สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเ...
11/04/2024

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เเละโรงเรียนผู้สูงอายุ
ทำกิจกรรมวันสงกรานต์ สรงน้ำเจ้าพ่อหลวงอุดมเเละรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดมเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗      เวลา ๑๐.๐๐ น.นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้ว...
11/04/2024

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ( ชั้น 3 )

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗    เวลา ๑๔.๐๐ นนางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผ...
11/04/2024

วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
เวลา ๑๔.๐๐ น

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
ผู้แทน รพ.สต.หินเหล็กไฟ
พ.ต.ท.เอกภพ เศรษฐพงษ์ สารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ อปพร.ทต.หินเหล็กไฟ
และผู้แทนบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
เปิดจุดบริการประชาชน รณรงค์ลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗
ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระองค์ทรงพระเ...
02/04/2024

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

📣ประชาสัมพันธ์📣การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึกเตรียมเข้ารับทำงาน ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๓๗ บุรีรัม...
28/03/2024

📣ประชาสัมพันธ์📣

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึกเตรียมเข้ารับทำงาน
ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือเเรงงาน ๓๗ บุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเเก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ หลักสูตร
รับสมัครฝึกอบรมตั้งเเต่บัดนี้ ถึง ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย👇👇

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะ...
20/03/2024

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เเละพนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
เข้าร่วมชมนิทรรศการ "COLORS OF BURIRAM" จัดแสดงกระบวนการทอผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ โดมชั่วคราว สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ COLRS OF BURIRAMจะจัดขึ้นรหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ โดมชั่วครา...
13/03/2024

ประชาสัมพันธ์

การจัดนิทรรศการ COLRS OF BURIRAM
จะจัดขึ้นรหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ โดมชั่วคราวสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ สามารถเเจ้งความประสงค์เข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวได้ที่ ห้องสำนักงานอำเภอคูเมือง ชั้น๒ ที่ว่าการอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วย👇👇

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗เวลา ๐๙.๐๐ น. นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สม...
02/03/2024

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายราชการ พนักงานเทศบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ และพี่น้องประชาชน
ได้เข้าร่วมโครงการตัดเเต่งกิ่งตามเเนวสายไฟ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ได้ให้ความสำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การตัดเเต่งต้นไม้ตามเเนวสายไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดจากต้นไม้โค่นล้มทับสายไฟฟ้า หรือกิ่งก้านยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้า อาจเป็นเหตุทำไห้ประชาชนได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และเพื่อเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00น.นายกภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคถะผู้บริหาร สมาช...
29/02/2024

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00น.
นายกภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคถะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้ออกตรวจติดตามการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และหั...
28/02/2024

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

 #ห้ามเผาเด็ดขาดประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เเนบท้ายประกาศนี้)และใ...
20/02/2024

#ห้ามเผาเด็ดขาด
ประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เเนบท้ายประกาศนี้)และให้พนักงานเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนซึ่งจะต้องได้รับโทษ ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยให้หน่วยงานที่ควบคุมดูเเลพื้นที่ในการกำกับดูเเลทุกประเภท
นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหาร และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ ให้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่และร่วมชี้เเจงให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัดรวมทั้งประสานพนักงานสอบสวนดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดอย่างเคร่งครัดต่อไป

“ประกาศจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ”เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินเหล...
20/02/2024

“ประกาศจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ”

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

📣ประชาสัมพันธ์📣 เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS )แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e...
15/02/2024

📣ประชาสัมพันธ์📣

เรื่อง การขับเคลื่อนศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS )แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
เป็นการส่งเสริมการบริการประชาชนในรูปแบบออนไลน์ โดยต้องเข้าถึงได้สะดวกผ่านแพลตฟอร์มเดียว เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของประชาชน
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย👇👇

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗เวลา ๐๙.๐๐ น.    นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา...
09/02/2024

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ๖ หมู่บ้าน
โดยนางรำในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ กว่า 100 คน
ร่วมรำถวายเจ้าพ่อหลวงอุดม
ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลวงอุดม ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.    นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส...
04/02/2024

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ปลัดเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ พนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานสักการะเจ้าพ่อหลวงอุดมของดีคูเมือง งานกัญชาเพื่อประชาชน และงานกาชาดอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามที่ว่าการอำเภอคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานงานในครั้งนี้

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น.    นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สม...
04/02/2024

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐น.
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ปลัดเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ พนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเต้นแอโรบิก สุขภาพดีถ้วนหน้า
อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗
ณ สนามที่ว่าการอำเภอคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านโสภณ ซารัมย์ สมาชิกสภาผู้เเทนราษฎร
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานงานในครั้งนี้

“ประชาสัมพันธ์”   กิจกรรมงานสักการะเจ้าพ่อหลวงอุดม ของดีคูเมืองและงานกัญชาเพื่อประชาชน อำเภอคูเมือง ประจำปี ๒๕๖๗และงา...
23/01/2024

“ประชาสัมพันธ์”

กิจกรรมงานสักการะเจ้าพ่อหลวงอุดม ของดีคูเมือง
และงานกัญชาเพื่อประชาชน อำเภอคูเมือง ประจำปี ๒๕๖๗
และงานกาชาด อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๗
ในระหว่างวันที่ ๑ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอคูเมือง
ลายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้👇👇

“ประชาสัมพันธ์”เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗     มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระ...
15/01/2024

“ประชาสัมพันธ์”

เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการของหน่วยงานรัฐและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่เเนบมาด้วย👇👇

📣วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00น. 📣นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานพิธีเปิดวันเ...
15/01/2024

📣วัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00น. 📣
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานพิธีเปิดวันเด็กเเห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิคสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
และพนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมทั้งผู้สนับสนุนจากบูธต่างๆ เช่น
บูธ โรงเรียนผู้สูงอายุ
บูธ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
และบริษัทในเครือ บูธ บริษัทบุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
บริษัทบุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
บริษัทบุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด
บูธ สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ
บูธ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ
บูธ งานป้องกันเทศบาลหินเหล็กไฟ
บริษัท GTY Perfect carรถพยาบาลเอกชน TW.Khu Muang Ambulance Service
และ เตี๋ยวโรงเตี๊ยมพร้อมทีมงาน ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบความสุขให้กับเด็กๆ ทุกๆท่าน
ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

📣วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567📣     เวลา 13.00 น. -16.00 น.นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้ว...
15/01/2024

📣วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567📣
เวลา 13.00 น. -16.00 น.
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ ประธานชุมชน ตัวเเทนชุมชน ร่วมกับ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์
ผู้จัดการบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
ผู้จัดการบริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด
ผู้จัดการบุรีรัมย์ เพาเวอร์พลัส จำกัด
ผู้จัดการบริษัท ปุ๋ยตรากุนเเจ จำกัด
บริษัทชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด และผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้ประชุมเกี่ยวกับการเเก้ปัญหาของฝุ่นละออง และนำ้เสีย ทางโรงงานน้ำตาลได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเเก้ไขปัญหาเเละป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

📣วันที่ 10 มกราคม พ.ศ 2567📣     - นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการใ...
12/01/2024

📣วันที่ 10 มกราคม พ.ศ 2567📣

- นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
ปลัดเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ผู้ใหญ่บ้านคูบอน และพนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
ได้เป็นตัวเเทนมอบอุปกรณ์ช่วยสำหรับคนพิการ
( รถสามล้อมือโยก) จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดบุรีรัมย์
มอบให้กับ นายพิศาล อัปปะเม และ นายวิทวัส อัปปะเม
ที่บ้านคูบอน ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

📣วันที่ 9 มกราคม พ.ศ 2567📣     - นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเท...
12/01/2024

📣วันที่ 9 มกราคม พ.ศ 2567📣

- นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ผู้นำท้องที่ และข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรถวายอาหารเพล วันขึ้นปีใหม่

ณ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

📣วันที่ 5 มกราคม พ.ศ 2567📣     - นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชกา...
12/01/2024

📣วันที่ 5 มกราคม พ.ศ 2567📣

- นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลวั...
04/01/2024

วัน ศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐น. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ ”
มีนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗
โดยมี
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
สถานีตำรวจภูธรหินเหล็กไฟ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเหล็กไฟ
และอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น.นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานพิธีเปิดเรียนโรงเ...
21/12/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ เป็นประธานพิธีเปิดเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ"
และมีกิจกรรมฉับฉลากวันปีใหม่ให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ

ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

 #ประชาสัมพันธ์
19/12/2023

#ประชาสัมพันธ์

"โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ณ...
19/12/2023

"โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โดย
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ...

 #เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...
07/12/2023

#เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
โดยนายมนูญศักดิ์ นามประเทือง
นายอำเภอคูเมือง
นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ สถานศึกษา จิตอาสา 904 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ จิตอาสาพระราชทาน ทั้งตลอดประชาชนที่มีจิตอาสา" #เราทำความดีด้วยหัวใจ"ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำและปล่อยพันธุ์ปลากิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำและปล่อยพันธุ์ปลา🐟🐟
ณ หนองน้ำวัดศิลาเรืองและสระน้ำเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจนายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟผู้บริหาร ข้าราชการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไ...
06/12/2023

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ
ผู้บริหาร ข้าราชการ
ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ หอประชุมอำเภอคูเมือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖•เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา...
05/12/2023

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ

ที่อยู่

Buriram
31190

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644666685

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ