แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้ยุบแขวง โดยโอนสายทางในความรับผิดชอบทั้งหมดให้อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 ได้จัดตั้ง แขวงการทางขึ้นใหม่ โดยโอนสายทางมาจากแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งสายทางส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และบางส่วนในพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา และในปี พ.ศ. 2547 แขวงการทางทั่วประเทศได้แบ่งสายทางตามเขตการปกครองส่วนจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง"ผู้บริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ เพื่อการพัฒนา (จังหวัด CEO)"
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่เลขที่ 363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ริมทางหลวงหมายเลข 226 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 218(กระสัง)-พลวง(ต่อเขตแขวงการทางสุรินทร์) ที่ ก.ม.121+530 ด้านซ้ายทาง เนื้อที่ 137 ไร่ 2 งาน

เปิดเหมือนปกติ

กรมทางหลวง
09/02/2021

กรมทางหลวง

ครม. ไฟเขียวเดินหน้าโครงการมอเตอร์เวย์สาย 82 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว คาดตอกเข็มได้ในปีนี้
วันนี้ (9 ก.พ. 2564) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมทางหลวงเดินหน้าก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 และเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงสู่ภาคใต้ของประเทศ
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 รวม 21 เส้นทาง ระยะทาง 6,612 กิโลเมตร เพื่อเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ล่าสุดวันนี้ (9 ก.พ. 64) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงเดินหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา เพื่อเป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญในการเดินทางและขนส่ง เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครสู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ กระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงการก่อสร้างงานโยธา ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ว่าแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย มีแนว สายทางเชื่อมต่อโดยตรงแบบไร้รอยต่อ (Seamless) กับทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่าง การก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 10,500 ล้านบาท ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว กรมทางหลวงอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) วงเงิน 19,700 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวันนี้
สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ โดยมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร สำหรับการก่อสร้างงานระบบ พร้อมการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) กรมทางหลวง จะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP โดยระบบเก็บค่าผ่านทางจะใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น M-Flow เชื่อมต่อทุกโครงข่ายในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System)
กรมทางหลวงมีแผนดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของงานโยธาระยะที่ 2 ในช่วงปี 2564-2567 และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในช่วงปี 2566-2567 โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี 2568 ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 23,264 ล้านบาท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจด้านการผลิต การขยายตัวด้านรายได้ และการจ้างงานกว่า 100,000 ล้านบาท อธิบดีกรมทางหลวง กล่าว
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

กรมทางหลวง
05/02/2021

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจรถนนมิตรภาพ ที่ กม.30+200 - กม.31+500 ฝั่งขาออก(ด้านซ้ายทาง) เพื่อสร้างทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง เม.ย.64
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสระบุรี จะทำการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่ กม.30+200 - กม.31+500 ฝั่งขาออก (ด้านซ้ายทาง) พื้นที่ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อก่อสร้างทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก ซึ่งอยู่ในโครงการสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา โดยจะดำเนินการตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564
ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นในต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งใว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว และประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
#กรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงสระบุรี
#กระทรวงคมนาคม
#แจ้งเบี่ยงการจราจร
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
05/02/2021

ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

🚗🚌🚆⛴กระทรวงคมนาคมร่วมสนับสนุนโครงการ “เราชนะ” ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

🚙กรมการขนส่งทางบก
กลุ่มรถโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย รถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก รถจักยานยนต์รับจ้าง รถสองแถว ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองทาง http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
🚤กรมเจ้าท่า
กลุ่มเรือโดยสารที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ประกอบด้วย เรือข้ามฟาก เรือโดยสารในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ให้ลงทะเบียนด้วยตนเองทาง http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
🚎ขสมก.
สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ผ่านแอป “เป๋าตัง” ซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกประเภท ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่มีสัญลักษณ์เราชนะ 38 แห่ง
🚌บขส.
สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ชำระค่าตั๋วโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” ได้ ณ ช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีเดินรถ และจุดจอดรถของ บขส. ทั่วประเทศ ยกเว้นซื้อตั๋วผ่านระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
🚞รถไฟ
สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ซื้อตั๋วโดยสารรถไฟได้ทุกสถานีทั่วประเทศ โดยสแกน QR Code จากห้องจำหน่ายตั๋วเพื่อยืนยันการชำระเงิน
🚝รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” สามารถชำระเงินค่าเหรียญโดยสารผ่านแอป “เป๋าตัง” กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว
🚇รถไฟฟ้า MRT
สามารถใช้สิทธิ์โครงการ “เราชนะ” ชำระเงินผ่านแอป “เป๋าตัง” แล้วรับเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ทุกสถานี
#เราชนะ
#ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
02/02/2021

ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม

📌กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ทำใบขับขี่ และต่ออายุใบขับขี่ทุกชนิด จริงหรือ⁉️⁉️🕵️‍♀️

🎯ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ทำใบขับขี่ และต่ออายุใบขับขี่ทุกชนิด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการขนส่งทางบก พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร พิจารณาเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงให้กรมการขนส่งทางบกผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ทั้งการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และการต่ออายุใบอนุญาตที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่ง แต่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการในแต่ละช่วงเวลาตามมาตรการ Social Distancing โดยได้กำหนดช่วงเวลาการให้บริการ ดังนี้

1. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ไว้ในวันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 ให้สิทธิเข้าจองคิวใหม่ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก
2. ผู้ที่จองคิวล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่นัดหมายได้ตามปกติ
3. ผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารประกอบในการดำเนินการ ทั้งการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ การเปลี่ยนชนิด และการต่ออายุ โดยใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นไปตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา มีสองส่วนคือ ส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพตนเองและส่วนของแพทย์ตรวจรับรอง ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากำหนด
#เปิดให้ทำใบขับขี่จริง
#กรมการขนส่งทางบก
#ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง
27/01/2021

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง ขยายทางสายบุรีรัมย์-สุรินทร์ ช่วง บุรีรัมย์-อ.กระสัง เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภูมิภาค
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 สาย บุรีรัมย์ -สุรินทร์ ตอน บุรีรัมย์ - อ.กระสัง ระหว่าง กม.116+500 - กม.164+400 ระยะทาง 29.9 กิโลเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางหลวงสายนี้เริ่มต้นจาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ถึง อ.กระสัง ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายเชื่อมต่อ จ.สุรินทร์ ปัจจุบันมีการจราจรหนาแน่นมากโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข 226 และ 2445 สาย บุรีรัมย์–นิคมบ้านกรวด ไปสนามช้างอารีน่า จ.บุรีรัมย์ ที่ปลายทางของโครงการฯ ยังเป็นเส้นทางเดินทางไปยัง จ.สุรินทร์ คือ ทางหลวงหมายเลข 218 มุ่งหน้าสู่ อ.นางรองเพื่อเดินทางต่อไป จ.นครราชสีมา และทางหลวงหมายเลข 24 ช่วงอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ที่เชื่อมต่อ จ.นครราชสีมา และ จ.สระแก้ว ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดยาว กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงจากเดิม 2 ช่องจราจร ให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบดินถม ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร พร้อมจุดกลับรถทั้งหมด 13 จุด งบประมาณ 594,955,644 บาท
เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาเรื่องการจราจรติดขัด ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และจังหวัดในภาคอีสานอีกด้วย
#กรมทางหลวง
#สำนักก่อสร้างทางที่2
#กระทรวงคมนาคม
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#ใส่ใจผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวง
23/01/2021

กรมทางหลวง

รมว.คมนาคมสั่งด่วนกรมทางหลวงเร่งตรวจสอบพร้อมให้ความช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุนั่งร้านทรุดขณะเทคอนกรีตบริเวณโครงการก่อสร้าง ทล.290 วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านเหนือตอน 2 พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างทุกโครงการก่อสร้าง
จากกรณีเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ด้านเหนือ ตอน 2 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 205 ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่ กม.217+500 โดยเกิดเหตุนั่งร้านทรุดตัวขณะกำลังดำเนินการเทคอนกรีตโครงสร้างพื้นส่วนบนของสะพานยกระดับคู่ขนานกับทางสายหลัก ส่วนที่ข้าม ทล.205 มุ่งหน้าโนนไทย ช่วงพื้นสะพานระหว่างคาน RA5-RA6 (1 ช่วง)
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) และสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุ โดยสภาพทางจุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 และทางหลวงวงแหวนหมายเลข 290 ขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรไม่มีหลุมบ่อ มีไฟฟ้าแสงสว่าง และการจราจรสามารถผ่านได้ปกติ เนื่องจากจุดโครงสร้างทรุดตัวไม่ได้อยู่ในช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 205 และจากการตรวจสอบไม่มีทรัพย์สินของราชการเสียหาย (ทางหลวงหมายเลข 205 ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 9 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 5 คน ผู้หญิง 4 คน เป็นชาวกัมพูชา 7 คน พม่า 1 คน และคนไทย 1 คน ผู้บาดเจ็บขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับโครงการฯ 290 ตอน วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ด้านเหนือ ตอน 2 มีกิจการร่วมค้า สี่แสง – โชคชัยเป็นผู้รับจ้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2561 ค่างานก่อสร้าง 1,400,998,295 บาท ทั้งนี้สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน
สำหรับแนวทางในการดำเนินการแก้ไข ทางโครงการฯ ได้ให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างนั่งร้านและเศษวัสดุออกจากจุดเกิดเหตุโดยเร่งด่วน และให้เยียวยาผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บ พร้อมทั้งได้ประชุมวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ สำหรับในส่วนของเเรงงานชาวกัมพูชา และแรงงานชาวพม่า เป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานกับทางโครงการฯ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย และได้อยู่ในโครงการมาตั้งแต่ปี 2561 ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด อีกทั้งในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด 19 ทางโครงการ ยังไม่มีการรับแรงงานต่างด้าว มาเพิ่มเติมแต่อย่างใด
พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ทราบบัญชาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กำชับมาตรการความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง และเข็มงวดเต็มที่ ในทุกโครงการก่อสร้าง และให้ความช่วยเหลือดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วยกรมทางหลวง1586
#ใส่ใจผู้ใช้ทาง

กรมทางหลวง
22/01/2021

กรมทางหลวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งกรมทางหลวง ตรวจสอบรถบรรทุกทำอ้อยร่วงหล่นบนทางหลวง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางโดยเร่งด่วน
จากกรณีที่ผู้ใช้เฟสบุ๊คส่วนตัว โพสต์ข้อความ ระบุว่า ขณะขับรถอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บริเวณบ้านหนองยาง ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยขับรถตามหลังรถบรรทุกอ้อยซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็ว และได้เกิดเหตุอ้อยร่วงหล่นจนต้องเบรกกะทันหัน เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จนทำให้เป็นข่าวทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค
กรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะได้ เร่งดำเนินการจัดชุดตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่หน่วยเฉพาะกิจ (ฉก.) 3 หน่วย และหน่วยตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่ในพื้นที่ใกล้เคียง รวม 10 สถานีฯ เข้าดำเนินการลงพื้นที่จับกุมรถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกินในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมสั่งการสถานีตรวจสอบน้ำหนักทั่วประเทศให้เข้มงวดกวดขันจับกุมรถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน อีกทั้ง ได้จัดตั้งจุดตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่ร้องเรียนดังกล่าวที่จังหวัดสระแก้ว ในช่วงวันที่ 21-22 มกราคม 2564 จับกุมรถบรรทุกอ้อยน้ำหนักเกิน รวมทั้งสิ้น 5 คัน พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกอ้อย โรงงานน้ำตาล บรรทุกอ้อยตามกฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการ ขนส่งอ้อยโดยปลอดภัยกับผู้ใช้ทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง มีสถิติการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 2,796 คัน
ทั้งนี้ กระทำดังกล่าวถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 ซึ่งกำหนดไว้ว่าผู้ใดทำการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใด ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งหากบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ผู้ประกอบการหยุดการกระทำดังกล่าว เพราะจะส่งผลต่อความปลอดภัย และทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางได้
นอกจากนี้ เพื่อช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน จึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งสายด่วนกรมทางหลวง 1586 กด 5
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586กด5
#ใส่ใจผู้ใช้ทาง

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 มกราคม 2564📣📣      นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผ...
20/01/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 มกราคม 2564📣📣
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน หัวหน้างานพัสดุและสัญญา และตัวแทนจากผู้รับจ้าง ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10 เป็นประธานในการประชุม และผู้อำนวยการส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานทางหลวงที่ 10 ร่วมแนะนำแนวทางในการดำเนินงานก่อสร้าง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์
#แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

กรมทางหลวง
20/01/2021

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงขยาย ทล.24 สายแยกบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ – อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งอีสานใต้-ด่านพรมแดนช่องเม็ก ส่งเสริมการค้าไทย-อินโดจีน
กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบ้านจาน – อ.เดชอุดม ตอน 2 ระยะทาง 22.93 กิโลเมตร พื้นที่ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แล้วเสร็จ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักสู่อีสานใต้เชื่อมต่อเส้นทางการค้าภูมิภาคอินโดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางหลวงหมายเลข 24 สายแยกบ้านจาน- อ.เดชอุดม แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน แต่เดิมเป็นทางลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร เนื่องจากมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น กรมทางหลวงจึงได้บูรณะปรับปรุงตลอดมา โดยก่อนหน้านี้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ตอนที่ 1 ระยะทาง 21.53 กิโลเมตร แล้วเสร็จ และปัจจุบันได้ดำเนินการขยายทางหลวงสายนี้ในช่วงตอนที่ 2 ระหว่าง กม.352+310 – กม.364+760 และ กม.364+498 – กม.374+860 เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร มีเกาะกลางแบบร่อง จุดกลับรถจำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษจำนวน 5 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 5 แห่ง พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองจำนวน 2 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งบประมาณ 600,774,900 บาท
โครงการดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของอีสานใต้ ผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชียอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
#กรมทางหลวง
#สำนักก่อสร้างทางที่2
#กระทรวงคมนาคม
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

กรมทางหลวง
20/01/2021

กรมทางหลวง

08/01/2021
❌❌ข่าวปลอม! กรมทางหลวง แจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท❌❌           ยังคงมีการส่งต่อข้อความ กรณีข่าวลือที่ร...
08/01/2021

❌❌ข่าวปลอม! กรมทางหลวง แจกเงินผู้เสียชีวิตบนทางหลวง รายละ 15,000 บาท❌❌
ยังคงมีการส่งต่อข้อความ กรณีข่าวลือที่ระบุว่า หากเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงถนนสายต่างๆ แล้วเสียชีวิต ญาติสามารถติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือจากแขวงการทางฯ ได้รายละ 15,000 บาทนั้น กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ขอชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง กรมทางหลวงไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือตามข้อมูลข้างต้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เนื่องจากจะทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ หรือโทร. 1586
#แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

ที่อยู่

363 ม.11 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
Buriram
31000

เบอร์โทรศัพท์

+6644611657

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร้องเรียนได้ไหมครับ ถนนเส้นลำปลายมาศ-หนองหงษ์ มีการขยายถนน แต่ผู้รับเหมา ไม่มีป้ายแจ้งให้ชัดเจน ตอนกลางคืนไม่มีสัญญานไฟแจ้งเตือน ทำให้เกิดอันตราย หรือต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนค่อยแก้ครับ
ทางเจ้าออกหมู่บ้านสามศิลา ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
ทาง​ทล.24​รถติดนิ่ง2ชม.กว่าแล้วคับ​ไม่ขยับเลย.. จนท.ที่เกี่ยวข้อง.. รบกวนเปิดข่องทางพิเศษให้ด้วยนะคับ ขอบพระคุณคับ
ถนน 2073 จากลำปลายมาศไปนางรอง ช่วงปั้มบางจาก ห่างจาก แขวงทางหลวงบุรีรัมย์สาขาลำปลายมาศ แค่ 2-3กิโลเมตรเท่านั้น มีรถขนดินวิ่งขึ้นบนถนนมีเศษหินเศษดินร่วงเต็มถนน ฝนตกมาแฉะและลื่นมาก คนของแขวงทางหลวงไม่ได้ผ่านเลยหรือครับ(ระวังลื่นล้มนะครับ)น่าจะดูแลบ้าง หรือจะรอให้มีอุบัติเหตุมีคนเจ็บคนตายก่อนหรือครับ ถึงจะสั่งให้ผู้กระทำผิดมาจัดการเก็บกวาด(ระวังลูกหลานคนในแขวงล้มนะครับเพราะอยู่ใกล้มาก)
ถนน 226 ช่วงเทศบาลลำปลายมาศ - บ้านบุตาวงษ์ ซ่อมหลายวันมาก และ กลางคืน ไฟสว่างไม่เพียงพอ มีมอเตอร์ไซค์ เกิดอุบัติเหตุ บ่อยมาก ฝากคณะผู้บริหารดูแลด้วยนะครับ
สวัสดี​ครับ​ผม​ โก๋​ น่ะคับ​ ผมขายยางมะตอย​สำเร็จ​รูป​คับ​ ของผม คุณภาพดี ราคา​ถูก​ คุยง่ายๆ​ เปนกันเองคับ​ สนใจติดต่​อ​ผมได้ที่​.0632321966​ คับ
ช่วยตรวจสอบไฟส่องสว่างทาง ด้านทิศเหนือโรงแรมเทพนคร ด้านร้านใจสั่งมา ไฟไม่ติดตั้งแต่ขยายถนนแล้วครับ 3 ต้น