IFI - Innovation Foresight Institute

IFI - Innovation Foresight Institute Innovation Foresight Institute (IFI) is a consultative and think tank unit on strategic foresight, trendsetting, and future-thinking.

เปิดเหมือนปกติ

ระบบติดตามคุณภาพและตำแหน่งสินค้าเกษตรอัจฉริยะ(Intelligent Cold Chain Monitoring System).การใช้ Cloud Fog Computing และกา...
27/10/2021

ระบบติดตามคุณภาพและตำแหน่งสินค้าเกษตรอัจฉริยะ
(Intelligent Cold Chain Monitoring System)
.
การใช้ Cloud Fog Computing และการติดตามข้อมูลสินค้าในตู้ควบคุมอุณหภูมิด้วย Active RFID ซึ่งการส่งผ่านข้อมูลในระบบ Cloud Fog Computing ระหว่างการเดินทางขนส่งสินค้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดไม่จำเป็นต้องถูกส่งผ่าน Server แต่จะสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่าง Node ที่อยู่ใกล้ได้ทันที
.
ในขณะที่ Active RFID ใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ และสามารถติดตั้งในตะกร้าขนส่งสินค้า ทำให้สามารถติดตามตำแหน่งและคุณภาพสินค้าได้จนถึง Shelf เซ็นเซอร์นี้สามารถอัพเดตและส่งข้อมูลได้อัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอ่าน RFID แบบเดิม และผู้ใช้งานสามารถติดตามข้อมูลสินค้าได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์
.
#IFI #FutureScene #FutureIdeas #IntelligentColdChainMonitoringSystem #NIA

“Futures MEME” ✨ Podcast ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา โดยความร่ว...
22/10/2021

“Futures MEME” ✨ Podcast ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา โดยความร่วมมือของ NIA กับ FutureTales LAB by MQDC

✨ เปิดตัว “Futures MEME” ✨ Podcast รายการใหม่ที่จะมา “อัปเดต” เทรนด์อนาคต เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติด้วยอนาคตศึกษา โดย NIA ร่วมกับ FutureTales LAB by MQDC
.
เสิร์ฟออเดิร์ฟ EP.0 The Beginning of Futures and Beyond research ด้วย 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและอนาคตศึกษา ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA และ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC ที่มาร่วมพูดคุยกันถึงความจำเป็นของการมองอนาคตและภาพอนาคตใน 6 มิติที่คนไทยต้องตั้งรับ
.
พร้อมทั้งแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง ส่งข้อมูลที่สำคัญให้แก่หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน ได้นำไปใช้ประโยชน์ในมิติการต่อยอดการพัฒนาที่อยู่อาศัย รวมถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในแต่ละด้าน และยังเป็นประเด็นสำคัญที่จะช่วยกำหนดนโยบายการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย
.
รายการ Futures Meme จะออกอากาศทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ติดตามได้ทาง
🎧 Soundcloud: https://soundcloud.com/niathailand/sets/futures-meme
🎧 Spotify: https://spoti.fi/3vCeScu
🎧 YouTube: https://youtu.be/5iwn1-XScWc
.
#NIA #FuturesMEME #FutureTalesLAB #Podcast #IFI

🗯สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัด...
16/10/2021

🗯สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน Thailand Futurist Confence 2021 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
...
📨 เรียนเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
📑 ส่งบทความวิชาการและผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา การคาดการณ์อนาคต 🔭
🎙เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา
...
🔴🟠🟡🟢🔵🟣⚫️⚪️🟤
THAILAND FUTURIST
CONFERENCE 2021
🔴🟠🟡🟢🔵🟣⚫️⚪️🟤
...
📆 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
🌐 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tfc2021.co
🕒 กำหนการส่งบทความวันนี้ – 25 พ.ย.64

🗯สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน Thailand Futurist Confence 2021 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
...
📨 เรียนเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
📑 ส่งบทความวิชาการและผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา การคาดการณ์อนาคต 🔭
🎙เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา
...
🔴🟠🟡🟢🔵🟣⚫️⚪️🟤
THAILAND FUTURIST
CONFERENCE 2021
🔴🟠🟡🟢🔵🟣⚫️⚪️🟤
...
📆 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
🌐 ดูรายละเอียดได้ที่ https://tfc2021.co
🕒 กำหนการส่งบทความวันนี้ – 25 พ.ย.64

09/10/2021

📣 ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021

🎞 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

🔭 ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

🏅รางวัลภาพและเสียงภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
ทีม: nmagine creative laboratory (N-LAB)
ชื่อผลงาน: APOGEE

07/10/2021

📣 ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021

🎞 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

🔭 ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

🥈รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม: ท้อแท้ต้องมาจากต้น
ชื่อผลงาน: มรณานุสติ (Once in Memory)

06/10/2021
🥇รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ ทีม: early twenties (or younger?) ชื่อผลงาน: HUMAN - W022

📣 ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021

🎞 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

🔭 ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

🥇รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ และ
🏅รางวัลบทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
ทีม: early twenties (or younger?)
ชื่อผลงาน: HUMAN - W022

📣 ประกาศผลการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021 🎞 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หร...
05/10/2021

📣 ประกาศผลการตัดสินรางวัล NIA Creative Contest 2021

🎞 โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

🔭 ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

🏆ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล 5 ประเภทรางวัล ได้แก่

🥇รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ
ทีม: early twenties (or younger?)
ชื่อผลงาน: HUMAN - W022
ชมคลิป: https://youtu.be/JYfn7Uygpog

🥈รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม: ท้อแท้ต้องมาจากต้น
ชื่อผลงาน: มรณานุสติ (Once in Memory)
ชมคลิป: https://youtu.be/KQWRtBx3bkE

🥉รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม: เสือสาวแซ่บ
ชื่อผลงาน: The feminist ชีวิตคนรุ่นใหม่
ชมคลิป: https://youtu.be/LOBr4VUkyTI

🏅รางวัลบทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
ทีม: early twenties (or younger?)
ชื่อผลงาน: HUMAN - W022
ชมคลิป: https://youtu.be/JYfn7Uygpog

🏅รางวัลภาพและเสียงภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
ทีม: nmagine creative laboratory (N-LAB)
ชื่อผลงาน: APOGEE
ชมคลิป: https://youtu.be/j60S11Drk3Q

🙏🏻 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการ รวมถึงวิทยากรและคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่สะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่ในครั้งนี้

#NIA #NIACreativeContest2021 #NIAWARDS

05/10/2021
LIVE++ พิธีมอบรางวัล วันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

✨ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชมการประกาศรางวัลนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สรรสร้าง
ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น และก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ โดยในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่
.
🏆 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
▪️ด้านเศรษฐกิจ
▪️ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
▪️ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
▪️ด้านสื่อและการสื่อสาร
▪️ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น
🏆 รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
🏆 รางวัล NIA Creative Contest 2021
🏆 รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

#NIA #innovation #สำนักงานนวัตกรรม #NIAward #NationalInnovationAwards #รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
#วันนวัตกรรมแห่งชาติ #InnovationThailand #Innovation2021

ร่วมรับชมการประกาศผลรางวัล NIA Creative Contest 2021โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดิทัศน์หรือ...
03/10/2021

ร่วมรับชมการประกาศผลรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต
ที่จัดประกวดวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่
.
ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?” 🔮
.
ซึ่งผู้เข้าประกวดได้ผ่านการอบรมและคัดเลือกจาก Mentor ผู้คร่ำหวอดในแวดวงภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ 🎥🎞
✨ทีมใดจะเปล่งประกายได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้
📺ติดตามได้ที่ Facebook LIVE Page: Nia : National Innovation Agency, Thailand
📍วันที่ 5 ตุลาคม 2564
⏰ เวลา 12:30 - 15:00 น.
#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
#NIACreativeContest2021
#FutureoftheNextGen
#NIAAwards

📣NIA ขอเชิญร่วมรับชมการประกาศผลรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคต
ที่จัดประกวดวีดิทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่
.
ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?” 🔮
.
ซึ่งผู้เข้าประกวดได้ผ่านการอบรมและคัดเลือกจาก Mentor ผู้คร่ำหวอดในแวดวงภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ 🎥🎞

✨ทีมใดจะเปล่งประกายได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้
📺ติดตามได้ที่ Facebook LIVE Page: Nia : National Innovation Agency, Thailand
📍วันที่ 5 ตุลาคม 2564
⏰ เวลา 12:30 - 15:00 น.

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
#NIACreativeContest2021
#FutureoftheNextGen
#NIAAwards

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบตัดสินรางวัลโครงการ NIA Creative Contest 2021!!.ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมโครงการทั้ง ...
24/09/2021

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบตัดสินรางวัลโครงการ NIA Creative Contest 2021!!
.
ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมโครงการทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบตัดสินรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้เข้ารับการตัดสินรางวัล 6 ประเภทรางวัล ได้แก่
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลมูล
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลบทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลภาพและเสียงภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
.
สำหรับทีมที่ชนะการประกวด ทางโครงการจะแจ้งผลรางวัลในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 และจะได้ร่วมงานรับมอบโล่รางวัลที่งาน NIAWARDS : National Innovation Awards ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
.
สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021 ได้แก่
ทีม ท้อแท้ต้องมาจากต้น
ชื่อผลงาน: มรณานุสติ (Once in Memory)
.
ทีม แพชซั่นเด้อ (passioner)
ชื่อผลงาน: 'เสียง ซ่อม จน’ Voice of the future
.
ทีม แม่หนูโมย่า แม่ปลานีโม่น้อยของพี่
ชื่อผลงาน: THE GLOBEY
.
ทีม ยังไม่ได้นอน
ชื่อผลงาน: (IG)norant
.
ทีม เสือสาวแซ่บ
ชื่อผลงาน: The feminist ชีวิตคนรุ่นใหม่
.
ทีม ACTITEM
ชื่อผลงาน: TOY ACTITEM
.
ทีม early twenties (or younger?)
ชื่อผลงาน: HUMAN - W022
.
ทีม Innocent Production
ชื่อผลงาน: Infinity
.
ทีม nmagine creative laboratory (N-LAB)
ชื่อผลงาน: APOGEE (2021)
.
ทีม wake-up call
ชื่อผลงาน: ทลาย 2030
.
แล้วมาลุ้นผลการตัดสินรางวัล พร้อมกันทั่วประเทศ!
#NIA #NIACreativeContest2021 #NIAWARDS

ประกาศผลทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบตัดสินรางวัลโครงการ NIA Creative Contest 2021!!
.
ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมโครงการทั้ง 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกสู่รอบตัดสินรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์ได้เข้ารับการตัดสินรางวัล 6 ประเภทรางวัล ได้แก่
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลมูล
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลบทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
- รางวัลภาพและเสียงภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
พร้อมทั้งประกาศนียบัตร โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล
.
สำหรับทีมที่ชนะการประกวด ทางโครงการจะแจ้งผลรางวัลในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 และจะได้ร่วมงานรับมอบโล่รางวัลที่งาน NIAWARDS : National Innovation Awards ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
.
สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021 ได้แก่
ทีม ท้อแท้ต้องมาจากต้น
ชื่อผลงาน: มรณานุสติ (Once in Memory)
.
ทีม แพชซั่นเด้อ (passioner)
ชื่อผลงาน: 'เสียง ซ่อม จน’ Voice of the future
.
ทีม แม่หนูโมย่า แม่ปลานีโม่น้อยของพี่
ชื่อผลงาน: THE GLOBEY
.
ทีม ยังไม่ได้นอน
ชื่อผลงาน: (IG)norant
.
ทีม เสือสาวแซ่บ
ชื่อผลงาน: The feminist ชีวิตคนรุ่นใหม่
.
ทีม ACTITEM
ชื่อผลงาน: TOY ACTITEM
.
ทีม early twenties (or younger?)
ชื่อผลงาน: HUMAN - W022
.
ทีม Innocent Production
ชื่อผลงาน: Infinity
.
ทีม nmagine creative laboratory (N-LAB)
ชื่อผลงาน: APOGEE (2021)
.
ทีม wake-up call
ชื่อผลงาน: ทลาย 2030
.
แล้วมาลุ้นผลการตัดสินรางวัล พร้อมกันทั่วประเทศ!
#NIA #NIACreativeContest2021 #NIAWARDS

โค้งสุดท้ายของโครงการ NIA Creative Contest 2021 กำลังจะเดินทางมาถึงแล้ว! .ขณะนี้ ทางโครงการได้รับผลงานวีดิทัศน์จากผู้ร่ว...
24/09/2021

โค้งสุดท้ายของโครงการ NIA Creative Contest 2021 กำลังจะเดินทางมาถึงแล้ว!
.
ขณะนี้ ทางโครงการได้รับผลงานวีดิทัศน์จากผู้ร่วมโครงการและกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบตัดสินรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 อยากชวนผู้สนใจมาร่วมกันส่งกำลังใจให้ทีมผู้ร่วมโครงการไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ ทางโครงการได้แบ่งประเภทรางวัลเป็น 6 รางวัล ได้แก่
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รางวัลภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม
- รางวัลบทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
- รางวัลภาพและเสียงภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
.
สำหรับผู้ที่ติดตามโครงการ NIA Creative Contest 2021 มาโดยตลอด ทางโครงการจะประกาศผลรางวัลในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 โดยทีมที่ได้รับรางวัลจะได้ไปรับมอบโล่รางวัลที่งาน NIAWARDS : National Innovation Awards ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
.
#NIA #NIACreativeContest2021 #NIAWARDS

23/09/2021

เข้าใจภาษาหนังผ่าน 'ผู้กำกับ' ที่เคยกำกับภาพ
.
‘ปกป้อง-ไพรัช คุ้มวัน’ เป็นอีกหนึ่ง Instructor มากประสบการณ์ ผ่านงานมีชื่อมาแล้วทั้งสยามสแควร์ ซีรีส์เด็กใหม่ 36, Marry is Happy Mary is Happy และหนังร่วมทุนไทยญี่ปุ่นเรื่อง Hand in the glove
.
เขาจะมาร่วมแชร์อินไซต์ของคนหน้างานในฐานะผู้กำกับภาพ เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของตำแหน่งงานนี้ว่าต้องร่วมงานกับใครบ้าง
.
รวมทั้งชวนไปรู้จักกับใจภาษาหนังที่เชื่อมโยงกับขนาดภาพแสง สี และการเคลื่อนกล้อง ว่ามันสำคัญอย่างไร
.
ว่าแล้วก็ไปฟังกันเล้ย!
_____________________________
เวิร์กช็อปนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ NIA Creative Contest 2021 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับสำนักงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ Urban Creature เปิดเวทีให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนร่วมออกแบบอนาคตผ่านไอเดียการผลิตวีดิทัศน์สะท้อนภาพอนาคตและนวัตกรรม
.
ไอเดียที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกขัดเกลาจากวิทยากรผู้อยู่เบื้องหลังวงการภาพยนตร์และคนทำงานสร้างสรรค์ โดยทางโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2564

ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว(Automation and Robots for Postharvest Management).ก...
22/09/2021

ระบบอัตโนมัติและเครื่องจักร/หุ่นยนต์สำหรับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
(Automation and Robots for Postharvest Management)
.
การใช้หุ่นยนต์/เครื่องมือสำหรับการจัดการการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนแรงงานที่มีน้อยและราคาสูง ทั้งสามารถทำงานได้รวดเร็ว ให้ความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ เช่น เครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องคัดขนาด น้ำหนัก การคัดเกรด เครื่องตรวจสอบคุณภาพ เครื่องตัดแต่งผลิตผล เครื่องบรรจุหีบห่อ เป็นต้น โดยเครื่องมือ/เครื่องจักร/หุ่นยนต์ สามารถทำงานได้แม้ในสภาวะร้อนหรือสภาพไม่เอื้ออำนวย มีระบบตรวจสอบและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงการควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ (Automation) และสามารถควบคุมได้จากระยะไกล
.
#IFI #FutureScene #FutureIdeas #AutomationAndRobotsForPostharvestManagement #NIA

ประเทศไทยบนเวทีดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021) .การจัดทำดัชนีนวัตกรรมระดับโลกขององค์การทรัพย์สินทางป...
21/09/2021

ประเทศไทยบนเวทีดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021)

.
การจัดทำดัชนีนวัตกรรมระดับโลกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ถือเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางด้านนวัตกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงผลผลิตด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาของแต่ละประเทศกว่า 132 ประเทศทั่วโลก

.
ในปี 2021 GII มุ่งวัดความสามารถประสิทธิภาพทางนวัตกรรมในธีม Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis ที่เน้นวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อการพัฒนาระบบนวัตกรรม
แชมป์เก่าครองอันดับ 1 ในปีนี้ยังคงเป็น สวิสเซอร์แลนด์ รองลงมาสวีเดน (อันดับ 2) สหรัฐอเมริกา (อันดับ 3) สหราชอาณาจักร (อันดับ 4) เกาหลีใต้ (อันดับ 5)

.
สำหรับประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมอยู่อันดับที่ 43 ปรับเพิ่มขึ้น 1 อันดับ จากปี 2020 โดยในปีนี้ปัจจัยเข้าทางนวัตกรรมปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมอันดับที่ 48 เป็นอันดับที่ 47 ขณะที่ปัจจัยย่อยผลผลิตทางนวัตกรรมมีอันดับลดลงจากอันดับที่ 44 ลดลงเป็นอันดับที่ 46 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางระดับบนประเทศไทยอยู่ในอันดับ 5 จากจำนวน 34 ประเทศ โดยประเทศไทยมีอันดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในทุกปัจจัย แต่หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 9 จากจำนวน 17 ประเทศ และถือเป็นอันดับ 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อันดับ 8 มาเลเซีย อันดับ 36 และเวียดนามอันดับ 44
.

ปัจจัยชี้วัดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศไทยที่โดดเด่นมากที่สุด เป็นกลุ่มปัจจัยด้านระบบตลาด และกลุ่มปัจจัยด้านระบบธุรกิจที่แม้จะมีการปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่ดี โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายมวลรวมภายในประเทศสำหรับการวิจัยและพัฒนาซึ่งลงทุนโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ (อันดับ 1) ซึ่งสะท้อนให้เห็นการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศไทยมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจด้วยการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น

.
จากผลการจัดอันดับความสามารถทางด้านนวัตกรรมของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มคะแนนอันดับความสามารถทางนวัตกรรมโดยรวมสูงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปสลับขึ้นลงในอันดับที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก อุปสรรคสำคัญในการสร้างขีดความสามารถนวัตกรรม ส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างปัจจัยเข้าทางนวัตกรรม อาทิ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อัตราส่วนของครูและนักเรียน การกู้ยืมรายย่อยในระดับไมโครไฟแนนซ์ การลงทุนในธุรกิจร่วมลงทุน การบริการนำเข้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริการส่งออกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น ประเทศไทยจึงต้องเร่งเสริมมาตรการที่เป็นจุดด้อยให้ตรงจุดโดยเฉพาะการเชื่อมโยงต่อยอดการสร้างนวัตกรรมที่มีอยู่แล้วในสร้างการไต่ระดับพัฒนาการทางนวัตกรรมที่จะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

19/09/2021

สายงานเบื้องหลังเชิญทางนี้! ชวนเรียนรู้เทคนิคการทำหนังสั้นง่ายๆ กับเวิร์กช็อป ‘EASY FILM MAKING’ โดย ‘เสือ-พิชย จรัสบุญประชา’ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Secret Weapon Films ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอและโปรดิวเซอร์ผู้ผลิต Music Video ในนาม “ลาดปลาเค้าบอยส์” ซึ่งมีผลงานออกมาแล้วกว่า 100 ชิ้น ทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศ เช่น วง Oh Wonder, Pop Pongkool, Slot Machine, Ink วรันธร, Paradox, Cocktail, เป๊ก ผลิตโชค, เกทสึโนว่า, ลิปตา และผลงานอีกมากมาย
.
ครั้งนี้ อยากชวนผู้ที่สนใจตามมาเรียนรู้ว่า การจะเปลี่ยนไอเดียเล่าเรื่องด้วยการนำเทคนิคทำหนังสั้นมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นงานวิดีโอด้วยอุปกรณ์ง่ายๆ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่อยากเล่านั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
.
ถ้าพร้อมแล้ว กด Play เลย!
#UrbanCreature #ReinventtheWayWeLive #FutureoftheNextGen #NIACreativeContest2021 #NIA #IFI

ที่อยู่

73/2 Rama 6 Road, Rajdhevee
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

"สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม" เป็นสถาบันเฉพาะทางเพื่อมองอนาคตทิศทางนวัตกรรมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ในอนาคต "Innovation Foresight Institute (IFI)" is a new consultative and think tank unit under National Innovation Agency (NIA). The unit mandates are to foster Thailand innovation system at large through development of tools and mechanisms on strategic foresight, trend setting, and future-thinking enhancement, including engagement of renown international futurists to increase footprints of tomorrow in Southeast Asia.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

020175555

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

# TREND Report
# FORESIGHT Workshop
# TRAINING Course
# RESEARCH Collaboration

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IFI - Innovation Foresight Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IFI - Innovation Foresight Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#IFI #FutureScene #FutureIdeas
http://www.iftf.org/foodexperiences/ #IFI #FutureScene #FutureFood
#IFI #FutureScene #FutureIdeas
#IFI #FutureScene #FutureSpace
#IFI #FutureScene #FutureIdea
#IFI #FutureScene
สันนี้มาสัมมนาได้ความรู้จุดประกายเยอะมาก