สภาเกษตรกรแห่งชาติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ยึดมั่นปรัชญาฯ พัฒนาเกษตรไทย

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน​ 2564ที่มา​ : https://youtu.be/vWcjGpoYd7Iวันที่ : วันเสาร์ที่ 20...
20/11/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน​ 2564
ที่มา​ : https://youtu.be/vWcjGpoYd7I
วันที่ : วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน​ 2564

สภาเกษตรกรฯชี้ เหตุจากโรคระบาดและอาหารสัตว์แพง แนะเกษตรกรเว้นวรรคการเลี้ยงสุกร นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ ....

ค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากมาเลเซีย ไปยัง สปป.ลาวที่มา : https://www.thansettakij.comวันที่ : วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 256...
18/11/2021
ค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากมาเลเซีย ไปยัง สปป.ลาว

ค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากมาเลเซีย ไปยัง สปป.ลาว
ที่มา : https://www.thansettakij.com
วันที่ : วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ค้านการนำผ่านน้ำมันปาล์มจากมาเลเซีย ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล...

“อภิศักดิ์” แนะเกษตรกรเว้นวรรคเลี้ยงหมู หันเลี้ยงสัตว์อื่นแทนที่มา : https://pasusart.com/วันที่ : วันพุธที่ 17 พฤศจิกาย...
17/11/2021
“อภิศักดิ์” แนะเกษตรกรเว้นวรรคเลี้ยงหมู หันเลี้ยงสัตว์อื่นแทน – ปศุศาสตร์ นิวส์

“อภิศักดิ์” แนะเกษตรกรเว้นวรรคเลี้ยงหมู หันเลี้ยงสัตว์อื่นแทน
ที่มา : https://pasusart.com/
วันที่ : วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

รองประธานสภาเกษตรฯ เผย “โรคระบาด-อาหารสัตว์แพง” กระทบผู…

อภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเกษตรกรชะลอการเลี้ยงสุกรที่มา : https://thainews.prd.go.thวันที่ : วั...
17/11/2021
อภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ...

อภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเกษตรกรชะลอการเลี้ยงสุกร
ที่มา : https://thainews.prd.go.th
วันที่ : วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

อภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอเกษตรกรชะลอการเลี้ยงสุกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกรที่มา : https://www.technologychaoban.com/วันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกาย...
17/11/2021
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร
ที่มา : https://www.technologychaoban.com/
วันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนท […]

ชี้ 2 สาเหตุคนเลี้ยงหมูอ่วม “โรค-อาหารแพง” แนะให้เว้นวรรค 2 ปี หันไปเลี้ยง วัว ควาย แพะ แกะ ที่เสี่ยงน้อยกว่าที่มา : htt...
16/11/2021
ชี้ 2 สาเหตุคนเลี้ยงหมูอ่วม "โรค-อาหารแพง" แนะให้เว้นวรรค 2 ปี หันไปเลี้ยง วัว ควาย แพะ แกะ ที

ชี้ 2 สาเหตุคนเลี้ยงหมูอ่วม “โรค-อาหารแพง” แนะให้เว้นวรรค 2 ปี หันไปเลี้ยง วัว ควาย แพะ แกะ ที่เสี่ยงน้อยกว่า
ที่มา : https://kasettumkin.com
วันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

     รองประธานสภาเกษตรฯ “อภิศักดิ์ …

"อภิศักดิ์" หนุนเกษตรกรเว้นวรรคเลี้ยงหมู หลังแบกรับต้นทุนสูง แนะหันเลี้ยง "โค-กระบือ-แพะ-แกะ" แทนที่มา : https://siamrat...
16/11/2021
"อภิศักดิ์" หนุนเกษตรกรเว้นวรรคเลี้ยงหมู หลังแบกรับต้นทุนสูง แนะหันเลี้ยง "โค-กระบือ-แพะ-แ

"อภิศักดิ์" หนุนเกษตรกรเว้นวรรคเลี้ยงหมู หลังแบกรับต้นทุนสูง แนะหันเลี้ยง "โค-กระบือ-แพะ-แกะ" แทน
ที่มา : https://siamrath.co.th
วันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 16 พ.ย.64 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัม...

“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกรที่มา : https://allnewsexpress.com/วันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
16/11/2021
“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร - ข่าวล่าสุด ข่าวใหม่

“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร
ที่มา : https://allnewsexpress.com/
วันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวถึง สถา.....

“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกรที่มา : https://www.thailandplus.tvวันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
16/11/2021
“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร

“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร
ที่มา : https://www.thailandplus.tv
วันที่ : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกรที่มา : www.nfc.or.thวันที่ : วันอังคาร 16 พฤศจิกายน 2564
16/11/2021
“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร

“อภิศักดิ์” ขอให้เว้นวรรคการเลี้ยงสุกร
ที่มา : www.nfc.or.th
วันที่ : วันอังคาร 16 พฤศจิกายน 2564

นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ คนที่ 1 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวถึง สถา.....

ปธ.สภาเกษตรกรฯหนุน ขายผลผลิตนักท่องเที่ยวที่มา : https://www.naewna.comวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
15/11/2021
ปธ.สภาเกษตรกรฯหนุน ขายผลผลิตนักท่องเที่ยว

ปธ.สภาเกษตรกรฯหนุน ขายผลผลิตนักท่องเที่ยว
ที่มา : https://www.naewna.com
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่าสภาเกษตรกรฯ สนับสนุนการเปิดประเทศของรัฐบาลภ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน​ 2564ที่มา​ : https://youtu.be/Y_U3Y2e3b6kวันที่ : วันเสาร์ที่ 12...
13/11/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน​ 2564
ที่มา​ : https://youtu.be/Y_U3Y2e3b6k
วันที่ : วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน​ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาประชุมหารือแนวทางการแ...

รู้แล้วถึงกับอึ้ง! กูรูข้าว เปิดปมปัญหาแท้จริงราคาข้าวตกต่ำที่มา : https://www.thansettakij.comวันที่ : วันศุกร์ที่ 12 พ...
12/11/2021
รู้แล้วถึงกับอึ้ง! กูรูข้าว เปิดปมปัญหาแท้จริงราคาข้าวตกต่ำ

รู้แล้วถึงกับอึ้ง! กูรูข้าว เปิดปมปัญหาแท้จริงราคาข้าวตกต่ำ
ที่มา : https://www.thansettakij.com
วันที่ : วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

เปิดปมปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จาก กูรูข้าว “สถาบันคลังสมองแห่งชาติ” ชี้ “จำนำข้าว” หรือ “ประกันรายได้ข้าว” ปลา....

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน​ 2564ที่มา​ : https://youtu.be/ZqJaJLarKoEวันที่ : วันศุกร์ที่ 5 พ...
05/11/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน​ 2564
ที่มา​ : https://youtu.be/ZqJaJLarKoE
วันที่ : วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน​ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564สภาเกษตรกรจังหวัดลำปางต้อนรับคณะผู้บริหาร ธกส.เพื.....

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ เสนอตั้ง 'แซนด์บ็อกซ์ ปศุสัตว์' หวังเพิ่มช่องทางรายได้เสริมให้เกษตรกรที่มา : https://www.thaipost.ne...
02/11/2021
โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ เสนอตั้ง 'แซนด์บ็อกซ์ ปศุสัตว์' หวังเพิ่มช่องทางรายได้เสริมให้เกษตรก

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ เสนอตั้ง 'แซนด์บ็อกซ์ ปศุสัตว์' หวังเพิ่มช่องทางรายได้เสริมให้เกษตรกร
ที่มา : https://www.thaipost.net
วันที่ : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

4 ต.ค.64 - ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโห...

“ประยุทธ์” เสนอตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ เพิ่มรายได้เสริม เกษตรกรยั่งยืนที่มา : https://www.thairath.co.thวันที่ : วันจันทร์...
02/11/2021
“ประยุทธ์” เสนอตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ เพิ่มรายได้เสริม เกษตรกรยั่งยืน

“ประยุทธ์” เสนอตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ เพิ่มรายได้เสริม เกษตรกรยั่งยืน
ที่มา : https://www.thairath.co.th
วันที่ : วันจันทร์ที่ 4 ต.ค.2564

โฆษกรัฐบาล เผย “ประยุทธ์” เสนอตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ มอบหมาย “เฉลิมชัย” ดำเนินการ หวังเพิ่มช่องทางรายได้เสริมให.....

สกู๊ปหน้า 1 : แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์ ขยายส่งออก ฟื้น ศก.ไทยที่มา : https://www.matichon.co.thวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลา...
01/11/2021
สกู๊ปหน้า 1 : แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์ ขยายส่งออก ฟื้น ศก.ไทย

สกู๊ปหน้า 1 : แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์ ขยายส่งออก ฟื้น ศก.ไทย
ที่มา : https://www.matichon.co.th
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564

สกู๊ปหน้า 1 : แซนด์บ็อกซ์ปศุสัตว์ ขยายส่งออก ฟื้น ศก.ไท …

"ประพัฒน์" หนุนเปิดประเทศ 1 พ.ย. เกษตรกรขายสินค้าเกษตรนักท่องเที่ยวได้ ช่วยเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นที่มา : https://siamrath...
30/10/2021
"ประพัฒน์"หนุนเปิดประเทศ 1 พ.ย.หวังเกษตรกร ขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

"ประพัฒน์" หนุนเปิดประเทศ 1 พ.ย. เกษตรกรขายสินค้าเกษตรนักท่องเที่ยวได้ ช่วยเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น
ที่มา : https://siamrath.co.th
วันที่ : วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564

วันที่ 30 ต.ค.64 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม​ 2564ที่มา​ : https://youtu.be/9zvVrMH5mG8วันที่ : วันศุกร์ที่ 29 ตุ...
30/10/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม​ 2564
ที่มา​ : https://youtu.be/9zvVrMH5mG8
วันที่ : วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม​ 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณ...

“ประพัฒน์” เชียร์สุดๆ เปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ชุบชีวิตเกษตรกรที่มา​ : https://kasettumkin.comวันที่​ : ...
29/10/2021
"ประพัฒน์" เชียร์สุดๆ เปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ชุบชีวิตเกษตรกร - เข้มข้น กับค

“ประพัฒน์” เชียร์สุดๆ เปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ชุบชีวิตเกษตรกร
ที่มา​ : https://kasettumkin.com
วันที่​ : วัน​ศุกร์​ที่​ 29​ ตุลาคม​ 2564

     ประธานสภาเกษตรกรฯ เชียร์สุดๆ น …

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท...
29/10/2021
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด้วยระบ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ด้วยระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มา : https://www.nfc.or.th
วันที่ : วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี​งบประมาณ​ 2565 ครั้งที่ 1​ .....

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มา : https://thainews.prd.go.thวันที่ : วันศุก...
29/10/2021
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่มา : https://thainews.prd.go.th
วันที่ : วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มา : https://www.thailandplus.tvวันที่ : วันศุ...
29/10/2021
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่มา : https://www.thailandplus.tv
วันที่ : วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มา : https://www.nfc.or.thวันที่ : วันศุกร์ที่...
29/10/2021
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเห็นด้วยกับการเปิดประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่มา : https://www.nfc.or.th
วันที่ : วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท...

“ประพัฒน์” ชี้ 3 วิกฤตกระทบ 4 เกษตร แนะมหาวิทยาลัยพลิกตำรา ปรับปรุงหลักสูตรสร้างบัณฑิตคุณภาพรองรับสถานการณ์ในอนาคตที่มา ...
29/10/2021
"ประพัฒน์" ชี้ 3 วิกฤตกระทบ 4 เกษตร แนะมหาวิทยาลัยพริกตำรา ปรับปรุงหลักสูตรสร้างบัณฑิตคุณภ

“ประพัฒน์” ชี้ 3 วิกฤตกระทบ 4 เกษตร แนะมหาวิทยาลัยพลิกตำรา ปรับปรุงหลักสูตรสร้างบัณฑิตคุณภาพรองรับสถานการณ์ในอนาคต
ที่มา : https://kasettumkin.com
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

     ประธานสภาเกษตรกรฯ ชี้ 3 วิกฤตก …

“ประพัฒน์” แนะใช้ 3 วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิตที่มา : https://siamrath.co.thวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
28/10/2021
“ประพัฒน์” แนะใช้ 3 วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต

“ประพัฒน์” แนะใช้ 3 วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต
ที่มา : https://siamrath.co.th
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

วันที่ 28 ต.ค.64 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในงานประชุมเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปภาคก....

“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต “3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร”ที่มา : https://www.technologychaoban.comวันที่ : วันพฤ...
28/10/2021
“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต “3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร”

“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต “3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร”
ที่มา : https://www.technologychaoban.com
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่ […]

“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต ‘3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร’ที่มา : https://www.thailandplus.tvวันที่ : วันพฤหัสบดี...
28/10/2021
“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต ‘3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร’

“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต ‘3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร’
ที่มา : https://www.thailandplus.tv
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต ‘3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร’ที่มา : https://www.nfc.or.thวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28...
28/10/2021
“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต ‘3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร’

“ประพัฒน์” ชี้ใช้วิกฤตพลิกตำราสร้างบัณฑิต ‘3 วิกฤต กระทบ 4 เกษตร’
ที่มา : https://www.nfc.or.th
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในงานประชุมเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปภาคการเกษตร พัฒน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม​ 2564ที่มา​ : https://youtu.be/d_e_partRqoวันที่ : วันศุกร์ที่ 22 ตุ...
22/10/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม​ 2564
ที่มา​ : https://youtu.be/d_e_partRqo
วันที่ : วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม​ 2564

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นแนวทางสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพ...

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญร่วมรับฟัง/ชม การประชุมเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปภาคการเกษตร พัฒนาคน สู่การพลิกโฉมการเรียนการสอน” โดยน...
20/10/2021

สภาเกษตรกรแห่งชาติขอเชิญร่วมรับฟัง/ชม การประชุมเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปภาคการเกษตร พัฒนาคน สู่การพลิกโฉมการเรียนการสอน” โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมด้วย นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ผ่านโปรแกรม Webex หมายเลขห้องประชุม (Meeting number) : 2514 720 4621 รหัสผ่าน (Password) : A12345678A หรือรับฟัง ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Nontri Live จัดโดย คณะทำงานเพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหารทางวิชาการและการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรของคณะกลุ่มสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญผู้บริหาร และคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมเสวนา
“ แนวทางการบริหารทางวิชาการและพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ”
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ร่วมกับประชุมผ่านโปรแกรม Webex หมายเลขห้องประชุม (Meeting number) : 2514 720 4621 และรหัสผ่าน (Password) : A12345678A และหรือรับฟัง ถ่ายทอดสดผ่านระบบ Nontri Live

กำหนดการ
09.00 น. “ นโยบายการพลิกโฉมโครงสร้างวิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทศวรรษหน้า ” โดย ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09.20 น. “ แนวทางและความคาดหวังของสภามหาวิทยาลัยต่อการปรับโครงสร้างหลักสูตรและองค์กร ”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

09.30 น. เสวนา “ปฏิรูปภาคการเกษตร พัฒนาคน สู่การพลิกโฉมการเรียนการสอน”

วิทยากร ได้แก่
นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ พีรเดช ทองอำไพ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ดำเนินรายการ

จัดโดย คณะทำงานเพื่อทบทวนโครงสร้างการบริหารทางวิชาการและการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรของคณะกลุ่มสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15​ ตุลาคม​ 2564ที่มา​ : https://youtu.be/F-nCRqVn_Hsวันที่ : วันศุกร์ที่ 15​ ...
15/10/2021
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันศุกร์ที่ 15​ ตุลาคม​ 2564
ที่มา​ : https://youtu.be/F-nCRqVn_Hs
วันที่ : วันศุกร์ที่ 15​ ตุลาคม​ 2564

สภาเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือเสนอให้ยกเลิกมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมขั้นต่ำไบโอดีเซล ในน้ำมันดีเซล บี 7 และดีเซลธ...

"นายกฯ"ไอเดียบรรเจิด สั่ง ตั้ง "Sandbox โค-กระบือ-สุกร" สร้างรายได้เกษตรกรที่มา : https://www.bangkokbiznews.comวันที่ :...
06/10/2021
"นายกฯ"ไอเดียบรรเจิด สั่ง ตั้ง "Sandbox โค-กระบือ-สุกร" สร้างรายได้เกษตรกร

"นายกฯ"ไอเดียบรรเจิด สั่ง ตั้ง "Sandbox โค-กระบือ-สุกร" สร้างรายได้เกษตรกร
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com
วันที่ : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

"โฆษกรัฐบาล" เผย “นายกฯ “ ปิ๊ง ไอเดีย ตั้ง "Sandbox โค-กระบือ-สุกร" เพิ่มช่องทางรายได้เกษตรกร มอบ "ก.เกษตรฯ" กำหนดพื้น.....

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางขับเคลื่อน 5 เรื่องที่มา : www.nfc.or.thวันที่ : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 25...
04/10/2021
สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางขับเคลื่อน 5 เรื่อง

สภาเกษตรกรแห่งชาติเข้าพบนายกรัฐมนตรี เสนอแนวทางขับเคลื่อน 5 เรื่อง
ที่มา : www.nfc.or.th
วันที่ : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2564 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานสภาเกษตรกรเข้าพบหารื.....

สภาเกษตรกรฯร่วมลงนามสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ให้มีศั...
29/09/2021
สภาเกษตรกรฯร่วมลงนามสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เ

สภาเกษตรกรฯร่วมลงนามสร้างความร่วมมือแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ให้มีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ที่มา : www.nfc.or.th
วันที่ : วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.2564 นายมนตรี ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นตัวแทนสภาเกษตร...

ที่อยู่

เลขที่ 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
Bangkok
10210

รถประจำทางที่ผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.วิภาวดีรังสิต สาย : 29,52,504,510,538 ถ.งามวงศ์วาน สาย : 24,63,104,112,114,126,129 ถ.พหลโยธิน สาย : 26,34,39,59,107,114,126,129,185,501,512,513,522,523,543

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาเกษตรกรแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาเกษตรกรแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฟาร์มกัญชงปันสุขCBD-GO SOCIAL ลำปาง
#สกจ.สุรินทร์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ อบต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ นำโดย ดร.วริฐา หลักคำ นักวิชาการโครงการฯ นางสาวสุภาพร จันลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นายวรวิทย์ จันทร์หง่อม เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับผู้บริหาร อบต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจในการจัดเก็บฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เป็นรายบุคคลทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลระเวียงและค้นหาเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 20 คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลระเวียง #สนับสนุนทุนโดยสสส.สำนัก3 #โครงการสานพลังชุมชนขับเคลื่อนสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ///////////////////////////////////////// ภาพ/ข่าว:ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์
#สกจ.สุรินทร์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับ อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ นำโดย ดร.วริฐา หลักคำ นักวิชาการโครงการฯ นางสาวสุภาพร จันลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นายวรวิทย์ จันทร์หง่อม เจ้าพนักงานธุรการ ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับผู้บริหาร อบต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดและทำความเข้าใจในการจัดเก็บฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์เป็นรายบุคคลทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลหนองอียอและค้นหาเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 20 คน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลหนองอียอ #สนับสนุนทุนโดยสสส.สำนัก3 #โครงการสานพลังชุมชนขับเคลื่อนสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ///////////////////////////////////////// ภาพ/ข่าว:ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์
สภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จับมือกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 ฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ฝ่าวิกฤตโควิด” วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 นายชยพล ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายสุทธีร์ บุญลอย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางภัทรภร คชพันธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมปรึกษาหารือกับ นางละเอียด มธุรส ผู้อำนวยการกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการและนางแหวนเพชร ทรงอาจ พนักงานเทคนิคอุตสาหกรรม ส.3 ดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป หลักสูตร : เทคนิคการผลิตข้าวแตนสมุนไพร ในยุคต้านโควิด และหลักสูตร: เทคนิคการผลิตข้าวตังรสหมูหยองในภาวะ โดยกำหนดวันฝึกอบรมในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วย เกษตรกรและกลุ่มองค์กรเกษตรกรสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 35 คน ///////////////////////////////////////// ภาพ/ข่าว:ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์
ขออนุญาติ แนะนำ U TECH FARM ระบบ เกษตร อัจฉริยะ เหมาะสำหรับ ยุค 4.0 สามารถทำงาน โดยการสั่งผ่าน มือถือ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ 02-531-4050 อ่านรายละเอียด http://Softpro2000.com/ #เกษตร #เกษตรอัจฉริยะ #IOT #ฟาร์ม
🌈เกษตรกรไทยพร้อมใจส่งผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ให้ท่านถึงบ้าน ติดต่อประสานงานได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ❤️ 😁หรือติดต่อเกษตรกรโดยตรงได้เลยค่ะ😁 #ร่วมกันสนับสนุนสินค้าชุมชน #สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร #ร่วมฟันฝ่าวิกฤติสถานการณ์COVID-19 #สนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ เดินหาสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ สุดปรายที่สวนสุขจรัล ไก่งวง ราชบุรี
ประธานสภาเกษตรกรฯ วอนภาครัฐ “บอกความจริง” ภัยแล้งหนักปี 63 ทำเพาะปลูกได้หรือไม่ในวิกฤติน้ำครั้งนี้ Read more ♾ https://www.dailyboomm.com/08/11/2019/9305/ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ -ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ได้เคยแจ้ง อย. ว่าเป็นผู้ใช้กัญชารักษามะเร็งไว้แล้วครับ ต้องไงต่อ?
“ประพัฒน์” สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปลูกกัญชาอินทรีย์เสิร์ฟฟรี!กรมการแพทย์แผนไทย 20 ไร่ 4 จังหวัด . . นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางกรมการแพทย์แผนไทย โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติจะปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์เท่านั้นส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย เพราะทำอาหารต้องปลอดภัยมาก ทำเป็นยายิ่งต้องปลอดภัยมากยิ่งกว่า จึงเสนอการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์แบบลงทุนให้ฟรีเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง นำร่อง 4 จังหวัด คือ ลำปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี ด้วยพื้นที่ 2 X 2 เมตร 400 ต้น/ไร่ จังหวัดละ 5 ไร่ ปลูกทั้งแบบในโรงเรือนและนอกโรงเรือนซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ วิเคราะห์ทุกขั้นตอน เหตุที่เลือก 4 จังหวัดนำร่องดังที่กล่าวไปเพราะมีตัวแทนเกษตรกรที่อาสาสมัครเข้ามาและมีความพร้อม พร้อมทั้งในแง่ของหัวใจ ทุนทรัพย์ ด้วยการปลูกนำร่องนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดให้เลย ทุกคนต้องลงทุนควักกระเป๋าเอง อย่างน้อยที่สุดคนละ 1 ล้านบาท ลงทุนฟรีให้กับราชการจะได้เงินหรือไม่ได้เงินคืนมาไม่ทราบได้ ที่อาสาปลูกเพราะต้องการความรู้และความสำเร็จเพื่อประกาศให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเกษตรกรก็สามารถปลูกได้ ได้ผลผลิตดีและมีคุณภาพไม่ต้องพึ่งต่างชาติมากเกินไปเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ อย่างไรก็ตาม จากการที่สภาเกษตรกรแห่งชาติได้จัดเวทีโครงการ “ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” 6 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง สกลนคร นครศรีธรรมราช อุทัยธานี ตรัง กระบี่ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน 3,238 คน และจากการสำรวจออนไลน์เรื่องความสนใจการใช้กัญชาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีผู้สนใจทำแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 6,195 คน ประกอบอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 72.95% อาชีพอิสระ ร้อยละ 8.58% ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 6.45% รับราชการ 4.57% พนักงานเอกชน ร้อยละ 2.89% เป็นต้น โดยสนใจใช้เพื่อรักษาโรค เหตุผล รักษาตนเอง 3,449 คน คิดเป็นร้อยละ 55.7% , รักษาคนในครอบครัว/คนรู้จัก 2,488 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2% , เพื่อความรู้ 2,988 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2% และสนใจปลูกกัญชา 3,624 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5% “ ขณะนี้การปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์ยังไม่อนุญาต หากเกษตรกรปลูกไปก่อนก็ขายไม่ได้และอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สภาเกษตรกรฯจึงขอเริ่มต้นจากพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน ปลูกในเชิงการวิจัยและต้องสละทั้งเงิน เวลา บุคลากรที่จะต้องทุ่มเทให้สำเร็จให้ได้ เพราะฉะนั้นขอให้อดใจรอจนกว่าสังคมจะเปิดกว้างกว่านี้ กฎหมายผ่อนปรนมากกว่านี้ ขอให้สภาเกษตรกรฯกรุยทางให้เดินก่อนแล้วเกษตรกรค่อยเดินตามหลังมา อดใจรอ 4 จังหวัดนำร่องปลูกไปก่อน และหากเป็นไปได้ก็อยากผลักดันกฎหมายให้ขยายผลการปลูกออกไปได้ทุกพื้นที่จังหวัดในอนาคต ” นายประพัฒน์ กล่าวปิดท้าย ………………………………………………………….
ตามคลิปที่สภาเกษตร ได้มีการเคาะจะให้ทำ4จังหวัดนั้น จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านใด อำเภอใด ค่ะ และขอบคุณมากตามเรื่องตั้งแต่ เข้าประชุมม.ธรรมศาสตร์ ลป ปลายมีค.62ค่ะ ขอบคุณ เราสู้ สู้ด้วยกัน กัญชา
สภาเกษตรกรเขาเป็นสมาชิกกันอย่างไรครับ
สัมมนา “กัญชาไทย ใครได้ประโยชน์?” (ช่วงบ่าย)