ปีกกล้า

ปีกกล้า กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่าลืม‼️‼️ โค้งสุดท้ายแล้วกับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 วันนี้วันสุดท้าย หลัง กกต. เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ใ...
09/04/2023

อย่าลืม‼️‼️ โค้งสุดท้ายแล้วกับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 วันนี้วันสุดท้าย หลัง กกต. เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในเขตและนอกเขต ก่อนเข้าคูหาลงคะแนน วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. นี้
วันนี้ (9 เมษายน 2566) เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 คือก่อนวันเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566) จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์ผ่าบเว็บไซต์ได้ ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูล เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก) และสถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้เลือก “ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”
2. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่
3. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏถูกต้องหรือไม่
ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือกรายการ “กลับไปแก้ไขข้อมูล”
หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือกรายการ “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”
4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
----------------------------------------
#ลูกช้างฮ่วมใจ๋ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
#เลือกตั้ง2566
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่าลืม‼️‼️ โค้งสุดท้ายแล้วกับการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 วันนี้วันสุดท้าย หลัง กกต. เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ในเขตและนอกเขต ก่อนเข้าคูหาลงคะแนน วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. นี้

วันนี้ (9 เมษายน 2566) เป็นวันสุดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 คือก่อนวันเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ (วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566) จึงขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์ผ่าบเว็บไซต์ได้ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูล เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ-สกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน เลขรหัสประจําบ้าน (11 หลัก) และสถานที่ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วให้เลือก “ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง”

2. ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่

3. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏถูกต้องหรือไม่
ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล เลือกรายการ “กลับไปแก้ไขข้อมูล”
หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว เลือกรายการ “ยืนยันการบันทึกข้อมูล”

4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
----------------------------------------
#ลูกช้างฮ่วมใจ๋ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
#เลือกตั้ง2566
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวน เข้าร่วมนิทรรศการำลึกความหลังอาคารกิจกรรม และ 50 ปี องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "กาดซาวห้า อำลา อ.มช."...
24/02/2023

ขอเชิญชวน เข้าร่วมนิทรรศการำลึกความหลังอาคารกิจกรรม และ 50 ปี องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "กาดซาวห้า อำลา อ.มช." โดย พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📍 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการรำลึกความหลังอาคารกิจกรรม และ 50 ปี องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "กาดซาวห้า อำลา อ.มช." โดย พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
📍 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานกิจกรรม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6.45-8.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตร นำโดย ชมรมพุทธศิลปศึกษาและประเพณี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.00-16.20 น. การแสดงดนตรีจากศิษย์เก่า มช.
16.25-16.45 น. การแสดงกลองสะบัดชัย โดย ชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.45-17.05 การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ โดย ชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17.05-17.55 น. การเสวนาหัวข้อ "อาคารกิจกรรมนักศึกษา จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต (ทิศทางต่อทางการใช้พื้นที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา)"
18.00-19.30 น. การบรรเลงดนตรีจาก CMU. Chamber Orchestra. และ ชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19.35-19.45 น. การแสดง "ฟ้อนศรีโครตบูรณ์" โดย ชมรมนักศึกษาอีสาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19.45-21.45 น. รับชมภาพยนตร์ เรื่อง "ส้มป่อย" ณ โรงอาหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อ.มช)
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เสียงของทุกคนมีค่า หากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง   ในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2566 วันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านี้ ‼️ที่เเอพพลิเคชั่น C...
07/02/2023

เสียงของทุกคนมีค่า หากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ในวันที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2566 วันพรุ่งนี้วันเดียวเท่านี้ ‼️
ที่เเอพพลิเคชั่น CMU MOBILE

พวกเราปีกกล้า
Connect U connect we
“เพราะที่นี่เป็นของทุกคน”

#8กุมภากาเบอร์3
#กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า
#กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำ
#กล้าทำก็กล้ารับ
#ปีกกล้ากำเนิด

#เลือกตั้งผู้เเทนนักศึกษามช2566

ใครจะเป็นสโมสรนักศึกษา!! — 6 กุมภาพันธ์นี้ 🔥พบกับการดีเบตอันเข้มข้นจากเหล่าผู้ลงสมัคร ส.มช ทั้งสาม ในรายการดีเบต!!! NEXT...
04/02/2023

ใครจะเป็นสโมสรนักศึกษา!! — 6 กุมภาพันธ์นี้ 🔥
พบกับการดีเบตอันเข้มข้นจากเหล่าผู้ลงสมัคร ส.มช ทั้งสาม
ในรายการดีเบต!!! NEXT SMO CMU — DEBATE
หมายเลข 1 พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลย 2 กลุ่มนักศึกษาพร้อมเพื่อน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลย 3 กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า
ใครจะเป็นสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566!!!
อยู่ที่เพื่อนๆ เป็นผู้ตัดสิน!!! — บอกเลยว่าห้ามพลาด เพราะดีเบตในครั้งนี้จะทำให้เพื่อนได้รู้จักผู้สมัครกันแบบดุเดือดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เวลา 18.00 - 21.00
ณ ลานหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา
อย่าลืมที่จะส่งคำถามถึงผู้ลงสมัครกันนะ >> https://forms.gle/1QiPV3Nj7jxRF6CEA

8 กุมภาพันธ์ 2566 | 08:30 — 17:30
เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566
ผ่าน CMU MOBILE APP
#เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา2566 #เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามช2566
#เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามช66

เบอร์ 3 📣📣นโยบายเพื่อทุกคนจากกลุ่มนักศึกษาปีกกล้า📌 ปีนี้มาในคอนเซปต์Connect U connect we  “เพราะที่นี่เป็นของทุกคน”ทั้งค...
02/02/2023

เบอร์ 3 📣📣
นโยบายเพื่อทุกคนจากกลุ่มนักศึกษาปีกกล้า
📌 ปีนี้มาในคอนเซปต์
Connect U connect we “เพราะที่นี่เป็นของทุกคน”
ทั้งคนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#8กุมภากาเบอร์3
#กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า
#กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำ
#กล้าทำก็กล้ารับ
#ปีกกล้ากำเนิด

#เลือกตั้งผู้เเทนนักศึกษามช2566

ก่อนสอบนี้ 📣📣เปิดตัว 11 ตำแหน่งของกลุ่มนักศึกษาปีกกล้า จะมีใครบ้างรับชมกันได้เลย📌 ปีนี้มาในคอนเซปต์Connect U connect we ...
23/01/2023

ก่อนสอบนี้ 📣📣
เปิดตัว 11 ตำแหน่งของกลุ่มนักศึกษาปีกกล้า จะมีใครบ้างรับชมกันได้เลย
📌 ปีนี้มาในคอนเซปต์
Connect U connect we “เพราะที่นี่เป็นของทุกคน”
ทั้งคนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ติดตามนโยบายได้เร็ว ๆ นี้
#8กุมภากาเบอร์3
#กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า
#กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำ
#กล้าทำก็กล้ารับ
#ปีกกล้ากำเนิด

#เลือกตั้งผู้เเทนนักศึกษามช2566

เปิดตัวแคนดิเดทปีกกล้าของเราบอกเลยว่า ไม่ธรรมดา ปีกกล้า #8กุมภากาเบอร์3 #กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า #กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำ #...
19/01/2023

เปิดตัวแคนดิเดทปีกกล้าของเรา
บอกเลยว่า ไม่ธรรมดา
ปีกกล้า
#8กุมภากาเบอร์3
#กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า
#กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำ
#กล้าทำก็กล้ารับ#เลือกตั้งผู้เเทนนักศึกษามช2566

ผู้ลงสมัครรับ เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2566
กรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University Student Union ปีการศึกษา 2566
หมายเลย 3 กลุ่มนักศึกษาปีกกล้า
8 กุมภาพันธ์นี้! ออกมาใช้สิทธิ์ของนักศึกษา
เปลี่ยนแปลง มช. ไปด้วยกัน!!!
เลือกตั้งออนไลน์ ผ่าน CMU MOBILE APP📱
เวลา 08.30 - 17.30 น.
#เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา2566 #เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามช2566 #เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษามช66 #มช
---
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2566

Peekkla is Loading ...-----------------------------------------------------------  99% #ปีกกล้า #ทีมมช #มหาวิทยาลัยเชียง...
18/01/2023

Peekkla is Loading ...

----------------------------------------------------------- 99%

#ปีกกล้า
#ทีมมช
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai
50200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปีกกล้าผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ