สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(1)

เปิดเหมือนปกติ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
26/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 พ.ย.63 เวลา 13.30 น.นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหาร กพร.เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญ อาทิ การกำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองความรู้ความสามารถ เป็นต้น ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
24/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 พ.ย 63 เวลา 13.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบร่างวิธีการทดสอบ พิจารณาร่างและปรับปรุงคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน 60 คน ร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
24/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

ก.แรงงาน ร่วมมือ ETDA สร้างไกด์คุณภาพ รับยุคดิจิทัล
กระทรวงแรงงาน ร่วมมือ ETDA เดินหน้าหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำร่องกลุ่มมัคคุเทศก์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เพื่อสร้างแรงงานให้มีความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ซึ่งจะได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีความสนใจต้องการทำธุรกิจหรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้เข้าใจภาพรวมของกระบวนการทำอีคอมเมิร์ชตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และผลักดันให้ชุมชนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์กลุ่มชุมชน สินค้า และขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เสริมสร้างแรงงาน กำลังคนทั้งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงาน ให้มีองค์ความรู้และสามารถในการทำอีคอมเมิร์ช อันเป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาปากท้องชุมชน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 23 25 และ 26 พฤศจิกายน 2563 สอพธ. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในหัวข้อเทคนิคการใช้งาน e-Commerce Platform ต่างๆ ในการขายสินค้า โดยทีมวิทยากรจากสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย การเปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง LINE OA ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเปิด page และการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จาก ETDA หัวข้อ การสร้างเนื้อหาเพื่อการขายสินค้าและบริการ ในรูปแบบ e-Commerce การถ่ายภาพและการแต่งภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ Go Online ไปให้สุดแบบถูกกฎหมาย โดยทีมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก ETDA รวมถึงหัวข้อ “ออนไลน์ทั้งที เจอแต่ทัวร์ดี ไม่มีทัวร์ลง” โดยทีม Internet for Better Life จาก ETDA รวมระยะเวลาการฝึกทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยจัดอบรมให้แก่แรงงานนอกระบบกลุ่มมัคคุเทศก์ จำนวน 40 คน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้และสามารถในการทำอีคอมเมิร์ชได้อย่าถูกต้องต่อไป
“การสร้างแรงงานให้มีความรู้ให้กับชุมชนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายผลสู่การทำ e-Commerce จะช่วยให้แต่ละชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากจะมีความเข้มแข็งขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” รมช. แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
18/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงเยี่ยมพสกนิกรหลังพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 🙏🇹🇭]
.
วันนี้ 17 พ.ย. 63 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินจากหน้าหอประชุมชุณหะวัณ ไปยังบริเวณหน้าประตู 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครปฐม เช่น จากพื้นที่อำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี รวมทั้งราษฎรที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบางคนได้ก้มกราบแนบพระบาท เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากใจจริง และตลอดสองฝั่งทางราษฎรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ด้วยความปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#ทรงพระเจริญ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
18/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

18 พ.ย. 63 เวลา 13.30 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
17/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่
สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

ถ้าหากมีข้อสงสัยหรือติดขัดในการลงทะเบียน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
16/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

นฤมล ขับเคลื่อน EEC รุกพัฒนาทักษะแรงงานเต็มสูบ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีและสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการพัฒนาแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อม และการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงาน และเน้นย้ำให้พัฒนาทักษะกำลังแรงงานของประเทศให้ตอบสนองตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้มีงานทำ มีรายได้ ลดอัตราการว่างงาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรมในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างโอกาสในการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นการป้อนแรงงานเข้าสู่ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ในเขต EEC เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ สพร. 3 ชลบุรี เพื่อทำภารกิจเพิ่มศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าวเมื่อมกราคม 2562
รมช. แรงงาน กล่าวต่อว่า การเยี่ยมชมการฝึกของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (สพร.3 ชลบุรี) และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) เนื่องจากมีการฝึกอบรมที่น่าสนใจ สามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบกิจการในพื้นที่ได้ มีหลักสูตรการฝึกที่ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยี โดยเฉพาะการฝึกด้านอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากการรายงานข้อมูล พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี มีเป้าหมายพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จำนวน 3,620 คน และส่งเสริมสถานประกอบกิจการดำเนินการอีก 308,000 คน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในด้านการฝึกอบรม มีทั้งการยกระดับผีมือแรงงาน การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การฝึกอบรมมีทั้งการฝึกประเภท hard skill และ soft skill เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบินและโลจิสติกส์ ดิจิทัล
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ MARA ที่ทำหน้าที่หน่วยฝึกอบรมที่เน้นเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ มีแผนการฝึกอบรมอีก 1,100 คน หลักสูตรที่ดำเนินการฝึกจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัตโนมัติ หุ่นยนต์ โปรแกรมการผลิต และเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต ซึ่งจะนำไปสู่แผนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน อีกทั้ง มีเป้าหมายบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอชนในแผนการฝึก EEC Model Type B อีก 100 คน เช่น การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การวายริ่งตู้ควบคุมไฟฟ้าสำหรับระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
“การพัฒนาทักษะให้กับกำลังแรงงานไม่สามารถดำเนินการเพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายช่วยสนับสนุน ต้องแสวงหาความร่วมมือให้มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อีอีซี เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงอุตสาหกรรมและบริการ ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ EEC จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล วันนี้จึงต้องการเน้นย้ำและให้ความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานอย่างเข้มข้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” รมช.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

Flying Rabbit
14/11/2020

Flying Rabbit

" วันพระบิดาแห่งฝนหลวง " 14 พฤศจิกายน
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงคิดค้นเทคโนโลยีการทำฝนหลวง เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่พสกนิกรชาวไทย ตลอดมา...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
13/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุก ให้ทันกับสถานการณ์และนำเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทำแผนปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือที่ส่งผลให้แรงงานมีงานทำ และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมให้มีการติดตามผลแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม เพื่อชี้วัดผลการทำงานให้เป็นไปตามที่ได้มอบนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้แนวคิด 3 ประการ คือ “สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ”
จากสภาวะวิกฤตของประเทศที่เราเผชิญอยู่ในขณะนี้ ทั้งสถานการณ์ covid-19 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การเคลื่อนย้ายแรงงาน โครงสร้างประชากร และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลโดยตรงต่อแรงงานและโลกการทำงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการกระทรวงแรงงานทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ต้องทำงานหนักมากขึ้น และร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไว ต้องปรับตัวและวางแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ควรทำใน 3 เรื่องหลัก คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบอินเตอร์เน็ต เรื่องที่ 2 คือ การทำ platform เรื่องที่ 3 คือการสร้าง Content เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ ต้องทำพร้อมๆ กัน จึงจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
11/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 พ.ย. 63 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

11/11/2020

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
บทเรียนที่ 5 เรื่องสมุดประจำตัว

11/11/2020

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
บทเรียนที่ 4 เรื่องสิทธิและประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ

11/11/2020

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
บทเรียนที่ 3 เรื่องผู้ประเมิน

11/11/2020
วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
บทเรียนที่ 2 เรื่องศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ และองค์กรอาชีพ

10/11/2020

วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

บทเรียนที่ 1 เรื่องการประเมินและหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

10/11/2020
วีดีทัศน์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องการรับรองความรู้ความสามารถ

วีดีทัศน์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องการรับรองความรู้ความสามารถ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
07/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4 พ.ย.63 เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีการเชื่อมอัตโนมัติในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และบริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารร่วมงานฯ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
06/11/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

#เปิดรับสมัครแล้ว ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานสากล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0-2315-3800 ต่อ 116

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
02/11/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

หน่วนงานภาครัฐยังคงเปิดรับสมัครงาน สำหรับประชาชนผู้ว่างงาน ตกงาน หรือโดนเลิกจ้างจากพิษโควิด-19

ซึ่ง "งานภาครัฐ" เป็นการจ้างงานของหน่วยรัฐตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท

02/11/2020
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานแถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล - ททบ.5

สอศ.หารือ กระทรวงแรงงาน เตรียมลงนามยกระดับความร่วมมือเด็กอาชีวะสาขาช่างฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เรียนจบรับใบผ่านทดสอบเข้...
29/10/2020
เปิดช่องเด็กอาชีวะ!เรียนจบรับใบผ่านทดสอบเข้าทำงานทันที

สอศ.หารือ กระทรวงแรงงาน เตรียมลงนามยกระดับความร่วมมือเด็กอาชีวะสาขาช่างฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เรียนจบรับใบผ่านทดสอบเข้าทำงานทันที ไม่ต้องไปอบรมซ้ำซ้อน

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้หารือกับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถึงการยกระดับฝีมือนักศึกษาวิชาช่างของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/904912

สอศ.หารือก.แรงงาน เตรียมลงนามยกระดับความร่วมมือเด็กอาชีวะสาขาช่างฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เรียนจบรับใบ.....

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
24/10/2020

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ต.ค. 63 เวลา 07.00 น. นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงวางรากฐานงานด้านการพัฒน...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช"

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผู้ทรงวางรากฐานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลากหลายมิติ

ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ

๑. การเลิกทาส ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่า มีทาสในแผ่นดินเป็นจำนวนมาก และลูกทาสในเรือนเบี้ยจะสืบต่อการเป็นทาสไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงได้ตราพระราชบัญญัติขึ้น เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ ให้มีผลย้อนหลังไปถึงปีที่พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ มีบัญญัติว่า ลูกทาสซึ่งเกิดเมื่อปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๑๑ ให้มีสิทธิ์ได้ลดค่าตัวทุกปี และพอครบอายุ ๒๑ ปี ก็ให้ขาดจากความเป็นทาสทั้งชายและหญิง จากนั้นใน พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้น เรียกว่า "พระราชบัญญัติทาส ร.ศ. ๑๒๔" (พ.ศ. ๒๔๔๘) เลิกลูกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาด เด็กที่เกิดจากทาส ไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไป และการซื้อ-ขายทาสเป็นโทษทางอาญา ส่วนผู้ที่เป็นทาสอยู่แล้ว ให้นายเงินลดค่าตัวให้เดือนละ ๔ บาท จนกว่าจะหมด

๒. การปฏิรูประบบราชการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่าง ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกัน จากเดิมมี ๖ กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงนครบาล, กระทรวงวัง, กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตราธิการ ได้เพิ่มอีก ๔ กระทรวง รวมเป็น ๑๐ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงธรรมการ, กระทรวงยุติธรรม, กระทรวงโยธาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ

๓. การสาธารณูปโภค อาทิ

การประปา ทรงให้กักเก็บน้ำจากแม่น้ำเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี และขุดคลองเพื่อส่งน้ำเข้ามายังสามเสน พร้อมทั้งฝังท่อเอกติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำประปาขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๒

การคมนาคม วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปขุดดินก่อพระฤกษ์ เพื่อประเดิมการสร้างทางรถไฟไปนครราชสีมา แต่ทรงเปิดทางรถไฟกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา ก่อน จึงนับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้เป็นทางรถไฟแห่งแรกของไทย

นอกจากนี้ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพาน และถนนอีกมากมาย คือ ถนนเยาวราช ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินนอก ถนนดินสอ ถนนบูรพา ถนนอุณากรรณ เป็นต้น และโปรดให้ขุดคลองต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางคมนาคม และส่งเสริมการเพาะปลูก

การสาธารณสุข เนื่องจากการรักษาแบบยากลางบ้านไม่สามารถช่วยคนได้อย่างทันท่วงที จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๒๐๐ ชั่ง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงพยาบาลวังหลัง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลศิริราช" เปิดทำการรักษาประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑

การไฟฟ้า พระองค์ทรงมอบหมายให้กรมหมื่นไวยวรนาถ เป็นแม่งานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๓

การไปรษณีย์ โปรดให้เริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ รวมอยู่ในกรมโทรเลข ซึ่งได้จัดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๒ โดยโทรเลขสายแรกคือ ระหว่างจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) กับจังหวัดสมุทรปราการ

๔. การเสด็จประพาส การเสด็จประพาสเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยหลังจากเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสแล้ว ก็ได้เสด็จประพาสยุโรป ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ครั้งหนึ่ง และในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ตลอดจนประเทศฝรั่งเศสด้วย อีกทั้งยังได้ทรงเลือกสรรเอาแบบแผนขนบธรรมเนียมอันดีในดินแดนเหล่านั้นมาปรับปรุงในประเทศให้เจริญขึ้น

๕. การศึกษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงโปรดให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ "โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก" ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ" ต่อมาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นเป็นแห่งแรก คือ "โรงเรียนวัดมหรรณพาราม" และในที่สุดได้โปรดให้จัดตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อดูแลเรื่องการศึกษาและการศาสนา

๖. การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน เนื่องจากลัทธิจักรวรรดินิยมได้แผ่อิทธิพลเข้ามาตั้งแต่ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระปรีชาสามารถอย่างสุดพระกำลังที่จะรักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

#มูลนิธิปิดทองหลังพระ
#ทุกวิกฤติผ่านได้เพราะคนไทยไม่ท้อไม่ถอย
#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง
#สืบสานพระราชปณิธาน
#ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
#พอเพียงเพื่อยั่งยืน

มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ
Website: www.pidthong.org
Twitter: twitter.com/pidthong
Instagram: instagram.com/pidthonglangphra
YouTube: https://goo.gl/6d37Fv

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2245 1703 / 0 2248 4788 Line Square สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ : http://www.goo.gl/3Q45bH Website : http://www.dsd.go.th/oloc

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622484788

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทร 0 2245 1703 / 0 2248 4788 Line Square สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ : http://www.goo.gl/3Q45bH Website : http://www.dsd.go.th/oloc

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชียงใหม่ตรวจหรือเปล่าครับ
สำหรับช่างที่ยังไม่มีใบอนุญาตินะครับ
ถ้าต้องการตรวจสอบว่าบัตรปลอมหรือไม่ ตรวจสอบได้อย่างไรคะ
ขอสอบถามเรื่อง...ถ้าทำบัตรประจำตัว ผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หายครับ... ต้องมีขั้นตอนการขอบัตรใหม่...อย่างไรบ้างครับ