สายด่วน 1300 พม.

สายด่วน 1300 พม. เป็นมิตร เป็นธรรม เป็นพลังเพื่อสังคม
(95)

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลื...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการ
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 12/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 184 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 368,000 บาท โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการ
กองตรวจราชการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

22/08/2023
ประกาศ (!)(!)(!)ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้_______สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่🩷 Inbox Face...
22/08/2023

ประกาศ (!)(!)(!)
ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ (!)(!)(!)ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me)ไม่สามารถใช้งานได้ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหา...
18/08/2023

ประกาศ (!)(!)(!)
ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me)
ไม่สามารถใช้งานได้ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

11/08/2023

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

"รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผา และอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหม อบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใด ลูกทำดีด้วยใจประกาศรัก"

#คำขวัญวันแม่แห่งชาติปี2566
#พม #ข่าวพม #พม24ชม

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู...
08/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 11/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 208 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 416,000 บาท โดยมีนางรติรัตน์ กำลัง ผู้อำนวยการ
กลุ่มการคลัง สป.พม. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบแจ้งเหตุฉ...
07/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) โดยมี นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม พ.ต.ท.หญิง พรศรินทร์ สรรพตานนท์ รอง ผกก. ศูนย์รวมข่าว กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ นายอติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์ และทีมวิจัยจากมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ป...
07/08/2023

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 4 (ภาคใต้) โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้า
ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ร่วมเป็นเกียรติ และ นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อทบทวนกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่กองตรวจราชการ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมแลสนับสนุนวิชาการ 10-11 และผู้แทนทีม One Home จังหวัด 19 จังหวัด รวม 40 คน ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่จัดการระบบส่วนกลาง จำนวน ...
04/08/2023

ประกาศ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่จัดการระบบส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 31 สิงหาคม 2566
ลิงก์ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัคร ; https://drive.google.com/file/d/1W3CtffpvKdkIoBR8X2sGu_nsPHQqm_05/view?usp=sharing

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกาศ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง - เจ้าหน้าที่จัดการระบบส่วนกลาง จำนวน ...
04/08/2023

ประกาศ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่จัดการระบบส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 31 สิงหาคม 2566
ลิงก์ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัคร ; https://drive.google.com/file/d/1W3CtffpvKdkIoBR8X2sGu_nsPHQqm_05/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอ...
26/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และ นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กล่าวทักทายและพูดคุยอีกด้วย ทั้งนี้โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 (ภาคกลาง)
ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม  ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาร...
26/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 (ภาคกลาง) โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กล่าวทักทายและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อทบทวนกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่กองตรวจราชการ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1,3,7 และผู้แทนทีม One Home จังหวัด 19 จังหวัด
รวม 40 คน ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26/07/2023

🟡ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
https://www.m-society.go.th/wellwishes

🟡กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์:
https://www.m-society.go.th/wellwishes

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นป...
25/07/2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ กล่าวรายงาน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติกา...
25/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อทบทวนกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่กองตรวจราชการ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมแลสนับสนุน วิชาการ 4-6 และผู้แทนทีม One Home จังหวัด 19 จังหวัด รวม 40 คน ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการเป็นประธานในพิธีปิด โครงการประชุมเชิง...
20/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการเป็นประธานในพิธีปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1
(ภาคเหนือ) ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ...
18/07/2023

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางวรรณภา สุขคง กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อทบทวนกระบวนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่กองตรวจราชการ โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกัน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8-9 และผู้แทนทีม One Home จังหวัด 19 จังหวัด รวม 40 คน
ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

12/07/2023

🟡ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

👇คลิ๊ก👇
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/28

🟡สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่  6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (...
06/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS) โดยมี นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม นางสาวอนินทิตา รุจิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มการตรวจราชการ นางสาวพรสวรรค์
วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม บุคลากร เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ และ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำปีสิรินธร ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)...
27/06/2023

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับเพจ Because we care จัดโครงการ "รักในวัยเรียน"
เพื่อปลูกจิตสำนึก และลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างการรับรู้
ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงาน
ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวง ฯ แก่ นักเรียน ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมโครงการ “รัก...ในวัยเรียน” พร้อมทั้ง กล่าวทักทายและพูดคุยกับนักเรียนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความ...
23/06/2023

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 21 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000 บาท โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (รอง...
22/06/2023

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ ร่วมประชุม โครงการฝึกอบรมการบริหารเหตุการณ์ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อการดำเนินงานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นทีมบริหารเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางเมธิณี เทพมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) พลตำรวจโทณรงค์ ทรัพย...
22/06/2023

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางเมธิณี เทพมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) พลตำรวจโทณรงค์ ทรัพย์เย็น กรรมการ ค.ต.ป. นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 และทีมวิจัยมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบให้บริการทางโทรศัพท์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ K-Contact Center ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Q&A การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งรวบรวมทุกคำถามที่มีคำตอบ ❓❓❓- ใครมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บ้าง ?-...
12/06/2023

Q&A การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

รวบรวมทุกคำถามที่มีคำตอบ ❓❓❓
- ใครมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์บ้าง ?
- หลักเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง ?
- ใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?
- สถานที่ยื่นขอรับบริการ ที่ไหนบ้าง ?

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 สายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัด...
06/06/2023

วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดเชิงนโยบายเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ครอบคลุมถึง One Home จังหวัด โดยมี นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และข้าราชการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ ชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

01/06/2023

👇คลิ๊กลงนามถวายพระพร
https://www.m-society.go.th/

🟡 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ กระทรวง พม. https://www.m-society.go.th/

พม. หารือการพัฒนาระบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. น...
31/05/2023

พม. หารือการพัฒนาระบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อพม. Smart) ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#ข่าวพม #พม24ชม
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความ...
29/05/2023

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 58 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116,000 บาท โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมก...
28/05/2023

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับเพจ Because we care จัดโครงการ "รักในวัยเรียน" เพื่อปลูกจิตสำนึก และลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวง ฯ แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตน โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

——————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 สายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf

——————

#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ...
26/05/2023

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับเพจ Because we care จัดโครงการ "รักในวัยเรียน" เพื่อปลูกจิตสำนึก และลดการกระทำความรุนแรงทุกมิติในวัยเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำ ความรุนแรงต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน และประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวง ฯ แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูประถัมภ์ฯ โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูประถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

✨ ขอแสดงความชื่นชม ✨✨ นายเอกลักษณ์ ดวงกำ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธาน...
26/05/2023

✨ ขอแสดงความชื่นชม ✨

✨ นายเอกลักษณ์ ดวงกำ
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดปทุมธานี สนง.พมจ. ปทุมธานี

✨ นางกมลรัตน์ หิรัญวงษ์
ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี

✨ ได้รับการชื่นชมจากผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ผ่านสายด่วนรัฐบาล 1111 (สปน.) และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ที่ให้คำแนะนำ และบริการประชาชนอย่างเป็นมิตร

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมติดตามผ...
25/05/2023

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นางสาวอนินทิตา รุจิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มการตรวจราชการ นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม บุคลากร เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Q&A การขอเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รวบรวมทุกคำถามที่มีคำตอบ ❓❓❓-ใครมีสิทธิขอรับบริการบ้า...
24/05/2023

Q&A การขอเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน

รวบรวมทุกคำถามที่มีคำตอบ ❓❓❓
-ใครมีสิทธิขอรับบริการบ้าง?
- หลักเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือมีอะไรบ้าง?
- ใช้หลักฐานอะไรบ้าง?
- สถานที่ยื่นขอรับบริการ ที่ไหนบ้าง?
- ติดตามผลการช่วยเหลือที่ไหนบ้าง?

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขั้นตอนการให้บริการประชาชนศูนช่วยเหลือสังคม สายด่วน 13001️⃣ รับเรื่องราวร้องทุกข์ 2️⃣ นักสังคมสงเคราะห์พิจารณาแนวทางการใ...
22/05/2023

ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
ศูนช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

1️⃣ รับเรื่องราวร้องทุกข์

2️⃣ นักสังคมสงเคราะห์พิจารณาแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือ

3️⃣ กรณีปกติ ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามภารกิจ
กรณีเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางเมธินี เทพมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมแ...
19/05/2023

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางเมธินี เทพมณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ค.ต.ป.พม) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน 1300 เพื่อหารือการจัดทำระบบสนับสนุนให้กับสายด่วน 1300 โดยมีนางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหวิชาชีพ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางวรรณภา สุ...
19/05/2023

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ นางสาวอนินทิตา รุจิประภา ผู้อำนวยการกลุ่มการตรวจราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมด้วยนายอติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์ และทีมวิจัย มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS Help Me) ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมติดตามผ...
18/05/2023

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS) โดยมีนางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม บุคลากร เจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

_______
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
🩷 โทรสายด่วน 1300
🩷 Inbox Facebook : https://www.m.me/1300.msociety.go.th
🩷 Line OA : https://lin.ee/WqyhXnf
_______
#1300 #สายด่วน1300 #โทร1300
#กระทรวงพม. #พม. #พม.ช่วยเหลือแล้ว
#ศูนย์ช่วยเหลือสังคม #มีทุกข์พบปัญหา
#พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่

ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+661300

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สายด่วน 1300 พม.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สายด่วน 1300 พม.:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

About Us

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300


 • สายด่วน 1300 ตลอด24 ชั่วโมง 7 วัน

 • ได้รับรางวัล GECC ศูนย์ราชการ สะดวก
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  #นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และนางสุดใจ คงทน ผู้ช่วยผอ.เขตทวีวัฒนา นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี ประธานหมู่บ้านร่วมเกื้อ นายสุริชาติ จงจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการอาสา กรมพัฒนาสังคม
  #ร่วมพิธีอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) รุ่นที่ 11 จัดโดยกรมพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวงเป็นแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
  โดยนายวัชระ เพชรทองได้จัดทีมกฎหมายเข้าสมทบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนตามนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

  วัชระ เพชรทอง - ปชป
  อดีตสส.วัชระ เพชรทอง Jack ปชป.
  วัชระ เพชรทอง
  Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์
  พรรคประชาธิปัตย์ (Democrat Party)
  พรรคประชาธิปัตถ์
  สายด่วน 1300 พม.
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
  จุติ ไกรฤกษ์ - ปชป
  https://youtu.be/oTH1ja1jKkA
  #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชุมเตรียมตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมทุกมิตินำล่องแห่งแรก ชุมชนหมู่ร่วมเกื้อนิเวศน์

  เมื่อวันศุกร์ที่ 25ก.พ.65 ผ่านมา เวลา 17:00 น. ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนของรัฐบาล นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สั่งการให้ ดร.ธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงพม. นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประชุมวางแผน ร่วมกับ นายวัชระ เพชรทอง อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายชูเกียรติ สุวรรณรังษี ประธานชุมชุนหมู่บ้านร่วมเกื้อ และ นางสุธีรัชต์ แก้วภู่กองพันธ์ ประธานอพม.เขตทวีวัฒนา ร่วมประชุมในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทุกมิติแบบยั่งยืน เตรียมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมทุกมิติแบบบูรณาการ นำล่องแห่งแรก ในพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่บ้านร่วมเกื้อนิเวศน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ
  ก่อนขยับทำจัดตั้งในพื้นที่อื่นทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร ต่อไป.

  --------

  สายด่วน 1300 พม.
  วัชระ เพชรทอง - ปชป
  อดีตสส.วัชระ เพชรทอง Jack ปชป.
  Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์
  พรรคประชาธิปัตย์ (Democrat Party)
  จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
  จุติ ไกรฤกษ์ - ปชป
  "ช่วยหางานให้ผมทำหน่อย" ผมมีวุฒิศึกษาป. 6
  หรือสนับสนุนให้ต้นทุนให้ผมได้สร้างอาชีพ เช่นประมงค้าขายหาปูหาปลามาขายที่ตลาด สิ่งที่ต้องการคือรถสามล้อและเรือเพื่อหาเลี้ยงชีพลดภาระในครอบครัว ให้ต้นทุนสนับสนุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพลิ้ว หมายเลขบัญชี 2 7 2 0 3 0 2 4 5 7 ชื่อนายวิศรุต เนินนอก
  อายุ44 ปี คนพิการไม่ได้เป็นภาระของสังคมเพียงแค่สนับสนุนให้ต้นทุนสร้างอาชีพให้มีรายได้หาเลี้ยงชีพสร้างความเจริญในชุมชน

  (ผมคือผู้ป่วยเป็นจิตเวชมีบัตรคนพิการประเภท 4)

  18/02/2565/10:48

  แหลมสิงห์-ครองจันท์
  พบปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ความรุนแรง
  แจ้งสายด่วน โทร 1300 ตลอด 24 ชม.

  สายด่วน 1300 พม.
  ฉันเคยเดินทางไปที่ศูนย์นี้ที่กรุงเทพ ไปแจ้งความร้องทุกข์เกี่ยวกับเอกสารที่ดินถูกโขมย ไปรษณีสำโรงใต้ใด้ส่งเอกสารผิดคน เราไปทำงานยายเจ้าของบ้านที่อาสัยอยู่ด้วยกันเซ็นค์รับเอกสารสำคัญเอกสารโฉนดที่ดิน จำนวนหลายใบที่คุณย่าใด้ส่งจาก ลาดกระบังหัวตะเข้ มายังบ้านเช่าที่สำโรงใต้ อำเภอพระประแดง เราใด้ไปแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ ของศูนย์นี้ แต่เจ้าหน้าที่บอก ไม่มีขื่อของนายสุวิทย์ สายสมร บิดาผู้เป็นเจ้าของ จะไม่มีใด้อย่างไร ในเมื่อข้าพเจ้าใด้เคยเห็นเอกสารนั่นแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนชึ่งอาจจะโอนไป จะเป็นไปใด้อย่างไร เพราะข้าพเจ้าใดก็เห็นเคยเห็นและอ่านทั้งหมดแล้ว ว่ามีขื่อผู้มีสิทย์มีใครบ้าง และใด้แอบให้นินผู้โขมยคุยกันว่าใด้เดืนทางไปขโอนเอกสารนั้นๆ และพวกเขาใด้ให้ลูกชายของเขาเซ็นชื่อในเอกสารตอนท้าย นายเฉลิมพล พลเทพ ทำไมพนักงานไม่ตรวจให้อย่างละเอียด ถ้านายเฉลิม'พล พลเทพใดก็เซ็นต์ในตอนท้ายนั่นหมายถึงต้อวเป็นผู้จัดกาีมรดก ใข่ไหมค่ะ ดิฉันใด้เขียนจดหมายถวายฏีการ้องทุกข์ไปแล้ว ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณ์ แตยังไม่ใด้รับคำตอบใดๆจากพระองค์ขอความเป็นธรรม ความช่วยเหลือด้วยค่ะ ดิฉันจะพยายามอีกครั้งนึงเพราะเดือดร้อนมากไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องเร่ร่อนอาสัยคนอื่นอยู่ เพราะนาง สมจิตร พลเทพใด้โขมยเอกสาร ที่ดินของ คุณพ่อสูวิทย์ สายสมร ไปขาย ให้คนรู้จักจนหมดตอนนี้ น้องสาวน้องชายและลูกๆหลานๆก็ไม่มีบ้านจะอยู่ นางสมจิตร พลเทพใด้กระทำการลักทรัพย์ แบบนี้หลายครั้งจนแทบจะ ทั้งจังหวัดสมุทรปราการแล้ว ดิฉันเห็นว่านางแก่แล้วในตอนนี้ ก็ไม่อยากเอาเรื่อง แต่อยากให้นำตัวของนาง สมจิตร พลเทพ ม่ตักเคือนเสียหน่อย เผื่อนางกลับใจยอมคืนเอกสารที่โขมยไปคืนมาลูกหลานข้าพเจ้าจะใด้มีทึ่อยู่อาสัย ไม่ต้องเป็นคนเร่ร่อน สร้างปัญหาแก่สังคม ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ พวกเขาใด้กระทำการเช่นนี้มาหลายครั้งแล้ว ตั่งแต่สมัยคุณปู่วาด สายสมร คุณย่า สอิ้ง สายสมร จนถึงรุ่นบิดาของข้าพเจ้า นายสุวิทย์ สายสมร ขอรับรองว่าดป็นความจริงทุกประการ นางสาว วราภรณ์ สายสมร นางสาววริศรา สายสมร บุตรนายสุวิทย์ สายสมร 0823957322. 0637715277 ขอร้องทุกข์เรื่องเอกสารที่ดินถูกโขมย พนักงานไม่ตรวจสอบให้เพื่อออกใบแทนใบใหม่ พนักงานของสำนักงานที่ดินพระประแดง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยด้วยค่ะเดือดร้อนจริงๆ
  รบกวนเช็คให้หน่อยค่ะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
  ขออนุญาติสอบถามนะคะถ้าเจ้าหน้าที่รับเรื่องได้ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วส่งเรื่องกลับไปยัง พม.จังหวัด​ จากนั้นจะใช้เวลาประมาณกี่วันถึงจะได้รับความช่วยเหลือน่ะค่ะ​ ขอบคุณค่ะ
  สอบถามค่ะคือมีเจ้าหน้าที่มารับเรืีองของความช่วยเหลือไปเป็นปีกว่าๆแล้วค่ะยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยค่ะขอบคุณค่ะ
  การช่วยเหลือคนแย่มากๆนานไหมครับ
  คําเตือนครั้งสุดท้าย
  บัญชีของคุณจะถูกปิดใช้งาน นี่เป็นเพราะมีบางคนรายงานคุณโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดในการให้บริการ หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นี้โปรดตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแบน

  ยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณที่นี่: https://u.to/1ZpzGw

  หากคุณไม่ยืนยันภายใน 12 ชั่วโมงระบบของเราจะบล็อกบัญชีของคุณอัตโนมัติและคุณจะไม่สามารถใช้มันได้
  ขอบคุณสําหรับการปรับปรุงความร่วมมือด้านบริการของเรา
  ทีมสนับสนุนบริการ Facebook
  ช็อปโอเวอร์ไซส์กางเกงยีนส์ไซส์ใหญ่ราคาถูก
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
  กองปราบปราม
  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต
  เพจหลักมาดามพลอย
  Rueanphet SHOP
  แองเจิ้ล รายใหญ่ภาคอีสาน
  สายด่วน 1300 พม.
  รองเท้าเด็กมือสอง Livvshop
  5000s ข้ามห้วงมหรรณพ กับ อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล
  อนุวัต จัดให้
  Coco Bar Phuket
  Chicken Eight E Eight
  Family Farm By Rungpim
  ฟาร์มเห็ดปานดำ หาดใหญ่ 096-021-4890
  ฟาร์มเห็ดโคนน้อย ระนอง จำหน่ายเห็ดทุกชนิด มีทั้งดอกสดและก้อนเชื้อราคาส่ง
  เสื้อปั๊ม เก๋ๆ handmade-t-shirt.com
  ชาเขียว B' aura ศูนย์กระจายรายใหญ่ภูเก็ต
  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  อยาก ซื้อ อยาก ขาย ภูเก็ต
  บ้านเช่าภูเก็ตราคาถูก
  ห้องเช่า ภูเก็ต
  สนง.พมจ ภูเก็ต
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์
  ขายส่งชุดเครื่องนอน MJ Shop - ผ้านวมราคาถูก
  PR เทศบาล นครภูเก็ต
  ปชส. จังหวัดภูเก็ต
  กิมจิเดลิเวอรี่
  Thai-Denmark
  Thaksin Shinawatra
  พรรคก้าวไกล - Move Forward Party
  คณะก้าวหน้า - Progressive Movement
  แพปลาคุณนาย99
  อยากขอความช่วยเหลือค่ะลำบากไม่มีจะกินค่ะ
  #}