Clicky

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร Official Facebook fan page สำนักการศึกษา กทม. เพื่อปร? สำนักการศึกษา มีภารกิจสำคัญเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร
วิสัยทัศน์: สำนักการศึกษาเป็นองค์กรหลักของกรุงเทพมหานครในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นกลุ่มผู้นำในประชาคมอาเซียน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post
25/02/2022

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
24/02/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

Photos from สำนักงานเขตปทุมวัน Pathumwan District Office's post
14/02/2022

Photos from สำนักงานเขตปทุมวัน Pathumwan District Office's post

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ปร...
11/02/2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ประจำปีการศึกษา 2565 https://drive.google.com/file/d/1_BvGXhzLkfl-nEn61zvfgeKHu8X-CwpE/view

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
10/02/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

เสียวหมี่ มอบสมาร์ทโฟน Redmi 10 ให้นักเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
02/02/2022
เสียวหมี่ มอบสมาร์ทโฟน Redmi 10 ให้นักเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เสียวหมี่ มอบสมาร์ทโฟน Redmi 10 ให้นักเรียนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เสียวหมี่ ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการศ....

วันที่ 2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งค...
31/01/2022

วันที่ 2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค.2565 เวลา 09.00 น.นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตลอดจนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสนามสอบให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคโนโลีพณิชยการราชดำเนิน
และในเวลา 10.00 น.เดินทางไปสถานที่สอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเพื่อดูแลความเรียบร้อย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยมีนางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย คณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ จัดสอบจำนวน 7 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแนะแนว การศึกษาพิเศษ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 7,284 คน กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 จำนวน 3 สนามสอบ คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย...
31/01/2022

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
วันเสาร์ที่ 29 ม.ค.2565 เวลา 08.00 น.นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานที่สอบแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตลอดจนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตดุสิต คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสนามสอบให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ จัดสอบจำนวน 7 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแนะแนว การศึกษาพิเศษ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 7,284 คน กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 จำนวน 3 สนามสอบ คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนร่วมทำข่าวในครั้งนี้ด้วย

โรงเรียนวัดภาษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ แสดงผลงาน การประกวดวาดภาพหัวข้อ “ร่วมเดินทางกับปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว”          29 ม...
29/01/2022

โรงเรียนวัดภาษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ แสดงผลงาน การประกวดวาดภาพหัวข้อ “ร่วมเดินทางกับปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว”

29 มกราคม 2565 คุณฉาง อวี่ เหมิง อุปฑูตฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชฑูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มอบรางวัล นางสาวชฏาภรณ์ พิมพ์วัน ครู คศ.1
โรงเรียนวัดภาษี ได้รับรางวัลชนะเลิศ แสดงผลงาน การประกวดวาดภาพหัวข้อ “ร่วมเดินทางกับ
ปักกิ่งโอลิมปิกฤดูหนาว”ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยว
แห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
โดยมีนายวีระพงศ์ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดภาษี ผู้ให้การสนับสนุนอย่างดี
และ นายทรงพล ต่วนเทศ ครูวิทยฐานะชำนาญการ ครูผู้ฝึกซ้อม

ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากร...
27/01/2022

ประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 27 ม.ค.2565 เวลา 10.30 น.นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรและสถานที่ให้มีความปลอดภัยและรัดกุม ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา โดยมีนางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสนามสอบเข้าร่วมประชุม ในการสอบแข่งขันครั้งนี้ จัดสอบจำนวน 7 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแนะแนว การศึกษาพิเศษ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 7,284 คน กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2565 จำนวน 3 สนามสอบ คือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
21/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

กทม.จัดงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ งานวันครู ประจำปี65
16/01/2022
กทม.จัดงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ งานวันครู ประจำปี65

กทม.จัดงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ งานวันครู ประจำปี65

กทม.จัดงานวันครูกรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ รวมทั้งส่งเสริมคุณค่าและความภาคภูมิใจของความเป็...

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post
16/01/2022

Photos from ผู้ว่าฯ อัศวิน's post

สุดยอดฝีมือนักเรียนสังกัด กทม.!!ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา ที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงภาพใน...
13/01/2022

สุดยอดฝีมือนักเรียนสังกัด กทม.!!

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา ที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงภาพในงาน WEE Louvre International Art Exhibition 2021 จัดแสดงที่ Louvre Museum, Paris.

12/01/2022
ขอเชิญชวนร่วมงานวันครูออนไลน์ปี 2565
12/01/2022
ขอเชิญร่วมงานวันครู กทม. 2565

ขอเชิญชวนร่วมงานวันครูออนไลน์ปี 2565

ขอเชิญร่วมงานวันครู กทม. "รำลึกพระคุณบูรพาจารย์"ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร16 มกรา...

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
07/01/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในโอกา...
04/01/2022
Teaser วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นของรางวัลมากมาย ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ทาง Facebook LIVE สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลผ่าน QR Code พร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป https://youtu.be/DFN7Jjd90Cw

04/01/2022

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นของรางวัลมากมาย ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ทาง Facebook LIVE สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลผ่าน QR Code พร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป https://youtu.be/DFN7Jjd90Cw

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู 16 ม.ค. 2565 ”พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”#การศึกษากทม🇹🇭
30/12/2021

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู 16 ม.ค. 2565

”พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต”

#การศึกษากทม🇹🇭

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
28/12/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

การจัดงานเทศกาลปีใหม่
23/12/2021

การจัดงานเทศกาลปีใหม่

📌 กรุงเทพมหานคร เกรงเป็นความเข้าใจผิดกรณีการแถลงข่าวยกเลิกการจัดงานเทศกาลขึ้นปีใหม่วันนี้ (23 ธ.ค.64) จึงข้อแจ้งย้ำเพิ่มเติม ดังนี้

กรุงเทพมหานครขอ ❌“งด” ❌การจัดงานเทศกาลปีใหม่ 2565 👉เฉพาะ 2 ส่วนเท่านั้น คือ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีและทำบุญตักบาตร “ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกทม. และกิจกรรมที่สำนักงานเขตเป็นเจ้าภาพจัด 👈

ส่วนงานปีใหม่ 👉 ที่เอกชน หรือหน่วยงานอื่นขออนุญาตไว้ 👈 ✅ “ไม่งด” ✅ ยังคงมีการจัดได้ตามเดิม ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพิจารณาของกรุงเทพมหานครด้วยความห่วงใยต่อประชาชนจำนวนนับพันที่จะมาร่วมตัวกันสวดมนต์ข้ามปี ซึ่งต้องมีการสวดเปล่งเสียง และมีความเสี่ยงสูง

--------

อ่านข่าวเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4154387677994155/

EdTeX 2021 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา📣 พบสินค้าและบริการด้านการศึกษาจากผู้แสดงงานจากประเทศไทยและต่างประเทศSm...
21/12/2021
EdTeX 2021 (Thailand Education Technology Expo 2021) การลงทะเบียนเข้างาน

EdTeX 2021 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

📣 พบสินค้าและบริการด้านการศึกษาจากผู้แสดงงานจากประเทศไทยและต่างประเทศ

Smart System, Smart Classroom, Smart Learning & Technology, Smart Office, Smart MICE 📣

📣 พร้อมสัมมนาทางวิชาการ ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษา

📅 23–25 ธันวาคม 2564

⏰ 10.00–18.00 น.

📍 ฮอลล์ 103-104 ไบเทค

🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.edtex-expo.com

👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/RegistrationEdTeX21

EMS:Event Management System

วันอังคารที่  7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นาย เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้  นางชุลีพร  วงษ์พิพ...
07/12/2021

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นาย เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้
นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้
โดยนายอิสสระ ลลิตวณิชกุล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษามอบหมายให้ นาย ชนินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
กองเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7, 8 , 9,16 ,17,20และ 21ธันวาคม2564 รวมเป็นเวลา 7 วัน และในวันนี้ยัง นายรัฐเขต ปรีชล หัวหน้ากลุ่มงานแผนและวิชาการ
กองเทคโนโลยีการศึกษามาช่วยเพิ่มความรู้อีกด้วยโดยการจัดงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงมาตราฐานการเรียนรู้พร้อมจัดพิมพ์และสำเนาแจกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนสำหรับให้ครูและนักเรียนประกอบการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

23/11/2021

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสภากาชาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว 🎷🎼 ในรูปแบบ The Musical Show พบกับความสนุกสนาน ความสดใส ที่จะให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมกันโดยยังคงรายละเอียดการจัดงานไว้ครบถ้วน 🥳
.
🎡 Red Cross Fun(D) Fair x Sharing show จัดเต็มเพื่อทุกท่าน ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์
.
🗓 พบกันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.redcrossfair.com หรือเฟซบุ๊ก งานกาชาด Red Cross Fair
.
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post
23/11/2021

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post

สื่อเห็น กทม.ตรวจเข้ม เรียน On Sitehttps://youtu.be/QaszxvdK2io
23/11/2021
รร.วัดบางปะกอก โมเดลเปิดเรียน On-Site

สื่อเห็น กทม.ตรวจเข้ม เรียน On Site
https://youtu.be/QaszxvdK2io

รร.วัดบางปะกอก มาตรการยังเข้ม หลังเปิดเรียน On-Siteได้ 1 สัปดาห์ - ด้าน ผอ.สำนักการศึกษา กทม.ฝากถึงผู้ปกครองเชื่อม...

✨ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ประจำปี 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม...
22/11/2021

✨ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ✨

❤️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจกลับมาอีกครั้ง

🧑‍💻พบกับการเพิ่มโอกาสทางการเงิน พัฒนาทักษะใหม่ อาชีพที่ตลาดต้องการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และสาระความรู้ดี ๆ จากกูรูด้านต่าง ๆ พร้อมโปรโมชั่นเด็ดจากพันธมิตรมากมายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

🎁 ทั้งยังมีนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมเลือกชมสินค้าต่าง ๆ จากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Virtual Fair ได้ทาง 🖥️ www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/ 👉 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

และเชิญชมนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าจากชุมชน 👉 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

-------
https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4039220036177587/

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2565สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะด...
18/11/2021
03.ทุนวิจัย 65 - Google Drive

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
https://drive.google.com/drive/folders/1CjGvzrQ40B7d2l78BDclEemrAUDrOx7x

ดาวน์โหลดรายละเอียด https://drive.google.com/drive/folders/1CjGvzrQ40B7d2l78BDclEemrAUDrOx7x?usp=sharing

🎊 งานกาชาด อีกหนึ่งพื้นที่ความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังหวานอยู่เสมอ... 🎡♥️🎡ปล่อยให้ความทรงจำดีๆ ได้ทำงาน แล้วพบกันในรูปแ...
17/11/2021

🎊 งานกาชาด อีกหนึ่งพื้นที่ความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังหวานอยู่เสมอ... 🎡♥️🎡
ปล่อยให้ความทรงจำดีๆ ได้ทำงาน แล้วพบกันในรูปแบบออนไลน์ 14-27 ธันวาคม 2564 www.redcrossfair.com
#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล #งานกาชาดกทม
—————————

วันนี้ นร. ม.1-3 รร. สังกัด กทม. ฉีด Pfizer เข็มแรกแล้ววันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กทม.ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับนั...
18/10/2021

วันนี้ นร. ม.1-3 รร. สังกัด กทม. ฉีด Pfizer เข็มแรกแล้ว

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กทม.ได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในสังกัด กทม. ชั้น ม.1-3 ณ โรงเรียนในสังกัด กทม.ทัั้งหมด 8 โรงเรียน และซึ่งมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมฉีดวัคซีน Pfizer เข็มแรกในวันนี้ รวม 10,429 คน ซึ่ง กทม.จะฉีดวัคซีนให้นักเรียนชั้น ม.1-3 ในระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค. รวมนักเรียนทั้งสิ้นกว่า 30,000 คน

#วัคซีนเด็ก #การศึกษากทม

ที่อยู่

สำนักการศึกษา 869 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร่วมลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลใหญ่ ภายในงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี พ.ศ. 2565 https://docs.google.com/forms/d/1_YUbtEqWuTfXAd7mqug0p9gzabLbzd2pzbLpXUC2fyQ/viewform?edit_requested=true
สุดยอดฝีมือนักเรียนสังกัด กทม.!! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา ที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงภาพในงาน WEE Louvre International Art Exhibition 2021 จัดแสดงที่ Louvre Museum, Paris.
ขอเชิญชวนร่วมงานวันครูออนไลน์ปี 2565
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงการจัดงานรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ (งานวันครู) ประจำปี ๒๕๖๕ https://drive.google.com/file/d/1PFp_yUAv_nfKnf76sTDkS1gAF4phDl3X/view
กิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuz2SR8YUKgO6dBFEhsMEIlyvmSWduuLsr9XklSfhi24S74Q/viewform
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นของรางวัลมากมาย ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ทาง Facebook LIVE สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลผ่าน QR Code พร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป https://youtu.be/DFN7Jjd90Cw
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นของรางวัลมากมาย ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ทาง Facebook LIVE สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลผ่าน QR Code พร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป https://youtu.be/DFN7Jjd90Cw
EdTeX 2021 งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 📣 พบสินค้าและบริการด้านการศึกษาจากผู้แสดงงานจากประเทศไทยและต่างประเทศ Smart System, Smart Classroom, Smart Learning & Technology, Smart Office, Smart MICE 📣 📣 พร้อมสัมมนาทางวิชาการ ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษา 📅 23–25 ธันวาคม 2564 ⏰ 10.00–18.00 น. 📍 ฮอลล์ 103-104 ไบเทค 🌐 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.edtex-expo.com 👉 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/RegistrationEdTeX21
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นาย เกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้ นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ โดยนายอิสสระ ลลิตวณิชกุล ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษามอบหมายให้ นาย ชนินทร์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา กองเทคโนโลยีการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7, 8 , 9,16 ,17,20และ 21ธันวาคม2564 รวมเป็นเวลา 7 วัน และในวันนี้ยัง นายรัฐเขต ปรีชล หัวหน้ากลุ่มงานแผนและวิชาการ กองเทคโนโลยีการศึกษามาช่วยเพิ่มความรู้อีกด้วยโดยการจัดงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตต้นแบบสื่อการเรียนรู้ที่มีเนื้อหา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมถึงมาตราฐานการเรียนรู้พร้อมจัดพิมพ์และสำเนาแจกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนสำหรับให้ครูและนักเรียนประกอบการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
สื่อเห็น กทม.ตรวจเข้ม เรียน On Site https://youtu.be/QaszxvdK2io
✨ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ✨ ❤️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจกลับมาอีกครั้ง 🧑‍💻พบกับการเพิ่มโอกาสทางการเงิน พัฒนาทักษะใหม่ อาชีพที่ตลาดต้องการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และสาระความรู้ดี ๆ จากกูรูด้านต่าง ๆ พร้อมโปรโมชั่นเด็ดจากพันธมิตรมากมายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น 🎁 ทั้งยังมีนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมเลือกชมสินค้าต่าง ๆ จากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Virtual Fair ได้ทาง 🖥️ www.เพื่อนพึ่http://xn--72c0c0c.com/ 👉 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 และเชิญชมนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าจากชุมชน 👉 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ------- https://www.facebook.com/114517608647869/posts/4039220036177587/