โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว) ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท อีเมล [email protected] เว็บไซต์ http://www.huaikrot.ac.th
(26)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษhttps://web.huaikrot.ac.th/?p=3051
24/12/2020

ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
https://web.huaikrot.ac.th/?p=3051

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติง...
09/12/2020

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน และฝ่ายบริหารของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษา การพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียน

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...
09/12/2020

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสา และพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ดาวน์โหลดตารางเรียน ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน เมนูตารางเรียน หรือคลิกที่ http://web.huaikro...
04/12/2020

นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ดาวน์โหลดตารางเรียน ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน เมนูตารางเรียน หรือคลิกที่ http://web.huaikrot.ac.th/?page_id=2065

30/11/2020
29/11/2020
Photos from โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)'s post
24/11/2020

Photos from โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)'s post

📣📣ประชาสัมพันธ์👦👧นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาคนใด ที่สนใจเรียนภาษาจีน ในช่วงปิดภาคเรียน จ-ศสอนโดย👩‍🏫ครูดลพร เอี่ยมจุ้ย 👉...
15/11/2020

📣📣ประชาสัมพันธ์👦👧นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาคนใด ที่สนใจเรียนภาษาจีน
ในช่วงปิดภาคเรียน จ-ศ
สอนโดย👩‍🏫ครูดลพร เอี่ยมจุ้ย
👉👉แจ้งชื่อทางinbox ได้เลยนะคะ
📌📌 สอนฟรี !!!ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สถานที่เรียน ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
#🧠มาปรับพื้นฐานภาษาจีนและมาใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์กันค่ะ📚📚

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563https://web.huaikrot.ac.th/?p=2992
09/11/2020
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 – โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
https://web.huaikrot.ac.th/?p=2992

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 4 พ.ย. 2020สุเมธ ราชประชุมประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดา....

03/11/2020

📢📢📢 ประกาศ 📢📢📢
จะมีการตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ขอให้นักเรียนดำเนินการให้เรียบร้อยด้วยครับ

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ และ นักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 44 คน เข้าอบร...
25/10/2020

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ และ นักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 44 คน เข้าอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยโปรแกรม Photoshop โดยคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ( CDB ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 นักเรียนชั้น ม.6 เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ และ นักเรียนชั้น ม.4-6 จำนวน 44 คน เข้าอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ด้วยโปรแกรม Photoshop โดยคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ( CDB ) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับ..โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ที่ได้รับรางวัล องค์กรหรือหน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล..ผู้ทำคุ...
10/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ..โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ที่ได้รับรางวัล องค์กรหรือหน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล..ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ และยินดีกับ ครู ที่ได้รับรางวัลประเภทบุคคล และยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลประเภทเด็กและเยาวชน ในครั้งนี้ได้ บอกได้เลยว่า ..สุดยอด

Photos from โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)'s post
20/09/2020

Photos from โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)'s post

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่...
10/08/2020

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ที่อาคารโดม โดยมี ดร.สุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นประธานในพิธี ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง การไหว้ครูมีใช้ในหลายกิจกรรม เช่น การไหว้ครูในโรงเรียน พิธีกรรมของโรงเรียนในวันครูการไหว้ครูมวย เป็นการไหว้ครูด้วยลีลาของศิลปะมวยไทย #PRHKW

๔๔ ปีที่มั่นคง และมุ่งตรงสู่ความก้าวหน้า "๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓" วันคล้ายวันสถาปนาห้วยกรดวิทยา
13/07/2020

๔๔ ปีที่มั่นคง และมุ่งตรงสู่ความก้าวหน้า "๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓" วันคล้ายวันสถาปนาห้วยกรดวิทยา

📌ปฏิทินการมาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 📌
08/07/2020

📌ปฏิทินการมาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 📌

📣#ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าเรียนออนไลน์โดยเพิ่มรหัสชั้นเรียน Google Classroom ตามห้องเรียนได้จากที...
07/07/2020

📣#ประชาสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เข้าเรียนออนไลน์โดยเพิ่มรหัสชั้นเรียน Google Classroom ตามห้องเรียนได้จากที่นี่ https://sites.google.com/huaikrot.ac.th/online63 ให้นักเรียนเข้าชั้นเรียนแต่ละรายวิชาได้เลยครับ

#ประชาสัมพันธ์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลด ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.huaikrot.ac.th
30/06/2020

#ประชาสัมพันธ์ นักเรียนสามารถดาวน์โหลด ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่เว็บไซต์โรงเรียน www.huaikrot.ac.th

#ประชาสัมพันธ์ แผนการเรียนใหม่ ยุค New Normal  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563- แผนการเรียนวิทย์-คณิ...
28/06/2020

#ประชาสัมพันธ์ แผนการเรียนใหม่ ยุค New Normal สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต-คอมพิวเตอร์ (วิทย์คอม)
.
สนใจศึกษารายละเอียดหลักสูตรและสมัครแผนการเรียนได้ที่ : https://smc.huaikrot.ac.th

การประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563- ชั้น ม.1 วันพุธที่ 2...
26/06/2020

การประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ชั้น ม.1 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.4 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
- ชั้น ม.2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.5 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
- ชั้น ม.3 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.6 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารตาลคู่ชุมพล โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

การประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ชั้น ม.1 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.4 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
- ชั้น ม.2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.5 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
- ชั้น ม.3 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.6 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารตาลคู่ชุมพล โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

23/06/2020
📚📌 เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
22/06/2020

📚📌 เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

22/06/2020

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง พร้อมรับเงินค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- ชั้น ม.1 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.4 วันพุธที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
- ชั้น ม.2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.5 วันพฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
- ชั้น ม.3 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น.
- ชั้น ม.6 วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารตาลคู่ชุมพล โรงเรียนห้วยกรดวิทยา

19/06/2020
📌📚 ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 , ม.4📌📚 รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
12/06/2020

📌📚 ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 , ม.4
📌📚 รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

📢📢 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรี จำนวน ๑ อัตรา...
05/06/2020

📢📢 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาดนตรี จำนวน ๑ อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

📣 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 📣 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนห้วยก...
04/06/2020

📣 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
📣 สอบวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา เวลา 09.00-12.00 น.
📣 สอบวัดความรู้ 5 รายวิชา (ตารางสอบที่ลงไว้)

✏️📚นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบให้เรียบร้อย วันสอบแต่งกายชุดนักเรียน สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ แล้วพบกันวันสอบค่ะ📚🖍

ถึง...ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคน“ ไม่พร้อม . . . ไม่ใช่ปัญหา ”เมื่อเปิดภาคเรียน... นักเรียนทุกคนจะได้...
17/05/2020

ถึง...ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคน
“ ไม่พร้อม . . . ไม่ใช่ปัญหา ”
เมื่อเปิดภาคเรียน... นักเรียนทุกคนจะได้เรียนตามปกติ
ครบตามหลักสูตรกำหนด ทุกชั้น ทุกห้อง

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตารางสอนออกอากาศ ระดับชั้น ม.1-ม.6ระหว่างวันที่ 18 พฤษภา...
17/05/2020

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตารางสอนออกอากาศ ระดับชั้น ม.1-ม.6
ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563

#โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 เรื่อง การทดลองเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเ...
17/05/2020

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6

เรื่อง การทดลองเรียนออนไลน์ ผ่านช่องทางการรับชมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 6 ช่องทาง
เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1) ถ้ามีกล่องรับดิจิทัลทีวี ชมได้ที่ช่อง 37-51
2) ถ้ามีดาวเทียมระบบ KU-Band ชมได้ที่ช่อง 186-200
3) ถ้ามีดาวเทียมระบบ C-Band ชมได้ที่ช่อง 337-351
4) ชมผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5) ชมผ่านแอพพลิเคชัน DLTV ติดตั้งแอพลง มือถือ หรือ แท็บเลต
6) ชมผ่าน Youtube ได้ที่ช่อง DLTV1-DLTV12

#การทดลองเรียนออนไลน์
#การศึกษาบทเรียนล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม
#การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
#โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

12/05/2020

แจ้งนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาทุกคน..นักเรียนคนใดที่ต้องการของบริจาคยังชีพ..ให้ไปต่อแถวคัดกรอง..รับของบริจาคได้เลย..ที่วัดจันทนาราม..คุณทุเรียน หนูวงษ์ แจ้งข่าว ตั้งแต่เวลา 09.00น เป็นต้นไป

ขอเชิญนักเรียนทำแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการเรีย...
11/05/2020
สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์

ขอเชิญนักเรียนทำแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป
คลิกที่นี่ : https://forms.gle/EjfvhuWTdGXkrqza7

แบบทดสอบนี้สร้างขึ้นเพื่อสำรวจความพร้อมของนักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยาในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อป.....

📍📍ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา📍📍✏️ รับสมัครทางออนไลน์ ที่ >> https://forms.gle/HR9SoZUA4d4...
03/05/2020

📍📍ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 โรงเรียนห้วยกรดวิทยา📍📍

✏️ รับสมัครทางออนไลน์ ที่ >> https://forms.gle/HR9SoZUA4d4jLFALA
✏️ เข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 3-12 พ.ค. 2563
✏️ สอบวัดความรู้พื้นฐาน วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
✏️ ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

📌📌ติดตามข่าวสาร กำหนดการต่างๆได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียนห้วยกรดวิทยา และหน้าเพจโรงเรียนนี้นะคะ📌📌

06/04/2020

👦👧นักเรียนโรงเรียนห้วยกรดวิทยา และนักเรียนที่สมัครเรียน ม.1และ ม.4 ที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยาแล้ว คนใดสนใจเรียนภาษาจีน&ภาษาอังกฤษ ทางออนไลน์
👩‍🏫ครูดลพร เอี่ยมจุ้ย (ภาษาจีน)
👩‍🏫ครูพิมพ์ผกา ยิ่งโสภณ(ภาษาอังกฤษ) 👉👉แจ้งชื่อทางinbox ได้เลยนะคะ
📲เดี๋ยวครูจะดึงเข้ากลุ่ม 📌📌 สอนฟรี !!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
#🧠มาปรับพื้นฐานภาษาจีน&ภาษาอังกฤษและมาใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์กันค่ะ📚📚

🎤📣📢ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยาเรื่อง  การรับผลการเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖          ตามที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา แจ้งกำหนดการใ...
29/03/2020

🎤📣📢
ประกาศโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

เรื่อง การรับผลการเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖

ตามที่โรงเรียนห้วยกรดวิทยา แจ้งกำหนดการให้นักเรียนชั้น ม.๓ และ ชั้น ม.๖ มารับผลการเรียน วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 และปฏิบัติตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของรัฐบาล ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการรับผลการเรียนออกไปโดยไม่มีกำหนด ถ้าสถานการณ์ปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
📣⛑สำหรับชั้น ม.๑ ม. ๒ ม.๔ และ ม.๕ จะเปิดให้ดำเนินการแก้ไข และประกาศผล เมื่อเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓
♥️ด้วยความห่วงใย ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลตัวเอง ตามหลักสุขอนามัยการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด๑๙ อย่างเคร่งครัดนะคะ
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา หมู่ 7ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี
Changwat Chainat
17140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

056438026

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนห้วยกรดวิทยา (หก.ว):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

นิทรรศการมีชีวิต ว่าวไทย...ชัยนาท จากกลุ่มอนุรักษ์ว่าวไทย ตำบลห้วยกรด กับ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ร่วมจัดนิทรรศการ มีชีวิต..ในมหกรรมวัฒนธรรมสัญจรจังหวัดชัยนาท ปี2563 โดย วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญว่าวไทย ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ของตำบลห้วยกรด และโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ที่ให้มีเวที ให้ปราชญ์ชาวบ้าน และนักเรียน มานำเสนอและทำการแสดงสาธิตการทำว่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 กันยายน 2563 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่านครับ
กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่สนใจ ม.นเรศวร นะครับ #เป็นทางเลือกอีกทางนะครับ #อย่าลืมค้นหามหาวิทยาลัยกันนะครับ https://www.facebook.com/782439825195482/posts/2384744044965044/?sfnsn=mo
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ PAT 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
คิดถึง