ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ກຳລັງແຮງງານ, ຕະຫລາດແຮງງານ, ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ, ແຮງງານເດັກ, ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕໍ່ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັ...
02/11/2020

ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຕໍ່ ພະແນກ ຮສສ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2020ນີ້.
............................
ຜ່ານການຮັບຟັງການລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂະແໜງ ຮສສ ແລະ ຄຳເຫັນແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນ ທ່ານ ປອ. ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ບາງດ້ານ ຕໍ່ພະແນກ ຮສສ ແຂວງຫລວງພະບາງ ດັ່ງນີ້: ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ພວກເຮົາ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2020 ນັບທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ສະແດງອອກ
 ໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີຄວາມສັກສິດກ່ວາເກົ່າ;
 ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກຄາດແຕ່ລະດ້ານ ຮ່ວມກັບທ້ອງຖິ່ນ ເຖິງວ່າຈະປະເຊີນກັບ ບັນຫາພະຍາດແຜ່ລະບາດ ໂດຍຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມພວກເຮົາ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນ ສຸມກຳລັງແຮງໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານ ເພື່ອສັງລວມໃນການວາງທິດທາງ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ໃນສະເພາະໜ້າ ກໍຄືຍາວນານ;
- ຍົກສູງບົດບາດການຳພາ ຂອງຄະນະໜ່ວຍພັກ, ສະມາຊິກພັກ ໃຫ້ກຳແໜ້ນດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ ແລະ ລັດ, ຕີຖອຍທຸກກົນອຸບາຍຂອງພວກສັດຕູ, ອິທິກຳລັງປໍລະປັກ ແລະ ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ທີ່ພະຍາຍາມແຊກຊຶມ ຫວັງມ້າງເພທຳລາຍ ພັກ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໂດຍສະເພາະ ໃນຖັນແຖວພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
- ວຽກງານແຮງງານ, ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີສີມື ກໍຄືການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານ ໂດຍການປະສານສົມທົບບັນດາຂະແໜງການ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.ໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ-19 ທາງກະຊວງ ກໍຄືກົມພັດທະນາສີມີແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນປະສານແຕ່ລະແຂວງໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຂໍໃຫ້ທາງພະແນກ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ການຊຸກຍູ້ ແລະ ເປີດກວ້າງໃຫ້ແຮງງານ ເຂົ້າມາປະກອບຂໍ້ມູນ ເພື່ອເປັນການຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການຈັດຫາງານ ໃຫ້ກວ້າງອອກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການວ່າງງານ ແລະ ຂາດແຄນແຮງງານ.
- ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລົງເຜີຍແຜ່ ໂຄສະນາ ບັນດາເອກະສານ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບແຮງງານ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນທົ່ວແຂວງ, ຕິດຕາມແກ້ໄຂ ບັນຫາຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳ ໃນການໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍໃຫ້ມີການກວດກາຫົວໜ່ວຍແຮງງານເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ. ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ກໍໃຫ້ມີການກວດກາຄືນ ລະບົບການ ສະເໜີເອົາໂກຕ້າຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຮູບແບບນາຍໜ້າ ສະເໜີເອົາແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ເລ່ລ້ອນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າເຮັດວຽກ.
- ວຽກນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ ເຊິ່ງມີຄວາມຕ້ອງການງົບປະມານຈຳນວນຫຼາຍ ຈາກລັດຖະບານ ຜ່ານມາຂະແໜງ ຮສສ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ເປັນຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ແລະ ຈັດລຽງບຸລິມະສິດແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ເຫັນວ່າ ເປັນລະບົບຄົບຖ້ວນ ແຕ່ກໍປັດສະຈາກບໍ່ໄດ້ ບາງເປົ້າໝາຍຍັງມີຂໍ້ມູນບໍ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊໍ້າຊ້ອນ ໃນການປະຕິບັດດຳລັດ 272/ລບ ແລະ 241/ນຍ.ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ໄດ້ມີພິທີມອບ-ໂອນ ການຄຸ້ມຄອງ ນາຍ ແລະ ພົນທະຫານ ນາຍ ແລະ ພົນຕໍາຫຼວດ ທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ອຸດໜູນບຳນານ, ເສຍອົງຄະຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ການສູ້ຮົບ ຄືນໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງ ປກສ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ, ສະບັບເລກທີ 189/ຄມສພ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2018.
- ວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນຂອງ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນໄລຍະລະດູຝົນປີນີ້ ຈະມີພາຍຸຝົນໜັກໜ່ວງກວ່າປົກກະຕິ ໃນຂອບເຂດປະເທດເຮົາ ມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມຂື້ນອີກ.ຊຸກຍູ້ການສ້າງກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໄພພິບັດ ຫຼື ກອງທຶນສົງເຄາະ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອລະດົມທຶນແກ້ໄຂໄພພິບັດຍາມສຸກເສີນ. ເຊັ່ນດຽວກັນການຊ່ວຍເຫຼືອສົງເຄົາະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທຸກຍາກ, ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ເດັກປ່ຽວພອຍ, ຄົນຂໍທານ, ບ້າໄບ້ເສຍຈິດ ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການຈັດສັນງົບປະມານສົງເຄາະ ແລະ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ທາງກະຊວງຈັດແບ່ງໃຫ້ໃນແຕ່ລະປີ ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆພາຍໃນ ແລະ ນອກ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.
- ວຽກງານປະກັນສັງຄົມ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ການເບີກຈ່າຍເງິນບໍານານ, ເສຍອົງຄະ, ການຈ່າຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ໃຫ້ແຕ່ລະເປົ້າໝາຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ຢ່າງຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຢ່ງທົ່ວເຖິງ. ລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ປະກັນສັງຄົມ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ເພື່ອຂະຫຍາຍອັດຕາການປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.
- ວຽກງານການແກ້ໄຂ ບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ພາຍຫຼັງ ການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ຄກລ ກໍໄດ້ມີການປັບປຸງວຽກງານການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ສອງພາກສ່ວນນີ້ ໃຫ້ກົມກຽວ ແລະ ວຽກງານໃຫ້ໄປລວງດຽວກັນ, ວຽກຈຸດສຸມແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ໂຄສະນາຜົນຮ້າຍ ຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຖືກອຸບັດເຫດຈາກລະເບີດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍສູ້ຊົນທີ່ວາງໄວ້.
- ວຽກງານກາແດງ ໃຫ້ມີການຊີ້ນໍາ ແລະ ຮ່ວມຊີວິດການເມືອງ ຂອງໜ່ວຍພັກ ເປັນປົກກະຕິ ໂດຍໃຫ້ມີການລາຍງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການຂອງຕົນ ສຸມໃສ່ການໂຄສະນາ, ປຸກລະດົມໃຫ້ປວງຊົນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ການບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນແລະກັນໃນສັງຄົມ ພ້ອມນີ້ ໃຫ້ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະທດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ ແລະ ອຸບັດຕິເຫດໃນທົ່ວສັງຄົມ./

( ຂ່າວຮສສ: ເພັດສະໄໝ)

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11.............     ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນ...
29/10/2020

ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11
.............

ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11 (ແບບທາງໄກ), ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2020 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ກະຊວງແຮງງານປະເທດອິນໂດ ເນເຊຍ. ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານນາງ ອີດາ ໂຟຊີຢາ (Ida Fauziyah) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານລັດຖະ ມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ ຕວນ ຮາຈິ ອາວັງ ບິນ ຮາຊີມ (Tuan Haji Awang Bin Hashim) ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ປະເທດ ຟີລິບປິນ, ຮອງປະທານລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະ ມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ ບວກສາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນອາຊຽນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານແຮງງານອາຊຽນ ແລະ ພິຈາລະນາບັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ແນໃສ່ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງ ງານໃນອາຊຽນ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການແຂ່ງ ຂັນ ແລະ ການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງວຽກທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ ໂດຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ແລະ ລັດຖະ ມົນຕີແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ ຄັ້ງທີ 11 ແລະ ໄດ້ພິຈາ ລະນາຮັບຮອງເອກະສານສໍາຄັນຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

1) ແຜນງານອາຊຽນວ່າດ້ວຍ ການລຶບລ້າງການນໍາໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນທຸກຮູບແບບທີ່ຮຸນແຮງຮອດປີ 2025 (ASEAN Roadmap for the Elimination
of the Worst Forms of Child Labour by 2025).

2) ຄູ່ມືອາຊຽນ ກ່ຽວກັັບການເຊື່ອມສານບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ວຽກງານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບທຸກຄົນ (ASEAN Guideline on Gender Mainstreaming into Labour and Employment Policies Towards Decent Work for all).

3) ຄູ່ມືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (Guidelines on Occupational Safety and Health (OSH) Risk Management for Small and Medium Enterprises in ASEAN Member States)

4) ຄູ່ມືອາຊຽນກ່ຽວກັບການກັບຄືນປະເທດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບປະຈຸບັນ ຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ (ASEAN Guideline on Effective Return and Reintegration of Migrant Worker).

5) ແຜນງານລັດຖະມົນຕີແຮງງານອາຊຽນໄລຍະແຕ່ປີ 2021-2025 (ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2021-2025).

6) ແຜນງານໜ່ວຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ 2021-2025 (SLOM-WG Work Plan 2021-2025).

7) ແຜນງານວຽກສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຮງງານ (ASEAN-OSHNET Work Plan 2021-2025).

8) ແຜນງານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ ບວກສາມ 2021-2025 (SLOM plus three Work Plan 2021-2025).

9) ປັບປຸງເອກະສານຄວາມເປັນເອກະສັນຂອງອາຊຽນ ໃນແຜນປະຕິບັດງານຂອງອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິແຮງງານເຄື່່ອນຍ້າຍອາຊຽນ 2018-2025 (Updated Action Plan of the ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2018-2025).

10) ຮັບຮອງເອກະສານແນວຄວາມຄິດ (Concept Note) ຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມລັດຖະ ມົນຕີ ແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 26 ໃນໄລຍະການເປັນປະທານຂອງເທດອິນໂດເນ ເຊຍແຕ່ປີ 2020-2022 ຄື: ການສົ່ງເສີມແຮງງານອາຊຽນ ໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ຕໍ່ວຽກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດ (Promoting ASEAN Workers for Competitiveness, Resilience, and Agility on The Future of Work)

ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນຄັ້ງທີຜ່ານມາໂດຍສະເພາະຜົນສໍາເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສແຮງງານອາຊຽນ 2016-2020 ຊຶ່ງໄດ້ນໍາມາເຖິງຜົນສໍາເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ແນໃສ່ການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດ ລວມທັງກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນບວກສາມ ເພື່ອສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ວຽກທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເຊິ່ງບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງອາຊຽນຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກແຮງ ງານໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດໂດຍບໍ່ປະປ່ອຍໃຜໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.
(ຂ່າວສານຮສສ)

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນສູນກາງ ປະຊຸມຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແຂວງ ອັດຕະປື.................................
27/10/2020

ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນສູນກາງ ປະຊຸມຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແຂວງ ອັດຕະປື.
.............................

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານການແກ້ໄຂຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ໂດຍສະເພາະ ການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ໃຫ້ດີຂື້ນ, ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020ນີ້, ທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນສູນກາງ ປະຊຸມຮ່ວມກັບ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແຂວງ ອັດຕະປື, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານ ຂອງ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແຂວງ ອັດຕະປື ກ່ຽວກັບສະພາບ ແລະ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ແຜນການສືບຕໍ່ ວຽກງານແກ້ໄຂແລະ ຟື້ນຟູໄພພິບັດຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ປະຈໍາເດືອນ ຕຸລາ 2020 ໂດຍຫຍໍ້ເຊັ່ນ: ວຽກສັງຄົມ-ສົງເຄາະ ແລະ ວຽກຄຸ້ມຄອງສູນການເບີກຈ່າຍເງິນອັດຕາກິນ ແລະ ເງິນແຮຖົງ ຂອງປະຊາຊົນ, ສໍາເລັດຈ່າຍເຂົ້າໃຫ້ ປະຊາຊົນໃນ 5 ສູນພັກເຊົາ 20 ກິໂລ/ຄົນ/ເດືອນ ຮອດເດືອນ 9 ປີ 2020, ສໍາເລັດການຮັບຮອງເອົາແບບຟອມສັງລວມຂໍ້ມູນລາຍການທີ 6 ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຄົວເຮືອນຊຶ່ງເປັນລາຍການສຸດທ້າຍ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງທາງພາກລັດກັບ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ SK&PNPC, ປະຈຸບັນແມ່ນເລີ່ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ ຕາມແຜນການ 2.140 ຮຕ, ວຽກງານຟື້ນຟູດິນາທີ່ຖືກທັບຖົມ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຟື້ນຟູລະບົບຊົນລະປະທານຈຳນວນ 4 ໂຄງການ, ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ວຽກງານ ສາທາລະນະສຸກ, ວຽກງານ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ວຽກງານການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ.
ທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຮອງປະທານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນສູນກາງ ເຊິ່ງທ່ານ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນຊີ້ນໍາດັ່ງນີ້: ຄວນໄດ້ສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ SK&PNPC ເລັ່ງດໍາເນີນ ຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ໃນການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ແນວໃດ, ລວມທັງ ການສືບຕໍ່ປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດຄົວເຮືອນຈໍານວນທັງໝົດ 19 ບ້ານ ສໍາລັບລາຍການທີ 6 ຊຶ່ງເປັນລາຍການສຸດທ້າຍມີຄື: ສິ່ງປຸກສ້າງ, ເງິນສົດ-ວັດຖຸມີຄ່າທີ່ເສຍຫາຍ, ຂໍ້ມູນຕົກຫຼົ່ນ ໃຫ້ສໍາເລັດ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ການຊົດເຊີຍໂດຍໄວ; ໃຫ້ແຂວງອັດຕະປື ເລັ່ງປຸກສ້າງເຮືອນຖາວອນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ ແລະ ເພື່ອມອບໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າຢູ່; ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຂອງປະຊາຊົນໃນຫຼາຍໆດ້ານແລ້ວ ເປັນຕົ້ນ - ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການຝືກວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງມືເພື່ອດໍາເນີນທຸກລະກິດ, ອື່ນໆ; ສືບຕໍ່ປະຕິບັດໂຄງບັນດາໂຄງການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ເປັນຕົ້ນ - ວຽກຕັດຕາຜ້າ ຜັງບ້ານ, ການກໍ່ສ້າງລະບົບເສັ້ນທາງ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ, ສຸກສາລາ, ສູນບໍລິການເຕັກນິກ, ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ອື່ນໆ; ສໍາລັບ ການຂໍຍົກເວັ້ນພາສີ ການນໍາເຂົ້າໄມ້ເຊຍລ້າ ໃຫ້ແຂວງດໍາເນີນເອກະສານສະເໜີຜ່ານ ກະຊວງ ຮສສ ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ເພື່ອດໍາເນີນຂັ້ນຕອນລາຍງານສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາ; ຕິດຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງຄວາມຊໍ້າຊ້ອນການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ສັງລວມຜົນງານການປະຕິບັດວຽກດັ່ງກ່າວ; ສະເໜີໃຫ້ແຂວງສືບຕໍ່ຮ່ວມເຮັດວຽກກັບທີມງານຈາກສູນກາງ (ກະຊວງ ຮສສ) ເພື່ອໄລລຽງຄືນເງິນບ້ວງບໍລິຈາກຂອງສັງຄົມ ທີ່ ກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ໂອນໃຫ້ແຂວງ ຢືມ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການເລັ່ງດ່ວນ ເພື່ອເອກະພາບ ແລະ ໂອນກັບຄືນເຂົ້າບັນຊີກອງທຶນໄພພິບັດ ພາຍຫຼັງ ບໍລິສັດ PNPC/SK ໂອນຊໍາລະຄືນໃຫ້ ເພື່ອດໍາເນີນໝົດໜີ້ຕາມລະບຽບການເງິນ ແລະ ສະ ເໜີຂໍນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂໄພພິບັດຕໍ່ໄປ.; ດ້ານຂອດການປະສານເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະສານຢ່າງໄກ້ສິດ ລະຫວ່າງ ແຂວງ ກັບສູນກາງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ ຜ່ານ ກົນໄກ ຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.
ການລາຍງານ ແລະ ສະເໜີ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານແກ້ໄຂຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດຢູ່ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ທີ່ຈະສະເໜີ ໃຫ້ລັດຖະບານ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານຜ່ານ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍນໍາສົ່ງເອກະສານ ຜ່ານກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນສູນກາງ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອລາຍງານປະທານຄະນກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ກ່ອນທີ່ຈະລາຍງານລັດຖະບານ./
( ຂ່າວສານ ຮສສ)

ສະຖານທູດຫວຽດນາມລະດົມທຶນ ຈາກບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ອາໃສຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄ...
27/10/2020

ສະຖານທູດຫວຽດນາມລະດົມທຶນ ຈາກບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ອາໃສຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພພິບັດ ນຳ້ຖວ້ມຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຈຳນວນເງິນ 50 ລ້ານກີບ ເຊິ່ງກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານ ຫງວຽນ ບ໋າ ຮຸ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສສ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ກ່າວຮັບ ໂດຍ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດີການສັງຄົມ( ຮສສ) ພ້ອມຄະນະ. ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ທີ່ກະຊວງ ຮສສ.

👉ແຈ້ງ👈 ເຊີນເຂົ້າຮວ່ມປະມູນໂຄງການຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 kv ໄລຍະ 900 ແມັດ ຂອງສູນພັດທະນາສັງຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ.
27/10/2020

👉ແຈ້ງ👈 ເຊີນເຂົ້າຮວ່ມປະມູນໂຄງການຕິດຕັ້ງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 kv ໄລຍະ 900 ແມັດ ຂອງສູນພັດທະນາສັງຄົມມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ.

ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020ນີ້, ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ພິທີເປີດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (ToT) ສຳລັບສູນພັດທະນາທັກສະຂັ້...
26/10/2020

ໃນວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020ນີ້, ທີ່ ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ພິທີເປີດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (ToT) ສຳລັບສູນພັດທະນາທັກສະຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ກັບແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ " ແຜນງານປະສົມປະສານເພື່ອຄວາມຕ້ານທານກັບດິນຟ້າອາກາດແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຂວງອັດຕະປື ສປປ ລາວ,ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນມາ ສິດທິໂສມ ຫົວໜ້າສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ ແລະ ທ່ານ Jongho BAE ຕາງໜ້າຫ້ອງການ KOICA ປະຈຳ ສປປລາວ, ມີບັນດາ ຄະນະສະຖາບັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມກຽ່ວຂ້ອງ ແລະ ວິຊາການ-ຄູອາຈານ ສະຖາບັນ ເຂົ້າຮວ່ມ.
ພິທີເປີດການຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (ToT) ສຳລັບສູນພັດທະນາທັກສະຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ກັບແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ " ແຜນງານປະສົມປະສານເພື່ອຄວາມຕ້ານທານກັບດິນຟ້າອາກາດແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແຂວງອັດຕະປື, ສປປລາວ, ປະຈຳປີ 2019-2023" ແຜນງານນີ້ແມ່ນກວມເອົາ 5 ຂະແໜງ ການຄື: ກະສິກຳ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານໄພພິບັດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະ. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານຂອງສູນພັດທະນາທັກສະຂັ້ນແຂວງ (SDC) ຂອງແຂວງອັດຕະປື. ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະດຳ ເນີນເປັນເວລາ 2 ເດືອນ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຄູຝຶກຂອງ SDC ຈຳນວນ 6 ທ່ານ. ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງອັດຕະປືກໍ່ຄືພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ. /
(ຂ່າວສານ ຮສສ)

ວັນທີ່ 22 ຕຸລາ ຜ່ານນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງ ອຸປະໂພກ- ບໍລິໂພກ ມູນຄ່າ 10 ລ້ານກີບ ມາມອບໃຫ້ກະຊວງແຮງງາ...
26/10/2020

ວັນທີ່ 22 ຕຸລາ ຜ່ານນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງ ອຸປະໂພກ- ບໍລິໂພກ ມູນຄ່າ 10 ລ້ານກີບ ມາມອບໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( ຮສສ) ເພື່ອນຳໄປແຈກຍາ້ຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ນຳ້ຖວ້ມ ຢູ່ ບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ຂອງ ສປປ ລາວ . ກ່າວຮັບໂດຍ ທ່ານ ລີປ່າວ ຢ່າງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ຮສສ ພ້ອມຄະນະ.

ໂອກາດທີທ່ານ ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມຄະນະ,  ລົງເຄືີ່ອນໄຫ່ວ ຕິດຕາມຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນຳ້ຖວ້ມຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຖືໂ...
24/10/2020

ໂອກາດທີທ່ານ ທ່ານນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ພ້ອມຄະນະ, ລົງເຄືີ່ອນໄຫ່ວ ຕິດຕາມຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນຳ້ຖວ້ມຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຖືໂອກາດຢ້ຽມຢາມສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ຮສສ ນວ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກັບ ລະບຽບກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ກັບຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ..............................ໃນລະຫວ່າງ...
24/10/2020

ຮສສ ນວ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ກຽ່ວກັບ ລະບຽບກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ກັບຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດ.
.............................

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ທີ່ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຮສສ) ນະຄອນຫຼວງ , ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍແຮງງານ ໃຫ້ກັບຫົວໜວ່ຍທຸລະກິດບັນດາເມືອງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການ ຮສສ ເມືອງ , ໂດຍເປັນກຽດກ່າວເປີດ ຂອງ ທ່ານ ນ. ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ( ຮສສ) ນວ,.
ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍແຮງງານ ຄັ້ງນີ້, ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບນິຕິກໍາ, ລະບຽບການ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ, ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງດ້ານແຮງງານ, ດໍາລັດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ, ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 1121/ຮສສ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກວດກາແຮງານ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
( ຂ່າວສານ ຮສສ)

" ພາບປະທັບໃຈ"  ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( ຮສສ) ພ້ອມຄະນະ, ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຕິດຕາມສະພາບນຳ້ຖວ້ມຖືກປະ...
23/10/2020

" ພາບປະທັບໃຈ" ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( ຮສສ) ພ້ອມຄະນະ, ລົງພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ຕິດຕາມສະພາບນຳ້ຖວ້ມຖືກປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມບັນດາເມືອງ, ບ້ານ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ. ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ເພີ່ນໄດ້ເວົ້າວ່າ: ເຖິງສິອິດເມື່ອຍ ແລະ ເຖິງຫົນທາງສິລຳບາກ ກໍ່ຈະນຳເອົາກຳລັງໃຈ ແລະ ນຳເອົາການຊວ່ຍເຫຼືອ ໄປໃຫ້ຮອດໃຫ້ເຖິງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຊາວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ລົງຕິດຕາມ ເຂົ້າ KR1 ເຂົ້າຊວ່ຍເຫຼືອຈາກຍີ່ປຸ່ນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ໄປມອບໃຫ້ປະຊາຊົນຖືກໄພພິບັດນຳ້ຖວ້ມປີ 2020.

ຂໍ້ມູນນຳ້ຖວ້ມ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020
23/10/2020

ຂໍ້ມູນນຳ້ຖວ້ມ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020

ພະແນກ ຮສສ ນະຄອນຫຼວງ ມອບເງິນນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່່ມີຜົນງານໃນການປະຕິວັດຊາດ.------------------------------------ເພື່ອປະຕິບັດຕາມດ...
22/10/2020

ພະແນກ ຮສສ ນະຄອນຫຼວງ ມອບເງິນນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່່ມີຜົນງານໃນການປະຕິວັດຊາດ.
------------------------------------
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມດຳລັດ ສະບັບເລກທີ 272 /ລບ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາ ທິປະໄຕ ປະຈຳປີ 2020 . ສະນັ້ນ ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງ. ໄດ້ມີພິທີມອບ - ຮັບເງິນນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີໃນພາລະກິດ ຮັບໃຊ້ການປະຕິວັດຊາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຈຳປີ 2020 ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານ ສີຫຸນ ສິດທິລືໄຊ ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານພັກ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ, ມີບັນດາຄະນະພະແນກ ຮສສ ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງຜູ້ຊີ້ນໍາວງກງານວັດທະນະທຳສັງຄົມ 9 ເມືອງ ແລະ ທ່ານຫົວຫນ້າຫ້ອງການຮສສ 9 ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການ ຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເຂົ້າ ຮ່ວມ.
ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນ. ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮສສ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຂື້ນອ່ານຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດຕີການສັງຄົມ ແລະ ຜ່ານບົດລາຍງານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ທາງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ແລະ ອະນຸມັດແຜນ ງົບປະມານຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມດໍາລັດ 272/ລບ ມີດັ່ງລຸ່ມນີ້ : ປະຕິບັດເງິນອຸດຫນູນເທື່ອດຽວຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີ ( ຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ) ຈໍານວນ 27 ທ່ານ,ເປັນຍິງ 05 ທ່ານ, ເປັນຈໍານວນເງິນ = 628,094,850 ກີບ , ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອຸດຫນູນເງິນກູ້ຢືມສົມທົບປູກສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ ຈໍານວນ 04 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 01 ທ່ານ ເປັນຈໍານວນເງິນ = 120,000,000 ກີບ , ລວມທັງຫນົດດ້ານງົບປະມານທີ່ທາງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບການອານຸມັດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມ ເພື່ອມາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ສົກປີ 2020 ມີຈໍານວນພົນທັງຫມົດ 31 ທ່ານ ລວມເປັນຈໍານວນເງິນ 748,094,850 ( ແມ່ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ )
ສຳລັບ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ຂອງງວດ I ໄດ້ມອບເງິນນະໂຍບາຍອຸດຫນູນກິນທານຍ້ອນການສູ້ຮົບ ແລະ ຮັບໃຊ້ສູ້ຮົບ ຈໍານວນ 05 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 1 ທ່ານ ຈໍານວນເງິນທັງຫມົດ 107,092,900 ກີບ ແລະ ນະໂຍບາຍເງິນ ປ່ຽນແທນໂກຕ້າລົດ ຈໍານວນ 01 ທ່ານ ຈໍານວນເງິນ 71,395,200 ກີບ ລວມຈໍານວນພົນທັງຫມົດ 6 ທ່ານ,ເປັນຍິງ 1 ທ່ານ ຈໍານວນເງິນທັງຫນົດ : 178,488,000 ກີບ, ແມ່ນແກ້ໄຂສໍາເພາະຜູ້ທີ່ເຂົ້າປະຕິວັດ ປີ 1954 ຄືນຫລັງ : ອີງໃສ່ຫນັງສືແຈ້ງການຂອງກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 1097 ຮສສ, ລົງວັນທີ 09/04/2010 ວ່າດວ້ຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໃຫ້ສູມໃສ່ 3 ເປົ້າຫນາຍ ທີ່ນອນໃນບັນດາ 09 ຕົວເມືອງ ( ແຕ່ສະເພາະປີນີ້ແມ່ນໃດ້ 4 ເມືອງ ) ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ເມືອງ ປາກງື່ມ, ເມືອງ ສີໂຄດ./
( ຂ່າວສານ ຮສສ)

ที่อยู่

Chanthaburi
347

ข้อมูลทั่วไป

ກະຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ ຂຽນ​ຫຍໍ້ “ ຮສສ “ ແມ່ນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ ຂອງ​ລັດຖະບານ ຊຶ່ງ​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໂດຍ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕາມ​ການ ສະ​ເຫ​ນີ ຂອງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ, ມີພາລະ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ ໃຫ້​ແກ່​ລັດຖະບານ ໃນ​ການຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ ສະຫວັດດີ​ການ​ ສັງຄົມ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ມີໜ້າ​ທີ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ແລະ ຫັນ​ແນວທາງ​ແຜນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ, ທິດ​ທາງ​ແຜນການ​ຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ ແຜນ​ງານ, ​ແຜນການ, ​ໂຄງການ, ​ເປັນ​ລະບຽບ​ ກົດຫມາຍ ​ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ​ ການຈັດຕັ້ງ ​ ແລະ ​ເຄື່ອນ​ໄຫວກ່ຽວກັບ​ວຽກ​ງານ​ແຮງ​ງານ ແລະ ວຽກງານສະຫວັດດີ​ການ ​ສັງຄົມ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

85621213003

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, Ministry of Labour and Social Welfare of Lao PDR, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ສ້າງກຳລັງແຮງງານ, ເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານ, ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຄຸ້ມຄອງແຮງງານ,ປົກປ້ອງສັງຄົມ,ແຮງງານເດັກ,ຜູ້ພິການ, ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ການປະຕິຫວັດຊາດ, ຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ບໍລິຈາກເລືອດ ອົງການດາແດງ, ເກັບກູ້ລະເບີດ, ກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຍັງຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chanthaburi

แสดงผลทั้งหมด