สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร, หน่วยงานราชการ, 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง, Bangkok.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันพุทที่ 21 ตุลาคม 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณ...
21/10/2020

วันพุทที่ 21 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้ พนักงานงานจัดการเลือกตั้งให้การสนับสนุนเครื่องคะแนนกับ
เจ้าหน้าที่และกรรมการของสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ เดินทางมาขอรับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนพร้อมทั้งเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการๆใช้เครื่องลงคะแนนก่อนนำไปใช้ จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
20/10/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลขที่ข่าว 48/2563 วันที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2563
การประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงา...
19/10/2020

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้ พนักงานงานจัดการเลือกตั้ง
ร่วมสังเกตการณ์ กระบวนการใช้เครื่องลงคะแนนฯเลือกประธานและกรรมการฯหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”(นมธ.)รุ่นที่ 16 ณ ห้องประชุม ยุงทอง1 สมาคมธรรมศาสตร์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกร...
16/10/2020

วันที่ 16 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้ งานจัดการการเลือกตั้งให้คำแนะนำเครื่องลงคะแนนและขั้นตอนกระบวนการการลงคะแนนใช้เครื่องกับเจ้าหน้าที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้เลือกประธานและกรรมการหลักสูตร นักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" นมธ. รุ่นที่ 17 ครับ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกต่อประชาชน  เปิดให้บริการ สายด่วน 1444 "ทุกคำถามมีคำตอบ ทุกคำตอบ เราต...
14/10/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำนวยความสะดวกต่อประชาชน เปิดให้บริการ สายด่วน 1444 "ทุกคำถามมีคำตอบ ทุกคำตอบ เราติดตามด้วยความใส่ใจ"

ผอ.สนง.กกต.กทม มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมการจัดการอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้อง...
27/09/2020

ผอ.สนง.กกต.กทม มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมการจัดการอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม​วังทอง1 ชั้น 6 อาคารกาญจนนิมิต สำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 90 คน ประกอบด้วยเขต จตุจักร บางกะปิ สะพานสูง บึงกุ่ม คันนายาว วังทองหลาง

วันที่ 26 กันยายน 2563 นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.กทม. ได้มอบหมาย รอง.ผอ.สนง.กกต.กทม. และพนักงาน สนง.ทีมที่ 2เ...
26/09/2020

วันที่ 26 กันยายน 2563 นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.กทม. ได้มอบหมาย รอง.ผอ.สนง.กกต.กทม. และพนักงาน สนง.ทีมที่ 2เข้าร่วมจัดอบรมวิทยากรอำเภอ ณ. สนง.เขตคลองเตย มีผู้เข้าอบรม จำนวน 111 คน ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผอ.สนง.กกต.กทม มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมการจัดการอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้อง...
26/09/2020

ผอ.สนง.กกต.กทม มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมการจัดการอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม​ ชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 96 คน ประกอบด้วยเขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตบางเขน เขตสายไหม

จัดเตรียมสถานที่การอบรมวิทยากรอำเภอ ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 26 กัน...
25/09/2020

จัดเตรียมสถานที่การอบรมวิทยากรอำเภอ ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม​ ชั้น 9 สำนักงานเขตลาดพร้าว (กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งฯ)

การอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 24​กันยายน 2563 ณ ห้องป...
24/09/2020

การอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 24​กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม​ 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ
ทีมที่ 6

การอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สำนัก...
24/09/2020

การอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตหนองจอก ประกอบด้วยเขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตประเวศ

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาววิชชุดา  เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.กทม.ได้มอบหมายให้ พนักงานการเลือกตั้ง กลุ่มงานจัดการเลือกต...
23/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผอ.สนง.กกต.กทม.
ได้มอบหมายให้ พนักงานการเลือกตั้ง กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การขั้นตอนกระบวนการการใช้เครื่องลงคะแนนฯในการเลือกตั้งกรรมการนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนฯ จำนวนผู้ใช้สิทธิ 1,036 คน

การอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องป...
23/09/2020

การอบรมวิทยากรอำเภอของโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง ทีมที่ 1

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาววิชชุดา  เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.กทม. และพนักงานการเลือกตั้ง กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการม...
23/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผอ.สนง.กกต.กทม. และพนักงานการเลือกตั้ง กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม เข้าร่วมอบรมวิทยากรอำเภอ โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งท้องถิ่น มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 102 คน ณ สนง.เขตบางกอกน้อย

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางสาววิชชุดา  เมฆานุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.กทม.ได้มอบหมายให้ พนักงานการเลือกตั้ง กลุ่มงานจัดการเลือกต...
22/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผอ.สนง.กกต.กทม.
ได้มอบหมายให้ พนักงานการเลือกตั้ง กลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ให้ครับรู้ขั้นตอนกระบวนการการใช้เครื่องลงคะแนนฯให้กับนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
16/09/2020

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

อยากสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทำอย่างไรได้บ้าง ?

การเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนอกจากจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่พรรคการเมืองกำหนดแล้วนั้น สมาชิกพรรคการเมือง จะยอมรับเงื่อนไขและระเบียบต่าง ๆ ของพรรคการเมือง เช่น เห็นด้วยกับนโยบายหรืออุดมการณ์ที่พรรคการเมืองได้ประกาศต่อสาธารณะ การยอมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ ของพรรคการเมือง ซึ่งหากคุณมีใจที่พร้อม และความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ ดังนี้

-ยื่นสมัครการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง ของพรรคการเมืองที่ท่านประสงค์
-ซึ่งผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง จะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม พร้อมให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองที่รับสมัครตรวจสอบตามความจริง
-ชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองที่กำหนดตามข้อบังคับของพรรคการเมือง เป็นอันถือสภาพเป็นสมาชิกพรรคการเมืองโดยสมบูรณ์

ที่มา : รองศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
15/09/2020

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

ประชาชน 1 คน มีส่วนร่วมทางการเมือง ได้อย่างไรบ้าง?

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ในที่นี้หมายถึงการกระทำใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ หรือไม่ว่าจะมีการจัดอย่างเป็นระเบียบหรือไม่ก็ตาม อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกันก็ได้ โดยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจึงสามารถกระทำได้หลายรูปแบบ เสมือนเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสสื่อสารกับรัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้เกิด การตัดสินใจที่ดีขึ้น เพราะการตัดสินใจทางการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เพียงนักการเมือง!
ซึ่งสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจึงมี ดังนี้

1.สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนผู้มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.สิทธิในการแก้ไขปัญหาทุจริตในการเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูล ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม
3.สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง โดยให้บุคคลมีเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมืองตาม วีถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่กฎหมายบัญญัติ
4.สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมาย รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อความละเอียดรอบคอบ เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
5.สิทธิออกเสียงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
6.สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิ เข้าชื่อร่วมกันในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
7.สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น เช่น การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามวิธีการ และรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.สิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ผู้ใดมีพฤติการณ์รํ่ารวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
9.สิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยกำหนดที่มาของวุฒิสภาให้เป็นการเปิดกว้าง ให้ประชาชนทุกคนทุกอาชีพ มีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงสามารถสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้
10.สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิทธิและเสรีภาพ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมาย เสรีภาพในทางวิชาการ การเข้าถึงข้อมูลหรือ ข่าวสารสาธารณะ การร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐ การฟ้องหน่วยงานของรัฐ
11.สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุม เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และบุคคลอื่นโดยไม่กระทบกระเทือน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคง ปลอดภัย ไม่กระทบกระเทือน หรือเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชน และไม่ละเมิดหรือสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น

ที่มา : หนังสือเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 12 กันยายน 2563 นางสาววิชชุดา  เมฆนุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.กทม.ได้มอบหมายให้พนักงานงานการมีส่วนร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ...
12/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563
นางสาววิชชุดา เมฆนุวงศ์
ผอ.สนง.กกต.กทม.
ได้มอบหมายให้พนักงานงานการมีส่วนร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ บางเขนส่าขา 2 สายไหม มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 กันยายน 2563 นางสาววิชชุดา  เมฆนุวงศ์ ผอ.สนง.กกต.กทม.ได้มอบหมายให้พนักงานงานการมีส่วนร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ...
12/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563
นางสาววิชชุดา เมฆนุวงศ์
ผอ.สนง.กกต.กทม.
ได้มอบหมายให้พนักงานงานการมีส่วนร่วมลงพื้นที่สังเกตการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม (ช่างหนัง) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักง...
12/09/2020

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายให้งานพรรคการเมือง เข้าร่วมสังเกตุการณ์ พรรคก้าวไกล จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ และการรับสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล กิจกรรมย่อย ห้องเรียนก้าวไกล (Move forward Classroom ) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้น มัธยมต้น และมัธยมปลาย ณ พรรคก้าวไกล (สำนักงานใหญ่) ชั้น 3 ตึกไม้ไผ่ ซอยเพชรเกษม 47/2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงา...
12/09/2020

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ งานพรรคการเมือง ร่วมสังเกตุการณ์ การเลือกตัวแทนพรรคก้าวไกลประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตเลือดตั้งที่ 6 ณ ศูนย์เด็กเล็ก วัดไผ่ตัน 209 ซอยประดิพัทธ์19 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

การอบรมวิทยากรจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563 จัดโดยสถาบ...
12/09/2020

การอบรมวิทยากรจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2563 ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2563 จัดโดยสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร) ได้มอบหมายให้งานจัดการเลือกตั้ง ดำเนินการและร่วมสังเกตการณ์อบรมวิทยากรจังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการจัดอบรมวิทยากรอำเภอต่อไป

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงา...
11/09/2020

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำนักกิจการพรรคการเมือง-สกพ.
09/09/2020

สำนักกิจการพรรคการเมือง-สกพ.

ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่ดำเนินการในปัจจุบัน ข้อมูล ณ 8 กันยายน 2563 จำนวน 70 พรรคการเมือง

08/09/2020
กกต.ทอล์ก ตอนที่ 80 "การนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน"

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 80 "การนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน"

กกต.ทอล์ก ตอนที่ 80 "การนิเทศพรรคการเมืองสู่สถาบันการเมืองที่เข้มแข็งและยั่งยืน" ผู้ร่วมรายการ 1.นายสมพล พรผ.....

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร's cover photo
08/09/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร's cover photo

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งป...
20/08/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดยนางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเป็นปรปะะานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซนทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงา...
20/08/2020

วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย
นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายกให้งานจัดการเลือกตั้ง เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนผู้ใช้สิทธิประมาณ 1,600 คน

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2563สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักง...
19/08/2020

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร โดย นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำกรุงเทพมหานคร
มอบหมายกให้งานจัดการเลือกตั้ง แนะนำขั้นตอนและกระบวนการการใช้เครื่องลงคะแนนให้กับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนประชานิเวศน์นายจรัส แสงเงิน และอาจารย์เพื่อนำไปใช้ในการเลือกประธานกรรมการนักเรียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ...
12/08/2020

ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีลง...
03/08/2020

นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานพันธมิตร 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกรมกิจการผู้สูงอายุ และเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

29/07/2020
ศูนย์ติดตามการเลือกตั้ง

ศูนย์ติดตามการเลือกตั้ง

3 ยุทธศาสตร์สำคัญ พลังขับเคลื่อนการจัดการเลือกตั้งและสังคมประชาธิปไตยไทย
.
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี ศึกษาข้อมูลได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20200226110705.pdf

28/07/2020
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร's cover photo
20/07/2020

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร's cover photo

สำนักกิจการพรรคการเมือง-สกพ.
16/07/2020

สำนักกิจการพรรคการเมือง-สกพ.

ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองที่ดำเนินการในปัจจุบัน ข้อมูล ณ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวน 68 พรรคการเมือง

ที่อยู่

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 20:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ประกาศแบ่งที่ดินบขายบนเนินภูเขา ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เอกสารโฉนดพร้อมโอน แบ่งขายเป็นแปลงๆ เพียงตารางวาละ 4,500 บาท ที่สวยมากอยู่เนินเขา สามารถมองเห็นวิวภูเขารอบทิศทาง ระบบไฟฟ้า น้ำประปาครบ ถนนลาดยางมะตอย เดินทางสะดวกสบาย อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย ใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพ ใกล้ถนนบายพาส อยู่ติดชุมชน เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สนใจเป็นเจ้าของ ไลน์/โทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขายที่ดินบนเนินภูเขาชุมชนหมู่บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตรงข้ามแฮชชิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์แอนด์เรสเตอรองท์ เหมาะทำบ้านพักอาศัย บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท โฮมสเตย์ บรรยากาศดี วิวสวย สามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ อยู่ติดชุมชน ใกล้มหาลัยแม่ฟ้าหลวง ใกล้สนามบินเชียงราย เดินทางสะดวกสบาย แบ่งขายเป็นแปลงเพียงตารางวาละ 4,500 บาท (งานละ450,000 บาท)เอกสารเป็นโฉนด แบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจเป็นเจ้าของโทร 0937635411
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและพนักงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของรองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
แบ่งขายที่ดินบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบ บรรยากาศดี ที่สวยตั้งอยู่บนเนินเขา เหมาะทำบ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท หอพัก บ้านพักอาศัย ไฟฟ้า ประปาถึงที่ แบ่งขายเป็นแปลงๆเพียงตารางวาละ4,500บาท เอกสารโฉนดแบ่งแยกเรียบร้อยแล้วพร้อมโอน สนใจโทร 0937635411 พิกัดที่ดินแปลงนี้ บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ 📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/