สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

📌@พช.โนนสุวรรณ.. จ.บุรีรัมย์​   📝วันที่​ 20​พฤษภาคม​2564
20/05/2021

📌@พช.โนนสุวรรณ.. จ.บุรีรัมย์​ 📝วันที่​ 20​พฤษภาคม​2564

@พช.โนนสุวรรณ ..บุรีรัมย์วันที่ 19 พฤษภาคม 2564...............................ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหา...
20/05/2021

@พช.โนนสุวรรณ ..บุรีรัมย์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564...............................
ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร....................................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ ตรวจเยี่ยมครัวเรือนร่วมกิจกรรมสร้างความมั่นคงด้านอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ครัวเรือนปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนมากกว่า 10 ชนิด (ครัวเรือนนายสมบัติ อ่อนน้ำคำ บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งจังหัง อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พืชผักที่ปลูกประกอบด้วย ผักบุ้ง คื่นช่าย สระแหน่ หอม ชี มะละกอ พริก มะเขือเปราะ มะเขือพวงผักแขยง มะนาว มะพร้าว เป็นต้น........................
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย:นพต. อำเภอโนนสุวรรณ

🙏🏻ฝากกลุ่ม​" ตลาด​ พช.โนนสุวรรณ​ "  ด้วยนะคะ​สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางเฟชบุ๊คได้เลยนะคะ เป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มช่องทางในช่วยส่...
14/05/2021

🙏🏻ฝากกลุ่ม​" ตลาด​ พช.โนนสุวรรณ​ " ด้วยนะคะ​

สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางเฟชบุ๊คได้เลยนะคะ เป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มช่องทางในช่วยส่งเสริมการตลาด ให้ชาวอำเภอโนนสุวรรณของเรา ได้มีรายได้เพิ่มเติมจากงานหลัก. ฝากด้วยนะคะ😍🥰

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ​ เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ   หัตถกรรมไทย...
14/05/2021

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ​ เชิญชวนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย 🌾

@พช.โนนสุวรรณ"บุรีรัมย์วันที่ 13 พฤษภาคม​ 2564....................................นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอ...
14/05/2021

@พช.โนนสุวรรณ"บุรีรัมย์
วันที่ 13 พฤษภาคม​ 2564....................................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลดงอีจาน คณะกรรมการหมู่บ้าน มอบทุนอุปการะเด็กโครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้องกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happinness) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่เด็กชายคุณาทิพย์ บุญเงิน บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 8 ตำบลดงอีจาน และเด็กหญิงกวินทิพย์ ช่างทอง บ้านดงสันติ หมู่ที่ 9 ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณ
.............................
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ

พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์บำรุงสุข .....................................................สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ ไ...
12/05/2021

พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์บำรุงสุข .....................................................
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ ได้ดำเนินการตั้งเพจ FACEBOOK “ตลาด พช. โนนสุวรรณ” ในการเป็นตลาดกลางออนไลน์ให้แก่คนในอำเภอโนนสุวรรณ ได้เป็นช่องทางในการ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน และนำเสนอ โฆษณาสินค้าต่างๆ ของคนในอำเภอโนนสุวรร เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) อันส่งผลให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการภายในพื้นที่ประสบปัญหาในการระบายสินค้าต่างๆ
_______________________________
ทีมข่าว :สพอ.โนนสุวรรณ

@พช.โนนสุวรรณ"บุรีรัมย์วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2564.........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ (งบ...
12/05/2021

@พช.โนนสุวรรณ"บุรีรัมย์
วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2564.........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ (งบเงินกู้).............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้นายธวิชัย พันงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ลงพื้นที่มอบหญ้าแฝกแก่ครัวเรือนต้นแบบแปลงนายพล​ คำเรือง และนายสมบัติ อ่อนน้ำคำ
​เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในพื้นที่โครงการ​ " โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล" ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติโดยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลาย​ของหน้าดินและปรับสภาพดินและดัดตะตอนตามธรรมชาติให้กับคลองที่ได้ทำการขุดต่อไป
ผลการดำเนินการ
-ได้พันธ์​หญ้าแฝกประมาณ​1,000 ต้น
.............................
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย: นพต.โนนสุรรณ

@พช.โนนสุวรรณ"บุรีรัมย์วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2564....................................นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอ...
12/05/2021

@พช.โนนสุวรรณ"บุรีรัมย์
วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2564....................................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยนางสมบัติ พงษ์พันนา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโนนสุวรรณ มอบทุนอุปการะเด็ก โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF Share happinness) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แก่เด็กปณัยกร พิมพ์สุวรรณ บ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
.............................
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ
ภาพข่าวโดย: นพต.โนนสุรรณ

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 19 เมษายน​ 2564..........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนายไสว​ ป...
20/04/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 19 เมษายน​ 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนายไสว​ ประภา บ้านโคกกระเบื้อง​2 หมู่ที่​ 13 ต.โนนสุวรรณ​ จ.บุรีรัมย์.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ โดยมี นายสมบัติ หัสจารย์ ผอ.กองช่างต.โกรกแก้ว พร้อมทีมช่าง อบต.ทุ่งจังหัน และผู้รับเหมาร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่แปลงนายไสว​ ประภา บ้านโคกกระเบื้อง2 หมู่ที่13 ต.โนนสุวรรณ​ อ.โนนสุวรรณ
ในครั้งนี้ได้​ ร่วมสังเกตการณ์ในการขุดดินเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ตรงตามแบบแผน​โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"........................
ทีมข่าว..สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@สพอ.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 16 เมษายน​ 2564...........................🌾ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง...
17/04/2021

@สพอ.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 16 เมษายน​ 2564...........................
🌾ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 16 เมษายน 2564
เวลา 09.00 น.
นางสาวประภัสสร​ ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ​ มอบหมายให้ นายณัฐชนน​ เลไธสง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ​การ
และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยมีครัวเรือนต้นแบบ นายดาว การสร้าง
ร่วมประชุมและร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง ”โคก หนอง นา โมเดล”
ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่งจังหัน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ​ จังหวัดบุรีรัมย์
ในการนี้ได้ปฐมนิเทศแจ้งวัตถุประสงค์โครงการวิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้
– ความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
– ขั้นตอนวิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง
– การประเมินระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
– การประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH)........................
ทีมข่าว..สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 16 เมษายน​ 2564..........................นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุว...
16/04/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 16 เมษายน​ 2564..........................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ โดยมี นายนิมิต เข็มบุปผา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ร่วมกับนายธวิชัย พันงาม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติ​การ นำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.โนนสุวรรณ
ลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ สัตย์รัมย์ บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ และแปลงนายหนูกี แสงจันทร์
บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ต. ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ ในครั้งนี้ได้ติดตาม​ ร่วมสังเกตการณ์ในการขุดดินเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และให้ตรงตามแบบแผน​โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"........................
ทีมข่าว..สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 8 เมษายน​ 2564..........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ ...
09/04/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 8 เมษายน​ 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ สัตย์รัมย์ บ้านโคกรัก​ หมู่ที่​ 7 ต.โกรกแก้ว​ จ.บุรีรัมย์.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ โดยมี นายสมบัติ หัสจารย์ ผอ.กองช่างต.โกรกแก้ว พร้อมทีมช่าง อบต.ทุ่งจังหัน และผู้รับเหมาร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ สัตย์รัมย์ บ้านโคกรัก หมู่ที่7 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ
ในครั้งนี้ได้​ ร่วมสังเกตการณ์ในการขุดดินเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ตรงตามแบบแผน​โครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"........................
ทีมข่าว..สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 2 เมษายน​ 2564..........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ ...
02/04/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 2 เมษายน​ 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ สัตย์รัมย์ บ้านโคกรัก​ หมู่ที่​ 7 ต.โกรกแก้ว​ จ.บุรีรัมย์.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ โดยมี นายสมบัติ หัสจารย์ ผอ.กองช่างต.โกรกแก้ว พร้อมทีมช่าง อบต.ทุ่งจังหัน และผู้รับเหมาร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ สัตย์รัมย์ บ้านโคกรัก หมู่ที่7 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ
ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมสำรวจพื้นที่แปลงนา จับพิกัดและปักหมุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการขุดแปลงนาของครัวเรือนต้นแบบในโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"........................
ทีมข่าว..สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ....บุรีรัมย์วันที่ 31 มีนาคม 2564เวลา 9.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ......................................
31/03/2021

@พช.โนนสุวรรณ....บุรีรัมย์
วันที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 9.30 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ....................................
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" .......................................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์
พัฒนาอำเภอโนนสุวรรณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, นพต. , นพร,ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนสุวรรณ
โดยมี นายนิมิต เข็มบุปผา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมทำความสะอาด และกำจัดวัชพืช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ .....................................
ทีมข่าว:สพอ.โนนสุวรรณ

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 31 มีนาคม 2564..........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนายหนูกี แส...
31/03/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 31 มีนาคม 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่แปลงนายหนูกี แสงจันทร์ หมู่ที่.11 ต.ดงอีจาน จ.บุรีรัมย์.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ โดยมีปลัดอาวุโสนายนิมิตร เข็มบุปผา นายสมบัติ หัสจารย์ ผอ.กองช่างต.โกรกแก้ว พร้อมทีมช่าง อบต.ทุ่งจังหัน และผู้รับเหมาร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.โนนสุวรรณ ลงพื้นที่แปลงนายหนูกี แสงจันทร์ บ้านดอนเจริญ หมู่ที่11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ
ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมสำรวจพื้นที่แปลงนา จับพิกัดและปักหมุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการขุดแปลงนาของครัวเรือนต้นแบบในโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"........................
ทีมข่าว..สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 30 มีนาคม 2564..........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่สร้างโรงเรือนเพ...
30/03/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 30 มีนาคม 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่สร้างโรงเรือนเพาะชำ.หมู่ที่.12 ต.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.โนนสุวรรณ
ลงพื้นที่หมู่ที่ 12 ต.โนนสุวรรณในครั้งนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักกสิกรรมโดยการสร้างโรงเรือนเพาะชำเพื่อเก็บเมล็ดพันธ์ุกล้าไม้เพื่อเก็บไว้ใช้ให้กับครัวเรือนต้นแบบปลูกในโครงการ"โครง หนอง นา โมเดล"
สรุปผลการดำเนินงาน
-สร้างโรงเพาะชำได้ 1 หลัง
-ได้ขนย้ายเมล็ดยางนาจำนวน 300 ถุง จัดเก็บไว้ในโรงเพาะชำ
ซึ่งเจ้าของแปลงมีความพอใจอย่างยิ่ง...........................
ทีมข่าว..ศพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@วันที่ 29 มีนาคม 2564..........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบ...
29/03/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์;;@
วันที่ 29 มีนาคม 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่ ครัวเรือนต้นแบบนายพิชัย ชูเชิดเชื้อ​ บ้านผาแดง​ หมู่ที่​ 4ต.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ อ.โนนสุวรรณ
ลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบนายพิชัย​ ชูเชิดเชื้อ​ บ้านผาแดง​ หมู่ที่4ต.โนนสุวรรณในครั้งนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมตามหลักกสิกรรมโดยการเพาะเมล็ดพันธ์ุกล้าไม้เพื่อเก็บไว้ใช้ให้กับครัวเรือนต้นแบบปลูกในโครงการ"โครง หนอง นา โมเดล" พร้อมทั้งติดตามผลการทำน้ำปุ๋ยหมักหน่อกล้วย
สรุปผลการดำเนินงาน
-ได้เพาะเมล็ดยางนาเป็นจำนวน 300 ถุง
-ได้ปุ๋ยน้ำหมักหน่อกล้วยพร้อมใช้100ลิตร
ซึ่งเจ้าของแปลงมีความพอใจอย่างยิ่ง...........................
ทีมข่าว..ศพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ....บุรีรัมย์  วันที่ 24 มีนาคม 2564.......................... นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่​ครัวเรือน​ต้...
24/03/2021

@พช.โนนสุวรรณ....บุรีรัมย์
วันที่ 24 มีนาคม 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่​ครัวเรือน​ต้นแบบ​ นางอรพิน สินชัย บ้านไผ่ทอง
ต.โนนสุวรรณ​.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีม
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลโนนสุวรรณและตำบลโกรกแก้วลงพื้นที่
บ้านไผ่ทอง ต.โนนสุวรรณ​ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรม​ เตรียม​การเพาะต้นกล้า​กล้วยหอม​ พริกและผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภค​ในครัวเรือนและเตรียม​ลงแปลงโคก​ หนอง​ นา​

สรุปผลการดำเนินงาน
-ได้กล้าชำต้นกล้วยหอม​ 30ถุง
-กล้าพริก​ 50ถุง.............................
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ....บุรีรัมย์  วันที่ 18 มีนาคม 2564.......................... นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่​ครัวเรือน​ต้...
24/03/2021

@พช.โนนสุวรรณ....บุรีรัมย์
วันที่ 18 มีนาคม 2564..........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่​ครัวเรือน​ต้นแบบ​ นายพล​ คำเรือง บ้านโคกกระเบื้อง
ต.โนนสุวรรณ​.............................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาอำเภอโนนสุวรรณ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนำทีม
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลโนนสุวรรณและตำบลโกรกแก้วลงพื้นที่
บ้านโคกกระเบื้อง​ ต.โนนสุวรรณ​ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรม​ การเก็บเมล็ดพันธุ์​ไม้ป่า​เตรียม​การเพาะต้นกล้า​ เพื่อนำไปใช้ในการปลูกป่า​ 3อย่างประโยชน์​4อย่าง ตามหลักกสิกรรม​ สืบไป

สรุปผลการดำเนินงาน
-ได้เมล็ดพันธุ์​ยางนา​ประมาณ 1,000เมล็ด​.............................
ทีมข่าว: สพอ.โนนสุวรรณ รายงาน

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์,,@วันที่ 18 มีนาคม 2564💐💐💐.........................นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่วัดแปลงนาครัว...
24/03/2021

@พช.โนนสุวรรณ...บุรีรัมย์,,@
วันที่ 18 มีนาคม 2564💐💐💐.........................
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบลงพื้นที่วัดแปลงนาครัวเรือนต้นแบบของนายพาดี ประตาทะโย.....................
นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์
พัฒนาอำเภอโนนสุวรรณได้มอบหมายให้นายไอศูรย์ เศกขุนทด
นายอัฐพล พุ่มพวง นางสาวเบญจมาศ นุนารัมย์และนางสาวจุฬารัตน์ ดอกพะยอม นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลทุ่งจังหันได้ลงพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน หมู่ที่4 ติดตามผลและสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบทำเตาเผาถ่าน
สรุป.. ได้เตาเผาถ่านแรงดันสูง 1เตาซึ่งได้ลองจุดดู3ครั้งได้ถ่าน3ถุงใหญ่ ✌️✌️✌️🌿🌿🌿🌿...............................
ทีมข่าว:สพอ.โนนสุวรรณรายงาน
ภาพ:จุฬารัตน์ ดอกพะยอม
ไอศูรย์ เศกขุนทด

ทดสอบๆ
22/03/2021

ทดสอบๆ

22/03/2021

ที่อยู่

อ. โนนสุวรรณ
Buriram
31110

เบอร์โทรศัพท์

+6644607230

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ