งานวิจัย และบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานวิจัย และบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก งานวิจัย และบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, หน่วยงานราชการ, Chiang Mai.

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รายการ #สถานีฝุ่น ภายใต้ความร่วมมือกั...
04/04/2024

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รายการ #สถานีฝุ่น ภายใต้ความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ, สสส. และไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดกิจกรรม เวทีเสวนา หัวข้อ "อยู่ให้รอดปลอดจากฝุ่น PM 2.5" ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ
1. นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2. รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ หัวหน้าโครงการธรรมชาติปลอดภัย แม่แจ่ม:แม่ปาน-สันเกี๋ยง โมเดล
3. นายแพทย์ประจินต์ เหล่าเที่ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง
4. พลเอกวินัย ทันศรี ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พระราชา วุฒิอาสาธนาคารสมองสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตเจ้ากรมสื่อสาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
5. ดร.พร้อมพล สัมพันธโน นายกสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ป.พล.)
6. นายภุชงค์ อินสมพันธ์ ตำแหน่ง อนุคณะกรรมการ คทช.จังหวัดเชียงใหม่ และ อนุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่
7. นายวิโรจน์ หมอกใหม่ ผู้ใหญ่บ้านสันเกี๋ยง หมู่ 10 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม / ทีมปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม
8. นายบุญมา ฟองตา ผู้ใหญ่บ้านแม่ปาน หมู่ 9 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม / ทีมปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทาง เพจรายการสถานีฝุ่น และ youtube/dust station ถ่ายทอดสดจากห้องStudio คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสายตรงจากพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่

#สถานีฝุ่น

#เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

 #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ #สถานีฝุ่น และภาคีเครือข่าย พบกันวันพรุ่งนี้ (2 เม.ย.67) ในรายการสถานีฝุ่น ตั้งแต่เวลา 13.0...
01/04/2024

#มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ #สถานีฝุ่น และภาคีเครือข่าย พบกันวันพรุ่งนี้ (2 เม.ย.67) ในรายการสถานีฝุ่น ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปทาง

https://web.facebook.com/events/1515911562681614/

สดจากสตูดิโอ #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และสายตรงจากพื้นที่ แม่แจ่ม
#เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

กิจกรรม เวทีเสวนา "อยู่ให้รอดปลอดจากฝุ่น PM 2.5" วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567ถ่ายทอดสดจาก Studio คณะสารสนเทศและการสื่อสาร...
29/03/2024

กิจกรรม เวทีเสวนา "อยู่ให้รอดปลอดจากฝุ่น PM 2.5"
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567

ถ่ายทอดสดจาก Studio คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสายตรง สด จากพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 💚🤍💛

จัดโดย #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#สถานีฝุ่นปีที่3 #เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

 #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รายการ #สถานีฝุ่น ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในพื้นที่...
28/03/2024

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ รายการ #สถานีฝุ่น ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ, สสส. และไทยพีบีเอส (Thai PBS) จัดกิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ "อยู่ให้รอดปลอดจากฝุ่น PM 2.5" ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. คุณเจริญ คำปินใจ กำนันตำบลหนองหาร อ.สันทราย/ ทีมปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลหนองหาร
4. คุณสุริยา บุญโชติ ที่ปรึกษานายก อบต.โป่งแยง/ ประธานการท่องเที่ยวโป่งแยง/ ทีมปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละออง PM 2.5 ตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม
5. คุณอำพล ใต้เงาสน อาสาสมัครดับไฟป่าพื้นที่ อ.ฝาง/ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 70
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ

จัดขึ้น ณ ห้องสตูดิโอโทรทัศน์ ชั้น 1 อาคาร 75 ปีแม่โจ้ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ทาง เพจรายการสถานีฝุ่น และ youtube/dust station

“สถานีฝุ่นลุ่มน้ำโขง ปี 3”พื้นที่สื่อสาธารณะ ที่จะบอกเล่าเรื่องราว ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และในภูมิภาค...
26/03/2024

“สถานีฝุ่นลุ่มน้ำโขง ปี 3”

พื้นที่สื่อสาธารณะ ที่จะบอกเล่าเรื่องราว ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ และในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นำมาเสนอให้ทุกคนได้รู้เท่าทัน เพื่อพร้อมรับมือปัญหา และนำไปสู่การแก้ไข เพื่อให้อากาศที่ทุกคนหายใจนั้นสะอาดปลอดภัย #เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

วันพุธที่ 27 มีนาคม .. #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดรายการ

27/02/2024
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์  #...
08/02/2024

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ #คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ในโครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านทักษะดิจิทัล ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษา #คณะเศรษฐศาสตร์ #มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวข้อ Digital Literacy, สมรรถนะทักษะดิจิทัล (Digital Intelligence) กับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) 17 ประการ และการใช้ Chat GPT เพื่อการศึกษาและการสร้างภาพประกอบอัตโนมัติ

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธ...
07/02/2024

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสารสนเทศและการสื่อสาร โดย รศ.ดร. สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (คณบดี) และคณะศิลปะศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชนาพร ขันธบุตร (คณบดี) พร้อมด้วย คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร. ฐปน ชื่นบาล (คณบดี) เป็นสักขีพยาน

กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ โดย คุณกิจพัฒน์ ตระกูลเมฆี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัดพร้อมด้วย และคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและสนับสนุนกลุ่มงานอ้อย บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด

ซึ่งการลงนามฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการ สหกิจศึกษา การวิจัย และการให้บริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา ภายใต้การถ่ายทอดความรู้ จากสถานการณ์จริงในสถานประกอบการของบริษัท รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการกิจกรรมร่วมกันตามพันธกิจของแต่ละฝ่าย

ณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

07/02/2024

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น De La Salle Araneta University (DLSAU) Philippines

07/02/2024

#คณะสารสนเทศและการสื่อสาร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ คุณกฤษฎา กสิวิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566

07/02/2024

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่บัณฑฺิตใหม่ สาขาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกท่าน ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ที่อยู่

Chiang Mai
50290

เบอร์โทรศัพท์

+6653875401

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานวิจัย และบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานวิจัย และบริการวิชาการ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด