กองทัพเรือ Royal Thai Navy

กองทัพเรือ Royal Thai Navy สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทาง
Instagram : Royalthainavy_rtn
Youtube : กองทัพเรือ Royal Thai Navy The official Facebook fanpage account of Royal Thai Navy

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทัพเรือ

เปิดเหมือนปกติ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กองทัพเรือ มอบหมายให้ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ...
14/09/2021

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มอบบ้านให้ผู้ยากไร้

เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กองทัพเรือ มอบหมายให้ น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เป็นประธานพิธีมอบบ้านพักอาศัย พร้อมกับมอบถุงยังชีพให้กับ นางฐานิช ละเอียดจิตต์ และครอบครัว ตามโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๙ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

14/09/2021

กองทัพเรือจัดเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. พลเรือตรีเอกชัย อมาตยกุล รองผู้อำนวยอู่พระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน 16 ลำ พร้อมกำลังพล ณ กรมอู่พระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจังหวัดสมุทรปราการ

จากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการเกิดน้ำท่วมสูงในบริเวณอำเภอบางบ่อ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจังหวัดสมุทรปราการทำให้จังหวัดสมุทรปราการร้องขอสนับสนับเรือผลักดันน้ำในการช่วงเร่งระบายน้ำท่วงขังจากกองทัพเรือ

ในการนี้ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ(ผอ.ศบภ.ทร.) สั่งการให้อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดชุดเฉพาะกิจเรือผลักดัน โดยมีเรือผลักดันน้ำจำนวน 16 ลำ และกำลังพล สนับสนุนการระบายน้ำให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมสูงบางพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยชุดสำรวจพื้นที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ จุดติดตั้ง ทั้งหมด 2 จุด คือบริเวณคลองลาดกระบัง ด้านข้างห้างแม็คโคร บางพลี ถนนบางนา-ตราด และบริเวณคลองลาดกระบัง ด้านข้าง บริษัทบางกอก แอร์เวย์ ถนนสุวรรณภูมิ 3

สำหรับเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากมาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งแนวความคิดนี้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้นำไปดัดแปลงระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาระบบน้ำทั่วประเทศ และจากองค์ความรู้ในการสร้างเรือผลักดันน้ำที่คงมีอยู่ทำให้ กองทัพเรือสร้างเรือผลักดันน้ำขึ้นใหม่ เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ทั้งยังสนองต่อพระราชดำริแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่มีอยู่เดิมมาผลิตและพัฒนาขึ้นใหม่เป็น 3 ขนาด คือขนาด 320 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 220 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 120 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ทั้งนี้ เรือผลักดันน้ำนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการระบายน้ำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ครั้งละปริมาณมาก อีกทั้งยังสามารถชะล้างไล่ดินเลนที่ตกตะกอนอยู่ก้นแอ่งให้หมดไป ทำให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแอ่ง เป็นบึงและคอขวด เนื่องจากเป็นที่ลุ่มระบายน้ำออกได้ลำบากและไหลได้ไม่เร็ว

#ครัวเรือรบ#fromtheseaวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ผบ.ร.ล.กันตัง พร้อมด้วยกำลังพลประจำเรือ เดินทางไปมอบอาหารกล่อ...
14/09/2021

#ครัวเรือรบ
#fromthesea
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ผบ.ร.ล.กันตัง พร้อมด้วยกำลังพลประจำเรือ เดินทางไปมอบอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 30 ชุด

ตามโครงการ ทัพเรือภาคที่ 1 มอบอาหารกล่องจาก “ครัวเรือรบ” ภายใต้แนวคิด “From The Sea” ต้านภัย COVID-19 ให้แก่ โควิดคลินิก รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วย COVID-19 ณ จุดประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)...
14/09/2021

ทัพเรือภาคที่ ๒ จัดกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ มอบหมายให้ นาวาเอก ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ รองเสนาธิการ ทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ ๒ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำเจลล้างมือและ สเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ ณ เทศบาลตำบลสทิงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับประชาชนในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร ตลอดเวลา

#กองทัพเรือเพื่อประชาเทิดราชัน
#ทัพเรือภาคที่๒
#กองทัพเรือ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

กองทัพเรือจัดเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตา...
14/09/2021

กองทัพเรือจัดเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. พลเรือตรีเอกชัย อมาตยกุล รองผู้อำนวยอู่พระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน 16 ลำ พร้อมกำลังพล ณ กรมอู่พระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในจังหวัดสมุทรปราการ

จากสถานการณ์ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการเกิดน้ำท่วมสูงในบริเวณอำเภอบางบ่อ และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบจังหวัดสมุทรปราการทำให้จังหวัดสมุทรปราการร้องขอสนับสนับเรือผลักดันน้ำในการช่วงเร่งระบายน้ำท่วงขังจากกองทัพเรือ

ในการนี้ พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ(ผอ.ศบภ.ทร.) สั่งการให้อู่พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ จัดชุดเฉพาะกิจเรือผลักดัน โดยมีเรือผลักดันน้ำจำนวน 16 ลำ และกำลังพล สนับสนุนการระบายน้ำให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมสูงบางพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยชุดสำรวจพื้นที่ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ จุดติดตั้ง ทั้งหมด 2 จุด คือบริเวณคลองลาดกระบัง ด้านข้างห้างแม็คโคร บางพลี ถนนบางนา-ตราด และบริเวณคลองลาดกระบัง ด้านข้าง บริษัทบางกอก แอร์เวย์ ถนนสุวรรณภูมิ 3

สำหรับเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากมาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งแนวความคิดนี้ ปัจจุบันกรมชลประทานได้นำไปดัดแปลงระบบ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาระบบน้ำทั่วประเทศ และจากองค์ความรู้ในการสร้างเรือผลักดันน้ำที่คงมีอยู่ทำให้ กองทัพเรือสร้างเรือผลักดันน้ำขึ้นใหม่ เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัยในปี 2554 ทั้งยังสนองต่อพระราชดำริแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่มีอยู่เดิมมาผลิตและพัฒนาขึ้นใหม่เป็น 3 ขนาด คือขนาด 320 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ขนาด 220 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน และขนาด 120 แรงม้า ผลักดันน้ำได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ทั้งนี้ เรือผลักดันน้ำนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการระบายน้ำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้ครั้งละปริมาณมาก อีกทั้งยังสามารถชะล้างไล่ดินเลนที่ตกตะกอนอยู่ก้นแอ่งให้หมดไป ทำให้น้ำไหลได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแอ่ง เป็นบึงและคอขวด เนื่องจากเป็นที่ลุ่มระบายน้ำออกได้ลำบากและไหลได้ไม่เร็ว

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. กรม ร.1 พล.นย. / กองอำนวยการฝึกหลักสูตรเบื้องต้นทหารทุกเหล่าพรรคนาวิกโยธินทำการทดส...
14/09/2021

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. กรม ร.1 พล.นย. / กองอำนวยการฝึกหลักสูตรเบื้องต้นทหารทุกเหล่าพรรคนาวิกโยธินทำการทดสอบความรู้และประเมินผลการฝึกของทหารใหม่ ผลัด 1/64ตามมาตรฐานในการตรวจสอบและประเมินผลเพื่อ ความถูกต้องตามแบบฝึก ปฏิบัติได้แข็งแรง ปฏิบัติได้พร้อมเพรียง ปฏิบัติได้ถูกต้อง ภายใต้มาตราการ โควิด 2019 ( Under Covid 19 Measures ) ณ ลานสวนสนาม กรม ร.1 พล.นย. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

"น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน" ทรภ.3 มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19ตามที่มีสถานการณ์การ...
13/09/2021

"น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน" ทรภ.3 มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยในห้วงปัจจุบันนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปทุกพื้นที่ ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ทัพเรือภาคที่ 3 จึงได้จัดโครงการ “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ขึ้น ด้วยการส่งมอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง ให้กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว บ้านคอเอน หมู่ที่ 2 ตำบล ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต โดยมี พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ ร่วมในการมอบในครั้งนี้

โดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสารน้ำหนัก 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ห่อ ปลากระป๋อง 6 กระป๋อง น้ำมันพืช 2 ขวด และกระดาษทิชชู่ 6 ม้วน รวมจำนวน 100 ชุด

เราหวังว่า สิ่งของเหล่านี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนได้ในระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ทัพเรือภาคที่ 3 ยังคงจะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆ และในพื้นที่อื่นๆ อีกต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

#ทัพเรือภาคที่3
#จักปกป้องท้องธาราอันดามัน
#กองทัพเรือเพื่อประชาชน
#ร่วมใจต้านภัยCOVID

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายเรือ ช่วยเหลือประชาชนในพื้น อ.บางบ่...
13/09/2021

กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายเรือ ช่วยเหลือประชาชนในพื้น อ.บางบ่อ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ ๑๓ ก.ย.๖๔ ของศบภ.ฐท.กท. และ นบภ.รร.นร. ให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง โดยได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ช่วยยกสิ่งของในบ้านที่น้ำท่วม อำนวยความสะดวกการจราจร ๓ จุด มอบข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน ๒๕๖ หลังคาเรือน วางแนวกระสอบทราย ภายในพื้นที่น้ำท่วม ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม

#น้ำท่วมบางบ่อ
#น้ำท่วมสมุทรปราการ
#กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชน

#ทรงพระเจริญ#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณ...
13/09/2021

#ทรงพระเจริญ
#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

#ทรงพระเจริญ
#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนาและกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)

#โรงพยาบาลสนามในพื้นที่กองทัพเรือ#โรงพยาบาลสนาม#covid19
13/09/2021

#โรงพยาบาลสนามในพื้นที่กองทัพเรือ
#โรงพยาบาลสนาม
#covid19

#โรงพยาบาลสนามในพื้นที่กองทัพเรือ
#โรงพยาบาลสนาม
#covid19

พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง กองทัพเรือ วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 12.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน  ผู้บัญชา...
13/09/2021

พิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง กองทัพเรือ

วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 12.30 น. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พลเรือโท วุฒิชัย สายเสถียร รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้

ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 - 2567 โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูง สำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ลำ โดยปัจจุบันมีเรือลากจูงใช้ปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน 6 ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ 1 ลำ ซึ่งจะเหลือเรือลากจูงใช้ในราชการ เพียง 5 ลำ กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทน ซึ่งการต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จะทำให้มีเรือลากจูงที่เพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี 2567

การต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกจากบริษัทอู่ต่อเรือภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์ความรู้ และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือ Ramparts 3200 CLASS TUG เป็นแบบพื้นฐาน โดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการ ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ในการ
เข้า - ออกจากท่า การขจัดคราบน้ำมันในทะเล การดับเพลิงในเรือในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกประการ โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 540 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางที่จัดให้มีพิธีวางกระดูกงูในวันนี้ มีคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ คือ มีความยาวตลอดลำ 31.5 เมตร ความกว้างตัวเรือ 12.6 เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ 4.5 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ 12.1 นอต ห้องพักสำหรับกำลังพล 20 นาย มีพื้นที่จัดเก็บเสบียงอาหารและระบบน้ำจืดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วันระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็ว 8 นอตที่ระวางขับน้ำเต็มที่และมีกำลังดึงไม่น้อยกว่า 55 เมตริกตัน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวเพื่อเป็นเกียรติในพิธี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า “ตามที่กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำ โดยว่าจ้างบริษัท เอเชียนมารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ ให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้สำเร็จเรียบร้อยมาตามลำดับจนถึงขั้นตอนที่สำคัญในวันนี้ คือ การวางกระดูกงูเรือ ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถและประสบการณ์ของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ว่าจะสามารถดำเนินการสร้าง
เรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ”

ในส่วนของพิธีวางกระดูกงูเรือของประเทศไทยและต่างประเทศ ถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ และได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยโบราณ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรือ
ที่จะก่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย และความวัฒนาถาวรให้แก่เรือ และยังถือว่าเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือ ให้เข้าสถิตแก่เรืออีกด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัย...
13/09/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) ความว่า
✨“…ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย...ขอบคุณครับ/ค่ะ…”
พร้อมลงพระนามาภิไธย “สิรินธร”✨
✨โดยพระฉายาลักษณ์นี้จะพระราชทานแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
📌หมายเหตุ -เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มีจำหน่าย ณ ร้านภัทรพัฒน์ ทุกสาขา รายได้จากการจำหน่ายสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง)”
🔻🔻ข้อมูลเพิ่มเติม🔻🔻
https://www.facebook.com/155659084573776/posts/2149076888565309/?d=n

#พลังสามัคคีสร้างความเข้มแข็ง #วินัยดีสร้างทีมเวิร์ค เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 0830 กรม ร.1 พล.นย. / กองอำนวยการฝึก ...
12/09/2021

#พลังสามัคคีสร้างความเข้มแข็ง
#วินัยดีสร้างทีมเวิร์ค

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 0830 กรม ร.1 พล.นย. / กองอำนวยการฝึก หลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหาร ทุกเหล่าพรรคนาวิกโยธิน ผลัด 1/64 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา O - Course ประเภททีมและประเภทเดี่ยว ของพลทหารใหม่ ผลัดที่ 1/64 ณ สนามข้ามเครื่องกีดขวาง กรม ร.1 พล.นย. ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ภายใต้มาตราการ โควิด 2019 ( Under Covid 19 Measures )

ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด ทร. ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมช่วยเหลือประชาชนตามที่กอ...
12/09/2021

ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด ทร. ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบพร้อมช่วยเหลือประชาชน

ตามที่กองทัพเรือได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคติดต่อ COVID - 19 กองทัพเรือ แบบ Call Center ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด ๑๙ กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินการประสานและให้ความเหลือประชาชนในการเคลื่อนผู้ป่วย COVID - 19 และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ผ่านเบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘ ๔๓๘๔๙๔ และ ๐๓๘ ๔๓๘๑๖๓

ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด ๑๙ กองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยดังนี้
๑. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ เพศชาย จำนวน ๑ คน จากการเคหะแหลมฉบัง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลมงกุฎระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๒. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๑๕ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ เพศชาย จำนวน ๑ คน จากบ้านนาวีเฮ้าส์ ภูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๓. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ เพศชาย จำนวน ๑ คน จากการเคหะแหลมฉบัง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดระยอง

๔. วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ ซึ่งได้รับการรักษาจนหายป่วย จำนวน ๖ คน จากอาคารรับรองสัตหีบ (อาคารปลาดาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๕. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะ(ขนาดใหญ่) สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของทุกวัน เพื่อรับส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ จากหลายสถานที่เพื่อคัดกรองเข้าโรงพยาบาลสนาม วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๙ เที่ยว

๖. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๓๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑๑ คน จากกราบพักทหาร ๗ กองการฝึกกองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๗. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๓ คน จากหมู่ ๑ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปโรงแรมดีวารีจอมเทียนบีช ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๘. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ ซึ่งได้รับการรักษาจนหายป่วย จำนวน ๑๐ คน จากอาคารรับรองสัตหีบ (อาคารปลาดาว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๙. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑๑ คน จากอาคารรับรองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

๑๐. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ จังหวัดชลบุรี ระยอง โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกำลังพลพร้อมยานพาหนะรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ จำนวน ๑ คน จากกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไปสนามยิงปืนฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ตลอดการเดินทางผู้ป่วยทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และในส่วนของยานพาหนะเมื่อรับส่งผู้ป่วยเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยทันที

ที่อยู่

200 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624754481

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทัพเรือ Royal Thai Navyผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทัพเรือ Royal Thai Navy:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประชุมกันแล้วเลือกเลยอาวุธจากญี่ปุ่น Pay By Bill gate กองทัพเรือ Royal Thai Navy Joe Biden
ผมมีคำถามครับเกี่ยวกับทหารเกนใหม่ทุกคนต้องซื้อชุดเองใช่หรือไม่ครับ
งั้นใน ฐานะ จอมพล ทั้ง 3 เหล่าทัพ ขอสั่งยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ตั้งแต่ ปี พ.ศ 2566 เป็นต้นไป เปลี่ยนเป็นสมัครใจ ผู้สมัครใจหากอยู่ครบกำหนด 2 ปี หากอยากติดยศ เรียนอีก 1 ปี ติดยศทันที ถ้าวุฒิ ม.3 เรียน กศน ม.ปลายให้จบ ม.6 ไม่ยาก(รายละเอียดอาจต่างกันตามเหล่าทัพ) กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ขอเอา"รูปผม"ไปประดับสายสะพายเลือกเลยตัดต่อใส่ (ประดับที่ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ไทย) ห้องหัวหน้า กองทัพเรือ Royal Thai Navy
พรุ่งนี้ผมขอเชิญ กรมสมเด็จพระเทพ เสด็จเยือนหาดทุ่งโปรง (กรม)กองพันลาดตระเวน ไม่ต้องปิดหาด แต่ห้ามถ่ายรูปพอ มาดูบริเวณวัง เจ้าฟ้าหญิงคาโกะ กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ผมให้เปรวระเบิดด้วยก็ได้ไปวังไหมลุง รับ กับใครเลือกเลย (เรือเอก ประนอม ยอดรัก) กองทัพเรือ Royal Thai Navy
อะลุงไมค์ ไว้ใส่กรอบ ว่าเป็น ผู้กอง(เรือเอก) ประนอม ยอดรัก แบบภาพชัด กองทัพเรือ Royal Thai Navy
ขอพระราชทาน OPPO Find X3Pro ให้ เรือเอก ประนอม ยอดรัก กองทัพเรือ Royal Thai Navy เบียร์ ก็ลดๆ บ้างนะลุง
ขอพระราชทานยศ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เป็น พลเรือเอก กองทัพเรือ Royal Thai Navy
สร้างวังให้ Princess kako-aiko ทั้งหมด บริเวณที่ผมทำเครื่องหมายสีเหลืองไว้ หาดทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน กองทัพเรือ Royal Thai Navy
เลือกรุ่นเอา Audi A8 ผบ.ทบ-ทร-ทอ (รถหลวง) กองทัพเรือ Royal Thai Navy
อะพี่ให้รุ่นนี้ ใช้ง่ายๆ พอ คอมแพค ตัดเงินเดือนผมไป น้องอยู่ ลำพูน (อัญชิสา ปลูกปัญญากุล) Plammy SY51 กองทัพเรือ Royal Thai Navy