แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ

11/07/2023

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างและยกระดับมาตรฐานทาง ถนนสาย บร.5024 จ.บุรีรัมย์ เสร็จสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางและใช้ในการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

11/07/2023
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพผู้อำนวยการหมวดบำรุ...
19/05/2023

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท” เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการภายในหมวดบำรุงทางหลวงชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านโปรแกรม Application Zoom ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

12/04/2023

📞 เบอร์โทรสายด่วน - แจ้งเหตุ 🚨

1146 สายด่วนกรมทางหลวงชนบท

เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

"ทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทั่วไทย เชื่อมใจคนทั้งชาติ"

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2566 วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ...
06/03/2023

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2566

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตร อาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ปีพุทธศักราช 2566 ที่พระไตรปิฎก วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพระเทพปิยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ แสดงพระธรรมเทศนา และมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

01/03/2023

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมฟื้นฟูถนนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ สาย บร.2038 จ.บุรีรัมย์ แล้วเสร็จ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

01/03/2023

กรมทางหลวงชนบท ชวนเดินทางรับลมบนถนนสาย ลย.2010 จังหวัดเลย สู่ปลายทางที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ “อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง” ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

01/03/2023

ประกาศผลรางวัลการประกอบสะพานเหล็กสำเร็จรูป (Bailey Bridge) ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18

01/03/2023
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ...
28/02/2023

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายยุทธนา รักษาชนม์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาโชติญาณานุสรณ์ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเถอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

24/02/2023

กรมทางหลวงชนบท แก้ปัญหาการจราจรและคอขวดบนถนนราชพฤกษ์ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เริ่มเดินหน้าก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ คาดแล้วเสร็จในปี 2568

24/02/2023

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.4043 จ.นครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

24/02/2023

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2566

24/02/2023

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างถนนสาย นม.3012 อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูกาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 2/2566)วันพฤหัสบดีที...
23/02/2023

แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 2/2566)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายยุทธนา รักษาชนม์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 2/2566) เพื่อร่วมปรึกษาหารือกาiบริหารราชการโดยใช้กลไกลของคณะกรมการจังหวัด โดยมีนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายยุทธนา รักษาชนม์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้...
22/02/2023

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายยุทธนา รักษาชนม์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

17/02/2023

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.สระบุรี

15/02/2023

กรมทางหลวงชนบท จัดแข่งขันประกอบสะพานเบลีย์หน่วยงานในสังกัด 18 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งพัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดโครงการแข่งขันประกอบสะพานเหล็กสำเร็จรูป หรือ สะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) สำหรับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการพัฒนาทักษะของบุคลากรในการประกอบสะพานเหล็กสำเร็จรูปให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้สัญจรได้โดยเร็ว

ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมาถนนและสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทช. ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช. จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันประกอบสะพานเหล็กสำเร็จรูป หรือ สะพานเบลีย์ (Bailey Bridge) สำหรับสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อม ทบทวน พัฒนาทักษะของบุคลากรในการประกอบสะพานเหล็กสำเร็จรูป เพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้สามารถสัญจรได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย

สำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าร่วมต้องทำการประกอบสะพานเหล็กสำเร็จรูปทั้งหมด 4 ช่วง (ความยาวรวม 12 เมตร) โดยจะต้องประกอบชิ้นส่วนให้ครบตามกำหนด ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่เกินทีมละ 15 คน ซึ่งจะคัดเลือกทีมที่ทำผลงานได้ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด จำนวน 3 ทีม เพื่อเข้ารับโล่รางวัลเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรของ ทช. ต่อไป

(13 ก.พ. 2566) นายยุทธนา รักษาชนม์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และข้าราชกา...
13/02/2023

(13 ก.พ. 2566) นายยุทธนา รักษาชนม์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ (รก.) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ของกรมทางหลวงชนบท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบุมะค่า โดย...
13/02/2023

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบุมะค่า โดยมี นายสมเกียรติ การะพันธุนิตย์นายช่างโยธา (พร.) เป็นผู้จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ถนนสาย บร.5077 แยกทางหลวงชนบท บร.3070 – บ้านบุ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 แห่ง

09/02/2023

กรมทางหลวงชนบท ยกระดับโครงข่ายทางให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล อ.หลังสวน, ละแม จ.ชุมพร กว่า 6.7 กิโลเมตร
เดินหน้ากว่า 37 % เร็วกว่าแผน คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2566 นี้

09/02/2023

กรมทางหลวงชนบท สร้างและยกระดับถนนสาย รน.5012 จ.ระนอง เพิ่มศักยภาพการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

09/02/2023

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างอำเภอ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกระดับชั้นทางถนนสาย บร.4031 จังหวัดบุรีรัมย์ เสร็จสมบูรณ์

06/02/2023

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี จ.นครปฐม เชื่อมสองตำบล คืบหน้า 29 % คาดแล้วเสร็จกลางปี 2567

ที่อยู่

441
Buriram
31000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด