แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2505 ได้ยุบแขวง โดยโอนสายทางในความรับผิดชอบทั้งหมดให้อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2512 ได้จัดตั้ง แขวงการทางขึ้นใหม่ โดยโอนสายทางมาจากแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งสายทางส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และบางส่วนในพื้นที่ในจังหวัดนครราชสีมา และในปี พ.ศ. 2547 แขวงการทางทั่วประเทศได้แบ่งสายทางตา

มเขตการปกครองส่วนจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง"ผู้บริหารงานจังหวัดแบบบูรณการ เพื่อการพัฒนา (จังหวัด CEO)"
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่เลขที่ 363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ริมทางหลวงหมายเลข 226 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 218(กระสัง)-พลวง(ต่อเขตแขวงการทางสุรินทร์) ที่ ก.ม.121+530 ด้านซ้ายทาง เนื้อที่ 137 ไร่ 2 งาน

22/08/2023

ธรรมดาของการอยู่ร่วมกัน หรือทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะบุคคลย่อมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ตามพื้นฐานจิตใจ และประสบการณ์ที่ขัดเกลาบุคคลแต่ละคนมาแตกต่างกัน ผู้ไม่มีคุณธรรมหนักแน่นมั่นคงในใจเพียงพอ ย่อมเห็นว่าความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตนนั้นเป็นความผิด เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ อาจจะนำไปสู่การวิวาท วิธีระงับความบาดหมาง คือ ขอให้ทุกคนมีขันติและเมตตา

พระโอวาท I สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก I ประทานในการทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ณ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

#๙๖พรรษาสมเด็จพระสังฆราชฯ
#พระโอวาท

📣📣วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.📣📣นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์พร้อมด้วย รองผู้อ...
11/08/2023

📣📣วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.📣📣
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ทั้ง 3 ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ จัดพิธีเปิดใช้งานสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการใช้งานสะพานลอยคนเดินข้าม พร้อมด้วย ส่วนราชการ ตำรวจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร

📣📣วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.45 น.📣📣  นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (ผู้จัดการที...
07/08/2023

📣📣วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.45 น.📣📣
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ (ผู้จัดการทีมฟุตซอลชายจังหวัดบุรีรัมย์) พร้อมด้วย รองฯ ทั้ง 3 ฝ่าย ให้การสนับสนุบนักกีฬาฟุตซอลชาย ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566 ณ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

📣📣 วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 📣📣   นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย...
05/08/2023

📣📣 วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 📣📣
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวอุดมลักษณ์ เตี้ยคำ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร ร่วมกับ ทีมงานมูลนิธิสว่างจรรยาธรรมบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 2 ครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

📣📣วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.📣📣นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รองผู้อ...
04/08/2023

📣📣วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.📣📣
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการแขวงฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหมวดทางหลวงในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดใหญ่ ของแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 ตามแผนปฏิบัติการโครงการ 5 ส. โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรม 5 ส. เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บร...
03/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ติดตามการเบิก-จ่ายงบประมาณปี 2566 การตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนเอกสารงานสัญญาปี 2566 รายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจสุขภาพประจำปี โดยกองแพทย์ กรมทางหลวง ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค งานสัญญาปี 2566

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 18.00 น.     นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ...
28/07/2023

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 18.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายจุมพล อินโพนทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรอิสระ และประชาชน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 07.00 น.   นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางส...
28/07/2023

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 07.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวอุดมลักษณ์ เตี้ยคำ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรอิสระ และประชาชน ณ ลานด้านหน้าสนามช้างอารีนา ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

28/07/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣 วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น.   นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางห...
27/07/2023

📣📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

27/07/2023

วัยแห่งชีวิตทุกคนร่นเข้ามาอยู่ทุกเมื่อ กาลเวลาไม่เคยรีรอใคร เพราะฉะนั้น จึงขอให้ทุกคนจงตั้งตนเป็นคนขยันในการกระทำตนให้เป็นประโยชน์ เพื่อบรรลุความไพบูลย์ในชีวิตได้สมปรารถนา

พระคติธรรม I สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก I ประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

#๙๖พรรษาสมเด็จพระสังฆราชฯ
#พระคติธรรม

24/07/2023
19/07/2023

พระโอวาท : หน้าที่ของผู้ใหญ่“...ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีหน้าที่สำคัญในหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีทั....

11/07/2023

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้คุณครูแสนดีขอนำสาระน่ารู้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระประวัติของ “สมเด็จพระสังฆราช” หรือพระราชาแห่งคณะสงฆ์ ที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และในปัจจุบัน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเอาพระทัยใส่เป็นพิเศษด้านการศึกษา อีกทั้งยังทรงพระเมตตาประทานพระคติธรรมคำสอนต่าง ๆ ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปปฏิบัติอยู่เสมอ

"กระทรวงศึกษาธิการ สร้างสรรค์สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และยาวนานถึง 113 ปี เป็นที่น่าอนุโมทนา ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงพึงสร้างเสริมแรงบันดาลใจในภารกิจการงาน โดยปราศจากความเบื่อหน่าย ท้อแท้สิ้นหวัง เพื่อยังเกียรติที่แท้จริงแห่งข้าราชการ และความวัฒนาสถาพรแห่งการศึกษาของชาติไทย ให้บังเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน สมตามนัยแห่งพระพุทธานุศาสนี"

คติธรรม สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีที่ 131 วันที่ 1 เมษายน 2566

#ศธ360องศา #กระทรวงศึกษาธิการ #สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ #สมเด็จพระสังฆราช

11/07/2023

"การได้เฉพาะซึ่งปัญญา นำความสุขมาให้" ขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้ว ย่อมแก้ไขสรรพปัญหาทั้งทางโลกและทางธรรมได้ทั้งสิ้น และย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความงอกงามไพบูลย์ในทุกสถาน แม้นว่าบุคคลสามารถใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา และพาก้าวข้ามพันอุปสรรคทั้งปวงได้แล้ว ความสุขที่แท้จริงทั้งแก่ตน แก่ครอบครัว แก่ชุมชน และแก่ประเทศชาติ ย่อมบังเกิดขึ้นได้

พระคติธรรม I สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก I ประทานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ เป็นปีที่ ๑๒๖ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

#๙๖พรรษาสมเด็จพระสังฆราชฯ
#พระคติธรรม

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์พร้อมด้วย นายจุมพล อ...
02/07/2023

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์พร้อมด้วย นายจุมพล อินโพนทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการนายทวีศักดิ์ นาประจักษ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรมนายจาตุรง จงเพียร หัวหน้าหมวดทางหลวงสะแกโพรงนายสุรชัย ใจงูเหลือม ผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ที่บริเวณ กม.8+350และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตุการณ์ และอำนวยความสะดวก ในระหว่างการดำเนินการขนย้ายคานสะพานเหล็กเพื่อทำการติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเมืองบุรีรัมย์ ช่วยบริหารจัดการจราจร ในระหว่างการเคลื่อนย้าย

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มอบหม...
28/06/2023

📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายจุมพล อินโพนทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ศาลาโชติญาณานุสรณ์ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣   วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน เวลา 13.00 น.   นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุร...
19/06/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน เวลา 13.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
โดยมี นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานการประชุมผ่านการประชุมทางไกล ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรั...
18/06/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายจุมพล อินโพนทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการนายทวีศักดิ์ นาประจักษ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นายมานพ ภาสะฐิติ หัวหน้าหมวดทางหลวงบุรีรัมย์ นายสุรชัย ใจงูเหลือม
ผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณหน้าโรงเรียนภัทรบพิตร ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ที่บริเวณ กม.5+370และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตุการณ์ และอำนวยความสะดวก ในระหว่างการดำเนินการขนย้ายคานสะพานเหล็กเพื่อทำการติดตั้งสะพานลอยคนเดินข้าม โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและตำรวจจราจรเมืองบุรีรัมย์ ช่วยบริหารจัดการจราจร ในระหว่างการเคลื่อนย้าย

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแชวงทางหลวงบุรีร...
15/06/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแชวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ฝ่ายวิศวกรรม นายจุมพล อินโพนทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม หาแนวทางการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างในเขตอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายสนทนา ชัญถาถวร นายอำเภอแคนดง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง ชั้น 2 อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

12/06/2023
02/06/2023
📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิราผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัม...
01/06/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิราผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ติดตามผลการเบิก-จ่ายปีงบประมาณ 2566 ติดตามการซ่อมแซมบ้านพัก ติดตามการจัดสร้างศาลตาเบิ้มหลังใหม่ ติดตามการปรับปรุงข้อมูลระบบ Plannet ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค งานสัญญาปี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

🎉🎉 ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรชั่วคราว🎉🎉      ขออนุญาตปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นผิวถนน ณ ส...
18/05/2023

🎉🎉 ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรชั่วคราว🎉🎉
ขออนุญาตปิดการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นผิวถนน ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ โดยปิดช่องจราจร ช่วงวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดดังนี้
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ปิดจราจรช่องจราจรที่ 1 เวลา 09.00 น.-17.00 น.
- วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ปิดจราจรช่องจราจรที่ 2 เวลา 09.00 น.-17.00 น.
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว สอบถามข้อมูลการเดินทาง เพิ่มเติม ได้ที่ นายมงคล จันทะสิน ผู้ควบคุมงาน 📱 090-919-8882
#กรมทางหลวง
#สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
#แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
🚗🚕🚙🚌🚲🛵🚚🏍

🎉🎉ข่าวประชาสัมพันธ์🎉🎉วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.  นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีร...
15/05/2023

🎉🎉ข่าวประชาสัมพันธ์🎉🎉
วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สู่ฝัน วันหุ่นดี” ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตภุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรของแขวงบุรีรัมย์รวมถึงครอบครัว ได้ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความดัน ลดไขมัน ลดอันตราย มีสุขภาพใจที่แข็งแรง อีกทั้ง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยมี นายจุมพล อินโพนทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และเจ้าหน้าที่แขวงฯบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์...
09/05/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 Big Day #ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ โดยมี นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชน ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมประชุมประจำเ...
08/05/2023

นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค งานสัญญาปี 2566 แนวทางการประเมินผลงานบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัย เพื่อคัดเลือก ผู้อำนวยการแขวง ทางหลวง หัวหน้าหมวดทางหลวง และผู้มีผลงานด้านวิศวกรรม ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงบุรีรัมย์

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์  📣📣  วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุ...
30/04/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣
วันอาทิตย์ ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธี พระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลวัชราจารย์ (เหลือง ฉันทาคโม) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานประกอบพิธี สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพสิรินทราวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระพุทธพจน วชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเครือวัลย์ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลยุติธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตอดทั้งพระเถรานุเถระ ศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ อย่างเนืองแน่น ณ เมรุชั่วคราว วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.           นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยกา...
28/04/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣
วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ นาประจักษ์รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม และ นางโอรียา ผงคลี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เสียชีวิตขณะปฎิบัติหน้าที่
27/04/2023

แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เสียชีวิตขณะปฎิบัติหน้าที่

27/04/2023
📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.     นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุ...
26/04/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน เมษายน 2566 ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
25/04/2023

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
- วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
- นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
- นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
- นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
- นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (ไฟล์ PDF) : https://www.doh.go.th/content/page/official_jobs/246561

24/04/2023

ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว แดดแรงเกือบตลอดทั้งปี คงหลีกเลี่ยงไม่ได้หากมีเหตุจำเป็นต้องจอดรถทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานานๆ จนภายในตัวรถร้อนระอุ ☀️🔥 เพื่อความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้รถเกิดความเสียหาย เพราะวัสดุบางชนิดไวต่อความร้อน…วันนี้เราจึงนำ สิ่งของไม่ควรลืมไว้ในรถ ⚠️ เมื่อจอดกลางแดด มาฝากทุกท่านกันครับ
#แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank)
ความร้อนอาจทำให้แบตเตอรี่สำรองเสื่อมประสิทธิภาพได้ มีอายุการใช้งานสั้นลง เช่น ชาร์จเข้าโทรศัพท์ได้ช้าลง หรือชาร์จได้จำนวนรอบไม่เท่าเดิม
#โทรศัพท์มือถือ #แท็บเล็ต #โน้ตบุ๊ค หรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ทุกชนิด ความร้อนอาจทำให้วงจรภายในได้รับความเสียหาย เสี่ยงต่อการช็อตและระเบิดได้
#สเปรย์แอลกอฮอล์ #สเปรย์กระป๋อง
ความร้อน ทำให้แก๊สในกระป๋องขยายตัว
มีแรงดันสูงขึ้นจนเกิดการระเบิดได้
#ไฟแช็ก เป็นสารเคมีอันตราย ที่ไม่ควรโดนความร้อน
#แผ่นยางกันลื่นหน้ารถ หากโดนแดดเผาจนละลาย จะกลายเป็นคราบเหนียวติดคอนโซลหน้ารถ
#ยา แสงแดด ทำให้ตัวยาเสื่อมสภาพ คุณสมบัติในการรักษาลดลงหรือเสียไป และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
ก่อนลงจากรถทุกครั้ง ตรวจสอบสิ่งของที่ไม่ควรวางทิ้งไว้ในรถ #ปลอดภัยไว้ก่อน ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อรถและไม่เสี่ยงอันตรายต่อตัวคุณ🤍🤍

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ติดตามเราได้ทุกช่องทางที่นี่
🌐Website : www.safedrivedlt.com
📱Facebook : www.facebook.com/safedrivedlt
🟢Line Official : https://lin.ee/IbRX7Ms
▶️YouTube : www.youtube.com/c/safedrivedlt/
🎶 TikTok : https://www.tiktok.com/

#รอบรู้เรื่องขับขี่ #ขับขี่ปลอดภัย #ขับขี่ปลอดภัยbydlt #สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก #กรมการขนส่งทางบก

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣วันที่ 15-16 เมษายน 2566นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายจุมพล...
16/04/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
วันที่ 15-16 เมษายน 2566
นายณรงค์ศักดิ์ นันทคำภิรา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายจุมพล อินโพนทัน รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ และนายทวีศักดิ์ นาประจักษ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศกรรม ลงพื้่นที่ตรวจสอบการสภาพจราจร มอบของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ณ จุดบริการทั่วไทย และสำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัดฯ

ที่อยู่

363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644617755

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แขวงทางหลวงบุรีรัมย์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด
#}