เทศบาลตำบลเชียงดาว

เทศบาลตำบลเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาวน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา

เปิดเหมือนปกติ

📢ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเชียงดาวจะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะฯประจำเดือนธันวาคม 2564ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม ...
03/12/2021

📢ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลเชียงดาว
จะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะฯ
ประจำเดือนธันวาคม 2564
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชุดที่ 1
หมู่ที่ 4 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ เอส เอ็ม แอล
หมู่ที่ 7 เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ร้านข้าวซอยป้าต้อย
หมู่ที่ 13 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ศาลาประชาธิปไตย
ชุดที่ 2
หมู่ที่ 6 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ศาลาเจ้าพ่อหลวงคำแดง
หมู่ที่ 6 เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ศาลาหน้าวัดแม่อีด
หมู่ที่ 8 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ อาคารที่ทำการชุมชนบ้านแม่ก๊ะ
ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรุณาสวมหน้ากาก
และเว้นระยะห่างทางสังคมตามจุดที่ได้ระบุไว้

📢ประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลเชียงดาว
จะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะฯ
ประจำเดือนธันวาคม 2564
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชุดที่ 1
หมู่ที่ 4 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ศาลาอเนกประสงค์ เอส เอ็ม แอล
หมู่ที่ 7 เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ร้านข้าวซอยป้าต้อย
หมู่ที่ 13 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ศาลาประชาธิปไตย
ชุดที่ 2
หมู่ที่ 6 เวลา 09.00-10.00 น.
ณ ศาลาเจ้าพ่อหลวงคำแดง
หมู่ที่ 6 เวลา 10.30-11.30 น.
ณ ศาลาหน้าวัดแม่อีด
หมู่ที่ 8 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ อาคารที่ทำการชุมชนบ้านแม่ก๊ะ
ทั้งนี้ ขอให้ท่านกรุณาสวมหน้ากาก
และเว้นระยะห่างทางสังคมตามจุดที่ได้ระบุไว้

📢ประชาสัมพันธ์📄ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน...
30/11/2021

📢ประชาสัมพันธ์
📄ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565
ขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในเขตเทศบาลตำบลเชียงดาวตรวจสอบรายละเอียดรายการดังกล่าว
✅ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเชียงดาว
❌หากพบว่าไม่ถูกต้อง
📝สามารถขอแจ้งแก้ไขได้ในวันและเวลาราชการค่ะ

15/11/2021

ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19
ที่นพ.สต.ทั้ง 6 แห่ง
เปิดให้บริการตามวันและเวลาดังนี้นะคะ

ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เชียงดาวฉีดวัคซีน100%

14/11/2021

📌ศูนย์ฉีดวัคซีนหน่วยเคลื่อนที่อำเภอเชียงดาว
ระหว่างวันที่ 15-21 พฤศจิกายน 2564
เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
📌เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารรับรองของผู้ใหญ่บ้าน สามารถเข้ารับบริการได้ทันที
มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้อำเภอเชียงดาวฉีดวัคซีน100%นะคะ

📣✨ประชาสัมพันธ์💳การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบอายุและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม📌เนื่องจากสถานการณ...
05/11/2021
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการใช้บัตรหมดอายุ.pdf

📣✨ประชาสัมพันธ์
💳การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบอายุ
และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม
📌เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19ได้ระบาดออกเป็นวงกว้าง
เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนที่ต้องเดินทาง
ไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีบัตรหมดอายุหรือบัตรที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศขยายกำหนดเวลา
การขอมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร
จากกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร
เป็นภายในวันที่ 31 ธ.ค.2564
💳🖋🧾📲👨‍👨‍🧒👧
โดยในการติดต่อขอรับบริการหรือธุรกรรมต่าง ๆ
กับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือสถาบันทางการเงิน
ให้บัตรดังกล่าวยังคงมีสถานะปกติ
สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ตามเดิม
และกรณีเด็กที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์
แต่คำนำหน้านามยังคงเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิง
สามารถใช้บัตรดังกล่าวได้จนถึงวันหมดอายุ
โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบัตรเป็นนายหรือนางสาวแต่อย่างใด

รายละเอียดเพิ่มเติม> >> https://drive.google.com/file/d/1dIs23rYxHIJudJDO3wW8Ng4ygGPMyNcQ/view?usp=sharing

30/10/2021

แจ้งประกาศเรื่องเร่งด่วน
แจ้งพื้นที่เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอเชียงดาว เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 สัมผัสความเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

หากท่านเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงในสถานที่หรือตัวบุคคล ตามที่แจ้ง
ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้ง
ทั้งนี้สามารถเข้ารับบริการตรวจเชิงรุกได้ที่

ศาลาขายลำไย
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 64
ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00น.

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ
26/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ

ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนทราบ

23/10/2021

ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เคยใช้บริการร้านลาบลุงคำ สาขา 1 (ตรงข้ามอีซูซุ) ตั้งแต่วันที่ 10-22 ตุลาคม 64 ให้สังเกตอาการ เนื่องจากพบผู้ป่วยโควิด-19 ให้บริการในร้านดังกล่าว

หากท่านเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงในสถานที่หรือตัวบุคคล ตามที่แจ้ง
**ให้รับการคัดกรองความเสี่ยงได้ที่
ศาลาขายลำไย
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว
ในวันที่ 25 ตุลาคม 64
ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00น.
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ราชการออกให้ไปรับบริการ

ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันพรุ่งนี้ สามารถแจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการตรวจคัดกรองได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

18/10/2021

ประชาสัมพันธ์เรื่องเร่งด่วน
ผู้ที่มีประวัติสัมผัสความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1.ฝ่ายปกครอง ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว
2.ร้านอาร์ทเคมีการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 6-16 ตุลาคม 64

หากท่านเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงในสถานที่หรือตัวบุคคล ตามที่แจ้ง
**ให้รับการคัดกรองความเสี่ยงได้ที่
ศาลาขายลำไย
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว
ในวันที่ 19 ตุลาคม 64
ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป
กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ราชการออกให้ไปรับบริการ

ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันพรุ่งนี้ สามารถแจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการตรวจคัดกรองได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post
18/10/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post

📢🔊ตารางฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเชียงดาวออกแล้วสำหรับตำบลเชียงดาว ย้ายสถานที่จากเทศบาลตำบลเชียงดาว ไปยังโรงเรียนบ้านเชียงดาว...
16/10/2021

📢🔊ตารางฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเชียงดาวออกแล้วสำหรับตำบลเชียงดาว ย้ายสถานที่จากเทศบาลตำบลเชียงดาว ไปยังโรงเรียนบ้านเชียงดาวนะคะ มีบริการฉีดวัคซีนดังนี้
วันพฤหัสที่ 21 ต.ค.64 มีทั้งเข็ม 1 และ 2
วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.64 มีเฉพาะเข็ม 2 ตามนัด
****ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ เพราะมีหลายท่านสอบถามมาก่อนหน้านี้******

📢🔊ตารางฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเชียงดาวออกแล้วสำหรับตำบลเชียงดาว ย้ายสถานที่จากเทศบาลตำบลเชียงดาว ไปยังโรงเรียนบ้านเชียงดาวนะคะ มีบริการฉีดวัคซีนดังนี้
วันพฤหัสที่ 21 ต.ค.64 มีทั้งเข็ม 1 และ 2
วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.64 มีเฉพาะเข็ม 2 ตามนัด
****ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ เพราะมีหลายท่านสอบถามมาก่อนหน้านี้******

16/10/2021

ประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงในสถานที่หรือตัวบุคคล ตามที่แจ้ง
**ให้รับการคัดกรองความเสี่ยงได้ที่
ศาลาขายลำไย หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งหลุก ตำบลเชียงดาว
ในวันที่ 17 ตุลาคม 64 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-12.00น.

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ราชการออกให้ไปรับบริการ

ประชาชนที่ไม่สะดวกเข้ารับการตรวจคัดกรองในวันพรุ่งนี้ สามารถแจ้งความเสี่ยง เพื่อรับการตรวจคัดกรองได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน

16/10/2021

พื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้ป่วยโควิด-19ไปใช้บริการ
กรณีผู้ป่วยCM11273,CM11274 อำเภอเชียงดาว

ผู้ที่มีประวัติได้ไปยังสถานที่และเวลา ดังต่อไปนี้
**ให้สังเกตอาการ หากผิดปกติให้มาตรวจ
อาการผิดปกติเช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ท้องเสีย ปวดเนื้อปวดตัว ปวดศีรษะ
จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่นขึ้นผิดปกติ

หรือสามารถแจ้งความเสี่ยง และเข้ารับการคัดกรอง/ส่งตรวจ ที่รพ./รพ.สต.ใกล้บ้าน

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9 น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่9
น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

12/10/2021

กำหนดการณ์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ตั้งแต่วันที่ 11-16 ตุลาคม 64 ของอำเภอเชียงดาว

ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัดรายหลักและรายย่อย ทางเจ้าหน้าที่ รพ.เชียงดาว ฝากประสานมาให้พ่อค...
11/10/2021
เทศบาลตำบลเชียงดาว

ขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัดรายหลักและรายย่อย ทางเจ้าหน้าที่ รพ.เชียงดาว ฝากประสานมาให้พ่อค้าแม่คัาที่ขายของในตลาดดังกล่าวมารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้ 2 จุดคือ1.วันนี้สถานที่เทศบาลตำบลเชียงดาว หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว เวลา 13.30-16.00 น.เป็นต้นไป 2. วันพรุ่งนี้ ณ สุสานบ้านวังจ๊อม ตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ขอความร่วมมือให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดไปตรวจคัดกรองให้ครบทุกคนนะครับ/ขอบคุณครับ

เทศบาลตำบลเชียงดาวน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา

Photos from โรงพยาบาลเชียงดาว's post
10/10/2021

Photos from โรงพยาบาลเชียงดาว's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post
10/10/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post

04/10/2021

ผู้ที่มีความเสี่ยงตามประกาศ มีประวัติสัมผัสความเสี่ยงโรคโควิด-19
**ให้รับการคัดกรองความเสี่ยงได้ที่ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงดาว
ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 64
ตั้งแต่เวลา 08.00น.-16.00น.

วันที่20กันยายน 2564 อำเภอเชียงดาว ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงดาว สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาวและชมรมบรรเทาภัยเชียงดาว...
20/09/2021

วันที่20กันยายน 2564 อำเภอเชียงดาว ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงดาว สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาวและชมรมบรรเทาภัยเชียงดาว ได้บริจาคเงินถวายทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดหารถตู้ปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้ในการรับส่งผู้ป่วยภายในอำเภอเชียงดาว

17/09/2021

เราสัมผัสเสี่ยงสูงหรือเปล่านะ?
ชวนทำความเข้าใจ ใครคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...http://ssss.network/zbqjx
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post
17/09/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post
17/09/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post

13/09/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์พื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยง นอกพื้นที่อำเภอเชียงดาว เนื่องจากผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มครัสเตอร์บ้านหนองเต่า อำเภอเชียงดาว มีประวัติเดินทางหรือใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว
ประชาชนที่มีประวัติเดินทางหรือใช้บริการในสถานที่ในช่วงวันและเวลาตามประกาศ สามารถแจ้งความเสี่ยงเพื่อรับการคัดกรองที่ที่รพ.หรือรพ.สต.ใกล้บ้านค่ะ

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post
13/09/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post
13/09/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post

Photos from โรงพยาบาลเชียงดาว's post
13/09/2021

Photos from โรงพยาบาลเชียงดาว's post

11/09/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์พื้นที่เฝ้าระวังในเขตอำเภอเชียงดาว หากประชาชนท่านใดมีความเสี่ยงสัมผัสในสถานที่ตามวันและเวลาที่แจ้ง สามารถแจ้งคัดกรองความเสี่ยงที่รพ.เชียงดาว หรือรพ.สต.ใกล้บ้าน เพื่อรับการตรวจโควิด-19 ได้ค่ะ

11/09/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์ พื้นที่เฝ้าระวังอำเภอเชียงดาว เนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยัน ของครัสเตอร์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งข้าวพวงไปใช้บริการ

11/09/2021

****เพิ่มรายละเอียดสถานที่ ส่วนร้านอาหาร ร้านปูอลาสก้า

แจ้งประชาสัมพันธ์ พื้นที่เฝ้าระวังความเสี่ยง เนื่องจากมีผู้ป่วยโควิด-19 เข้าใช้บริการในสถานที่ตามวันและเวลาดังกล่าว
หากท่านมีประวัติสัมผัสความเสี่ยงตามประกาศ ให้รายงานตัวรายงานความเสี่ยง เพื่อคัดกรองและเข้ารับการตรวจที่รพ.เชียงดาว และรพ.สต.ใกล้บ้านด้วยค่ะ

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post
09/09/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post
14/05/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่'s post

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
30/04/2021

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงดาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ที่อยู่

555 หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
Chiang Dao
50170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053 455 079

เว็บไซต์

http://www.cdlocal.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเชียงดาวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเชียงดาว:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Dao

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรื่องเสียงจากการแสดงคอนเสิร์ท ไม่มีการแก้ไขเลยนะครับ เทศบาลไม่รู้กฏหมายหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ถึงเพิกเฉยต่อการส่งเสียงดนตรีดังรบกวนเวลาพักผ่อนของชาวบ้าน นี่ไม่ใช่ช่วงเทศกาลงานบุญอะไร นอกจากส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตแล้ว ยังกระทบต่อการทำธุรกิจด้วย เนื่องจากถูกต่อว่าจากผู้ที่มาเข้าพักในกิจการที่พักในตัวเมืองเชียงดาว เทศบาลจะดูแลค่าเสียหายเสียชื่อเสียงอย่างไรต่ออำเภอเชียงดาว หรือตั้งใจจะสร้างชื่อเสียมากกว่า ทั้งๆที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่พักต่างพยายามสร้างชื่อเสียงด้านดีๆให้อำเภอ จะทำไปทำไม?
เอาดอยหลวงคืนมา
https://www.blockdit.com/posts/5ecf7daed38df546edfc61d1 มารู้จัก พลังงานไฟฟ้า ผ่านหนังกันเถอะ
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขอสอบถามหน่อยคะ บัตรแบบนี้ต้องไปรายงานตัวที่อำเภอเชียงดาวจริงหรือเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
ถนนคนเดินเปิดวันไหนครับ
ครับผมพวกเรารักชุมชนบ้านเกิดของเราๆต้องช่วยก้นพัณนาและดูแลความทุกข์สุขของประชาชนให้อยู่ดีกินดีครับผม
อำเภอเชียงดาว ขอเชิญเที่ยวงาน จั่วหัวแบบนี้ขอเทศบาลหรือยังครับ? แล้วเทศบาลพิจารณาเรื่องอย่างไรครับ มีเรื่องห่วงใยมลภาวะทางเสียงรบกวนความสงบและสร้างความรำคาญให้ธุรกิจที่พักไหมครับ?
ถ้าเอาปะทัดตรุษจีนชุดใหญ่ไปจุดหน้าเวที ผมจะโดนจับไหม นี่ถามจริง ถ้าโดน โดนข้อหาอะไรพอทราบไหม?
ถามจริงๆครับ เราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมครับ เที่ยงคืนยังไม่เลิก จะให้นอนดิ้นไปด้วยหรือไง
เทศบาลตำบลเชียงดาวได้รับทราบไหมครับว่า คาราวานสินค้าราคาถูกที่มาจัดที่กาดนัดฟ้าเพียงดาวตั้งแต่ 17 ต.ค. ก่อความรำคาญด้วยเสียงดนตรีที่ดังสนั่นตั้งแต่เวลาเย็นยันดึกดื่น (23:30!!!! ยังไม่เลิกและเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆ) ไม่ทราบว่ากฏหมายก่อความรำคาญไม่สามารถใช้ได้ที่นี่หรืออย่างไร ถึงมีการใช้เสียงดังจนเกินปกติ แม้จะไม่ใช่ช่วงเทศกาล หรือเป็นความละเลยหน้าที่ของผู้ที่สมควรมีหน้าที่? ควรตรวจสอบและตักเตือนผู้ที่ก่อความเดือดร้อนนี้ และเจ้าหน้าที่เทศบาลควรเห็นความสำคัญในการสร้างเมืองที่ไม่สร้างมลภาวะแก่ผู้อาศัยในเมืองนี้ หรือว่าอย่างไร?
สวัสดีครับ กระผมมีความประสงค์อยากจะรบกวนและปรึกษา เรื่องแหล่งเพาะปลูกมันแกวและจำหน่าย เมล็ดมันแกว แถวจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอใดปลูก หรือตำบลใด ที่ท่านรู้จักหรือทราบ กระผมอยากจะได้ชื่อเกษตรกร เบอร์โทร สถานที่ติดต่อ รบกวน ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยครับ ขอบคุณครับ ธรรมนูญ โทร. 082-2127855 ID Line +66822127855 [email protected]