สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับเผยแพร่ข่าวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การชั้นนำในการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
(10)

17/11/2023

ศธ.โละแจกแท็บเล็ต เปลี่ยนเป็นโน้ตบุ๊ก ครู-น.ร. ล็อตแรกเ …

16/11/2023

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 งวดนี้จัดให้มีการออกรางวัล ณ สำนักงานสลากกินแบ่ง....

16/11/2023
📢 ข่าวสำคัญ ศธ. 📚✅ 14 พ.ย. 66 ✅📌 รมว.ศธ.หารือ กมธ. เล็งนำแนวทางโรงเรียนมีชัยพัฒนามาปรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
15/11/2023

📢 ข่าวสำคัญ ศธ. 📚
✅ 14 พ.ย. 66 ✅

📌 รมว.ศธ.หารือ กมธ. เล็งนำแนวทางโรงเรียนมีชัยพัฒนามาปรับใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 / พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิด…

สป.ศธ.เรียกบัญชีสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 8 จำนวน 156 อัตรา บรรจุในสำนักง...
14/11/2023

สป.ศธ.เรียกบัญชีสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 8 จำนวน 156 อัตรา บรรจุในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา" เรียกเยอะสุด 69 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ท่านไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เพื่อขอรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566

หากท่านไม่ไปรายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

https://shorturl.at/DLQT1

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  #ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา...
23/08/2023

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 8 ตำแหน่ง ทั้งกลุ่มทั่วไป และกลุ่มประสบการณ์

https://opec.go.th/news/detail/1179

เขตพื้นที่บริการ ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่ง ♦️ กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 รร.วิทยาศาสต...
23/08/2023

เขตพื้นที่บริการ ของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่ง

♦️ กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่
https://admission.pcshs.ac.th

♦️ กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม. 4 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 18 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2566 สมัครได้ที่
https://apply.mwit.ac.th

" ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ "ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังห...
23/08/2023

" ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ "

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะทำงานฯ ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
22/08/2023

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เวลา 13.58 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" สู่โรงเรี....

" ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จ โร...
22/08/2023

" ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ "

เวลา 13.58 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" สู่โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 11 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของมณฑลทหารบกที่ 26 โดยเข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 243 คน ซึ่งมูลนิธิเทพอำนวย โดยกองทัพบก ร่วมสนองพระราชดำริผ่านการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 289 โรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนมีพื้นที่ดำเนินงานแปลงผักปลอดภัย 4 ไร่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่การเกษตร 2 ไร่ 2 งาน และพื้นที่เลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ 2 งาน ซึ่งทหารพันธุ์ดีได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะเมล็ด การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพ การดูแลรักษาพืชผัก ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหาร และขยายผลไปปลูกในครัวเรือนของตนเอง พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการเพาะเมล็ดพันธุ์พริกจินดาพระราชทาน, การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย และการแยกหน่อ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งคณะครูได้แนวความคิดมาจากการไปศึกษาดูงานที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 26 และกลับมาทดลองปลูก เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ปัจจุบันสามารถขยายพันธุ์หน่อไม้ฝรั่ง และมีแผนแบ่งปันเมล็ดและกล้าพันธุ์ให้แก่ผู้ปกครองที่สนใจนำไปเพาะปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน นอกจากนี้ โรงเรียนได้ทดลองเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง เพื่อมาประกอบอาหารกลางวัน เนื่องจากมีโปรตีนสูง ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู พร้อมเลี้ยงกบและปลานิลจิตรลดาพระราชทาน ซึ่งทหารพันธุ์ดีเข้ามาอบรบขั้นตอนการเลี้ยง การให้อาหาร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ แล้วทอดพระเนตร "ร้านขายผักของยายๆ" ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ได้นำพืชผักสวนครัวที่ปลูกบริเวณบ้าน มาวางจำหน่ายภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียน เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว จากนั้น ทอดพระเนตรแปลงผักของ นางสมกมล แซงรัมย์ อายุ 77 ปี เกษตรกรบ้านหนองม่วงใต้ ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียน โดยเป็นหนึ่งในยายของนักเรียนบ้านหนองม่วง ที่นำผักมาขายในโรงเรียน ซึ่งสนใจการทำเกษตร ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง และจำหน่ายแก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง รวมถึงโรงเรียน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้ตนเองและครอบครัว ซึ่งได้นำเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เช่น กระเจี๊ยบเขียว, มะเขือเปราะเจ้าพระยา และถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร มาปลูกเพื่อรับประทานในครัวเรือน เหลือจำหน่าย และเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชน

📢📢📢 ขอเชิญร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอที่ตรงใจท่านมากที่สุด 📢📢📢ทาง https://forms.gle/hx52v74ASGm3uWTM7🏅 ระหว่างวันที่ 21 - 1 ...
21/08/2023

📢📢📢 ขอเชิญร่วมโหวตเลือกคลิปวิดีโอที่ตรงใจท่านมากที่สุด 📢📢📢
ทาง https://forms.gle/hx52v74ASGm3uWTM7
🏅 ระหว่างวันที่ 21 - 1 กันยายน 2566 🏅
------------------------
ผลงานในกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

❤️ ส่วนที่ 1 : สื่อสร้างสรรค์ประเภทรางวัลการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (5 ผลงาน)
1. Me Smart มีครบจบที่เดียว : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ลาว สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย)
https://youtu.be/b6FvzU9wrYE
2. ระบบงานประกันออนไลน์ BD4 QA ONLINE) : โดย โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี ๔
https://youtu.be/VmSNzRh1-kU
3. การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ การเรียนรู้และช่วยเหลือทุกที่ทุกเวลา SMART LEARNING BOPHO
: โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
https://youtu.be/szI6tLxKVDA
4. นี่ (หรือ) คือคำตอบ : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุโขทัย
https://youtu.be/B55eQXDYHPM
5. Digital Transformation in ThongPool-Uthis School (DTTPS) : โดย โรงเรียนทองพูลอุทิศ จ.ปทุมธานี
https://youtu.be/rDCPc1mnFnU

❤️ ส่วนที่ 2 : สื่อสร้างสรรค์ประเภทรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (5 ผลงาน)
1. อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมและพัฒนา การพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ของนักเรียน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
https://youtu.be/pN0upWTGYwA
2. Block Flashcard พาเพลิน : โรงเรียนบ้านหนองคล้า จ.นครศรีธรรมราช
https://youtu.be/3K_i8VgNUts
3. การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุค BANI World : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนากลาง)
https://youtu.be/fz-r-mZs8Oo ดูน้อยลง
ความคิดเห็น

ลูกเสือ-เนตรนารีScout - Girl Scoutคือใคร #ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิง อายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร...
19/08/2023

ลูกเสือ-เนตรนารี
Scout - Girl Scout
คือใคร

#ลูกเสือ คือ เยาวชนชายและหญิง อายุระหว่าง 8 – 25 ปี ที่รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ โดยยึดมั่นในหลักการ (Principle) วิธีการ (Method) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ของการลูกเสือ (Scouting) อย่างเคร่งครัด ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 และข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้กำหนดลูกเสือมี 4 ประเภท คือ สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ และอาจจัดให้มีลูกเสือเหล่าสมุทร และลูกเสือเหล่าอากาศได้

สำหรับลูกเสือที่เป็นหญิง อาจใช้ชื่อเรียกว่า #เนตรนารี หรือชื่ออื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการลูกเสือของชาติ คือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ : สลช. (The National Scout Organization of Thailand : NSOT) มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

https://www.scoutthailand.org

📣 สพฐ.จัดระบบตัวชี้วัดใหม่! เพื่อลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการเรียนการสอน พร้อมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเล...
19/08/2023

📣 สพฐ.จัดระบบตัวชี้วัดใหม่! เพื่อลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการเรียนการสอน พร้อมพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เผยว่า เนื่องจากตัวชี้วัดเดิมนั้นมีจำนวนมาก ซ้ำซ้อน ใช้เวลาจัดการเรียนการสอน และระยะเวลาการประเมินผลที่ยาวนานเกินไป จึงมีการตั้งเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกำหนดตัวชี้วัด และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ดังนี้

📌 ตัวชี้วัดการประเมินผลการเรียนรู้

• ตัวชี้วัดระหว่างทาง - เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเน้นการประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสอบปากเปล่า การพูดคุย การใช้คำถาม การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ การประเมินตนเองและเพื่อน เป็นต้น

• ตัวชี้วัดปลายทาง - เน้นการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย หรือการวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ เช่น การประเมินด้วยการปฏิบัติ แฟ้มสะสมผลงาน แบบทดสอบ และชิ้นงาน เป็นต้น

📌 เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

• ผู้เรียนต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
• ได้รับการตัดสินตัวชี้วัดปลายทางผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
• ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
• ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่มา : https://shorturl.at/huyG3

#ศธ360องศา #กระทรวงศึกษาธิการ #สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ #ตัวชี้วัดการประเมินผลการเรียนรู้ #เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Infographic ผลิตโดย "ศธ.360 องศา" และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สิงหาคม 2566

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องจำขึ้นใจ✅ จรรยาบรรณต่อตนเอง✅ จรรยาบรรณต่อวิชาช...
19/08/2023

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ข้อ ที่ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องจำขึ้นใจ

✅ จรรยาบรรณต่อตนเอง
✅ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
✅ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
✅ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
✅ จรรยาบรรณต่อสังคม

📚 ศึกษาข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2018/11/3.3.4%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-2556.pdf

📚 ศึกษาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับคุรุสภาได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/11/1811/

📝 แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/complaint/

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่...
18/08/2023

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ทุกสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด "Scout Newgen: ประโยชน์ของการเป็นลูกเสือ"

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักเกณฑ์ ได้ที่
https://drive.google.com/.../1YieKnoOwP0P...

#ประกวดคลิปวิดีโอ

18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย โดยรัฐบาลกำหน...
18/08/2023

18 สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย โดยรัฐบาลกำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี

"ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วม  ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 25...
18/08/2023

"ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วม ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จังหวัดบุรีรัมย์"

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายฉัตรชัย โชคกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประขุม
ในการนี้ นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2564 – 2570, นายอำเภอและผู้แทน อำเภอทั้ง ๒๓ อำเภอ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรสาธารณกุศล เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

ณ ห้องประชุม นารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

'ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม 1212 EDTA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ เสริมสร้างการรู้เท่าทันมิจฉาชีพทางเทค...
18/08/2023

'ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรม 1212 EDTA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ เสริมสร้างการรู้เท่าทันมิจฉาชีพทางเทคโนโลยี หรือการทำธุรกรรมออนไลน์ ครั้งที่ 2 "

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายฉัตรชัย โชคกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน โดยมีส่วนราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ตลอดทั้งประชาชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เข้ารับฟังรวมกว่า 200 คน ณ โรงแรมมาเมซอง จังหวัดบุรีรัมย์

ในปี 2565 มีเหตุร้องเรียนถึง 65,000 กรณี อันดับแรกเป็นพฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ที่ได้สินค้าไม่ตรงปก ส่วนอันดับรองลงมาคือเว็บไซต์ผิดกฎหมายหลอกลวงให้ลงทุน และ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตามลำดับ

หากต้องการขอคำปรึกษาเรื่องการทำธุรกรรมออนไลน์ที่ถูกต้อง, วิธีการป้องกันมิจฉาชีพ, ร้องเรียนกรณีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ สามารถติดต่อสายด่วนได้ที่ 1212 ETDA ตลอด 24 ชั่วโมง

อีกหลักสูตรที่น่าสนใจมาก สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว สำนักงานเลขาธิการคุ...
17/08/2023

อีกหลักสูตรที่น่าสนใจมาก สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา เปิดรับแจ้งความประสงค์ เข้ารับการอบรม และ/หรือ เทียบประสบการณ์ หรือสมรรถนะหลักสูตร อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว

** รอบพิเศษ สำหรับครูสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ**
📲 เปิดรับแจ้งความประสงค์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2566
📌👉 ผ่านเว็บไซต์ https://ksp.thaijobjob.com/7module
🔶 ทั้งนี้ผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าอบรมในหน่วยการเรียน (Module) 2

สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 - 15 กันยายน 2566

สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์อบรม และ/หรือ เทียบประสบการณ์ หรือ สมรรถนะ ในหน่วยการเรียนรู้ (Module) อื่นๆ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา จะแจ้งกำหนดการให้ทราบต่อไป

ระเบียบสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักสูตรอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2566
>> https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/07/45129/

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม [email protected]

" ศธจ.บุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 "วั...
12/08/2023

" ศธจ.บุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 "

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้
1. นายภาณุวัฒน์ มากวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณลานด้านหน้าสนามช้าง อารีนา เวลา 07.00 น.
2. นายธีรภัทร ยศม้าว รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากร เข้าพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา 16.30 น.
รายละเอียดตามไฟล์ภาพ

 #กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
11/08/2023

#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-12-08-66/
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด่วน! สป.ศธ.เรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รอบ 7 ไปบรรจุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ...
10/08/2023

ด่วน! สป.ศธ.เรียกบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) รอบ 7 ไปบรรจุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 309 อัตรา 9 ตำแหน่ง

"นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ" เรียกเยอะสุด 95 อัตรา รายงานตัว 24 สิงหาคม 2566

https://moe360.blog/2023/08/10/10866

ที่อยู่

ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644601683

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ