สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "ยูคาลิปตัสกับการใช้น้ำ" 🍀🍀🍀
26/09/2020

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "ยูคาลิปตัสกับการใช้น้ำ" 🍀🍀🍀

📒📌📔 สวัสดีครับ วันนี้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ขอแนะนำหนังสือ (E-Book) ดี ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้เปิดอ่านออนไ...
25/09/2020
คู่มือการสำรวจของป่า

📒📌📔 สวัสดีครับ วันนี้สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ขอแนะนำหนังสือ (E-Book) ดี ๆ เพื่อให้ผู้สนใจได้เปิดอ่านออนไลน์กัน จะมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้าง ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ 🌳🍄🌼

1. คู่มือ "การสำรวจของป่า"
http://online.anyflip.com/eyznu/uppi/mobile/index.html

2. ต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5
http://online.anyflip.com/eyznu/kths/mobile/index.html

3. พรรณไม้มงคลพระราชทาน
http://online.anyflip.com/eyznu/pbyu/mobile/index.html

คู่มือการสำรวจของป่า

🌿 🌺 🍀 พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก “นมควาย”🌾𝘜𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘩𝘢𝘩𝘯𝘪𝘪 (Finet & Gagnep.) J.Sinclair 🍀🌿 🌺🌾 วงศ์ : ANNONACEAE💐 พรรณไม้หาย...
25/09/2020

🌿 🌺 🍀 พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก “นมควาย”
🌾𝘜𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘩𝘢𝘩𝘯𝘪𝘪 (Finet & Gagnep.) J.Sinclair 🍀🌿 🌺

🌾 วงศ์ : ANNONACEAE

💐 พรรณไม้หายาก ไม้เถาเนื้อแข็ง ดอกและผลสุกสีเหลืองจำปา ในป่าตะวันออก พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ในป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ที่ระดับความสูง 120-500 ม. 💐

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
24/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

สวจ. อยากบอก

เรื่อง(ไม่)ลี้ลับของ “ว่านจักจั่น”

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "กำจัดต้น" 🌱 🥭 🌿
24/09/2020

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "กำจัดต้น" 🌱 🥭 🌿

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กระทุงหมาบ้า"𝘋𝘳𝘦𝘨𝘦𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴 (L.f.) Hook.f. 🎋 🍄 ☘️🌿 วงศ์ : APOCYNACEAE🍁 ชื่ออื่น : กระทงหมา...
23/09/2020

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กระทุงหมาบ้า"
𝘋𝘳𝘦𝘨𝘦𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴 (L.f.) Hook.f. 🎋 🍄 ☘️

🌿 วงศ์ : APOCYNACEAE
🍁 ชื่ออื่น : กระทงหมาบ้า คันชุนสุนัขบ้า (ภาคกลาง), เครือเขาคลอน เครือเถาหมู ง่วนหมู ผักฮ้วนหมู ฮ้วนหมู (ภาคเหนือ)

🌾 กระทุงหมาบ้าเป็นไม้เถา น้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ดอกช่อซี่ร่ม สีเขียว ออกที่ซอกใบ ผลเป็นฝักคู่หรือเดี่ยว

💐 สรรพคุณ : ราก กระทุ้งพิษ แก้ฝีภายใน ขับปัสสาวะ ถอนพิษไข้ แก้พิษน้ำดีกำเริบ ทำให้อาเจียน ช่วยให้นอนหลับ ใบ รักษาแผลน้ำร้อนลวก แก้บวม แก้ฝี

🌷 อ้างอิง : ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย เล่ม 2 หน้า 16. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2561.

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "ชมพู่น้ำ" 🌺 🍂 🌿
22/09/2020

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "ชมพู่น้ำ" 🌺 🍂 🌿

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
21/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ด้วงคีม หรือด้วงเขี้ยวกาง (Stag Beetles)
เป็นแมลงที่อยู่ในอันดับ Coleoptera วงศ์ Lucanidae พบมากในทวีปเอเชีย ทั่วโลกมีประมาณ 1,250 ชนิด

ความสำคัญ : ด้วงคีมในวงศ์ Lucanidae เป็นกลุ่มของแมลงที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ดำเนินการขออนุญาตได้ที่ : กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://cites.dnp.go.th

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "กระโถนพระฤๅษี" 🌿𝘚𝘢𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘩𝘪𝘮𝘢𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯𝘢 Griff.  🎋 🌸 🍀🍁 วงศ์ : Rafflesiaceae💐ชื่อสามัญ : Hermit’s spitt...
21/09/2020

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "กระโถนพระฤๅษี" 🌿
𝘚𝘢𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘩𝘪𝘮𝘢𝘭𝘢𝘺𝘢𝘯𝘢 Griff. 🎋 🌸 🍀

🍁 วงศ์ : Rafflesiaceae

💐ชื่อสามัญ : Hermit’s spittoon

🌺 พืชเบียนราก (root parasite) ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-20 ซม. วงกลีบรวมสีแดง มีตุ่มหรือจุดสีเหลืองกระจายทั่วแผ่นกลีบ

🌿 พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า เวียดนาม และกัมพูชา ในไทยพบทางภาคเหนือที่เชียงใหม่และตาก และภาคใต้ที่ระนองและสุราษฎร์ธานี ขึ้นเบียนรากพืชสกุลเครือเขาน้ำ (T𝘦𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘪𝘨𝘮𝘢 sp.) ในป่าดิบชื้นและป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 800-1,200 ม.

🌳🌳🌳 มีป่าไว้ทำไม... "อุทยานแห่งชาติเขาหลวง" 🌳🌳🌳
20/09/2020

🌳🌳🌳 มีป่าไว้ทำไม... "อุทยานแห่งชาติเขาหลวง" 🌳🌳🌳

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "หว้า” 🍀🍀🍀
19/09/2020

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "หว้า” 🍀🍀🍀

🌿 🌺 🍀 พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก “มะค่าลิง”🌾 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘰𝘳𝘢 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Teijsm. & Miq. var. maritima (Pierre) K.Larsen & S.S.Lars...
18/09/2020

🌿 🌺 🍀 พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก “มะค่าลิง”
🌾 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘰𝘳𝘢 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘪𝘴 Teijsm. & Miq. var. maritima (Pierre) K.Larsen & S.S.Larsen 🍀🌿 🌺

🌾 วงศ์ : FABACEAE

💐 เป็นไม้ต้น ฝักเกลี้ยง ไม่มีหนาม ในป่าตะวันออก พบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 120-300 ม. 💐

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
18/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

รู้หรือไม่ ??

ตั๊กแตนตำข้าว (Mantises) รักต้องฆ่า

ประโยชน์ของตั๊กแตนตำข้าว
ในธรรมชาติ ตั๊กแตนตำข้าวมีบทบาทเป็นตัวห้ำ กินแมลงขนาดเล็กเป็นอาหาร

รู้จัก “เห็ดดาวดิน” กินได้ไหม ราคาเท่าไหร่ ไขข้อกังขา หายากจริงหรือ สรุปคือเห็ดเผาะ? - ข่า
17/09/2020
รู้จัก “เห็ดดาวดิน” กินได้ไหม ราคาเท่าไหร่ ไขข้อกังขา หายากจริงหรือ สรุปคือเห็ดเผาะ? - ข่า

รู้จัก “เห็ดดาวดิน” กินได้ไหม ราคาเท่าไหร่ ไขข้อกังขา หายากจริงหรือ สรุปคือเห็ดเผาะ? - ข่า

กลายเป็นกระแสฮือฮาชั่วข้ามคืนสำหรับเห็ดประหลาดซึ่งมีรูปร่างคล้ายดาว 5 แฉกอย่าง เห็ดดาวดิน ที่มีเสียงลือ....

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
17/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีข่าวคึกโครมเกี่ยวกับเห็ดดาวดินมาแล้ว ทางกลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้จึงได้ชี้แจงให้ความกระจ่างไปแล้ว ถัดมาไม่กี่วันก็มีข่าวใหม่ "ฮือฮา! พบเห็ดมือผีโผล่ในบ้าน" กลุ่มงานฯ จึงขอออกมาให้ความรู้ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

เห็ดมือผี? เห็ดที่ปรากฎตามข่าวเป็นเห็ดในกลุ่มเห็ดเขาเหม็น งงละสิครับ หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเห็ดกลุ่มนี้ ดังนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักเห็ดกลุ่มนี้กันเลยดีกว่า

เห็ดเขาเหม็น (Stinkhorns) เป็นชื่อเรียกกลุ่มเห็ดหนึ่งที่มีลักษณะสำคัญคือ เมื่อดอกอ่อนดอกเห็ดจะมีผิวเป็นเยื่อห่อหุ้มทำให้มีลักษณะกลมคล้ายกับลูกชิ้นหรือลูกปิงปอง แต่เมื่อแก่ผนังหุ้มดังกล่าวจะฉีกขาดออกทำให้โครงสร้างดอกเห็ดภายในเจริญออกมาและมีรูปร่างได้หลากหลายตามแต่ละสกุล แต่ที่สำคัญคือบริเวณด้านบนของดอกเห็ดจะมีเมือกสีน้ำตาลหรือเขียวขี้ม้าหรือดำที่มีกลิ่นเหม็นมากหรือคล้ายกับกลิ่นซากสัตว์ อันเป็นที่มาของคำว่า “เหม็น” หรือ “stink” ส่วนคำว่า “เขา” หรือ “horn” นั้นมาจากลักษณะของเห็ดสกุลหนึ่งในกลุ่มนี้ที่มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายเขาสัตว์ เมื่อเอาลักษณะเด่น 2 ประการนี้มารวมกันจึงเกิดเป็นชื่อเรียกใหม่ที่ว่า “เห็ดเขาเหม็น” หรือ “stinkhorns” นั่นเอง

เห็ดเขาเหม็นเป็นเห็ดที่มีบทบาทเป็นผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุ (saprophytic mushrooms) ที่สามารถพบได้ตามพื้นดินที่มีฮิวมัส (humus) ทับถมและมีความชื้นสูง มีรายงานการพบได้บ่อยครั้งตามโคนต้นไม้ที่มีการให้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก หรือ ปุ๋ยหมัก ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมตามบ้านคนที่มีการดูแลต้นไม้ใส่ดินและปุ๋ยอินทรีย์อยู่เป็นประจำจึงสามารถพบเห็ดกลุ่มนี้ได้

การกระจายของเห็ดเขาเหม็นพบได้ทั่วไปในเขตร้อนชื้น (tropical zones) อาจพบบ้างในป่าเขตอบอุ่น (temperate zones)

เห็ดเขาเหม็นทั้งหมดจัดอยู่ในลำดับอนุกรมวิธาน ดังนี้
อาณาจักรเชื้อรา (Kingdom of Fungi)
ไฟลัม Basidiomycota
ชั้น Agaricomycetes
อันดับ Phallales
วงศ์ Phallaceae

ในประเทศไทยมีรายงานเห็ดกลุ่มนี้อยู่หลายสกุล เช่น Anthurus Aseroe Clathrus Colus Dictyophora Mutinus Phallus และ Pseudocolus และ Simblum ( = Lysurus [current name]) (อุทัยวรรณและคณะ, 2556)

สำหรับชนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย อาทิเช่น เห็ดเยื่อไผ่ (Phallus indusiatus Vent.) เห็ดมือขาว (Anthurus brownii J.M. Mend.) เห็ดปลาหมึก (Aseroe arachnoidae E. Fisch.) เห็ดหน่อไม้แดง/เขาเหม็นแดง (Mutinus bambusinus (Zoll.) E. Fisch.) เป็นต้น

เห็ดกลุ่มนี้ส่วนมากไม่มีข้อมูลว่ารับประทานได้หรือไม่ ยกเว้น เห็ดเยื่อไผ่ (Phallus indusiatus Vent.) ที่มีการนำมารับประทานกันอย่างแพร่หลายในเมนู “ซุบเยื่อไผ่” ที่เราคุ้นเคย โดยนำเอาดอกเห็ดแก่ที่แทงดอกออกมาจากเยื่อหุ้มแล้วมาตัดหมวกและโคนก้านที่มีเมือกกลิ่นเหม็นออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดให้สีและกลิ่นหลุดออกไปให้หมดจึงจะนำมาปรุงอาหารได้

ที่ผ่านมาเห็ดในกลุ่มเห็ดเขาเหม็นได้รับความสนใจจากชาวบ้านในด้านเห็ดที่มีรูปร่างและกลิ่นที่แปลกประหลาดจนทำให้เกิดเป็นข่าวคึกโครมตามหน้าสื่อประเภทต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น
เห็ดมือขาว (Anthurus brownii J.M. Mend.) หรือบางแหล่งข่าวอาจให้ชื่อว่าเห็ดนิ้วมือคนตาย (แต่จริง ๆ แล้ว เห็ดนิ้วมือคนตายเป็นกลุ่มเห็ดอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ หากมีคนสนใจจะนำมากล่าวต่อไปในอนาคต) เห็ดชนิดนี้มีลักษณะดอกอ่อนรูปไข่ กว้าง 3 – 4 ซม. สูง 2 – 3 ซม. สีขาวหรือครีม โคนดอกมีเส้นใยสีขาวคล้ายเชือก 1 เส้นชอนไชไปในเศษซากอินทรียวัตถุที่เห็ดขึ้น เมื่อแก่เยื่อหุ้มดอกจะฉีกขาดตัวดอกเห็ดสีขาวมีรูพรุนคล้ายฟองน้ำโผล่ขึ้นมา มีลักษณะคล้ายมือที่ปลายนิ้วเชื่อมติดกันและจะแยกออกจากกันเป็น 6 แฉกหรือ 6 นิ้วเมื่อแก่ เนื้อเยื่อที่เกิดสปอร์ เป็นมือก กลิ่นเหม็น น้ำตาลอมเขียวมะกอก เกิดบนผิวด้านในของแฉกหรือนิ้ว ก้านดอก สั้น ใหญ่ เรียบ กลวง สปอร์ทรงรี ขนาด 3.5 – 4 x 2.8 – 3.8 ไมโครเมตร ผนังบาง เรียบ กลุ่มสปอร์เป็นเมือกน้ำตาลอมเขียวมะกอก ดอกเห็ดเกิดเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ บนพื้นดินที่มีซากพืช และไม่มีข้อมูลว่ากินได้ (อุทัยวรรณและคณะ, 2556)

ทีนี้ผู้อ่านคงพอทราบกันแล้วนะครับว่าเห็ดมือผีนั้นแท้จริงก็เป็นเพียงแค่เห็ดรูปร่างประหลาดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในธรรมชาติสามารถพบเห็ดที่มีรูปร่างแปลกประหลาดได้ตลอดเวลา ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น หรือน่ากราบไหว้แต่อย่างใด ดังนั้นเรามาร่วมกันศึกษาเห็ดชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติให้มากขึ้นด้วยนะครับ

เอกสารอ้างอิง
1) อนงค์ จันทร์ศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ อุทัยวรรณ แสงวณิช T. Morinaga Y. Nishizawa และ Y. Murakami. 2551. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
2) อุทัยวรรณ แสงวณิช พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ อัจฉรา พยัพพานนท์ เจนนิเฟอร์ เหลืองสะอาด อนงค์ จันทร์ศรีกุล และ บารมี สกลรักษ์. 2556. บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพ เห็ด. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน), กรุงเทพฯ.

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
17/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ดร.จันจิรา อายะวงศ์ นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับ Dr. Yosh*taka Ono มหาวิทยาลัยอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น และดร. จินตนา อันอาตม์งาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รายงานการค้นพบเชื้อราสนิมชนิดใหม่ของโลก และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Mycoscience vol.61 (4) July, 2020

กลุ่มงานวิจัยระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
17/09/2020

กลุ่มงานวิจัยระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

คนช่วยป่า ป่าช่วยโลก 💚

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "กะอวม" 🌱 🥭 🌿
17/09/2020

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "กะอวม" 🌱 🥭 🌿

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กระจับ"𝘛𝘳𝘢𝘱𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘯𝘴 L. var. 𝘣𝘪𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘴 (Osbeck) Makino 🎋 🍄 ☘️🌿 วงศ์ : LYTHRACEAE🍁 ชื่ออื่น : ก...
16/09/2020

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กระจับ"
𝘛𝘳𝘢𝘱𝘢 𝘯𝘢𝘵𝘢𝘯𝘴 L. var. 𝘣𝘪𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘴 (Osbeck) Makino 🎋 🍄 ☘️

🌿 วงศ์ : LYTHRACEAE
🍁 ชื่ออื่น : กระจับเขาควาย กระจับเขาทู่ (ภาคกลาง), มะแง่ง (ภาคเหนือ); Horn Chestnut, Water caltrops, Water Chestnut

🌾 กระจับเป็นไม้ล้มลุกที่อาศัยอยู่ในน้ำ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือสามเหลี่ยม ขอบใบหยัก ดอกเดี่ยว สีขาว บานเหนือน้ำ ผลอยู่ใต้น้ำ มีเปลือกแข็ง สีน้ำตาลเข้มถึงเกือบดำ ปลายผลเรียวแหลม คล้ายเขาควาย

💐 สรรพคุณ : เหง้า บำรุงกำลัง และบำรุงครรภ์ ใบ ขับเสมหะ แก้ไอ ขับเมือกมันในลำไส้ เนื้อในผล บำรุงกำลัง บำรุงครรภ์ และแก้อ่อนเพลีย

🌷 อ้างอิง : ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย เล่ม 2 หน้า 9. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2561.

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "อรพิม" 🌺 🍂 🌿
15/09/2020

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "อรพิม" 🌺 🍂 🌿

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "กระโถนพระราม" 🌿 𝘚𝘢𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘳𝘢𝘮 Bänziger & B.Hansen 🎋 🌸 🍀🍁 วงศ์ : Rafflesiaceae💐ชื่อสามัญ : Rama’s sp...
14/09/2020

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "กระโถนพระราม" 🌿
𝘚𝘢𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘳𝘢𝘮 Bänziger & B.Hansen 🎋 🌸 🍀

🍁 วงศ์ : Rafflesiaceae

💐ชื่อสามัญ : Rama’s spittoon.

🌺 พืชเบียนราก (root parasite) ดอกบานเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5-11 ซม. กลีบรวมสีม่วงอมแดง

🌿 พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคเหนือที่ตาก ภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรีและเพชรบุรี และภาคใต้ที่ระนอง สุราษฎร์ธานี และพังงา ขึ้นเบียนรากพืชสกุลเครือเขาน้ำ (𝘛𝘦𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘪𝘨𝘮𝘢 spp.) ในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 100-750 ม.

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
14/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

แมลงปอ (Dragonflies) นักล่าแห่งสายธารและเวหา

🌳🌳🌳 มีป่าไว้ทำไม... "อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว" 🌳🌳🌳
13/09/2020

🌳🌳🌳 มีป่าไว้ทำไม... "อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว" 🌳🌳🌳

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "รกฟ้า” 🍀🍀🍀
12/09/2020

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "รกฟ้า” 🍀🍀🍀

🌿 🌺 🍀 พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก "ขุนไม้" 🌾𝘕𝘢𝘨𝘦𝘪𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘭𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘯𝘢 (C.Presl) Kuntze🍀🌿 🌺🌾 วงศ์ : PODOCARPACEAE💐 พรรณไม้หายาก พ...
11/09/2020

🌿 🌺 🍀 พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก "ขุนไม้"
🌾𝘕𝘢𝘨𝘦𝘪𝘢 𝘸𝘢𝘭𝘭𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘯𝘢 (C.Presl) Kuntze🍀🌿 🌺

🌾 วงศ์ : PODOCARPACEAE

💐 พรรณไม้หายาก พืชเมล็ดเปลือย ใบรูปรีถึงรูปใบหอก ฐานรองเมล็ดอวบน้ำ สีแดง เมื่อสุกสีดำ เมล็ดกลม ในป่าตะวันออก พบในป่าดิบแล้ง ดิบชื้น และดิบเขาต่ำ ที่ระดับความสูง 400-1,600 ม. 💐

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
10/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

ผีเสื้อหัวกระโหลก (Death’s-head hawkmoth) หัวขโมยน้ำผึ้ง

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
10/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

เห็ดโคนในประเทศไทย

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "มะพูด" 🌱 🥭 🌿
10/09/2020

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "มะพูด" 🌱 🥭 🌿

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กระเทียมเถา"𝘔𝘢𝘯𝘴𝘰𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘪𝘢𝘤𝘦𝘢 (Lam.) A.H.Gentry 🎋 🍄 ☘️🌿 วงศ์ : BIGNONIACEAE🍁 ชื่ออื่น : Garlic...
09/09/2020

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กระเทียมเถา"
𝘔𝘢𝘯𝘴𝘰𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘪𝘢𝘤𝘦𝘢 (Lam.) A.H.Gentry 🎋 🍄 ☘️

🌿 วงศ์ : BIGNONIACEAE
🍁 ชื่ออื่น : Garlic vine

🌾 กระเทียมเถาเป็นไม้เถาเนื้อแข็ง เมื่อขยี้มีกลิ่นคล้ายกลิ่นกระเทียม ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2 ใบ ดอกช่อ สีม่วงหรือชมพูอมม่วง ออกที่ซอกใบ ผลเป็นฝักแบน รูปขอบขนาน

💐 สรรพคุณ : รากและใบ บรรเทาปวด แก้ไข้หวัด แก้เจ็บคอ รักษาโรคปวดตามข้อและไขข้ออักเสบ ราก เถา และใบ ลดไข้ แก้หวัด แก้เจ็บคอ ทั้ง 5 ลดความอ้วน

🌷 อ้างอิง : ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย เล่ม 1 หน้า 19. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559.

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "บวบขน" 🌺 🍂 🌿
08/09/2020

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "บวบขน" 🌺 🍂 🌿

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "กระถินหางกระรอก" 🌿 𝘗𝘳𝘰𝘴𝘰𝘱𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘭𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 (Sw.) DC. 🎋 🌸 🍀🍁 วงศ์ : Fabaceae-Caesalpinioideae💐 ชื่อพ้อ...
07/09/2020

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "กระถินหางกระรอก" 🌿 𝘗𝘳𝘰𝘴𝘰𝘱𝘪𝘴 𝘫𝘶𝘭𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 (Sw.) DC. 🎋 🌸 🍀

🍁 วงศ์ : Fabaceae-Caesalpinioideae
💐 ชื่อพ้อง : 𝘔𝘪𝘮𝘰𝘴𝘢 𝘫𝘶𝘭𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 Sw., 𝘈𝘤𝘢𝘤𝘪𝘢 𝘫𝘶𝘭𝘪𝘧𝘭𝘰𝘳𝘢 (Sw.) Willd.
ชื่ออื่น : หนามปีศาจ, Thorn devil

🌺 ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูงได้ถึง 10 ม. ลำต้นและกิ่งมีหนามแหลม ยาว ดอกช่อเชิงลด สีครีมแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ฝักแบนโค้ง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียน เป็นวัชพืชตามที่แห้งแล้งในหลายประเทศ ในไทยพบระบาดตามชายทะเลฝั่งอ่าวไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งริมเขื่อนแก่งกระจาน

🌿 กระถินหางกระรอก เป็นพืชต่างถิ่นรุกรานที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทย จำเป็นต้องควบคุมและกำจัดอย่างเร่งด่วน เพราะ ได้ส่งผลกระทบต่อพืชพื้นเมืองและระบบนิเวศอย่างรุนแรง

🌳🌳🌳 มีป่าไว้ทำไม... "อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง” 🌳🌳🌳
06/09/2020

🌳🌳🌳 มีป่าไว้ทำไม... "อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง” 🌳🌳🌳

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
05/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

แมลงสาบ (Cockroaches) สายพันธุ์สุดยอดทรหด

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้
05/09/2020

กลุ่มงานวิจัยกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้

เห็ดโคน มากับ ปลวก

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก" 🍀🍀🍀
05/09/2020

🍀🍀🍀 สวจ. อยากบอก... "พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก" 🍀🍀🍀

ที่อยู่

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625610777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศจ้า📣📣 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวโทรมาสอบถามเป็นจำนวนมาก สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายขอแจ้งนะคะว่าเรายังไม่เปิดให้บริการท่องเที่ยวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ เปิดท่องเที่ยวเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแน่นอนค่ะ อดใจรอสักนิดนะคะ เรายังรอท่านอยู่ที่เดิมเสมอ🥰🥰
สอบถามหน่อยครับว่าเป็นพันธฺุ์ไม้ชนิดใด
สวัสดี
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh...iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
ขอชื่อหน่อยครับ
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อWeifo..ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือheater ช่วยในการดูดความชื้น
หนอนอะไรเอ่ยพอจะทราบไหมครับ
เอาโครงการภาคประชารัฐดีๆ ที่ช่วยรักษาเขาใหญ่มาฝากกันครับ เผื่อว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมปลูกป่า สร้างรั้วธรรมชาติให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ คุณอะมะรา ธรรมแพทย์ 📲 0943095999
"แมลงและสัตว์ขาปล้องที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก" แมลงและสัตว์ขาปล้องที่ห้ามการนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นการกำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามการนำเข้าหรือส่งออก ตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ที่มีการปรับปรุงใหม่ ตามประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการเพิ่มเติมแมลงและสัตว์ขาปล้องหลายชนิด เป็นแมลงห้ามการนำเข้าส่งออกทั้งวงศ์และสกุล เช่น ผีเสื้อทุกชนิดในสกุล Amathuxidia ผีเสื้อหนอนใบกุ่มอินเดีย (Appias galba) ผีเสื้อเหลืองกำมะถันปีกมุม (Dercas gobrias) แมงมุมทุกชนิดในวงศ์ Liphistiidae แมงมุมทุกชนิดในสกุล Latrodectus แมงมุมทุกชนิดในสกุล Loxosceles แมงมุมทุกชนิดในสกุล Cyclocosmia แมงมุมทุกชนิดในสกุล Stegodyphus แมงมุมทุกชนิดในสกุล Phoneutria ติดต่อสอบถามเพิ่มและขอรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายวิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ โทร. 02-561-0777 ต่อ 1424, 1426
“ฟื้นป่าแนวใหม่ เพื่อพ่อ“ แนวคิดและประสบการณ์ จากการปลูกป่า ...... โดยนายนพพร นนทภา ผศ.ดร. สุทธาธร ไชยเรืองศรี คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ ดำเนินรายการโดย คุณนิรมล เมธีสุวกุล งานประชุมการป่าไม้ ประจำการ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น
“ฟื้นป่าแนวใหม่ เพื่อพ่อ“ แนวคิดและประสบการณ์ จากการปลูกป่า ...... โดยนายนพพร นนทภา ผศ.ดร. สุทธาธร ไชยเรืองศรี คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ ดำเนินรายการโดย คุณนิรมล เมธีสุวกุล งานประชุมการป่าไม้ ประจำการ 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น