พรรคอินทนิลบริพัตร

พรรคอินทนิลบริพัตร ให้โอกาสเรา "เท่ากับ" เปลี่ยนแปลง

ขอเชิญชวนพปี้น้องชาวแม่โจ้มาร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมดำหัวผู้อาวุโส วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมศ...
05/04/2024

ขอเชิญชวนพปี้น้องชาวแม่โจ้มาร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงาม ร่วมดำหัวผู้อาวุโส วันที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2567 ณ หอประชุมศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน
ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส
และร่วมชมการแข่งขันประกวดส้มตำลีลาในงาน
"สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี2567"
ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เวลา13:00เป็นต้นไป

04/04/2024
พรรคอินทนิลบริพัตร ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ไว้ใจเราให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่และสร้างสรรค์กิจกร...
25/01/2024

พรรคอินทนิลบริพัตร
ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียง
จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ไว้ใจเราให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อนักศึกษา

#พรรคอินทนิลบริพัตร

พรรคอินทนิลบริพัตรขอยุติการหาเสียงทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจ...
23/01/2024

พรรคอินทนิลบริพัตร
ขอยุติการหาเสียงทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
จนกว่าจะสิ้นสุดการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เลือกเราเข้าไปทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงเลือกเบอร์ 2 "นางสาว ธัญชนก ...
23/01/2024

วันสุดท้าย
ก่อนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลือกเราเข้าไปทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เลือกเบอร์ 2 "นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ"
เป็นนายกองค์การนักศึกษา
24 มกราคม 2567 เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้นำองค์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

#เข้าคูหากาเบอร์2✌🏻💖
#อินทนิลบริพัตร
#พรรคอินทนิลบริพัตร
#พรรคใหม่
#พรรคใหม่คนใหม่
#กาเบอร์2
#เบอร์2

ขั้นตอนการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ เว็ปไซต์ https://evote.mju.ac.th เลือกเบอร์ 2 "นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ"เป็นนายก...
23/01/2024

ขั้นตอนการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์
เว็ปไซต์ https://evote.mju.ac.th
เลือกเบอร์ 2 "นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ"
เป็นนายกองค์การนักศึกษา
24 มกราคม 2567 เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้นำองค์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

#เข้าคูหากาเบอร์2✌🏻💖
#อินทนิลบริพัตร
#พรรคอินทนิลบริพัตร
#พรรคใหม่
#พรรคใหม่คนใหม่
#กาเบอร์2
#เบอร์2

22/01/2024

อย่าลืมมาเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2567
เลือกเราเข้าไปทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เลือกเบอร์ 2 "นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ"
เป็นนายกองค์การนักศึกษา
24 มกราคม 2567 เชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้นำองค์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้

#เข้าคูหากาเบอร์2✌🏻💖
#อินทนิลบริพัตร
#พรรคอินทนิลบริพัตร
#พรรคใหม่
#พรรคใหม่คนใหม่
#กาเบอร์2
#เบอร์2

17/01/2024

พรรคอินทนิลบริพัตร เบอร์ 2❤️
"กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษา"
เลือกเราเข้าไปทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง

#เข้าคูหากาเบอร์2✌🏻💖
#อินทนิลบริพัตร
#พรรคอินทนิลบริพัตร
#พรรคใหม่
#พรรคใหม่คนใหม่
#กาเบอร์2
#เบอร์2

อย่าลืมเชียร์กันนะคะ❤️🤏🏻🤘🏻🫰🏻วันพุธที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 18.00 น.ชมการประชันนโยบายและปราศัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง...
16/01/2024

อย่าลืมเชียร์กันนะคะ❤️🤏🏻🤘🏻🫰🏻
วันพุธที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 18.00 น.
ชมการประชันนโยบายและปราศัยหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2567
ทาง Facebook Live เพจ : กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเสรีไ ปเลย 3 ชั่วโมง

#เชียร์เบอร์2
#เลือกเบอร์2


#เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาแม่โจ้67

เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาแม่โจ้ ประจำปี 2567
😀อยากรู้ใครสมัครบ้าง?
😁อยากรู้หมายเลขอะไรบ้าง?
🤣อยากรู้นโยบายเป็นยังไง?
😘อยากรู้วิสัยทัศน์จะขนาดไหน?
😵‍💫อยากรู้ ๆๆๆๆๆๆๆๆ 😵‍💫
วันพุธที่ 17 มกราคมนี้ มีคำตอบ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ชมการประชันนโยบายและปราศัยหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2567
ทาง Facebook Live เพจ : กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเสรีไปเลย 3 ชั่วโมง#เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาแม่โจ้67

16/01/2024

ฝากเบอร์ 2 พรรคอินทนิลบริพัตรด้วยนะคะ

ถึงเวลาแสดงพลังประชาธิปไตยของนักศึกษาแม่โจ้วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 18.00 น. #เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาแม่โจ้6...
16/01/2024

ถึงเวลาแสดงพลังประชาธิปไตยของนักศึกษาแม่โจ้
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 18.00 น.

#เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาแม่โจ้67


#เลือกเบอร์2
#อินทนิลบริพัตร

ถึงเวลาแสดงพลังประชาธิปไตยของนักศึกษาแม่โจ้
วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 18.00 น.
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา
👦👩‍🦰 นายกองค์การนักศึกษา
👦👩‍🦰 นายกสโมสรนักศึกษาคณะ/วิทยาลัย
👦👩‍🦰 สมาชิกสภานักศึกษา
ทางระบบเลือกตั้งออนไลน์
www.evote.mju.ac.th
พร้อมกันทุกวิทยาเขต ทุกคณะ ทุกวิทยาลัย
รับชั่วโมงกิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย 3 ชั่วโมง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ระบบเลือกตั้งออนไลน์
อย่าลืม!!! เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
#เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาแม่โจ้67

สมาชิคพรรคอินทนิลบริพัตรนำทีมโดย นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจกิจ ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษาและผู้นำที่มีประสบการณ์ทำงานเก...
07/01/2024

สมาชิคพรรคอินทนิลบริพัตร
นำทีมโดย นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจกิจ ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา
และผู้นำที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกัยการพัฒนานักศึกษาอีกมากมาย
ให้โอกาสเราเข้ามาทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง

#เข้าคูหากาเบอร์2
#อินทนิลบริพัตร
#พรรคอินทนิลบริพัตร
#พรรคใหม่
#พรรคใหม่คนใหม่
#กาเบอร์2
#เบอร์2

เริ่มปีใหม่ด้วย นโยบาย 6 ดี นักศึกษามีสุขเศรษฐกิจดีการเดินทางดีบริหารจัดการดีกิจกรรมดีสร้างสรรค์ดีรับฟังและปรับปรุงดี #เ...
01/01/2024

เริ่มปีใหม่ด้วย นโยบาย 6 ดี นักศึกษามีสุข
เศรษฐกิจดี
การเดินทางดี
บริหารจัดการดี
กิจกรรมดี
สร้างสรรค์ดี
รับฟังและปรับปรุงดี
#เข้าคูหากาเบอร์2✌🏻💖
#อินทนิลบริพัตร
#พรรคอินทนิลบริพัตร
#พรรคใหม่
#พรรคใหม่คนใหม่
#กาเบอร์2
#เบอร์2

สวัสดีปีใหม่ 2567 นางสาวธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์ 2ส่งท้ายปีเก่าต้อนร...
31/12/2023

สวัสดีปีใหม่ 2567
นางสาวธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ
ผู้ลงสมัครนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์ 2
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุข
สุขภาพแข็งแรง สุขสันต์วันปีใหม่
ขอพรอะไรก็ขอให้สมหวัง
แต่ถ้าไม่อยากรอจากพระแม่ก็ขอพรกับเราก็ได้ เพียงคลิ๊กลิงค์ เพิ่มร่วมเสนอนโยบายและปัญหาได้เลย
https://forms.gle/CXwQUhXmpErG4tYQA
#เลือกหยกเบอร์2
#24มกราคม2567
#เบอร์2
#เข้าคูหากาเบอร์2
#อินทนิลบริพัตร
#พรรคอินทนิลบริพัตร
#พรรคใหม่
#พรรคใหม่คนใหม่
#กาเบอร์2
#เบอร์2

https://forms.gle/cBT2EgB8r49CYz8U9พรรคอินทนิลบริพัตรขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมผลักดันนโยบายตามใจที่เราต้องการสามารถเสนอปัญหา...
20/12/2023

https://forms.gle/cBT2EgB8r49CYz8U9
พรรคอินทนิลบริพัตร
ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมผลักดันนโยบายตามใจที่เราต้องการ
สามารถเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ร่วมเสนอนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
นโยบาย 6 ดี นักศึกษามีสุข
หลัก 6 ดีเพื่อชีวิตที่ดีของชาวอินทนิลบริพัตร

พรรคอินทนิลบริพัตร❣️พร้อมทำความรู้จักสมาชิกพรรคอินทนิลบริพัตรหรือยัง ?🤍นำทีมโดย นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ           ...
15/12/2023

พรรคอินทนิลบริพัตร
❣️พร้อมทำความรู้จักสมาชิกพรรคอินทนิลบริพัตรหรือยัง ?
🤍นำทีมโดย นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ แคนดิเดตนายกนายกองค์การนักศึกษา
🕴🏻พร้อมนำสมาชิกพรรคมาแนะนำให้พวกเราชาวแม่โจ้ได้รู้จัก เขาเป็นใครมาจากไหนมาตามหาพวกเขากัน ติดตามเราไว้ #พรรคอินทนิลบริพัตร
#เบอร์2 #เข้าคูหากาเบอร์2 #แม่โจ้ จ้ #แม่โจ้90ปี #24มกราคม2567 #พรรคใหม่ #เลือกเราทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง

เก่งคนเดียวทำงานคนเดียว เป็นไปไม่ได้  ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ต้องทำเป็นทีม❣️นับถอยหลังการเปิดตัวสมาชิกพรรคอินทนิลบริพัตร ...
14/12/2023

เก่งคนเดียวทำงานคนเดียว เป็นไปไม่ได้ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ต้องทำเป็นทีม
❣️นับถอยหลังการเปิดตัวสมาชิกพรรคอินทนิลบริพัตร
เร็วๆ นี้
#เข้าคูหากาเบอร์2 #อินทนิลบริพัตร #พรรคอินทนิลบริพัตร #พรรคใหม่คนใหม่ #กาเบอร์2 #แม่โจ้ #แม่โจ้90ปี

🔴🤍พรรคอินทนิลบริพัตร🤍🥇กล้าคิด กล้าทำ กล้าปรับเปลี่ยนนางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษ...
11/12/2023

🔴🤍พรรคอินทนิลบริพัตร
🤍🥇กล้าคิด กล้าทำ กล้าปรับเปลี่ยน
นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ
ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์2
#พรรคอินทนิลบริพัตร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #เลือกเบอร์2 #อบ

🔴🤍พรรคอินทนิลบริพัตร เบอร์ 2 ให้โอกาสเราเพื่อการพัฒนาที่ไม่เหมือนเดิม #พรรคอินทนิลบริพัตร  #แม่โจ้    #พรรคใหม่คนใหม่  #...
10/12/2023

🔴🤍พรรคอินทนิลบริพัตร เบอร์ 2
ให้โอกาสเราเพื่อการพัฒนาที่ไม่เหมือนเดิม
#พรรคอินทนิลบริพัตร #แม่โจ้ #พรรคใหม่คนใหม่ #การเปลี่ยนแปลง

🔴🤍พรรคอินทนิลบริพัตร🤍🥇ให้โอกาสเราเข้ามาทำงาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงนางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง นายกอง...
08/12/2023

🔴🤍พรรคอินทนิลบริพัตร
🤍🥇ให้โอกาสเราเข้ามาทำงาน เพื่อการเปลี่ยนแปลง
นางสาว ธัญชนก วิชญาวิโรจน์กิจ
ผู้ลงสมัครเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เบอร์2
#พรรคอินทนิลบริพัตร #มหาวิทยาลัยแม่โจ้ #เลือกเบอร์2 #อบ

ที่อยู่

Chiang Mai

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พรรคอินทนิลบริพัตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


พรรคการเมือง อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด