KM งานวิจัย สวพส.

KM งานวิจัย สวพส. KM วิจัย สวพส. สร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ของ สวพส.

🌎 โลกใบเดียวของฉันและเธอ 👨‍🌾🌳🌎 ลูกโซ่ความร้อนแรง 🔥สิบกว่าปีมานี้ อุณหภูมิตลอดเดือนเมษายนของหลายจังหวัดสูงทะลุ 40 องศาเซล...
09/04/2024

🌎 โลกใบเดียวของฉันและเธอ 👨‍🌾🌳
🌎 ลูกโซ่ความร้อนแรง 🔥
สิบกว่าปีมานี้ อุณหภูมิตลอดเดือนเมษายนของหลายจังหวัดสูงทะลุ 40 องศาเซลเซียส ตรงกับสำนวนไทยว่า ร้อนตับแตก !!! แท้จริงแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึง ตับที่เป็นอวัยวะ แต่พูดถึงใบต้นจากที่เย็บเรียงติดกันเป็นตับสำหรับใช้มุงหลังคาบ้านถูกแดดเผาจนแห้งและแตก ผู้เขียนเลยคิดต่อไปว่า “แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไร” เพราะตอนนี้แสงอาทิตย์ทรงพลังขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะเวลา 11.00-15.00 น.
📝เขียน/เรียบเรียงโดย : สุมาลี เม่นสิน, ภัทราพร จิ๋วอยู่ และวัลภา อูทอง สำนักวิจัย
👨‍🎨 ออกแบบและเผยแพร่สื่อออนไลน์โดย เนตรชนก สายคง สำนักยุทธศาสตร์และแผน
📝 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง (HKM)
👉🏻 https://hkm.hrdi.or.th/Knowledge/detail/678
#โลกร้อน #อากาศแปรปรวน
#เศรษฐกิจสีเขียว #การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ #พื้นที่สูง #เริ่มต้นที่ตัวเรา #ของดีพื้นที่สูง #สวพส
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
👨‍🌾💻 Website: www.hrdi.or.th
💻 Website องค์ความรู้บนพื้นที่สูง : https://rsdb.hrdi.or.th/
📲 LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

02/04/2024

✨เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

**************
ทรงพระเจริญ
**************

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สวพส. พร้อมด้วยเกษตรกรที่ส่งเสริมพื้นที่สูง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

**************
🌟ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/33
(เว็บไซต์หน่วยงานในพระองค์)
**************

🥦🥬 ศัตรูหน้าร้อน ศัตรูน่ารู้ 🐛☘️🥬การป้องกันแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ ผักกาดและพืชตระกูลสลัดในระบบเกษตรอินทรีย์☘️📝เขียน/เร...
29/03/2024

🥦🥬 ศัตรูหน้าร้อน ศัตรูน่ารู้ 🐛☘️
🥬การป้องกันแมลงศัตรูพืชตระกูลกะหล่ำ ผักกาดและพืชตระกูลสลัดในระบบเกษตรอินทรีย์☘️

📝เขียน/เรียบเรียงโดย : นายณัฐพล กามล นางสาวกฤติยาณี วรรณภิระ และนางสาววรัญญา บุญเรือง นักวิจัย สำนักวิจัย
👨‍🎨 ออกแบบและเผยแพร่สื่อออนไลน์โดย เนตรชนก สายคง สำนักยุทธศาสตร์และแผน
📝 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง (HKM)
👉🏻 https://hkm.hrdi.or.th/Knowledge/detail/677
#เพลี้ยอ่อน #ด้วงหมัดผัก #หนอนกระทู้ #ชีวภัณฑ์ #ของดีพื้นที่สูง #สวพส
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
👨‍🌾💻 Website: www.hrdi.or.th
💻 Website องค์ความรู้บนพื้นที่สูง : https://rsdb.hrdi.or.th/
📲 LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

✨☘️ เกษตรกรยุคใหม่ “สมาร์ท” ได้แค่ปลายนิ้ว 📱✨ เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล มนุษย์จึงมีวิวัฒนาการในการติดต่อ...
28/03/2024

✨☘️ เกษตรกรยุคใหม่ “สมาร์ท” ได้แค่ปลายนิ้ว 📱
✨ เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสมัยของเทคโนโลยีดิจิทัล มนุษย์จึงมีวิวัฒนาการในการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยส่งจดหมายผ่านตู้ไปรษณีย์และบุรุษไปรษณีย์เป็นผู้นำส่ง กลับกลายเป็นการส่งความผ่านอินเตอร์เน็ตที่ถึงผู้รับโดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที
📝เขียน/เรียบเรียงโดย : นายจุฑาธิป สิโรรส นักวิจัย สำนักวิจัย
👨‍🎨 ออกแบบและเผยแพร่สื่อออนไลน์โดย เนตรชนก สายคง สำนักยุทธศาสตร์และแผน
📝 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง (HKM)
👉🏻 https://hkm.hrdi.or.th/Knowledge/detail/676
#เทคโนโลยีดิจิทัล #เกษตรแม่นยำสูง #เกษตรสมัยใหม่ #แอปพลิเคชัน #ภูมิอากาศ, #ของดีพื้นที่สูง #สวพส
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
👨‍🌾💻 Website: www.hrdi.or.th
💻 Website องค์ความรู้บนพื้นที่สูง : https://rsdb.hrdi.or.th/
📲 LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

🔎โครงการวิจัยการจัดการเพลี้ยไฟในพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนพื้นที่สูง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “...
22/03/2024

🔎โครงการวิจัยการจัดการเพลี้ยไฟในพืชเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนพื้นที่สูง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการโรคและแมลงศัตรูของเสาวรสหวานด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่” โดย นางสาวธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล (นักวิจัย)
🍀กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มี.ค. 2567 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สาบแลบ มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม 107 ราย ภายในกิจกรรมการอบรมประกอบด้วย
🕵️‍♀️การบรรยายเรื่อง การจัดการโรคและแมลงศัตรูของเสาวรสหวานด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
🦗 ความสำคัญของการจัดการศัตรูพืชในเสาวรส
🦗การแยกชนิดศัตรูพืชเพื่อเลือกใช้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพได้แก่ โรคพืชแมลงศัตรูที่สำคัญของเสวรสหวาน และการ
จัดการโรคและแมลงด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
📅 วิธีการใช้โปรแกรม (ปฏิทิน) การจัดการศัตรูพืชในการปลูกเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง
รวมถึงการสาธิตวิธีการแยกชนิดของศัตรูพืชเลือกใช้สารเคมีหรือสารชีวภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
🌳ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกเสาวรสหวานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 3 แห่ง ที่ได้รับการอบรมมีความรู้ และนำองค์ความรู้การจัดการโรคและแมลงศัตรูของเสาวรสหวานด้วยวิธี IPM ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เกษตรกรตระหนักถึงการลดการใช้สารเคมีซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม รวมถึงลดต้นทุนปัจจัยทางการเกษตรของเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#เสาวรสหวาน #การจัดการโรคและแมลง #ของดีพื้นที่สูง #องค์ความรู้จากงานวิจัย #สวพส.
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
👨‍🌾💻 Website: www.hrdi.or.th
💻 Website องค์ความรู้บนพื้นที่สูง : https://rsdb.hrdi.or.th/
📲 LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย "กระ...
18/03/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย "กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์แผ่นปิดแผลจากใยกัญชง" แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิจากงานวิจัยของสวพส. สำหรับใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ✨🔍🧶🦠
ในวันที่ 18 มีนาคม 2567
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

#สวพส. #ของดีพื้นที่สูง
#ถ่ายทอดเทคโนโลยี

🍞 ทางเลือกใหม่ ไร้กลูเตน (Gluten free) 🍪 🧁📝เขียน/เรียบเรียงโดย : นางสาวจันทร์จิรา รุ่งเจริญ นักวิจัย และ นางสาวณัฐธยาน์ ...
18/03/2024

🍞 ทางเลือกใหม่ ไร้กลูเตน (Gluten free) 🍪 🧁
📝เขียน/เรียบเรียงโดย : นางสาวจันทร์จิรา รุ่งเจริญ นักวิจัย และ นางสาวณัฐธยาน์ สุริยวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการ สำนักวิจัย
📝 อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูง (HKM)
👉🏻 https://hkm.hrdi.or.th/Knowledge/detail/675
#แป้งข้าวกล้อง #ไร้กรูเต็น #ฟังก์ชั่นฟู๊ด #ขนมจากแป้งข้าวกล้องดอย #ของดีพื้นที่สูง #ของดีพื้นที่สูง #สวพส

🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
👨‍🌾💻 Website: www.hrdi.or.th
💻 Website องค์ความรู้บนพื้นที่สูง : https://rsdb.hrdi.or.th/
📲 LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

🔎โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นคุณภาพ ภายใต้ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย สวพส. 🍇จัดกิ...
09/03/2024

🔎โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกองุ่นคุณภาพ ภายใต้ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย สวพส.
🍇จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ไชน์มัสแคทคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ไม้ผลจากมูลนิธิโครงการหลวง เกษตรกร และผู้ที่สนใจ
✨ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
✨โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทูรย์ สวัสดิ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเปิดกิจกรรม
✨ภายในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้วย
🍇การบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการปลูกองุ่นพันธุ์ไชน์มัสแคทคุณภาพ
โดย นางสาวปัณชพัฒน์ แจ่มเกิด นักวิจัย สวพส.
🍇และ การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกองุ่นภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาวธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล นักวิจัย สวพส.
🍇รวมทั้งศึกษาดูงานในแปลงทดสอบวิจัยองุ่น อุทยานหลวงราชพฤกษ์ นอกจากนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและเจ้าหน้าที่
✨กิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเข้าร่วมอบรม จำนวน 65 คน และเกษตรกร ผู้ที่สนใจ รับฟังออนไลน์ผ่านทาง Zoom Meeting จำนวน 90 คน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองต่อไป
💻รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/c4FR9vp-jYc?si=bWBeKPyaEIZkHkmA
📖ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย https://qr.hrdi.or.th/Downloads/index/7843/f/thcontent/
#การปลูกองุ่นไชน์มัสแคทคุณภาพ #องุ่นไชน์มัสแคท #การจัดการโรคและแมลง #ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #ของดีพื้นที่สูง ิจัยสวพส.
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
👨‍🌾💻 Website: www.hrdi.or.th
💻 Website องค์ความรู้บนพื้นที่สูง : https://rsdb.hrdi.or.th/
📲 LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย สำนักวิจัย และสำนักพัฒนา นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ...
08/03/2024

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดย สำนักวิจัย และสำนักพัฒนา นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ และปางหินฝน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการผลิตกาแฟอะราบิกาต้นแบบปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 ณ ไร่กาแฟครอบครัวมะ บ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และแปลงสาธิตการปลูกกาแฟ ของนายไพศาล โซ่เซ เกษตรกรผู้นำบ้านแม่จันหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้เห็นต้นแบบของความสำเร็จในการผลิตกาแฟอะราบิกาตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และมีแนวทางในการขยายงานขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยและการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางกลยุทธ์เชิงการค้าร่วมกัน สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรและหน่วยงานท้องถิ่นถึงอนาคตทางการตลาดและความยั่งยืนในการปลูกกาแฟอะราบิกา

08/03/2024
🔎สำนักวิจัย สวพส. เชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ไชน์มัสแคทคุณภาพ”🍇วันพฤห...
06/03/2024

🔎สำนักวิจัย สวพส. เชิญเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ไชน์มัสแคทคุณภาพ”🍇
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.
💻ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting
Link :https://zoom.us/j/91853454738...
Meeting ID: 918 5345 4738
Passcode: 408663
9.00-9.20 น. : เปิดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ไม้ผล มูลนิธิโครงการหลวง โดย นายวิทูรย์ สวัสดิ์สิงห์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง
9.20-10.30 น. : บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปลูกองุ่นพันธุ์ไชน์มัสแคทคุณภาพ และพันธุ์องุ่นใหม่ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง โดย นางสาวปัณชพัฒน์ แจ่มเกิด นักวิจัย 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
10.45-12.00 น. : บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การจัดการศัตรูองุ่นแบบผสมผสาน
โดย นางสาวธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล นักวิจัย 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
🌳 ชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุข ด้วยงานวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 👨🏻‍🌾
👨‍🌾💻 Website: www.hrdi.or.th
💻 Website องค์ความรู้บนพื้นที่สูง : https://rsdb.hrdi.or.th/
📲 LINE: https://lin.ee/vbnjJO8

💛โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบนพื้นที่สูงที่มีอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพ สวพส. ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชี...
26/02/2024

💛โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งบนพื้นที่สูงที่มีอัตลักษณ์และมาตรฐานคุณภาพ สวพส. ร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท (อมก๋อยโมเดล)
📖จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูงภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
📖โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม และนางสาวธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล นักวิจัย เป็นวิทยากรให้ความรู้
📖กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 ราย ประกอบด้วย เกษตรกร 15 ราย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯภูฟ้าอมก๋อย 8 ราย เจ้าหน้าที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ 5 ราย และผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น 4 ราย
📖ในการอบรมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรมหลัก ได้แก่ ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ดังนี้
🐝ภาคบรรยายประกอบด้วย
🍯1) เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูงภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
🍯2) วิธีการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งให้สะอาด มีคุณภาพ และมาตรฐาน
🍯3) กระบวนการจัดการการผลิตน้ำผึ้งกาแฟผ่านโรงงานแปรรูปเพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพ
🐝ภาคปฏิบัติประกอบด้วย
🍯1) การประกอบลังเลี้ยงผึ้งโพรงโดยใช้ไม้ท้องถิ่น
🍯2) การฝึกทำถังกรองน้ำผึ้ง strainer อย่างง่าย
📖ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงร่วมกับการปลูกกาแฟในระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งให้สะอาดมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถประกอบลังเลี้ยงผึ้งและถังกรองน้ำผึ้ง strainer อย่างง่าย รวมถึงมีขบวนการจัดการการผลิตน้ำผึ้งคุณภาพและมาตรฐานผ่านโรงงานแปรรูป สร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำผึ้งได้อย่างยั่งยืน
#การเลี้ยงผึ้งโพรงบนพื้นที่สูง #ผึ้ง #ของดีพื้นที่สูง

สำนักวิจัยร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่ 29 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม ...
14/02/2024

สำนักวิจัยร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานมหกรรมผ้าซิ่นตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า ครั้งที่ 29 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยอำเภอแม่แจ่มถือเป็นพื้นที่ต้นแบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ลุ่มน้ำแจ่ม Sandbox
🍀ภายในงานมีการจัดแสดงองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ เช่น ชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์บนพื้นที่สูง และชุดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูกกาแฟอะราบิกาบนพื้นที่สูงและสื่อองค์ความรู้จากงานวิจัยอื่นๆ
#ของดีพื้นที่สูง #องค์ความรู้จากงานวิจัย #เกษตรปราณีต #ทำน้อยได้มาก #แม่แจ่มSandbox #ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #เกษตรไม่เผา #ไม่บุกรุกป่า

"ขับเคลื่อน ขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขความยากจนและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ด้ว...
22/01/2024

"ขับเคลื่อน ขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขความยากจนและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย"
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เพื่อเสนอแผนและผลการขับเคลื่อนขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขความยากจนและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง ด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย และการระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาการเผาและฝุ่นควันบนพื้นที่สูง ผ่านคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานร่วมประชุม จำนวน 25 หน่วยงาน รวม 60 คน ในการประชุมนายอำเภอแม่แจ่มยินดีสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและ สวพส. ในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ รวมถึงจะช่วยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่จะเข้ามาช่วยทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาของอำเภอแม่แจ่มอย่างยั่งยืนต่อไป
#สวพส #องค์ความรู้จากงานวิจัย

12/01/2024

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567👶👧🧒👦
ภายใต้คำขวัญ“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”
✨วันเสาร์ ที่13 มกราคม 2567
✨เวลา 9.00 - 12.00 น.
📍บริเวณตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์
ตลาดชาวดอยเชิญชวนน้องๆ มาเรียนรู้ "ผักผลไม้บนพื้นที่สูง"
🍓🍈🍊🍇🥭🥑🥦🥬🌶🍠🥔🌽🫑🥕🍅🍌🍋🍑🥝🍆
🍦รับไอศครีม ฟรี ‼️
🎁 รางวัลอีกมากมาย
:
เทศกาลชมสวน 2566 “แอ่วสุขใจ..I wanna be(e)”
สีสันแห่งไม้ดอกเมืองหนาว งดงามวัฒนธรรมเมืองเหนือ เที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
⏳1 ธันวาคม 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
⏰เวลา 08.00 – 18.00 น.
📌ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
☎️ 053-114110 ถึง 2

ที่อยู่

สุเทพ
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653328496

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ KM งานวิจัย สวพส.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


เว็บไซต์ราชการ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด