สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ภายในสำนักเศรษฐกิจ​การป่าไม้ หน่วยงานราชการ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

แจกกล้าไม้ฟรีมาอีกแล้วววว รายละเอียดตามโพสข้างล่างเลยค่ะ
09/12/2020

แจกกล้าไม้ฟรีมาอีกแล้วววว รายละเอียดตามโพสข้างล่างเลยค่ะ

กิจกรรม แ จ ก ก ล้ า ไ ม้ ฟ รี มาอีกแล้วจ้า 🎉🎉🎉
สำหรับใครที่กำลังรอรับ “กล้าไม้ฟรี” จากกรมป่าไม้
โอกาสนี้มาถึงแล้ว
ท่านสามารถขอรับกล้าไม้ฟรีได้ที่งาน "Sustainable Living กินอยู่ ยั่งยืน"
ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. และเวลา 13.30 น.
ณ Hall 7 อิมแพค เมืองทองธานี
🌸แล้วพบกันนะคะ🌸
หมายเหตุ : อย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะคะ !! แจกท่านละ 2 ต้น รวมจำนวนแจกวันละ 400 ต้น
"เลิกรับ เลิกให้ เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม" #EverydaySayNoToPlasticBags
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ได้ที่
ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5551

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
07/12/2020

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

วงปีในต้นไม้ (Tree Ring) ธรรมชาติจารึกเหตุการณ์ในอดีต
#วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน

5 ธันวาคม “วันสำคัญ  4 ต่อ” เพราะเป็นมากกว่าวันพ่อนั่นคือเป็น วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, วันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9...
05/12/2020

5 ธันวาคม “วันสำคัญ 4 ต่อ” เพราะเป็นมากกว่าวันพ่อ
นั่นคือเป็น วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ, วันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันดินโลก
5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญ วันหนึ่งที่ทราบกันดีคือ “#วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ
“#วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 อย่างไรก็ตามภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “#วันชาติ” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
นอกจากวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว ทั่วโลกยังให้ความสำคัญต่อวันนี้ในฐานะ
“#วันดินโลก (World Soil Day)” โดยแนวคิดของงานในปีนี้คือ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน”
ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน
โครงการในพระราชดำริเกี่ยวกับดินของในหลวง รัชกาลที่ 9 ดังนี้
1. โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
2.โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
3.โครงการหญ้าแฝก
4.โครงการแกล้งดิน
5.โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
6.โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
7.โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราชดำรัสห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อมไทย ...
04/12/2020

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราชดำรัสห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อมไทย คณะรัฐมนตรี จึงถือเอา วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น
🌳🍀 ‘#วันสิ่งแวดล้อมไทย’🌳🍀
เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และร่วมมือในการปกป้องและรักษา ให้ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศคงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
04/12/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "สำรอง" 🌱 🥭 🌿

หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องการหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการ ส่งออกไปนอกประเทศ หากอยู่กท...
02/12/2020

หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการต้องการหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการ ส่งออกไปนอกประเทศ หากอยู่กทม.ต้องไปขอที่ไหน? แล้วถ้าอยู่ต่างจังหวัดล่ะ? วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกัน

การรับรองในที่นี้เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า อาศัยความตามความในมาตรา 18/2 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562
(ดาวโหลดระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forest.go.th/cert/ระเบียบและคำสั่ง/ )

ปลูกต้นไม้แล้วอยากตัดต้นไม้ สามารถรับรองไม้อย่างไรบ้างนะ ? โพสต์นี้มีคำตอบจ้า การรับรองในที่นี้เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแห...
01/12/2020

ปลูกต้นไม้แล้วอยากตัดต้นไม้ สามารถรับรองไม้อย่างไรบ้างนะ ?
โพสต์นี้มีคำตอบจ้า
การรับรองในที่นี้เพื่อประโยชน์ในการจำแนกแหล่งที่มาของไม้ และการนำไม้เคลื่อนที่จากในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ตามประเภท
หนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ดาวโหลดระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forest.go.th/cert/ระเบียบและคำสั่ง/ )

คำนิยามกฏหมายป่าไม้
30/11/2020

คำนิยามกฏหมายป่าไม้

27/11/2020
อยู่ดีมีแฮง

อยู่ดีมีแฮง

เกษตร โคก หนอง นา
.
“เริ่มรักวิถีการทำเกษตร แปลง 9 ไร่ รู้สึกว่ารักเท่าลูก เพราะมันคือทุกอย่างของเรา”
.
หนิง นิพาดา ลาดบาศรี สาวรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจรักการทำเกษตร เมื่อการเรียนจบปริญญาตรี และเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต เธอจึงขอกลับคืนบ้านเกิดเพื่อสู่หนทางเกษตรกรที่ต้องการ และเปลี่ยนที่นา 9 ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรรูปแบบใหม่อย่าง โคก หนอง นา โมเดล จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ได้
.
ติดตามเรื่องเล่ามองมุมดี วิถีอีสานกับ #อยู่ดีมีแฮง
.
#โคกหนองนา #อาสาคืนถิ่น #เกษตรกรรุ่นใหม่ #เกษตร #มอส #อีสาน #เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน #มูลนิธิอาสาสมัคเพื่อสังคม #การจัดการชุมชน #ESAN #อยู่ดีมีแฮง
.
ติดตามรายการอยู่ดีมีแฮง : https://thecitizen.plus/

27/11/2020
สอนลูกปลูกต้นไม้ | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

สอนลูกปลูกต้นไม้ มีเงิน ≠ ยั่งยืน
มาดูกันว่าคุณไก่เค้าสอนลูกเรื่องอะไร

https://www.youtube.com/watch?v=rTD-VwfhhO4

📣 สามารถติดตามคุณไก่ได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค สวนวรินทร์ณิชา ค่ะ🍀

นางกันย์สินี วรินทร์ณิชา เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563

26/11/2020
ผลิตภัณฑ์จากสวนป่า | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ผลิตภัณฑ์จากสวนป่า ไม่ต้องรอรายได้จากเนื้อไม้อย่างเดียว

https://www.youtube.com/watch?v=eIgqRh5vhIQ

📣 สามารถติดตามคุณไก่ได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค สวนวรินทร์ณิชา ค่ะ🍀

นางกันย์สินี วรินทร์ณิชา เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้
24/11/2020

สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

กิจกรรม แ จ ก ก ล้ า ไ ม้ ฟ รี มาแล้วจ้า 🎉🎉🎉
สำหรับใครที่กำลังรอรับ “กล้าไม้ฟรี” จากกรมป่าไม้
โอกาสนี้มาถึงแล้ว
ท่านสามารถขอรับกล้าไม้ฟรีได้ที่งาน เดอะมอลล์ มหัศจรรย์แห่งพรรณไม้ 2020 ภายใต้แนวความคิด "อยู่อย่างพอเพียง ตามคำพ่อสอน" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
🌸แล้วพบกันนะคะ🌸
หมายเหตุ : อย่าลืมพกบัตรประชาชน+ถุงผ้ามาด้วยนะคะ !! แจกท่านละ 4 ต้น (เฉพาะพะยูงจำกัดท่านละไม่เกิน 2 ต้น)
"เลิกรับ เลิกให้ เลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม" #EverydaySayNoToPlasticBags

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ ได้ที่
ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร. 0-2561-4292-3 ต่อ 5551

24/11/2020
ปลูกแล้วจะตัดเมื่อไหร่ | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปลูกแล้วจะตัดเมื่อไหร่?คงเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัย
ไม้ที่ปลูกอาจจะมีไม้ที่มีรอบตัดฟันสั้น หรือรอบตัดฟันยาว
อยากรู้ว่าคุณไก่ เกษตรกรของเรามีความคิดยังไง? ไปชมกันเลย

https://www.youtube.com/watch?v=ah99NSLiTjI

📣 สามารถติดตามคุณไก่ได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค สวนวรินทร์ณิชา ค่ะ🍀

นางกันย์สินี วรินทร์ณิชา เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563

23/11/2020
พืชไร่ VS สวนป่า | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปลูก พืชไร่ VS สวนป่า ต่างกันอย่างไร
อยากรู้คำตอบกดเข้าไปดูกันเลย

ปล.โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เนื่องจากเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ที่ปลูกสวนป่า ขอบคุณค่ะ ^^

https://www.youtube.com/watch?v=oJwIReQDg0A

📣 สามารถติดตามคุณไก่ได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค สวนวรินทร์ณิชา ค่ะ🍀

นางกันย์สินี วรินทร์ณิชา เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563

ปลูกสวนป่า "อาชีพสำหรับคนขี้เกียจ" ขี้เกียจยังไง ไปชมกันเลยhttps://www.youtube.com/watch?v=g46O7YpCmsM&feature=youtu.be📣...
17/11/2020
ปลูกสวนป่า อาชีพสำหรับคนขี้เกียจ | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

ปลูกสวนป่า "อาชีพสำหรับคนขี้เกียจ"
ขี้เกียจยังไง ไปชมกันเลย

https://www.youtube.com/watch?v=g46O7YpCmsM&feature=youtu.be

📣 สามารถติดตามคุณไก่ได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค สวนวรินทร์ณิชา ค่ะ🍀

นางกันย์สินี วรินทร์ณิชาเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจัวหวัดลพบุรี ประจำปี 2563

16/11/2020
สวนวรินทร์ณิชา | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

คุณกันย์สินี วรินทร์ณิชา (คุณไก่) เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดลพบุรี เราสามารถมีรายได้ระหว่างรอไม้โต จากการตัดกิ่งไม้มาเผาถ่านและผลิตภัณฑ์จากสวนป่าอื่นๆ แล้วยังได้ใช้เวลากับครอบครัวอีกด้วย

https://youtu.be/FcYBMrxZsuI

📣 สามารถติดตามคุณไก่ได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค สวนวรินทร์ณิชา ค่ะ🍀

นางกันย์สินี วรินทร์ณิชา เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2563

Forest Engineering
14/11/2020

Forest Engineering

ขั้นตอนการลิดกิ่ง
กลุ่ม Woodland แดนมหัศจรรย์

คุณไก่ เกษตรกรสวนป่า จ.ลพบุรี คิดและต่อยอด ปลูกป่า สร้างรายได้อดใจรอดูคลิปเต็มวันจันหน้านะคะ ^^
13/11/2020
teaser เกษตรกรดีเด่น จ.ลพบุรี ปี2563 | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้

คุณไก่ เกษตรกรสวนป่า จ.ลพบุรี
คิดและต่อยอด ปลูกป่า สร้างรายได้
อดใจรอดูคลิปเต็มวันจันหน้านะคะ ^^

นางกันย์สินี วรินทร์ณิชาเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัดลพบุี ประจำปี 2563

12/11/2020
สวนป่าPaNa Organic Herbs

💡ชีวิตที่ออกแบบได้เอง ตามใจคุณปรารถนา💡
คุณปรารถนา แก้วประมูล (คุณปาเป้) เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับจังหวัด (สระบุรี) จากเภสัชกรที่ค้นหาตัวตนสู่การค้นพบความสุขที่ได้ใช้เวลากับครอบครัว อยู่กับสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ใช่ และสามารถออกแบบชีวิตได้เองดั่งใจปรารถนา
https://youtu.be/CkOG_99WtyI
___________________________________________________________

📣 สามารถติดตามคุณปาเป้ได้ที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค Pana Organic Herds จ้า 🍀

11/11/2020

ตัวอย่างเรียกน้ำย่อย
คุณเป้ เภสัชกรสาวรุ่นใหม่ หันมาเป็นเกษตรกรปลูกสวนป่า
คลิปเต็มรอดูเร็วๆนี้ค่ะ

การปักชำกระถินณรงค์ลูกผสมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือhttps://www.youtube.com/watch?v=TmHjyC_cWyk...
10/11/2020

การปักชำกระถินณรงค์ลูกผสม
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
https://www.youtube.com/watch?v=TmHjyC_cWyk

กระถินณรงค์ลูกผสมเป็นไม้โตเร็วเอนกประสงค์ สามารถนำมาใช่ประโยชน์ทั้งในด้านเป็นไม้พลังงาน และ ไม้แปรรูปเพื่อใช้สอยในด้านต่าง ๆ เช่น ทำเฟอร์นิเจอร์ วงกบประตูหน้าต่าง หรือ ไม้พื้น

มาร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่เขียว เพื่อกักเก็บคาร์บอนกันเถอะ 😀
09/11/2020

มาร่วมกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่เขียว เพื่อกักเก็บคาร์บอนกันเถอะ 😀

ฟังไม่ผิดหรอกว่า ประเทศภูฏาน มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนย์ และไม่ใช่แค่มีสภาพการปล่อยคาร์บอนที่เป็นกลาง (carbon-neutral) เท่านั้น แต่ยังติดลบ (carbon-negative) อีกด้วย
.
สาเหตุง่ายๆ ก็คือประเทศนี้มีปริมาณป่าไม้ที่ปล่อยออกซิเจนมากกว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาปีละ 1.1 ล้านตัน อีกทั้งยังส่งออกกระแสไฟฟ้าจากพลังงานที่หมุนเวียนขายให้กับอินเดียอีกด้วย จึงทำให้ภูฏานมีปริมาณปล่อยคาร์บอนติดลบ
.
ขณะเดียวกันหากภูฏานยังผลิตและส่งออกพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอัตรานี้ต่อไป ภายในปี 2020 ภูฏานจะมีส่วนช่วยโลกลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 17 ล้านตันในแต่ละปี (1)
.
เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ประเทศเล็กๆ ขนาดเท่ากับ จ.อุบลราชธานี กลับสามารถช่วยโลกได้อย่างมากมายมหาศาล ตรงกันข้ามกับประเทศมหาอำนาจบางประเทศที่หันหลังให้กับความตกลงปารีส และยังเดินหน้าทำลายสิ่งแวดล้อมโลกต่อไป ด้วยข้ออ้างว่า เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
.
แต่ภูฏานทำให้เห็นแล้วว่า ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่ได้วัดกันที่ GDP เท่านั้น แต่ต้องวัดกันที่สวัสดิภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคำนวณไม่ได้ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว อีกทั้งมูลค่าแฝงของ GDP นั้นเลวร้ายมาก เพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย หมายถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนปริมาณมหาศาลด้วย
.
แน่นอนว่า เมื่อพิจารณาจากตัววัดความเจริญก้าวหน้าแบบสากล ภูฏานเป็นประเทศที่อยู่รั้งท้ายตารางในหลายดัชนี อีกทั้งดัชนีความสุขมวลรวม หรือ GNH ที่ภูฏานใช้เป็นมาตรวัดความสำเร็จของตัวเอง ยังถูกตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือ และความเป็นสากล
.
อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศที่มีประชากรเพียง 750,000 คน คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะมุ่งผลักดันกรอบการพัฒนาแนวใหม่ แม้ว่าโลกจะไม่เดินทางตามภูฏาน แต่ภูฏานคงหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้ตระหนักได้ก็ยังดี
.
คำถามก็คือ แม้ภูฏานจะเป็นประเทศแนวหน้าในการลดการปล่อยคาร์บอน แต่ด้วยความที่ด้อยพัฒนาในหลายด้าน (ตามมาตรวัดสากล) หลายคนคงสงสัยว่าชาวภูฏานคงไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนยุคหินหรือมนุษย์ยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมกันเลยหรือ ถึงได้มีคาร์บอนเพียงน้อยนิด?
.
คำตอบของคำถามนี้มีอยู่ 2 ระดับ ระดับแรกคือนโยบายของภาครัฐที่อิงกับความยั่งยืน และระดับที่ 2 คือวิถีชีวิตที่อิงกับจิตวิญญาณของภูฏาน
ในส่วนของนโยบายภาครัฐ
.
นับตั้งแต่ปี 2009 รัฐบาลใหม่ผลักดันนโยบายหลายอย่างที่ทำให้ปริมาณคาร์บอนลดลงมหาศาล เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำ มีส่วนอย่างมากในการลดการเผาผลาญพลังงานฟอสซิล, มีความร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลก คือ Nissan เพื่อส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า, รัฐบาลลดราคารถพลังงานไฟฟ้าและผันงบประมาณอุดหนุนราคาหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน, มีการตั้งเป้าเป็นรัฐบาลปลอดกระดาษในอีกไม่นาน, มีการลงนามข้อตกลงที่กำหนดว่าปริมาณป่าไม้ของประเทศจะต้องไม่น้อยกว่า 60% ของพื้นที่ทั้งประเทศ และเพื่อรักษาพื้นที่ป่า รัฐบาลปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทได้ใช้ฟรี เพื่อลดการตัดไม้มาทำฟืน (2)
.
ในส่วนของภาคประชาชน
แน่นอนว่า ประชากรส่วนใหญ่ของภูฏานยังเป็นชาวชนบท แต่ก่อนต้องอาศัยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้ฟืนในการหุงต้มและให้ความอบอุ่น แต่เพราะความใจกว้างของรัฐที่ออกค่าไฟให้ฟรี ทำให้พวกเขาตัดไม้ทำลายป่าน้อยลง มีโอกาสได้เข้าถึงการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ชาวภูฏานเข้าถึงความทันสมัย แต่เป็นภัยกับสิ่งแวดล้อมน้อยจนเหลือเชื่อ
.
ขณะเดียวกันพวกเขายังสามารถรักษาจิตวิญญาณของความเป็น “มนุษย์พรีโมเดิร์น” เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไปพร้อมๆ กับการเป็น “มนุษย์โมเดิร์น”
.
ศาสนาเป็นองค์ประกอบก่อนความเป็นสมัยใหม่ที่ยังบทบาทสำคัญในชีวิตของชาวภูฏาน และมีส่วนอย่างมากในการสร้างสังคมที่อิงกับ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” แทนที่จะอิงกับความมั่งคั่งแห่งชาติ
.
ในระยะหลังมีการศึกษาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนากับจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมในภูฏานอยู่บ้าง เช่น ในหนังสือ The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism ชี้ว่า รัฐบาลพยายามอย่างชัดเจนที่จะยกเครดิตให้กับพุทธศาสนา ในฐานะที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และชาวภูฏานเองก็มักจะยกหลัก “อิทัปปัจจยตา” หรือ ปัจจยาการ เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงการเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน หรือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น ซึ่งหมายความว่าในทัศนะของชาวภูฏาน สิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิตทั้งหลายต่างพึ่งพาอาศัยกัน (3)
.
แต่สิ่งที่แสดงถึงความเกี่ยวโยงที่สุดระหว่างพุทธศาสนาการกับการมุ่งสู่ความเป็นประเทศไร้คาร์บอน ก็คือ นิยามของ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” ที่สรุปไว้โดยสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ซิงเจ วังชุก อดีตกษัตริย์ภูฏานผู้เป็นพระราชบิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน และทรงเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปต่างๆ ในประเทศ
.
ทรงกล่าวว่า
“ตามหลักพุทธศาสนาและปรัชญาที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนา (ลัทธิเพิน – อธิบายโดยผู้เขียน) เชื่อว่าในบรรดาภูเขา, แม่น้ำ, ลำธาร, ก้อนหิน และดินของภูฏานมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ และเชื่อกันว่ามลภาวะและการรบกวนใดๆ ก็ตาม เป็นสาเหตุของความตายและโรคภัยต่อวิญญาณเหล่านั้น การที่ชาวพุทธเคารพต่อสรรพชีวิตต่างๆ ทำให้มีการปรับใช้ยุทธศาสตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมของชาติสามารถสร้างขึ้นจากรากฐานที่มั่นคงนี้ได้ และสิ่งนี้ รวมถึงเป้าหมายของพุทธศาสนาการทำกรรมใดๆ ในชาตินี้ย่อมจะส่งผลต่อผลกรรมดีกรรมชั่วในชาติต่อไป กลายเป็นแรงขับเคลื่อนอันทรงพลังต่อหลักการในการสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรของภูฏาน” (4)
.
นอกจากรัฐบาล และวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนแล้ว สถาบันพระมหากษัตริย์ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พระมหากษัตริย์ของภูฎานทรงเป็นทั้งประมุขในทางการเมือง และเป็นผู้นำศาสนาพุทธวัชรยานนิกายดรุกปะ ดังนั้นจึงทรงเป็นแรงขับเคลื่อนทั้งในทางนโยบายและในด้านวิตวิญญาณในการสร้างภูฏานสีเขียว นอกจากนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ยังริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนด้วย เช่นโครงการ The Clean Bhutan และโครงการ Green Bhutan
.
จากเป้าหมายของ The Clean Bhutan จะพบว่า นับจากนี้ภูฏานจะไม่ได้มุ่งหวังแค่ลดการปล่อยคาร์บอนเท่านั้น แต่ภายในปี 2030 ยังจะเป็นประเทศที่มีของเสียเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste Bhutan อีกด้วย
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
.
อ้างอิง
1.BHUTAN IS THE WORLD’S ONLY CARBON NEGATIVE COUNTRY, SO HOW DID THEY DO IT? จากhttps://www.climatecouncil.org.au/bhutan-is-the-world-s-only-carbon-negative-country-so-how-did-they-do-it
2.World’s only carbon-negative country Bhutan is giving us renewable energy goals จาก https://www.indiatoday.in/education-today/gk-current-affairs/story/bhutan-worlds-only-carbon-negative-country-1261119-2018-07-12
3.The Middle Path National Environment Strategy for Bhutahttps://www.thegef.org/sites/default/files/ncsa-documents/Middle_Path.pdf
4.Jerryson, Michael K.(edited). (2017) The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism. Oxford University Press. New York. p.71

การตัดสางขยายระยะ เป็นวนวัฒนวิธีที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการจัดการสวนป่า เมื่อเรือนยอดของต้นไม้ชิดกัน ต้นไม้ในสวนจะเบียดบั...
28/10/2020

การตัดสางขยายระยะ เป็นวนวัฒนวิธีที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการจัดการสวนป่า เมื่อเรือนยอดของต้นไม้ชิดกัน ต้นไม้ในสวนจะเบียดบังแก่งแย่งการเจริญเติบโตจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตัดสางขยายระยะเพื่อเปิดโอกาสให้ต้นไม้ที่เหลือเจริญเติบโตได้เต็มที่

ที่มาhttp://forprod.forest.go.th/forprod/techtransfer/document/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/2.%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/Thinning/Thinning.pdf

27/10/2020
frc.forest.ku.ac.th

รู้หรือไม่ ต้นสักที่โตจากการแตกหน่อ โตเร็วกว่า ต้นสักที่โตจากการปลูกด้วยเหง้า

จากการศึกษาการเติบโตและผลผลิตไม้สัก
รอบตัดฟันที่ 2 ในสวนป่าขุนแม่คำมี อำเภอร้องกวาง
จังหวัดแพร่ พบว่าลักษณะการเติบโตและผลผลิตเฉลี่ย
ของไม้สักจากวิธีการเจริญทดแทนโดยการแตกหน่อ
จะมีค่าสูงกว่าไม้สักจากวิธีการเจริญทดแทนโดยการ
ปลูกด้วยเหง้า

ที่มา: วารสารวนศาสตร์
นิพนธ์ต้นฉบับ: การเติบโตและผลผลิตไม้สักจากวิธีการเจริญทดแทนที่แตกต่างกันในสวนป่าขุนแม่คำมี จังหวัดแพร่
สุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ

http://frc.forest.ku.ac.th/frcdatabase/bulletin/fforjournal/20150521_140211.pdf

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์
26/10/2020

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

ปู่สงัด ตำนานคนปลูกป่าบ้านท่าไชย กว่า 37 ปีแล้ว ที่พื้นที่ป่าบ้านท่าไชย เติบโตเป็นป่าชุมชนบนเนื้อที่ 36 ไร่ มีต้นไม้หลากหลาย 17 ชนิด ราว 5,000 ต้น จากน้ำพักน้ำแรงของลุงสงัด อินมะตูม โดยไม่เคยต้องการค่าตอบแทน ด้วยตระหนักว่าการปลูกต้นไม้ คือการทำบุญ

ป่าชุมชน วัดท่าไชย ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ถือเป็นความสำเร็จในเรื่องการปลูกป่าและสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรักป่าที่ต้องการปลูกป่า รวมทั้งยังให้ความร่มรื่น ชุ่มชื้น แก่พื้นที่บ้านท่าไชยด้วย บนเนื้อที่ 36 ไร่ มีต้นไม้หลากหลายชนิดกว่า 17 ชนิด ราว 5,000 ต้น

ซึ่งป่าแห่งนี้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของลุงสงัด อินมะตูม ชายชราวัย 98 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 2 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทุกวันนี้เนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงทำให้ลุงสงัดไม่ได้ออกไปปลูกป่าเหมือนแต่ก่อน

TGDA 2021 มอบรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards)
Green Honorary Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)
.
โดยอาจจะเป็นบุคคล กลุ่มคน หน่วยงน องค์กร ผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจุดเปลี่ยน หรือปฏิบัติงานที่คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม จุดประกายสังคมให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โลก และการใช้ชีวิตในสังคมอย่างเท่าเทียม การจุดประกายทางความคิด การสรรค์สร้างโครงการ ผลงาน หรือเทรนด์ ที่ส่งผลต่อสังคมในวงกว้าง

ซึ่งปีนี้ ปู่สงัด อินมะตูม คนปลูกต้นไม้แห่งพรหมพิราม ชายชราผู้มีศรัทธาว่า “การปลูกต้นไม้ คือ การทำบุญ ได้รับรางวัลเกียรติยศ (Green Honorary Awards) ประจำปี ในการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2020 รางวัลที่มอบให้กับผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจด้านการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพชีวิต และการตอบแทนทางสังคม (Social Contribution)

ที่อยู่

กรมป่าไม้
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

025614292

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หากต้องการออกแบบระบบน้ำหยดสำหรับการปลูกป่า ระยะปลูก 3*3ม. ไร่ละประมาณ 170 ต้น สามารถใช้ระบบน้ำหยดแบบไม่อาศัยแรงดัน อยากทราบว่า ถังน้ำ 1,000 ลิตรจะใช้ครอบคลุมได้กี่ไร่ และต้องวางระบบอย่างไร ขนาดท่อเมนกี่นิ้ว(ทีอพีวีซีหรือพีอี ดีกว่ากัน) ท่อย่อยขนาดเท่าไหร่( ท่อ PE) หัวน้ำหยดแบบชดเชยแรงดันหรือแบบปรับดีกว่ากัน ปริมาณน้ำที่ต้องให้ต่อวันกี่ลิตรต่อต้น งบประมาณต่อไร่เท่าไหร่ครับ
อยากทราบว่าหากผมต้องการออกแบบและคัดเลือกไม้ป่าที่จะปลูกแบบผสมผสาน ต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง เช่น ลักษณะไม้และพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม อายุการตัดสาง ประโยชน์ใช้สอย(ไม้ล้อม ขายเป็นฝืน ขายเนื้อไม้) ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ มีแหล่งข้อมูลไหนที่สามารถค้นคว้าได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
ขอทราบรายละเอียดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้เงินสนับสนุนไร่ละ5000บาท อยู่ที่จันทบุรี ต้องทำอย่างไรถึงจะเข้าร่วมโครงการได้
สวัสดีครับผม ชนกนิติ มีความประสงค์สอบถามเงื่อนไขการขอปลูกไม้ในพื้นที่นาเบื้อต้นมีการติดต่อกับคุณปัฐวี ไว้แล้ว เบอร์โทรศัพท์ 0632087579 LINE.oak_kman
สวนพัฒนาการ38 ค่ะ พื้นที่18ไร่ มีทั้งจามจุรี ประดู่บ้าน ไม้ผลต่างๆ และผักปลอดสาร มีระบบน้ำ บ่อเลี้ยงปลา เป็ดและไก่
คน คือ ผู้ทำลายธรรมชาติ
พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ต้องอ่านแล้วทำตามจึงจะเข้าใจ