สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุ...
10/11/2020

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน/
หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
04/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

ผมขอเรียนว่าในช่วงปีที่ผ่านมา กรมที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาติดต่องานเป็นจำนวนมากถึง 13 ล้านครั้ง มีการรังวัดที่ดินประมาณ 600,000 ครั้ง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 ที่ต้องการสร้างระยะห่างทางสังคม ครับ กรมที่ดินจึงปรับปรุงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือนำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมที่ดิน ล่าสุดเราได้พัฒนา Moblile Application ภายใต้ชื่อ “SmartLands” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยการรวบรวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal ครับ

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ให้บริการแล้ว 15 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มบริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปี 2563 ถึง 17 ล้านครั้ง
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล่วเสร็จในวันเดียว
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดครับ

เพื่อนๆ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาใช้งานได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS

📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd

📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

นี่คือบริการดี ๆ ของกรมที่ดินเพื่อให้บริการประชาชน และจะยังคงพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ

📱SmartLands Application 📲App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน 👍รวมแอปพลิเคชันของกรมที่ดินไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ทำให้สามารถใช้...
30/10/2020

📱SmartLands Application 📲
App เดียวครบเครื่องเรื่องที่ดิน

👍รวมแอปพลิเคชันของกรมที่ดินไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

📌สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS

📌สำหรับ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.dol.smartlands&hl=th

📌สำหรับ iPhone (iOS)
https://apps.apple.com/th/app/smartlands/id1528456941?l=th

กระทรวงมหาดไทย PR
29/10/2020

กระทรวงมหาดไทย PR

นิพนธ์ ปล่อยแถว ส่งเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดิน 7.6 หมื่นแปลงใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ย้ำ ให้บริการอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริตเรียกรับผลประโยชน์
.
วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จังหวัดนนทบุรี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน
.
นายนิพนธ์ กล่าวว่า "โครงการเดินสำรวจฯ ที่ปล่อยแถวไปปฏิบัติงานในวันนี้ประกอบไปด้วย 2 โครงการ คือ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่แล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป้าหมาย 14,000 แปลง และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีเป้าหมาย 62,000 แปลง รวมเป้าหมายปี 63-64 จำนวน 76,000 แปลง ใน 50 จังหวัด ต้องได้มาตรฐานสากล แม่นยำสูง และลดข้อพิพาท ลดความขัดแย้งในพื้นที่ต่าง ๆ"
.
ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ เพราะเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้ที่ดิน กรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่ มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง แม่นยำสูง เขตสามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขต หรือ แนวเขตที่ดิน ในกรณีสูญหายถูกทำลาย หรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว มีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐานสากล จะช่วยแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่มีการรังวัดไว้นานแล้ว รวมถึง ทำให้ทราบแนวเขตที่ดินที่เจ้าของที่ดินครอบครองได้ชัดเจน ซึ่งเป็นการลดปัญหากรณีพิพาทจากที่ดิน ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการกระจายการถือครองที่ดินให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปลงทุน พัฒนาอาชีพ เพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ ซึ่งเป็นผลดีทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้
.
นายนิพนธ์ กล่าวต่ออีกว่า "ขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดิน เป็นตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินเสียหาย ต้องช่วยกันทำให้กรมที่ดินไปสู่บริการดีไม่มีทุจริต ตามภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แก่พี่น้องประชาชน
.
////

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวมาลิน ผลบุตร เจ้าพนักงานที่ดินจัง...
28/10/2020

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนางสาวมาลิน ผลบุตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแก้งคร้อ เพื่อจัดซุ้มให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านที่ดินแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ วัดสว่างปุญญาวาส บ้านโคกล่าม ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ นำคณะชาวดินชัยภูมิเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา...
23/10/2020

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ นำคณะชาวดินชัยภูมิเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิ นำโดยนางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอ...
22/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิ นำโดยนางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ดูแลพื้นที่บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ (ชัยภูมิ-ตาดโตน) และดูแลต้นไม้ในพื้นที่ที่ชาวดินได้ร่วมกันปลูกไว้บริเวณริมถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมปลูกต้นไม้ทดแทนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบ...
21/10/2020

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า) และพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

20/10/2020
กรมที่ดินขอเสนอ "สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน"

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน

กรมที่ดินขอเสนอ “สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน” สื่อความรู้รูปแบบใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้คลายความสงสัยเก...

สำนักงานที่ดินฯ สาขาแก้งคร้อ เปลี่ยนบัญชี LINE ใหม่ ไปเพิ่มเป็นเพื่อนกับ @ที่ดินแก้งคร้อ กันได้ตามภาพเลยครับ
20/10/2020

สำนักงานที่ดินฯ สาขาแก้งคร้อ เปลี่ยนบัญชี LINE ใหม่ ไปเพิ่มเป็นเพื่อนกับ @ที่ดินแก้งคร้อ กันได้ตามภาพเลยครับ

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ แจ้งเปลี่ยนบัญชี LINE เนื่องจากบัญชีเดิมเกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ไม่สามารถกู้คืนมาได้

ท่านสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนกับเราได้เพียงแค่กดที่ลิ้งก์นี้ -----> https://lin.ee/AVkhFvr
หรือสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน ตามรูปด้านล่างได้เลยครับ

มาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะครับ พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยใจครับ

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบ...
14/10/2020

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ชาวดินชัยภูมิได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ
เวลา 11.00 น. เป็นกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้และฝายมีชีวิต โครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ" ณ ป่าโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน
และช่วงค่ำ เวลา 19.00 น. เป็นพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมเจ้าพน...
09/10/2020

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน/
หัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
และในวันเดียวกัน เวลา 16.30 น. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
29/09/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน “ปลื้มใจ” เสียงตอบรับจาก e-LandsAnnoucement 6 เดือน ประชาชนใช้บริการกว่า 82,765 ครั้ง

จากวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กรมที่ดิน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชนและตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปิดให้บริการตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เพื่อการรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา เพิ่มเติมจากการประกาศในรูปแบบเดิม ตามระเบียบกรมที่ดินที่กำหนดให้ปิดประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ โดยปัจจุบันมีการปิดประกาศทั่วประเทศกว่า 600,000 เรื่องต่อปีครับ

ปัจจุบันผลการดำเนินงาน e-LandsAnnouncement ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

#จำนวนการใช้บริการ 82,765 ครั้ง
#จำนวนประกาศทั้งหมด 75,217 ฉบับ
#ครบระยะเวลาประกาศ 64,714 ฉบับ
#อยู่ระหว่างประกาศ 10,503 ฉบับ

กรมที่ดิน คาดหวังว่าระบบ e-LandsAnnoucement จะช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศในต่างพื้นที่ ตลอดจนสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตนเองได้ และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สามารถค้นหาและตรวจสอบประกาศจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศทั้ง 461 แห่ง เพื่อตรวจสอบประกาศประเภทต่าง ๆ เช่น มรดก ใบแทน ออกโฉนด รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และจดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น ได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ได้ที่ http://announce.dol.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมที่ดิน ยังคงมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน” ครับ

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมข้า...
24/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ได้เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

กรมที่ดิน “คว้า 11 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563”
24/09/2020
กรมที่ดิน “คว้า 11 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563”

กรมที่ดิน “คว้า 11 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563”

กรมที่ดิน ได้รับ 11รางวัล รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนายวัชรินทร์ ธรรมประสิทธิ์ เจ้าพนักงาน...
24/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นางนิลวรรณ บุณยภาธิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ และนายวัชรินทร์ ธรรมประสิทธิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และได้จัดซุ้มให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาปัญหาด้านที่ดินแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2564
23/09/2020

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2564

นิพนธ์ ประกาศ ปี 2564 ออกโฉนดที่ดิน 50 จังหวัด กว่า 120,000 แปลง เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เดินหน้าสร้างโอกาส - ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
.
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด ได้แก่ 1.กระบี่ 2.กาญจนบุรี 3.กาฬสินธุ์ 4.กำแพงเพชร 5.ขอนแก่น 6.จันทบุรี 7.ชลบุรี 8.ชัยภูมิ 9.เชียงราย 10.เชียงใหม่ 11.ตรัง 12.ตาก 13.ตราด 14.นครพนม 15.นครราชสีมา 16.นครศรีธรรมราช 17.นราธิวาส 18.น่าน 19.บึงกาฬ 20.บุรีรัมย์ 21.ประจวบคีรีขันธ์ 22.ปัตตานี 23.พะเยา 24.พังงา 25.พัทลุง 26.พิษณุโลก 27.เพชรบุรี 28.แพร่ 29.มหาสารคาม 30.มุกดาหาร 31.ยะลา 32.ยโสธร 33.ระยอง 34.ราชบุรี 35.ร้อยเอ็ด 36.ลำปาง 37.ลำพูน 38.ศรีสะเกษ 39.สกลนคร 40.สตูล 41.สระบุรี 42.สงขลา 43.สุโขทัย 44.สุราษฎร์ธานี 45.สุรินทร์ 46.หนองคาย 47.อุดรธานี 48.อุตรดิตถ์ 49.อุบลราชธานี และ 50.อำนาจเจริญ โดยเขตจังหวัดดังกล่าว ไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร
.
นายนิพนธ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการทำการสำรวจเพื่อรังวัด เป็นนโยบายรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่ต้องการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล มียุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำและกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งจะดำเนินการใน 2 ส่วนคือ
.
1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 และ
.
2. โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินและเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งกำหนดเป้าหมายเดินสำรวจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,400 แปลง โดยดำเนินการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และใช้งบประมาณรวม 444,335,600 บาท โดยรวมงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุนในการเดินสำรวจ ทั้งนี้ การใช้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ โดยเฉพาะเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้ง และประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง มาชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
.
นอกจากนี้ รมช.มท. ยังได้เน้นย้ำ ถึงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดสุดต่อประชาชน และในเรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนี้จะดำเนินอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศต่อไป
.
/////

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ's cover photo
18/09/2020

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ's cover photo

นิสิต จันทร์สมวงศ์
17/09/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2563

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ประกาศให้กรมที่ดิน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงานระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

กรมที่ดิน ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS : Department of Lands Web Map Service) หรือ LandsMaps” เริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาการไม่ทราบตำแหน่งที่ดิน ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านทะเบียนที่ดินและรูปแปลงที่ดินจากฐานข้อมูลดิจิทัลที่กรมที่ดินมีอยู่นำมาใช้ประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) และ Google Maps ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เส้นทาง และสภาพพื้นที่ของแปลงที่ดินในมุมมองจากถนน (Street View) ทำให้ประชาชนสามารถทราบตำแหน่งที่ดิน เส้นทางการเดินทาง สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียม และเส้นทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ และได้นำไปสู่แนวความคิดริเริ่มในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการของกรมที่ดิน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร นักศึกษา นักวิจัย และนักธุรกิจ เป็นต้น

กรมที่ดิน จึงได้การบูรณาการความร่วมกับ กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ทำการพัฒนา “LandsMaps” บน Web Application ให้บริการทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และบูรณาการข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งให้บริการ Service รูปแปลงที่ดินดิจิทัลแก่ สพร. เพื่อพัฒนาระบบบน Mobile Application ทั้งระบบ iOS และ Android ภายใต้โครงการพัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel: GovChannel)” สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ปัจจุบัน กรมที่ดินได้พัฒนาต่อยอดระบบโดยการบูรณาการข้อมูลที่ดินดิจิทัล ราคาประเมินที่ดินรายแปลง ขยายผลรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากรของกรมที่ดินเพื่อให้ประชาชนทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมภาษีอากรที่จะต้องชำระในวันจดทะเบียน และผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning) ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคราวเดียวกัน ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าคำขอ ค่าพยาน ค่าพิมพ์เอกสาร ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความสะดวก รวดเร็ว และการออกแบบระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน Ease of Doing Business ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) ของประเทศไทย

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ได้มีการนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 33 ล้านแปลง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2) และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอีก 4 รายการ ประกอบด้วย ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอคิวรังวัด การคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และพื้นที่ใช้ประโยชน์ (Zoning) ขณะนี้ กรมที่ดินได้ซ้อนทับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการ LandsMaps ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 64,338,978 ราย แบ่งเป็น ใช้งานผ่านเว็บไซต์ จำนวน 49,928,631 ราย และใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ จำนวน 14,410,347 ราย เฉลี่ยวันละ 49,000-50,000 ราย

กรมที่ดิน ตอบสนองตามนโยบายของ
รัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนอย่างทั่วถึง และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถเข้าไปใช้งาน LandsMaps ได้ที่ http://dolwms.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMaps บนมือถือได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

ที่อยู่

ถนน หฤทัย เทศบาลเมือง
Chaiyaphum
36000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644811358

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chaiyaphum

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ที่ที่ผมอาศัยอยู่มาเกือบสิบปีแล้ว เป็นพื้นที่ประกาศเดินสำรวจ เป็นที่ดินสองงาน อยู่กลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภมิ ซึ่งที่ดินติดกันเขาเป็น นส.3ก. กันหมดแล้ว ในปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ที่ดิน ได้ตรวจพิกัดด้วยระบบดิจิตอลแล้ว บอกว่าที่ดินของผมเป็นพื้นที่ว่างเปล่า และตกสำรวจ สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ แต่ตอนนั้นมันสายมากแล้วเพราะต้องเดินสำรวจกันทั้งตำบล เขาก็เลยบอกกับผมว่าให้ลงชื่อไว้ก่อน อีกประมาณหนึ่งเดือนเขาจะกลับมาทำให้เสร็จ จากนั้นผมก็ไม่เห็นเขากลับมาอีกเลย เกือบจะสองปีได้แล้วมั้งครับ แบบนี้ผมสามารถทำอะไร ยังไง ได้บ้างครับผม สามารถออกฉโนดได้จริงเหมือนที่เขาพูดใช่ไหมครับ ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน ขอคำแนะนำดีๆด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับผม
ดิฉัน อยากทราบว่า ที่มีข่าว ว่าจะมีการออกมาสำรวจที่ดินที่ไม่มีโฉนด ใน30จังหวัดที่ได้นับการอนุมัติแล้วนั้น ซึ่งมีจ.ชัยภูมิด้วยนั้น ดิฉันอยากทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ใช้อะไรบ้างค่ะและไปติดต่อยื่นเรื่องที่สำนักงานที่ดินได้เลยใช้ไหมค่ะ ดิฉันเพิ่งจะรู้ข่าวค่ะ ดิฉันทราบข่าวจากเฟสบุคที่มีการแฉกันค่ะ ที่ที่ดิฉันต้องการให้รังวัดมาสำรวจอยู่ในเมืองค่ะ บ.เมืองน้อยเหนือค่ะ ม.1ค่ะเป็นที่นาค่ะ ทำมาตั่งแต่ปูย่ามาพ่อและดิฉันค่ะ ขอความกรุณาและความช่วยเหลือแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
http://www.thaijobsgov.com/jobs/168883 ตามข่าวนี้สำหรับคนที่มีที่ดินแต่ยังไม่มีโฉนดใช่รึเปล่าครับ...
ออกโฉนดที่ดินทับทางสาธารณะเพื่ออะไรครับ
เหนประกาศว่าเขาจะทำการรังวัดที่ดินคนที่ไม่มีโฉนดที่ดินใช่มั้นค่ะ