Department of Biology - Srinakharinwirot University

Department of Biology - Srinakharinwirot University First floor, Building 10. Department of Biology, Faculty of Science, Srinakharinwirot University
114 Sukhumvit 23, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

This is the official fanpage of Biology Department, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

เปิดเหมือนปกติ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ “รองศาสตรจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจาร...
05/12/2021

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ “รองศาสตรจารย์ ดร. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา” ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “ศาตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ “รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์” ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น “ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา” มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

-------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๐๘

#ขอแสดงความยินดี #อาจารย์ #ภาควิชาชีววิทยา #คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #ศาสตราจารย์ #สาขาวิชาชีววิทยา

ข้อมูลการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตนะครับ
25/11/2021

ข้อมูลการตรวจ ATK สำหรับบัณฑิตนะครับ

ภาพบรรยากาศความประทับใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของน้อง ๆ ในงานเปิดบ้านชีววิทยา (BIOSWU OPENHOUSE 2021) ในวันนี้นะคร...
20/11/2021

ภาพบรรยากาศความประทับใจในการเข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของน้อง ๆ ในงานเปิดบ้านชีววิทยา (BIOSWU OPENHOUSE 2021) ในวันนี้นะครับ

ในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดบ้านชีววิทยาแล้วนะครับ เรายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย พร้อมลุ้นของรางวัลแบบ limited edition และน้อง ๆ จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยนะครับ แล้วพบกันครับ^^

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹 Twitter: BIO SWU Official
🔹 Instagram: BIO_SWU_Official
#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21📍📍

📣 🐪สรุปรายละเอียด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.ชีววิทยา) หลักสูตร 4 ปี 🌳🐝สำหรับเตรียมตัวในสอบคัดเลือก...
20/11/2021

📣 🐪สรุปรายละเอียด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.ชีววิทยา) หลักสูตร 4 ปี 🌳🐝

สำหรับเตรียมตัวในสอบคัดเลือก TCAS 65 📣

📝 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับ ✌🏽

🐫น้องๆ สามารถ scan QR code เข้าสู่ Open chat และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้เลยนะครับ🌞🌅

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹 Facebook: Department of Biology - Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official
🔹 Instagram: BIO_SWU_Official
#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21📍📍

📣 🐪สรุปรายละเอียด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (วท.บ.ชีววิทยา) หลักสูตร 4 ปี 🌳🐝

สำหรับเตรียมตัวในสอบคัดเลือก TCAS 65 📣

📝 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับ ✌🏽

🐫น้องๆ สามารถ scan QR code เข้าสู่ Open chat และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้เลยนะครับ🌞🌅

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹 Facebook: Department of Biology - Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official
🔹 Instagram: BIO_SWU_Official
#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21📍📍

📣 สรุปรายละเอียดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.ชีววิทยา) หลักสูตร 4 ปี สำหรับเตรียมตัวใน TCAS 65 🔬📝 เตรีย...
20/11/2021

📣 สรุปรายละเอียดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.ชีววิทยา) หลักสูตร 4 ปี
สำหรับเตรียมตัวใน TCAS 65 🔬

📝 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับ ✌🏼

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹 Facebook: Department of Biology - Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official
🔹 Instagram: BIO_SWU_Official
#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21📍📍

📣 สรุปรายละเอียดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.ชีววิทยา) หลักสูตร 4 ปี
สำหรับเตรียมตัวใน TCAS 65 🔬

📝 เตรียมตัวให้พร้อมแล้วเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับ ✌🏼

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🔹 Facebook: Department of Biology - Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official
🔹 Instagram: BIO_SWU_Official
#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21📍📍

📣 กำหนดการกิจกรรม : 🏜🐪 “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก...
19/11/2021

📣 กำหนดการกิจกรรม : 🏜🐪 “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่
ที่พร้อมให้ความรู้และข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยา 💚

พบกับกิจกรรมแนะนำหลักสูตร กิจกรรมบอร์ดความรู้ & บอร์ดเกมส์ เเละกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลสุดพิเศษจากสาขาวิชาชีววิทยา ✨

📍📍 กิจกรรมทั้งหมดมี 4 รอบต่อวัน 📍📍

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่
🔹 Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official

🐫🌵 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป นะครับ 🐪🌵

#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21📍📍

📣 กำหนดการกิจกรรม : 🏜🐪 “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่
ที่พร้อมให้ความรู้และข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยา 💚

พบกับกิจกรรมแนะนำหลักสูตร กิจกรรมบอร์ดความรู้ & บอร์ดเกมส์ เเละกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลสุดพิเศษจากสาขาวิชาชีววิทยา ✨

📍📍 กิจกรรมทั้งหมดมี 4 รอบต่อวัน 📍📍

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่
🔹 Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official

🐫🌵 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป นะครับ 🐪🌵

#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21📍📍

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣🗓  อีกเพียง 1 วันเท่านั้น แล้วเราจะได้พบกับ  📌 "BIOSWU OPEN HOUSE 2021" กับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนคร...
19/11/2021

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

🗓 อีกเพียง 1 วันเท่านั้น แล้วเราจะได้พบกับ 📌

"BIOSWU OPEN HOUSE 2021"

กับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปะกับรุ่นพี่ที่พร้อม
ให้ความรู้ข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา
ในธีม 🏜🐪 “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

🌵 น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาโดย
Scan 📱 เข้าร่วมงานทาง Zoom ผ่าน QR code ของสาขาวิชาชีววิทยา 🦂

และที่พิเศษไปกว่านั้น น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราจะได้รับเกียรติบัตร และ Thumb drive ลายน่ารัก ๆ ไปเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับ 📜


หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยใด ๆ ก็สามารถสอบถามมาได้ทาง
🔹 Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official

🐫 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป นะครับ 🐪🌵

#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21

📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣

🗓 อีกเพียง 1 วันเท่านั้น แล้วเราจะได้พบกับ 📌

"BIOSWU OPEN HOUSE 2021"

กับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปะกับรุ่นพี่ที่พร้อม
ให้ความรู้ข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา
ในธีม 🏜🐪 “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

🌵 น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาโดย
Scan 📱 เข้าร่วมงานทาง Zoom ผ่าน QR code ของสาขาวิชาชีววิทยา 🦂

และที่พิเศษไปกว่านั้น น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราจะได้รับเกียรติบัตร และ Thumb drive ลายน่ารัก ๆ ไปเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับ 📜


หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยใด ๆ ก็สามารถสอบถามมาได้ทาง
🔹 Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official

🐫 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป นะครับ 🐪🌵

#BIOSWUOPENHOUSE2021 #TheLegendofBioSahara #SWUOPENHOUSE2021 #SWUOPH21

🔴 🔴 นับถอยหลังอีก 2 วันเท่านั้น 🔴 🔴📣 BIOSWU OPEN HOUSE 2021 📣กับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนน้อง ๆ...
18/11/2021

🔴 🔴 นับถอยหลังอีก 2 วันเท่านั้น 🔴 🔴
📣 BIOSWU OPEN HOUSE 2021 📣

กับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปะกับรุ่นพี่ที่พร้อม
ให้ความรู้ข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา
โดยทางสาขาวิชาชีววิทยามาในธีม “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาเราโดย
🌵 Scan เข้าร่วมงานทาง Zoom ผ่าน QR code ของสาขาวิชาชีววิทยา 🦂

โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราจะได้รับเกียรติบัตร และ Thumb drive น่ารักๆ ไปเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับ

หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง
🔹 Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official

🐫 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป นะครับ 🐪

🔴 🔴 นับถอยหลังอีก 2 วันเท่านั้น 🔴 🔴
📣 BIOSWU OPEN HOUSE 2021 📣

กับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปะกับรุ่นพี่ที่พร้อม
ให้ความรู้ข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา
โดยทางสาขาวิชาชีววิทยามาในธีม “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

น้อง ๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชาเราโดย
🌵 Scan เข้าร่วมงานทาง Zoom ผ่าน QR code ของสาขาวิชาชีววิทยา 🦂

โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราจะได้รับเกียรติบัตร และ Thumb drive น่ารักๆ ไปเป็นของที่ระลึกด้วยนะครับ

หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง
🔹 Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
🔹 Twitter: BIO SWU Official

🐫 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป นะครับ 🐪

📣 SWU OPEN HOUSE 2021 📣ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วกับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาต...
01/11/2021

📣 SWU OPEN HOUSE 2021 📣
ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วกับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปะกับรุ่นพี่ที่พร้อมให้ความรู้ข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา
โดยทางสาขาวิชาชีววิทยามาในธีม “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

โดยน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ eventpop 🎟 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม–12 พฤศจิกายน 2564

🖥 โดยจะทำการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ eventpop
ตั้งแต่วันที่27 ตุลาคม- 12พฤศจิกายน 2564
✔️สามารถลงได้ที่นี้เลย
https://www.eventpop.me/e/11777/swuopenhouse21

📍 วิธีการลงทะเบียน 📍
1. คลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ https://www.eventpop.me/e/11777/swuopenhouse21
หรือผ่านแอปพิเคชั่น EVENTPOP ค้นหา "SWU OPEN HOUSE 2021"
2. เลือกวันที่ต้องการเข้าร่วมงาน แล้วกดรับบัตร
3. ทำการ Login ด้วย facebook หรือกเข้าสู่ระบบของ EVENTPOP
4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ ✅

หลังจากนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย
🌵 Scan เข้าร่วมงานทาง Zoom ผ่าน QR code ของสาขาวิชาชีววิทยา 🦂

หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง
Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
Twitter: BIO SWU Official

🐫 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป

📣 SWU OPEN HOUSE 2021 📣
ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วกับการเปิดบ้านของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบปะกับรุ่นพี่ที่พร้อมให้ความรู้ข้อมูลศึกษาต่อของสาขาวิชาชีววิทยาในระดับอุดมศึกษา
โดยทางสาขาวิชาชีววิทยามาในธีม “ The Legend of Bio Sahara “ 🏜🐪

โดยน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ eventpop 🎟 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม–12 พฤศจิกายน 2564

🖥 โดยจะทำการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ eventpop
ตั้งแต่วันที่27 ตุลาคม- 12พฤศจิกายน 2564
✔️สามารถลงได้ที่นี้เลย
https://www.eventpop.me/e/11777/swuopenhouse21

📍 วิธีการลงทะเบียน 📍
1. คลิกเข้าหน้าเว็บไซต์ https://www.eventpop.me/e/11777/swuopenhouse21
หรือผ่านแอปพิเคชั่น EVENTPOP ค้นหา "SWU OPEN HOUSE 2021"
2. เลือกวันที่ต้องการเข้าร่วมงาน แล้วกดรับบัตร
3. ทำการ Login ด้วย facebook หรือกเข้าสู่ระบบของ EVENTPOP
4. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้เรียบร้อย
5. กดยืนยันการสั่งซื้อ ✅

หลังจากนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย
🌵 Scan เข้าร่วมงานทาง Zoom ผ่าน QR code ของสาขาวิชาชีววิทยา 🦂

หากน้อง ๆ มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทาง
Facebook: Department of Biology-Srinakharinwirot University
Twitter: BIO SWU Official

🐫 แล้วพบกันวันที่ 20–21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ไปต้นไป

Photos from PRswu's post
31/10/2021

Photos from PRswu's post

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ยสะสม 3 อันดับแรกของสาขาวิชา/ชั้นปี ปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนด้วย...
29/10/2021

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น เกรดเฉลี่ยสะสม 3 อันดับแรกของสาขาวิชา/ชั้นปี ปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทุกคนด้วยนะครับ

21/10/2021

พร้อมกันรึยังสำหรับกิจกรรมที่น้อง ๆ รอคอย🗯‼️
กับกิจกรรมสุดว้าวว SWU Open House 2021 ของคณะวิทยาศาสตร์🔬🧫
ภายใต้ชื่องาน "The Legend of Scientia" น้องๆจะได้เข้ามาผจญภัยในสาขาวิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม The legend of zelda

💡 ครั้งแรกกับการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดกิจกรรมในรูปแบบ online ที่แปลกใหม่และน่าสนใจ

⏰โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00 น.

🎉กิจกรรมจะจัดในรูปแบบของ live ผ่านทาง zoom , live facebook : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(🌟) พิเศษ : ติดตามข่าวสารได้ก่อนใครกับ Line open chat เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนกันเร็ว ๆ นี้ทาง facebook fan page

📥ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมผ่านทาง
IG : @smoscienceswu
FB : สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# SWUOPENHOUSE2021 #ทีมมศว #วิทยามศว #sciswu #TheLegendofScientia #คณะวิทยาศาสตร์

ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ( เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยจะมีกา...
20/10/2021

ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

( เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย
จะมีการตรวจคัดกรอง Covid 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

🔻12 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1
ประสานมิตร/ องครักษ์ (ตรวจ ATK )

🔻14 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้ง2
ณ มศว องครักษ์ (ตรวจ ATK )

🔻15 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์

🔻17 ธันวาคม 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มศว องครักษ์

* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 1
จากวันที่ 11 ธันวาคม 2564
เป็น 12 ธันวาคม 2564
* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 2
จาก 12 ธันวาคม 2564
เป็น 14 ธันวาคม 2564

🔻ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้หากมี การเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

🔻โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางของมหาวิทยาลัย
#ทีมมศว #swugrad

ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

( เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย
จะมีการตรวจคัดกรอง Covid 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

🔻12 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1
ประสานมิตร/ องครักษ์ (ตรวจ ATK )

🔻14 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้ง2
ณ มศว องครักษ์

🔻15 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์ (ตรวจ ATK )

🔻17 ธันวาคม 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มศว องครักษ์

* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 1
จากวันที่ 11 ธันวาคม 2564
เป็น 12 ธันวาคม 2564
* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 2
จาก 12 ธันวาคม 2564
เป็น 14 ธันวาคม 2564

🔻ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้หากมี การเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

🔻โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางของมหาวิทยาลัย
#ทีมมศว #swugrad

11/10/2021

เปิดลงทะเบียนเลือกหมวดการสอบ
การสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 / 2564
ลงทะเบียนได้ที่ : http://train.swu.ac.th/swu/training/
ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 ตุลาคม 2564
*สำหรับนิสิตผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเท่านั้น
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : https://bit.ly/3Aa3sy7

นักเรียนที่เรียนชีววิทยาคงทราบแล้วว่า ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยเอนไซม์ (ซึ่งเป็นโปรตีน) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแต...
07/10/2021

นักเรียนที่เรียนชีววิทยาคงทราบแล้วว่า ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยเอนไซม์ (ซึ่งเป็นโปรตีน) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

แต่เราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ส่วนกรดอะมิโนบนตำแหน่งที่เร่งปฏิกิริยาจำเป็นต้องอยู่บนก้อนเอนไซม์เท่านั้นใช่ไหมถึงจะทำงานได้? ถ้าเราหยิบแค่ส่วนกรดอะมิโนเดี่ยว ๆ มาใช้ หรือใช้โมเลกุลอื่นใดที่คล้าย ๆ กัน (ไม่ต้องใช้ทั้งก้อนเอนไซม์) มันจะเร่งปฏิกิริยาได้มั้ย?

คำถามนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2021 สองท่าน คือ David W.C. MacMillan และ Benjamin List พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยารูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน นั่นคือ "organocatalyst" ซึ่งมีโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้การสังเคราะห์สารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และมีของเสียเกิดขึ้นน้อยลง

จะเห็นได้ว่าสิ่งเล็ก ๆ ก็นำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าเรารู้จักตั้งคำถามและพยายามหาคำตอบ

This year’s chemistry laureate Benjamin List had an out-of-the-box question: do amino acids have to be part of an enzyme in order to catalyse a chemical reaction? Or could a single amino acid, or other similar simple molecules, do the same job?

He knew that there was research from the early 1970s where an amino acid called proline had been used as a catalyst – but that was more than 25 years ago. Surely, if proline really had been an effective catalyst, someone would have continued working on it?

This is more or less what List thought; he assumed that the reason why no one had continued studying the phenomenon was that it had not worked particularly well. Without any real expectations, he tested whether proline could catalyse an aldol reaction, in which carbon atoms from two different molecules are bonded together. It was a simple attempt that, amazingly, worked straight away.

With his experiments, List not only demonstrated that proline is an efficient catalyst, but also that this amino acid can drive asymmetric catalysis. Of the two possible mirror images, it was much more common for one of them to form than the other.

Unlike the researchers who had previously tested proline as a catalyst, List understood the enormous potential it could have. Compared to both metals and enzymes, proline is a dream tool for chemists. It is a very simple, cheap and environmentally-friendly molecule. When he published his discovery in February 2000, List described asymmetric catalysis with organic molecules as a new concept with many opportunities: “The design and screening of these catalysts is one of our future aims”.

Read more about this story behind this year’s Nobel Prize in Chemistry:
https://bit.ly/3nAM0PP

17/09/2021

กำหนดการรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปีการศึกษา 2565

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://admission.swu.ac.th/

#กำหนดการ #รับสมัคร #นิสิต #ระดับปริญญาตรี #มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ #มศว #ปีการศึกษา2565 #tcas

มีข่าวประกาศ เรื่องระบบยืนยันสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตในสถาบัน...
26/08/2021

มีข่าวประกาศ เรื่องระบบยืนยันสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตในสถาบันการศึกษาของรัฐ เปิดให้ดำเนินการแล้วนะครับ

นิสิตสามารถเข้าไปยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ SUPREME 2019 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก prswu #ทีมมศว

เปิดให้ดำเนินการแล้ว ระบบยืนยันสิทธิ์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตในสถาบันการศึกษาของรัฐ

ผ่านระบบ SUPREME 2019
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 5 กันยายน
#ทีมมศว

🐸😀ขอเชิญนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วม😀💚🐌🐛 "กิจกรรมแรกพบภาควิชาชีววิทยา" 🐝🌳 ใ...
19/08/2021

🐸😀ขอเชิญนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วม😀💚

🐌🐛 "กิจกรรมแรกพบภาควิชาชีววิทยา" 🐝🌳 ในวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 16.30-18.30 น. ในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 962 0625 3167 หรือดัง link https://zoom.us/j/96206253167 ได้เลยนะครับ🐞🐍

🐸😀ขอเชิญนิสิตทุกระดับ ทุกชั้นปี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วม😀💚

🐌🐛 "กิจกรรมแรกพบภาควิชาชีววิทยา" 🐝🌳 ในวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 16.30-18.30 น. ในรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom ID: 962 0625 3167 หรือดัง link https://zoom.us/j/96206253167 ได้เลยนะครับ🐞🐍

ที่อยู่

Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://bio.science.swu.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Biology - Srinakharinwirot Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครอาจารย์ครับ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (จันทบุรี) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา =================== ฝากแชร์ด้วยนะครับ รับถึง 7 ม.ค. 64
มีข้อมูลจุดจอดรถ ในงานพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2561 มาอัพเดทนะครับผม 📍มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 🔹ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ ใน บริเวณดังต่อไปนี้🔹 🔻1.สนามรักบี้ฟุตบอล (ข้างหอพระ) 🔻2.ลานจอดรถราชพฤกษ์ (ข้างพลาซ่า) 🔻3.ลานจอดรถชมพูพันธุ์ทิพย์ (หลังคณะกายภาพบำบัด) 🔻4.ลานจอดรถชงโค (ตรงข้ามลานจอดรถชมพูพันทิพย์) 🔻 5.ลานจอดรถหน้า โรงเรียน สาธิต มศว องครักษ์ 🚩ในส่วนของคณะกรรมการดำเนินงาน ที่มีบัตรจอดรถจอดบริเวณต่างๆ ดังนี้ 🔻 6.ลานจอดรถ VIP หน้าอาคารอำนวยการ 🔻 7.ลานจอดรถกรรมการ หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 🔻 8.ลานจอดรถกรรมการ ข้างคณะเภสัชศาสตร์ 🔸สำหรับในวันงาน บางเส้นทาง จะถูกจัดให้มีการเดิน รถทางเดียว และประตูทางเข้าออกมหาวิทยาลัยก็จะเปิดให้เดินรถเข้าออกทางเดียว ทาง มศว ขอให้ท่านวางแผนการ เดินทาง และเดินทางด้วยความปลอดภัย #swucommencement #รับปริญญามศว #บัณฑิตมศว #ทีมมศว #มศว
นิสิตสามารถ เพิ่ม - ลดวิชาและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 (นิสิตรหัส 54-61) ในวันที่ 14-21 มกราคม พ.ศ. 2562 ทาง http://supreme.swu.ac.th นะครับผม
วิชา SMB 201 Microbiology เรียนวันแรก วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 8.30-9.20 ห้อง 19-403 สามารถ download เอกสารได้ที่ Atutor: SMB 201 (1-2561)
นิสิตปี 2 ที่ลงเรียน SMB 201 สามารถโหลดเอกสารการสอนได้ที่ Atutor หัวข้อ SMB 201 (1-2560) พรุ่งนี้พบกันเวลา 8.30-9.20 น. ห้อง 19-403 ค่ะ