สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ Official Page : สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ Tel.044-666-520☎️ email;[email protected]

📌การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2567 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542สามารถดำเนินการต...
09/12/2023

📌การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2567 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542

สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ 2 วิธี
(เลือกวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด)

🎖วิธีที่ 1 ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
ณ สถานที่ทำการของหน่วยงานอนุญาต (ธพ. / สพจ. / อปท.)
(ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2566 ถึง วันทำการแรกของปี 2567)

🎖วิธีที่ 2 การชำระค่าธรรมเนียม แทน การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทาง
1. ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน
(ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2566 ถึง วันทำการสุดท้ายของปี 2566)
2. เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ)
(ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566)

การกรอกแบบสำรวจข้อมูลและดาวน์โหลดแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ
https://shorturl.asia/EIdnJ

-------------------------------------
#การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3 #การชำระค่าธรรมเนียม
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/

5 ส่วนประกอบ ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง ตามแอดมินไปดูกันเลย ☀️🌤️⚡️🌥 แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)🔶 แปลงพลัง...
08/12/2023

5 ส่วนประกอบ ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีอะไรบ้าง ตามแอดมินไปดูกันเลย ☀️🌤️⚡️

🌥 แผงโซล่าเซลล์ (Solar Cell)
🔶 แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

🌥 เครื่องควบคุมการชาร์จ และจ่ายไฟฟ้า ( Charge Controller)
🔶 ควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่

🌥 เครื่องแปลงไฟ (Inverter)
🔶 แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ

🌥 แบตเตอรี่ (Battery)
🔶 การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มี และไม่มีแบตเตอรี่ เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น เวลากลางคืน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

วันนี้ขอแนะนำแนวทางการขอใบอนุญาตติดตั้ง Solar คะการติดตั้ง Solar ช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นหนึ่งในทางเลือกพลังงานสะอาดเ...
08/12/2023

วันนี้ขอแนะนำแนวทางการขอใบอนุญาตติดตั้ง Solar คะ

การติดตั้ง Solar ช่วยลดการใช้พลังงาน และเป็นหนึ่งในทางเลือกพลังงานสะอาดเพื่อโลก แต่ทราบหรือไม่ว่าการติดตั้ง Solar ต้องขอใบอนุญาตอย่างไรบ้าง

การขออนุญาตแบ่งเป็น
1. ติดตั้ง Solar Rooftop / Farm / Floating ใช้เอง/จำหน่าย (มาตรา 47)

หาก Inverter รวมต่ำกว่า 1,000 kW ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า แต่ต้องแจ้ง สำนักงาน กกพ. แต่หากสูงกว่านั้นต้องยื่นขอใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า

2. ติดตั้ง Solar Rooftop / Farm / Floating ใช้เอง/จำหน่าย (มาตรา 48)

หากเป็นการติดตั้งนอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จะขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาต ได้แก่

อ.1 ผลิตเพื่อใช้เอง ยื่นขออนุญาตต่อราชการส่วนท้องถิ่น ผลิตเพื่อจำหน่ายยื่นขออนุญาตต่อต่อ สำนักงาน กกพ. ยกเว้น Rooftop เจ้าของอาคารต้องเป็นผู้ยื่นขออนุญาตต่อราชการส่วนท้องถิ่น

ร.ง 4 ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่

พค.2 Inverter รวมตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป ยื่นขออนุญาตต่อ สำนักงาน กกพ.

หากเป็นการติดตั้งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม แบ่งเป็น ใบอนุญาต กนอ.02/2 และหนังสืออนุญาต กนอ.01/2 ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ส่วนใบอนุญาต พค.2 Inverter รวมตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไป ยื่นขออนุญาตต่อ สำนักงาน กกพ. โทร. 02-207-3599

นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบนโยบาย "NO GIFT POLICY" นำไปปฏิบัติในองค์กร .โดยการมอบคำอวยพร แทนของข...
08/12/2023

นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบนโยบาย "NO GIFT POLICY" นำไปปฏิบัติในองค์กร
.
โดยการมอบคำอวยพร แทนของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพลังงาน ขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน
* สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ได้ที่ link ด้านล่างนี้
https://shorturl.asia/3AyF2
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

📢📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🔥🔥🔥🔥สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานในช่วงต่ออายุใบอน...
08/12/2023

📢📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🔥🔥🔥🔥
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานในช่วงต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2567 โดยการให้บริการรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประจำปี 2567

📌📌นอกเวลาราชการ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนวันหยุดยาว เป็นของขวัญปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 - 18.30 น.📌📌
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบนโยบาย "NO GIFT POLICY" ให้ทุกส่วนราชการนำไปปฏิบัติ .โดยการมอบคำอวยพร แ...
08/12/2023

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบนโยบาย "NO GIFT POLICY" ให้ทุกส่วนราชการนำไปปฏิบัติ
.
โดยการมอบคำอวยพร แทนของขวัญ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏบัติหน้าที่
กระทรวงพลังงานขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน
* สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ได้ที่ link ด้านล่างนี้
https://shorturl.asia/3AyF2
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ประจำวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุร...
08/12/2023

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5
ประจำวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
1. สี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (17 มคก./ลบ.ม.)
2. ถนนคนเดินเซราะกราว (สี่แยกไนท์บาซาร์) (34 มคก./ลบ.ม.)
3. สถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (บขส.) (-มคก./ลบ.ม.) // ปิดปรับปรุง
4. ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ศลก.) (23 มคก./ลบ.ม.)
ท่านสามารถติดตามข้อมูลรายงานผลคุณภาพอากาศ PM 2.5 แบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 76 จังหวัด ผ่าน📲 Mobile Application “Sensor for All” โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store และผ่านทาง Website => https://sensorforall.eng.chula.ac.th/
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์


#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

กบง. สั่งตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน บรรเทาผลกระทบราคาพลังงานช่วยเหลือประชาชนกบง. มีมติ เห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั...
07/12/2023

กบง. สั่งตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน บรรเทาผลกระทบราคาพลังงานช่วยเหลือประชาชน
กบง. มีมติ เห็นชอบให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่ออีก 3 เดือน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2567
นายพีระพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ แม้ว่าการตรึงราคาตามมติข้างต้น จะทำให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของบัญชีก๊าซ LPG ติดลบเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันการติดลบสุทธิอยู่ที่ประมาณ 47,764 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ กระทรวงพลังงานจะเร่งบริหารจัดการสถานการณ์พลังงานโดยด่วนเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และยั่งยืนต่อไป
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวกาญจนา อะช่วยรัมย์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ รักษาราชการแทนพลังงานจัง...
07/12/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวกาญจนา อะช่วยรัมย์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ (นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมทำบุญพระสงฆ์ 457 รูป ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 โดยมี พระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต และพระเถรานุเถระจำนวน 457 รูปเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคาพาธ และอุปัทวันตรายทั้งปวง ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรอิสระ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน นักเรียนนักศึกษา นับหมื่นคน ณ บริเวณลานด้านหน้าสนามช้างอารีนา ตำบลอิสาน อำเภอเมืองเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์🙏🏻🙏🏻
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัด...
07/12/2023

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
1. สี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (9 มคก./ลบ.ม.)
2. ถนนคนเดินเซราะกราว (สี่แยกไนท์บาซาร์) (13 มคก./ลบ.ม.)
3. สถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (บขส.) (-มคก./ลบ.ม.) // ปิดปรับปรุง
4. ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ศลก.) (11 มคก./ลบ.ม.)
ท่านสามารถติดตามข้อมูลรายงานผลคุณภาพอากาศ PM 2.5 แบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 76 จังหวัด ผ่าน📲 Mobile Application “Sensor for All” โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store และผ่านทาง Website => https://sensorforall.eng.chula.ac.th/
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์


#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

รายงานราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียน ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2566 โดยราคาขายน้ำมันแต่ละประเทศ มีปัจจัยทางด้านราคา ดังนี้1.แต่ละ...
07/12/2023

รายงานราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียน ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2566 โดยราคาขายน้ำมันแต่ละประเทศ มีปัจจัยทางด้านราคา ดังนี้
1.แต่ละประเทศมีมาตรการภาษี และระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกัน
2.ในหลายประเทศเพื่อนบ้านยังมีการอุดหนุนราคากันอยู่
3.ประเทศไทยสนับสนุนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ให้การอุดหนุนราคาโดยกองทุนน้ำมันฯ จึงทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ถูกกว่าเบนซิน
หมายเหตุ : ราคา ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566 อัตราแลกเปลี่ยน (อัตรากลาง) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566
*ประเทศไทย อ้างอิงราคาจาก ปตท. และ บางจาก และเป็นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95E10 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด
สามารถดูราคาย้อนหลังได้ที่ EPPO - Energy Data Visualization
หรือคลิ้กที่ https://public.tableau.com/app/profile/epposite/viz/EPPO_Inter_OilPrice/SUMMARYOILPRICING
#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ
#เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน

#ราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียน

7 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรร...
07/12/2023

7 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ประจำวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุรีร...
06/12/2023

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5
ประจำวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
1. สี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (10 มคก./ลบ.ม.)
2. ถนนคนเดินเซราะกราว (สี่แยกไนท์บาซาร์) (15 มคก./ลบ.ม.)
3. สถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (บขส.) (-มคก./ลบ.ม.) // ปิดปรับปรุง
4. ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ศลก.) (19 มคก./ลบ.ม.)
ท่านสามารถติดตามข้อมูลรายงานผลคุณภาพอากาศ PM 2.5 แบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 76 จังหวัด ผ่าน📲 Mobile Application “Sensor for All” โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store และผ่านทาง Website => https://sensorforall.eng.chula.ac.th/
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์


#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา อะช่วยรัม...
05/12/2023

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา อะช่วยรัมย์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมด้วยนายณัฐพล ศรีเมือง วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา อะช่วยรัม...
05/12/2023

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวกาญจนา อะช่วยรัมย์ นักวิชาการพลังงานชำนาญการ พร้อมด้วยนายณัฐพล ศรีเมือง วิศวกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 189 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อันหาที่สุดมิได้
โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชาชนจิตอาสา ตลอดทั้งพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมทำบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในพิธีมีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายธรรมยุต และพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ลานด้านหน้าสนามช้างอารีนา ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ...
05/12/2023

5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
____________________________

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิทยา ทองสัมฤทธิ์ พลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงพลังงาน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายจรัต ทาเงิน" ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "พ่อผู้เป็น...
04/12/2023

สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ "นายจรัต ทาเงิน" ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "พ่อผู้เป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดตัวอย่างการใช้พลังงานอย่างพอพียง โครงการ “สืบสาน ต่อยอดพระราชปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ภายใต้ กิจกรรม “น้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ วันนวมินทรมหาราช”
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน
#พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ักพ่อ_พอเพียง_เพื่อพลังงานที่ยั่งยืน
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
04/12/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

Weekly Energy News  (27 November to 1 December 2023)-What is COP28 in Dubai and why is it important?-Coastal GasLink pip...
04/12/2023

Weekly Energy News (27 November to 1 December 2023)
-What is COP28 in Dubai and why is it important?
-Coastal GasLink pipeline mechanically complete before year-end deadline
-Cambodia scraps coal power project to build gas-fired plant, import LNG
-Thai Prime Minister will review power tariff increase plan
for more news
https://kc.dede.go.th/knowledge-search.aspx
https://kc.dede.go.th/energy-news.aspx
Follow additional news information at
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519พีระพันธ์ุ โชว์ ครม. สัญจร นำเสนอพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เตรียมเดินหน้าเต็มสูบ ใช้พลังงา...
04/12/2023

พีระพันธ์ุ โชว์ ครม. สัญจร นำเสนอพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เตรียมเดินหน้าเต็มสูบ ใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชน
“พีระพันธ์ุ” นำเสนอการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการลดต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีพลังงาน
วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุม ครม. สัญจร ณ โรงแรมณัฐพงษ์ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยก่อนการเข้าร่วมการประชุมได้เยี่ยมชมและนำเสนอนิทรรศการด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อนายกรัฐมนตรี
โดยนายพีระพันธ์ุ ได้นำเสนอเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดรายจ่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการนำแผง โซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่ต้องการน้ำในภาคเกษตรกร โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ทั้งระบบสูบน้ำจากบ่อบาดาลและการสูบน้ำจากแหล่งน้ำ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายน้ำมันดีเซลได้ค่อนข้างมาก นอกจากนั้น ยังได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำเทคโนโลยีด้านพลังงาน มาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้นั้นสามารถลดระยะเวลาในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้น และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสะอาด ผ่านมาตรฐานจนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนดีเด่น โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในการประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ประกอบด้วย เมล็ดกาแฟคั่ว กาแฟกระชายดำ และชาใบพืชปาล์มจากจังหวัดเลย กล้วยติดหนึบจากจังหวัดพิจิตร ข้าวฮางงอกจากจังหวัดหนองคาย
“หลังจากที่ ผมได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป้าหมายสำคัญนอกจากการลดรายจ่ายด้านพลังงานทั้งค่าน้ำมันและค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วไปแล้ว ผมยังต้องการให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ในการสูบน้ำ รวมทั้งเทคโนโลยีโรงอบแห้งที่ใช้อบผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งนอกจากจะลดรายจ่ายค่าเชื้อเพลิงซึ่งต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีความสะอาดได้มาตรฐาน จนหลายผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล OTOP และ ไทยเด็ด
นับจากนี้ ผมจะพยายามเร่งดำเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสำรวจความต้องการของเกษตรกรผ่านพลังงานจังหวัด คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้โดยเร็ว” นายพีระพันธ์ุ กล่าว
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวง...
04/12/2023

การประเมินผลตัวชี้วัด (KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงพลังงาน โดยได้รับการประเมินผลตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับเป็นเลิศ ได้คะแนน 100 คะแนน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

พีระพันธุ์ ลงพื้นที่อุดรธานี เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า รับฟังปัญหาโรงไฟฟ้าชีวภาพ ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ในวันนี้พีระพันธุ...
04/12/2023

พีระพันธุ์ ลงพื้นที่อุดรธานี เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้า รับฟังปัญหาโรงไฟฟ้าชีวภาพ ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ในวันนี้
พีระพันธุ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 ของ กฟผ. ซึ่งเป็นสถานีรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า IPP พลังน้ำจาก สปป.ลาว ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ช่วยลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติที่มีราคาผันผวน และเข้ารับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวภาพหลังถูกชาวบ้านร้องเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงพลังงาน ได้เยี่ยมชมสถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 3 ของ กฟผ. ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงนี้ เป็นโครงการระบบส่งที่รับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า IPP พลังน้ำจากเขื่อนน้ำงึม 2 เขื่อนน้ำเงี้ยบ 1 และเขื่อนน้ำเทิน 1 จาก สปป.ลาว มีกำลังการผลิตรวม 1,516 เมกะวัตต์ ซึ่งโครงการนี้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2559 ด้วยมูลค่าก่อสร้าง 859 ล้านบาท ซึ่งการนำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานสะอาดและสามารถลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติที่มีราคาผันผวนในระดับสูงอยู่ในปัจจุบันได้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากนั้น ได้เดินทางไปยังโรงไฟฟ้าของบริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.90 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าดังกล่าว ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงมลภาวะทางกลิ่นและฝุ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เขต 4 ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและได้สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนรอบโรงไฟฟ้า
“สถานีไฟฟ้าแรงสูง 3 จังหวัดอุดรธานี ที่ได้เยี่ยมชมในวันนี้ นับว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาในปัจจุบัน เพราะต้นทุนไฟฟ้าพลังงานจาก สปป.ลาว มีราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาตินำเข้าในปัจจุบันที่มีราคาผันผวนในระดับที่สูง
แต่กระทรวงพลังงานก็พยายามบริหารจัดการทั้งโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าและโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติให้เกิดความเป็นธรรม ไปพร้อมกับการจัดหาแหล่งพลังงานที่มีต้นทุนต่ำ สร้างความมั่นคงเพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่เป็นธรรม เหมาะสม และยั่งยืน ทั้งนี้
ผมก็ได้แสดงความห่วงใยถึงภาระหนี้ที่ กฟผ. แบกรับอยู่ ณ ปัจจุบัน พร้อมจะช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งขอให้ กฟผ. ชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนรับทราบถึงความจำเป็นในการรับซื้อไฟฟ้าจากลาว ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและมีต้นทุนที่ต่ำ
ส่วนการเลือกดูงานที่โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพของบริษัท เรืองสิริวรรณ จำกัด นั้น เพราะผมได้รับรายงานว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวได้สร้างมลภาวะทางกลิ่นและฝุ่น ส่งผลกระทบกับประชาชนรอบโรงไฟฟ้า ซึ่งจากการรับฟังผู้ประกอบการได้รายงานแนวทางการแก้ไขปัญหา ก็คาดการณ์ได้ว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยเร็ว แต่ผมก็ได้กำชับทั้งผู้ประกอบการและส่วนราชการในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ด้วย โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพนี้ แม้จะเป็นโครงการที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ป้อนให้โรงไฟฟ้า และลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ แต่โรงไฟฟ้าก็ต้องมีมาตรฐาน ไม่สร้างมลภาวะให้กับประชาชนรอบโรงไฟฟ้าด้วย” นายพีระพันธุ์ กล่าว
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์

#มีพลังงานมีความสุข
#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแว...
04/12/2023

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย
มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทย ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของไทย ให้คงอยู่ต่อไป
#วันสิ่งแวดล้อมไทย
#รวมพลังหาร2
#วิธีประหยัดพลังงาน
#สำนักงานนโยบายเเละแผนพลังงาน #สนพ
#กระทรวงพลังงาน

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ประจำวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุ...
04/12/2023

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5
ประจำวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
1. สี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (12 มคก./ลบ.ม.)
2. ถนนคนเดินเซราะกราว (สี่แยกไนท์บาซาร์) (16 มคก./ลบ.ม.)
3. สถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (บขส.) (-มคก./ลบ.ม.) // ปิดปรับปรุง
4. ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ศลก.) (10 มคก./ลบ.ม.)
ท่านสามารถติดตามข้อมูลรายงานผลคุณภาพอากาศ PM 2.5 แบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 76 จังหวัด ผ่าน📲 Mobile Application “Sensor for All” โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store และผ่านทาง Website => https://sensorforall.eng.chula.ac.th/
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์


#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่าง ‘EV Conversion โอกาสของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไ...
02/12/2023

วันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพลังงานที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่าง ‘EV Conversion โอกาสของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย’ 🚗
ปัจจุบันกระแสรถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle) กำลังมาแรงท่ามกลางกระแสโลกที่นานาประเทศกำลังตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน ซึ่งส่วนหนึ่งของปัญหาดังกล่าวเกิดจากการปล่อยมลพิษจากยานยนต์สันดาปภายในที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้รถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายใน พ.ศ. 2573
นอกจาก EV (Electric Vehicle) แล้ว อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจก็คือ EV Conversion ซึ่งหมายถึงการนำยานยนต์เก่าที่ใช้น้ำมันมาดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
สามารถอ่านรายละเอียด 'วารสารรักษ์‘พลังงาน (E-Magazine) ปีที่ 17 ฉบับที่ 155 EV Conversion โอกาสของยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย' ได้ที่
📌 รูปแบบ E book : https://www.dede.go.th/ebooks/rakenegry/17155/
📌 รูปแบบ PDF : https://www.dede.go.th/uploads/271066_EV_1_f85fc9ee25.pdf?updated_at=2023-10-30T06:09:58.058Z
📌 เพิ่มเติมฉบับอื่น ๆ : https://www.dede.go.th/articles?id=2152

#วารสารรักษ์พลังงาน #พลังงานดีดี #พลังงานสะอาด
#พพ #พลังงานดีดีชีวีมีสุข #พพลดใช้พลังงาน #พลังงานแสงอาทิตย์

วันนี้ขอนำเสนอเรื่อง "จากกองขยะสู่พลังงาน สอดคล้อง BCG model และสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย"สามารถอ่านรายล...
01/12/2023

วันนี้ขอนำเสนอเรื่อง "จากกองขยะสู่พลังงาน สอดคล้อง BCG model และสนับสนุนเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย"
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
** รูปแบบ E book : https://www.dede.go.th/ebooks/rakenegry/17156/
**รูปแบบ PDF : https://www.dede.go.th/uploads/271166_AW_c3f936887b.pdf?updated_at=2023-11-30T03:36:58.111Z
***เพิ่มเติมฉบับอื่น ๆ ได้ที่ : https://www.dede.go.th/articles?id=2152
#พพ.
#พลังงานDEDE
#พลังงานมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืน........................................................................................................................................
ช่องทางในการติดตามข่าวสาร พพ.
Website : https://www.dede.go.th
YouTube : https://www.youtube.com/user/dedefanpage

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 ประจำวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุร...
01/12/2023

📈📊 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5
ประจำวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
1. สี่แยกตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (9 มคก./ลบ.ม.)
2. ถนนคนเดินเซราะกราว (สี่แยกไนท์บาซาร์) (13 มคก./ลบ.ม.)
3. สถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (บขส.) (9 มคก./ลบ.ม.)
4. ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ศลก.) (14 มคก./ลบ.ม.)
ท่านสามารถติดตามข้อมูลรายงานผลคุณภาพอากาศ PM 2.5 แบบ Real Time ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 76 จังหวัด ผ่าน📲 Mobile Application “Sensor for All” โดยสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store และผ่านทาง Website => https://sensorforall.eng.chula.ac.th/
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://buriram.energy.go.th/th
Page : https://m.facebook.com/buriramenergy/
Youtube : https://youtube.com/
E-mail ; [email protected]
Tel. 044-666-520
Fax 044-666-519
#สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ #พลังงานบุรีรัมย์


#พลังงานเพื่อทุกคน
#กระทรวงพลังงาน

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 ชั้น 2 เขากระโดง ต. เสม็ด อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด