งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด นามเรียกขาน (ริมปิง)
(1)

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

“ภัยทางอากาศ” หม

ายความว่า ภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศ

“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันเป็นการมุ่งทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการรบกวน ขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใด ๆ ตลอดจนการประทุษร้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ดับเพลิง ให้แก่นัก...
14/06/2024

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ดับเพลิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนานาชาติท๊อปคิดส์ ทั้งนี้มีการ สาธิต การใช้เครื่องดับเพลิง ชนิด มือถือ และอุปกรณ์ ด้านการดับเพลิง อีกด้วย
#แอดมิน:ไอซ์

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24

สืบเนื่องจากฝนตกเมื่อวาน 11 มิ.ย.67 เกิดน้ำท่วมขัง ซอยอาชาผล งานป้องกันได้ลงพื้นที่สำรวจพบตะกอนขวางทางน้ำ จึงได้ทำการขุด...
12/06/2024

สืบเนื่องจากฝนตกเมื่อวาน 11 มิ.ย.67 เกิดน้ำท่วมขัง ซอยอาชาผล งานป้องกันได้ลงพื้นที่สำรวจพบตะกอนขวางทางน้ำ จึงได้ทำการขุดลอกตะกอนเพื่อเปิดทางเดินน้ำ ระยะประมาณ 70 เมตร

เมื่อเวลา 07:32น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งจาก ว.13 ประชาชน เหตุเพลิงไหม้ สายสื่อสาร ม.4 บ้านดอนชัย ...
12/06/2024

เมื่อเวลา 07:32น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งจาก ว.13 ประชาชน เหตุเพลิงไหม้ สายสื่อสาร ม.4 บ้านดอนชัย ถนนเรียบแม่น้ำปิง งานป้องกันฯ จัดรถ ดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้า ว.4 ระงับเหตุดังกล่าว เพลิงสงบเมื่อ เวลา 07:57น.

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24
#แอดมิน:ไอซ์

เมื่อเวลา 16:10น. ของเมื่อวานนี้ น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งจาก ว.13 ประชาชน เหตุ 501 งูไม่ทราบชนิด...
11/06/2024

เมื่อเวลา 16:10น. ของเมื่อวานนี้ น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งจาก ว.13 ประชาชน เหตุ 501 งูไม่ทราบชนิด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด ออก ว.4 ตรวจสอบเหตุดังกล่าว หลังอู่ซ่อมรถ ม.8 บ้านเกาะกลาง โซนทิศเหนือ ตรวจสอบแล้วเป็นงูเห่าพ่นพิษ ทำการจับพร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24
#แอดมิน:ไอซ์

เมื่อเวลา 00:50 น.ของวันนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุจาก วิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ...
07/06/2024

เมื่อเวลา 00:50 น.ของวันนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุจาก วิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ (199 เจดีย์งาม) เหตุเพลิงไหม้ รถจักรยายนต์ บ้านต้นตาลโตน ม.12 งานป้องกันฯ ได้จัดรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน รถตรวจการณ์1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 นาย เข้าระงับเหตุ โดยเบื้องต้นเกิดความเสียกับรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน เเละรถกระบะอีก 1คัน

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24

“ใช้รถ ใช้ถนน ขับขี่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ” #จากศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนน 🚘
01/06/2024

“ใช้รถ ใช้ถนน ขับขี่อย่างปลอดภัย ดื่มไม่ขับ”
#จากศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนน 🚘

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.67 ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด/ผู้อำนวยการท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำ ...
27/05/2024

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.67 ดร.รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด/ผู้อำนวยการท้องถิ่น ได้ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ในฤดูฝนให้มีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่มีการร้องขอ ทั้งนี้ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจทางระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ

เมื่อเวลา 07:47น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด ได้รับแจ้งจาก ว.13ประชาชนเหตุ 501 งูไม่ทราบชนิด ม.3 บ้านป่าแดดเ...
11/05/2024

เมื่อเวลา 07:47น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด ได้รับแจ้งจาก ว.13ประชาชนเหตุ 501 งูไม่ทราบชนิด ม.3 บ้านป่าแดดเหนือ งานป้องกและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด ได้จัดรถตรวจการณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออก ว.4 ตรวจสอบแล้วเป็น ปี่แก้วขนสดเล็ก ทำการจับ พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
#พบเห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline) หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด

วันนักผจญเพลิงสากล (International Firefighters’ Day : IFFD)ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี มีขึ้นเพื่อระลึกถึงนักผจญเพลิ...
04/05/2024

วันนักผจญเพลิงสากล
(International Firefighters’ Day : IFFD)
ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี
มีขึ้นเพื่อระลึกถึงนักผจญเพลิงที่เสียสละ หรืออุทิศชีวิต
เพื่อปกป้องความปลอดภัยของพวกเราทุกคน
และเพื่อแสดงความขอบคุณต่อนักผจญเพลิงทั่วโลก
ที่คอยปกป้องเราเป็นอย่างดีตลอดทั้งปี #ริมปิง
#ดับเพลิงเทศบาลตำบลป่าแดด

02/05/2024

ริมปิง แจ้ง ว.12 ชั่วคราว เนื่องจาก เกิดเหตุกรณี ฟ้าผ่า ทำให้วิทยุสื่อสารและโทรศัพท์ห้องศูนย์เกิดการขัดของ จึงแจ้งเพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้ติดตามทราบ หากต้องการติดต่อ หรือ แจ้งเหตุฉุกเฉิน โทร 061-2345376 สิบเอกปัญญาจารย์ วิจิตรถิรธรรม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด

เมื่อเวลา 16:14น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุจาก วิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนค...
26/04/2024

เมื่อเวลา 16:14น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุจาก วิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ (199 เจดีย์งาม) เหตุเพลิงไหม้ สายสื่อสาร ซอย ธนโชค ถนนมหิดล งานป้องกันฯ จัดรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าระงับเหตุ เพลิงสงบเมื่อ เวลา 16:28น.

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24

เมื่อเวลา 19:15น. ของเมื่อวาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อขอเข้าร่วมสนับสน...
25/04/2024

เมื่อเวลา 19:15น. ของเมื่อวาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุทางหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อขอเข้าร่วมสนับสนุน เหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้งเขตท้องที่ตำบลสันผักหวาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด จัด รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คน พร้อมเจ้าที่ สนับสนุนเหตุดังกล่าว โดย มีนายก รุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าแดด เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ขวัญและกำลังใจ ต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24

เมื่อเวลา 15:22น. ของวันที่ 22 เม.ย.67 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร ขอเข้าร่วมสนับส...
23/04/2024

เมื่อเวลา 15:22น. ของวันที่ 22 เม.ย.67 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร ขอเข้าร่วมสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้หญ้าแห้งเขตท้องที่ตำบลสันผักหวาน ตามคำร้องขอ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด จัดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสนับสนุนเหตุดังกล่าว

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24

สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าแดด ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2...
18/04/2024

สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลป่าแดด ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2567

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 17 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 0 ราย ขอมูล วันที่ 17 เมษายน 2567
17/04/2024

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 17 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 0 ราย ขอมูล วันที่ 17 เมษายน 2567

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 16 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 1 ราย ขอมูล วันที่ 16 เมษายน 2567
17/04/2024

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 16 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 1 ราย ขอมูล วันที่ 16 เมษายน 2567

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 15 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 0 ราย ขอมูล วันที่ 15 เมษายน 2567
15/04/2024

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 15 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 0 ราย ขอมูล วันที่ 15 เมษายน 2567

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 13 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 0 ราย ขอมูล วันที่ 14 เมษายน 2567
15/04/2024

รายงาน การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 13 เมษายน มีการเกิดอุบัติเหตุภายในเขต จำนวน 0 ราย ขอมูล วันที่ 14 เมษายน 2567

สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้น เทศบาลตำบลป่าแดด ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2567
13/04/2024

สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้น เทศบาลตำบลป่าแดด ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2567

12/04/2024
สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้น เทศบาลตำบลป่าแดด ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2567
11/04/2024

สรุปการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้น เทศบาลตำบลป่าแดด ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ 2567 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2567

เมื่อ 11 เม.ย.67 เวลา 1030 นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าแดด ได้เ...
11/04/2024

เมื่อ 11 เม.ย.67 เวลา 1030 นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าแดด ได้เปิดจุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน 7 วันอันตราย ณ ป้อม สตบ. ม.7 โดยมี ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด กำนันตำบลป่าแดด สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน งานมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองเชียงใหม่ และ รพ.สต.บ้านวังสิงห์คำ ร่วมพิธี

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline) หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชม.

สำหรับสายด่วน เทศบาล 053-447079
11/04/2024

สำหรับสายด่วน เทศบาล 053-447079

เมื่อเวลา 18:58น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้ง จากวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชี...
09/04/2024

เมื่อเวลา 18:58น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด รับแจ้ง จากวิทยุสื่อสารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ (199เจดีย์งาม) เหตุเพลิงไหม้ หม้อแปลงไฟฟ้า สะเก็ดไฟจากหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้ไฟลุกลามไปยังกองขยะ
จุดเกิดเหตุไกล้สนามฟุตบอล หลังอันดามันซีฟู๊ด หมู่ที่1 บ้านแม่ข่าน้อย
งานป้องกันฯ จัด รถดับเพลิง (สุริยะ4) พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกว.4 เข้าระงับเหตุ เพลิงสงบ เมื่อเวลา 19:10น. ว.14 ว.25 ยังที่ตั้ง ว.35 ภายในเขต

เห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้...
05/04/2024

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวลดาวัลย์ วัฒนาโกศัย ปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าแดด ประจำปี 2567 ในช่วงเช้า บรรยายหัวข้อเรื่อง "การป้องกันและระงับอัคคีภัย ยานพาหนะ Electric Vehicle (EV)
ช่วงบ่ายเป็นการ ฝึกอบรม ภาคปฏิบัติการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#พบเห็นเหตุการณ์ #หรือประสบเหตุ
สามารถติดต่อ หรือแจ้งได้ทางหมายเลขที่ติดอยู่ด้านล่างนี้ 👇
🚒เหตุเพลิงไหม้ หมายเลข 199
✋กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 1784
🚨งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลป่าแดด
หมายเลข 053-447079
🚑กู้ชีพEMS หมายเลข 1669
🧪ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสารเคมี (Hotline)
หมายเลข 1650
-ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชม.

02/04/2024

#รู้ทันภัยกับปภ
🔥🚙เพลิงไหม้รถเป็นอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
👉ปภ.แนะรับมือเพลิงไหม้รถ...อันตรายที่ป้องกันได้
#ปภ #ขับขี่ปลอดภัย
#ความปลอดภัยทางถนน
#ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ
#อุบัติเหตุทางถนน
☎️สายด่วน 1784
🔶FB : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM
🔶Twitter
🔶Line
🔶YouTube DDPMNews รู้ทันภัยกับ ปภ.

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด นำรถตรวจการณ์ พร้อม เจ้าหน้าที่ ออก ว.4 เหตุต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน วังสิงห์คำ ซ.2...
22/03/2024

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด นำรถตรวจการณ์ พร้อม เจ้าหน้าที่
ออก ว.4 เหตุต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน วังสิงห์คำ ซ.20 สืบเนื่องจากมีพายุฝนฟ้าขะนอง พัดพาสร้างความเสียหาย เบื้องต้นได้ทำการตัดเป็นที่เรียบ

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันอปพรอปพร. เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความปลอดภัยอย...
22/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันอปพร
อปพร. เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
#ปภ #อปพร
#เครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

21/03/2024

ปภ. แนะการป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่าในหน้าร้อน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า โดยเก็บกวาดเศษวัชพืช ใบไม้และกิ่งไม้แห้งไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง จัดทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้านและพื้นที่การเกษตร พร้อมตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง หากเกิดไฟป่าจะช่วยป้องกันไฟลุกลามขยายวงกว้าง รวมถึงไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก ให้ใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืช
แทนการเผา อีกทั้งไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง และไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟหรือรมควัน เพราะอาจลุกลามเป็นไฟป่า
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าสูง เนื่องจากสภาพร้อน อากาศแห้ง ลมพัดแรง ต้นไม้ผลัดใบและหญ้าแห้งจำนวนมาก รวมถึงเกิดจุดความร้อน (Hotspot) เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากไฟป่า กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันไฟป่า ดังนี้ เก็บกวาดเศษวัชพืช ใบไม้และกิ่งไม้แห้งไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง จัดทำคันดินกั้นหรือขุดเป็นร่องดินล้อมรอบบริเวณบ้านและพื้นที่การเกษตรพร้อมตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง หากเกิดไฟป่าจะช่วยป้องกันไฟลุกลามขยายวงกว้าง รวมถึงหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่าไม้ หากก่อกองไฟ ควรดูแลอย่างใกล้ชิดและดับไฟให้สนิท อีกทั้งไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้ใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา ตลอดจนไม่เผาหญ้าเพื่อทำทางเดินในป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟหรือรมควัน เพราะอาจลุกลามเป็นไฟป่า นอกจากนี้ ไฟป่าทำให้เกิดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพหากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย
เพื่อลดปริมาณการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย สวมแว่นตาป้องกันการระคายเคืองตา หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน อาทิ ออกกำลังกาย เพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกควันปกคลุม เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ ทั้งนี้ ประชาชนได้ผู้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID@1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง //////

21/03/2024

โดนเต็มๆ ลุ้นฝนมาอีกรอบวันนี้ ‼️

อุตุฯ ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงภัย ภาคเหนือเตรียมรับมืพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร วันที่ 21 มี.ค. 67 นี้

#เชียงใหม่นิวส์

ที่อยู่

170/1 หมู่. 3 ถนนเลียบน้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง
Chiang Mai
5010

เบอร์โทรศัพท์

+6653447079

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ป่าแดด:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ