สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 053-112090 หรือ 053-112091
053-112577 หรือ 053-112578 ต่อ 12 หรือ 24

📢📢📢 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 📢📢📢 📢📢📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำน...
28/08/2023

📢📢📢 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 📢📢📢
📢📢📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 📢📢📢
- ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
ปรากฏรายละเอียดการสัมครตามสิ่งที่แนบมา

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พ...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ ไชยศิริ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ครั้งที่ 3/2566 ณ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเนื้อหาการประชุมประธานได้แจ้งให้ทราบเรื่องการสรุปผลงานอาสาสมัครคุมประพฤติในงานคุมประพฤติภาค 5 ประจำปีงบประมาณ,การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 ,การทำกิจกรรมของอาสาสมัครคุมประพฤติในการสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ,หารือการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ,หารือการจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 และเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้มีคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้า...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ กลุ่มที่ 6 ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตหารพระสงฆ์ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีบวงสรวงตามรูปแบบประเพณีล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครบรอบ 150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 26 สิงหาคม 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 30 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้า...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮฮด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 โดยได้รับความสนใจจากประชาชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนทั้งในจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหมด ประมาณ 300 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดแล...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านกาฝึกอบรมโครงการ “ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ” (หลักสูตรทำการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่หียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการฯได้พูดคุยสร้างขวัญและให้กำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาเป็นคนดีคืนสู่สังคม และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนำไปพัฒนาและต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 16 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ไชยศิริ พ...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ไชยศิริ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และนางผ่องพรรณ จันทจร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 และอำเภอพร้าว จัดการประชุมการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพร้าวฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแผน การควบคุมดูแลความปลอดภัยของชุมชน เกิดการบูรณาระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอพร้าว ในการส่งต่อข้อมูลผู้กระทำผิดที่พักอาศัยอยู่ในอำเภอพร้าว เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและ กำหนดแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ให้ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้กระทำผิดจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนของอำเภอพร้าว หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครคุมประพฤติในอำเภอพร้าว โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์วิทยา ธฤติธรเกียรติ์ ปลัดอาวุโสหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพร้าว ผู้แทนนายอำเภอพร้าว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาง...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ จตุรพร พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ นางสาวมนสิชา เสียงเพราะ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนาสถานและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ถูกคุมประพฤติร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดภายในบริเวณเขตพื้นที่ และกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย ณ วัดข้าวแท่นหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันนี้มีผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 43 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ 6 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้เจ้าหน้า...
26/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) โดยการออกกำลังกายเต้นแอโรบิคประกอบเสียงเพลง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และเพื่อให้บุคลากรมีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี และสร้างความผูกพันในองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมทำกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุง โดยการใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำ และภาชนะที่มีน้ำบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 24  สิงหาคม 2566 นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิเศษ แนวโสภี พน...
26/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวิเศษ แนวโสภี พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยได้อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้จักตนเอง.... เพื่อเข้าใจผู้อื่น” ให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติตนในระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ) เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้รับบริการนอกสถานที่ จำนวน 33 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 7 คน อาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 2 คน โดยดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นางพิ...
26/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นางพิสมัย พูลทวี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และนางสาวจรรยา จันธิมา พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาวฯ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกคุมประพฤติเขตอำเภอเชียงดาวฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และจัดให้สมาชิกคุมประพฤติร่วมกันทำบริการสังคม พัฒนาศาสนสถาน ทำความสะอาดและเก็บขยะมูลฝอยโดยรอบบริเวณ วัดอุตตาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 64 คน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียงดาว จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาง...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ จัดการประชุม ฝ่ายบริหาร ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ จัดโครงการ “ ฝึกอบรมอาชีพระยะส...
23/08/2023

นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ จัดโครงการ “ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ” (หลักสูตรการเกษตร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่หียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิกของสำนักงานคุมประพฤติมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน มีรายได้ที่แน่นอนในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานส่งเสริมให้สมาชิกได้เห็นคุณค่าของตนเอง ก่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางด...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางดารุณี ชัยวรรณา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 ร่วมกับพนักงานคุมประพฤติเขตพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมรับทราบเงื่อนไขสมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่ม โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างไรให้พ้นการคุมประพฤติด้วยดีและได้มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกคุมประพฤติ ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเหมาะสมณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 22–23 สิงหาคม เวลา 10.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศิร...
23/08/2023

วันที่ 22–23 สิงหาคม เวลา 10.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ไชยศิริ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และนางสาวอินทิรา ศรีสมัย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 พร้อมด้วยนางสาวพรพรรณ จตุรพร พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่อำเภอสันทราย เข้าพบท่านพระอธิการนิติธร นิติธโร เจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อขอใช้สถานที่ ในการจัดตั้งศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสันทราย พร้อมทั้งได้เดินทางเข้าพบนายวัชรพงษ์ หนูชัย ปลัดฝ่ายความมั่นคง ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยของชุมชนในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาง...
23/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางผ่องพรรณ จันทจร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 จัดอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน โครงการ “รู้จักตน ค้นหาใจ ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดสันป่าสัก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในกลุ่มฐานความผิดยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มองเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักตนเองและผู้อื่น ตระหนักรู้เรื่องโทษยาเสพติด หลีกเลี่ยงและจัดการตัวกระตุ้นและวางแผนเป้าหมายชีวิต โดยไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยมี นางพิสมัย พูลทวี ,นางสาวนิสากร บุญนำมา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ นางสาวกาญจนา สำเภาดี พนักงานคุมประพฤติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมีสมาชิก ผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 30 คน อาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 1 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปิยรัชนี ตระกูล...
23/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวปิยรัชนี ตระกูลจันทร์แสงพนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายพรอินทร์ ชัยบัตร์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการสมาชิกคุมประพฤติในพื้นที่อำเภอแม่วางโดยได้ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างคุมประพฤติและให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายตามวัยอย่างไรให้เหมาะสมโดยมีสมาชิกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 คนและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 2 คน ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19)อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

21/08/2023

⚖ ชื่อตอน : ทิ้งขยะในเขตทางหลวงชนบท ความมักง่ายที่ต้องได้รับโทษ

บ่อยครั้งที่เห็นการทิ้งขยะออกจากรถยนต์ที่แล่นอยู่บนท้องถนน การเทน้ำเสียทิ้งบนท้องถนน หรือเททิ้งริมเขตทางหลวงชนบทจนไหลเข้ามาบนทางจราจร การทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างในเขตทางหลวงชนบทที่อยู่ติดริมทางจราจร การบรรทุกหิน ดิน ทราย ท่อนไม้ ยางพารา หรือสิ่งต่างๆ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ปิดคลุมหรือผูกมัดสิ่งเหล่านั้นให้ดี ทำให้สิ่งของดังกล่าวร่วงหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง
การกระทำเหล่านี้ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน และถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ที่กำหนดว่า
“ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือการกระทำด้วยประการใดๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง”
ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

ℹ ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 มาตรา 72

#ทิ้งขยะ #ทางหลวงชนบท #ความมักง่าย #รับโทษ

21/08/2023

⚖ ชื่อตอน : ปลอมบวชเป็นพระ มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ

กลุ่มมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการใช้ความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาหากิน แม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นการทำผิดเพียงเล็กน้อย แต่กลุ่มเหล่านี้ได้ทำลายความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ตั้งวงกินเหล้า เรี่ยไรเงิน เสพยาเสพติด

ซึ่งการปลอมบวชเป็นพระ ถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208 ที่กำหนดว่า ผู้ใดแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายแสดงว่าเป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวชในศาสนาใดโดยมิชอบ เพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 44 ตรี ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่น อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ℹ ข้อมูลจาก : - ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 208, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#กระทรวงยุติธรรม #ปลอม #บวชเป็นพระ #มีโทษทั้งจำ #ทั้งปรับ

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00–11.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายใ...
20/08/2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00–11.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางศิริรัตน์ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “บทบาทของล่ามภายใต้ภารกิจกรมคุมประพฤติ” ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรมและคดีค้ามนุษย์ ตามโครงการ “ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน” ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 18 สิงหาคม  2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น...
19/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมคิด บุญมา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการบริหารงานในเขตพื้นที่ การส่งคดีให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ ในการออกติดตามสอดส่องสมาชิกผู้ถูกคุมประพฤติ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการประเมินผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศให้ครบถ้วนถูกต้องตามตัวชี้วัดของกรมคุมประพฤติในการประเมินผลสัมฤทธิ์รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ของข้าราชการ พนักงานคุมประพฤติ และลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ภายใน เขตพื้นที่ ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน...
19/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมร่วมประชุมการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการติดตามดูแล แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและผู้กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางว...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางวีราพร ปัญโญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และนายศุภฤกษ์ ตัวสะอาด พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ สันกำแพง จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ โดยจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้ความรู้เรื่อง “ขับขี่อุ่นใจ เมื่อทำประกันภัย พ.ร.บ.”และให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างคุมความประพฤติและนำสมาชิกคุมประพฤติร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาดภายในบริเวณรอบอาคาร กำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย ณ บริเวณอาคารฝึกอบรมหน่วยปฏิบัติการพิเศษภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 72 คน อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 4 ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน ทั้งนี้ พนักงานคุมประพฤติยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ซึ่งจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00- 12.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอ...
18/08/2023

วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00- 12.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ฝ่ายยุทธศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในโครง “ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ห่างไกลยาเสพติด” ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 และระดับชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 และปีที่ 3 พร้อมด้วยคณะครูของโรงเรียนบ้านศาลาฯ รวมจำนวน 500 คน โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนในโครงการ TO BE NUMBER ONE

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดการโครงการอบรมหลักสูตร “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ร...
18/08/2023

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดการโครงการอบรมหลักสูตร “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 5” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 เป็นประธานเปิดโครงการฯ การอบรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและพนักงานคุมประพฤติในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติเขต 5 เข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 60 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางส...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางสาวปิยรัชนี ตระกูลจันทร์แสงพนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนางสาวภิชญาพร วงศ์คำแก้ว พนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่แก่สมาชิกคุมประพฤติแบบกลุ่มประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองแห่งที่ 1 บริเวณศาลาสุพจน์ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองเชียงใหม่ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายตามวัยอย่างไรให้เหมาะสม ทั้งนี้พนักงานคุมประพฤติยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 17  สิงหาคม  2566 นางศิริพร  ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอำเภาวรรณ์  ...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอำเภาวรรณ์ แสงเดช พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ และกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยได้อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “รู้จักตนเอง.... เพื่อเข้าใจผู้อื่น” ให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติตนในระหว่างการคุมความประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 แก่ผู้ถูกคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง ศาลาธรรม(หนองหลวง) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้รับบริการนอกสถานที่จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 31 คนอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน 3 คน โดยดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายสม...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นายสมลักษณ์ โมทะจิตร์ พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริมฯ จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ แก่สมาชิกคุมประพฤติเขตอำเภอแม่ริมฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริมฯ ทั้งนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ ความรุนแรง พ.ศ. 2565 โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีสมาชิกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 22 คน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมขึ้นภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นาง...
18/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 นาฬิกา นางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวพรพรรณ จตุรพรพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ และนางสาวมนสิชา เสียงเพราะพนักงานคุมประพฤติ กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 4 จัดอบรม ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง การดื่มสุรา ไม่ใช่แค่เมา แต่มีผลเสียไม่เบากับชีวิต รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติตนในระหว่างคุมประพฤติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 48 คน อาสาสมัครคุมประพฤติร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 8 ท่าน และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน

📣 ติดตามและอัพเดทข่าวสารของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ได้ที่
❇️ fan page : สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/probation.cm
🌐 เวปไซต์ : http://110.49.71.143/chiangmai/
☎️ Tel: 053-112090 หรือ 053-112091 และ 053-112577 หรือ 053-112578

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่:

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}