Buriram FDA ความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หน่วยงานราชการ
(1)

19/01/2024

📢 ขอเชิญ รับชมรายการ 📢
💎คบส.พบประชาชน💎
♥️วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567♥️
👉🏻ในหัวข้อเรื่อง 👈🏻
💥💥 "ร้านนวดเพื่อสุขภาพกับการยกระดับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : Luckrez Thai massage อ.นางรอง" 💥💥
📌ประเด็นที่น่าสนใจ📌
🔜 แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อ.นางรอง (ร้านลักษณ์เรซ นวดเพื่อสุขภาพ)
🔜 ร้านนวดไทยกับมาตรฐานตามกฎหมาย
🔜 การยกระดับร้านนวดไทยเป็นศูนย์เวลเนส (Wellness Center)
🔜 ต่อยอดสู่รางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม (Nuad Thai Premium Awards)
🔜 ช่องทางการขอขึ้นทะเบียนร้านนวดไทยให้ถูกต้อง
🔜 แนวคิดหลักในการทำธุรกิจเชิงสุขภาพ ในมุมของผู้ประกอบการเพื่อสุขภาพ

👉🏻👉🏻 👉🏻 โดย ภญ.เกษร ประสงค์กูล เภสัชกรชำนาญการ และคุณสุภาธินี เทียมอุดม เจ้าพนักงานเภสัชกรรรมชำนาญงาน โรงพยาบาลนางรอง

🧡ผู้ดำเนินรายการ&ผู้ผลิตรายการ🧡
ภก.รัตนชัย รัตนโคตร (เภสัชเอก)
ภญ.วัชรินทร์ หัสบุตร (เภสัชครีม)
คุณชัญญานุช พิกุลทอง (น้องปอ)

💛ผู้ควบคุมการผลิต💛
ภญ.กนกพร ชนะค้า เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

💙 ผู้อำนวยการผลิต💙
น.พ.พิเชษฐ พืดขุนทด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

💜สมาคมเพื่อผู้บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์ 💜
"ร้องเรียนครั้งเดียว ดีกว่าบ่นพันครั้ง"
ติดต่อสมาคมฯ โทร 0-4461-7464, 0-4461-1562 ต่อ 117,118

บุกจับน้ำยายืดผมปลอมและเครื่องสำอางเถื่อน
17/01/2024

บุกจับน้ำยายืดผมปลอมและเครื่องสำอางเถื่อน

กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคของคปสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการที่สนใจยื่นขอเลขจดแจ้งและตรวจสถานประกอบการ...
16/01/2024

กิจกรรมงานคุ้มครองผู้บริโภคของคปสอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการที่สนใจยื่นขอเลขจดแจ้งและตรวจสถานประกอบการสถานพยาบาลเปิดใหม่

เตือนภัย โปรดระวัง* *แก๊งคอลเซ็นเตอร์**
12/01/2024

เตือนภัย โปรดระวัง* *แก๊งคอลเซ็นเตอร์**

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพลเมืองดีจำนวนหลายราย ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแก๊งค์ call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จาก อย. และศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยสามารถแจ้งชื่อและเลขที่บัตรประชาชนของผู้รับสายได้อย่างถูกต้อง จากนั้นมีการหลอกล่อว่าพบเหยื่อกระทำการขายยาและผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย โดยให้โอนเงินให้แก๊ง Call center หากไม่ต้องการถูกดำเนินคดี อย. จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อแก๊ง Call Center ทั้งนี้ อย. จะแจ้งผู้กระทำผิดเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยหนังสือราชการเท่านั้น

#อย #ผลิตภัณฑ์สุขภาพ #มิจฉาชีพ #แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ #แก๊งค์callcenter #โทรศัพท์หลอกลวง #ผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย #ไม่ต้องการถูกดำเนินคดี

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ต่อได้ที่ >>https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/2669

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

12/01/2024

📢 ขอเชิญ รับชมรายการ 📢
💎คบส.พบประชาชน💎
♥️วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567♥️
👉🏻ในหัวข้อเรื่อง 👈🏻
💥💥 "โรคเรื้อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้" 💥💥
📌ประเด็นที่น่าสนใจ📌
🔜 16 มกราคม เป็น"วันราชประชาสมาชัย" ความเป็นมาอย่างไร
🔜 สถานการณ์โรคเรื้อน
🔜 โรคเรื้อน คืออะไร ,ติดต่อกันอย่างไร
🔜 อาการโรคเรื้อน เป็นอย่างไร
🔜 โรคเรื้อนรักษาหายหรือไม่
🔜 รู้จัก 3 คำถามสำคัญ ใช่โรคเรื้อนหรือไ่ม่

👇 👇 รับชมทาง facebook live : Buriram FDA
👉🏻📸 https://www.facebook.com/share/v/hH65qWupovwsdzFy/?mibextid=GOdwvm

👉🏻👉🏻 👉🏻 โดย คุณสมประสงค์ เอี่ยมกลาง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

🧡ผู้ดำเนินรายการ&ผู้ผลิตรายการ🧡
ภก.รัตนชัย รัตนโคตร (เภสัชเอก)
ภญ.วัชรินทร์ หัสบุตร (เภสัชครีม)
ภญ.ชลธิชา จึงมั่นคง (เภสัชปุ๋ย)
คุณชัญญานุช พิกุลทอง (น้องปอ)

💛ผู้ควบคุมการผลิต💛
ภญ.กนกพร ชนะค้า เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

💙 ผู้อำนวยการผลิต💙
น.พ.พิเชษฐ พืดขุนทด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

💜สมาคมเพื่อผู้บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์ 💜
"ร้องเรียนครั้งเดียว ดีกว่าบ่นพันครั้ง"
ติดต่อสมาคมฯ โทร 0-4461-7464, 0-4461-1562 ต่อ 117,118

ประชาสัมพันธ์ การประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2567 สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(โรงพยา...
08/01/2024

ประชาสัมพันธ์ การประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2567 สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(โรงพยาบาลเอกชน) / สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) สามารถเข้ารับการประเมินตนเองได้ถึง 30 มิถุนายน 2567

ประชาสัมพันธ์ การประเมินตนเองด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประจำปี 2567 สำหรับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(โรงพยาบาลเอกชน) / สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน(คลินิก) สามารถเข้ารับการประเมินตนเองได้ถึง 30 มิถุนายน 2567

สามารถเข้าประเมินตนเองได้ที่ >>https://rdumrd.hss.moph.go.th/
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> https://mrd.hss.moph.go.th/mrd1_hss/?p=8764

สรุปปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภค บุกจับจัดฟันเถื่อน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ #จัดฟันเถื่อน
08/01/2024

สรุปปฏิบัติการงานคุ้มครองผู้บริโภค บุกจับจัดฟันเถื่อน อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
#จัดฟันเถื่อน

อย.เตือน ผลิตภัณฑ์ Wiberty ช่วยฟื้นฟูการมองเห็นผลิตภัณฑ์ Wiberty ช่วยฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ฉลากระบุ WIBERTY DIETARY SUPPLEMENT ...
05/01/2024

อย.เตือน ผลิตภัณฑ์ Wiberty ช่วยฟื้นฟูการมองเห็น
ผลิตภัณฑ์ Wiberty ช่วยฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ฉลากระบุ WIBERTY DIETARY SUPPLEMENT ซึ่งแสดงข้อความว่า “Wiberty ได้รับการอนุญาตครบถ้วนและมีหมายเลขทะเบียนของ FDA เรียบร้อยแล้ว” แต่ตรวจสอบ ไม่พบข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และข้อความ “ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูการมองเห็น” รวมทั้ง ข้อความรีวิว เช่น “เริ่มมองเห็นได้ดีขึ้น หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ไปได้ 2 เดือน” และ “การใช้ Wiberty ช่วยให้หายจากต้อกระจกในระยะแรก” เป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร อันเป็นเท็จ หรือหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ซึ่ง อย. จะดำเนินการทางกฎหมาย กับผู้กระทำการฝ่าฝืน พรบ อาหาร พ.ศ 2522 ต่อไป

ที่มา https://oryor.com/media/illegalProduct/media_news/2660?fbclid=IwAR0klK5ruOmWEKL8IeEzjJISW824CcWGrp80sFE2RhTKyETWz_g6UWDuaWQ

01/01/2024

HNY 2024 🎉

28/12/2023

📢 ขอเชิญ รับชมรายการ 📢
💎คบส.พบประชาชน💎
♥️วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566♥️
👉🏻👉🏻ในหัวข้อเรื่อง 👈🏻👈🏻
💥💥“ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 เลือกกระเช้าปีใหม่และอาหารสดคุณภาพอย่างไร...เทคนิคเลือกร้านอาหารฉลองปีใหม่ ” 💥💥

📌ประเด็นที่น่าสนใจ📌
>>🔵 การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่
>>🔵 การเลือกซื้ออาหารสดไปจัดปาร์ตี้ฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่
>>🔵 เทคนิคการเลือกร้านจำหน่ายอาหาร
>>🔵 หมึกบลูริง (blue-ringed octopus) คืออะไร

👉🏻แจ้งข่าว คบส.👈🏻
"เตือนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดความอ้วนผสมไซบูทรามีน ยี่ห้อดัง"

🧡ผู้ดำเนินรายการ&ผู้ผลิตรายการ🧡
ภก.รัตนชัย รัตนโคตร (เภสัชเอก)
ภญ.วัชรินทร์ หัสบุตร (เภสัชครีม)
ภญ.ชลธิชา จึงมั่นคง (เภสัชปุ๋ย)
คุณชัญญานุช พิกุลทอง (น้องปอ)

💛ผู้ควบคุมการผลิต💛
ภญ.กนกพร ชนะค้า เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

💙 ผู้อำนวยการผลิต💙
น.พ.พิเชษฐ พืดขุนทด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

💜สมาคมเพื่อผู้บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์ 💜
"ร้องเรียนครั้งเดียว ดีกว่าบ่นพันครั้ง"
ติดต่อสมาคมฯ โทร 0-4461-7464, 0-4461-1562 ต่อ 117,118

27/12/2023
27/12/2023
สสจ.บุรีรัมย์ ผลึกกำลังภาคีเครือข่ายตรวจเข้ม "กระเช้าปีใหม่ทางเลือกสุขภาพ" #กระเช้าปีใหม่    #ฉลากทางเลือกสุขภาพ
22/12/2023

สสจ.บุรีรัมย์ ผลึกกำลังภาคีเครือข่ายตรวจเข้ม
"กระเช้าปีใหม่ทางเลือกสุขภาพ"
#กระเช้าปีใหม่ #ฉลากทางเลือกสุขภาพ

ตัดตอนครีมเถื่อนเร่งขาว ใครมีครีมในมือสังเกตด่วนจ้า ใช้อยู่หรือเปล่าน๊า
21/12/2023

ตัดตอนครีมเถื่อนเร่งขาว ใครมีครีมในมือสังเกตด่วนจ้า ใช้อยู่หรือเปล่าน๊า

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วม อย. ตัดตอนเครื่องสำอางเถื่อนเร่งขาว ตรวจยึดครีมถุงหลากสี กว่า 145 กิโลกรัม

ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้ตรวจสอบการโฆษณาผ่านเฟสบุ๊คชื่อ “ครีมกิโลเร่งผิวขาว ครีมตัวขาวราคาส่ง” ซึ่งเฟสบุ๊คดังกล่าวมียอดผู้ติดตามกว่า 1,000 ราย และพบว่ามีการรับผลิตเครื่องสำอางโดยใช้สีและกลิ่นตามสั่ง อีกทั้งมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ครีมทาผิวบรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 1 กิโลกรัม โดยอวดอ้างสรรพคุณการเร่งผิวขาว ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจมีส่วนผสมของสารอันตรายที่เป็นสารต้องห้ามในเครื่องสำอาง เช่น สารปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ สเตียรอยด์ หากใช้เป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวหน้าดำ ผิวบางลง แพ้แสงแดดหรือแสงไฟได้ง่าย ผิวแตกลายถาวร เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากได้รับสารปรอทในปริมาณมาก อาจเกิดพิษสะสม ส่งผลให้ไตอักเสบ ซึ่งเคยมีผู้แพ้สารปรอทในเครื่องสำอางจนเสียชีวิต

ต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ได้นำหมายค้นของศาลแขวงชลบุรี เข้าทำการตรวจค้นสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในพื้นที่ ต.แสนสุข รวมตรวจยึดของกลาง 9 รายการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 241 ชิ้น โดยเป็นเครื่องสำอางเนื้อครีมหลากสีบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 145 ถุง( 145 กิโลกรัม ) ส่งพนักงานสอบสวนต่อไป

อย. ตรวจพบไซบูทรามีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดี เอส DS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT  ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผู้บริโภคสั่งซื้อรุ่...
21/12/2023

อย. ตรวจพบไซบูทรามีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดี เอส DS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผู้บริโภคสั่งซื้อรุ่นวันที่ผลิต 15/09/2023 วันหมดอายุ 15/09/2025 จากอินเทอร์เน็ตมารับประทานแล้วเสียชีวิต ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังกล่าวมารับประทาน #อย #ผลิตภัณฑ์สุขภาพ #ไซบูทรามีน #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีเอ #เสียชีวิต #อินเทอร์เน็ต

อย. ตรวจพบไซบูทรามีน ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดี เอส DS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT ตามที่ปรากฏเป็นข่าวผู้บริโภคสั่งซื้อรุ่นวันที่ผลิต 15/09/2023 วันหมดอายุ 15/09/2025 จากอินเทอร์เน็ตมารับประทานแล้วเสียชีวิต ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังกล่าวมารับประทาน #อย #ผลิตภัณฑ์สุขภาพ #ไซบูทรามีน #ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีเอ #เสียชีวิต #อินเทอร์เน็ต

สามารถติดตามข่าวสารดี ๆ ต่อได้ที่ >>https://oryor.com/media/newsUpdate/media_news/2650

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

กิจกรรมตรวจกระเช้าปีใหม่2566 ของคปสอ.บ้านใหม่ชัยพจน์,คปสอ.บ้านกรวด ,คปสอ.บ้านด่าน,รพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง,รพ.สต.บ้านโกรกขี้...
20/12/2023

กิจกรรมตรวจกระเช้าปีใหม่2566 ของคปสอ.บ้านใหม่ชัยพจน์,คปสอ.บ้านกรวด ,คปสอ.บ้านด่าน,รพ.สต.บ้านโคกหัวช้าง,รพ.สต.บ้านโกรกขี้หนูและรพ.สต.บ้านลุมปุ๊ก

19/12/2023

รู้หรือไม่ว่า❓ ข้อความการโฆษณา "ปรึกษาหมอออนไลน์" "แพทย์ออนไลน์" ในสถานพยาบาล
➡️ต้องขอเพิ่มบริการการแพทย์ทางไกล Tele-medicine

📣ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล พ.ศ. 2564
download >>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/023/T_0006.PDF

▶️ท่านดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ ได้จาก QRCODE
หรือ ➡️คลิ๊กลิ้งค์ http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/?p=4293

สอบถามข้อมูลการขออนุมัติโฆษณา โทร. 02-193-7000 ต่อ 18809
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19/12/2023
19/12/2023
19/12/2023

"หมอโฆษณาขายยาผิดไหม?"

คำถาม : กรณีหมอไปโฆษณาขายยา อาหารเสริม ใน Facebook ทำได้หรือไม่?

คำตอบ : ปกติทำไม่ได้...ถ้าถามว่าทำได้แค่ไหน..โปรดอ่านข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบ

หมวด ๘ การปฏิบัติตนในกรณีที่มีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข้อ ๔๔ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด ถ้าต้องการแสดงตนเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ต่อสาธารณชนจะต้องไม่ใช้คำว่า นายแพทย์ แพทย์หญิง คำอื่นใด หรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทำอย่างใดๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อ ๔๕ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ใด เมื่อแสดงความเห็นต่อสาธารณะโดยการพูดการเขียน หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ต้องแสดงโดยเปิดเผยในขณะเดียวกันนั้นด้วยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยได้รับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ประกอบธุรกิจนั้น เช่น เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ร่วมทุน เป็นผู้ได้รับทุนไปดูงาน ไปประชุมหรือบรรยายจากผู้ประกอบธุรกิจนั้นๆ
https://www.tmc.or.th/news_file/tmc-rule-2549.pdf

คำถาม : ในกรณีไม่ได้บอกว่าเป็น นายแพทย์ หรือ แพทย์หญิง ใน Facebook ทำได้หรือไม่ ?

คำตอบ : Facebook มี profile และ post อื่นๆต่อเนื่องกัน หากมีที่เข้าข่าย...
"..คำอื่นใด หรือกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ ภาพ เครื่องหมาย หรือกระทำอย่างใดๆ ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม.." รวมถึง post ก่อนหน้า หรือหลังจากนั้น เช่นไปตรวจคนไข้ ไปอยู่เวร เรียนจบ รับปริญญา ย่อมง่ายแก้การเข้าองค์ประกอบความผิดได้ ตามข้อบังคับแพทยสภา..เลี่ยงบาลีย่อมทำไม่ได้

คำถาม : การลงโทษของแพทยสภา เป็นระดับใด?

คำตอบ : คณะอนุกรรมการจริยธรรม และสอบสวน จะพิจารณาขึ้นกับ เจตนา พฤติกรรม และวิสัย จำนวนครั้งที่กระทำความผิด และหากทำซ้ำเพิ่มโทษ ตั้งแต่ตักเตือน ถึงเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ อาจถูกพิจารณาประกอบกรณี การขอเข้าศึกษาต่อ จนถึงรับทุนต่างๆ และ ไม่สามารถออกใบรับรองความประพฤติดีให้ได้เมื่อยามไปเรียนต่างประเทศ

คำแนะนำ : ขอให้คุณหมอโปรดสำรวจในเพจตนเอง ท่านใดที่เผลอไปลงที่เข้าข่าย โฆษณา โดยไม่ตั้งใจ หรือ ไม่ทราบข้อบังคับ ให้รีบไปแก้ไขให้ถูกข้อบังคับ หากไม่แก้ไขแล้วมีผู้ร้องเรียนมา แพทยสภาจำเป็นจะต้องดำเนินการสอบสวนลงโทษ ตามข้อบังคับจริยธรรมต่อไป

สำนักเลขาธิการแพทยสภา
9 ธค.2561

19/12/2023

" ไม่แสดงเลขที่อนุมัติโฆษณา มีความผิด "
การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลทุกช่องทาง แผ่นป้าย,
โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook IG ฯลฯ
1. สถานพยาบาลตั้งใหม่ หรือ รับโอนกิจการ จะต้องยื่นขออนุมัติและได้รับอนุมัติให้โฆษณาจากผู้อนุญาต หากไม่ได้ยื่นขออนุมัติและไม่ได้รับอนุมัติให้โฆษณาสถานพยาบาล จะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 38 วรรคหนึ่ง ซึ่งต้องระวางโทษตามาตรา 68 วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ พึงระวังว่าการปรับจะปรับในทุกช่องทางที่ทำการโฆษณา
2. เมื่อได้รับอนุมัติให้โฆษณาแล้ว จะต้องแสดงเลขที่อนุมัติ ฆสพ.สบส. ..../..... ในสื่อโฆษณาที่ได้รับอนุมัติ หรือเฉพาะในหน้าโฆษณาที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น หากไม่แสดงเลขที่อนุมัติการโฆษณาในสื่อนั้นๆ ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจว่าการโฆษณาในสื่อนั้นๆ สถานพยาบาลทำการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ พึงระวัง กรณีอาจถูกดำเนินคดี
3. เนื้อหาการโฆษณาจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย หากเนื้อหาโฆษณามีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายใด จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้นๆ ให้ถูกต้องก่อนมายื่นขอโฆษณา มิเช่นนั้น จะเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 38 วรรคสอง ซึ่งต้องระวางโทษตามาตรา 68 วรรคสอง จำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ทั้งนี้ พึงระวังว่าการปรับจะปรับในทุกช่องทางที่ทำการโฆษณา

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-193-7000 ต่อ 18809

19/12/2023

ขั้นตอน การยื่นขออนุมัติโฆษณาสถานพยาบาล ร่วมกับภาพผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-193-7000 ต่อ 18809
กองกฎหมาย กลุ่มงานโฆษณาฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19/12/2023

โฆษณาความรู้ความชำนาญของแพทย์ ใช้ข้อความได้แบบไหนบ้าง
กลุ่มโฆษณาฯ มีคำตอบ

(สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-193-7000 ต่อ 18809)

จากที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์และเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและวัยรุ่น สำหรับขนมไขขี้ผึ้ง เนื่องจากมีลักษณะที่แปลกใหม่ แต่รู...
15/12/2023

จากที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์และเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและวัยรุ่น สำหรับขนมไขขี้ผึ้ง เนื่องจากมีลักษณะที่แปลกใหม่ แต่รู้หรือไม่ว่าขนมชนิดนี้ถึงแม้รูปร่างหน้าตาภายนอกจะดูน่ารัก สีสวย แต่แฝงไปด้วยอันตราย

#ขนมไขขี้ผึ้ง #อันตราย

จากที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์และเป็นที่นิยมในหมู่เด็กและวัยรุ่น สำหรับขนมไขขี้ผึ้ง เนื่องจากมีลักษณะที่แปลกใหม่ แต่รู้หรือไม่ว่าขนมชนิดนี้ถึงแม้รูปร่างหน้าตาภายนอกจะดูน่ารัก สีสวย แต่แฝงไปด้วยอันตราย

#ขนมไขขี้ผึ้ง #อันตราย

สามารถติดตามบทความและข้อมูลอ้างอิงต่อได้ที่..>>https://oryor.com/media/infoGraphic/media_printing/2184

ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสุขภาพดี ๆ จาก อย. มาเป็นเพื่อนไลน์กับเราได้ที่ Line : เพียงแค่คลิก https://line.me/R/ti/p/Hik9-DvLsP

15/12/2023

📢 ขอเชิญ รับชมรายการ 📢
💎คบส.พบประชาชน💎
♥️วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566♥️
👉🏻👉🏻ในหัวข้อเรื่อง 👈🏻👈🏻
💥💥“Care Heart Khaen D**g Hospital Model” 💥💥

📌ประเด็นที่น่าสนใจ📌
>>🔵 การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง เพื่อป้องกันการกำเริบซ้ำ โดยมีส่วนร่วมของเครือข่าย
>>🔵 สถานการณ์และปัญหาโรคจิตเวช ในอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
>>🔵 วิธีดำเนินงาน และบทเรียนที่นำไปประยุกต์ใช้
>>🔵 แนวทางการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบัน เมื่อผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือ

👉🏻 👉🏻 โดย คุณสุกัญญา มูลไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ ภญ.ศุภางค์ เปจะยัง เภสัชกรปฏิบัติการ

🧡ผู้ดำเนินรายการ&ผู้ผลิตรายการ🧡
ภก.รัตนชัย รัตนโคตร (เภสัชเอก)
ภญ.วัชรินทร์ หัสบุตร (เภสัชครีม)
คุณชัญญานุช พิกุลทอง (น้องปอ)

💛ผู้ควบคุมการผลิต💛
ภญ.กนกพร ชนะค้า เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

💙 ผู้อำนวยการผลิต💙
น.พ.พิเชษฐ พืดขุนทด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

💜สมาคมเพื่อผู้บริโภค จังหวัดบุรีรัมย์ 💜
"ร้องเรียนครั้งเดียว ดีกว่าบ่นพันครั้ง"
ติดต่อสมาคมฯ โทร 0-4461-7464, 0-4461-1562 ต่อ 117,118

ประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการใช้งานระบบแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Liv...
05/12/2023

ประชาสัมพันธ์การอบรมวิธีการใช้งานระบบแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live :FDA Thai *สำหรับสถานที่ผลิตอาหารที่ต้องมีผู้ควบคุมการผลิต*

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการเภสั...
04/12/2023

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รอบที่ 1

ที่อยู่

งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถ. จิระ ต. ในเมือง
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644611562

เว็บไซต์

https://fdabr.moph.go.th/index.php

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Buriram FDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Buriram FDA:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด