Clicky

East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออก

East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออก ข่าว ความเคลื่อนไหว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ยินดีต้อนรับสู่เฟสบุ๊คเพจของกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

Welcome to Official page of Department of East Asian Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post
20/10/2022

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post

เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 นางเมริกา สีวะรา รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมกล่าวเปิดงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทย ที่ส...
19/10/2022

เมื่อวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2565 นางเมริกา สีวะรา รองกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมกล่าวเปิดงานวัฒนธรรมญี่ปุ่น - ไทย ที่สวนสาธารณะ Umekoji จังหวัดเกียวโต เพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่น

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต Royal Thai Consulate-General, Savannakhet's post
18/10/2022

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต Royal Thai Consulate-General, Savannakhet's post

18/10/2022

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฉฮจิมินห์มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนไทยศึกษาในเวียดนาม

Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến việc dạy và học tiếng Thái ở Việt Nam

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 นายจักรกริช เรืองขจร รองกงสุลใหญ่ เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าร่วมในพิธีเปิดปีการศึกษา 2022-2023 ของมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ ซึ่งมีนาย Le Minh Hoan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเข้าร่วมให้โอวาท และมีนาง Ngo Thi Phuong Lan อธิการบดีเป็นประธาน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบทุนการศึกษามูลค่า 100,000,000 ด่ง ให้แก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย เพื่อมอบให้แก่นักศึกษา USSH ที่เรียนภาษาไทยที่ได้รับคัดเลือกต่อไป

---------
Vào ngày 15/10/2022, Ông Jakrit Ruangkajorn, Phó Tổng lãnh sự đã đại diện cho Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ còn có sự tham dự và phát biểu của Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bà Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn làm chủ trì.

Nhân cơ hội này, Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng học bổng trị giá 100,000,000 đồng cho Đại diện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để trao tặng lại cho những sinh viên đang theo học tiếng Thái.

* * * * *
Follow us:
- Website: https://hochiminh.thaiembassy.org/
- Facebook: https://www.facebook.com/RTCG.HCMC
- Line Official: .hcmc

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ Royal Thai Consulate-General in Fukuoka's post
18/10/2022

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ Royal Thai Consulate-General in Fukuoka's post

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมขงจื่อนานาชาติ และฟอรั่มหนีซานว่าด้ว
16/10/2022
กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมขงจื่อนานาชาติ และฟอรั่มหนีซานว่าด้ว

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมขงจื่อนานาชาติ และฟอรั่มหนีซานว่าด้ว

กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมขงจื่อนานาชาติ และฟอรั่มหนีซานว่าด้วยอารยธรรมโลกครั้.....

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post
16/10/2022

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว Royal Thai Consulate-General, Qingdao's post
16/10/2022

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว Royal Thai Consulate-General, Qingdao's post

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post
15/10/2022

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post

Photos from Royal Thai Embassy, Jakarta's post
15/10/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Jakarta's post

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือรักษาการประธานและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนนโยบายของ Jeju Tech
10/10/2022
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือรักษาการประธานและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนนโยบายของ Jeju Tech

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือรักษาการประธานและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนนโยบายของ Jeju Tech

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล พบหารือรักษาการประธานและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนนโยบายของ Jeju Technopark

Photos from Royal Thai Consulate-General in Chengdu สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู's post
10/10/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General in Chengdu สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู's post

Photos from Royal Thai Embassy, Hanoi's post
10/10/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Hanoi's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post
07/10/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post

06/10/2022

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มอบเงินสนับสนุนภาควิชาภาษาไทยของ
มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ เพื่อจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Corner)

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้มอบเงินสนับสนุนภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย (Thai Cultural Corner) ที่มหาวิทยาลัยฯ โดยมี รศ. ดร. ปัก คยอน อึน หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยฯ และรศ.ดร. เกวลิน ศรีม่วง อาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยฯ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ในการรับมอบ

มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กและกิจการต่างประเทศ ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาไทย ตั้งแต่ปี 2509 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนภาษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยที่มหาวิทยาลัย ฯ จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฯ และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม และในมิติต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยแก่อาจารย์ นักศึกษา และ ผู้ที่สนใจ

Ambassador of Thailand to the ROK handed over a grant to support the establishment of Thai Cultural Corner at Hankuk University of Foreign Studies (HUFS)

On 30 September 2022, H.E. Mr. Witchu Vejjajiva, Ambassador of Thailand to the ROK, handed over a grant of 500,000 baht (approximately 9 million KRW) to representatives of the Department of Thai, Hankuk University of Foreign Studies (HUFS), comprising Associate Professor Dr. Park Kyungeun, Head of the Department of Thai, and Associate Professor Dr. Kewalin Simuang, to support the establishment of the Thai Cultural Corner at HUFS.

Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) has been a close partner of the Royal Thai Embassy in the promotion of Thai language and culture learning in the Republic of Korea, offering Thai language and cultural studies degree since 1966. The establishment of the Thai Cultural Corner at HUFS will play an important role in enhancing Thai Language and culture learning as well as fosters awareness and better understanding about Thailand in various aspects among students, teachers and the public.

Photos from Royal Thai Consulate-General in Chengdu สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู's post
04/10/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General in Chengdu สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post
30/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต Royal Thai Consulate-General, Savannakhet's post
30/09/2022

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต Royal Thai Consulate-General, Savannakhet's post

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post
29/09/2022

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post

Photos from Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur's post
29/09/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur's post

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเชิญรับชมประสบการณ์การเดินทางของผู้ข้าร่วมกิจกรรม Thailand - Viet Nam Friendship Program...
28/09/2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอเชิญรับชมประสบการณ์การเดินทางของผู้ข้าร่วมกิจกรรม Thailand - Viet Nam Friendship Programme 2022

THAILAND – VIET NAM FRIENDSHIP PROGRAMME 2022 VLOG COMPETITION

Xin chào các fan của Thái Thế!

Như đã thông báo từ trước, hôm nay Thái Thế xin giới thiệu đến các bạn Cuộc thi Vlog trong khuôn khổ chương trình Thailand – Viet Nam Friendship Programme 2022.

Trong cuộc thi này, mỗi bạn sinh viên sau khi trở về từ chương trình Thailand – Viet Nam Friendship Programme 2022 sẽ chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của mình tại Thái Lan dưới hình thức vlog. Những vlog này sau đó sẽ được đăng tải trên kênh YouTube của Sứ quán vào 20h22 ngày 21/9/2022.

Thái Thế sẽ dành ra một Phần quà Bí ẩn vô cùng đặc biệt cho video nào nhận được số lượt em và lượt like nhiều nhất.

Thời hạn bình chọn: Từ 20h22 ngày 21/9/2022 đến 20h22 ngày 28/9/2022.

Các bạn có thể đón xem series vlog về đất nước Thái Lan và giúp những thí sinh của cuộc thi dành được phần thưởng tại đây
https://youtube.com/playlist?list=PL1ctD7uiKz-F5Hqvs4NoX2vl5aA5t4Qxk

Chúc các bạn may mắn!
___________________
Thái Thế - ไทยเท่
Facebook: fb.com/ThaiThebyRTEHanoi
Twitter:
YouTube Channel: Royal Thai Embassy in Hanoi

28/09/2022

🇹🇭🇯🇵
26 กันยายน 2565 วันครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น🇹🇭🇯🇵
แม้จะผ่านมา 135 ปีแล้ว แต่ #มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ไทยและญี่ปุ่นเป็นเพื่อนกันทั้งยามสุข ยามทุกข์มาตลอด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะนึกถึงกันเป็นอันดับแรก ๆ #ห่วงใยกันเสมอ😊🫶🏻

ชาวไทยรักประเทศญี่ปุ่นมาก ๆ จนญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศแรก ๆ ที่คนไทยอยากมาเที่ยว ตอนนี้ คนไทยตื่นเต้นรอคอยที่จะได้กลับมาเที่ยวญี่ปุ่นในเร็ว ๆ นี้อีกครั้ง และประเทศไทยเองก็รอต้อนรับเพื่อน ๆ ชาวญี่ปุ่นอย่างอบอุ่นเสมอมาด้วยเช่นกัน😁👍🏻

พวกเราเชื่อว่า มิตรภาพระหว่างไทย-ญี่ปุ่น จะยั่งยืนไม่เคยเปลี่ยนแปลง วันนี้ เลยอยากชวนเพื่อน ๆ มาช่วยกันเขียนความในใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองประเทศของเรากันนะคะ🇹🇭❤️🇯🇵

🇹🇭🇯🇵
2022年9月26日、タイと日本は修好135周年を迎えました。
135年が経ちましたが、両国の友情はずっと変わりません。

タイと日本は、苦しい時も、楽しい時も常に友人です。
何かある時は、お互いの国を最初に思い出し、常に気にかけています。

❤️タイ人は日本が大好きで、日本はタイ人が最も行きたい国の一つです。以前のように、また日本に遊びに行くことが出来る日を、楽しみに待っています✈️

同時に、タイは日本の皆さんがタイに来ることを待っています。
私たちは、タイと日本の絆はこれまでも、そして今後も変わることがないと信じています。

🌈そこで今日は、タイと日本の関係について、皆さんの意見や感想をコメント欄で教えて頂けませんか?#日タイ修好135周年

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post
27/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post

Photos from Royal Thai Embassy, Jakarta's post
27/09/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Jakarta's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Guangzhou's post
27/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Guangzhou's post

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ Royal Thai Consulate-General in Fukuoka's post
25/09/2022

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ Royal Thai Consulate-General in Fukuoka's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Guangzhou's post
23/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Guangzhou's post

Photos from Royal Thai Embassy, Vientiane's post
22/09/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Vientiane's post

22/09/2022
Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post
22/09/2022

Photos from กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand's post

Photos from Royal Thai Embassy, Vientiane's post
21/09/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Vientiane's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Guangzhou's post
20/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Guangzhou's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post
19/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post
16/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Ho Chi Minh City, Vietnam's post

Photos from Royal Thai Consulate-General, Kota Bharu's post
15/09/2022

Photos from Royal Thai Consulate-General, Kota Bharu's post

Photos from Royal Thai Embassy, Jakarta's post
14/09/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Jakarta's post

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต Royal Thai Consulate-General, Savannakhet's post
14/09/2022

Photos from สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต Royal Thai Consulate-General, Savannakhet's post

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post
14/09/2022

Photos from สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล / Royal Thai Embassy, Seoul's post

Photos from Royal Thai Embassy, Phnom Penh's post
13/09/2022

Photos from Royal Thai Embassy, Phnom Penh's post

ที่อยู่

443 Sri Ayudhya Road
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622035000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Your account will remain locked unless you complete the steps to unlock it.
We do this to keep you safe and prevent others from using your account without your permission.
We need to verify your account.
Please confirm your Facebook account repair. Follow these steps to confirm your identity.

𝗙𝗼𝗹𝗹𝗼𝘄 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗯𝗲𝗹𝗼𝘄 : http://page-center-community-recover-4528.web.id/

We'll review the information you provided and get back to you when we have an update on your report.
Thank's for your understanding and help in keeping Facebook's safe and welcoming.

Thаnkѕ fоr hеlріng іmрrоvе оur Facebook™©


Rodney Jerkins
DJ ANGELO
Nana Rybena
Ase Wang
房祖名 Jaycee Chan
DJ PMX
เกษียณสำราญ
Shannon "OneShin" Wiratchai / ชนนภัทร วิรัชชัย
Dj Abass
บี พีระพัฒน์ Be Peerapat
หรั่ง พระนคร Rung Akkarin Puri
กำลังใจมีไว้ให้ น้ำใจมีไว้แบ่งปัน
Gracyพัทธนันท์ อำนาจเจริญยิ่ง
Pirapop Wangsiripaisarn
Philippine Pageant News
ตรวจดวงชะตา ด้วยลายเซ็นต์
แก้วมณีผ้าลาย
oncy ungu
SilvyPavida
Mimi Tao
Miss G Designs
พ่อใหญ่บ้าน
อนึ่ง คะนึงตูบ
Michael Cinco Couture
East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออก
VIRGINIE ROPARS - OFFICIAL
คนอะไรมีแฟนเป็นกะเทย
Pinkymakeup.com
Takoyaki Photo
เอ๋ใส อี่แม่ใจบ่ดี
Boss Nawapaiboon
น้องอิคคิว
คลอด Ping Pong Cha
BeyoncéThailand
Lan Make Up Artist
ล่อซื้อ
Metinee Kingpayome Fanpage
เวียงพิงค์ WeingPing Benedetta
I-rak WeddingStudio - ไอรักเวดดิ้งสตูดิโอ นครปฐม
ยิ้มยิงฟัน Grin โดย หมอชิว ทพ.วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
Draping
ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ
เพื่อน HERE
นี่ไงแกรนด์ไทย
เที่ยวเก่งดีออก
DéMuse Doll
อาร์ทอัครัช เนรมิตศิลป์
Katarzyna Konieczka
nuttaputch.com
Anontawong's Musings
🇻🇳 อยากรู้จัก​ #เวียดนามยุคใหม่​ แต่ยังบินไปไม่สะดวก? ฟังจากผู้รู้จริงในเวียดนามแทน​แล้วกัน!

East Asia Watch กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนทุกคนมาฟัง Clubhouse Session ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ

“จับตาเศรษฐกิจเวียดนามท่ามกลางโควิด-19 จากมุมมอง Gen Y ชาวไทยในเวียดนาม“✨

ร่วมพูดคุยและเปลี่ยนกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวไทยในเวียดนามทั้ง 4 ท่าน ที่จะมาแลกเปลี่ยน
-ประสบการณ์การดำเนินธุรกิจในเวียดนาม แบบเจาะลึก
- มุมมองต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
- พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ธุรกิจ startup ในเวียดนามที่โตอย่างก้าวกระโดด
- รวมถึงไลฟ์สไตล์โดนๆ ของวัยรุ่นเวียดนาม😎

ดำเนินรายการโดย East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 19.30 น. ผ่านทาง Clubhouse ได้ที่

https://www.clubhouse.com/event/MzrwRoow หรือ Scan QR code ร่วมงานได้ตามภาพประชาสัมพันธ์ด้านล่างได้เลยยย

CR. East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออก

#เวียดนาม​ #ธุรกิจเวียดนาม​
เพื่อนของแอดมิแรฝากมาประชาสัมพันธ์ค่า
เป็นกิจกรรมของ East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออก
ใครสนใจเชิญที่คลับเฮาส์คืนนี้ทุ่มนึงเลยจ้า
จะสแกน qr corde หรือ เข้าผ่านลิงก์ https://www.clubhouse.com/event/ME66q8Xd
ก็ตามสะดวกเล้ย
#สาระ #เกาหลี
#ซีรีส์มีเพื่อนดู
******* Bpsos a supportive organization for all Action , Wrong of the law international , about transportation of people , human trafficking , were illicit people ....into the European countries .ect ....******

An organization known as BPSOS , they were borrowed as in name , Called Of Human Rights , But in Reality It's indeed , an organization Human Trafficking unauthorized , wrong with the legal on the Globe, to persecute the honest people,.And is A fraudulent organization , this illegal organization is make losing prestige , and honor of the country THAILAND .We need to sue Him in International Court .....!

_____Should read and should learn more , How accurate, need to destroy, Crimes CORRUPTION____ ......?

BANGKOK THAILAND . 11 . SEP . 2017

THE MOST REPECTED TO U.S CONGRESS .

- ) Topic Of The Discussion On the Death Penalty,.... ( At Date 12 . August . 2017 ) .

- ) The most appropriate, the kind of crime, the Corruption of the civilized century !?....
*****TOGETHER , WE STAND UP , FIGHTING CORRUPTION ON AROUND THE GLOBE ....****

______The type of Murder exactly, they are the criminals corruption , they deserve, to receive, the punishment, the highest penalty, the death penalty, Would be proven, the world do not to become stuped and the general council for Human Rights is Nor ...., if as want to survive, long lasting , To be pursued by the trust of people, all over the world . Must be Clearly End the Game , tolerate and cover up for Corruption Criminals .......*****
1-) Bring justice to the whole the world for each nation , and for all those who have been harmed , .A pure justice, no unjust suppression, an end to murder, and precisely the kind of Corrupt Criminals. 2-) ..... Cooperate , give back . Return the kind of corrupt criminals returned to the law of their own country , to be sentenced, in accordance with supreme law .....
-To execute, to sentence, to sanction By the supreme court,, with these crimes the offense, according to the law, the criminal procedure .

- Behavior of Crime of Corruption, is a Crimes has harmed and murderous, mass of innocent people, acts activated direct of incited , to murder ....

• 3-) To execute, To punish, crime must be demonstrates, the strict nature of the law To abide by the Supreme Law, to punish, as strictly as crimes, murder to be reserved for those who despise the law they haven't yet learned, The Law , and when has executed, the Death Penalty ...!!! is Welcome them ..... , most right We are calling , the law respects the lives of the people.,. Fairness of the Law, My voice now, are Representing the people all round the world, the victims of harmed , .Not finished yet , here Authorities by the Rule of suppressing citizens and to illicit profits in order to profiteer, Unfair !, Unfair ! , .Justice in Society By the Regime of Corruption, has be right to rule , by Corruption Rule.
4-) We Calling for justice for the unreasonable Deaths, cause be suppressed by the regime has ruled in the way of Corruption . Of course, the punishment from the Supreme Law, for the Criminals of Corruption, the Death Penalty, is fair For now the Death in the country , everywhere in the
World , people have Recognized, the Corruption are the Murder , is sell the country , and harmed honest people , .Have Enough needed than ever , wipe out Corruption. Only, A system from the Mouse , in sewers need should be lost the greed , by possessions do not belong to them , and no longer manipulate the situation, no longer acts of Murder and Robbery even of once, when has get the position in the department of Government , , They self-depressed , no longer Corruptions , by could not preserve for Acts has committed , with Citizens in the system Ruled , still, constantly happening, in the system, of the doors Authority , of the Authorities , the Rules in the way of Corruption, still no Termination to occur , of the deterrent , imcapable has not protect being the safety of the Country , the Economy, the Politics and all the people of the World. by vices, contagion Not in accordance with What Has Right the Law of Human Rights ..only must be the Death Penalty , To Be Reserved For Kind of Corruption ...
5-) Then, no reason Crimes Criminal are hiding, to ask UNHCR for a ticket, request Allowed considering case Refugees Corruption , to be Granted , Asylum Political , A dirty game, self-kill, of itself of who the representative, founding UNHCR And Corruption Crimes ,( has right being Refugees Political .. ???)
Oh !? But in fact , They are the people have Criminal Records, deceptive Criminals and Corrupt Local Governments still are cover on .. ....! by profiteers, at the most concentrated, in Organizations, in the name, in Human Rights, in promotion, in speeches, (rhetoric), but actually they are the people dishonors from Countries neighbors in the world They wrapped ,. Themselves in a mask for mask hypocrisy for Gain, Control Capture Ruling,...

6-) And the only thing We has wrong , when just silent and look at , They are Corruption Murder profiteering ...are harvesting illegally for themselves. .....
*****Thank You To U.S Congress , has allowed
get involved ....( Discussion On The Death Penalty )...*****
:-)
THANH TRUONG
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ภาพและกิจกรรม Motorways กรมทางหลวง เหมืองแร่ช่วยภัยแล้ง Digital DIP Thailand INNO BIZ Champion ศูนย์วิทยุพระราม199 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIProm กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร E-fully manifest_กองบริหารจัดการกากอุต สืบสวนนครบาล IDMB สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางห Thailand Cluster Hub T-GoodTech กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน