สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่

สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่ ดูแล ประสานงาน ให้คำปรึกษาด้านงานว?

ติดต่องานธุรการ-การเงิน โทร.05394-3606,3607
ติดต่องานวิจัย/ศูนย์ความเป็นเลิศ/ ค่าตอบตีพิมพ์ โทร. 05394-3608, 3610, 3612,613
ติดต่องานสำนักพิมพ์และวารสาร โทร. 05394-3603,3604
ติดต่องานนำเสนอผลงานต่างประเทศ/ จริยธรรมวิจัย/ Bio safety/ Lab safety โทร. 05394-3609, 3611
ติดต่องานทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 05394-3617
ติดต่อโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยรับใช้สังคม โทร. 05394-3614

16/11/2023

EP.1 ในหัวข้อ “มุ่งสู่ Net Zero Emission ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

✍🏻 รองศาสตราจารย์ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเ...
16/11/2023

✍🏻 รองศาสตราจารย์ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา กับบริษัทคู่ความร่วมมือเอกชน ประกอบด้วย 1) บริษัท อานันทพร จำกัด 2) บริษัท เอเมิร์ซ จำกัด 3) บริษัท อาชนวัฒน์ จำกัด 4) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และ 5) บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทคู่ความร่วมมือข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากข้าวล้านนาที่พัฒนามาจากนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา สู่เป้าหมายการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร และสามารถรักษาทรัพยากรท้องถิ่นพันธุ์ข้าวล้านนาให้คงอยู่และเป็นแหล่งพันธุกรรมสำคัญในการนำไปใช้ประโยชน์ได้
ข่าวโดยสำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

มช. อันดับที่ 102 ของเอเชีย อันดับที่ 21 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับ QS Asia Univers...
14/11/2023

มช. อันดับที่ 102 ของเอเชีย อันดับที่ 21 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอันดับ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับ QS Asia University Rankings 2024

📍รายละเอียดเพิ่มเติม: https://ora.oou.cmu.ac.th/cmu-qs-asia2024/

ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

📢 การประชุมหารือความร่วมมือด้าน Bioinformatics ภายใต้โครงการ Hub of talent pool ด้าน Bioinformatics ซึ่งได้รับทุนจากสำนั...
09/11/2023

📢 การประชุมหารือความร่วมมือด้าน Bioinformatics ภายใต้โครงการ Hub of talent pool ด้าน Bioinformatics ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดำเนินการโดยศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานบริหารงานวิจัย และ สำนักหอสมุด เพื่อพัฒนาการเป็นศูนย์กลางกำลังคนระดับสูง (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge) ของอาเซียนด้าน Bioinformatics ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ประธานกรรมการดำเนินการศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM) ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

📣📣ขอเชิญทุกท่าน! เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Chiang Mai CCS Webinar”🌐✨🌎 EP.1 ในหัวข้อ  “มุ่งสู่ Net Zero Emission ด้วยวิทยาศา...
09/11/2023

📣📣ขอเชิญทุกท่าน! เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Chiang Mai CCS Webinar”🌐✨
🌎 EP.1 ในหัวข้อ “มุ่งสู่ Net Zero Emission ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”
👩‍💻 โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.
💻 สามารถรับชมทางออนไลน์ผ่าน page ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นี้ได้เลยน้าา
----------------------------------
✅ การสัมมนาออนไลน์ “การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Webinars)” จะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 19.00 – 20.00 น. เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - 23 พฤษภาคม 2567
#วิศวะมช

📣📣ขอเชิญทุกท่าน! เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ “Chiang Mai CCS Webinar”🌐✨
🌎 EP.1 ในหัวข้อ “มุ่งสู่ Net Zero Emission ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”
👩‍💻 โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.
💻 สามารถรับชมทางออนไลน์ผ่าน page ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นี้ได้เลยน้าา

----------------------------------
✅ การสัมมนาออนไลน์ “การดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Webinars)” จะจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 19.00 – 20.00 น. เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 - 23 พฤษภาคม 2567

#วิศวะมช

🎉 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ /นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสคว้ารางวัล Grand Prize, G...
08/11/2023

🎉 สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ /นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสคว้ารางวัล Grand Prize, Gold Prize , Silver Prize, Bronze Prize และรางวัลอื่นๆ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ภายในงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) ที่จัดขึ้นโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
🏆 รางวัล Grand Prize
📌 1. ผลงาน DustBoy Sensor Network for Community PM2.5 Monitoring System จาก สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วม คือ ดร.รัตชยุดา กองบุญ, ดร.ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์, ดร.ฮัยศัม สาแม
🏆 รางวัล Gold Prize
📌 1. ผลงาน Fabrication of Metal Oxide Nanoparticle-Coated Poly(vinyl chloride) Films by Sparking Process for Use As Ethylene Absorbers โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม (คณะวิทยาศาสตร์) เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), รองศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ (คณะวิทยาศาสตร์) และ นางสาวศิริพรรณ พจน์เพริศ
📌2. ผลงาน Nightingale®, Cold Atmospheric Pressure Plasma Technology for Chronic Wound Healing โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ (คณะวิทยาศาสตร์) เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ ดร.อภิวัฒน์ วิใจคำ (คณะวิทยาศาสตร์), ดร.พุฒิธร ธะนะ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ), นายชาญชัย อุโมงค์โน, นายธีระวัฒน์ บุญถึง, นายวิศว ธรรมวงศ์ ผลงานนี้ได้รางวัล Special Prize From Vietnam Fund For Supporting Technological Creations (VIFOTEC) อีกด้วย
📌3. ผลงาน M-Zlex'" Innovation of Sexed Sorting Bull S***m using Micromagnetic Coupled with Recombinant Antibody โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ศรีงาม (คณะเกษตรศาสตร์) เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), ดร.สุรัตน์ หงส์สิบสอง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ), รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), นายมานินพันฌ์ ทองคำ (นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
📌 4. ผลงาน GoGo Board: Educational Invention Toolkit for Children โดยมี อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) เป็นหัวหน้าคณะฯ และ ดร.Paulo Blikstein (นักวิจัยร่วม) ผลงานนี้ได้รางวัล Special Prize From Taiwan อีกด้วย
🏆 รางวัล Silver Prize
📌1. ผลงาน Egg coating for extending shelf-life of fresh egg โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์
จันทนสกุลวงศ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), นางสาวนันทิชา ทาใจ ทั้งนี้ยังได้รางวัล Distinguished Innovation Award From King Abdulaziz University อีกด้วย
📌2. ผลงาน Immunochromatographic Strip for the Detection of Anti-Interferon Gamma Autoantibodies โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา (คณะเทคนิคการแพทย์) เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา ยาสมุทร์ (คณะเทคนิคการแพทย์), ดร.วีรญา ทองคำ (สำนักงานบริหารงานวิจัย), ดร.ศุภชัย ศักดิ์ขจรภพ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ), นายณัฐพงศ์ พลพงษ์, ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ, ดร.ระวิวรรณ พรประสิทธิ์, ดร.วันวิสาข์ ทองคำวิฑูรย์, นายจิรพันธ์ ชัยชะนาญ, นางสาวจารุวรรณ ขาวพลับ, นางสาวชนนิกานต์ จั่นประดับ ผลงานนี้ได้รับรางวัล FIRI Award From 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN อีกด้วย
🏆 รางวัล Bronze Prize
📌1. ผลงาน NanoPlas-Paper” Water Repellent Paper with Plasma Nanocoating โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ บุณวรรณ (คณะวิทยาศาสตร์), อาจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี, รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร), Prof. Rafael A. Auras, ดร.รังสรรค์ ปัญญาทิพย์, Dr.Gopinath Kasi ผลงานนี้ได้รางวัล Special Award From Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation อีกด้วย
📌2. ผลงาน One-day bacteria culture and two-day antibiotic susceptibility test for smallholder dairy farm use จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี, อาจารย์ ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน ผลงานนี้ได้รางวัล Special Award From Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation อีกด้วย
📌3. ผลงาน Topical Genistein Nutraceutical Product จากคณะแพทยศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร เป็นหัวหน้าคณะฯ และ นักวิจัยร่วมคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. มิ่งขวัญ
ณ ตะกั่วทุ่ง, รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

🗣️มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาส...
26/10/2023

🗣️มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ให้การตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และคณะ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ Times Higher Education Impact Rankings และ World University Rankings
ในพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

📣 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประกาศเปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็น...
26/10/2023

📣 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ประกาศเปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ “Mandatory Innovation Business Platform”

สำหรับข้อเสนอโครงการแพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมรายสาขา สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
1️⃣ นวัตกรรมด้านอาหารและผลไม้ไทยมูลค่าสูงเพื่อการส่งออก
2️⃣ นวัตกรรมด้านพืชและสัตว์เศรษฐกิจ
3️⃣ นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
4️⃣ นวัตกรรมด้านพลังงานสะอาด
5️⃣ นวัตกรรมด้านธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน AI Robotic / Immersive / IoT
6️⃣นวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง

✨วงเงินสนับสนุนโครงการสูงสุด 5,000,000 บาท

📌สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566

⏩ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11776

📣 วช. ประกาศรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 12 (วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2566 ...
26/10/2023

📣 วช. ประกาศรับผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 12 (วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา ณ เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน)

✨ภายใต้หัวข้อหลัก(left) “Jointly Building a China-Thailand Community with a Shared Future in the New Era” และมี 4 หัวข้อย่อย ดังนี้
1) Poverty Reduction and Development Governance
2) The 10th Anniversary of the B&R Initiative and China-Thailand Cooperation
3) Trade, Investment and Tourism in the Post-COVID-19 Era
4) China - Thailand Studies and People-to-people Exchange
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนาคือ ภาษาไทยและภาษาจีน โดยจะมีล่ามไทย-จีนทำการแปลสดผ่านหูฟัง

📌การส่งผลงานเพื่อพิจารณา
ผู้สนใจโปรดดำเนินการ ดังนี้
1) จัดทำบทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 500 คำ และรายงานการวิจัย (Research Report) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 15 หน้า อย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารภาษาไทยใช้ตัวอักษร AngsanaUPC ขนาด 16 และเอกสารภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12
2) ส่งหนังสือนำส่งจากต้นสังกัด แบบฟอร์มนำส่งผลงาน (Abstract Submission Form) ที่ดำเนินการแล้ว ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของบทคัดย่อ และรายงานการวิจัย มายังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (วช.) อีเมล [email protected]
3) ปิดรับสมัคร บทคัดย่อ และรายงานการวิจัย ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

⏩ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11774

✨✨มช. ต้อนรับ The University of Glasgow สหราชอาณาจักร สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำ ...
26/10/2023

✨✨มช. ต้อนรับ The University of Glasgow สหราชอาณาจักร สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำ Prof. George Baillie, Dean and Professor of Molecular Pharmacology, Institute of Cardiovascular and Medical Science, College of Medical, Veterinary and Life Sciences จาก The University of Glasgow สหราชอาณาจักร เข้าพบรองศาสตราจารย์ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุษรา ปัญญา อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา เป็นผู้นำเข้าพบ เพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ในวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📣สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค "Regi...
26/10/2023

📣สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจเพื่อรับทุนสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมรายภูมิภาค "Regional Innovation Business Platform" สำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startup

โดยมุ่งสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมใน 4 กลไกการสนับสนุน ได้แก่
1️⃣ กลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)
2️⃣ กลไกการสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับนวัตกรรมที่พร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาค (Regional Market Validate)
3️⃣ สกลไกสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนเพื่อเสริมสภาพคล่อง (Matching Interest for Working Capital)
4️⃣ กลไกนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (Zero Loan Interest)

📩 โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน https://mis.nia.or.th/
🕓 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

🚩 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://open.nia.or.th/prregionalinnovationbusinessplatform

🚩สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบ...
26/10/2023

🚩สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

✨โดยมีประเด็นวิจัยประจำปี 2567 ได้แก่
1. Go Global – ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐในระบบโลก
2. Design the Impossibilities –มนุษยศาสตร์ของการออกแบบและการวิพากษ์ปัญหาสังคม
3. Think Historically– ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุ
4.Live the Diversity– สังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายในการดำรงชีวิต

⏩ยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. (มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกดรับรองภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. เท่านั้น)

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11769

🗣️สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่📌1. งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์...
24/10/2023

🗣️สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected topic ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

📌1. งานวิจัยและพัฒนาพืชวงศ์ถั่ว (ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วหรั่ง ถั่วอาหารสัตว์ และถั่วบำรุงดิน)
📌2. ด้านกาแฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
📌3. ภายใต้แผนงานวิจัยพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่การผลิต

📝 สามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งขาติ
(National Research and Innovation Information System : NRIIS) เท่านั้น

ในเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/Login.aspx

📅 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 (ระบบ NRIIS เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากพ้นกําหนด สวก. จะไม่รับพิจารณา)

รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม
https://www.arda.or.th/research_framework

------------------------------------
#สวก #สวกงานวิจัยใช้ได้จริง #สวกติดปีกเกษตรไทย #สวกติดปีกเกษตรไทยงานวิจัยใช้ได้จริง

STeP และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา และวิจัยจากฝรั่งเศส -------------------...
24/10/2023

STeP และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ คณะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา และวิจัยจากฝรั่งเศส
-----------------------
วันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Prof. Sylvie RETAILLEAU, French Minister of Higher Education and Research to the French Government และ H.E Mr.Jean-Claude Poimboeuf, French Ambasssador to Thailand, Embassy of France in Thailand ในโอกาสรับฟังความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือกับคณะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ The French National Research Institute for Sustainable Development (IRD) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) นอกจากนี้ยังนำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ทดสอบตลาดอย่าง NSP INNO STORE

24/10/2023

📢📌สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ จำนวน 3 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สมัครผ่านระบบ CMU HR e-Recruitment
รายละเอียดทั้ง 3 ตำแหน่ง ดังนี้
EP010456
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-T0RnMg-TWpFeE1nPT0

EP010457
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-T0RnMw-TWpFeE1nPT0

EP010458
https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/view-WVdaa2RBPT0-T0RnNA-TWpFeE1nPT0

🎉สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบ...
16/10/2023

🎉สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567
.
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามประกาศของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ดังนี้
👉ศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (สังกัดคณะสังคมศาสตร์) ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (สาขาสังคมวิทยา)

👉 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข และคณะผู้วิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชุกาญจน์ ทองถาวร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล แจ้งอักษร ,ดร.ภักดีกุล รัตนา ,นางสาวอาทิตยา อินยง ,นางสาวศิริพร วงค์ตาคำ และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก (สังกัดคณะศึกษาศาสตร์) ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาการศึกษา) ผลงาน เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และครูผู้ช่วยโดยอิงสมรรถนะสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรมทางความคิดของเด็กปฐมวัยตามแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”

👉 ดร.ทันตแพทย์หญิงนภัสสร อิ่มเอิบ (สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์) ผลงาน เรื่อง “ผลของความชราและภาวะอ้วนต่อการปรับแต่งกระดูกและผลของออกซิเจนบำบัดต่อการปรับแต่งกระดูกในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความชราด้วยน้ำตาลดีกาแล็กโทสที่มีและไม่มีภาวะอ้วน”

👉 ดร.ธัญมาส กันธวัง (สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ผลงาน เรื่อง “การผลิตชุดทดสอบโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียด้วยวิธีอิมมูโนอัฟฟินิตีโครมาโตกราฟ”

👉 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร นาคหฤทัย (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์) ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์) ผลงาน เรื่อง “กระบวนการแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นสำหรับการคาดการณ์อย่างต่ำ”

👉 ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง และ ดร.บุญรักษณ์ พันธ์ไชยศรี (สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ผลงาน เรื่อง “เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวไทยที่เพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวิตชาวนาไทย”

👉 นักวิจัยร่วม ดร.เสวต อินทรศิริ ,ดร.อนุชา รักสันติ (สังกัดสถาบันวิจัยพหุศาสตร์) และ ศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ,ผศ.ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ผลงาน เรื่อง “นวัตกรรมฝังไอออนอบอ่อนอัญมณีสีเขียว
สรรสร้างคุณค่าเครื่องประดับอัตลักษณ์นครเวียงโกศัย”

ที่มา : https://www.nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11768
ข่าวโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

🎉ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย มช. ที่ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2%...
11/10/2023

🎉ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักวิจัย มช. ที่ ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://ora.oou.cmu.ac.th/top2cmu2023/

🎉 มช. ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 801-1000 ของโลก จากผลการจัดอันดับของ THE World University Rankings 2024สามารถอ่านรายละเอียดเ...
04/10/2023

🎉 มช. ขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 801-1000 ของโลก จากผลการจัดอันดับของ THE World University Rankings 2024

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://ora.oou.cmu.ac.th/thewur2024-cmu/

📣📣 ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทำอย่างไร โปรแกรม ICU ช่วยหาทางออกได้ ‼️🧡 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล...
02/10/2023

📣📣 ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทำอย่างไร โปรแกรม ICU ช่วยหาทางออกได้ ‼️
🧡 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการที่ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารใหม่ ยา สมุนไพร วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม
❤️ โครงการการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Innovative Clearing Unit) ปีงบประมาณ 2567 👍👍
- ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกสู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์และสามารถจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์
📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2566 ‼️
✅ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/uXXBBmUKDoCdmc1U6
✅ Download เอกสารรายละเอียดโครงการได้ที่
https://shorturl.at/krAHS

📣📣 ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ทำอย่างไร โปรแกรม ICU ช่วยหาทางออกได้ ‼️

🧡 ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการที่ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารใหม่ ยา สมุนไพร วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม

❤️ โครงการการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Innovative Clearing Unit) ปีงบประมาณ 2567 👍👍
- ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกสู่เชิงพาณิชย์ในระดับอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์และสามารถจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์

📌 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2566 ‼️

✅ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/uXXBBmUKDoCdmc1U6

✅ Download เอกสารรายละเอียดโครงการได้ที่
https://shorturl.at/krAHS

📢บพข. ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา "Generative AI (OpenThaiGPT): The Challenge and Opportunities for Thailand"พบกับการบรรยายพิ...
26/09/2023

📢บพข. ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา "Generative AI (OpenThaiGPT): The Challenge and Opportunities for Thailand"
พบกับการบรรยายพิเศษ
📌 "AI Engineering: A Transformative Paradigm for Engineering"
โดย Professor William Sanders, The dean of the College of Engineering at Carnegie Mellon University
📌 “Next AI Move: OpenThaiGPT”
โดย ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น.
รับชมได้ทาง Facebook Fanpage บพข. https://www.facebook.com/pmuc.researchfunding?mibextid=ZbWKwL

📢 ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา "Generative AI (OpenThaiGPT): The Challenge and Opportunities for Thailand"พบกับการบรรยายพิเศษ📌...
26/09/2023

📢 ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนา "Generative AI (OpenThaiGPT): The Challenge and Opportunities for Thailand"
พบกับการบรรยายพิเศษ
📌 "AI Engineering: A Transformative Paradigm for Engineering"
โดย Professor William Sanders, The dean of the College of Engineering at Carnegie Mellon University
📌 “Next AI Move: OpenThaiGPT”
โดย ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร นายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT)
รับชมได้ทาง Facebook Fanpage บพข. https://www.facebook.com/pmuc.researchfunding?mibextid=ZbWKwL
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น.

📢📢 ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568——————————...
19/09/2023

📢📢 ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

————————————

✨ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้กำหนดแผนงานจำนวน 4 แผนงาน ดังนี้

แผนงานที่ 1️⃣ Frontier Research and Innovation in Biomedical Science and Medicine

แผนงานที่ 2️⃣ Frontier Research and Innovation in Science, Engineering and Technology

แผนงานที่ 3️⃣ Frontier Research and Innovation in High-Value Agriculture, Food and Extract for BCG industry

แผนงานที่ 4️⃣ Frontier Research and Innovation in Social Sciences, Humanities and Arts (FRISHA)

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่เข้าข่ายจะได้รับการสนับสนุน โดยมีรายชื่อข้อเสนอโครงการดังแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัยจะประสานแจ้งข้อเสนอแนะไปยังหัวหน้าโครงการ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยและนำเข้าในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.

📌 ข้อมูลเพิ่มเติม Link : https://cmu.to/cQHXj

📢 ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่...
19/09/2023

📢 ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567
📍 ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3759
🚨 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)
📣 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือน ธันวาคม 2566 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIIS

📢 ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2567

📍 ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/3759

🚨 เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)

📣 ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือน ธันวาคม 2566 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIIS
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

🤝การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้าน PM2.5 ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย🤝✨คณะผู้บริหารมหาวิ...
19/09/2023

🤝การประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการวิจัยและนวัตกรรมด้าน PM2.5 ร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย🤝

✨คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร และ รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี ศ.เกียรติคุณ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ ที่ปรึกษาด้านวิจัย พร้อมด้วยคณะทำงานด้าน PM2.5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในโอกาสประชุมหารือแนวทางการจัดทำโครงการการวิจัยและนวัตกรรมด้าน PM2.5

✨ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ อาทิ
1. BCG Model in Mae-Hia Campus โดย รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
2. การสร้าง Supply chain เพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดย ศ.ดร.พวงรัตน์ แก้วล้อม
3. โครงการพัฒนาขมิ้นชัน นำไปต่อยอดสู่นวัตกรรมหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม โดย รศ.ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
4. ช้างไฟ (Fire Elephant) เทคโนโลยีตรวจจับควันผ่านเทคโนโลยี Internet of Thing โดย ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน
5. ภาพรวมการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สมพร จันทระ
6. DUST BOY เครื่องวัดข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
7. โครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพหุศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ข้ามแดนในเขตภาคเหนือจากประเทศเพื่อนบ้าน โดย รศ.วงกต วงศ์อภัย

✨ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ชี้แนะแนวทางนโยบายการแก้ไขปัญหา PM2.5 ของประเทศ และการวิจัยและพัฒนาด้านที่เกี่ยวข้องจากมุมของสถาบันสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหารือในวางแนวทางจัดทำโครงการเพื่อดำเนินงานร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหา PM2.5 ตั้งแต่ฐานรากไปจนถึงระดับประเทศอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย

🤝สบว. จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย  “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”🤝✨ สำ...
15/09/2023

🤝สบว. จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”🤝

✨ สำนักงานบริหารงานวิจัย (ORA) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) และกองคลัง ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research) ได้จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยและงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก โดยการควบรวมระบบบริหารงานวิจัยกับระบบเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็น Single Data เป็นระบบสารสนเทศกลางด้านการวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

✨ ในการนี้จึงได้จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศวิจัย ในหัวข้อ “การใช้ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย และเจ้าหน้าที่การบัญชีและการเงิน เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ในการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยฯ รวมถึงการใช้งาน ระบบ SDGs Keyphrase และ การตรวจสอบข้อมูลผลงานตีพิมพ์ ที่มีความสอดคล้อง SDGs ในฐาน Scopus และ SciVal

✨ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย กล่าวเปิด นายธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการ นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป หัวหน้างานบริหารงานวิจัย และนางสาวกฤตยพร จันทรนิมิ ผู้พัฒนาระบบ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 400 ท่าน
ข่าวโดย : สำนักงานบริหารงานวิจัย มช.

📢 สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม “การใช้งานระบบบริหา...
15/09/2023

📢 สำนักงานบริหารงานวิจัย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Research)”

📌 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference

โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รอบ ดังนี้้
✨รอบที่ 1 เวลา 09.00 – 12.00 น. : สำหรับคณาจารย์ และนักวิจัย
เข้าร่วมการอบรมที่ link :https://cmu-th.zoom.us/j/95368921535 (Zoom Meeitng ID: 95368921535)

✨รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 16.30 น. : สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัย
เข้าร่วมการอบรมที่ link : https://cmu-th.zoom.us/j/98481083888
(Zoom Meeitng ID: 98481083888)

📝 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.office.com/r/p1rEhGCtrB
(ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566)

📞 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารงานวิจัย สำนักงานบริหารงานวิจัย โทร. 0 5394 3610 ,3612-13

📢📢บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2567----------...
14/09/2023

📢📢บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2567
---------------------------------------
❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567
📌กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม”
📮สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566 ปิดรับเวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)
🧡 ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที
💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=7994
-------------------------------------

📢📢ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย (Local Enterprises) ประจำปีงบประมาณ 2567

---------------------------------------

❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

📌กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises)บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”

🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม”

📮สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 9 ตุลาคม 2566 ปิดรับเวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น.)

🧡 ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงานด้านงานวิจัยเชิงพาณิชย์และเชิงพื้นที่ และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=7994
-------------------------------------

#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากฐานทุนทรัพยากรพื้นถิ่นและทุนวัฒนธรรม

#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

ที่อยู่

239 Huay Kaew Road
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053943603 - 14

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานบริหารงานวิจัย ม.เชียงใหม่:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}