เกษตร วิถีอินทรีย์ ดีต่อใจ

เกษตร วิถีอินทรีย์ ดีต่อใจ เกษตรอินทรีย์ เพื่อตัวเอง ครอบครัว เเละสิ่งเเวดล้อม
(12)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี's post
07/07/2021

Photos from ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี's post

15/05/2021

Toxic People คนเป็นพิษที่ควรหนีให้ไกล

การมีสุขภาพจิตที่ดีในปัจจุบันได้ ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีมาก เพราะชีวิตในปัจจุบัน มีทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน สิ่งกระตุ้นจากรอบข้าง ข้อมูลมหาศาลของข่าวสารที่ผ่านเข้ามามีมากกว่าในอดีตหลายเท่าตัว การที่จะอยู่ในสังคมได้สงบสุข มีหลายปัจจัยทั้ง การปรับตัว การเลือกสื่อ เลือกกรองข้อมูลนั้นมีความสำคัญมาก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก หรืออาจจะต้องร่วมงานกับคนบางประเภทที่สามารถทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจนัก วันนี้ แอดมินมีข้อสังเกตถึงบุคคลที่เราควรจะหลีกเลี่ยง หรือติดต่อให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของเราเองค่ะ

Toxic People หรือในภาษาไทยเรียกว่า “คนเป็นพิษ” โดยคนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะแสดงพฤติกรรมออกมาโดยไม่รู้ตัว เช่น ชอบนินทา ชอบระบายอารมณ์ ชอบส่งเสียงดัง อารมณ์แปรปรวน หรือแสดงอาการหงุดหงิดโดยไม่รู้สาเหตุ ไม่ชอบสนับสนุนใคร (ยกเว้นตัวเอง) มองโลกในแง่ร้าย คิดลบ ชอบโอ้อวด ขี้อิจฉา ไม่ให้เกียรติผู้อื่น มีอีโก้สูง และทำตัวยุ่งยากไปทุกเรื่อง เป็นต้น ซึ่งคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้มักจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต่ำ (EQ) คือ ไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเอง แล้วแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา จนทำให้เสียบรรยากาศ และทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกเบื่อหน่ายไปด้วย พฤติกรรมแบบ Over Identify คือ พยายามทำให้ตัวเองมีตัวตนในสังคม โดยจะแสดงพฤติกรรมแบบเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เพื่อเรียกร้องให้ผู้คนเห็นความสำคัญของตนเอง

ในทางจิตวิทยาอธิบายพฤติกรรมนี้ว่า เกิดจากการเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมรอบตัว รวมถึงความเครียด และเคยได้รับผลจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจในช่วงชีวิตที่ผ่านมา จนสั่งสมเและกลายเป็นนิสัยติดตัว ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจตัวเองได้
งานวิจัยของ Friedrich Schiller University ในเยอรมันได้กล่าวว่า คนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษจะทำให้คนรอบข้างเกิดความรู้สึกลบ ๆ และความรู้สึกลบ ทำให้เกิดความเครียด ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับสมองของเรา

ดังนั้น หากเราใช้เวลากับ Toxic People บ่อย ๆ เราอาจซึมซับมุมมอง,พฤติกรรมลบ มาโดยไม่รู้ตัว และจะส่งผลให้เรากลายเป็นพิษต่อคนรอบข้างไปด้วย

บุคคล Toxic People มีพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ดังนี้ค่ะ

ชอบนินทา พูดจาเสียดสี

คนประเภทนี้มักจะสนุกกับการได้เม้าท์เรื่องของผู้อื่น แพร่กระจายข่าวออกไปด้วยการซุบซิบนินทา เรื่องความผิดพลาด เรื่องไม่ดีของผู้อื่น หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเรื่องที่ดี แต่เอาไปพูดในลักษณะทำให้ผู้อื่นเสียหาย เติมเรื่องเติมราวเข้าไปให้สนุกปาก คนประเภทนี้มักจะดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาโดยอัตโนมัติ

อิจฉาริษยา

จะมีพฤติกรรมในลักษณะอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น หรืออยากมีเหนือกว่าคนอื่น แม้ว่าจะมี จะได้ จะประสบความสำเร็จแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมี มีความเกลียดชังในตัวเองมากจนไม่สามารถมีความสุขกับคนรอบข้างได้ คนประเภทนี้จะไม่ยินดีที่มีคนได้มากกว่า เหนือกว่า และประสบความสำเร็จมากกว่าตน ชอบตัดสินคนอื่น และชอบนินทาว่าร้ายคนอื่น

ไม่มีมารยาท

ประเภทนี้มักจะไม่มีความเกรงใจ ไม่มีมารยาท ชอบล้ำเส้น ชอบละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นอยู่เสมอ หากอยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย เหมือนถูกคุกคามตลอดเวลา

ไม่ให้เกียรติคนอื่น

การคอมเม้นท์ การแสดงความคิดเห็นแสดงพฤติกรรมในลักษณะหยาบ
คนประเภทนี้จะไม่มีใครคอยช่วยผลักดัน หรือค้ำจุนอย่างจริงใจ

มองโลกในแง่ร้าย

คนประเภทนี้นอกจากมองโลกแง่ร้ายแล้ว ยังนำมุมมองด้านลบนี้ไปใส่ในความคิดของคนอื่นด้วย การอยู่ใกล้คนประเภทนี้อาจทำให้เราถูกดึงดูดเข้าไปสู่โลกแห่งความมืดมนของพวกเขาได้

อีโก้สูง (EGO)

เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนไม่รับฟังความคิดเห็นจากใครเลย พฤติกรรมของพวกเขาได้ตัดโอกาสแห่งการประสบความสำเร็จ คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รู้จักรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง ต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นทั้งการกระทำและคำพูด

คิดลบ พูดลบ (Negative Side)

เรามักจะได้ยินคำพูด คำติ คำวิจารณ์ ในแง่มุมที่ไม่ดีเสมอ ไม่ว่าเรื่องนั้นจะมีมุมที่ดีแค่ไหน แต่คนเหล่านี้จะไม่พูดถึงโดยเด็ดขาด เป็นคนเครียดง่าย มองแง่ร้าย และเอนเอียงจากความเป็นจริง

ชอบควบคุม

ประเภทนี้ต้องการควบคุมทุกคนรอบข้างและทุกอย่าง ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่คิดไว้เสมอ คนเหล่านี้มักใช้อารมณ์นำทางทุกการกระทำ และจะไม่หยุดโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับความคิดและการกระทำของตนเอง หาแนวร่วมมาสนับสนุนตัวเอง ยึดถือความคิดตนเป็นใหญ่

จอมบงการ

คนประเภทนี้เป็นกลุ่มที่น่ากลัวมาก ๆ กลุ่มหนึ่ง เพราะมีความสามารถบงการและควบทุกอย่างได้ พวกเขาจะรู้จักการเข้าถึงและควบคุมคนรอบข้าง พวกเขาจะรู้จุดอ่อนของผู้คน จากนั้นพวกเขาจะให้สิ่งเหล่านั้นกับเป้าหมาย เพื่อทำให้รู้สึกดี และสุดท้ายพวกเขาจะใช้สิ่งเหล่านั้นมาหลอกใช้ทีหลัง

ชอบโอ้อวดตนเอง

คนประเภทนี้ชอบพูดจาโอ้อวดตนเอง ไม่ยอมให้ใครพูดแทรกและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น มักคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดและฉลาดที่สุด เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของความสมบูรณ์ เชื่อว่าความคิดเห็นของคนอื่นด้อยกว่าตัวเองเสมอ ชอบเอาชนะความคิดเห็นของคนอื่น มักจะปฏิเสธความคิดเห็นของคนอื่นว่าไม่ใช่ ไม่จริง แต่ความคิดเห็นของตนเองถูกต้องเสมอ ต้องการให้คนรอบข้างยอมรับตนเอง

อารมณ์แปรปรวน โมโหง่าย

คนประเภทนี้มักมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารณ์ของตัวเอง มีอารมณ์ขึ้นลง หรือฉุนเฉียวโดยไม่รู้สาเหตุ โมโหและหงุดหงิดง่ายไปกับทุกเรื่อง มีคำพูดในลักษณะประชดประชัน ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องการหาคนมารองรับอารมณ์ ดังนั้นเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ควรหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้จะดีที่สุด

ชอบตัดสินคนอื่น

คนประเภทนี้มักจะชอบดูถูกและตัดสินคนอื่นทันทีที่พบ หรือตัดสินจากการได้รับข้อมูลมาเพียงบางส่วนเท่านั้น คนที่ชอบแสดงความคิดเห็นในแง่ลบเกี่ยวกับกรณีต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์

อันนี้เป็นข้อเบื้องต้นในการรู้เท่าทันคนเป็นพิษที่ทำร้ายจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากเราใช้สำรวจป้องกันตนเองแล้ว สามารถใช้ข้อเหล่านี้มาสำรวจตนเองว่าเราเข้าข่าย Toxic People ด้วยหรือไม่ค่ะ

สรุปง่ายๆ ก็คือ หากผู้ใดที่เราอยู่ด้วยแล้วเพลียใจ หมดพลัง อาจจะบอกได้ว่าคนนั้นเข้าข่าย Toxic People ค่ะ

อย่างไรแอดอยากให้ทุกคนสบายใจ ใช้เป็นเกณฑ์ช่วยสอดส่อง แต่ไม่ได้อยากให้ลูกเพจของแอดระแวงกังวลมากเกินไปค่ะ

คนดี คนร้าย หากเรามีมองกว้างๆ สะท้อนความจริง ก็จะสามารถมองออกได้ไม่ยากแน่นอนค่ะ

รอบหน้าแอดจะมาเล่าว่า แล้วคนอย่างไรที่น่าคบหาเป็นคนดี ช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะ

รูป Toxic People จาก 9GAG ค่ะ.

07/05/2021

ยังว่ายน้ำไม่เป็น อย่ารีบกระโดดลงน้ำ

เบื่อชีวิตลูกจ้างแค่ไหน ก็อย่ารีบร้อน ลาออกมาเปิดกิจการ

ธุรกิจ ค้าขาย ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถึงจะไม่ง่าย ก็สำเร็จได้ หากตั้งใจ

การทำธุรกิจ มันมีความรับผิดชอบสูงกว่าการ แต่งตัวออกไปทำงานแล้วรับเงินสิ้นเดือน

มันมีเรื่องให้คิด แก้ปัญหา และต้องพัฒนาตลอดเวลา

ตอนทำงานเราอาจสู้แค่กับงานหรือเพื่อนร่วมงานแย่ๆไม่กี่คน

เป็นเจ้าของธุรกิจต้องสู้กับทุกคน ทุกอย่าง แม้กระทั่งสู้กับ...ตัวเอง

การทำธุรกิจ เปิดกิจการมันเหมือนว่ายน้ำเลย

วันนี้ถ้าคุณยังเป็นลูกน้องที่ดีของใครไม่ได้

วันนี้ถ้าคุณยังเป็น พนักงานที่ดีของบริษัทไม่ได้

เป็นไปไม่ได้เลย ที่คุณจะเป็นเจ้าของร้าน เจ้าของกิจการที่ดีได้

หลายคนที่รีบร้อน ลาออก มาเปิดกิจการตามความฝัน สุดท้ายผิดหวัง พังไม่เป็นท่า

เพราะว่ายน้ำยังไม่แข็ง แล้วรีบโดนลงทะเลแห่งชีวิตจริงๆ

คนบางคน เกิดในครอบครัวค้าขาย ยังขายของไม่เป็นเลย

คนบางคน ขายของมาทั้งชีวิต ยังตอบไม่ได้เลยว่า
เป้าหมายของธุรกิจคืออะไร?
รู้แค่ว่าเปิดร้านไปวันๆ ขายไปวันๆ ดีกว่าเป็นลูกจ้างเขา

ก่อนจะขี่บิ๊กไบท์ได้ มันก็ต้องเริ่มจากปั่นจักรยานมาก่อน

เมื่อไหร่ ที่คุณเก่งในสายงานที่ทำ จนไม่มีใครกล้าจ้าง

เมื่อไหร่ ที่คุณสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่คุณรับผิดชอบได้อย่างดี

เมื่อนั้นจะมีคำตอบรอคุณอยู่ ว่าพร้อมที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือยัง

คุณต้องประสบความสำเร็จ ในอาชีพที่คุณทำให้ได้ก่อน แล้วจึงออกไปสร้างความสำเร็จใหม่

อย่าทำเหมือนคนทั่วไป ที่ลาออกไปเปิดร้าน เปิดกิจการ เพียงเพราะไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร
เพียงเพราะเบื่อเจ้านาย เบื่อเพื่อนร่วมงาน

เพราะถ้าคิดแบบนี้คุณก็จะต้องพังเหมือนคนก่อนหน้านี้

ถ้าวันนี้ยังเป็นลูกจ้างที่ดีไม่ได้ คุณจะไม่มีวันเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้

คนสำเร็จระดับโลกหลายคน เริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างที่ดีก่อน

เป็นเด็กเสิร์ฟที่เช็ดโต๊ะให้สะอาดไม่ได้ ก็อย่าหวังจะเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ดีได้ แค่โต๊ะเล็กๆยังเช็ดไม่ทั่ว จะดูแลร้านทั้งร้านได้ทั่วถึงได้ยังไง

คนบางคนเกิดและโตมาข้างทะเล ยังว่ายน้ำไม่เป็นเลย

เพราะฉะนั้น ถ้ายังว่ายน้ำไม่เป็น ว่ายน้ำไม่แข็ง อย่ารีบโดดลงน้ำ เล่นสระเด็กน้ำตื้นๆไปก่อน

EM Wasabi

Photos from บ้านและสวน Baanlaesuan.com's post
14/04/2021

Photos from บ้านและสวน Baanlaesuan.com's post

ทำไมห้ามบั่นยอด
13/04/2021

ทำไมห้ามบั่นยอด

ทำไมกลายเป็นข่าวอึกทึกครึกโครม เพียงแค่บั่นยอดเท่านั้น?
แท้ที่จริงแล้วการบั่นยอดทำให้ต้นไม้ตายได้!!

คนสั่งอาจไม่รู้ คนทำอาจไม่รู้

โรงเรียนต้นไม้จุฬาฯ มีคำอธิบายในเรื่องนี้...
ขอบพระคุณข้อมูลจาก ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ
Decha Boonkham

วิธีตัดที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร? รอติดตามในอัลบั้มต่อๆไปได้เลย

โรงเรียนต้นไม้จุฬาฯเป็นโครงการอบรมเรื่องการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง

โรงเรียนต้นไม้หลักสูตร 20 วัน รุ่นที่ 7 5-29 พ.ย. นี้
>> https://www.facebook.com/events/2280417652232902/

#แชร์แล้วแชร์อีก #CuSchoolOfUrbantree #โรงเรียนต้นไม้ #โรงเรียนต้นไม้จุฬาฯ #ไม่ต้องมีพื้นฐาน

วิธีการเลี้ยงผึ้งป่าแบบง่าย..เทคนิคการล่อผึ้ง แบบไม่โดนต่อย การดูลักษณะของผึ้ง กล่องสำ
12/04/2021
วิธีการเลี้ยงผึ้งป่าแบบง่าย..เทคนิคการล่อผึ้ง แบบไม่โดนต่อย การดูลักษณะของผึ้ง กล่องสำ

วิธีการเลี้ยงผึ้งป่าแบบง่าย..เทคนิคการล่อผึ้ง แบบไม่โดนต่อย การดูลักษณะของผึ้ง กล่องสำ

#บ้านผึ้งยิ้ม#ไร่บัณฑูร#บ้านผึ้งยิ้ม#บ้านนาเหลืองใน ม.1 ต.นาเหลือง เวียงสา

ขนลุก!คำทำนายนางสงกรานต์ปี 64 | ข่าววันศุกร์ | ข่าวช่องวัน
12/04/2021
ขนลุก!คำทำนายนางสงกรานต์ปี 64 | ข่าววันศุกร์ | ข่าวช่องวัน

ขนลุก!คำทำนายนางสงกรานต์ปี 64 | ข่าววันศุกร์ | ข่าวช่องวัน

เทศกาล "สงกรานต์" เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางกลับภูมิลำเนาไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้อง และร่วมกิจกรรมตามประ....

ตะบันน้ำทำง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินค่าพลังงาน
12/04/2021
ตะบันน้ำทำง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินค่าพลังงาน

ตะบันน้ำทำง่าย ไม่ต้องจ่ายเงินค่าพลังงาน

ซื้ออุปกรณ์มาประกอบไม่เกิน 2,000 บาท ใช้หลักการปิด-เปิดน้ำ ให้น้ำกระฉอก ดันน้ำส่งขึ้นที่สูง ตามหลักการระบบไฮ...

08/04/2021
25/03/2021

วัฒนธรรมช่างอวด...

สินค้าระดับ Hi-end ไม่ใช่ไม่ดี แต่หากคุณจะซื้อ
จงซื้อหลังจากเก็บออม ลงทุน และวางแผนขีวิตแล้ว และซื้อเพราะคุณภาพของมัน ไม่ใช่เพื่อเอาไปอวดใคร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*เนื้อหาในเพจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงินและมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อทุกคน กรุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมและแสดงออก

ติดตาม Moneyland ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

Instagram
https://www.instagram.com/moneyland.biz/

Facebook:
https://m.facebook.com/moneyland.biz/

ร่วมพูดคุยแบ่งปันข้อมูลการลงทุนได้ที่:
คุยเฟื่องเรื่องลงทุน By Moneyland
https://www.facebook.com/groups/2164890983750001/?ref=share

สนใจโฆษณาติดต่อ :
👉 Tel: 092-708-5757 (ตงตง)
👉 Email: [email protected]

Photos from ชุมชนคนรักษ์พรรณไม้'s post
15/03/2021

Photos from ชุมชนคนรักษ์พรรณไม้'s post

Photos from ค น ห ล ง ท า ง's post
14/03/2021

Photos from ค น ห ล ง ท า ง's post

ชนิดมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
13/03/2021

ชนิดมะม่วงในจังหวัดฉะเชิงเทรา

รวบรวมชนิดมะม่วงที่ติดผล ได้ 46 ชนิด จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งตามสวนมะม่วงและแผงขายมะม่วง ได้ชนิดมะม่วงดังนี้
1. แก้ว
2. แก้วขมิ้น
3. เขียวเสวย
4. เขียวใหญ่
5. ขายตึก
6. โชคอนันต์
7. ทองดำ
8. นางนวล
9. น้ำดอกไม้เบอร์ 4
10. น้ำดอกไม้มัน
11. น้ำดอกไม้สีทอง
12. พิมเสน
13. เพชรบ้านลาด
14. ฟ้าลั่น
15. แฟบ
16. มหาชนก
17. มันขุนศรี
18. มันเดือนเก้า
19. ยายกล่ำ
20. แรด
21. หงษ์สา
22. ศรีโสธร
23. อกร่อง
24. อาร์ทูอีทู
25. จันทบุรี 2
26. เขียวไข่กา
27. น้ำดอกไม้
28. ขายตึกโบราณ
29. ปลาตะเพียน
30. พราหมณ์ขายเมีย
31. ลิ้นงูเห่า
32. มันค่อม
33. ศาลายา
34. อกร่องพิกุลทอง
35. สายฝน
36. เจ้าคุณทิพย์
37. การะเกด
38. ตลับนาค
39. หัวช้าง
40. มะม่วงเบา
41. โชคไพบูลย์ หรือเจ้าลงกา
42. ศรีสยาม
43. หนองแซง
44. ขาวนิยม
45. กะล่อน
46. สามฤดู

08/03/2021

หากใครต้องการทิ้งกางเกงใน ชุดชั้นใน เสื้อกล้าม หรือถุงเท้าที่มีสภาพเก่าจนบริจาคไม่ไหว สามารถนำไปบริจาคได้ที่ ‘N 15 Technology’ บริษัทกำจัดของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนเศษผ้าและขยะที่รีไซเคิลไม่ได้ให้กลายเป็นของมีประโยชน์มากกว่าการฝังกลบอยู่ในดินรอวันที่ย่อยสลายเป็นล้านปี
.
จากการวิจัยของ YouGov ปี 2560 เผยว่าคนไทย 1 ใน 5 มีเสื้อผ้าคนละ 100 ชิ้นและ ‘เสื้อผ้า’ นับว่าเป็นอีกหนึ่งขยะใกล้ตัวที่มีอยู่ทุกบ้าน ซึ่งเนื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นรูปแบบใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ หรือไนลอน สิ่งเหล่านี้มีส่วนประกอบจากพลาสติกทั้งหมด และสุดท้ายจะกลายเป็นไมโครพลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่ย่อยสลายยากแถมยังลำบากในการจัดการของเสีย รวมทั้งเส้นใยของเสื้อผ้าพวกนี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 5.5 กิโลกรัม ถ้าเทียบกับผ้าฝ้ายที่ปล่อยออกมาเพียง 2 กิโลกรัม
.
โดยเสื้อผ้าที่ส่งมาจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการบดย่อยให้เป็นขนาดเล็ก เพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซีเมนต์
.
หากใครต้องการโละเสื้อผ้า หรือจะเป็นขยะที่รีไซเคิลไม่ได้อย่างถุงใส่ของ ถุงขนม กระดาษหนังสือพิมพ์ ถ้วยกระดาษ แกนทิชชู แปรงสีฟัน กล่องนม ขวดครีม หรือหลอดพลาสติก เพียงแค่ส่งพัสดุและจ่าหน้าซองว่า บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด 700/754 ม.1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 (สมบูรณ์ 0863342612)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
Facebook : N15 Technology

Sources :
N15 Technology | https://1th.me/WQ5J2, https://1th.me/n0iIy
The Geen | https://1th.me/25UL6
CuriousPeople | https://1th.me/w2RBM

#UrbanCreature #WhatsUp #Green #N15

03/03/2021
23/02/2021
วิธีปลูกถั่วงอกในโอ่ง สูตรโบราณ 4วันขาย รายได้ 6หมื่นต่อเดือน ซีรีส์โคราช | เอิร์ธสดชื่น

วิธีปลูกถั่วงอกในโอ่ง สูตรโบราณ 4วันขาย รายได้ 6หมื่นต่อเดือน ซีรีส์โคราช | เอิร์ธสดชื่น

12/02/2021
SV Group

SV Group

ฟังหัวข้ออาจไม่น่าเชื่อ"ปลูกกล้วยให้มีกลิ่นตามสั่ง " ไม่ใช่อาหารตามสั่ง จะทำได้อย่างไร? แต่ถ้าทำได้จริงก็ดีไม่น้อย เเต่เดี๋ยวนี้เกษตรกรไทยเก่ง มีวิธิทำได้เเล้ว อยากรู้วิธีทำแบบละเอียด คลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะ https://goo.gl/jAFRXd

ในเวปไซต์ยังมีสาระ ความรู้อีกมากมายนะคะ

ภูมิปัญญาชาวบ้านเกษตรไทย : ศูนย์เรียนรู้บ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล กระบี่ สอนวิธีทำกล้วยสารพัดกลิ่น สตรอเบอรี่ วนิลา ชอคโกแลต

03/02/2021
คนเปลี่ยนโลก

คนเปลี่ยนโลก

"การปลูกป่าแบบสวนสมรม" คือหนึ่งในความตั้งใจของคุณราเมศวร์ เลขยันต์ ที่ต้องการปลูกป่าแบบผสมผสาน มีทั้งพืชเศรษฐกิจที่เลี้ยงชีพได้ รวมถึงมีพืชที่เขาชอบและอยากปลูกเองอีกด้วย

และที่นี่มีการปลูกอะไรบ้าง ไปดูกันเลยครับ : )

03/02/2021
คนเปลี่ยนโลก

คนเปลี่ยนโลก

วันนี้พามาชมเรื่องราวของ "มะขามเปรี้ยว" พืชเศรษฐกิจหลัก ที่คุณราเมศวร์ เลขยันต์ เลือกปลูกในวันที่หลายคนมองข้าม มะขามเปรี้ยวเอาไปทำอะไรได้บ้าง สร้างรายได้เท่าไหร่ ดูแลยากไหม ลองไปดูกันครับ
สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่เพจนี้ครับ

https://www.facebook.com/Organicbanrai/

#คนเปลี่ยนโลก

อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
03/02/2021

อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

ตู้อาหาร~ตู้ยา มีไว้เป็นสามัญประจำบ้าน
อาจารย์แพทย์แผนไทยคมสัน ทินกร ณ อยุธยา
คลินิกการแพทย์แผนไทยหม่อมราชวงศ์สอาด ทินกร

รสชาติของพืช ผัก ผลไม้ เป็นยาเป็นอาหาร
พืชผักผลไม้แบ่งเป็น 9 รส 9 สรรพคุณ
1. รสฝาด
มีสรรพคุณสมานภายในกายและภายนอกกาย
ฝาดเป็นยา
- กล้วยน้ำหว้าดิบหั่นเป็นแว่น,เปลือกมังคุด อบหรือตากให้แห้งใช้ต้มน้ำดื่มผสมใบชาแก่ๆ แก้อาการท้องเสียช่วยลดอาการ โรคกระเพาะหรือลำไส้อักเสบเป็นแผล
- เปลือกแค ใช้ต้มน้ำแทรกเกลือ ใช้อมเมื่อเหงือกบวม หรือเป็นแผลร้อนในปาก
- ผลแห้งมะตูม ต้มน้ำดื่มบ่อยๆแก้ร้อนในกระหายน้ำ
- หากล้วยน้ำหว้าดิบมาหั่นตากแห้งแล้วเก็บในขวดโหล หรือชาจีนไว้ชงแก่ๆกินยามท้องเสีย
ฝาดเป็นอาหาร
- ยอดฝรั่ง/ยอดมะม่วง/ยอดมะละกอ/ยอดจิก/ยอดผักกระโดน นำมาต้มจืดก็ได้ ต้มจิ้มน้ำพริกก็ดี/มะเขือเปราะ/มะเขือพวง/มะเขือ
- หากท้องเสียบ่อยๆควรเอาผักรสฝาดมาปรุงเป็นอาหาร ผัดมะเขือยาว แกงเขียวหวานมะเขือเปราะ เป็นต้น ให้ทานสัปดาห์ละ 3-4 มื้อ

2. รสหวาน
มีสรรพคุณบำรุงเนื้อ ให้กำลัง
หวานเป็นยา
- น้ำผึ้ง และหญ้าหวาน ใช้รักษาแผลภายนอก,ช่วยลดน้ำตาลในเลือด
- หากต่อมลูกหมากโต ใช้ผักบุ้งจีนลวกราดน้ำผึ้ง หรือใช้หญ้าหวานชงชาดื่มแทนน้ำตาลช่วยลดน้ำตาลในโลหิต
หวานเป็นอาหาร
- น้ำตาลอ้อย/ฟักทอง/ฟักเขียว/บวบ/แตงกวา
- ยามอ่อนเพลีย น้ำอ้อยสด+น้ำตาลกรวด+ฟักทองนึ่ง+เกลือนิด นำลงปั้นดื่มแล้วมีแรง

3. รสมัน
มีสรรพคุณบำรุงกล้ามเนื้อ,เส้นเอ็น,กระดูก และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
มันเป็นยา
- น้ำมันมะพร้าว,แป้งท้าวยายม่อม(ใช้ผสมน้ำตาลกรวด บำรุงกำลังแก้อ่อนเพลีย)
- แป้งท้าวยายม่อมผสมกับน้ำอ้อยสด นำมาปั้นเหมือนบัวลอยทำเก็บไว้ให้มิดชิดแช่ตู้เย็นเมื่อปวดเมื่อย นำมาทำบัวลอยในน้ำอ้อยสดผสมน้ำตาลกรวด แล้วใช้น้ำมันมะพร้าวทาถูนวดบริเวณที่มีอาการ
มันเป็นอาหาร
- ถั่วทุกชนิด/ฟักทอง/ขนุนอ่อน
- ฟักทองต้ม ถั่วสามสีต้ม โรยหน้าด้วยงาดำ งาขาว มะพร้าวขูด น้ำตาลกับเกลือปรุงรสบำรุงร่างกาย เส้นเอ็น กล้ามเนื้อและกระดูก

4. รสเค็ม
มีสรรพคุณซึมซาบเข้าผิวหนัง กำจัดเมือกมันในลำไส้ ฟอกโลหิต
เค็มเป็นยา
- เกลือแกง/เกลือสินเธาว์
- สองเกลือรวมกันเจือน้ำตาลกรวด ชงละลายในน้ำอุ่น แก้อ่อนเพลียจากอาการท้องเสียแก้อาการขาดน้ำจากเหงื่อออกมาก
เค็มเป็นอาหาร
- ปลาแห้ง/ปลากรอบ/สาหร่ายทะเล/เนื้อเค็ม
- ต้มจืดเต้าหู้ไข่กับสาหร่าย/ต้มยำปลากรอบ/ยำปลาเล็กปลาน้อยทอด/ ยำเนื้อปิ้ง หญิงหลังหมดประจำเดือนแล้วทานดี เพื่อฟอกโลหิตและให้โลหิตกลับมาบริบูรณ์ จากเลือดที่เสียไปในระหว่างประจำเดือน

5. รสเปรี้ยว
มีสรรพคุณแก้อาการทางเสมหะ,ช่วยฟอกโลหิต,ช่วยระบายท้อง
เปรี้ยวเป็นยา
- มะทุกชนิดเท่าที่หาได้ เช่น มะดัน/มะขาม/มะม่วงดิบ/มะนาว/มะเฟือง/มะไฟ/กระเจี๊ยบ
- หากท้องผูก น้ำมะนาว,น้ำส้มมะขาม,น้ำต้มส้มแขก,น้ำส้มสด,หรือน้ำรสเปรี้ยวทุกชนิดนำมารวมผสมกัน ตัดรสด้วยเกลือ ทานก่อนนอน
เปรี้ยวเป็นอาหาร
- มะขามเปียก/มะนาว
- ถ้าเป็นภูมิแพ้ ทำต้มยำ/ยำเปรี้ยวๆ/ตำน้ำพริกกะปิมะดันหรือมะม่วงซอย/แกงส้ม ส้มๆกินแล้วไม่เจ็บป่วยง่าย ไม่ติดหวัดง่าย ประจำเดือนมาดี

#ตู้ยาสามัญประจำบ้าน #ตู้ยาหมอไทยประจำบ้าน #ตู้ยาตู้อาหาร #ตู้อาหารสามัญประจำบ้าน #ตู้ยา9รส #ตู้ยาไทย

ที่อยู่

อ.สันป่าตอง
Chiang Mai
50120

เบอร์โทรศัพท์

+66 86 918 2360

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เกษตร วิถีอินทรีย์ ดีต่อใจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เกษตร วิถีอินทรีย์ ดีต่อใจ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตัวเมียคู่เกิดสาเทวดา ไก่ตัวเก่งของผมเมื่อ4~5ปีที่แล้วลองดูว่าจะจ่ายทาญาติออกมาดีรคปล่าว