East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออก

East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออก ข่าว ความเคลื่อนไหว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยินดีต้อนรับสู่เฟสบุ๊คเพจของกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Official page of Department of East Asian Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
(2)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กรมเอเชียตะวันออกได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดการเสวนาทางวิชาการ...
01/10/2020

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 กรมเอเชียตะวันออกได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ กับการปรับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างมหาอำนาจและนัยต่อไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก” ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

การเสวนาได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรใน 3 หัวข้อ ได้แก่ การแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ การแข่งขันทางการค้า และการแข่งขันทางเทคโนโลยี โดยมี ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้เข้าร่วมการเสวนากว่า 90 คน

นายเจษฎา กตเวทิน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา โดยเห็นว่าการเสวนาจัดขึ้นในช่วงที่เหมาะสมเมื่อคำนึงว่า ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งขยายผลจากมิติยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศสู่มิติการค้าและเทคโนโลยีได้เป็นตัวแปรที่สำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน การเสวนาจึงเป็นประโยชน์ในการรับทราบทัศนะและการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิต่อผลกระทบของการแข่งขันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ต่อไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก เพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือและปรับตัวกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ ในการกล่าวปิดงาน นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้ขอบคุณวิทยากรที่ได้ให้มุมมองที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งมีจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการที่สามารถนำไปขบคิดและวิเคราะห์ต่อยอดเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมของไทยในการปรับตัวกับสภาวะการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจทั้งสองต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย และกระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาธุรกิจออนไลน์ หัวข้อ "ปรับมุมมองเศรษฐกิจก...
25/08/2020

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย และกระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาธุรกิจออนไลน์ หัวข้อ "ปรับมุมมองเศรษฐกิจการค้าอินโดนีเซีย เพิ่มโอกาสสินค้าอาหารไทยในแดนอิเหนา" โดยมีนายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมด้วย

ติดตามชม FB Live การสัมมนาในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น. ทาง FB กระทรวงการต่างประเทศ และ Saranrom Radio

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยจำนวนประชากร และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในเมืองหลวง อย่างเช่นกรุงปักกิ่ง เ...
18/08/2020
การจัดการขยะของจีน

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมือง ด้วยจำนวนประชากร และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในเมืองหลวง อย่างเช่นกรุงปักกิ่ง เรามาดูกันว่าจีนมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะ

กรมเอเชียตะวันออก, กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 643 5194 โทรสาร 02 643 5193

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือ...
14/08/2020

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับนายจ่อ ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) และเพื่อสานต่อประเด็นความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน

11/08/2020
Saranrom Radio

มารับฟังความรู้เรื่องจีน แนวทางการใช้ชีวิตเมื่อศึกษาต่อในประเทศจีน และนิทานเรื่องเล่าของจีนที่มีสาระความรู้กันต่อค่ะ

รายการ ยุวทูต On Air ตอน เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ท่องแดนมังกร (ตอนที่ 2)
ดำเนินรายการโดย คุณสุภัททา ล่าบ้านหลวง
แขกรับเชิญ คุณศุภชัย ธีระมังคลานนท์ คุณวิธวินห์ โตเกียรติรุ่งเรือง
ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
#Saranromradio #am1575khz #ยุวทูตOnAir

10/08/2020
Saranrom Radio

มารับฟังความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศจีนและแนวทางการศึกษาต่อในประเทศจีนกับนักการทูตรุ่นใหม่กันค่ะ

รายการ ยุวทูต On Air ตอน เปิดประตูสู่โลกกว้าง : ท่องแดนมังกร
ดำเนินรายการโดย คุณสุภัททา ล่าบ้านหลวง
แขกรับเชิญ คุณศุภชัย ธีระมังคลานนท์
ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ
#Saranromradio #am1575khz #ยุวทูตOnAir

เวียดนามกับการไปสู่เป้าหมายศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม...ติดตามอ่านกันได้ในเว็บไซต์ eastasiawatch.mfa.go.th ค่ะ
21/05/2020
เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เวียดนามกับการไปสู่เป้าหมายศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม...ติดตามอ่านกันได้ในเว็บไซต์ eastasiawatch.mfa.go.th ค่ะ

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และได้รับ การยอมรับ....

วันนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับจีน เรื่อง “การลงทุนของต่างชาติในจีน” ในปี 2019 นักลงทุนต่างชาติยังมองจีนเป็นแหล่งลงทุนที่ม...
18/05/2020
การลงทุนของต่างชาติในจีน

วันนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับจีน เรื่อง “การลงทุนของต่างชาติในจีน” ในปี 2019 นักลงทุนต่างชาติยังมองจีนเป็นแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพหรือไม่ มาติดตามอ่านกันค่ะ

จีนยังคงเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศลำดับต้นของโลก

สัปดาห์นี้เราขอนำเสนอบทความน่าสนใจมากฝากแฟนเพจกันค่ะ เรื่อง "แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ร...
15/04/2020
แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี 2563 - 2568

สัปดาห์นี้เราขอนำเสนอบทความน่าสนใจมากฝากแฟนเพจกันค่ะ เรื่อง "แนวโน้มทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจของภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างปี 2563 - 2568" และติดตามอ่านบทความอื่น ๆ ได้บนเว็บไซต์ของเราที่ http://eastasiawatch.mfa.go.th

ภูมิภาคคันไซในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งขอ.....

มาทำความรู้จักกับ "ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร์" กันค่ะ http://eastasiawatch.mfa.go.th/th/articles/politic...
14/04/2020
ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร์

มาทำความรู้จักกับ "ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร์" กันค่ะ

http://eastasiawatch.mfa.go.th/th/articles/politics-and-economy/803/

รัฐบาลสิงคโปร์กำหนดให้การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เป็นส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการสร้าง Smart Nation ขอ.....

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เว็บไซต์ east asia watch ได้เปลี่ยน domain name เป็น http://eastasiawatch.mf...
13/04/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เว็บไซต์ east asia watch ได้เปลี่ยน domain name เป็น http://eastasiawatch.mfa.go.th/th/ นะคะ

18/03/2020
Saranrom Radio

รายการ จับตาเอเชียตะวันออก สัปดาห์นี้พบกันในตอน “ข่าวเศรษฐกิจสำคัญของมณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจว” หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กันค่ะ

จับตาเอเชียตะวันออก : ข่าวเศรษฐกิจสำคัญของมณฑลยูนนาน และมณฑลกุ้ยโจวของจีน ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณณ์ เนียมใย ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

05/03/2020
Saranrom Radio

จับตาเอเชียตะวันออกสัปดาห์นี้มาพบกันในตอน "70ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย" ค่ะ

จับตาเอเชียตะวันออก : 70ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - อินโดนีเซีย แขกรับเชิญ คุณสรัญญู บุหลัง ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณณ์ เนียมใย ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น “East Asia Unit” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี    ...
28/02/2020

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น “East Asia Unit” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น (East Asia Unit) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้พบนางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และนายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ East Asia Unit หลังจากนั้นได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมถาม – ตอบปัญหาด้านการต่างประเทศ โดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของแต่ละโรงเรียนจำนวนแห่งละ ๑๗๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมประสบความสำเร็จราบรื่นด้วยดี

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
21/02/2020

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) และการประชุมอาเซียน-จีนสมัยพิเศษเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยฝ่ายจีนขอบคุณไทยในความช่วยเหลือและห่วงใย และหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อรับมือและแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืน

21/02/2020
Saranrom Radio

Saranrom Radio

เชิญชมการถ่ายทอดสด Facebook Live
พิธีมอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ “กงสุลอาสา”
แก่ผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจการเคลื่อนย้ายคนไทยกลับจากนครอู่ฮั่นและมลฑลหูเป่ย
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว
กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #กระทรวงการต่างประเทศ

20/02/2020
Saranrom Radio

จับตาเอเชียตะวันออกสัปดาห์นี้ มาบกันในตอน "การทูตเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit" กันค่ะ

จับตาเอเชียตะวันออก : การทูตเพื่อประชาชน ภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit
ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณณ์ เนียมใย และคุณดิศรณ์ ง้วนพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ส่งข้าราชการจำนวน 3 คนไปปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคนไทยในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย...
01/02/2020
การจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น - สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ส่งข้าราชการจำนวน 3 คนไปปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคนไทยในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย กลับประเทศไทย...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 การจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กร...

29/01/2020
Saranrom Radio

รายการ จับตาเอเชียตะวันออก สัปดาห์นี้ มาพบกันในตอน “ข่าวความเคลื่อนไหวสำคัญระหว่างไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออก” (ไทย-อินโดนีเซีย/ ไทย-มาเลเซีย/ ไทย-เวียดนาม / ไทย-จีน) โดยสรุปข่าวสำคัญ ดังนี้
1. พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินโดนีเซีย
2. โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ. นครปฐม
3. การประชุม Political Consultation Group ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 7
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจีนเพื่อขอความร่วมมือในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขง
5. การเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในจีนกรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดในจีน

จับตาเอเชียตะวันออก : ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับประเทศในเอเชียตะวันออก
ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณณ์ เนียมใย ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

29/01/2020
Saranrom Radio

Saranrom Radio

การแถลงผลการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center- RRC) เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือคนไทยในจีน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาดในจีน

ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #กระทรวงการต่างประเทศ #ไวรัสโคโรนา

23/01/2020
Saranrom Radio

รายการ จับตาเอเชียตะวันออก สัปดาห์นี้พบกันในตอน “การจัดการขยะของจีน” มาเรียนรู้มาตรการการลดและจัดการขยะของจีนที่น่าสนใจกันค่ะ

จับตาเอเชียตะวันออก : การจัดการขยะในจีน
ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณณ์ เนียมใย และคุณดิศรณ์ ง้วนพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

27/12/2019
Saranrom Radio

าสยการ จับตาเอเชียตะวันออก มาพบกันต่อในตอน “พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า” ตอนที่ 2 ค่ะ

จับตาเอเชียตะวันออก : พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนในอีก 10 ปีข้างหน้า (ตอนที่ 2)
ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณณ์ เนียมใย และคุณดิศรณ์ ง้วนพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ

#saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

19/12/2019
Saranrom Radio

รายการ จับตาเอเชียตะวันออก สัปดาห์นี้มาพบกันในตอน
“จีนเริ่มใช้ 5G ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ”

จับตาเอเชียตะวันออก :
จีนเริ่มใช้ 5G ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
ดำเนินรายการโดย
คุณพีร์ภากรณ์ เนียมใย และ คุณดิศรณ์ ง้วนพันธ์
ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ #saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

04/12/2019
Saranrom Radio

รายการ จับตาเอเชียตะวันออกสัปดาห์นี้มาพบกับในตอน “ไทย-เกาหลีใต้เดินหน้าความสัมพันธ์สู่มิติใหม่” มาดูกันว่า ไทยและเกาหลีใต้จะเดินหน้าความร่วมมือไปสู่มิติใหม่ได้อย่างไร....

จับตาเอเชียตะวันออก : ไทย - เกาหลีใต้เดินหน้าความสัมพันธ์สู่มิติใหม่ ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณ์ เนียมใย และคุณดิศรณ์ ง้วนพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ #saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในวันที่ 7 มีนาคม 2563 กรมเอเชียตะวัน...
02/12/2019

เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในวันที่ 7 มีนาคม 2563 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้ค่ะ

เจาะยุทธศาสตร์ ไทย-ฮ่องกง ลงนามสานสัมพันธ์ธุรกิจ 4 ฉบับ ครอบคลุมการลงทุนทุกมิติ
02/12/2019
เจาะยุทธศาสตร์ ไทย-ฮ่องกง ลงนามสานสัมพันธ์ธุรกิจ 4 ฉบับ ครอบคลุมการลงทุนทุกมิติ | EEC

เจาะยุทธศาสตร์ ไทย-ฮ่องกง ลงนามสานสัมพันธ์ธุรกิจ 4 ฉบับ ครอบคลุมการลงทุนทุกมิติ

หนึ่งในยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนให้กับประเทศไทย ก.....

14/11/2019
Saranrom Radio

จับตาเอเชียตะวันออกสัปดาห์นี้มาพบกันในตอน “การเยือนไทยของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน” กันค่ะ

จับตาเอเชียตะวันออก : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายหลี่ เค่อ เฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน ดำเนินรายการโดย คุณพีร์ภากรณ์ เนียมใย และคุณดิศรณ์ ง้วนพันธ์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ #saranromradio #am1575khz #จับตาเอเชียตะวันออก

ไทย-จีนย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน https://www.thaigov.go.th/new...
06/11/2019

ไทย-จีนย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24333

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
06/11/2019

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ร่วมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำจาก 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นระดับภูมิภาค

On 4 November 2019, H.E. General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand, co-chaired the 11th Mekong-Japan Summit with H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, during the 35th ASEAN Summit and Related Summits. The meeting was attended by Leaders from Cambodia, Lao PDR., Myanmar, Viet Nam, and Japan. They discussed cooperation on connectivity and sustainable development, as well as exchanged views on regional issues.

#ASEAN2019 #ASEANThailand #ASEANTH #THisASEAN #35ASEANSummit

ASEAN2019
06/11/2019

ASEAN2019

On 4 November 2019, H.E General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand, chaired the 22nd ASEAN-Japan Summit, during the 35th ASEAN Summit and Related Summits. The Meeting discussed ways to strengthen the ASEAN-Japan Strategic Partnership, particularly on connecting the connectivities and adopted the Joint Statement of the 22nd ASEAN-Japan Summit on Connectivity.

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ว่าด้วยความเชื่อมโยง

#ASEAN2019 #ASEANThailand #ASEANTH #THisASEAN #35ASEANSummit

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
03/11/2019

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

On 2 November 2019, H.E. Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, and spouse arrived in Bangkok to attend the 35th ASEAN Summit on 2 - 4 November 2019, and were received by H.E. Mr. Somkid Jatusripitak, Deputy Prime Minister, and spouse.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และคู่สมรสเป็นผู้ให้การต้อนรับ

#ASEAN2019 #ASEANThailand #ASEANTH #THisASEAN #35ASEANSummit

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
03/11/2019

กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

On 2 November 2019, H.E. Mr. Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore, and spouse, arrived in Bangkok to attend the 35th ASEAN Summit on 2 - 4 November 2019, and were received by H.E. Mr. Buddhipongse Punnakanta, Minister of Digital Economy and Society, and spouse.

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และคู่สมรสเดินทางถึงกรุงเทพฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคู่สมรสเป็นผู้ให้การต้อนรับ

#ASEAN2019 #ASEANThailand #ASEANTH #THisASEAN #35ASEANSummit

ที่อยู่

443 Sri Ayudhya Road
Bangkok
10400

ปอ 509, ปอ 503, ปอ157, ปอ 97, ปอ 92, 97, 92, 157, ปอ 72, 72, 8

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 02 203 5000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ East Asia Watch จับตาเอเชียตะวันออกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ยินดีต้อนรับสู่เฟสบุ๊คเพจ East Asia Watch เว็ปไซต์ http://eastasiawatch.mfa.go.th/th/ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รวมทั้งเสนอบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเว็บไซต์ฯ เป็นฐานข้อมูลของเอเชียตะวันออกที่จัดทำ เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับความสะดวก ความรวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูล

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากขายออนไลน์ให้รุ่ง คุณก็ทำได้! เรียนรู้ง่าย ใช้งานเป็น ได้ผลจริง ทันที !!!! ด้วยหลักสูตร Digital Marketing in Gem and Jewelry (การตลาดอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์) ที่ GIT เรามีสองวิทยากรหนุ่ม ผู้เชี่ยวชาญการทำตลาดออนไลน์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับโดยเฉพาะ ที่พร้อมบอกเคล็ดลับทุกอย่างแบบไม่เม้ม เพื่อช่วยให้คุณ “ขายสินค้า” ได้จริง จัดเต็มทฤษฎี และลงมือทำจริงด้วยเวิร์คช็อป ด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก วิทยากร ท่านแรก “อาจารย์ ธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป” ที่ปรึกษาคนเก่งด้านเทคนิคการตลาดออนไลน์ ที่จะบอกเทคนิคเด็ดๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ กำหนดกลยุทธ์การขายแบบปังๆ เลือกช่องทางออนไลน์ที่ใช่ เพื่อให้ลูกค้า “เจอ” สินค้าของคุณบนโลกออนไลน์ได้ก่อนใคร และอีกหนึ่งวิทยากร “อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์เครือ” ช่างภาพมือโปร ผู้สร้างสรรค์ภาพโฆษณาให้แบรนด์ดังมาแล้วนับไม่ถ้วน จะมาสอนเคล็ดลับการถ่ายรูป “เครื่องประดับ” ให้สวยเด่น ใครเห็นก็อยาก “ซื้อ” ร้อง “ว้าว” อยากได้เป็นเจ้าของ !!! ค่าสมัครอบรมแบบเข้มข้น 4 วันเพียง 17,500 บาทเท่านั้น! สมัครวันนี้ จนถึง 20 มีนาคม 2561 โปรโมชั่นสมาชิก GIT : ลดทันที 20 % อยากทำตลาดออนไลน์ให้เป็นและปัง แน่นทั้งทฤษฎี & เก่งทั้งปฏิบัติ ต้องรีบสมัครคอร์สนี้นะคะ !!!!! สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม GIT ☎ 02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313 Email: [email protected] รับจำนวนจำกัดนะคะ
******* Bpsos a supportive organization for all Action , Wrong of the law international , about transportation of people , human trafficking , were illicit people ....into the European countries .ect ....****** An organization known as BPSOS , they were borrowed as in name , Called Of Human Rights , But in Reality It's indeed , an organization Human Trafficking unauthorized , wrong with the legal on the Globe, to persecute the honest people,.And is A fraudulent organization , this illegal organization is make losing prestige , and honor of the country THAILAND .We need to sue Him in International Court .....! _____Should read and should learn more , How accurate, need to destroy, Crimes CORRUPTION____ ......? BANGKOK THAILAND . 11 . SEP . 2017 THE MOST REPECTED TO U.S CONGRESS . - ) Topic Of The Discussion On the Death Penalty,.... ( At Date 12 . August . 2017 ) . - ) The most appropriate, the kind of crime, the Corruption of the civilized century !?.... *****TOGETHER , WE STAND UP , FIGHTING CORRUPTION ON AROUND THE GLOBE ....**** ______The type of Murder exactly, they are the criminals corruption , they deserve, to receive, the punishment, the highest penalty, the death penalty, Would be proven, the world do not to become stuped and the general council for Human Rights is Nor ...., if as want to survive, long lasting , To be pursued by the trust of people, all over the world . Must be Clearly End the Game , tolerate and cover up for Corruption Criminals .......***** 1-) Bring justice to the whole the world for each nation , and for all those who have been harmed , .A pure justice, no unjust suppression, an end to murder, and precisely the kind of Corrupt Criminals. 2-) ..... Cooperate , give back . Return the kind of corrupt criminals returned to the law of their own country , to be sentenced, in accordance with supreme law ..... -To execute, to sentence, to sanction By the supreme court,, with these crimes the offense, according to the law, the criminal procedure . - Behavior of Crime of Corruption, is a Crimes has harmed and murderous, mass of innocent people, acts activated direct of incited , to murder .... • 3-) To execute, To punish, crime must be demonstrates, the strict nature of the law To abide by the Supreme Law, to punish, as strictly as crimes, murder to be reserved for those who despise the law they haven't yet learned, The Law , and when has executed, the Death Penalty ...!!! is Welcome them ..... , most right We are calling , the law respects the lives of the people.,. Fairness of the Law, My voice now, are Representing the people all round the world, the victims of harmed , .Not finished yet , here Authorities by the Rule of suppressing citizens and to illicit profits in order to profiteer, Unfair !, Unfair ! , .Justice in Society By the Regime of Corruption, has be right to rule , by Corruption Rule. 4-) We Calling for justice for the unreasonable Deaths, cause be suppressed by the regime has ruled in the way of Corruption . Of course, the punishment from the Supreme Law, for the Criminals of Corruption, the Death Penalty, is fair For now the Death in the country , everywhere in the World , people have Recognized, the Corruption are the Murder , is sell the country , and harmed honest people , .Have Enough needed than ever , wipe out Corruption. Only, A system from the Mouse , in sewers need should be lost the greed , by possessions do not belong to them , and no longer manipulate the situation, no longer acts of Murder and Robbery even of once, when has get the position in the department of Government , , They self-depressed , no longer Corruptions , by could not preserve for Acts has committed , with Citizens in the system Ruled , still, constantly happening, in the system, of the doors Authority , of the Authorities , the Rules in the way of Corruption, still no Termination to occur , of the deterrent , imcapable has not protect being the safety of the Country , the Economy, the Politics and all the people of the World. by vices, contagion Not in accordance with What Has Right the Law of Human Rights ..only must be the Death Penalty , To Be Reserved For Kind of Corruption ... 5-) Then, no reason Crimes Criminal are hiding, to ask UNHCR for a ticket, request Allowed considering case Refugees Corruption , to be Granted , Asylum Political , A dirty game, self-kill, of itself of who the representative, founding UNHCR And Corruption Crimes ,( has right being Refugees Political .. ???) Oh !? But in fact , They are the people have Criminal Records, deceptive Criminals and Corrupt Local Governments still are cover on .. ....! by profiteers, at the most concentrated, in Organizations, in the name, in Human Rights, in promotion, in speeches, (rhetoric), but actually they are the people dishonors from Countries neighbors in the world They wrapped ,. Themselves in a mask for mask hypocrisy for Gain, Control Capture Ruling,... 6-) And the only thing We has wrong , when just silent and look at , They are Corruption Murder profiteering ...are harvesting illegally for themselves. ..... *****Thank You To U.S Congress , has allowed get involved ....( Discussion On The Death Penalty )...***** :-) THANH TRUONG