บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา

บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา เปิดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา

📌เตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นอนุมัติสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) #วิทยาเขตล้านนา
22/02/2024

📌เตรียมเอกสารเพื่อขอยื่นอนุมัติสำเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
#วิทยาเขตล้านนา

**มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  **เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)**สาขาวิชา...
07/02/2024

**มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

**เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
**สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้

**สนใจติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ท้ายนี้ หรือติดต่อสมัครได้โดยตรงที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น

07/02/2024

จดหมายข่าว มมร.วิทยาเขตล้านนา ฉบับที่ 225 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

07/02/2024

จดหมายข่าว มมร.วิทยาเขตล้านนา ฉบับที่ 218 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

16/01/2024

สมัครเรียนได้แล้ว !!! มาเป็นครอบครัว มมร.ล้านนา
ง่ายๆ กดลิงค์สมัครที่นี้เลย
**เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ระดับปริญญาตรี
#โครงการพาน้องเรียน

**สนใจคลิกสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้
(กรุณากรอกอีเมล์ เพื่อเข้าระบบและรับคู่ฉบับใบสมัคร)
https://docs.google.com/forms/d/15uSrQL4tXetjx4XW9p1HdgKDbgiFnaSylBfohoN4bkc/viewform?edit_requested=true

**หรือติดต่อสมัครได้ที่ ห้องวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา ชั้น 1 อาคาร MBU1 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30-16.30 น.
053-270975 , 053-270976
แผนที่การเดินทาง :
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2/@18.7872207,98.9830566,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x30da3a9fa84469db:0x475ba34d4f2f19a2!8m2!3d18.7872157!4d98.98767!16s%2Fg%2F1tkmvrjc?entry=ttu

19/11/2023
08/11/2023

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
🙏🏻 น้อมถวายความอาลัย 🙏🏻
อาจารย์พระครูสมุห์ธนโชติ จิรธมฺโม, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
มรณภาพลงเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
เวลา 04.37 น.
น้อมถวายความอาลัยยิ่ง

📌ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามการสมัครเรียน  สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามด้านล่างนี้นะคะ**ระดับปริญญาโท    ...
01/11/2023

📌ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามการสมัครเรียน สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามด้านล่างนี้นะคะ
**ระดับปริญญาโท
- สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ติดต่อ พระมหาสกุล มหาวีโร ,ผศ.ดร.
**ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก
- สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา ติดต่อ ผศ.ดร. อุเทน ลาพงค์

📌รับสมัครนักศึกษาใหม่  1/2567☘️ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก)สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ
01/11/2023

📌รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2567
☘️ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก)
สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ

🌺แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับบัณฑิตศึกษา)❤️มหาวิทยาลัย...
16/10/2023

🌺แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับบัณฑิตศึกษา)
❤️มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

-ยื่นขอลาพักการศึกษา / รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
-ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
📌ในระหว่าง วันที่ 24 ต.ค. - 5 พ.ย. 2566
ให้นักศึกษาเข้า ระบบ www.reg.mbu.ac.th เพื่อปริ้นท์ใบลงทะเบียน หรือ ดุ QR-CODE สำหรับโอนเงินได้ตามวันเวลาที่ระบุ

 #แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 #ส่งขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ 2567    📌ภาคพิเศษ -  ระดับบั...
09/10/2023

#แจ้งกำหนดการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
#ส่งขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ 2567
📌ภาคพิเศษ - ระดับบัณฑิตศึกษา และ ระดับปริญญาตรี
#มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

📌ปฏิทินการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ลิงค์อยู่ที่ข้อความแสดงความคิดเห็นนะคะ..

28/09/2023

ผญ๋าล้านนา จดหมายข่าว ฉบับที่ 102 วันที่ 27 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีนางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 63 สอบผ่าน ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อ...
13/09/2023

ขอแสดงความยินดี
นางสาวนรินทร์ทิพย์ ปัญญาชัยเจริญ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 63 สอบผ่าน ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนาเปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2567❇️สาขาวิชาพุทธศา...
13/09/2023

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2567
❇️สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา

📌สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ 0910687794

📌มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

📌ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
#รอบโครงการพาน้องเรียน
#รอบ1 - Portfolio
#รอบ2 - Quota
#รอบ3 - TCAS
#รอบ4 - Direct Admission
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กล่องข้อความเพจนี้
** ติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.lanna.mbu.ac.th

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
31/05/2023

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)

02/05/2023

ที่อยู่

103 ถนนพระปกเกล้า ต. พระสิงห์
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653270975

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บัณฑิตศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด