เทศบาลตำบลจันดี

เทศบาลตำบลจันดี ติดต่อ 075364348 โทรสาร 075486598 สำนักงานเทศบาลตำบลจันดี เลขที่ 999 หมู่ 3 ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
(7)

เปิดเหมือนปกติ

08/11/2020
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ❤️🤍💙🇹🇭

ประชาชนชาวอำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันนี้ (8 พ.ย.2563) เวลา 16.30 น. ประชาชนพื้นที่อำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นับพันคน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง โบกสะบัดธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และร่วมกันเดินเท้าเคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลาประชาคมตำบลจันดี อ.ฉวาง ผ่านตลาดจันดี สถานีรถไฟจันดี มุ่งหน้าสู่ลานกิจกรรมวัดธาตุน้อย (วัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อแสดงพลังความสามัคคีในการร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในเวลา18.00 น. มีกิจกรรมการร้องเพลงชาติ จุดเทียน จากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดี โดยความตอนหนึ่งว่า "จะมิยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาจาบจ้วง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด และจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ" จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วมีการแยกย้ายกันกลับโดยสงบ../////

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ❤️🤍💙🇹🇭
08/11/2020

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ ❤️🤍💙🇹🇭

ประชาชนชาวอำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันนี้ (8 พ.ย.2563) เวลา 16.30 น. ประชาชนพื้นที่อำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นับพันคน พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง โบกสะบัดธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และร่วมกันเดินเท้าเคลื่อนขบวนจากบริเวณศาลาประชาคมตำบลจันดี อ.ฉวาง ผ่านตลาดจันดี สถานีรถไฟจันดี มุ่งหน้าสู่ลานกิจกรรมวัดธาตุน้อย (วัดพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์) ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อแสดงพลังความสามัคคีในการร่วมกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในเวลา18.00 น. มีกิจกรรมการร้องเพลงชาติ จุดเทียน จากนั้นร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน แสดงความจงรักภักดี โดยความตอนหนึ่งว่า "จะมิยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาจาบจ้วง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันขาด และจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีพ" จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วมีการแยกย้ายกันกลับโดยสงบ../////

งานเทศกิจ สำนักปลัด ได้รับมอบหมายให้อำนวยความสะดวกประชาชนเดินขบวน แสดงความจงรัก ภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
08/11/2020

งานเทศกิจ สำนักปลัด ได้รับมอบหมายให้อำนวยความสะดวกประชาชนเดินขบวน แสดงความจงรัก ภักดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์    เกียรติวุฒินนท์นายกเทศมนตรีตำบลจันดีได้รับมอบหมายให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงต...
08/11/2020

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์นายกเทศมนตรีตำบลจันดีได้รับมอบหมายให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงตรวจความเรียบร้อยพ่อค้าแม่ค้าและการจราจรทั่วไป เหตุการณ์ทั่วไปปกติดีครับผม

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจัน...
08/11/2020

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจันดี ซึ่งเป็นถนนนำร่องตามโครงการถนนปลอดถังขยะ ซึ่งให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะ และเทศบาลจะลงพื้นที่เก็บขยะและเก็บขยะอินทรีย์ ด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี ลงพื้นที่ติดตามดูงานซ่อมถนนสายศาลาคุณ...
08/11/2020

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี ลงพื้นที่ติดตามดูงานซ่อมถนนสายศาลาคุณพ่อช่วงสุดท้ายจนถึงสะพานคลองทองออกและถนนศาลาคุณพ่อ- สายเชื่อมทางไปไทรงาม

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้ทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่ง...
08/11/2020

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้ทีมงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่กวาดเก็บขยะ ลานจอดรถ ตลาดพอเพียง จนสุดถนนพาดรถไฟและเข้าเก็บขยะตกค้าง

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์  เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดีได้รับมอบหมายให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงพ...
08/11/2020

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดีได้รับมอบหมายให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพ่อค้าแม่ค้าและการจราจรทั่วไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติดีครับผม

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา08.15น. นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี นำจักรยานปั่นลงพื้นที่ออกต...
08/11/2020

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา08.15น. นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี นำจักรยานปั่นลงพื้นที่ออกตรวจงาน ดูแลติดตามการทำงาน บริเวณนาสร้าง-คลองสำโรง ,สะพานข้ามคลองมิน ,ชุมชนปากมิน , บริเวณถนนซอยข้างสำนักงานเทศบาล , ชุมชนฟาร์มไก่

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศบาลตำบลจันดีมอบหมายงานให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงตรวจพื้นท...
07/11/2020

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศบาลตำบลจันดีมอบหมายงานให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงตรวจพื้นที่ช่วงบ่ายจนถึงหัวค่ำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจันดี...
07/11/2020

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจันดี ซึ่งเป็นถนนนำร่องตามโครงการถนนปลอดถังขยะ ซึ่งให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะ และเทศบาลจะลงพื้นที่เก็บขยะและเก็บขยะอินทรีย์ ด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

วันเสาร์ ที่  7 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้นางสาวพัณณ์ชยา เลิศพงศ์ชนิศ...
07/11/2020

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้นางสาวพัณณ์ชยา เลิศพงศ์ชนิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยงานกองช่าง โดยประสานให้ผู้รับจ้าง นำรถดันดิน ปรับพื้นที่ ถยอยลงหินคลุกบริเวณ ถนนสายศาลาคุณพ่อ (ช่วงท้าย )

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพ...
07/11/2020

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
ายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เก็บขยะตกค้าง
ถนนสายลิ้มกาเฉื้อง ถนนหน้าสถานีรถไฟ ถนนสาย จันดี - ฉวาง

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์  เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดีได้รับมอบหมายให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงพื้...
07/11/2020

วันเสาร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดีได้รับมอบหมายให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพ่อค้าแม่ค้าและการจราจรทั่วไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติดี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอช้างกลาง ขอประกาศดับไปปฏิบัติงานซ่อมเเซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตาม วัน เวลา ดังนี้
07/11/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอช้างกลาง ขอประกาศดับไปปฏิบัติงานซ่อมเเซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตาม วัน เวลา ดังนี้

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์  นายกเทศมนตรีตำบลจันดี พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.ประยูรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.ประยูรศักดิ์ ลิ่มพาณิชย์ ปลัดเทศบาล ดร.วัชรินทร์ เจตนานนท์ รองปลัด และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมงานเลี้ยงส่งผอ.ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ณ.โรงเรียนวัดจันดี

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจันดี...
06/11/2020

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจันดี ซึ่งเป็นถนนนำร่องตามโครงการถนนปลอดถังขยะ ซึ่งให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะ และเทศบาลจะลงพื้นที่เก็บขยะและเก็บขยะอินทรีย์ ด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศบาลตำบลจันดีมอบหมายงานให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงตรวจพื้นท...
06/11/2020

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศบาลตำบลจันดีมอบหมายงานให้เทศกิจ สำนักปลัด ลงตรวจพื้นที่ช่วงบ่ายจนถึงหัวค่ำเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.17 น.งานป้องกันฯทต.จันดี ได้รับการประสานจากชาวบ้าน ม.2 ต.จันดี ให้มาช่วยจับอสรพิษ ...
06/11/2020

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.17 น.
งานป้องกันฯทต.จันดี ได้รับการประสานจากชาวบ้าน ม.2 ต.จันดี ให้มาช่วยจับอสรพิษ บริเวณ หน้าปั้มพีที ม.2 ต.จันดี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยเรียบร้อย จนท.ปลอดภัยทุกนาย

นายสมัชชาสกุลวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจันดี สนับสนุนหลอดไฟ สายไฟ และขั้วใส่หลอดไฟ เพื่อติดตั้งให้ความสว่างที่หน้าบ้านเเละ...
06/11/2020

นายสมัชชาสกุลวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลจันดี
สนับสนุนหลอดไฟ สายไฟ และขั้วใส่หลอดไฟ
เพื่อติดตั้งให้ความสว่างที่หน้าบ้านเเละทางเข้าบ้านน้าเเดง

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ
บริเวณ ชุมชนจันดีเมืองใหม่ ซอย 5

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้นายสมัชชา สกุลวงศ์ รองนายกเทศ...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
นายสมัชชา สกุลวงศ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย
นางจุติพร วิวิธธนาภรณ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมเเละทีมงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขลงพื้นที่พัฒนา ตัดหญ้า ถากหญ้า เก็บและกวาดขยะ พร้อมทั้งนำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาด
บริเวณลานจอดรถและบริเวณซอยธรณีสงฆ์

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบ...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันดี
ลงพื้นที่ปฎิบัติงานเก็บขยะซอยฟาร์มไก่ ซอยบ้านหมอเหมีย
และซอยบ้านประธานสภาคำนึง อินทร์สุวรรณ

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

กิจกรรมในห้องเรียนระดับเตรียมอนุบาลห้อง 2 ฝึกทักษะด้านการจำรูปทรง สีและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
06/11/2020

กิจกรรมในห้องเรียนระดับเตรียมอนุบาลห้อง 2
ฝึกทักษะด้านการจำรูปทรง สีและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้นางสาวพัณณ์ชยา เลิศพงศ์ชนิศ ร...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
นางสาวพัณณ์ชยา เลิศพงศ์ชนิศ รองนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยทีมงานกองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน
บริเวณ ซอยชุมชุนฟาร์มไก่ และมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เก็บเศษวัสดุปูน นำไปทิ้งให้เรียบร้อย

ขอขอบคุณ นายสมพร ศักดิ์เกิด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
ตำบลจันดี ที่แจ้งประสานมา

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ
บริเวณถนนคลองศูนย์ จำนวน 6 หลอด

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์  เกียรติวุฒินนท์นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้งานเทศกิจ สำนักปลัดและกองสาธา...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
งานเทศกิจ สำนักปลัดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพ่อค้าแม่ค้า บริเวณพื้นที่ขายของ
ตลาดศุกร์ เหตุการณ์ทั่วไปปกติดี

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ภาพกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี กองวิชาการและแผนงาน...
06/11/2020

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ภาพกิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันดี

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล...
06/11/2020

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่
กวาดเก็บขยะ ลานจอดรถ ตลาดพอเพียง
จนสุดถนนสพานรถไฟและเข้าเก็บขยะตกค้าง

กองวิชาการและแผนงาน
06/11/2563

#รู้แล้วบอกต่อ !!! เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
05/11/2020

#รู้แล้วบอกต่อ !!!
เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

📣📣ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพปี 2565
ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2564

คุณสมบัติ
📌ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
📌เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565
นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)

💰เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ
อายุ 60 - 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 - 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 - 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเตือนละ 1,000 บาท

เอกสารหลักฐานในการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
✅บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
✅ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
✅สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

#ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพ
#เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

https://www.facebook.com/104752127576785/posts/410476950337633/

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจั...
05/11/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันดี ลงพื้นที่เก็บขยะถนนสายกลาง ตลาดคลองจันดี ซึ่งเป็นถนนนำร่องตามโครงการถนนปลอดถังขยะ ซึ่งให้แต่ละครัวเรือนคัดแยกขยะ และเทศบาลจะลงพื้นที่เก็บขยะและเก็บขยะอินทรีย์ ด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแ...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่
กวาดและเก็บขยะ พร้อมทั้งนำรถบรรทุกน้ำ
เข้าล้างทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาล

กองวิชาการและแผนงาน
05/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟส่อง...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
กองช่างลงพื้นที่ซ่อมไฟส่องสว่างสาธารณะ
บริเวณ ถนนจันดี-พิปูน

กองวิชาการและแผนงาน
05/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแ...
05/11/2020

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563
นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
นายกเทศมนตรีตำบลจันดี มอบหมายให้
ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่
กวาดขยะ เก็บขยะลานจอดรถ และถอนหญ้า
บริเวณข้างร้านโกต๋อยเก่า

กองวิชาการและแผนงาน
05/11/2563

ที่อยู่

999 ม.3 ต.จันดี อ.ฉวาง
Chawang
80250

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

075364348

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลจันดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chawang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะถามหาคนตับ เขาทำงานยุที่เทศบาลคับ
สอบถามอะไรบางอย่างคับ
ขอขอบคุณท่านนายก,รองนายก,คุณนุช,หัวหน้ากองช่างและทีมงานเทศบาลตำบลจันดีทุกท่านที่นำท่อประปามามอบให้ที่ซอยควนกลาง เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาการใช้น้ำประปา.....ขอขอบคุณมากๆค่ะ...จะได้มีน้ำใช้แล้ว#ดีใจค่ะที่มีผู้บริหารที่ดีและคอยช่วยเหลิอประชาชนในพื้นที่ค่ะ
รบกวนช่วยส่งท่อประปาให้ด้วยค่ะ..ซอยควนกลางตอนนี้ไม่มีน้ำจะใช้แล้วค่ะ..รอท่อประปาท่านอยู่นะคะ 1 เดือนแล้วค่ะ เดือนร้อนมาก
วันนี้ขอร้องเรียนค่ะ คนรอบนอกชอบเอาขยะมาทิ้งในชุมชน บางถุงเหม็นสุดๆ นำมาทิ้งทุกวันทำไงได้บ้างค่ะ ไม่ไหวจริงๆค่ะ
อยากรู้จัง...ว่าใคร??? คือ แอดมินคนที่ตอบข้อความข้างล่างนี้... ...ไม่ได้คัดค้านเรื่องการจัดงาน แต่...คัดค้านเรื่องการจัดตั้งเวทีปิดกั้นการจราจร... (ปัญหามันมีมา 2 ปีแล้ว เผื่อไม่รู้) #เรื่องแค่นี้ #โปรดใช้สมองตรึกตรอง #ไม่อยากจะใช้คำหยาบ #อย่าราดน้ำมันกองไฟ
เทศบาลจันดีเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมด่วนม.4 จันดีทั้งเด็กและคนชรา ยอดเยี่ยม#5/01/62; 09:13น.
ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2562 #ภาษีโรงเรือนและที่ดิน #ภาษีป้าย #ภาษีบำรุงท้องที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลจันดี โทร. 075486498 กด2 โทรสาร. 075486598
ชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ
มาสมัครกันได้นะครับ รุ่นละ15 คน จะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สมัครได้ อย่าถามว่ากำนัน นายอำเภอสมัครได้หม้าย ได้เพ่นิถ้าสูอยากเรียน😜😜