IFix speed . ไอ-ฟิคซ์ สปีด ครบเครื่อง

IFix speed . ไอ-ฟิคซ์ สปีด ครบเครื่อง ล้างแอร์ ติดตั้งแอร์

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณอาทที่ระยองมากๆค่ะ28/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร์ระยอง...
29/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณอาทที่ระยองมากๆค่ะ28/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณแบงค์ที่ระยองมากๆค่ะ28/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร์ระย...
29/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณแบงค์ที่ระยองมากๆค่ะ28/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/2 ลูกค้าคุณบอสที่ระยองมากๆค่ะ25/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้าง...
26/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/2 ลูกค้าคุณบอสที่ระยองมากๆค่ะ25/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/1 ลูกค้าคุณบอสที่ระยองมากๆค่ะ25/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้าง...
26/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/1 ลูกค้าคุณบอสที่ระยองมากๆค่ะ25/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว ลูกค้าคุณเชอร์รี่ที่ระยองมากๆค่ะ24/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้า...
25/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว ลูกค้าคุณเชอร์รี่ที่ระยองมากๆค่ะ24/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/2 ลูกค้าคุณนาวินที่ระยองมากๆค่ะ21/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้...
23/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/2 ลูกค้าคุณนาวินที่ระยองมากๆค่ะ21/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/1 ลูกค้าคุณนาวินที่ระยองมากๆค่ะ21/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้...
23/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/1 ลูกค้าคุณนาวินที่ระยองมากๆค่ะ21/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณอนุชิตที่เชียงใหม่มากๆค่ะ21/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอ...
23/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณอนุชิตที่เชียงใหม่มากๆค่ะ21/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

23/08/2022

วันนี้มีคิวว่างนะคะล้างแอร์ 500 บาทเช็คสภาพแอร์ + เช็คน้ำยาแอร์ฟรี!!!
สนใจโทร 086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง
#ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/2 ลูกค้าคุณจิรประภาที่เชียงใหม่มากๆค่ะ18/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5...
22/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/2 ลูกค้าคุณจิรประภาที่เชียงใหม่มากๆค่ะ18/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/1 ลูกค้าคุณจิรประภาที่เชียงใหม่มากๆค่ะ18/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5...
22/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์2ตัว 2/1 ลูกค้าคุณจิรประภาที่เชียงใหม่มากๆค่ะ18/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณชฎาพรที่เชัยงใหม่มากๆค่ะ15/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร...
16/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณชฎาพรที่เชัยงใหม่มากๆค่ะ15/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณบุ้งที่ระยองมากๆค่ะ14/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร์ระยอ...
15/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณบุ้งที่ระยองมากๆค่ะ14/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณอดิศักดิ์ที่ระยองมากๆค่ะ14/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร...
15/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณอดิศักดิ์ที่ระยองมากๆค่ะ14/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณรุ่งรัตน์ที่ระยองมากๆค่ะ14/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร...
15/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณรุ่งรัตน์ที่ระยองมากๆค่ะ14/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์3ตัว 3/3ลูกค้าคุณพิมที่ระยองมากๆค่ะ9/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอ...
10/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์3ตัว 3/3ลูกค้าคุณพิมที่ระยองมากๆค่ะ9/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์3ตัว 3/2ลูกค้าคุณพิมที่ระยองมากๆค่ะ9/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอ...
10/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์3ตัว 3/2ลูกค้าคุณพิมที่ระยองมากๆค่ะ9/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์3ตัว 3/1ลูกค้าคุณพิมที่ระยองมากๆค่ะ9/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอ...
10/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์3ตัว 3/1ลูกค้าคุณพิมที่ระยองมากๆค่ะ9/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ ลูกค้าคุณโบว์ที่มาบข่ามากๆค่ะ7/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร์ระย...
08/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ ลูกค้าคุณโบว์ที่มาบข่ามากๆค่ะ7/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/4ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้า...
03/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/4ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/3ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้า...
03/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/3ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/2 ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้...
03/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/2 ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/1ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้า...
03/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์4ตัว 4/1ลูกค้าคุณกอบเดชที่ระยองมากๆค่ะ2/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

02/08/2022

วันนี้คิวช่างเต็มแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ สนใจพรุ่งนี้มีคิวช่างว่างอยู่นะคะ

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณฝนที่ระยองมากๆค่ะ1/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอร์ระยอง ...
02/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสล้างแอร์ลูกค้าคุณฝนที่ระยองมากๆค่ะ1/8/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

ขอบคุณ🙏เคสรื้อถอดลูกค้าคุณเจนรงค์ที่เชียงใหม่มากๆค่ะ31/7/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️086-768-5989 #ล้างแอ...
01/08/2022

ขอบคุณ🙏เคสรื้อถอดลูกค้าคุณเจนรงค์ที่เชียงใหม่มากๆค่ะ31/7/75 ที่เรียกใช้บริการกับทางเรา สนใจติดต่อ⬇️
086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

28/07/2022

วันนี้ร้านเปิดปกตินะคะ สนใจล้างแอร์โทรเข้ามาได้เลยค่ะ
⬇️
086-768-5989

26/07/2022

วันนี้ร้านเปิดนะคะ สนใจล้างแอร์โทรเข้ามาได้เลยค่ะ
⬇️
086-768-5989

19/07/2022

วันนี้ยังมีคิวว่างอยู่น๊าาาา ล้างแอร์500บาท เช็คสภาพแอร์+เช็คน้ำยาแอร์ฟรี!!!!
สนใจ☎️ 086-768-5989
#ล้างแอร์ระยอง #ล้างแอร์เชียงใหม่

บริการเครื่องปรับอากาศล้างแอร์เริ่มต้น 500 บาทเท่านั้น ❗️❗️❗️✅เช็คสภาพแอร์ฟรี✅เช็คน้ำยาแอร์ฟรีอย่ารอช้าหันมาล้างแอร์กันด...
14/07/2022

บริการเครื่องปรับอากาศ
ล้างแอร์เริ่มต้น 500 บาทเท่านั้น ❗️❗️❗️
✅เช็คสภาพแอร์ฟรี
✅เช็คน้ำยาแอร์ฟรี
อย่ารอช้าหันมาล้างแอร์กันดีกว่าจ้าาา🥶💦
สนใจติดต่อได้ที่
☎️☎
📍086-768-5989
📍063-494-1411

#ล้างแอร์ #ย้ายแอร์ #ติดตั้งแอร์ #รื้อถอนแอร์ #ช่างคุณภาพ
#ล้างแอร์เชียงใหม่ #ล้างแอร์ชลบุรี #ล้างแอร์ระยอง

3ตัวจุกๆไปเลย‼️ ขอบคุณคุณขวัญค่ะ ❄️บริการงานเครื่องปรับอากาศ​❄️สุดคุ้มเพียง 500 บาทเท่านั้น !!!!!!!!!!!🔸 #มีบริการล้างแอ...
14/07/2022

3ตัวจุกๆไปเลย‼️ ขอบคุณคุณขวัญค่ะ
❄️บริการงานเครื่องปรับอากาศ​❄️
สุดคุ้มเพียง 500 บาทเท่านั้น !!!!!!!!!!!
🔸 #มีบริการล้างแอร์
🔸 #ติดตั้งแอร์
🔸 #รื้อแอร์
🔸 #เติมน้ำยาแอร์
🥰เชียงใหม่ ระยอง 🥰
☎️สอบถาม - จองคิว
📍086-768-5989
📍063-494-1411
หรือ In box มาทางเพจได้เลยจ้า😊😊
#ล้างแอร์ #ย้ายแอร์ #ติดตั้งแอร์ #เติมน้ำยาแอร์ ​ #แอร์บ้าน
#เชียงใหม่ #ระยอง

แอร์ไม่เย็น แอร์มีกลิ่นอับเหม็น แอร์น้ำหยด แอร์เย็นช้า🥵ล้างแอร์เริ่มต้นเพียง 500 บาท เท่านั้น !! ☑️ ตรวจเช็คนํ้ายาแอร์ใ...
14/07/2022

แอร์ไม่เย็น แอร์มีกลิ่นอับเหม็น แอร์น้ำหยด แอร์เย็นช้า🥵
ล้างแอร์เริ่มต้นเพียง 500 บาท เท่านั้น !!
☑️ ตรวจเช็คนํ้ายาแอร์ให้ฟรี🔧
☑️เช็คภาพแอร์ฟรี 15 รายการ
☎️โทร. 📍086-768-5989 แอน
📍063-494-1411 แมงปอ

🔔ติดต่อสอบถาม@Line: https://page.line.me/867kbrkj
#ล้างแอร์ระยอง #ย้ายแอร์ #ติดตั้งแอร์ #เติมน้ำยาแอร์ ​ #แอร์บ้าน
#ล้างแอร์เชียงใหม่ #ล้างแอร์ชลบุรี #แอร์ระยอง

14/07/2022

คิวงานช่างเชียงใหม่ สามารถรับได้เป็นช่วงเย็นนะคะ ขอบคุณค่า💖👇🏻
📍063-494-1411🫶🏻

ขอบคุณคุณออยลูกค้าที่น่ารักจากเชียงใหม่ที่เรียกใช้บริการค่ะ💖 บริการเครื่องปรับอากาศล้างแอร์เริ่มต้น 500 บาทเท่านั้น ❗️❗️...
12/07/2022

ขอบคุณคุณออยลูกค้าที่น่ารักจากเชียงใหม่ที่เรียกใช้บริการค่ะ💖 บริการเครื่องปรับอากาศ
ล้างแอร์เริ่มต้น 500 บาทเท่านั้น ❗️❗️❗️
✅เช็คสภาพแอร์ฟรี
✅เช็คน้ำยาแอร์ฟรี
📍086-768-5989
📍063-494-1411

ขอบคุณคุณอุกฤษฏ์ที่เรียกใช้บริการค่ะ บริการเครื่องปรับอากาศล้างแอร์เริ่มต้น 500 บาทเท่านั้น ❗️❗️❗️✅เช็คสภาพแอร์ฟรี✅เช็คน...
12/07/2022

ขอบคุณคุณอุกฤษฏ์ที่เรียกใช้บริการค่ะ
บริการเครื่องปรับอากาศ
ล้างแอร์เริ่มต้น 500 บาทเท่านั้น ❗️❗️❗️
✅เช็คสภาพแอร์ฟรี
✅เช็คน้ำยาแอร์ฟรี
📍063-494-1411

ที่อยู่

Chiang Mai
50210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 18:00
อังคาร 09:00 - 18:00
พุธ 09:00 - 18:00
พฤหัสบดี 09:00 - 18:00
ศุกร์ 09:00 - 18:00
เสาร์ 09:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+66634941411

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ IFix speed . ไอ-ฟิคซ์ สปีด ครบเครื่องผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง IFix speed . ไอ-ฟิคซ์ สปีด ครบเครื่อง:

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}