การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00-16.30 น. (ไม่พักเที่ยง)
มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน สู่ความยั่งยืน

เบอร์โทรกปภ.สาขาบุรีรัมย์ 044611597 แจ้งท่อแตก-รั่ว น้ำไม่ไหลต่อ 106, ตรวจสอบค่าน้ำประปาต่อ 105, ขอติดตั้งมิเตอร์ประปาต่อ 221 หรือCall center : 1662

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล          ...
10/04/2024

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล
💙💙💙
วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. โดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่สืบต่อกันมายาวนาน และประชาชนที่มาร่วมงาน ยังได้มีการรดน้ำสงกรานต์ซึ่งกันและกัน เพื่ออนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ดังกล่าวด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อสัมพันธไมตรี

#การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสังคม
#สืบสานประเพณีสงกรานต์

กปภ. แจ้งปิดทำการเฉพาะส่วนสำนักงาน วันที่ 12 - 17 เมษายน 2567 "เทศกาลสงกรานต์ " 🔫ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำแล...
10/04/2024

กปภ. แจ้งปิดทำการเฉพาะส่วนสำนักงาน
วันที่ 12 - 17 เมษายน 2567 "เทศกาลสงกรานต์ " 🔫
ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

📱 PWA LINE OA : https://line.me/ti/p/

📱 Website : www.pwa.co.th

📱 PWA Plus Life บริการประปาครบ จบในแอปฯ เดียว
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
#สงกรานต์2567 #การประปาส่วนภูมิภาค #ชำระค่าน้ำออนไลน์ ่ายง่ายทุกบริการ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับจังหวัด  วันที่ 9 เมษ...
09/04/2024

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจน ระดับจังหวัด

วันที่ 9 เมษายน 2567 ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อติดตาม เสนอแนะ และบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ ซึ่งมีการขับเคลื่อนนวัตกรรมการยกระดับกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำของจังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย Operating Model และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์มอบหมายให้นางสาวเพ็ญศรี ชนะวงศ์วิสุทธิ์ หัวหน้างานอำนวยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

#การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสังคม

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย สุขใจ ห่างไกลอุบัติเห...
09/04/2024

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย สุขใจ
ห่างไกลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 และปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ที่บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ภายใต้เชื่อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ โดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 1,440 ขวด

่วนภูมิภาค

#การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสังคม

08/04/2024
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 172 รูป และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี พระบา...
06/04/2024

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 172 รูป และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2567 โดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 172 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเดิม โดยมีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 09.00 น. ที่ลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ กล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทย ให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ

พระองค์ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง อันได้แผ่ขยายความสุขสราญ ออกไปสู่พสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ทรงจัดระเบียบการปกครอง ด้วยการชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้บริบูรณ์ และชอบด้วยยุติธรรม ทรงอาราธนาคณะสงฆ์ ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ เป็นหลักตราบเท่าปรัตยุบันกาล (ปรัด-ตะ-ยุ-บัน-กาน) ทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ วรรณกรรมและงานศิลปหัตถกรรมอันงดงาม เป็นแบบฉบับแก่ช่างรุ่นต่อมา

#วันจักรี
#การประปาส่วนภูมิภาค
#กระทรวงมหาดไทย

🟡 6 เมษายน วันจักรี ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชว...
06/04/2024

🟡 6 เมษายน วันจักรี

ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย

📌 กปภ. แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 🔵 แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ PWA LINE Officialวันศุ...
05/04/2024

📌 กปภ. แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
🔵 แอปพลิเคชัน PWA Plus Life และ PWA LINE Official
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 23.00 น. ถึง วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น.

⚪️ PWA Contact Center 1662
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 23.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.
📍 ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อ กปภ. ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ชั่วคราว
081-369-8039, 081-369-8053, 081-369-8057, 081-369-8058, 081-245-5028, 081-245-5029, 081-245-5030, 081-245-5031 และ 081-245-5032
การปิดระบบข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา กปภ. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นี้ 🙏🏻

📍 กปภ. แจ้งปิดทำการเฉพาะส่วนสำนักงาน วันที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย "วันจักรี"ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำแล...
05/04/2024

📍 กปภ. แจ้งปิดทำการเฉพาะส่วนสำนักงาน
วันที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชย "วันจักรี"
ขอแนะนำช่องทางออนไลน์สำหรับชำระค่าน้ำและทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

🔹 PWA LINE OA : https://line.me/ti/p/

🔹 Website : www.pwa.co.th

🔹 PWA Plus Life บริการประปาครบ จบในแอปฯ เดียว
หากลูกค้าประสบปัญหาการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
#วันจักรี #การประปาส่วนภูมิภาค #ชำระค่าน้ำออนไลน์ ่ายง่ายทุกบริการ

ทรงพระเจริญ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระ...
05/04/2024

ทรงพระเจริญ
๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

04/04/2024

หน้าร้อนนี้ดูแลตัวเองอย่างไร ? ป้องกันฮีทสโตรก ☀️
#ฮีทสโตรก #โรคลมแดด #อากาศร้อน #การประปาส่วนภูมิภาค

03/04/2024
03/04/2024

🔵 วันน้ำบาดาลแห่งชาติ (National Groundwater Day)

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 3 เมษายนของทุกปี เป็น #วันน้ำบาดาลแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบ “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” และร่วมกันดูแล รักษา ปกป้องทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ทรงพระเจริญ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
02/04/2024

ทรงพระเจริญ
๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 เมษายน 2567 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย“132 ปีแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน” #132ปีกระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข...
01/04/2024

1 เมษายน 2567 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย

“132 ปีแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน”
#132ปีกระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
01/04/2024

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๗

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเ...
31/03/2024

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ 31 มีนาคม 2567โดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

#วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
#การประปาส่วนภูมิภาค

31/03/2024

31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หรือ วันเจษฎา เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ และเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่”

29/03/2024

ที่อยู่

Buriram
31000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด