โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เชี่ยวชาญการเสนารักษ์ อนุรักษ์กำลังรบ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
27/10/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

พ.อ. (พิเศษ) หญิง ดร. วาทิต จั่นแย้ม อดีต อจ.หน.รร.สร.พบ. บริจาคหนังสือ 2 ชื่อเรื่อง ๆ ละ 240 ฉบับ ได้แก่

1.คู่มือศัพท์ทางการทหาร ศัพท์ทางการแพทย์ สนทนาภาษาแพทย์ สนทนาแบบบสบายสบาย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
2.คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในทุกกิจกรรมการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ห้องสมุด รร.สร.พบ. จัดแบ่งออกเป็น ฉ.1-150 (ลพบุรี) ฉ.151-240 (กทม.) ตามคำสั่ง รอง ผบ.รร.สร.พบ.

26 ต.ค. 63 เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 66ภาคเช้า ลงทะเบียน ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 และพิ...
27/10/2020

26 ต.ค. 63 เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 66
ภาคเช้า ลงทะเบียน ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 และพิธีปฐมนิเทศ ชั้น 3 โดยมี รอง ผบ.รร.สร.พบ. และคณาจารย์ เข้าร่วมและพบปะนักเรียน

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 66  26 ต.ค.63
26/10/2020

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ หลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 66 26 ต.ค.63

รร.สร.พบ. เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ทหารแพทย์ รุ่นที่ 20 จำนวน 80 นาย เมื่อวานนี้(19 ต.ค. 63) โดย ภาคเช้า ...
20/10/2020

รร.สร.พบ. เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า ทหารแพทย์ รุ่นที่ 20 จำนวน 80 นาย เมื่อวานนี้
(19 ต.ค. 63) โดย ภาคเช้า ต้อนรับและดำเนินการปฐมนิเทศ นายสิบนักเรียน โดย พ.อ. พฤศพงศ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.กศ.รร.สร.พบ. และ อจ.หน.รร.สร.พบ.

ภาคบ่ายกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย พ.ท.หญิง กุลริศา เล็กใจกล้า และ คณะอาจารย์ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบหลักสูตร

#ยังคงดำเนินตามมาตรการNewNormal
#ชั้นต้น20

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารแพทย์ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 มีรายชื่อจำนวน...
19/10/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารแพทย์ ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 มีรายชื่อจำนวน 5 นาย ดังนี้
1 พ.ท. วัชร์ชโลธร รัฐพงศกร
2 พ.ท. ณรงค์ฤทธิ์ รุ่งโรจน์
3 จ.ส.อ. สมเกียรติ ปักษ์ชัยภูมิ
4 นาย สวงค์ โพธิอาศัย
5 นาง เด่นนภา ใจทำดี
ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี
พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

14/10/2020
TV5HD1

https://www.facebook.com/TV5HD1/videos/4038467012847427/

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประชาชน วันที่ 14 ต.ค. 2563 เวลา 18.00 น.

#TV5HD1 #NewMedia #เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน

ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม และ รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๕  ห้วงการศึกษาตั้งแต่ วันท...
12/10/2020

ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้เข้ารับการอบรม และ รายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ ๑๕ ห้วงการศึกษาตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ยินดีต้อนร้บ นายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ. รุ่นที่ 20 ห้วงการศึกษา 19 ต.ค.63 - 19 มี.ค.64  ผู้เรียนสามาร...
05/10/2020

ยินดีต้อนร้บ นายสิบนักเรียน หลักสูตรนายสิบชั้นต้น เหล่า พ. รุ่นที่ 20 ห้วงการศึกษา 19 ต.ค.63 - 19 มี.ค.64 ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานระบบ moodle ได้ตามลิ้งค์
#www.saenarak2.com

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. กรุณาเป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร...
24/09/2020

เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๙๓๐ พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. กรุณาเป็นประธาน ในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร แลปิดการศึกษา หลักสูตรนายสิบชั้น สำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เพื่อบรรจุในเหล่า สนับสนุนการช่วยรบ ของเหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๘ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ
----------------------------------------

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นกองหนุน และพลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเม...
17/09/2020

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นกองหนุน และพลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๑๔- ๑๗ ก.ย. ๖๓

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นกองหนุน และพลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๑๔- ๑๗ ก.ย. ๖๓

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
16/09/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร มอบหนังสือให้ห้องสมุด รร.สร.พบ. จำนวน 3 เล่ม ได้แก่
1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ
2. ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3. ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือทั้งสามเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง

10/09/2020
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ต.หญิง ช...
01/09/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ต.หญิง ชนกนาฎ อาชาวงศ์ และ จ.ส.ท.หญิง วันเดือนเพ็ญ สนโต ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
31/08/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง มอบหนังสือ "พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พุทธศักราช 2515-2559" จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 3 เล่ม) แก่ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
27/08/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มอบหนังสือ จำนวน4เล่ม ให้ ห้องสมุด รร.สร.พบ.

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให...
21/08/2020

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธารา  พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม นายทหารประทวนเลื่อน...
18/08/2020

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

17/08/2020
การฝึกศึกษาทางทหาร แบบ New Normal

การฝึกศึกษาทางทหาร แบบ New Normal ของเหล่าทหารแพทย์
https://youtu.be/R-rXrqdb6yg

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรของเหล่าทหารแพทย์ ช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (....

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ท.สมพงษ์...
13/08/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ท.สมพงษ์ รุ่งแสง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

#www.amedschool.ac.th/pratuan
09/08/2020

#www.amedschool.ac.th/pratuan

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบใบประกาศณียบัตร แก่หล...
07/08/2020

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบใบประกาศณียบัตร แก่หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบใบประกาศณียบัตร แก่หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

ระบบประเมินผลและทดสอบความรู้ นายทหารชั้นประทวน เหล่า พ. ระดับนายสิบชั้นต้น และนายสิบอาวุโส#www.amedschool.ac.th/pratuan
06/08/2020

ระบบประเมินผลและทดสอบความรู้ นายทหารชั้นประทวน เหล่า พ. ระดับนายสิบชั้นต้น และนายสิบอาวุโส
#www.amedschool.ac.th/pratuan

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. ...
03/08/2020

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทำการปิดภาคสนามในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๑ ก.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทำการปิดภาคสนามในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๑ ก.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รอง จก.พบ.๒กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา และไหว้ครู หลักสู...
23/07/2020

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รอง จก.พบ.๒
กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา และไหว้ครู หลักสูตรนายสิบชั้นสำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รอง จก.พบ.๒
กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา และไหว้ครู หลักสูตรนายสิบชั้นสำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
17/07/2020

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรนายสิบชั้นต้น/นายสิบอาวุโส แบบ E-Learning ของเหล่า พ. สามารถเข้าศึกษาสื่อการสอน และตำราได้แ...
09/07/2020

เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรนายสิบชั้นต้น/นายสิบอาวุโส แบบ E-Learning ของเหล่า พ. สามารถเข้าศึกษาสื่อการสอน และตำราได้แล้วที่ http://www.amedschool.ac.th/pratuan/

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
08/07/2020

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
08/07/2020

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's cover photo
18/06/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's cover photo

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ...
13/06/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู่กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น๒ รร.สร.พบ

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ส.ต.ฤทธิรงค์  เชื...
12/06/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ส.ต.ฤทธิรงค์ เชื้อฉ่ำหลวง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ส.ต.ฤทธิรงค์ เชื้อฉ่ำหลวง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

11 มิ.ย.63 เวลา 1330  สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้กับ รร.สร.พบ.  จำนวน 100,000 บาท  สำหรับจัดซื...
11/06/2020

11 มิ.ย.63 เวลา 1330 สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้กับ รร.สร.พบ. จำนวน 100,000 บาท สำหรับจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ โดย พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ./ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้รับมอบ

1 มิ.ย.63 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ รร.สร.พบ. ดำเนินการสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที 48 ผ่าน Zoom conference, Youtub...
01/06/2020

1 มิ.ย.63 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ รร.สร.พบ. ดำเนินการสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที 48 ผ่าน Zoom conference, YoutubeLive ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 4 รร.สร.พบ.

#ปรับรูปแบบการเรียนการสอน online, physical distancing
#ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนและการฝึกให้ทันสมัยเข้ากับบริบท Covid19 ทุกหลักสูตรฯ

ที่อยู่

เลขที่ 8/2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+663544445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

26 ต.ค.63 รร.สร.พบ. เปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ทหารแพทย์ รุ่นที่ 66 ภาคเช้า ลงทะเบียน ณ ห้องรับประทานอาหารชั้น 1 และพิธีปฐมนิเทศ โดยมีรอง ผบ.รร.สร.พบ. เข้าร่วมและพบปะนักเรียน
26 ต.ค. 63 รร.สร.พบ. เปิดหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า พ. รุ่นที่ 66 0900-1200 ลงทะเบียน ณ ห้องอาหารชั้น 1 และปฐมนิเทศ ณ ห้องเรียน ชั้น 3 1300-1600 กิจกรรมสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2
26 ต.ค. 63 รร.สร.พบ. ปฐมนิเทศหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 66
เคยเรียนหลักสูตร 2 ปี นนส.เหล่าแพทย์ หลักสูตรนายสิบอาวุโส
เป็นอาจารย์สอนสถานี Circulation shock IV ขอบคุณ. อ. ณัฐ ค่ะ
หากยังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัยนะครับผม
หน่วยงานราชการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก http://www.amedschool.ac.th/index.php/th-th/ โทร 02-3544445
กำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ระลึกพระคุณ โรงเรียนแห่งนี้เสมอ อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียน โรงเรียนของเราบ่อยๆนะครับ
กรม นักเรียน
กรม นร. รร. สร พบ. เมื่อวันที่12มี.ค .2562 พ.ท.สุรภัทร ศรีนนท์ ได้เข้าเป็นอนุกรรมการ ตรวจเยี่ยมของ ยศ.ทบ.