วิเทศสัมพันธ์, FMS

วิเทศสัมพันธ์, FMS วิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มห?

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุ...
19/07/2023

ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 22 ทุน
สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 สิงหาคม 2566
ที่ งานพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ที่ปรึกษา และงานพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

14/07/2023
📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) เพื่อรับทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (Creat...
13/07/2023

📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) เพื่อรับทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน (Create Your Future Foundation) ประจำปีการศึกษา 2566
------------------------------------
📌อ่านประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/.../10lnd9e5EKwjnxg7V3bf.../view...
📌ลิงก์ส่งคลิปวิดีโอ
https://forms.gle/oWeoZUoKevGU98sH9
📌ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/.../10QqsINtjys1usSTKpZe.../view...
🚩เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบ🚩
1.สำเนาใบรายงานผลการเรียน (ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา 1 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
5.ภาพถ่ายบ้าน (ให้มีบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อยู่ในภาพ) 1 รูป (หากมีมากกว่า 1 รูปสามารถแนบมาเพิ่มเติมได้)
6.แผนที่บอกเส้นทางไปบ้านที่นักศึกษาอาศัยอยู่จริงอย่างละเอียด(วาดด้วยมือ โดยเริ่มจากสถานที่สำคัญ ที่ใกล้บ้านนักศึกษา) 1 ฉบับ
***สำเนาทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงิน***
-----------------------------
✔ส่งเอกสารและหลักฐานสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ กองพัฒนานักศึกษา
1.กองพัฒนานักศึกษาพื้นที่เวียงบัว 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน
2.ศูนย์ประสานงานกองพัฒนานักศึกษา (ศูนย์แม่ริม)
อาคาร SCi3 ชั้น 1 ห้อง 207 (อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อยู่ห้องเดียวกับห้องพยาบาล (ตรงข้ามลานจอดรถคณะครุศาสตร์) เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.00 น.

Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

13/07/2023

.

11/07/2023

📢ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ประจำปีการศึกษา 2566
📌อ่านประกาศรับสมัคร
https://drive.google.com/.../1sr8BLOnKPNW.../view...
📌ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/.../1_iUT6W-fPJecvEGE4r.../view...
--------------------------
🧡ยื่นเอกสารสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการ 08.30 - 16.30 น.
💚ส่งเอกสารและหลักฐานสมัคร ณ กองพัฒนานักศึกษา
1.กองพัฒนานักศึกษาพื้นที่เวียงบัว 08.30 - 16.30 น.
2.ศูนย์ประสานงานกองพัฒนานักศึกษา (ศูนย์แม่ริม)
อาคาร SCi3 ชั้น 1 ห้อง 207 (อาคารโรงอาหารและสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) อยู่ห้องเดียวกับห้องพยาบาล (ตรงข้ามลานจอดรถคณะครุศาสตร์) เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 -16.00 น.
---------------------------------------
ให้นักศึกษากรอกเอกสารตามความเป็นจริงและให้ครบทุกข้อ หากข้อใดไม่มีให้เขียนเครื่องหมาย - ไว้
---------------------------------------
วันและเวลาในการสัมภาษณ์ จะประกาศทางเพจงานทุนการศึกษานี้ให้ทราบอีกครั้ง

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม✨ CMRU English Club ✨ทุกวันพุธของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา📢 แ...
10/07/2023

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
✨ CMRU English Club ✨
ทุกวันพุธของสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
📢 และเร็วๆนี้กับกิจกรรม CMRU English Club Grand Opening
ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
(สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
นักศึกษาที่สนใจสามารถตอบแบบฟอร์มเข้าร่วม ได้ที่

Date: Wednesday, 9th August 2023 Time: 1.00 p.m. Venue: TBC กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ (Please answer the following questions.) หมายเหตุ: นักศึกษาไทยกรอกข้อมูลเป็นภาษาไท....

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 จากเดิมเวลา 08.45 น. เปลี่ยนเป็น 12.45 น. ณ ล...
07/07/2023

ประกาศ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 จากเดิมเวลา 08.45 น. เปลี่ยนเป็น 12.45 น. ณ ลานพระจันทร์ ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “ทุนจินฉางเซิงเหมืองแร่” ประจำปีการศึกษา 2566ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารั...
07/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “ทุนจินฉางเซิงเหมืองแร่” ประจำปีการศึกษา 2566
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “ทุนประไพ” ภาคการศึกษาที่ 1/2566ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษ...
07/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ “ทุนประไพ” ภาคการศึกษาที่ 1/2566
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 TEEP AsiaPlusณ National Chin-Yi University of Technology สาธารณ...
29/06/2023

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 TEEP AsiaPlus
ณ National Chin-Yi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็น Buddy ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Chin-Yi University of Technology สาธารณรัฐจีน ...
29/06/2023

ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็น Buddy ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน
จาก National Chin-Yi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 TEEP AsiaPlus ณ National Chin-Yi University of T...
27/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 TEEP AsiaPlus ณ National Chin-Yi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาเตรียมตารางเรียนเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน

ผู้ที่สมัครโครงการ Buddy จะดำเนินการสัมภาษณ์พร้อมกันทั้ง 2 โครงการ

27/06/2023

Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็น Buddy ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากไต้หวันให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร...
26/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเป็น Buddy ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากไต้หวัน
ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเอื้องผาเวียง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้นักศึกษาเตรียมตารางเรียนเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้นให้ครบถ้วน

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey on Campus ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เป็...
19/06/2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN Journey on Campus ณ Duy Tan University ประเทศเวียดนาม เป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 8-12 สิงหาคม 2566 รับจำนวนจำกัดเพียง 3 คน เท่านั้น

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับงบประมาณสนับสนุนคนละ 5,000 บาท (โดยนักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันเดินทางต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ได้)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://management.cmru.ac.th/web2558/main/newsDetail/48267/

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://shorturl.asia/G5A1m

เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนจินฉางเซิงเหมืองแร่" ประจำ...
07/06/2023

เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนจินฉางเซิงเหมืองแร่" ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 6 ทุน (ทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา)
*** นักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ก็สามารถสมัครได้ ***

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://management.cmru.ac.th/web2558/main/newsDetail/48265/

สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/Y41SEYhEFeXEi5dYA

เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนประไพ" ภาคการศึกษาที่ 1/25...
07/06/2023

เปิดรับสมัคร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
เพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนประไพ" ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 10 ทุน (ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา)
** สงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาที่ไม่สามารถกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ. ได้ตามเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://management.cmru.ac.th/web2558/main/newsDetail/48264/

สมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/Y41SEYhEFeXEi5dYA

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, ประเทศอินโดนีเ...
12/05/2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระหว่างเดือสิงหาคม-ตุลาคม 2566)

รับจำนวนจำกัดเพียง 10 คน เท่านั้นนนน

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการศึกษา และงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยคนละ 10,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มิถุนายน 2566 ทาง inbox

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น!!!เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 TEEP AsiaPlusณ National Chin-Yi Universit...
10/05/2023

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น!!!
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 TEEP AsiaPlus
ณ National Chin-Yi University of Technology, ไต้หวัน
ระยะเวลา 1 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2566)
รับจำนวนจำกัดเพียง 15 คน เท่านั้นนนน
ฟรี! งบประมาณสนับสนุนคนละ 10,000 ดอลลาร์ไต้หวัน
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 มิถุนายน 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/t6FmPqHn41mmo9pH8
ติดตามประกาศ ข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ https://line.me/ti/g/oRoooj4Cmx

เปิดแล้วววว!!รับสมัคร Buddy ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Chin-Yi University of Technology, ไต้หวันเพื่อร่วม กิน ...
09/05/2023

เปิดแล้วววว!!
รับสมัคร Buddy ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
National Chin-Yi University of Technology, ไต้หวัน
เพื่อร่วม กิน - เที่ยว - เล่น - เรียนรู้ - แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566
รับจำนวนจำกัดเพียง 10 คน เท่านั้นนนน
เข้าครบ จบโครงการ รับไปเล้ย 10 หน่วยกิจกรรม
(พร้อมโอกาสในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ เป็นกรณีพิเศษ)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 มิถุนายน 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/RzCowpoFRXNbmsgH9
สอบถามและติดตามข่าวสาร ได้ที่ https://line.me/ti/g/EwMm7dyKXL

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic ประเทศส...
21/04/2023

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2566
จบโครงการรับเลย 2 หน่วยกิจกรรม
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 พฤษภาคม 2566
ทาง https://forms.gle/NK15SjzwNq9Hhv5Q7
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 088-4074919 พี่อาร์ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 Fall Semesterณ National Chin-Yi University of Techn...
18/04/2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน 2023 Fall Semester
ณ National Chin-Yi University of Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566-มกราคม 2567)
ฟรี! ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เปิดรับสมัคร 18 เมษายน 2566
ปิดรับสมัคร 8 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2566
สัมภาษณ์ พร้อมประกาศผล 10 พฤษภาคม 2566
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://management.cmru.ac.th/web2558/main/newsDetail/48244/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 053-885800

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ Joint-Study Agreement ณ University of Klagenfurt ประเทศออสเตรียฟรี! ค่า...
18/04/2023

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ Joint-Study Agreement ณ University of Klagenfurt ประเทศออสเตรีย
ฟรี! ค่าลงทะเบียนเรียน
ฟรี! ค่าเรียนภาษาเยอรมัน (Intensive)
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มกราคม 2567 (Winter Semester)
หรือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567 (Fall Semester)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.aau.at/en/international/studying-in-klagenfurt/
นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยการทัก Inbox เข้ามาได้เล้ยยยย ภายในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2565 นี้ เท่านั้นนน!

24/02/2023

📢ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษา จาก "มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล"
ได้จัดโครงการ "Hope Scholarship" ปี 4 เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กที่ขาดทุนทรัพย์การศึกษา ในระดับอุดมศึกษา
📌ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถานศึกษาของรัฐ ชั้นปีที่ 1- 3 ปีการศึกษา 2566 ในสาขาวิชาหรือคณะ ดังนี้
1.สังคมสงเคราะห์
2.เภสัชกร
3.พยาบาล
4.สาธารณสุขศาสตร์
5.จิตวิทยา (วท.บ.)
6.การตลาด
7.เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ
📌เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
-------------------------------------
อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://www.radion.or.th/scholarship.php?id=3&fbclid=IwAR1AAzjqF0QcTLEMFWFjThF5Bw8Vpi-p6tg8nJER4QWhqWOex2udbHxOllk
-------------------------------------
สามารถส่งเอกสารการสมัครได้โดยตรงที่มูลนิธิฯ
-------------------------------------
เว็ปไซต์มูลนิธิฯ
https://www.radion.or.th/
-------------------------------------
เพจเฟสบุ๊ก
https://www.facebook.com/radionth

☎ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0563-6255173

📢ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึก...
16/01/2023

📢ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565📢
✔นักศึกษาที่สนใจสมัคร สามารถยื่นส่งเอกสาร ดังนี้
1.ยื่นด้วยตนเอง/ยื่นโดยผู้ปกครอง ได้ที่ สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 (เฉพาะวันเวลาราชการเท่านั้น)
2.ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายัง สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ขอรับทุน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 888 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
⭕️สมัครได้ ตั้งแต่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566
--------------------------------------
📍ประกาศรับสมัครทุน ปีการศึกษา 2565
https://drive.google.com/.../10Vp9nYlHFY08X28Z89N.../view...
📍ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/.../16T7B-BimUuYGoW.../view...
🔎อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่🔎
edu.chiangmaipao.go.th
☎สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวนิตย์ศิริ ฐิติโชติสกุล 081-9933655

19/12/2022

ประกาศ!!
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ดังนี้
1. นางสาวสายน้ำผึ้ง ลุงอิ่งต๊ะ สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
2. นางสาวมณฑิรา เหล่าเสรีภาพ สถานะ จ่ายค่าเทอมแล้ว
3. นางสาวดาวพระศุกร์ - สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
4. นายเจริญ - สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
5. นางสาวพรรนิศรา ทาสุ สถานะ จ่ายค่าเทอมแล้ว
6. นายณัฐภัทร แสงทอง สถานะ จ่ายค่าเทอมแล้ว
7. นางสาวนงคราญ ลุงติ สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
8. นางสาวนภา เป็งนำสุวรรณ สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
9. นางสาวนริศรา ทาแกง สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
10. นางสาวเอข่อม ลุงลอด สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
11. นางสาวเวรีย์ วีระพงษ์ สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
12. นางสาวคำ นายพงษ์ สถานะ ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม

ให้ติดต่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นในช่องแชท ภายใน 20 ธ.ค. 65 เวลา 12.00 น.
หมายเหตุ รายชื่อลำดับที่ 4 หากไม่นำส่งเอกสารภายในวันนี้ เวลา 16.00 น. จะถือเป็นการสละสิทธิ์ในการขอรับทุน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ National Chin-Yi University of Technology ไต้หวัน ประจ...
16/12/2022

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ณ National Chin-Yi University of Technology ไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2566

ที่อยู่

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Chiang Mai
50300

เบอร์โทรศัพท์

+6653885800

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิเทศสัมพันธ์, FMSผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิเทศสัมพันธ์, FMS:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ