โรงเรียนภัทรบพิตร

โรงเรียนภัทรบพิตร “สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ” ผู้มีปัญญา เป็นสุขอย่างประเสริฐ
https://goo.gl/Bnj78O
https://goo.gl/MUC4nb
(98)

โรงเรียนภัทรบพิตร ก่อตั้งขึ้นตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2520 ซึ่งในขณะเดียวกันนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาก็เพิ่มสูงขึ้น จนทำให้โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์นั้นไม่สามารถรองรับนักเรียนจำนวนมากได้ ดังนั้น นายบำรุง สุขบุศย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายผดุงศักดิ์ อุดรพิมพ์ ศึกษาธิการจังหวัด และนายกิตติ ณรัฐกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ

ึงร่วมมือกันที่จะจัดตั้งโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ 2 ขึ้น และวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ก็มีการประกาศจัดตั้งโรงเรียน "บุรีรัมย์พิทยาคม 2" ขึ้นมา แต่ทางกรมสามัญศึกษาไม่อนุมัติให้ใช้ชื่อดังกล่าว ศึกษาธิการจังหวัดจึงได้เสนอชื่อใหม่ภายใต้ชื่อ “ภัทรบพิตร” ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตั้งเป็นชื่อโรงเรียน โดย คำว่า "ภัทรบพิตร" เป็นการอิงนามของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ คู่บ้าน คู่เมือง "พระสุภัทรบพิตร" ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขากระโดง ในวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 แต่ เนื่องจากยังขาดแคลนบุคลากรและอาคารเรียน โรงเรียนภัทรบพิตรจึงได้ฝากนักเรียนกับโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมและโรงเรียนไตรคามสิทธิศิลป์ ซึ่งจำนวนนักเรียนในขณะนั้นรวมทั้งสิ้น 527 คน ครู-อาจารย์ จำนวน 27 คน และหลังจากนั้น ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2521 โรงเรียนภัทรบพิตรจึงได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดที่ฝากไว้ไปเรียนยังที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

โรงเรียนภัทรบพิตร ได้รับการอนุเคราะห์ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียน จากแขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์ กรมทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 85 ไร่ 73 ตารางวา โดยการประสานงานกับกรมทางหลวง ซึ่งมี นายวสันต์ จันทร์บาล นายช่างแขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ดำเนินการ และต่อมาในปี 2544 ได้รับบริจาคเพิ่มอีก 13 ไร่ 2 งาน

ปัจจุบันโรงเรียนภัทรบพิตร มีว่าที่พันตรี ดร.สุพจน์ ธนานุกูล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 74 คน นักการภารโรงรวม 5 คน พนักงานขับรถ 2 คน ยามรักษาความปลอดภัย 2 คน และจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,545 คน โดยการจัดการชั้นเรียน แบ่งเป็น 8-8-8/6-6-6 รวมทั้งหมด 42 ห้องเรียน จัดประเภทเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง
https://goo.gl/wwUv3p
https://goo.gl/uTYqHk

ที่อยู่

219
Buriram
31000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644611098

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนภัทรบพิตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนภัทรบพิตร:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


โรงเรียนรัฐบาล อื่นๆใน Buriram

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ