เฝ้าฝุ่น

เฝ้าฝุ่น ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก เฝ้าฝุ่น, บริการด้านสังคม, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยChiang Mai, Chiang Mai.

เมื่อวานนี้ วันที่ 7 มี.ค. 67 เป็นวันที่ประเทศไทยมีสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กหนักจริงๆ โดยจะเห็นได้ว่า ในช่วงเช้าของว...
08/03/2024

เมื่อวานนี้ วันที่ 7 มี.ค. 67 เป็นวันที่ประเทศไทยมีสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กหนักจริงๆ

โดยจะเห็นได้ว่า ในช่วงเช้าของวันมีฝุ่นที่สะสมตัวเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และตอนบนของภาคอีสาน ต่อมาในช่วงสายๆ ฝุ่นได้เริมแพร่กระจายมาสู่ในพื้นที่ทางตอนกลางของภาคอีสาน จนในช่วงบ่ายแก่ๆ ก็ได้เริ่มขยายปกคลุมไปเกือบทั่วทั้งพื้นที่ภาคอีสาน

โดยมีปัจจัยสนับสนุนสถานการณ์ฝุ่นดังกล่าว ด้วยการมีแหล่งกำเนิดคือการเผาชีวมวลในที่โล่งเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศไทย รวมถึงในประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง

ปัจจัยทางด้านสภาพอากาศที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนจากอิทธิพลของความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทั่วทั้งประเทศไทยส่งผลให้อากาศนิ่งไม่ค่อยมีลมพัดพาเป็นสภาวะลมสงบหรือลมอ่อนทำให้มวลอากาศนิ่งและเกิดปรากฏการณ์อากาศปิดหรืออุณหภูมิผกผัน (Temperature Inversion) ใกล้ผิวพื้นโดยเฉพาะในช่วงกลาวคืน ดังนั้น ในห้วงเวลาดังกล่าวเช่นนี้จึงเป็นสภาวะที่เอื้ออำนวยให้ฝุ่นสะสมได้สูงมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีการเผาในที่โล่งเกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก

ความเข้มข้นเชิงพื้นที่ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยข้อมูลดาวเทียม Himawari-9 (https://aqmrs.com) และภาพถ่ายดาวเทียม True Colour Image (http://asmc.asean.org/)

สถานการณ์ฝุ่นละอองในเช้าวันนี้...จุดเริ่มต้นของฤดูกาลหมอกควันภาคเหนือวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น.จะเห็นได้ว่...
07/03/2024

สถานการณ์ฝุ่นละอองในเช้าวันนี้...จุดเริ่มต้นของฤดูกาลหมอกควันภาคเหนือ
วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น.

จะเห็นได้ว่า...พื้นที่ภาคเหนือตอนบนในเกือบทุกจังหวัดมีสถานการณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดค่ามาตรฐาน โดยแสดงผลเป็นสีแดงบนแผนที่ (>75.1 มคก./ลบ.ม.)

อันเป็นผลมาจากปัจจัยแหล่งกำเนิดฝุ่นจากการเผาชีวมวลในที่โล่งที่ตรวจหาได้ด้วยข้อมูลจุดความร้อนในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมา มีจำนวนที่มากขึ้น ทั้งจากในพื้นที่ภาคเหนือเองและจากประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียง

ประกอบกับปัจจัยทางสภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่มีลมผิวพื้นเป็นลมสงบ (

ทางของฝุ่น...รูปแบบทางพื้นที่การเคลื่อนตัวของฝุ่นละออง ระหว่างวันที่ 7-13 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมาโดยจะเห็นได้ว่าในช่วงวันแรก...
15/02/2024

ทางของฝุ่น...

รูปแบบทางพื้นที่การเคลื่อนตัวของฝุ่นละออง ระหว่างวันที่ 7-13 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา

โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงวันแรกๆ ฝุ่นได้มีการสะสมตัวมากที่บริเวณทางใต้ของภาคอีสาน (ซึ่งมีการเผาในที่โล่งอยู่เป็นจำนวนมาก) แล้วค่อยๆ ขยับเคลื่อนตัวขึ้นไปเรื่อยๆ ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือไปสู่ตอนเหนือของภาคอีสานและภาคเหนือ (เป็นพื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่งน้อย) โดยลมที่ระดับความสูง 750 ม. น่าจะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนตัวของฝุ่นในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญ

ความเข้มข้นเชิงพื้นที่ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยข้อมูลดาวเทียม Himawari-9 (https://aqmrs.com)

โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 คณะสังคมศาสตร์ ม...
29/01/2024

โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการประจำศูนย์เรียนรู้ด้านการรู้-รับ-ปรับตัว (resilience) จากภัยฝุ่น PM2.5 (ครั้งที่ 1) ร่วมกับพื้นที่เครือข่ายได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เทศบาลตำบลกลางเวียง และชมรมจักรยานบ้านกลางเวียง ในวันที่ 26-27 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงเทียน ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และห้องประชุมเทศบาลตำบลกลางเวียง โดยมีวิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้มาให้ความรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิธีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเป็นศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพวิทยากรประจำศูนย์ในพื้นที่เครือข่ายต่อไป

พื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก (Burnscar) ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย ช่วงระหว่างปี 2557 - 2566“พื้นที่เผาไหม้” บ่งบอกถึง….✅ ความเ...
23/01/2024

พื้นที่เผาไหม้ซ้ำซาก (Burnscar) ย้อนหลัง 10 ปี ของประเทศไทย ช่วงระหว่างปี 2557 - 2566

“พื้นที่เผาไหม้” บ่งบอกถึง….
✅ ความเสียหายจากการเผาไหม้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
✅ ด้วยการวิเคราะห์การสะท้อนของคลื่นอินฟาเรด
✅ สามารถแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของใบไม้และความชื้น เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่แท้จริง

🏆อันดับสูงสุดพื้นที่เผาไหม้ซ้ำซากของแต่ละภาคดังนี้🎖️
🥇 ภาคเหนือ >> แม่ฮ่องสอน
🥇 ภาคอีสาน >> ชัยภูมิ
🥇 ภาคกลาง >> อยุธยา และ สุพรรณบุรี
🎗️ ภาคใต้ >> ไม่มี
🥇 ภาคตะวันออก >> สระแก้ว
🥇 ภาคตะวันตก >> ตาก

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมงาน ได้จัดประชุมทำความเข้าใจและออกแบบแนวทางใน...
17/01/2024

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ (หัวหน้าโครงการ) พร้อมทีมงาน ได้จัดประชุมทำความเข้าใจและออกแบบแนวทางในการรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็กระดับพื้นที่ ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็งและเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 และร่วมออกแบบแนวทางในการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ณ ห้องประชุมกาสะลอง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ฝุ่นยังคงถูกกักไว้และมีการสะสมตัวในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่ระดับ 1,500 ม.12 มกราคม 2567...
13/01/2024

ฝุ่นยังคงถูกกักไว้และมีการสะสมตัวในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่ระดับ 1,500 ม.
12 มกราคม 2567: 09.00-10.00 น. และค่าเฉลี่ยรายวัน
ระบบ aqmrs.com

ความเข้มข้นเชิงพื้นที่ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
ด้วยข้อมูล AOD จากดาวเทียม Himawari-9, JAXA ประเทศญี่ปุ่น และภาพดาวเทียม True Colour Image: http://asmc.asean.org

🎊สวัสดีปีใหม่ และเวลคัมเข้าสู่ปี "เอลนีโญ"!!!🎊🤔ปีใหม่ปีนี้หลายคนคงสงสัยว่า..........🤔❄️ความหนาวเย็นยะเยือกที่เคยสัมผัสหา...
08/01/2024

🎊สวัสดีปีใหม่ และเวลคัมเข้าสู่ปี "เอลนีโญ"!!!🎊

🤔ปีใหม่ปีนี้หลายคนคงสงสัยว่า..........🤔
❄️ความหนาวเย็นยะเยือกที่เคยสัมผัสหายไปไหน!? ❄️
⛈️ด้วยปรากฏการณ์สภาพอากาศแปรปรวน
🤦จึงส่งผลให้ความหนาวเย็นที่ได้รอคอยนั้น มาแบบแป๊บๆ
⛰️วันนี้จะมาอธิบายให้ฟัง......

ความต่าง "เอลนีโญ" กับ "ลานีญา" และผลกระทบต่อไทย
🌎หรือกล่าวได้ว่า "เอลนีโญ"
🔸จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก ในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้
🔸และเกิดความแห้งแล้ง อากาศร้อน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย
🌏ส่วน "ลานีญา" จะเป็นปรากฏการณ์ขั้วตรงข้าม
🔹คือส่งผลให้เกิดความแห้งแล้ง ในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้
🔹และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย

✨ซึ่ง "ลานีญา" เป็นสภาวะตรงข้าม "เอลนีโญ" (El Niño)
สามารถเกิดขึ้นได้ทุก 2-3 ปี ✨
♥️โดยปกติจะเกิดขึ้นนานประมาณ 9-12 เดือน
♥️แต่บางครั้งอาจปรากฏอยู่ได้นานถึง 2 ปี นั่นเอง......

🏰ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อปริมาณค่าฝุ่น PM2.5 ในไทย คือ
🟡สภาพอากาศแห้งแล้ง ทำให้ ไฟป่าและฝุ่น PM2.5 มีความรุนแรง
🟡ความกดอากาศ ทำให้ ฝุ่นสะสมในปริมาณมาก
🟡ฝุ่นมาเร็วและมีปริมาณมาก

✨เมื่อรู้ที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ เอลนีโญ - ลานีญา✨
🔥จงเตรียมตัวรับมือกับสุขภาพด้วยนะจาาาาา🔥

✨คำศัพท์เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก น่ารู้… ✨ที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ฝุ่นมากขึ้น‼️
26/12/2023

✨คำศัพท์เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก น่ารู้… ✨

ที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ฝุ่นมากขึ้น‼️

เตรียมกันได้แล้ว‼️ ฝุ่น PM2.5 กำลังมา….ภัยเงียบที่ทุกคนมองข้าม
14/12/2023

เตรียมกันได้แล้ว‼️ ฝุ่น PM2.5 กำลังมา….
ภัยเงียบที่ทุกคนมองข้าม

🏆เช็คค่าฝุ่นสูงสุด 3 อันดับแรกในไทย 💨💨✨ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566✨🔥ฝุ่นปีนี้มาเร็วกว่าที่คิด.....  ไม่อยากตุยผ่อนส่ง!!!🔥...
01/12/2023

🏆เช็คค่าฝุ่นสูงสุด 3 อันดับแรกในไทย 💨💨
✨ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566✨

🔥ฝุ่นปีนี้มาเร็วกว่าที่คิด..... ไม่อยากตุยผ่อนส่ง!!!🔥
🩻ต้องเตรียมตัวเฝ้าระวังสุขภาพ
😷เกียมหน้ากากป้องกันฝุ่นให้พร้อม
🏌️‍♂️งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง
🧏‍♀️ติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิด
❤️เพื่อเซฟชีวิต และเซฟคนที่เรารักกันนะ ออเจ้า❤️

อัปเดตจาก กรมควบคุมมลพิษ วันที่ 1 ธันวาคม 66 เวลา 13.00 น.

🌟ช่วงไหนที่ต้องปะทะรับมือกับต้าวฝุ่นจิ๋ว!!!! 💨💨🗣️มาไขข้อสงสัยกันเลยจ้าาาาา เดี๊ยนขอเหลาให้ฟังงงง 👩‍🦰👩‍🦰⛅️หากแบ่งตามภูมิภ...
27/11/2023

🌟ช่วงไหนที่ต้องปะทะรับมือกับต้าวฝุ่นจิ๋ว!!!! 💨💨
🗣️มาไขข้อสงสัยกันเลยจ้าาาาา เดี๊ยนขอเหลาให้ฟังงงง 👩‍🦰👩‍🦰

⛅️หากแบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย ⛅️
จะสามารถแบ่งได้ 4 ช่วง คือ

✅ภาคเหนือ (กุมภาพันธ์ - เมษายน) : ช่วงนี้ถือเป็นช่วงรมฝุ่นควันของชาวเหนือที่ต้องประสบภัยพิบัติทางอากาศ จากไฟป่าและเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงทิศทางลมที่พัดมาจากประเทศเมียนมา ส่งผลให้ชาวเหนือต้องดมฝุ่นแทนหงส์ไทยไปอีกกก🍂
📌ซึ่งภาคเหนือ ถือเป็นภาคที่มีความรุนแรงของภัยฝุ่นPM2.5 มากที่สุดเป็นอันดับ 1💥

✅ภาคอีสาน (กุมภาพันธ์ - มีนาคม) : ชาวอีสานบ้านเฮาจะต้องเผชิญฝุ่นควัน จากการเผาในพื้นที่โล่ง โดยเฉพาะไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด และไร่ข้าว จนเป็นทุ่งลานหิมะ ปลิวว่อน on the ground ให้ชาวอีสานได้ร้องเพลง let's it go กันเพลินๆ❄️

✅ภาคกลาง (ธันวาคม - กุมภาพันธ์) : ได้รับผลกระทบจากการเผาในที่โล่งในพื้นที่จังหวัดข้างเคียง และ จากประเทศกัมพูชา ที่ได้พัดพาตามทิศทางลมตะวันออก รวมถึงเขม่าเครื่องยนต์ดีเซล บรึ๊น บรึ๊น บนท้องถนน 🚗🛵

✅ภาคใต้ (มิถุนายน - ตุลาคม) : โอ๊ะ โอ ปักษ์ใต้บ้านเรา อย่าคิดว่าไม่มีฝุ่น.. ส่วนใหญ่ชาวใต้จะเผชิญกับหมอกควันข้ามแดน ข้ามน้ำข้ามทะเลจากเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งการเผาป่าพรุอีกด้วย🌋⛰️

จากที่เหลาให้ฟัง ก็เห็นได้ว่าประเทศไทยนั้น ไม่มีช่วงไหนที่จะไม่เจอฝุ่นเลย อย่าลืมใส่ใจปอดกันด้วยนะ ออเจ้า😷😷

รู้หรือไม่.... 🌫️แหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ในไทยมาจากไหน !?🌫️⛈️ช่วงวิกฤตในแต่ละภูมิภาค มีแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกัน มาจ้าาาาา ...
15/11/2023

รู้หรือไม่.... 🌫️แหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ในไทยมาจากไหน !?🌫️
⛈️ช่วงวิกฤตในแต่ละภูมิภาค มีแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกัน
มาจ้าาาาา เดี๊ยนจะเล่าให้ฟัง....💁‍♀️💁‍♀️⛈️

ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่น PM2.5 มานานหลายปี โดยในช่วงวิกฤต พื้นที่ที่มีระดับฝุ่น PM2.5 สูงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ที่สำคัญ ได้แก่
⚠️การเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะการเผาป่า เผาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และเผาขยะในครัวเรือน
⚠️สถานการณ์หมอกควันข้ามแดน จากประเทศเพื่อนบ้าน
⚠️ การจราจรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซลและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแหล่งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ที่สำคัญ ได้แก่
⛔️จราจร โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล
⛔️ กิจกรรมอุตสาหกรรม

จากแหล่งที่มาของฝุ่นที่หลากหลาย ทำให้การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาตรการสำคัญที่ควรดำเนินการ ได้แก่
✅ ลดการเผาในที่โล่ง โดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากฝุ่น PM2.5 และงดการเผาในที่โล่งทุกประเภท รวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเตรียมเพาะปลูก เผาขยะ และเผาป่า
✅ แก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาไฟป่า
✅ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน
✅ ปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
✅ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกนอกบ้าน
✅ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 สูง
✅ หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน

ปัญหาฝุ่น PM2.5 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุกคน ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหานี้

โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 คณะสังคมศาสตร์ ม...
28/10/2023

โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเพื่อขยายเครือข่ายวิชาการฯ สู่ภูมิภาคอื่นในประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ พร้อมทีมวิจัย ร่วมด้วย ผศ.จิตรภณ สุนทร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และอาจารย์ชฎล นาคใหม่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ กรอบการดำเนินโครงการเพื่อขยายเครือข่ายวิชาการฯ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่นำร่องในการรู้-รับ-ปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์ฝุ่นควันภาคใต้ จากข้อมูลฝุ่นควันดาวเทียม Himawari-9 ช่วงวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในพื้นที่ภาคใต้ตอน...
16/10/2023

สถานการณ์ฝุ่นควันภาคใต้ จากข้อมูลฝุ่นควันดาวเทียม Himawari-9 ช่วงวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 อยู่ในเกณฑ์สีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) จากภาพด้านล่างสังเกตเห็นได้ว่า ฝุ่นควันปกคลุมไปทั่วบริเวณ โดยฝุ่นควันที่เกิดขึ้นนั้นมีต้นกำเนิดมาจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย และพัดข้ามมายังพรมแดนมาปกคลุมยังมาเลเซียและไทย โดยเข้ามาสะสมตัวในพื้นที่ เนื่องจากทิศทางลมที่ระดับความสูง 1,000-1,500 m พัดพาฝุ่นที่เกิดจากจุดความร้อนบางส่วนเข้ามาในพื้นที่

สามารถร่วมติดตามสถานการณ์ฝุ่นควันได้ที่ https://aqmrs.com/

โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 คณะสังคมศาสตร์ ม...
10/10/2023

โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้โดยชุมชนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายวิชาการด้านการรู้รับปรับตัวจากภัยฝุ่น PM2.5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อหารือและทำความเข้าใจแนวทางการยกระดับศูนย์เรียนรู้ฯ โดยหัวหน้าโครงการฯ ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ พร้อมทีมงาน และชมรมจักรยานบ้านกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

PM2.5 คืออะไรคำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งม...
29/09/2023

PM2.5 คืออะไร

คำว่า PM ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ PM10 และ PM2.5 ส่วนตัวเลข 2.5 นั้นมาจากหน่วย 2.5 ไมครอน หรือไมโครเมตร

ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมครอน แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน และก๊าซต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แม้จะเป็นเพียงฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว แต่เมื่อมาแผ่อยู่รวมกันจะสามารถล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ยาวนาน จนเกิดเป็นหมอกควันอย่างทีเราสามารถสังเกตได้

ที่มา : กรมอนามัย, 2563

ที่อยู่

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยChiang Mai
Chiang Mai
50200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เฝ้าฝุ่นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เฝ้าฝุ่น:

แชร์


บริการสังคม อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด