Renger Service บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-อบโอโซน พร้?

ขอบคุณ ร้าน "Daiso Thailand" สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-ทำการอบโอโซนภา...
08/07/2022

ขอบคุณ ร้าน "Daiso Thailand" สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-ทำการอบโอโซนภายในร้าน เเละบริเวณจุดให้บริการลูกค้า
เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เเละเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
Thailand
#ร้านไดโซ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
#พื้นที่ประมาณ : 600 ตารางเมตร
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ขอบคุณ "THAY Nimman " ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซนภายในบริเวณจุดให้บริการลูกค้า เพื่อป้อ...
24/06/2022

ขอบคุณ "THAY Nimman " ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซนภายในบริเวณจุดให้บริการลูกค้า เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เเละเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 250 ตารางเมตร
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

" อยู่บ้านเเบบปลอดภัย "  มั่นใจไปกับบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละทำการอบโอโซนภายในบ้าน-รถยนต์ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื...
29/03/2022

" อยู่บ้านเเบบปลอดภัย " มั่นใจไปกับบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละทำการอบโอโซนภายในบ้าน-รถยนต์ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
-------------------------------------
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ขอบคุณ "ลูกค้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ " ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซนภายในบ้าน-รถยนต์ เพื่อป้อง...
17/03/2022

ขอบคุณ "ลูกค้าหมู่บ้านเศรษฐสิริ " ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซนภายในบ้าน-รถยนต์ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 250 ตารางเมต
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

12/03/2022

ขอบคุณ "บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด" (สำนักงานใหญ่) ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน เเละจุดให้บริการลูกค้า เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง
2HOME
#บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

Work From Home อย่างสบายใจ ไร้เชื้อโรคตัวร้ายจากภายนอก...!!!📍📍📍 ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ในการฆ่าเชื้อ UMONIUM 38 เวชภัณฑ์...
11/03/2022

Work From Home อย่างสบายใจ ไร้เชื้อโรคตัวร้ายจากภายนอก...!!!
📍📍📍 ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ในการฆ่าเชื้อ UMONIUM 38 เวชภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง ไม่ระคายเคืองและไม่กัดกร่อนพื้นผิว ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ
#ขอบคุณ : UMONIUM38
-------------------------------------------------------------------
🎯🎯 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง
2HOME

#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ขอบคุณ "บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด" (สำนักงานใหญ่) ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บร...
09/03/2022

ขอบคุณ "บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด" (สำนักงานใหญ่) ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน เเละจุดให้บริการลูกค้า เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง
2HOME
#บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จํากัด
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

08/03/2022
08/03/2022
07/03/2022

📍📍📍 เบื้องหลังการบริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละ อบโอโซน "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง" ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน-จุดให้บริการลูกค้า เเละอบโอโซนรถของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 600 ตารางเมตร ทั้งหมด 3 อาคาร
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ขอบคุณ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง" ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บริเวณพื้นที่อ...
04/03/2022

ขอบคุณ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอป่าซาง" ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน-จุดให้บริการลูกค้า เเละอบโอโซนรถของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราดูเเลคุณ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 600 ตารางเมตร ทั้งหมด 3 อาคาร
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเเละพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนลำพูน
#การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป่าซาง
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

⚠️⚠️" ให้เราดูเเลคุณ "⚠️⚠️📍📍 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดย ...
01/03/2022

⚠️⚠️" ให้เราดูเเลคุณ "⚠️⚠️
📍📍 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดย "RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

28/02/2022

สัปดาห์นี้มีผู้ป่วยติดเชื้อกันมากขึ้นเป็น 4-5 เท่าตัว
100% เป็นสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งสายพันธุ์นี้แพร่กายจายได้ง่าย และติดเชื้อได้รวดเร็ว🦠 ป้องกันคนในครอบครัวเเละคนที่คุณรัก โดย "RENGER 2HOME" บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน
ติดต่อจองคิว ☎️ 0654724014
2HOME
--------------------------------------------
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
📍📍 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดย "RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#เครื่องที่มีความละเอียดในการฉีดละอองฝอยที่ 5 - 50 ไมครอน (0.005 - 0.050 mm.) มั่นใจได้ว่าแทรกซึมเข้าถึงทุกพื้นที่
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน หอพัก อาคารสำนักงาน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

อุ่นใจไปกับ "RENGER 2HOME" บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดยทีมง...
22/02/2022

อุ่นใจไปกับ "RENGER 2HOME" บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดยทีมงานมืออาชีพเเละอุปกรณ์ที่ครบครันทันสมัย ในราคาที่คุณเข้าถึง...!!!!
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ขอบคุณ  Dental sense clinic ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บริเวณพื้นที่ให้บริการลูกค้า - ...
18/02/2022

ขอบคุณ Dental sense clinic ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละทำการอบโอโซน บริเวณพื้นที่ให้บริการลูกค้า - ห้องทำฟันทุกห้องภายใน clinic เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

*** เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนเเบบปกติ (On Site) ตามประกาศทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้สถาบันการศึกษาส...
12/02/2022

*** เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนเเบบปกติ (On Site) ตามประกาศทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้สถาบันการศึกษาสามารถเปิดเรียนในรูปแบบปกติ เเละให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) และ มาตร การ UP.DMHTT อย่างคร่งครัด ***
ขอบคุณ โรงเรียนจิตราวิทยา จ.เชียงใหม่ ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-อบโอโซน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เเละสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรครู-นักเรียนภายในโรงเรียน จาก "RENGER 2HOME" โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเครื่องพ่นเเบบหมอก เพื่อทำการฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารเรียนทั้งหมด 4 อาคาร (ประมาณ 350 ห้อง)
- ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเครื่องพ่นเเบบควัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อบริเวณ โรงอาหาร , ลานสนามบาส , ห้องน้ำใต้อาคารเรียนทั้งหมด
- ทำการอบโอโซนฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน , ห้องพยาบาล , ห้องซ้อมดนตรี , ห้องทำกิจกรรมต่างๆ
#พื้นที่ประมาณ : 4 อาคาร
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-อบโอโซนทั้งโรงเรียนเเบบเหมาทั้งหมด
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
#พ่นน้ำยาเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ได้รับการรับรองจาก NSF : (National Sanitation Foundation International) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1994 ...
08/02/2022

ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้ได้รับการรับรองจาก NSF : (National Sanitation Foundation International) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1994 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรอิสระที่กำหนดมาตรฐาน ทำการทดสอบและตรวจสอบรวมถึงรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณะสุข ความปลอดภัยและรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม เเละไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้งานครับ
--------------------------------------

#ฆ่าเชื้อ #ทำลายเชื้อ #โรงพยาบาล #คลีนิค #การแพทย์
#ขอบคุณที่มา : Umonium Thailand
--------------------------------------
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
📍📍 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดย "RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏

ขอบคุณ ลูกค้าที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-อบโอโซนภายห้องนอน เเละภายในรถยนต์เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้...
04/02/2022

ขอบคุณ ลูกค้าที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-อบโอโซนภายห้องนอน เเละภายในรถยนต์เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 56 ตารางเมตร
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#พ่นน้ำยาเชียงใหม่
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

!!!ยังไม่ลด!!!วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้คุณเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อ เพราะนอกจากจะต้องเสียส...
01/02/2022

!!!ยังไม่ลด!!!
วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่าปล่อยให้คุณเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อ เพราะนอกจากจะต้องเสียสุขภาพแล้ว ยังเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน เสียทั้งงาน ไม่แน่ อาจเสียทั้งแฟนด้วยนะค๊าา

"กันไว้ดีกว่าแก้ ให้เราเป็นผู้ป้องกันให้กับบ้านของคุณนะคะ"

"RENGER 2 HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

🎯🎯 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนต้องระวังสุขภาพมากขึ้นหน่อย  #โรคติดเชื้อ ที่มาพร้อมกับอากาศเย็นๆ มีด้วยกันหลายโรคและยังแพร่กระจาย...
24/01/2022

🎯🎯 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนต้องระวังสุขภาพมากขึ้นหน่อย #โรคติดเชื้อ ที่มาพร้อมกับอากาศเย็นๆ มีด้วยกันหลายโรคและยังแพร่กระจายได้ง่าย แถมมีอาการของโรคค่อนข้างคล้ายกัน
--------------------------------------

#ฆ่าเชื้อ #ทำลายเชื้อ #โรงพยาบาล #คลีนิค #การแพทย์
#ขอบคุณที่มา : Umonium Thailand
--------------------------------------
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
📍📍 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดย "RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏

ขอบคุณ โรงเรียนจิตราวิทยา จ.เชียงใหม่ ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-อบโอโซน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้...
19/01/2022

ขอบคุณ โรงเรียนจิตราวิทยา จ.เชียงใหม่ ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ-อบโอโซน เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 เเละสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรครู-นักเรียนภายในโรงเรียน จาก "RENGER 2HOME" โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเครื่องพ่นเเบบหมอก เพื่อทำการฆ่าเชื้อบริเวณภายในอาคารเรียนทั้งหมด 3 อาคาร (ประมาณ 200 ห้อง)
- ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยเครื่องพ่นเเบบควัน เพื่อทำการฆ่าเชื้อบริเวณ โรงอาหาร , ลานสนามบาส , ห้องน้ำใต้อาคารเรียนทั้งหมด
- ทำการอบโอโซนฆ่าเชื้อภายในห้องเรียน , ห้องพยาบาล , ห้องซ้อมดนตรี , ห้องทำกิจกรรมต่างๆ
#พื้นที่ประมาณ : 3 อาคาร
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ขอบคุณ ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ OFFICE Airport Business Park (ABP) ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภ...
18/01/2022

ขอบคุณ ลูกค้าผู้เช่าพื้นที่ OFFICE Airport Business Park (ABP) ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภายห้องทำงาน - ห้องประชุมเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 250 ตารางเมตร
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

🛡 การปลอดเชื้อ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในเทคนิค...
17/01/2022

🛡 การปลอดเชื้อ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยในเทคนิคการปลอดเชื้อนั้นสามารถแบ่งได้เป็นอะไรบ้างนั้น วันนี้แอดนำข้อมูลมาให้ครับ 🛡
--------------------------------------

#ฆ่าเชื้อ #ทำลายเชื้อ #โรงพยาบาล #คลีนิค #การแพทย์
#ขอบคุณที่มา : Umonium Thailand
--------------------------------------
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
📍📍 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดย "RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏

ขอบคุณ  Dental sense clinic ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภายใน clinic เเละรถยนต์ของคุณหมอ เพื...
14/01/2022

ขอบคุณ Dental sense clinic ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภายใน clinic เเละรถยนต์ของคุณหมอ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"

⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

โอไมครอน (  ) ไวรัสโควิดตัวร้ายกลายพันธุ์ ❗❗🎯 ช่วงนี้จะได้ยินข่าว ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดอย่าง  #โอไมครอน (  ) ค่อ...
14/01/2022

โอไมครอน ( ) ไวรัสโควิดตัวร้ายกลายพันธุ์ ❗❗
🎯 ช่วงนี้จะได้ยินข่าว ไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดอย่าง #โอไมครอน ( ) ค่อนข้างบ่อย โดยไวรัสกลายพันธุ์นี้ความน่ากลัวมากกว่าชนิดอื่นเพราะสามารถติดเชื้อและแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น เราไปทำความรู้จักเจ้าไวรัสตัวนี้กันครับ


#ทำลายเชื้อ
#ฆ่าเชื้อ
#ขอบคุณที่มา : Umonium Thailand
--------------------------------------
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
📍📍 บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน โดย "RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏

ขอบคุณบริษัท เดอะวันดริ้งค์ จำกัด ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภายห้องสำนักงาน-รถยนต์บรรทุกสิ...
13/01/2022

ขอบคุณบริษัท เดอะวันดริ้งค์ จำกัด ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภายห้องสำนักงาน-รถยนต์บรรทุกสินค้า เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 425 ตารางเมตร
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2 HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ขอบคุณ คุณฉัตรชัย  ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภายในบ้าน-ห้องซ้อมดนตรี เเละภายในรถยนต์ เพื่อ...
13/01/2022

ขอบคุณ คุณฉัตรชัย ที่ได้ไว้วางใจเรียกใช้บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เเละอบโอโซนภายในบ้าน-ห้องซ้อมดนตรี เเละภายในรถยนต์ เพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 จาก "RENGER 2HOME"
#พื้นที่ประมาณ : 170 ตารางเมตร
⚠️⚠️ให้เราได้ปกป้องท่านจากในบ้านนะครับ⚠️⚠️
"RENGER 2HOME"
#สนใจติดต่อ : 0654724014 หรือทักแชทเข้ามาได้เลยครับ
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคภายในบ้าน
#บริการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซน
#พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเเละอบโอโซนเชียงใหม่
2HOME
#ขอบคุณครับ 👏👏👏
-------------------------------------
☑️ ฟรี ประเมินพื้นที่ก่อนปฎิบัติงานจริง
☑️ ป้องกันสินค้าเสียหาย ก่อนปฎฺิบัติงาน
☑️ ให้คำปรึกษาและแจ้งรายละเอียดการให้บริการ
☑️ ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังการพ่นน้ำยาเสร็จ
☑️ ติด Tack ในพื้นที่ ที่ได้รับการพ่นน้ำยาเรียบร้อยแล้ว
☑️ มีใบรับรองการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ออกให้ ณ วันปฎิบัติงาน
☑️ ติดตามงานภาย 3-5 วันหลังการปฎิบัติงาน
☑️ แก้ไขเพิ่มเติมงานตามลูกค้าต้องการ
☑️ มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เคยใช้บริการ
✴ น้ำยาของเราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 14 วัน
✴ น้ำยาสลายตัวเองได้ใน 20 วันและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
✴ เป็นมากกว่า Food Grade เพราะเป็นน้ำยาที่ใช้ล้างอุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์

ที่อยู่

368/2 ถ. เชียงใหม่/ลำปาง ต. ฟ้าฮ่า
Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

+66654724014

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Renger Serviceผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Renger Service:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด