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนติดตามการสอนเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๓

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

#ทุกพื้นที่เราต้องใส่ใจ พลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดม่วง พร้อมด้วย ผอ.ดร.เพ็...
08/12/2020

#ทุกพื้นที่เราต้องใส่ใจ พลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดม่วง พร้อมด้วย ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะร่วมเดินตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อหาจุดที่ต้องการได้รับการแก้ไขเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดม่วง

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

08/12/2020
การล้างมือ ๗ ขั้นตอน

๘ ธันวาคม ๖๓ >>> โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบความรู้ให้กับนักเรียนในการล้างมือ ๗ ขั้นตอน และยังได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน เช่น สบู่ล้างมือ orange , หนังสือความรู้เรื่อง หมอต้อล นิวนอร์มัลแมน , เจลล้างมืออนามัยสูตรหอมสดชื่นผสมอโลเวร่า เป็นต้น

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

๘ ธันวาคม ๖๓ >>> โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเ...
08/12/2020

๘ ธันวาคม ๖๓ >>> โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบความรู้ให้กับนักเรียนในการล้างมือ ๗ ขั้นตอน และยังได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียน เช่น สบู่ล้างมือ orange , หนังสือความรู้เรื่อง หมอต้อล นิวนอร์มัลแมน , เจลล้างมืออนามัยสูตรหอมสดชื่นผสมอโลเวร่า เป็นต้น

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

“ความสำเร็จของนักเรียนคือความภูมิใจของครู “📖📖๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่ม...
07/12/2020

“ความสำเร็จของนักเรียนคือความภูมิใจของครู “📖📖
๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

๔ ธันวาคม ๖๓ >>> โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านพลโทณรงค์ พฤกษา...
05/12/2020

๔ ธันวาคม ๖๓ >>> โรงเรียนวัดม่วง โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบพระคุณ ท่านพลโทณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดม่วง , ร.ต.อ.สุรศักดิ์ ประยูรพงศ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ภาพ , โพสต์ : ครูปฏิญญา อินทร์ยะ

“ ความสำเร็จสร้างได้ที่ตัวเรา “📖📖๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียน...
04/12/2020

“ ความสำเร็จสร้างได้ที่ตัวเรา “📖📖
๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

“ ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียร “📖📖๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระก...
03/12/2020

“ ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยความเพียร “📖📖
๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

“ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด “📖📖๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนร...
02/12/2020

“ การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด “📖📖
๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ >>> โดยการนำของ ท่าน ผอ.ดร.เพ็ญภา ชมเดช ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคุณครูยุพาภรณ์ บุญเถิง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมมอบมรดกการอ่าน (ต่อเนื่องปีที่ ๕) ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันแก้ปัญหาการอ่านเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม

ภาพ : คณะครูโรงเรียนวัดม่วง
โพสต์ : ครูยุพาภรณ์ บุญเถิง

ที่อยู่

847 หมู่ 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:29 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:29 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 413 1490

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดม่วง สำนักงานเขตบางแคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด