Logistics Management at NIDA

Logistics Management at NIDA Logistics Management

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ นิด้า หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ของคณะสถิติประยุกต์ NIDA เน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหาร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเข้าใจธุรกิจในลักษณะองค์รวม มีความสามารถทางการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น นักศึกษาจะได้รับการพัฒนามุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์การ หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองการเตรียมความพร้อมสู่สายอาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์/นักวิชาการ และบุคลากรในสายอาชีพทางด้านการจัดการ
โลจิสติกส์

การเรียนการสอนเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์เพื่อการจัดการและการวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ การใช้กรณีศึกษาและการศึกษาหน่วยปฏิบัติงานจริง ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้มีการสัมมนาดูงานในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาทุกรุ่น

เปิดเหมือนปกติ

Multi-Objective Optimization Problem using Goal Programming
15/11/2021
Multi-Objective Optimization Problem using Goal Programming

Multi-Objective Optimization Problem using Goal Programming

Author(s): Supriya Ghosh OptimizationMulti-Objective Optimization where Goal Programming wins and Linear programming give up….It is well known that the three pillars of data science that we need to understand quite well from a mathematical viewpoint are Linear Algebra, Statistics, and Optimization

หนึ่งในผลงาน mini-project วิชา BADS7801 Smart Logistic & Supply Chain Automation ของนักศึกษาสาขา SCAA .นักศึกษาได้เรียนร...
31/10/2021
Total travel distance optimization by compare storage location policy

หนึ่งในผลงาน mini-project วิชา BADS7801 Smart Logistic & Supply Chain Automation ของนักศึกษาสาขา SCAA
.
นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ในการเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยการปรับปรุงตำแหน่งการจัดวางสินค้าใหม่เพื่อลดระยะทางในการหยิบสินค้า ด้วยข้อมูลจริงๆ ของคลังจัดเก็บสินค้าอะไหล่รถยนต์แห่งหนึ่ง
.
ในการทำ improvement นั้น ได้ทำการประยุกต์ใช้เทคนิค Association Analysis ด้วย Apriori Algorithm ในการเรียนรู้สินค้าที่มักถูกหยิบคู่กันบ่อยๆ จาก Pick Lists และทำการหาตำแหน่งการจัดวางสินค้าใหม่ (Relocation) ด้วยตัวแบบ Storage Location Assignment ซึ่ง formulate ปัญหาเป็น 0-1 Programming และทำการทดสอบประสิทธิภาพด้วยการทำ simulation เพื่อดูผลของระยะทางในการหยิบจับสินค้าที่ลดลง
.
ลองดูตาม link ได้เลยครับ

https://medium.com/@designbynattapong/storage-location-for-total-travel-distance-optimization-a07c7735e3db

ยินดีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ 😍
.
Mini-Project ของนักศึกษาที่น่าสนใจยังมีอีกหลายกลุ่ม ไว้จะทยอยมาแชร์นะครับ
.
ปล นี่แค่ project ก่อนกลางภาคนะ ยังเหลือ final project ในช่วงไฟนอลอีก. ไม่มีอะไรแค่บอกไว้เฉยๆ ครับ 🤪

Smart logistic and supply chain automation classroom project

27/10/2021

📣 ถึงเวลาที่เศรษฐกิจไทยต้องไปต่อ! ประเทศไทยจะเดินหน้าอย่างไร?
.
📌 มาร่วมกันค้นหาคำตอบในงานสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar Online หัวข้อ “Thailand’s Opportunity : เปิดโอกาสประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในโอกาสหนังสือพิมพ์ Transport Journal ครบรอบ 24 ปี พร้อมเปิดมุมมองพลิกฟื้นเศรษฐกิจทุกมิติ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในพื้นที่ EEC การค้า การลงทุน การส่งออก และโลจิสติกส์ ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนแต่เป็นฟันเฟืองสำคัญทั้งสิ้น!!
.
📌 เปิดเวทีโดย คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กับปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ส่อง! อนาคตคมนาคมไทย”
.
📌 ตามด้วยเสวนาพิเศษ หัวข้อ “โอกาสประเทศไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไร? ให้ยั่งยืน” เริ่มต้นที่คุณชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้หัวข้อ “เปิดมิติคมนาคม สร้างโอกาสประเทศไทย” ที่จะมากางแผนโครงการด้านคมนาคมในทุกมิติ ทั้งทางบก-น้ำ-ราง-อากาศ รวมทั้งเมกกะโปรเจ็กต์ต่างๆ ที่สามารถเป็นฐานรากเศรษฐกิจ และต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
.
📌 คุณวรวุฒิ มาลา ที่ปรึกษาพิเศษด้านโครงการ รถไฟความเร็วสูงและ TOD สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้หัวข้อ “กางแผนโปรเจ๊กต์ EEC กระตุ้นการลงทุน” ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจในขณะนี้ สืบเนื่องจากเป็นความหวังหนึ่ง ที่จะกระตุ้นการลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมหาศาล หลากหลายอุตสาหกรรมจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
.
📌 ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) จะมาฉายภาพการส่งออกไทย ภายใต้หัวข้อ “จับตาส่งออกไทย ความหวังในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ” ซึ่งแน่นอนว่าการส่งออก คือ พระเอกตัวจริง พร้อมที่จะมากู้ชีพเศรษฐกิจไทย แต่จะมีหลุมดำอะไรบ้างที่ต้องเร่งแก้ไขให้ส่งออกเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อ
.
📌 คุณทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กูรูด้านโลจิสติกส์ตัวจริง ที่สามารถสะท้อนภาพของโลจิสติกส์ได้ทุกมุมมองทั้งไทยและต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เครื่องยนต์ตัวใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนว่า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นธุรกิจหนึ่งที่ฝ่าพิษโควิด-19 ได้อย่างไม่สะเทือน พร้อมหรือยังที่ต้องมาร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กัน
.
📌 ปิดท้ายที่มุมมอง คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน ภายใต้หัวข้อ “เปิดโอกาสการค้า เชื่อมความสัมพันธ์นักลงทุนจีน” มหาอำนาจด้านเศรษฐกิจอย่างจีน ไม่มีชาติไหนปฏิเสธ ต่างก็อยากค้าขายหรือทำธุรกิจด้วย ซึ่งสินค้าไทยก็มีหลายรายการที่เป็นที่ต้องการของตลาดจีน แต่โจทย์ที่ต้องคิดต่อคือทำอย่างไรให้ค้าขายกับจีนได้อย่างฉลุย
.
🗓 มาร่วมเปิดมุมมองพร้อมกัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. รับชมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านช่องทางออนไลน์ Live Streaming Facebook Fanpage : Transport Journal Newspaper และ Youtube Channel : Transport Journal ห้ามพลาด!!!

#TransportJournal #ครบรอบ24ปี #สัมมนาออนไลน์ #ThailandsOpportunity #เปิดโอกาสประเทศไทย #ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน #กระทรวงคมนาคม #นายศักดิ์สยามชิดชอบ

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้าน การจัดการโลจิสติกส์ (PhD in Logistics Management) นิด้า วันนี้ถึ...
27/10/2021

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้าน การจัดการโลจิสติกส์ (PhD in Logistics Management) นิด้า วันนี้ถึง 26 พย. 64 เริ่มเรียน มค 65. 🧑‍🎓👩‍🎓 (มีทุนการศึกษาทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ)
.
PhD in Logistics Management at NIDA application is now open for application (deadline 26 Nov. 2021, Semester starts Jan 2022) Scholarships from institute and faculty are available for those who have excellent academic/experience records in the related field.
.
http://logistics.nida.ac.th/en/lmphd/

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอกนานาชาติ ด้าน การจัดการโลจิสติกส์ (PhD in Logistics Management) นิด้า วันนี้ถึง 26 พย. 64 เริ่มเรียน มค 65. 🧑‍🎓👩‍🎓 (มีทุนการศึกษาทั้งระดับสถาบันและระดับคณะ)
.
PhD in Logistics Management at NIDA application is now open for application (deadline 26 Nov. 2021, Semester starts Jan 2022) Scholarships from institute and faculty are available for those who have excellent academic/experience records in the related field.
.
http://logistics.nida.ac.th/en/lmphd/

จะออกกฏ/regulations มาบังคับใช้ทันไหม..ไม่ว่าด้าน security, customer privacy, reducing inequality, ในเมื่อ technology บ....
21/10/2021
Can Big Tech Reform Itself?

จะออกกฏ/regulations มาบังคับใช้ทันไหม..ไม่ว่าด้าน security, customer privacy, reducing inequality, ในเมื่อ technology บ. เหล่านี้โตก้าวกระโดด exponential growth!

A closer look at the problems the industry has created and how we might be able to fix them.

Photos from สรุปให้'s post
18/10/2021

Photos from สรุปให้'s post

Photos from วิศวกรสร้างภาพ's post
13/10/2021

Photos from วิศวกรสร้างภาพ's post

Airline industry จะกลับมาหรือยัง? และจะกลับมารูปบบใด? อ่านบทสัมภาษณ์ใน Harvard Business Review .https://hbr.org/2021/10/...
06/10/2021
Where Does the Airline Industry Go from Here?

Airline industry จะกลับมาหรือยัง? และจะกลับมารูปบบใด? อ่านบทสัมภาษณ์ใน Harvard Business Review
.
https://hbr.org/2021/10/where-does-the-airline-industry-go-from-here?utm_campaign=hbr&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3CGYtEeoqQ_8vf3HbHiEtHFK14dFoAPwMYYJdV-XAsXyZSsvrpmLO5o5w

Eighteen months into the pandemic, a panel of experts discuss what's changed, whether the bailouts were misspent, and if business travel is ever coming back.

Smart Logistics Lab: จาก Smart Warehouse สู่การจัดการโลจิสติกส์ด้วย Real-time Data Analytics - NIDA-GSAS
01/10/2021
Smart Logistics Lab: จาก Smart Warehouse สู่การจัดการโลจิสติกส์ด้วย Real-time Data Analytics - NIDA-GSAS

Smart Logistics Lab: จาก Smart Warehouse สู่การจัดการโลจิสติกส์ด้วย Real-time Data Analytics - NIDA-GSAS

Smart Logistics Lab: จาก Smart Warehouse สู่การจัดการโลจิสติกส์ด้วย Real-time Data Analytics การจัดการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) สามารถช่วยให้ธ.....

30/09/2021
27/09/2021

📌 ด่วน #ขยายเวลารับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เทอม 2/2564 it's now or never #โอกาสสุดท้าย ใครยังไม่สมัครรีบเลยยย !!
*สาขา DADS ไม่ได้ขยายเวลารับสมัคร
📅 บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2564 (สมัครทาง online)
🖱 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://as.nida.ac.th/
📊 สามารถสอบถามรายละเอียด โดย Inbox หรือ โทร 0949291944 หรือLine Official >> https://page.line.me/886ziodp

Moving Away From R²
25/09/2021
Moving Away From R²

Moving Away From R²

The perils of using it and how to improve your analysis.

Photos from วิศวกรสร้างภาพ's post
22/09/2021

Photos from วิศวกรสร้างภาพ's post

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในงาน Logistics
13/09/2021

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ AI ในงาน Logistics

ระบบ AI ของ IBM ที่ชื่อว่า Watson สามารถเอามาใช้ในงาน Logistics ได้อย่างไร

http://www.globalhha.com/doclib/data/upload/doc_con/5e50c53c5bf67.pdf

AI in Logistics Management #SmartLogistics
13/09/2021

AI in Logistics Management #SmartLogistics

ขั้นตอนต่างๆที่ AI สามารถนำมาใช้ในด้าน Logistics

http://www.globalhha.com/doclib/data/upload/doc_con/5e50c53c5bf67.pdf

AI in industry.
12/09/2021

AI in industry.

นี่คือ รายงานในแบบสมุดปกขาว หรือ White Paper ที่พูดถึงแนวความคิดในการใช้ AI สำหรับงานด้านอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง

ในเล่ม มีการเสนอคอนเซ็ปท์ต่างๆ ที่ประยุกต์ใช้ AI ในกระบวนการต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรม เช่น Manufacturing as a Service หรือ Order Control Supply Cahin

แนะนำ ผู้ที่เรียนรู้ว่า AI จะนำมาใช้ในโรงงานอย่างไร

https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2021/April/AI_in_Industrial_Automation/AI-in-Industrial-Automation-White-Paper-NEU.pdf

SKU จำนวนมาก เช่น หลักหมื่นหลักแสน จะหา safety factor ให้ได้ตาม fill rate ที่กำหนดไว้อย่างไร?  บทความนี้เลย มี Python co...
11/09/2021

SKU จำนวนมาก เช่น หลักหมื่นหลักแสน จะหา safety factor ให้ได้ตาม fill rate ที่กำหนดไว้อย่างไร? บทความนี้เลย มี Python code ด้วย; ไม่เข้าใจบรรทัดไหน เอาปากกามาวง 😆
.
https://www.researchgate.net/publication/303854357_Numerical_Approximation_of_the_Inverse_Standardized_Loss_Function_for_Inventory_Control_Subject_to_Uncertain_Demand

#InventoryManagement

SKU จำนวนมาก เช่น หลักหมื่นหลักแสน จะหา safety factor ให้ได้ตาม fill rate ที่กำหนดไว้อย่างไร? บทความนี้เลย มี Python code ด้วย; ไม่เข้าใจบรรทัดไหน เอาปากกามาวง 😆
.
https://www.researchgate.net/publication/303854357_Numerical_Approximation_of_the_Inverse_Standardized_Loss_Function_for_Inventory_Control_Subject_to_Uncertain_Demand

#InventoryManagement

Photos from สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต : TLAPS's post
09/09/2021

Photos from สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต : TLAPS's post

07/09/2021

AI กับโรงงานช็อกโกแลต - การคัดแยกช็อกโกแลตแท่งโดยใช้ Reinforcement Learning 🧐

🔷#ReinforcementLearning เป็นแนวทางที่นำมาจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการเลียนแบบการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ที่ผู้เรียนเรียนรู้จากความผิดพลาดและแก้ไขจุดบกพร่องให้ดีขึ้นเรื่อยๆ #ReinforcementLearning ถูกนำมาใช้ในการทดลองควบคุมการเคลื่อนที่ (motion control) เพื่อลำเลียงและคัดแยก ช็อกโกแลตแท่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างไร

👉 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sie.ag/3iLqN1F

🔷AI and the Chocolate Factory - Learn how #ReinforcementLearning, an approach adopted from AI, can be used for motion control applications such as sorting chocolate bars. 👉 https://sie.ag/3iLqN1F

#TransformTheEveryday #TechnologyWithPurpose #digitalization #AI #ReinforcementLearning

Service level มีหลายความหมาย. ที่บ.ใช้นิยามระดับการบริการแบบไหนกันอยู่? #InventoryManagement
06/09/2021
Definitions of Service Level in Inventory Management

Service level มีหลายความหมาย. ที่บ.ใช้นิยามระดับการบริการแบบไหนกันอยู่?
#InventoryManagement

ในการจัดการสินค้าคงคลัง, จำเป็นต้องให้คำนิยามของระดับการให้บริการ (service level) เพื่อให้ supplier และ customer มีความเข้าใจต...

3 โปรเจ็กต์ใหม่ของโลจิสติกส์ นิด้า 🤞 ป.เอก (หลักสูตรนานาชาติ)-เน้นการใช้ Data Analytic การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ Smart ...
01/09/2021

3 โปรเจ็กต์ใหม่ของโลจิสติกส์ นิด้า

🤞 ป.เอก (หลักสูตรนานาชาติ)-เน้นการใช้ Data Analytic การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ Smart Logistics เน้นผลิตงานวิจัยคุณภาพระดับนานาชาติ 👩‍🎓🧑‍🎓

✌️ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Quick Win Project เชื่อมโยงกับปัญหาหรือโจทย์ในงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รีสกิล อัพสกิล ประยุกต์ใช้งานได้จริงและได้เลย 👩‍💼

🤟 Smart Logistics Lab เน้นการพัฒนา Automation ในระบบโลจิสติกส์อย่าง Smart Warehouse ระบบหุ่นยนต์ ซอฟแวร์ Simulation และ Planning เพื่อการเรียนรู้สำหรับ นศ ในหลักสูตร ป โท+เอก และฝึกอบรม+ต่อยอดงานวิจัย 🤖🏭

😍 สนใจรายละเอียด ในบทความในหนังสือพิมพ์ Transport Journal Transport Journal Newspaper
.
https://www.facebook.com/463416377083986/posts/4301156826643236/

3 โปรเจ็กต์ใหม่ของโลจิสติกส์ นิด้า

🤞 ป.เอก (หลักสูตรนานาชาติ)-เน้นการใช้ Data Analytic การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ Smart Logistics เน้นผลิตงานวิจัยคุณภาพระดับนานาชาติ 👩‍🎓🧑‍🎓

✌️ หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Quick Win Project เชื่อมโยงกับปัญหาหรือโจทย์ในงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รีสกิล อัพสกิล ประยุกต์ใช้งานได้จริงและได้เลย 👩‍💼

🤟 Smart Logistics Lab เน้นการพัฒนา Automation ในระบบโลจิสติกส์อย่าง Smart Warehouse ระบบหุ่นยนต์ ซอฟแวร์ Simulation และ Planning เพื่อการเรียนรู้สำหรับ นศ ในหลักสูตร ป โท+เอก และฝึกอบรม+ต่อยอดงานวิจัย 🤖🏭

😍 สนใจรายละเอียด ในบทความในหนังสือพิมพ์ Transport Journal Transport Journal Newspaper
.
https://www.facebook.com/463416377083986/posts/4301156826643236/

Supply Chain Risk Management ได้เชิญศิษย์เก่า LM Logistics Management at NIDA มาแชร์ประสบการณ์ในการบริหารงานโลจิสติกส์ช่...
30/08/2021

Supply Chain Risk Management ได้เชิญศิษย์เก่า LM Logistics Management at NIDA มาแชร์ประสบการณ์ในการบริหารงานโลจิสติกส์ช่วงโควิด-19

1) คุณ วาศ์ญีดา อิศฮาค (คุณด้า) Zaida ZaydaSpecialist freight Management บริษัท เมย์ยูเม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือ ลี แอนด์ ฟุง- คุณด้ามาเล่าปสก เกี่ยวกับการบริหารการจัดส่งสินค้าในช่วงที่ค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า 300% ตู้คอนเทนเนอร์ขาดอย่างรุนแรง ในช่วงปีที่ผ่านมา และสถานการณ์ที่ดีมานด์ในตลาดต่างประเทศฟื้นตัวกลับมา การวางแผนล่วงหน้าและการประสานงาน CRM เป็น key success factor ที่สำคัญมาก

2) คุณอนุรักษ์ จินดาพล (คุณบอย) Buoy Anuruck Assistant Manager บริษัท OOCL ( Thailand) Limited มาเล่าต่อเกี่ยวกับการจัดการส่งสินค้าของสายเรือ (Liner) ที่ต้องปรับแผนงานทั้งการลด Free time, ทำ Blank Sailing การปรับ Transshipment Port ที่อาจจะ Skip ตารางเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงท่าเรือที่ Congested รวมทั้งการปรับประสิทธิภาพการทำงานของสายเรือเพื่อรองรับปริมาณ demand ที่ต้องการส่งออกสูงมากขึ้นในระยะที่ผ่านมา

3) คุณณัฐพล สันแก้ว (คุณตูน) Nutthapol Sankaew Replenishment Division Manager บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าเทคโนโลยีที่ประสบปัญหาการขาดแคลน ไมโครชิป ที่ทำให้อุปกรณ์ไอทีขาดตลาดและราคาสูงขึ้น การบริหารคลังสินค้าแบบ Centralized WH System นำสินค้าจากร้านค้าที่อยู่ในห้าง (ซึ่งโดนปิด) กลับมารวมศูนย์เพื่อบริหารจัดการใหม่และขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ตูนฝากบอกว่า Supply Chain Macro Process ที่เรียนกับ อาจารย์ ศิวิกา ได้เอามาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้จริงๆ

4) คุณกัญชริญา รุ่งรัศมี (คุณจอย) Procurement Manager บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด มาแชร์ถึงการพลิกโฉมโดยใช้ปั๊มน้ำมันเป็น Outlet ในการขายสินค้า การCollaboration ระหว่างแบรนด์ เช่น กาแฟ+ เบอเกอรี่ จาก Puff and Pie การบินไทย + ชานมไข่มุก การปรับตัวสร้าง Kiosk และ รถโมบาย เพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้า รวมถึงการทำ Distributed WH ด้วยหลักการ Hub and Spoke โดยให้สาขาขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางช่วยกระจายสินค้าไปยังปั๊มลูกข่ายที่มีขนาดเล็ก และมีดีมานด์ที่ไม่ค่อยมากหรือไม่ค่อยแน่นอน ช่วยประคองสนับสนุนกันไปในยามยาก คุณจอย บอกว่าในสถานการณ์แบบนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ Collaboration + CRM + Open Mind Set ช่วยกันให้ธุรกิจอยู่รอดไปด้วยกัน

เป็น 2 ชมที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว และผู้เรียนในวิชาก็ได้เอาเทคนิคที่ผ่านประสบการณ์จริงของพวกรุ่นพี่ในวงการไปใช้ปรับประยุกต์เพื่อบริหารงานโลจิสติกส์และ Supply Chain ในยุคโควิด-19 นี้ได้ครับ......

30/08/2021

รายงานประมาณ 20+ หน้า จาก MIT

เป็นผลการวิจัยจากสำรวจและการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ C-Level ทั่วโลกในมุมมองของผลที่ตามมาของการทำ Digital Transformation

ข้อสรุปที่น่าสนใจคือ ประเด็นที่ว่า ผลของการ Transformation มันทำให้เกิดการไม่ชัดเจนในประเด็นอย่าง

- ระหว่าง Home Vs Work
- ระหว่าง ส่วนตัว Vs องค์กร
- ระหว่าง Shareholders กับ Stateholders

ง่ายๆผู้นำในยุคนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีในการนำองค์กร เพราะบริบทเดิมใช้ไม่ได้แล้ว

“All of us have to rewire ourselves for a new way of leading. What’s the purpose of work? What kind of obituary do we want to have? What’s our calling? For many years, we cut off our head from our heart and our soul.”

https://s3.amazonaws.com/marketing.mitsmr.com/offers/FL2021/62370-MITSMR-Cognizant-Report-2021.pdf

Lean + IoT + Intelligence เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้ smart มากยิ่งขึ้น.
28/08/2021

Lean + IoT + Intelligence เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมให้ smart มากยิ่งขึ้น.

Roadmap ของการไปสู่ Smart Factory

https://www.ibm.com/downloads/cas/ZLKE8R2X

27/08/2021

จีนเดินหน้าพัฒนา 'ขนส่งสาธารณะอัจฉริยะ'
.
จีนเดินหน้าส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะอัจฉริยะนำร่องตามเมืองต่างๆ อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฉางซา และอู๋ซี
.
เขตใหม่เซียงเจียง ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตสาธิตของนครฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนานทางตอนกลาง ให้บริการรถประจำทางอัจฉริยะบนเส้นทางยาว 7.8 กิโลเมตร พร้อมจุดจอด 11 จุด และบริการรถประจำทางอัจฉริยะสาย 315 ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนเมษายนปีก่อน มีรถประจำทางขับเคลื่อนอัตโนมัติ 10 คัน เส้นทางวิ่งยาว 15 กิโลเมตร พร้อมจุดจอด 28 จุด
.
ด้านเซี่ยงไฮ้เปิดเส้นทางขนส่งสาธารณะอัจฉริยะยาว 8.5 กิโลเมตร พร้อมจุดจอด 8 จุด ในเขตใหม่หลินกั่ง โดยผู้โดยสารสามารถนัดหมายผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้บริการรถประจำทางอัจฉริยะ ซึ่งจะวิ่งตามเข็มนาฬิกาเป็นเวลาราว 30 นาทีต่อเที่ยว
.
ปัจจุบันจีนจำกัดการให้บริการขนส่งสาธารณะอัจฉริยะในบางพื้นที่เท่านั้น และมีการทดลองให้บริการในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย พื้นที่เชิงพาณิชย์ และนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการประหยัดเชื้อเพลิง
.
บรรดาผู้บุกเบิกระบบขนส่งสาธารณะอัจฉริยะยังคงพัฒนาและยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายเส้นทางวิ่งที่ปลอดภัย เพิ่มจำนวนผู้โดยสาร ทุ่มเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการระบบขนส่งสาธารณะอัจฉริยะได้ดียิ่งขึ้น
.
อ่านข่าวน่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : www.xinhuathai.com

Timeline Photos
26/08/2021

Timeline Photos

P3 เครื่องบินพลังงานไฟฟ้าราคาประหยัด ติดตั้งระบบการบินอัตโนมัติ
.
บริษัทสตาร์ตอัปในสหรัฐอเมริกาพัฒนาเครื่องบินโดยสารพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ขนส่งผู้โดยสารได้ 9 ที่นั่งเดินทางระหว่างเมืองเร็วกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ 4 เท่า มีราคาตั๋วโดยสารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ติดตั้งระบบการบินที่มีความปลอดภัยสูงและใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เตรียมทดสอบบินครั้งแรกในช่วงปี พ.ศ. 2565
.
เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า P3 ได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์โครงสร้างของเครื่องบินสร้างจากวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาแต่มีความทนทานสูง วงปีกกว้าง 21.33 เมตร ความยาวลำตัวเครื่องบิน 11.88 เมตร เครื่องบินขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและใบพัด 4 ชุด เร่งความเร็วสูงสุดได้ประมาณ 287 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 242 กิโลวัตต์ชั่วโมงเพดานบินประมาณ 300-500 เมตร เนื่องจากเป็นเครื่องบินขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้เพดานบินสูง
.
แผนการของบริษัทเตรียมพัฒนาเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า P3 ออกเป็น 2 รุ่นด้วยกัน คือ รุ่น Passsenger สำหรับใช้ขนส่งผู้โดยสาร 9 ที่นั่งและรุ่น Cargo สำหรับใช้ขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักประมาณ 2,500 ปอนด์หรือประมาณ 1,133 กิโลกรัม ติดตั้งระบบการบินอัตโนมัติแบบไร้นักบินในภารกิจขนส่งสินค้าทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้โดยใช้ต้นทุนที่มีราคาถูกลง
.
บริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุดโดยพัฒนาระบบควบคุมการบินอัตโนมัติ (Fly-by-wire Control System) รองรับการบินที่เกิดเหตุขัดข้องสูญเสียการควบคุมเครื่องบินระหว่างนักบินและแผงควบคุมเนื่องจากสภาพภูมิอากาศ ความเร็วลมหรือความผิดพลาดด้านเทคนิคของตัวเครื่องบินเอง ระบบอัตโนมัติสามารถนำเครื่องลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินอย่างปลอดภัย
.
ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาต้นแบบเครื่องบินพลังงานไฟฟ้า P3 ขนาดเล็กกว่าเครื่องบินขนาดที่จะสร้างขึ้นจริงเพื่อเก็บข้อมูลการบินของเครื่องบินและซอฟต์แวร์ช่วยในการบินที่มีประสิทธิภาพก่อนนำไปใช้พัฒนาเครื่องบินขนาดเท่าของจริง ก่อนหน้านี้บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินขนาดเล็กขับเคลื่อนอัตโนมัติความยาวประมาณ 6 เมตร ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและใบพัด 3 ชุด สำหรับใช้พ่นสารเคมีในการเกษตรแบบอุตสาหกรรมชื่อรุ่น Pelican ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเครื่องบินโดยสารพลังงานไฟฟ้า P3
.
--------------------------
“รอบรู้ ดูกระแส ก้าวทันโลก” ไปกับ #ThaiPBSSciAndTech #ThaiPBS

ที่อยู่

อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66827901948

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Graduate Degree.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Logistics Management at NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับติว/สอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชีโดยพี่จุฬาฯ ประสบการณ์ 20 ปี น้องคนใดสนใจ รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295 ขอบคุณคับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานครับ บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างครบวงจร สำนักงานตั้งอยู่แถวพระราม 4 มีความต้องการรับผู้บริหารตำแหน่ง Vice President – Contract Logistics เพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์ประเภทสัญญาระยะยาว รวมถึงดูแลควบคุมงานปฏิบัติการขนส่ง ฯลฯ มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 7 ปี ด้าน Contract Logistics ในธุรกิจให้บริการขนส่ง ผู้ใดสนใจสามารถติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-429-2398 หรือส่ง resume มาได้ที่ [email protected]
ฝากเพจของ SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยนะครับ https://www.facebook.com/svlgroup1/
เอ่อ! เธอ สุดยอดดดด..
พะยูน พะยูน.. ปลาหมึก ปลาหมึก.. กระพรุน กระพรุน.. แมวน้ำ แมวน้ำ.. แมงดา แมงดา..
งานประจำ เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 1 อัตรา ทำงาน พระราม 4 จ.-ศ. เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท สวัสดิการ : โบนัส , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักร้อน 10 วัน / ปี + ประกันสุขภาพ + ประกันสังคม + อื่น ๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-685-6019 ต่อ 9902 หรือ