Data Center BRU The Center for Economic, Business, Society and Local Community Forecasting BRU

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจค่ะ
27/06/2023

เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจค่ะ

DataDriven
22/06/2023

DataDriven

การแบ่งส่วนตลาด เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การวางแผนธุรกิจ และ การตลาด ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับกล.....

21/06/2023

#ดาต้าวันละคำ
Correlation หรือ สหสัมพันธ์
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ข้อมูลระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยมี Correlation Coefficient เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.0 ถึง +1.0 แสดงระดับและทิศทางของความสัมพันธ์
เช่น ความสูงกับน้ำหนักของคน ว่ามีความสัมพันธ์กันมากหรือน้อย และไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้าม
วิธีการดูลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างคร่าว ๆ ตามรูปดังนี้
1. แนวโน้มของจุดชี้ข้ึนด้านขวาตามแนวเส้นตรง เรียกว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงบวก (Positive correlation)
2. แนวโน้มของจุดกระจายออก ไม่มีเส้นตรง เรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์ (No or Zero correlation)
3. แนวโน้มของจุดชี้ลงด้านขวาตามแนวเส้นตรง เรียกว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงลบ (Negative correlation)

21/06/2023

เชื่อว่าหลายคนเคยมีประสบการณ์เสียเวลากับการออกแบบหรือเลือกกราฟเพื่อนำเสนอข้อมูลให้ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการนำเสนอ
เพื่อช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของเพื่อน ๆ วันนี้แปดบรรทัดครึ่งจึงขอแจกโพยเทคนิคเลือกกราฟให้ตรงจุด ตอบโจทย์ และสร้างความน่าสนใจกับข้อมูลที่เราจะนำเสนอกัน
1. ข้อความ
ใช้เมื่อมีตัวเลขเพียง 1-2 ตัวเพื่อนำเสนอ เทคนิคคือทำให้ตัวเลขโดดเด่นที่สุด บวกด้วยข้อความสั้น ๆ เพื่อให้ได้ประเด็นที่ชัดเจน
2. ตาราง
เหมาะกับการนำเสนอข้อมูลที่มีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน หรือต้องการสื่อสารกับกลุ่มผู้ฟังที่หลากหลาย เทคนิคสำคัญคือ อย่าออกแบบให้ขอบตารางหนา หรือมีสีเข้มจนแย่งความสนใจไปจากเนื้อหา
3. กราฟแบบจุด (Scatter plot)
ใช้เมื่อต้องการนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่ง นิยมใช้กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
4. กราฟเส้น
ใช้นำเสนอข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง หรือข้อมูลที่เป็น Time series เช่น รายปี รายไตรมาส รายเดือน
5. กราฟความชัน
ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา หรือมีข้อมูลเปรียบเทียบ 2 ประเด็น และเราต้องการแสดงความสัมพันธ์ของการเพิ่ม ลด หรือความแตกต่างของข้อมูล 2 ชุดนั้นอย่างรวดเร็ว
6. กราฟแท่ง
เป็นกราฟที่ดูเข้าใจง่ายที่สุด ใช้เปรียบเทียบข้อมูลได้หลายชุด แต่ข้อควรระวังคือ ในการเปรียบเทียบกราฟแท่งแต่ละอัน ควรทำให้เส้นฐานของกราฟเริ่มต้นที่ศูนย์เสมอ เพื่อป้องกันการตีความผิดพลาด
7. กราฟแท่งแนวตั้งแบบเรียงซ้อน
ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบข้อมูลประเภทต่าง ๆ พร้อมองค์ประกอบย่อยของข้อมูลนั้น ๆ ควรให้องค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เราต้องการเปรียบเทียบอยู่ตรงฐานล่างของกราฟ
8. กราฟแบบ Waterfall
ใช้เมื่อต้องการนำเสนอจุดเริ่มต้นของข้อมูล การเพิ่ม ลด ในระหว่างทาง และผลลัพธ์ในตอนท้าย
9. กราฟแท่งแนวนอน
เป็นกราฟที่เหมาะกับกรณีที่ชื่อประเภทของข้อมูลยาว กราฟแท่งแนวนอนยังเป็นกราฟที่เข้าใจง่ายที่สุด เพราะทิศทางการอ่านข้อมูลสอดคล้องกับการประมวลผลของมนุษย์ที่อ่านจากซ้ายไปขวา
ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือ Storytelling with Data โดย Cole Nussbaumer Knaflic
#แปดบรรทัดครึ่ง

21/06/2023

เราจะพาทุกท่านไปรู้จักเคล็ดลับในการทำงานแผนที่ ที่จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเลือกใช้งานแผนที่บน MS Power BI ได้เหมาะสม

อ่านบทความแบบเต็มได้ที่
https://bigdata.go.th/big-data-101/cartographic-bible-ms-power-bi-thailand/

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการประช...
24/03/2023

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อค้นหาแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน นำโดยรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในงานแบ่งออกเป็น 2 part โดย
- เวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “Smart Buriram อดีต ปัจจุบัน อนาคต เศรษฐกิจบุรีรัมย์ ”
- และประเด็นแลกเปลี่ยนจาก 3 มุมมอง
1. มุมมองด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจในอดีตบุรีรัมย์เป็นอย่างไร
2. มุมมองที่มีต่อสภาพการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจบุรีรัมย์เป็นอย่างไร
3. มุมมองที่มีต่อทิศทางแนวโน้มในอนาคตของเศรษฐกิจบุรีรัมย์เป็นอย่างไร
ขอขอบคุณตัวแทนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูง

เปิด ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ
22/03/2023

เปิด ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม และชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อย่างเป็นทางการ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 439 ถ. จิระ อ. เมือง
Buriram
31000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Data Center BRUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Data Center BRU:

แชร์


บริการสังคม อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด