Department of Biology - Srinakharinwirot University

Department of Biology - Srinakharinwirot University First floor, Building 10. Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University 114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

This is the official fanpage of Biology Department, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

เปิดเหมือนปกติ

Department of Biology - Srinakharinwirot University's cover photo
07/11/2020

Department of Biology - Srinakharinwirot University's cover photo

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 จากโรงเร...
07/11/2020

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 4 จากโรงเรียน เบญจมราชานุสรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา "การประยุกต์ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอเรส ในการระบุชนิดปรสิตและหนอนพยาธิ" และ ทักษะปฏิบัติการการใชข้กล้องจุลทรรศน์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

กิจกรรมนี้น้องๆ ได้รับความรู้ในการนำ DNA ที่สกัดมาทำ PCR และ Gel electrophoresis และการฝึกทักษะการใช้กล้องจุลทรรศ์ โดยน้องๆ ทุกคน มีความตั้งใจทำการทดลองเป็นอย่างมาก ตั้งแต่สกัด DNA จนมาถึง Run Gel รวมไปถึงได้ใช้กล้องจุลทรรศน์เปิดโลกสำรวจสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วต่างๆ โดย น้องๆ หลายคนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ไปรู้สึกว่าชีวะเป็นวิชาที่สนุกและน่าเรียนมากขึ้นอีกเยอะเลย ทำให้ทีมงานของเราโดยเฉพาะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดีใจที่ทำให้น้องๆ ทุกคนรู้สึกรู้สึกว่าวิชาชีววิทยาไม่น่าเบื่อ

ทั้งนี้ภาควิชาต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ด้วยนะครับที่ ให้ความเชื่อมั่นในภาควิชาของเรา

สุดท้ายนี้ หากน้องๆ โรงเรียนไหนสนใจ กิจกรรมที่ได้รับความรู้และเทคนิคแบบนี้ สามารถติดต่อ ได้ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้เลยนะครับ

เรายินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการตามความต้องการของโรงเรียนเลยครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ ^^ ขอบคุณครับ

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]
07/11/2020

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]

Department of Biology - Srinakharinwirot University
06/11/2020

Department of Biology - Srinakharinwirot University

ในวันพรุ่งนี้ พี่ๆ ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]
06/11/2020

ในวันพรุ่งนี้ พี่ๆ ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]
04/11/2020

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]
02/11/2020

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >>[เปิดบ้านชีววิทยา มศว]

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >> [เปิดบ้านชีววิทยา มศว]
30/10/2020

ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรม >> [เปิดบ้านชีววิทยา มศว]

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกระดับชั้น ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการทำบุญสัตว์ทดลองภาควิชาชีววิทยา...
19/10/2020

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีววิทยา ทุกระดับชั้น ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการทำบุญสัตว์ทดลองภาควิชาชีววิทยา ประจำปี ณ บริเวณโถงชั้น 7 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ในวันพรุ่งนี้ 20 คุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไปนะครับ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)...
28/09/2020

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา "การตรวจสอบเพื่อรับรองพันธ์พืชด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอเรส" ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2563

กิจกรรมนี้น้องๆ ได้รับความรู้ในการนำ DNA ที่สกัดมาทำ PCR และ Gel electrophoresis และมีความตั้งใจทำการทดลองเป็นอย่างมาก ตั้งแต่สกัด DNA จนมาถึง Run Gel
โดย น้องๆ หลายคนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ไปรู้สึกว่าชีวะเป็นวิชาที่สนุกและน่าเรียนมากขึ้นอีกเยอะเลย ทำให้ทีมงานของเราโดยเฉพาะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดีใจสุดๆที่ทำให้น้องๆ ทุกคนรู้สึกรู้สึกว่าวิชาชีววิทยาไม่น่าเบื่อ

ทั้งนี้ภาควิชาต้องขอขอบคุณอาจารย์นพคุณ Noppakun Suksawad ด้วยนะครับที่ ให้ความเชื่อมั่นในภาควิชาของเรา

สุดท้ายนี้ หากน้องๆ โรงเรียนไหนสนใจ กิจกรรมที่ได้รับความรู้และเทคนิคแบบนี้ สามารถติดต่อ ได้ที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้เลยนะครับ
เรายินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการตามความต้องการของโรงเรียนเลยครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ ^^ ขอบคุณครับ

สัมมนานิสิตฝึกสอน กศ.บ. ชีววิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563
11/09/2020

สัมมนานิสิตฝึกสอน กศ.บ. ชีววิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ มหาวิทยาล...
18/08/2020

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📍กำหนดการและรายละเอียดวันฝึกซ้อม
โปรดติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการยืนยันจากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
📍กำหนดการและรายละเอียดวันฝึกซ้อม
โปรดติดตามข้อมูลที่ถูกต้องได้รับการยืนยันจากช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
15/08/2020

ภาควิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.วิศรุตตา อัตถากร สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข่าวดีครับ!! นิสิตสามารถเข้าใช้ Co-working space @True Digital Park เพื่อเรียนออนไลน์หรือทำงานกลุ่มได้ฟรี เป็นเวลา 1 ปี ...
14/08/2020

ข่าวดีครับ!! นิสิตสามารถเข้าใช้ Co-working space @True Digital Park เพื่อเรียนออนไลน์หรือทำงานกลุ่มได้ฟรี เป็นเวลา 1 ปี โดย sign-up ตามขั้นตอนด้านล่างครับ (หมดเขตลงทะเบียน 30 ก.ย. 2563 ครับ)
✔️ โต๊ะทำงานดีไซน์ทันสมัยกว่า 250 ที่นั่ง
✔️ ฟรี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
✔️ ฟรี ชากาแฟและน้ำดื่ม Infused
✔️ ฟรี ที่จอดรถ 3 ช.ม.
✔️ บริการเครื่องปริ้นท์ความละเอียดสูง

👩‍⚖️👨‍⚖️ชวนนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัย นั่งฟรี 12 เดือน ที่ Co-working space, True Digital Park ติด 🚅 BTS ปุณณวิถี มูลค่ารวมสูงถึง 90,000 บาท/ท่าน*

มาเปลี่ยนบรรยากาศ เรียนออนไลน์ อัดคลิป YouTube และจองห้องประชุมทำงานกลุ่ม อีกทั้งยังมีร้านค้าครบครัน ทั้ง กิน ช้อป ออกกำลังกาย ทุกความเป็นไปได้ในที่เดียว 🍜🍧🍔

✔️ โต๊ะทำงานดีไซน์ทันสมัยกว่า 250 ที่นั่ง
✔️ ฟรี อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
✔️ ฟรี ชากาแฟและน้ำดื่ม Infused
✔️ ฟรี ที่จอดรถ 3 ช.ม.
✔️ บริการเครื่องปริ้นท์ความละเอียดสูง
😇 พร้อมมาตรการรักษาความสะอาด และเว้นระยะห่างทางสังคมจาก TDPK Care

รับสิทธิพิเศษ ง่ายๆ
1) เพียง Add LINE https://lin.ee/rPpgy85
2) พิมพ์ Code STU163 และรอรับ confirmation
เริ่มลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ก.ย. 2563

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น. และปิดให้บริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
*สงวนสิทธิเฉพาะนักศึกษา 1 คน ต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น และสามารถใช้ Co-working space ได้ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 – 31 ก.ค. 64

----------------------------------------------------------------------------------------------

👩‍⚖️👨‍⚖️‍ If you are a current university student, come and enjoy FREE co-working space at True Digital Park on Sukhumvit Road, 🚅Punnawithi BTS Station. The 12-month membership is valued 90,000 baht, but we offer it free for students to support your learning.

Let’s change the learning atmosphere, where you can study online, explore how to become a YouTuber, do a group work, and much more. Restaurant, shops, and a gym are also in the building—all under one roof. 🍜🍧🍔

✔️ Over 250 comfortable workstations
✔️ Free high-speed WiFi
✔️ Free tea, coffee, and infused water
✔️ Free 3-hour parking
✔️ Professional printing service
😇 Standard cleaning service and social distancing measures under TDPK Care

To sign-up:
1. Add True Digital Park Line Account: https://lin.ee/rPpgy85
2. Type STU163 and wait for confirmation

Sign-up today until September 30th, 2020 only!!!

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ภาควิชาชีววิทยา ทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม "แรกพบภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563"...
10/08/2020

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ภาควิชาชีววิทยา ทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม "แรกพบภาควิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2563" ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 11.30-12.30 น. ณ ห้อง 19-402 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

ปล. พี่ๆ ทุกชั้นปี มาต้อนรับน้องๆ ปี 1 ก้าวเข้าสู่บ้านชีววิทยาด้วยกันนะครับ

นิสิตสามารถตรวจสอบห้องเรียน วิชา ชว191 ตามช่องทางในประกาศครับ
09/08/2020

นิสิตสามารถตรวจสอบห้องเรียน วิชา ชว191 ตามช่องทางในประกาศครับ

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าเรียน วิชา ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2563
08/08/2020

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าเรียน วิชา ชว191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 ปีการศึกษา 2563

all are welcome
23/07/2020

all are welcome

😀📚🐝มีข่าวทุนการศึกษามาฝากครับนิสิต🌱🌾😃
09/07/2020
เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

😀📚🐝มีข่าวทุนการศึกษามาฝากครับนิสิต🌱🌾😃

นิสิตที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีคุณสมบัติตามประกา...

😊🎈🙂ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีววิทยาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาควิชา ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรู...
30/06/2020

😊🎈🙂ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชาชีววิทยาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาควิชา ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศที่แนบไว้

🎈นิสิตปัจจุบันโปรดใช้บัญชี g.swu.ac.th ในการเข้าร่วม🎈

เข้าร่วมทาง google meet ผ่าน web link https://meet.google.com/yxt-vdgo-mhy

หรือเข้าร่วมทาง google live stream ผ่าน web link https://stream.meet.google.com/stream/9c331540-9bda-49cc-bcae-ac8736450746

ปล. มากันเยอะ ๆ นะคะ🎉😊🌳

PRswu
26/06/2020

PRswu

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

26 มิถุนายน 2563 เวลา18.00น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการรายงานตัว TCAS รูปแบบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ admission.swu.ac.th

#ทีมมศว #dek63 #tcas5 #tcasรอบ5

มีข่าวการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 มาแจ้งให้นิสิตทุกชั้นปีทราบครับเพื่อให้นิสิตและนักศึก...
22/06/2020
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

มีข่าวการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 มาแจ้งให้นิสิตทุกชั้นปีทราบครับ

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 งานสวัสดิการนิสิตจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบ โดยสามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต

http://studentaffairs.op.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=7931&ArtMID=19400&ArticleID=14354

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครและรายง....

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16/06/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[รับสมัครงาน "ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป" (2) 7 – 0897 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0897
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13,670 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 11,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
2. สามารถใช้โปรแกรมในกลุ่ม Google G Suite และ Microsoft Office 365 ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ลิงก์ : https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=30519

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445

#รับสมัครงาน #พนักงานมหาวิทยาลัย #คณะวิทยาศาสตร์มศว

รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรในและนอกเวลาราชการ)
11/06/2020

รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร กศ.ม. ชีววิทยา (หลักสูตรในและนอกเวลาราชการ)

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์มอบ "รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรสายวิชาการ" จึงขอเรียนเชิญ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทย...
29/05/2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว (Faculty of Science at Srinakharinwirot University)

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์มอบ "รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรสายวิชาการ" จึงขอเรียนเชิญ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัครเพื่อรับ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น” และ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ประจำปี 2563
โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th หรือสแกนจาก QR Code และสามารถส่งเอกสารผ่านภาควิชา มายัง “หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้ - 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีกำหนดมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการพิจารณาฯ ในงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-6495000 ต่อ 18427 อีเมล์ [email protected]
--------------------------------------------------
ผู้เผยแพร่ :หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18408
#รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ #คณะวิทยาศาสตร์มศว #รางวัลนักวิจัยดีเด่น #รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว http://science.swu.ac.th

"เพราะคุณคือคนสำคัญที่เราห่วงใย"[บัณฑิตวิทยาลัย]มีมาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด...
29/05/2020
มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

"เพราะคุณคือคนสำคัญที่เราห่วงใย"

[บัณฑิตวิทยาลัย]
มีมาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 นะครับ

#ทีมบัณฑิตศึกษามศว
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2ZLBitE

มาตรการการเงินช่วยเหลือนิสิตบัณฑิตศึกษา มศว ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา โดยระบบ Zoom meeti...
21/05/2020

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ของนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา โดยระบบ Zoom meeting

เรื่อง "การพัฒนายาสลบสำหรับปลาแฟนซีคาร์ป (𝘊𝘺𝘱𝘳𝘪𝘯𝘶𝘴 𝘤𝘢𝘳𝘱𝘪𝘰 L.) โดยใช้น้ำมันโกฐจุฬาลัมพา (𝘈𝘳𝘵𝘦𝘮𝘪𝘴𝘪𝘢 𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘳𝘪𝘴 L.) ในรูปแบบอิมัลชัน"

โดยนายกันตินันท์ รักนาค ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

และ การชักนำให้เกิดการสลบโดยแผ่นฟิล์มน้ำมันหอมระเหยจากต้นโรสวูด (𝘈𝘯𝘪𝘣𝘢 𝘳𝘰𝘴𝘢𝘦𝘰𝘥𝘰𝘳𝘢) สำหรับการขนส่งลูกปลานิล (𝘖𝘳𝘦𝘰𝘤𝘩𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴 𝘯𝘪𝘭𝘰𝘵𝘪𝘤𝘶𝘴) โดยนางสาวปรารถนา จันทร์กระจ่าง ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30-11.30 น.

PRswu
20/05/2020

PRswu

มาตรการการจัดการเรียนการสอน
🔻ระดับบัณฑิตศึกษา มศว จน ถึงสิ้นปี 2563
#รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
ช่วง COVID-19
🔻 https://bit.ly/2XbTQR9

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14/05/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี "ผศ.ดร.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ์" ในโอกาสที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (The United Kingdom Professional Standard Framework : UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education

มศว จัดงบกว่า 200 ล้านบาท ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก พร้อมจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19    มหาวิทยาลัยศร...
14/05/2020

มศว จัดงบกว่า 200 ล้านบาท ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก พร้อมจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มศว พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากประธานสภานิสิต และสมาชิกสภานิสิต ในเรื่องการกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
🔻 การช่วยเหลือและเยียวยาด้านการเงิน
🔻 คืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิต ทุกระดับการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
(โดยไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท)
ดังนี้
😁 คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2562 ให้ร้อยละ 10
😁 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ร้อยละ 10
😁 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ร้อยละ 10
⭐ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหอพัก
🏢 คืนค่าหอพัก ในกรณีที่นิสิตกลับบ้านในช่วงหยุด Covid 19
🏢 ลดค่าหอพักปีการศึกษา 2563

🔻จัดตั้งกองทุนการศึกษาและเยียวยานิสิต
👫 จัดทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีปัญหา ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
👫 ให้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับนิสิตที่มีปัญหาเรื่องการเงินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

* โดยรายละเอียดและกระบวนการต่างๆ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป*
#ทีมมศว

มศว จัดงบกว่า 200 ล้านบาท ลดค่าเทอม-ค่าหอพัก พร้อมจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายในการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มศว พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากประธานสภานิสิต และสมาชิกสภานิสิต ในเรื่องการกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือนิสิตในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
🔻 การช่วยเหลือและเยียวยาด้านการเงิน
🔻 คืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนิสิต ทุกระดับการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
(โดยไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท)
ดังนี้
😁 คืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2562 ให้ร้อยละ 10
😁 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้ร้อยละ 10
😁 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ร้อยละ 10
⭐ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหอพัก
🏢 คืนค่าหอพัก ในกรณีที่นิสิตกลับบ้านในช่วงหยุด Covid 19
🏢 ลดค่าหอพักปีการศึกษา 2563

🔻จัดตั้งกองทุนการศึกษาและเยียวยานิสิต
👫 จัดทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีปัญหา ทั้งระดับคณะ และมหาวิทยาลัย
👫 ให้เงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย สำหรับนิสิตที่มีปัญหาเรื่องการเงินทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ

* โดยรายละเอียดและกระบวนการต่างๆ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไป*
#ทีมมศว

ที่อยู่

Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Biology - Srinakharinwirot Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีข้อมูลจุดจอดรถ ในงานพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 มาอัพเดทนะครับผม 📍มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 🔹ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ ใน บริเวณดังต่อไปนี้🔹 🔻1.สนามรักบี้ฟุตบอล (ข้างหอพระ) 🔻2.ลานจอดรถราชพฤกษ์ (ข้างพลาซ่า) 🔻3.ลานจอดรถชมพูพันธุ์ทิพย์ (หลังคณะกายภาพบำบัด) 🔻4.ลานจอดรถชงโค (ตรงข้ามลานจอดรถชมพูพันทิพย์) 🔻 5.ลานจอดรถหน้า โรงเรียน สาธิต มศว องครักษ์ 🚩ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินงาน ที่มีบัตรจอดรถจอดบริเวณต่างๆ ดังนี้ 🔻 6.ลานจอดรถ VIP หน้าอาคารอำนวยการ 🔻 7.ลานจอดรถกรรมการ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 🔻 8.ลานจอดรถกรรมการ ข้างคณะเภสัชศาสตร์ 🔸สำหรับในวันงาน บางเส้นทาง จะถูกจัดให้มีการเดิน รถทางเดียว และประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยก็จะเปิดให้เดินรถเข้าออกทางเดียว ทาง มศว ขอให้ท่านวางแผนการ เดินทาง และเดินทางด้วยความปลอดภัย #swucommencement #รับปริญญามศว #บัณฑิตมศว #ทีมมศว #มศว
นิสิตสามารถ เพิ่ม - ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (นิสิตรหัส 54-61) ในวันที่ 14-21 มกราคม พ.ศ. 2562 ทาง http://supreme.swu.ac.th นะครับผม
วิชา SMB 201 Microbiology เรียนวันแรก วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 8.30-9.20 ห้อง 19-403 สามารถ download เอกสารได้ที่ Atutor: SMB 201 (1-2561)
นิสิตปี 2 ที่ลงเรียน SMB 201 สามารถโหลดเอกสารการสอนได้ที่ Atutor หัวข้อ SMB 201 (1-2560) พรุ่งนี้พบกันเวลา 8.30-9.20 น. ห้อง 19-403 ค่ะ