สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการ?
(1)

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้...
18/04/2024

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ ร่วมกุศลพิธีสรงน้ำพระราชทานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร 1 ไตร และน้ำสรงองค์อนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย ผู้สถาปนาวัดศรีโสดา ครบ 89 ปี ในงานประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2567 ณ ลานอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิชัย (ห้วยแก้ว) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ

18/04/2024

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ”
🟡ตอนที่ ๑🟡
ย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วันเสด็จพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕
พระราชจริยวัตรที่งดงาม ความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องทุกพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงเตรียมพระองค์ให้มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อทรงรับสืบทอดพระราชภารกิจอันใหญ่หลวงจากสมเด็จพระบรมชนกนาถในการทำนุบำรุงประเทศชาติให้รุ่งเรืองไพบูลย์
ติดตาม สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
#สารคดี #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อ...
18/04/2024

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ จาก นางอารีย พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในส...
16/04/2024

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ ร่วมสืบสานประเพณี "สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่" เพื่อขอพรปีใหม่ จากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ , นายชัชวาลย์ ปัญญา, นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ท่าน เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08.00 นนางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข...
13/04/2024

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมและปฏิบัติศาสนพิธีการในพิธีฉลองครบรอบ "728 ปี๋เมืองเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมือง" ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2567 โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ข่วงวัฒนธรรมหอคำพระญามังราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด...
11/04/2024

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมและปฏิบัติศาสนพิธีการ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และพิธีบวงสรวงโองการบอกกล่าว เพื่อเริ่มต้นปิดทอง พระอัฏฐารส พระอัครสาวกทั้งสอง ทองคำเปลวที่ทรงอธิษฐาน เป็นปฐมมหามิ่งมงคลชัย ณ มณฑลพิธีภายในพระวิหารหลวง (พระอุโบสถ) วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด...
11/04/2024

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่และทำบุญสมโภชพระพุทธสิหิงค์ ณ ลานหน้าพระวิหารลายคำ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นาย...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ กาวี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกัลยาณี ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมวัดประสบวินาศภัย (วาตภัย) ณ วัดถ้ำดอกคำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมา...
11/04/2024

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติ โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามฯ ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม (วัดอีก้าง) หมู่11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 06.19 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด...
11/04/2024

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 06.19 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานฯ แสดงมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ, ป.ธ.6,M.A) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล 89 ปี 69 พรรษา และร่วมพิธีเข้าถึงพระรัตนตรัย แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชาติพันธุ์ดาราอั้ง 1019 ครอบครัว ณ ลานธรรมวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.39 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข...
11/04/2024

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.39 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา งานประจำปีและงานวันกตัญญููรำลึกต่อบรรพชนผู้สร้างวัดโลกโมฬี และมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระครูไพบูรเจติยานุรักษ์ ดร. (ดวงคำ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการในสำน...
10/04/2024

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าตรวจสอบความเสียหายและถวายคำแนะนำให้กับ เจ้าอาวาสวัดศรีปันเงิน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จากเหตุเพลิงไหม้ศาลารับแขก

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบห...
09/04/2024

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 41 ณ วัดเชตุพน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 8 2567 เวลา 17.30 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายข้าราช...
09/04/2024

วันจันทร์ที่ 8 2567 เวลา 17.30 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมปฏิบัติศาสนพิธีการ ในงานพิธีทำบุญประเพณีสรงน้ำพระธาตุโบราณ 500 ปี สมโภชวาระครบรอบ 5 ปี แห่งการสร้างวัด ทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ (วัดหัวเสือ) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบห...
09/04/2024

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ รตนวิมุตติยามหาเจดีย์ ณ วัดป่ารัตนสุวรรณ ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน - แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เ...
09/04/2024

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมปฏิบัติศาสนพิธีการในพิธีสมโภชสมณศักดิ์ พัดยศ ผ้าไตรพระราชทาน พระครูภัทรญาณวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย...
09/04/2024

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนชาวเขา ประจำปี 2567 โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ให้พุทธบุตร จำนวน 120 รูป ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 12-19 ปี  เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ...
09/04/2024

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครเด็กและเยาวชน อายุ 12-19 ปี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม 2567 ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

สนใจสมัครติดต่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053 112 617
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 053 218 599 ต่อ 11

ลิงค์ใบสมัคร
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F17bk0V_-m1nRSYDnmHM4WisR90Rwkr-zb%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1711Uv7AusmHEnUQEdsUVAaOkUgYfz0nwLqPHIR7mkLuB9CcW3zIuvNzY_aem_ARLrDylSQ0xu9ELuAmkQiwS-MV6PWQcWuBMrnzQ2JH8Id9AJqxBkyhrK-FW9hTEaC-mnYJRHvjhDOlQTZ2QtdRD-&h=AT2tEe_7SHokVkYa8Ds3honyQUanmIz-Iaikl_b7tzMc7p2f3MwS2Irgavw6Cwma_4KYklYEWBghXycyQQdp7L_KrJEmJW5XGoA025plqDZMgh_DQ0B9pNBdlXHF0TdRNatdgw

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผอ.พศจ.ชม. ได้มอบหมายให้ น.ส.ศิริณา สมนึก ผอ.อก. และคณะ เข้าร่...
06/04/2024

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผอ.พศจ.ชม. ได้มอบหมายให้ น.ส.ศิริณา สมนึก ผอ.อก. และคณะ เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจักรี ๖ เมษายนเป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมก...
06/04/2024

วันจักรี ๖ เมษายน
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันจักรี ๖ เมษายน

เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

#วันจักรี
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

🔴 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
• เว็บไซต์ : www.onab.go.th
• ติ๊กต็อก : https://www.tiktok.com/?_t=8iANfFAlcxT&_r=1

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื...
05/04/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โถงนิทรรศการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ เฉลิมพระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

04/04/2024
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒" เฉล...
02/04/2024

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ ๒" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพ...
02/04/2024

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอล พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเป็...
02/04/2024

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องฝึกอบรม 2 อาคาร sme ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ไ้ด้มอบหมาย นายสมเจตน์...
01/04/2024

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ไ้ด้มอบหมาย นายสมเจตน์ ทิพย์โชค นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกโฉนดที่ดินวัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร (ที่ธรณีสงฆ์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม จากหลักฐาน น.ส.3ก ได้เนื้อที่ 12-2-41 ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย...
01/04/2024

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีอิญเชิญผ้าไตรพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานบรรพชาสามเณรลูกแก้ว โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายวรุตม์ วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอสารภี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที...
01/04/2024

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง รับรายงานตัวครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย น...
01/04/2024

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมาย นางสาวศิริณา สมนึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 ถนนโชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมืองChiang Mai
Chiang Mai
50300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653112671

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ