โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เชี่ยวชาญการเสนารักษ์ อนุรักษ์กำลังรบ
(4)

เปิดเหมือนปกติ

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นกองหนุน และพลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเม...
17/09/2020

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นกองหนุน และพลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๑๔- ๑๗ ก.ย. ๖๓

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรนายสิบชั้นต้นกองหนุน และพลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๑๔- ๑๗ ก.ย. ๖๓

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
16/09/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร มอบหนังสือให้ห้องสมุด รร.สร.พบ. จำนวน 3 เล่ม ได้แก่
1. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ
2. ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3. ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หนังสือทั้งสามเล่มนี้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง

10/09/2020
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ต.หญิง ช...
01/09/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ต.หญิง ชนกนาฎ อาชาวงศ์ และ จ.ส.ท.หญิง วันเดือนเพ็ญ สนโต ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
31/08/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง มอบหนังสือ "พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พุทธศักราช 2515-2559" จำนวน 2 ชุด (1 ชุด มี 3 เล่ม) แก่ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
27/08/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

พลเอกสมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้มอบหนังสือ จำนวน4เล่ม ให้ ห้องสมุด รร.สร.พบ.

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให...
21/08/2020

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้กับ นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม นายทหารประทวนเลื่อน...
18/08/2020

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สำหรับ จ.(พ.) อายุ ๕๕ ปี ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

17/08/2020
การฝึกศึกษาทางทหาร แบบ New Normal

การฝึกศึกษาทางทหาร แบบ New Normal ของเหล่าทหารแพทย์
https://youtu.be/R-rXrqdb6yg

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรของเหล่าทหารแพทย์ ช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (....

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ท.สมพงษ์...
13/08/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ว่าที่ พ.ท.สมพงษ์ รุ่งแสง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

#www.amedschool.ac.th/pratuan
09/08/2020

#www.amedschool.ac.th/pratuan

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบใบประกาศณียบัตร แก่หล...
07/08/2020

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบใบประกาศณียบัตร แก่หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ พล.ท. ธารา พูนประชา ผอ.ศพม. กรุณาเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา และมอบใบประกาศณียบัตร แก่หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

ระบบประเมินผลและทดสอบความรู้ นายทหารชั้นประทวน เหล่า พ. ระดับนายสิบชั้นต้น และนายสิบอาวุโส#www.amedschool.ac.th/pratuan
06/08/2020

ระบบประเมินผลและทดสอบความรู้ นายทหารชั้นประทวน เหล่า พ. ระดับนายสิบชั้นต้น และนายสิบอาวุโส
#www.amedschool.ac.th/pratuan

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. ...
03/08/2020

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทำการปิดภาคสนามในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๑ ก.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๓ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง รร.สร.พบ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘
ณ พื้นที่ พัน นนส. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และทำการปิดภาคสนามในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๓
รับการฝึกระหว่างวันที่ ๒๙- ๓๑ ก.ค. ๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รอง จก.พบ.๒กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา และไหว้ครู หลักสู...
23/07/2020

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รอง จก.พบ.๒
กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา และไหว้ครู หลักสูตรนายสิบชั้นสำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต.ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รอง จก.พบ.๒
กรุณาเป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษา และไหว้ครู หลักสูตรนายสิบชั้นสำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เหล่า พ. รุ่นที่ ๘
โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ รร.สร.พบ

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
17/07/2020

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรนายสิบชั้นต้น/นายสิบอาวุโส แบบ E-Learning ของเหล่า พ. สามารถเข้าศึกษาสื่อการสอน และตำราได้แ...
09/07/2020

เตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรนายสิบชั้นต้น/นายสิบอาวุโส แบบ E-Learning ของเหล่า พ. สามารถเข้าศึกษาสื่อการสอน และตำราได้แล้วที่ http://www.amedschool.ac.th/pratuan/

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
08/07/2020

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post
08/07/2020

Photos from โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's post

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's cover photo
18/06/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's cover photo

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ...
13/06/2020

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที่ ๔๘ โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู่กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น๒ รร.สร.พบ

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ส.ต.ฤทธิรงค์ เชื...
12/06/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ส.ต.ฤทธิรงค์ เชื้อฉ่ำหลวง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จัดพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ ส.ต.ฤทธิรงค์ เชื้อฉ่ำหลวง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม รร.สร.พบ. ชั้น 2 โดยมี พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ กรุณาเป็นประธานในพิธี

11 มิ.ย.63 เวลา 1330 สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้กับ รร.สร.พบ. จำนวน 100,000 บาท สำหรับจัดซื...
11/06/2020

11 มิ.ย.63 เวลา 1330 สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย มอบเงินบริจาคให้กับ รร.สร.พบ. จำนวน 100,000 บาท สำหรับจัดซื้อโสตทัศนูปกรณ์ โดย พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ./ผบ.รร.สร.พบ. เป็นผู้รับมอบ

1 มิ.ย.63 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ รร.สร.พบ. ดำเนินการสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที 48 ผ่าน Zoom conference, Youtub...
01/06/2020

1 มิ.ย.63 แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ รร.สร.พบ. ดำเนินการสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า พ. รุ่นที 48 ผ่าน Zoom conference, YoutubeLive ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 4 รร.สร.พบ.

#ปรับรูปแบบการเรียนการสอน online, physical distancing
#ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนและการฝึกให้ทันสมัยเข้ากับบริบท Covid19 ทุกหลักสูตรฯ

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's cover photo
29/05/2020

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก's cover photo

๒๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ​. บรรยายพิเศษ ให้กับหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ในหัวข้อบทบา...
28/05/2020

๒๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๐๓๐ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผบ.รร.สร.พบ​. บรรยายพิเศษ ให้กับหลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ในหัวข้อบทบาทนายทหารใหม่ ต่อการพัฒนาคุณภาพ รพ. ผ่าน Zoom conference, YoutubeLive ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น ๔ รร.สร.พบ.

#ปรับรูปแบบการเรียนการสอน online, physical distancing
#ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนและการฝึกให้ทันสมัยเข้ากับบริบท Covid19 ทุกหลักสูตรฯ

27 พ.ค.63 พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. บรรยายพิเศษ แนวทางรับราชการของนายทหาร หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ผ่าน Zoom ...
27/05/2020

27 พ.ค.63 พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. บรรยายพิเศษ แนวทางรับราชการของนายทหาร หลักสูตรปฐมนิเทศนายทหารใหม่ ผ่าน Zoom conference, YoutubeLive ณ ห้องสารสนเทศ ชั้น 4 รร.สร.พบ.

#ปรับรูปแบบการเรียนการสอน online, physical distancing
#ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนและการฝึกให้ทันสมัยเข้ากับบริบท Covid19 ทุกหลักสูตรฯ

#ปรับรูปแบบการเรียนการสอน online, physical distancing#ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนและการฝึกให้ทันสมัยเข้ากับบริบท Covid19...
25/05/2020

#ปรับรูปแบบการเรียนการสอน online, physical distancing
#ปรับเนื้อหาการเรียนการสอนและการฝึกให้ทันสมัยเข้ากับบริบท Covid19 ทุกหลักสูตรฯ

#www.saenarak2.com/แนวทางปฏิบัติด้านจิตเวช-covid-19.html#www.saenarak2.com/การบริหารจัดการศพผู้ป่วย-covid-19.html
09/05/2020

#www.saenarak2.com/แนวทางปฏิบัติด้านจิตเวช-covid-19.html

#www.saenarak2.com/การบริหารจัดการศพผู้ป่วย-covid-19.html

หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและการควบคุมในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-1...
29/04/2020
e-learning รร.สร.พบ.

หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันและการควบคุมในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่สามารถศึกษาเรียนทางออนไลน์โดยผ่านโปรแกรมMoodleได้ด้วยตนเอง
รายละเอียดและลงทะเบียน www.saenarak2.com

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
03/04/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

แนะนำหนังสือหมวดทหารของห้องสมุด รร.สร.พบ.

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
02/04/2020

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

๒ เมษายน วันรักการอ่าน

01/04/2020
ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
30/03/2020
ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ห้องสมุดโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

วันนี้ห้องสมุดจัดทำความรู้เรื่อง คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ รร.สร.พบ. ในการเผยแพร่ผลงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพราะมีจำนวนผู้เข้าชมและจำนวนผู้ดาวน์โหลดแสดงในแต่ละผลงาน แหล่งสารสนเทศนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย (ทั้งเจ้าของผลงานและผู้นำผลงานไปใช้) ทั้งนี้ผู้นำผลงานไปใช้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของผลงานกำหนดไว้ด้วย
คลิกเพื่อเข้าอ่านได้ที่เว็บไซต์ http://online.anyflip.com/pghif/taqv/

ที่อยู่

เลขที่ 8/2 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+663544445

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หากยังพอมีประโยชน์อยู่บ้าง ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ตามอัธยาศัยนะครับผม
หน่วยงานราชการ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก http://www.amedschool.ac.th/index.php/th-th/ โทร 02-3544445
กำลังพลเหล่าทหารแพทย์ ระลึกพระคุณ โรงเรียนแห่งนี้เสมอ อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเยียน โรงเรียนของเราบ่อยๆนะครับ
กรม นักเรียน
กรม นร. รร. สร พบ. เมื่อวันที่12มี.ค .2562 พ.ท.สุรภัทร ศรีนนท์ ได้เข้าเป็นอนุกรรมการ ตรวจเยี่ยมของ ยศ.ทบ.